Angina pectoris

Avbrott i hjärtets arbete: hoppa slag, blekna, vad ska man göra

I den här artikeln: varför hjärtat ofta slår av avbrott och det finns utelämningar av strejkar, acceleration och saktning av rytmen, oregelbundna nedskärningar.…

Läkemedel som ökar puls

Angina pectoris

Myokarddysrofi

Myokarddystrofi är en icke-inflammatorisk sjukdom som är förknippad med skador på hjärtmuskeln. Denna sjukdom är i regel en komplikation av de sjukdomar som åtföljs av en kränkning av tillgången på hjärtmuskeln.…

Diagnostik