Huvud / Emboli

arytmi

De vanligaste störningarna i det kardiovaskulära systemet är arytmi. De uppstår på grund av många andra sjukdomar i kroppen. Fel i hjärtans rytm, och detta kallas arytmi, ses ofta hos ganska friska människor, medan de är nästan omärkliga, men leder ändå till några komplikationer.

Orsakerna till arytmier

Orsakerna till arytmier är mycket olika, men de kan alla delas in i två stora grupper: störningar i hjärtans ledningssystem och primära sjukdomar som bidrar till arytmi. Därför betraktas orsakerna till arytmier i samband med dessa grupper av faktorer.

Störningar i hjärtans ledningssystem. Den normala rytmen i hjärtat säkerställer korrekt blodcirkulation i kroppen, vilket möjliggör att alla organ och system fungerar ordentligt. Denna rytm tillhandahålls av hjärtans ledande system, som bildas av nätverket av specialiserade noder. Varje sådan nod består av ett kluster av högspecialiserade celler som skapar och utför elektriska pulser längs specifika buntar och fibrer. Det är dessa impulser som orsakar atriens muskler att komma i kontakt med, specificerar nödvändig frekvens, synkronisering och enhetlighet i deras arbete.

Huvudknutpunkten i hjärtans ledningssystem ligger i den övre delen av det högra atriumet. Det kallas en sinusnod eller nod av Kis-Flak. Han kontrollerar hjärtkollisioner beroende på personens aktivitet, tid på dagen, nervös spänning. Pulserna som uppstår i sinusnoden passerar genom atriumet, vilket orsakar deras sammandragning mot den atrioventrikulära noden. Den här webbplatsen heter atrioventrikulär nod och ligger på gränsen till atrierna och ventriklarna. Det kan också skapa impulser om det behövs, men vid normal drift av ledningssystemet sänker denna nod ned impulserna tills atriärkontraktet, som överskrider blodet i ventriklarna. Sedan skickar de dem på de ledande vävnaderna, kallade Hans bunt längre in i ventriklerna, vilket orsakar deras sammandragning. Hans bunt är uppdelat i två grenar som består av Purkinje-fibrer som leder var och en till hans ventrikel och säkerställer synkronisering av deras arbete. Efter sammandrag vilar hjärtat och igen upprepas cykeln.

Rytmen inom 60-80 slag per minut kallas Sinusrytm och detta är det normala arbetet i hjärtat och ledningssystemet. En annan rytm, som skiljer sig från det normala antalet slag, kallas arytmi. Detta kan inträffa om impulser störs i en av noderna eller genom ledningsstörning vid vilken plats som helst. Hjärtfel uppträder i 17% av rytmförstörningar, men skyddsfunktionen hos ledningssystemet fungerar ofta och hjärtat sätter en annan knut.

Sjukdomar som bidrar till arytmi. Ofta uppträder arytmier på grund av störningar i människokroppen eller sjukdomar som utlöser dessa störningar. Ökning av nivån av adrenalin i blodet, kan bukspottkörteln hormon eller en droppe i blodsockernivåer bidrar till hjärtarytmier. Kränkningar av det vattensaltbalansen, varvid förändringar i blodnivåer av kalium, natrium, kalcium och magnesium, syra-bas-balansen vid byte nivå av syre och koldioxid i blodet, även framkalla sjukdomen.

Arrytmier förekommer i sjukdomar i hjärt-kärlsystemet - ateroskleros, hjärtsvikt, hjärtfel. Livsättet bidrar också till störningen av hjärtans rytm. Arrytmi blir en följd av berusning med alkoholmissbruk, rökning, användning av droger, frekvent och meningslös medicinering. Den senare faktorn observeras ofta hos personer som är engagerade i självbehandling och i synnerhet självdiagnos av sjukdomar.

Variation och symptom på arytmi

Hittills skiljer sig medicin från flera dussin arytmier, alla åtföljs av nästan identiska manifestationer. Men nästan alltid symtomen på arytmi är en minskning eller en ökning av hjärtats hjärtrytm, deras oegentligheter. Det finns flera grupper av arytmier, beroende på hjärtats kränkningar. Dessa är brott mot automatism, störningar av excitabilitet, ledningsförmåga och en blandad grupp.

Rytmförstörningarna kan vara av två slag: bradykardi, och acceleration - takykardi. I det första fallet finns sådana symptom på arytmi som allmän svaghet, yrsel, andfåddhet, mörkret i ögonen, snabb trötthet, ett tillstånd nära en förlust av medvetande eller en kort förlust av medvetandet. Med takykardi känns hjärtklappningar, andfåddhet, generell svaghet, snabb trötthet. Vissa typer takykardi leder till klinisk död, så du måste vara mycket försiktig när du uppvisar sådana symptom.

Sinus takykardi - Ökning av hjärtfrekvensen från 90 till 150-180 slag per minut. Ökningen beror på ökningen av sinusnodens automatik, där impulser uppträder med större frekvens. Hos friska människor är detta ofta förknippat med fysisk ansträngning, känslomässig stress, att ta vissa mediciner, koffein, alkohol, nikotin. Normal anses vara en tillfällig ökning av anemi, feber, arteriell hypotension och andra sjukdomar. I händelse av en bestående ökning av hjärtfrekvensen över 100 slag per minut, oberoende av vaksamhetstillståndet och vila i tre månader betraktas det som en sjukdom. Vid diagnos av EKG observeras endast en ökning av rytmen, och det finns inga andra abnormiteter.

