Angina pectoris

Humant tryck 110 till 80

Det finns allmänt accepterade normer av artärtryck. Indikatorer 110 till 80 hos vissa människor är normalternativet. Ibland är de tillfälliga och utgör inte ett allvarligt hot mot hälsan.…

105 till 70 tryck

Angina pectoris

Vad gör ont när du tränger in i hjärtat?

Smärta vid inandning i hjärtat, obehagliga känslor vid andning - ofta tillräckligt med klagomål. De orsakar ökad ångest, panik, vilket inte är överraskande: för att det finns ett hjärta - det viktigaste organsystemet.…

Diagnostik