Oftast förekommer sjukdomen hos unga kvinnor. Man tror att sjukdomen bidrar till en ökning av tonen i det sympatiska nervsystemet. Behandling av arytmi i detta fall syftar främst till att eliminera orsaken till takykardi. Om det är relaterat till neurokirurgisk dystoni, förskriva lugnande medel, betablockerare. Vid hjärtsvikt används hjärtglykosider.

Sinus bradykardi - En minskning av hjärtfrekvensen under 60 slag per minut. Av denna natur är denna reduktion inte en patologi, det förekommer ofta hos friska människor, särskilt välutbildade fysiskt. Men i händelse av att sådana symptom på arytmi som yrsel, andfåddhet, mörkare i ögonen betraktas medvetslöshet som en sjukdom.

Förekomsten av bradykardi kan vara associerad med myokardinfarkt, ökat intrakraniellt tryck, hypotyreos, virussjukdomar. Den primära orsaken är sinusnodens primära lesion på grund av den ökade tonen i det parasympatiska nervsystemet. Behandling av arytmi i detta fall ges medicinskt, efter överenskommelse atropin, isoprotol och elektrokardiostimulering utförs. I avsaknad av kliniska manifestationer kräver ingen minskning av hjärtslagets rytm behandling.

Sinusarytmi - hjärtslagets rytm, där perioderna med frekventa och frekventa perioder alternerar. Den vanligaste förekomsten av andningsarytmi, där frekvensen ökar genom inandning och minskning av utandning. Sjukdomen orsakas av icke-enhetligt utseende av pulsen, som är associerad med fluktuationer i vagal ton, såväl som förändringar av blod fyllning av hjärtat under andning. Ofta förekommer som en samtidig sjukdom med neurokirculatorisk dystoni och olika infektionssjukdomar.

Vid diagnos av EKG noteras endast periodisk förkortning och förlängning av R-R-intervall, vars frekvens är relaterad till andningsfaserna. Alla andra indikatorer är normala, eftersom pulspassagen i det trådbundna systemet inte bryts.

Syndrom av svaghet i sinusnoden beror på sänkning eller avslutning av sinusnoden. Det kan uppstå som ett resultat av nodens kardiologi, kardioskleros, myokardit, kardiomyopati, infiltrativ myokardiell skada. I vissa fall kan syndromet vara en medfödd egenskap hos det ledande systemet.

I fallet med upphörandet av sinusfunktionen innefattar en skyddande ledande systemet, och levererar pulserna i den atrioventrikulära noden. Med denna hjärtats rytm lednings systemet långsammare, men sinusknutan blir overksam är mycket sällsynt, oftast det fungerar med långa mellanrum. Under aktiveringen av huvudnoden upphör AV-noden inte att ge impulser och det finns en signifikant ökning av hjärtans rytm. Ett typiskt kännetecken för sjukdomen är kort sjunkande av hjärtat att många patienter inte åtföljs av obehagliga känslor, sinusblocket, som har samma attribut, är en form av detta syndrom. Med hjärtans arbete kan det finnas tecken på otillräcklig blodtillförsel till hjärnan, hjärtsvikt.

I denna sjukdom kombineras ofta sinus bradykardi med paroxysmer av tachysystoliska och ektopiska arytmier. Kan manifestera sig fibrillerande arytmi, när den atrioventrikulära noden fungerar. I vissa fall behöver patienter inte behandling. Elektrokardiostimulering utförs endast med tecken på nedsatt blodtillförsel till organ som är viktiga för livet. Patienterna är kontraindicerade i droger som används för takykardi och bradykardi, eftersom de med frekventa rytmförändringar kan förbättra syndromets komponenter. Huvudbehandlingen syftar till att eliminera orsakerna till sjukdomen.

Störningar av excitabilitet En av de vanligaste typerna av arytmi är beats. Detta är en för tidig sammandragning av hjärtat när det finns en puls utanför sinusnoden. Extrasystoler eller prematura sammandragningar kan förekomma både hos patienter och hos friska personer. Regeln är förekomsten av upp till 200 över ventrikulär och 200 ventrikulära extrasystoler per dag. Oftast uppträder under påverkan av stress, överansträngning, konsumerar koffein, alkohol och tobak. Faktum är att sådana minskningar är helt säkra. Men hos patienter med organisk hjärtskada kan de leda till komplikationer.

Extrasystolia kan betraktas som ett syndrom i lungorna, fokala former av myokardit. skilja förmaks, atrioventrikulärt, ventrikulär Extrasystoler, beroende på impulser som orsakar sammandragning. Pulskällan kan vara flera eller en så distinkt monotopisk och polytopisk extrasystol. På frekvens separera enskilda extrasystoler till 5 i en minut, flertalet - mer än 5 i en minut, par och grupp. Behandling av extrasystol med organiska hjärtskador görs inte med antiarytmiska läkemedel, eftersom syndromet återkommer efter avslutad intag. Samtidigt var det nästan tredubblat ökning av dödligheten. Betablockerare i behandling orsakar också livshotande komplikationer och fungerar inte. Behandling bör riktas mot eliminering av sjukdomen som orsakade extrasystolen.

Paroxysmal takykardi Är en skarp attack med snabb hjärtfrekvens med en rytmfrekvens på 130 till 200 slag per minut. Beslag kan variera från några sekunder till flera dagar. Det finns en sjukdom på grund av utseendet av exciteringsfokus, vilket kan vara någon av sektionerna i det ledande systemet, dess celler genererar impulser med en hög frekvens.

skilja förmaks och ventrikulär paroxysmal takykardi, beroende på placeringen av locus som genererar impulserna. Atriell paroxysmal takykardi uppträder som ett resultat av hjärtens transient syrehushåll, endokrina störningar och en överträdelse av antalet elektrolyter i blodet. Källan av pulser är den atrioventrikulära noden. Symptomen på arytmi i detta fall består i frekvent hjärtklappning, obehagliga känslor i bröstet, vilket kan gå in i andfådd och smärta i hjärtat. I vissa fall kan en attack orsakas av en överträdelse av det autonoma nervsystemet. I detta fall finns det en ökning av blodtrycket, frossa, en känsla av brist på luft, en klump i halsen, riklig och frekvent urinering efter en attack. På ett vanligt kardiogram är sådana attacker nästan omärkliga, på grund av deras korta varaktighet.

Kammartakykardi uppstår som en följd av akuta och kroniska former av kranskärlssjukdom, lite mindre kardiomyopati, hjärtsjukdomar, inflammatorisk sjukdom i hjärtmuskeln. Hos 2% av patienterna finns överdosering eller förlängt intag av hjärtglykosider. Pulser uppträder i ventriklerna eller interventrikulär septum. Sjukdomen kan vara farlig, eftersom den passerar in i ventrikelflimmer. Samtidigt kontragerar inte hela ventrikelns muskel, utan endast enskilda fibrer i en slumpmässig rytm. Vid en sådan rytm kan hjärtat inte utföra sin funktion, eftersom det inte finns några faser av systol och diastol.

Behandling av paroxysmal takykardi i den ventrikulära formen utförs med läkemedlet lipokainom. Tilldela det intramuskulärt och intravenöst, i det fall då effekten inte uppnås ersätts den novokainamidohm, ritmilenom, Cordarone. Om attacken inträffade för första gången väljs patienten ett arytmiskt läkemedel under kontroll av Holter-övervakningen. Vid atriärformen beror behandlingen på den sjukdom som orsakade arytmen.

Konduktivitetsstörningar. En ökning i impulsernas konduktivitet kallas Wolff-Parkinson-White-syndromet, eller WPW syndrom. Det kännetecknas av plötslig takykardi på grund av närvaron av ytterligare vägar i hjärtens muskler. Oftast är syndromet en medfödd hjärtsjukdom. Vid attacker minskar patienten kraftigt arterietrycket, det är en elakhet, delikatess, förlust av medvetande är möjligt.

Behandling för WPW syndrom utförs med hjälp av endovaskulär röntgenoperation. Med hjälp av specialutrustning förstörs ytterligare ledande sätt vilket leder till fullständig återhämtning av patienten. Sjukhusisering efter en sådan intervention är ganska kort sikt endast 3 dagar. Men behandlingen beror på utrustningens kvalitet och personalens professionalism, det finns få sådana institutioner.

Sinoaurisk blockad - Försämring av impulsen från sinusnoden till atriumet, där en hjärtpause uppträder. Sjukdomen är sällsynt, den uppstår på grund av den ökande tonen i vagusnerven eller nederlaget i det atriella sinouauriska området. Det kan observeras hos patienter med organiska förändringar i hjärtkärlens myokardium, men ibland finns det hos friska människor. Det finns tre grader av sjukdomen. Den första graden är att pulsen övergår från noden till atriären, den andra är blockeringen av vissa pulser, och den tredje graden är den fullständiga blockeringen av pulserna.

Orsakerna till sinusblocket kan vara sjukdomar såsom ateroskleros av den högra kransartären, inflammatoriska och sklerotiska förändringar i det högra förmaket, myokardit. När dessa avvikelser kan förekomma blockad de direkta orsakerna, när en puls inte alstras i sinusknutan, eller dess otillräcklig hållfasthet för atriell depolarisation kommer puls att blockeras.

Symptomen på arytmi manifesteras med blockad av andra graden, det här är känslor av oegentligheter i hjärtets arbete, en känsla av brist på luft, svaghet, yrsel. Vid den tredje graden av blockad eller när det finns flera droppar rytm i rad finns en ersättningsrytm.

Sinoaurisk blockad är en av de farliga formerna av svaghet i sinusnoden. Kan leda till cerebral ischemi med Morgan-Eden-Stokes syndrom. I närvaro av uthållig bradykardi administreras injektion av atropin subkutant, kordiamina, efedrin, izadrina, novorina, steroidhormoner.

Atriellt atriellt block - Överträdelse av pulsens passage i atriumet uppstår av samma skäl som sinoauricen. Också finns det tre grader: det första kännetecknas av retardation av den andra - periodiskt uppträdande puls blockerande ledning till det vänstra förmaket, den tredje skiljer fullständig blockering puls och en atriell dissociation.

Atrioventrikulärt block - störning av konduktiviteten hos den atrioventrikulära noden, i vilken impulsen från atrierna till ventriklerna fördröjs Det finns tre grader blockad medan du delar andra graden i två undertyper. Artificial AB blockade anses separat. I första graden saktar passagen av pulsen, liksom med andra blockader av första graden. Vid andra graden sänks pulsen med partiell blockering, vilket kännetecknas av förlust av hjärtslagets rytm. AV-blockering av typ I Mobittsa observerats hos idrottsmän, vid mottagning av hjärtglykosider, adrenerga blockerare, kalciumantagonister, klonidin, propafenon, vid reumatism, med myokardit. AB-blockaden av typen Mobitsa II observeras mot bakgrund av organisk skada på hjärtat. Symptom på arytmi kännetecknas av Morgane-Adams-Stokes-attacker, liksom samma symptom som sinus bradykardi. Vid den tredje graden finns en fullständig blockerad impulser, vid vilken atrierna och ventriklerna är självständiga.

Den enda behandlingen för arytmi med atrioventrikulära blockader är kirurgisk. Utför implantering av en permanent pacemaker, vilket återställer den normala rytmen av hjärtslag. Indikationerna för kirurgi är manifestationer bradykardi - andnöd, yrsel, svimning, och paus i hjärtat eller hjärtfrekvensen mindre än 40 slag per minut.

Blockad av buntgrenbenen Detta är ett brott mot de supraventrikulära impulserna längs en eller båda benen, lokaliserade både i benen och i sina grenar. Med fullständig eller partiell blockering av ett av benen verkar excitationspulsen på båda ventriklerna, genom ett intakt ben. I det här fallet finns en uppdelning av hjärtljud. En fullständig blockad av båda benen leder till blockad av hjärtat.

Sjukdomen orsakad av fibrotiska processer, som är associerade med koronaroskleros, begränsad myokardit, som i sin tur är förknippad med fokal infektion. Blockering av vänster ben uppträder med aorta defekter och arteriell hypertoni, och den rätta med medfödda och mitral hjärtfel.

Blandad grupp av arytmier. Till denna grupp hör arytmier som rytmförstörningar som har symtom och kliniska manifestationer av andra sjukdomar.

Den vanligaste formen av supraventrikulär arytmi - förmaksflimmer. Ofta kallas denna sjukdom - förmaksflimmer. Karakteristisk kaotisk atriell sammandragning med en frekvens av 400-600 per minut, utan samordning med ventriklarna. Eftersom AV-noden endast kan sända 140-200 pulser per minut, är det en oregelbunden sammandragning av ventriklarna, som liknar flimmer. Sinusnoden förlorar sin förmåga att styra frekvensen och synkroniseringen av pulserna.

Överträdelse ökar risken för blodproppar, som i sin tur kan vara orsakerna stroke. Övergången av den paroxysma formen av arytmi i permanent form leder till utvecklingen av hjärtsvikt. Det finns förmaksflimmer med en kraftig ökning av hjärtfrekvensen, en känsla av hjärtsvikt, generell svaghet, brist på luft, bröstsmärta och en panik känsla av rädsla. Anfall kan ske utan medicinering och inom några sekunder eller minuter, men ofta kan de vara tillräckligt långa och kräva läkarvård.

En störning utvecklas med elektriska och strukturella förändringar i atrierna, som ofta uppträder med åldern. Utvecklingen av arytmi provar organiska hjärtsjukdomar, överfört operationer på det öppna hjärtat, sköldkörtelsjukdom, arteriell hypertoni, liksom alkoholmissbruk.

Störningen kan vara angripande eller permanent. Anfall stoppas med hjälp av medicinering eller elektriska metoder för rytmreglering. Med en konstant form av sjukdomen krävs ett konstant intag av läkemedel. Förutom läkemedelsbehandling används radikal behandling också. Det består i radiofrekvensisolering av lungorna. Effektiviteten av denna metod är 50-70%, men med tanke på dess komplexitet och höga kostnader är operationerna extremt sällsynta. Dessutom kan ett artificiellt atrioventrikulärt block av den tredje graden utföras, varefter en permanent pacemaker implanteras. En sådan metod eliminerar inte själva brottet, men gör det olämpligt för en person.

Diagnos av arytmi

Den allra första diagnosen av hjärtarytmier är deras kliniska manifestationer. Symptom på arytmi liknar inte manifestationerna av andra sjukdomar, när de uppstår bör ett elektrokardiogram göras. Men diagnosen kan bekräftas vid registrering av kardiogrammet endast om arytmen har konstant eller stadig karaktär. Vid misstanke om en paroxysmal arytmi registreras ett elektrokardiogram 24 timmar om dygnet. Denna metod för diagnos kallas Holter övervakning. Den består i en konstant inspelning av hjärtritmen med hjälp av sensorer som är fästa på ett kompakt instrument. Ibland är det inte möjligt att fixa överträdelsen i det dagliga läget.

Om inte ECG, Holter övervakning inte fixar sjukdomen, utförs mer komplex diagnos av arytmi, där de faktorer som orsakar dess förekomst bestäms. Detta gör det möjligt att bestämma mekanismen för dess förekomst. Sådana studier inkluderar transesofageal hjärtstimulering. Metoden används i fall av misstänkt sick sinus-syndrom, för att klargöra diagnosen och bestämma den mest lämpliga förebyggande behandling, med misstänkt WPW-syndrom, latent koronarinsufficiens, misslyckas diagnos av kranskärlssjukdom med andra metoder. Forskningen består i att införa en rytm genom en specialiserad elektrod, som injiceras som en vanlig sond och fixeras i matstrupen.

Även för arytmi lutningstest. Det låter dig identifiera orsaken till synkope. När man utför ett patienttest från ett horisontellt läge leds de in i en vertikal, med varierande intensitet, intensitet. Testet framkallar ett omedvetet tillstånd och övervakning av hjärtfrekvens och blodtryck under undersökningen gör det möjligt att bestämma orsaken till medvetsförlust.

intrakardiell (invasiv) elektrofysiologisk studie anses vara den mest informativa studien av de elektrofysiologiska egenskaperna hos hjärtat och ledningssystemet. Denna diagnos av arytmi används för att klargöra lokaliseringen av atrioventrikulär blockad, takykardiets art och andra abnormiteter. Denna studie är mycket viktig när man väljer kirurgisk behandling och implanterbara pacemakers. I vissa fall används intrakardiell elektrofysiologisk forskning för att arrestera svåra arytmier.

Undersökningen utförs endast i specialutrustade laboratorier, eftersom denna metod är ganska riskabel. För hans uppförande punkteras axelns huvudvene eller lårbenen. Under röntgenkontrollen injiceras höger katetrar med kateterelektroder, och testet utförs.

Komplikationer av arytmi

Vissa typer av arytmier åtföljs av akut eller kroniskt hjärtsvikt, där det finns en kraftig minskning av blodtrycket, lungödem. Detta är ventrikulär takykardi, fibrillerande arytmi, förmaksfladder. Komplet AV-blockad och ventrikelflimmer leder till hjärtstopp och klinisk dödsfall.

Plötslig hjärtdöd - naturlig död på grund av hjärtets patologi Detta föregås av akuta symtom på hjärtsjukdomar, förlust av medvetande i en timme. Men tiden för döden är oväntad.

I 83% av plötsliga hjärtdödsfall är associerade med ischemisk hjärtsjukdom och hjärtinfarkt. Påverka utvecklingen av komplikationer och leder därefter till det dödliga resultatet av ventrikelflimmer, ventrikulär takykardi, kranskärlssjukdom.

Förebyggande och behandling av arytmi

För att förhindra plötslig hjärtdöd är behandlingen eller arresteringen av arytmier riktade. För detta ändamål föreskrivs antiarytmisk terapi, ablation av hjärtvägarna, implantering av pacemakers. Praktiskt taget är någon behandling av arytmi riktad mot förebyggandet av dess upprepade händelser och eliminering av samtidiga sjukdomar, som ofta är orsakerna till arytmi. Hittills finns det bara ett pålitligt sätt att eliminera livshotande arytmier. Denna terapi med implanterbara elkonverterare-defibrillatorer, är effektiviteten i detta förfarande 99%, vilket minskar dödligheten i kranskärlssjukdom och efter hjärtinfarkt. Dessutom möjliggör en sådan behandling patienterna att leva ett helt liv utan att begränsa deras fysiska förmåga.

Hjärtritning - symptom, behandling med folkmedicin.

Rytmets störning, frekvens eller sekvens av myokardiums sammandragningar (hjärtmuskeln) kallas - hjärtsrytmi. Symtom och behandling av det diskuteras i den här artikeln. I patologi känner patienten en funktionsfel i hjärtans arbete, till exempel blekning, kaotiska sammandragningar eller en ökning av hans hjärtslag. Arrytmi manifesterar sig som ett resultat av sjukdomar i kardiovaskulärsystemet, efter infektionssjukdomar, vid hormonsystemets misslyckande eller på grund av fosterskador.

Organiska myokardial skada -. Hjärtsjukdom, hjärtinfarkt, etc, såväl som berusning, fel på det autonoma nervsystemet och orsakar närvaron av en arytmi. I vissa fall framkallar överträdelser i hjärtrytmen alkoholförgiftning, förkylning eller stressiga situationer.

Hjärtritning - symptom, behandling, typer

Beroende på vilken typ av hjärtarytmi är uppdelad i nedskärningar bradykardi (mindre än 60 slag per minut), takykardi (mer än 100 slag per minut), oregelbundna hjärtslag, förmaksflimmer (förmakssammandragning kaotisk).

Med en sällsynt hjärtrytm (bradykardi) Följande symptom observeras:

 • generell svaghet
 • yrsel;
 • andfåddhet;
 • mörkret i ögonen, snöets utseende framför ögonen;
 • förlust av medvetande (inte längre än 5-7 minuter);
 • minskad effektivitet;
 • känsla av en hetspola till huvudet (händer i ett presynkront tillstånd);
 • ökad trötthet.

Med en accelererad hjärtfrekvens (takykardi) patientens erfarenheter:

 • svaghet;
 • en känsla av hjärtslag i bröstet;
 • andfåddhet;
 • överdriven trötthet och trötthet.

När takykardi behöver brådskande samtal ambulans och återupplivning i fall av kammartakykardi och kammarflimmer i hjärtmuskeln. Underlåtenhet att ge hjälp kan orsaka patientens kliniska död.

Orsaker till arytmi

Till hjärtsjukdomar bär provokerande patologi:

Patologier av andra organ och system som orsakar arytmi:

 • diabetes mellitus;
 • sjukdomar i sköldkörteln och binjurarna;
 • alkoholförgiftning;
 • brist i kroppen av mineralsalter, särskilt kalium och magnesium.

Idiopatisk arytmi Villkoren heter då, efter en omfattande undersökning av patienten, orsakerna förblir oförutsedda.

Arytmier kan utlösa följande negativa faktorer: äta för mycket, ett överflöd av tunga fet mat, missbruk av droger och alkohol, stress, överdriven träning, diarré, förstoppning.

Hjärtritning - behandling med konservativa metoder

Tidig behandling av de huvudsakliga patologierna (akut och kronisk), som kan åtföljas av utvecklingen av arytmi, är förebyggande av sjukdomen. Läkemedel som har antiarytmisk effekt (kalciumantagonister, adrenoblocker, allapinin, kortaron, etc.) kan endast ordineras av specialistkardiologen.

Terapi ordineras baserat på patientens undersökning, beroende på typen och svårighetsgraden av arytmi. Behandlingen genomförs under medicinsk övervakning, särskilt vid tidpunkten för valet av läkemedel, som för att övervaka patientens tillstånd kräver täta EKG.

Folkmekanismer vid behandling av arytmi

Calendula (ringblomma). Infusion av blomställningar av kalendula tas av 100 ml 4 gånger om dagen. Två teskedar torkade blommor bryggas i 0,4 liter kokande vatten, insisterar, inslagna, 1 timme, filtreras genom en vikad i flera lager av gasbindning.

Hagtorn. Frukt och blad av växten anses vara en av de bästa medicinerna för hjärtat. Förbättra blodcirkulationen, aktivera arbetet i hjärta och ge rytm till det normala, hagtorn eliminerar symtom på takykardi.

1 recept) I en termos häll 30 hagtornsbär 0,3 liter kokande vatten, insistera om en halvtimme, uppdelad i 3 doser och drick istället för te med honung.

2 recept) En matsked torra löv av en buske för att suga i en termos (0,25 l), för att insistera i 3 timmar att filtrera, ta ½ kopp i 30 minuter före en måltid 2 gånger om dagen.

Frukterna av svart rädisa. Nypressad rädisjuice tas 15 ml tre gånger om dagen. För att förbättra läkningseffekten blandas vätskan med samma mängd bihoney.

Bee honung. Tillsammans med infusioner rekommenderas torkade frukter och örter för att normalisera hjärtfrekvensen, blodkompositionen och öka tonen i myokardiet rekommenderat daglig användning av honung (50 gram per dag). För hjärtat är följande sorter mest användbara: lind, alpin, bovete, solros, söt, fält, öken. Det är också användbart att använda honung i honungskamrater.

Lemon. Grind i en mixer 0,5 kg citroner med skalet, ta bort frön, lägga till samma mängd honung och ett glas betades i en mortel mjuka kärnor aprikoskärnor, att växla till en glasburk, lock och sätt i en skumma plats under 7 dagar för att extrahera. Förvara medicinen i kylskåp, väl tillsluten, ta en matsked arytmier 2 gånger om dagen före frukost och middag.

Lök och äpple. Mala i matberedaren 1 huvud av skalad lök och 1 äpple (ta bort mitten först). Ta en medicin på en matsked 1,5 timmar efter frukost och lunch. Terapeutisk kurs - 30 dagar.

Koppar. Mikroelementet med extern applikation har visat sig väl vid behandling av hjärtsvikt, särskilt orsakad av stressiga situationer. Kopparplattor placeras på kragezonen eller underklaviska hålrummen och fixerar dem med en plåster / bandage. Varaktigheten av överlappningen är från 6 till 48 timmar. Grön hud i kontakt med koppar - en indikator på effektiviteten av behandlingen. För att förhindra övermättnad av kroppen med koppar utförs terapi endast under överinseende av en kardiolog.

Eleutherococcus. Farmaceutisk extrakt av Eleutherococcus tar 30 droppar en gång om dagen i en halvtimme före måltiderna.

Bad är vanliga. Användbar för arytmi är ett coolt bad med avkodning av valeriska rotmedicinska rötter. 4-5 msk. matskedar hackad rå häll 0,4 liter varmt vatten, koka under locket vid låg värme i cirka 10 minuter, för att filtrera och tillsattes till badet (vattentemperatur 34-36 ° C). Förfarandet bör utföras före sänggåendet högst 2 gånger i veckan i flera månader.

Det bör noteras att eventuella dosformer och recept av traditionell medicin endast kan användas efter en preliminär undersökning, upptäckt av orsaker, behandling av större sjukdomar och direkt doktorsutnämning. Självmedicinering i detta fall kan leda till ökad arytmi och allvarliga problem med kardiovaskulärsystemet. Var frisk!

Hjärtritning - vad är det, och hur man behandlar det?

Hjärtarytmier - störningar av frekvens, rytm och sekvens av sammandragningar av hjärtat. De kan inträffa vid strukturella förändringar i ledningssystemet med hjärtsjukdom och (eller) under påverkan av autonoma, endokrina och elektrolyt och andra metabola sjukdomar, förgiftningar och vissa medicinska effekter.

Ofta, även med uttalade strukturella förändringar i myokardiet, beror arytmi delvis eller huvudsakligen på metaboliska störningar.

Hjärtarytmi Vad är det och hur man behandlar det? Normalt kontraherar hjärtat med jämna mellanrum med en frekvens på 60-90 slag per minut. I enlighet med kroppens behov kan det antingen sakta ner sitt arbete eller påskynda antalet snitt inom en minut. Enligt WHO är arytmi någon rytm av hjärtaktivitet som skiljer sig från den vanliga sinusrytmen.

skäl

Varför arrytmi uppstår, och vad är det? Orsakerna till arytmi kan vara funktionella störningar i nervreglering eller anatomiska förändringar. Ofta är hjärtrytmstörningar ett symptom på en sjukdom.

Bland hjärtkärlsystemets patologier åtföljs följande tillstånd av arytmier:

 • ischemisk hjärtsjukdom på grund av förändringar i myokardiums struktur och expansion av kaviteterna;
 • myokardit på grund av en kränkning av hjärtets elektriska stabilitet
 • hjärtfel på grund av ökad stress på muskelceller;
 • skador och kirurgiska ingrepp på hjärtat leder till direkt skada på vägarna.

Bland de viktigaste utmaningarna av arytmiutveckling är följande:

 • beroende av energidrycker och koffein innehållande;
 • orimlig konsumtion av alkohol och rökning
 • stress och depressiva tillstånd
 • överdriven fysisk ansträngning
 • störningar i metaboliska processer;
 • sådana hjärtpatologier som laster, ischemisk sjukdom, myokardit, hypertoni och andra tillstånd;
 • störningar i sköldkörteln;
 • infektiösa processer och svampinfektioner;
 • stater i klimakteriet;
 • hjärnans sjukdomar.

Idiopatisk arytmi kallas ett tillstånd där orsakerna efter en omfattande undersökning av patienten förblir oförutsedda.

klassificering

Beroende på hjärtfrekvens utmärks följande typer av arytmi:

 1. Sinus takykardi. Ledande i bildandet av elektriska impulser i myokardiet är sinusnoden. Med sinus takykardi överstiger hjärtfrekvensen 90 slag per minut. Det känns som ett hjärtslag.
 2. Sinusarytmi. Detta är en onormal växling av hjärtslag. Denna typ av arytmi förekommer oftast hos barn och ungdomar. Det kan vara funktionellt och relaterat till andning. När du andas in blir hjärtkollisioner vanligare, och när du andas ut blir de mindre frekventa.
 3. Sinus bradykardi. Det kännetecknas av en minskning av hjärtfrekvensen till 55 slag per minut eller mindre. Det kan observeras hos friska, fysiskt utbildade personer ensamma, i en dröm.
 4. Paroxysmal förmaksflimmer. I det här fallet talar de om ett mycket snabbt hjärtslag med rätt rytm. Frekvensen av sammandragningar under en attack når 240 slag per minut, orsakar presyncope, ökad svettning, blekhet och svaghet. Anledningen till detta tillstånd ligger i utseendet av ytterligare impulser i atrierna, vilket resulterar i att hjärtpermens perioder reduceras kraftigt.
 5. Paroxysmal takykardi. Detta är den korrekta, men frekventa rytmen av hjärtets arbete. Hjärtfrekvensen ligger i detta fall från 140 till 240 slag per minut. Det börjar och försvinner plötsligt.
 6. Arytmi. Detta är en för tidig (extraordinär) sammandragning av hjärtmuskeln. Känslor i denna form av arytmier kan antingen vara ett intensifierat tryck i hjärtområdet eller som en blekning.

Beroende på svårighetsgraden av kursen och svårighetsgraden av symptomen på hjärtarytmi, bestäms en behandlingsplan.

Symptom på hjärtarytmi

I fallet med hjärtarytmi Symptom kan variera inom vida gränser och bestäms av frekvensen och rytm av hjärtsammandragningar, deras effekt på intrakardiell, cerebrala, renala hemodynamik och funktion av den vänstra ventrikeln.

De viktigaste tecknen på arytmi är hjärtslag eller en känsla av störning, som bleknar i hjärtat. Förloppet av arytmier kan åtföljas av kvävning, angina, yrsel, svaghet, besvär, utveckling av kardiogen chock.

Symtomatisk, beroende på form av arytmi:

 1. Sensioner av frekventa, oregelbundna hjärtslag noteras med förmaksflimmer.
 2. Fading av hjärtaktivitet och obehag i hjärtat - med sinusarytmi.
 3. Med extrasystole klagar patienterna av känslor av blekning, chock och oregelbundenhet i hjärtans arbete.
 4. Hjärtklappningar är vanligtvis förknippade med sinus takykardi.
 5. Paroxysmal takykardi karakteriseras av att plötsligt utveckla och stoppa hjärtklappning till 140-220 ud. i min.
 6. Anfall av yrsel och svimning - med sinusbrusk eller svaghetssyndrom i sinusnoden.

Det finns så kallade "mute" arytmier som inte manifesterar sig kliniskt. De upptäcks vanligen genom fysisk undersökning eller elektrokardiografi.

Arytmi i graviditet

Prognosen för graviditet och kommande födelser beror på hur hjärtat av en kvinna reagerar på de förväntade händelserna. Men vi får inte glömma att graviditeten i sig, som inte är helt normalt, kan orsaka rytmförstöring och ge en arytmi. Till exempel, är uppträdandet av extrasystole eller paroxysmal takykardi under graviditet i allmänhet inga indikations organiska lesioner i hjärtmuskulaturen, och det finns ungefär 19-20% av gravida kvinnor. Och om du fortfarande har en sen toxicos för allt detta, behöver du inte vänta från hjärtat, arytmierna kommer att intensifieras.

Det finns ingen speciell fara för en kvinnas hälsa en sådan typ av arytmi, som en fullständig eller ofullständig atrioventrikulär blockad. Dessutom främjar graviditet frekvent ventrikulär rytm, och åtgärder vidtas endast i fall av puls faller till eller under 35 slag per minut (förlossning - pincett). Men med en organisk hjärtsjukdom hos kvinnor som behandlats med ökad uppmärksamhet, eftersom förekomsten av förmaksflimmer i den här situationen är en kontraindikation för bevarandet av graviditeten. Dessutom kräver valet av leveransmetoden före termen också särskild vård. Det verkar som om en sådan sparsam, i andra fall, kejsarsnitt hos sådana patienter kan hota tromboembolism i lungartärsystemet (PE).

Naturligtvis kan ingen förbjuda en graviditet, så kvinnor med hjärtpatologi tar medvetet risker, drivna av en kärleksfull önskan - att bli en mamma. Men om graviditet redan har hänt, de recept och läkares rekommendation är nödvändigt att genomföra strikt: observera regim arbete och vila, vidta nödvändiga mediciner och sjukhus vid behov under överinseende av läkare. Förlossning i dessa kvinnor, som regel ske i en specialiserad klinik där kvinnan kan när som helst för att få akut medicinsk vård (med förbehåll för hjärtsjukdom) i händelse av oförutsedda omständigheter.

diagnostik

Om tecken på arytmi upptäcks, kommer läkaren att förskriva en fullständig undersökning av hjärtat och blodkärlen för att bestämma orsaken till sjukdomen. De primära diagnosmetoderna lyssnar på hjärtat och EKG.

Om patologin inte är av permanent karaktär används Holter-övervakning - dygnet runt inspelning av hjärtslag genom speciella sensorer (utförda på ett sjukhus). I vissa fall är inte passiv forskning tillräcklig. Då inducerar läkarna arytmi genom artificiella medel. För detta har flera standardtest utvecklats. Här är de:

 • fysisk belastning
 • kartläggning;
 • elektrofysiologisk studie;
 • test med hjälp av ett lutande bord.

Behandling av hjärtarytmi

Vid diagnoserad hjärtarytmi är valet av behandlingstaktik baserat på orsaken, typen av hjärtarytmi och patientens allmänna tillstånd. Ibland, för att återställa hjärtens normala funktion är det tillräckligt att genomföra en medicinsk korrigering av den underliggande sjukdomen. I andra fall kan patienten kräva medicinsk eller kirurgisk behandling, vilket nödvändigtvis måste utföras under systematisk övervakning av EKG.

Läkemedel som används vid läkemedelsbehandling för arytmier:

 • kalciumkanalblockerare - verapamil / diltiazem;
 • beta-blockerare - metoprolol / bisoprolol / atenolol;
 • kaliumkanalblockerare - cordaron / sotohexal;
 • blockerare av natriumkanaler - novokain / lidokain.

Till kirurgisk ingripande tillgriper stadierna av allvarlig nedbrytning av muskelhjärtvävnaden. Följande procedurer kan tilldelas:

 • stimulerings;
 • implantation av en cardioverter-defibrillator;
 • kateterradiofrekvensablation.

Behandling av hjärtarytmi, speciellt dess komplexa former, hanteras endast av en kardiolog. Användning av ovanstående läkemedel kan endast baseras på strikta indikationer, beroende på typen av arytmi. Vid behandlingens början bör läkemedlet väljas under överinseende av en läkare och i allvarliga fall endast i sjukhus. Med tanke på diagnosen väljer läkaren en läkemedelsbehandling.

Folkmekanismer

På ett ögonblick kommer vi att märka att vid diagnosen en hjärtrytmia borde nationella medel endast användas som tillägg till traditionella medicinska preparat, men alls inte att ersätta dem. I själva verket påskyndar örter endast processen med återhämtning, men kan inte bota en person helt. Det här är att du ska fortsätta när du väljer recepten du gillar.

 1. Häll 30 hagtornsbär med ett glas kokande vatten och sätt blandningen på en liten eld i 10-15 minuter. Buljongen används i färsk form i lika stora delar under dagen.
 2. Blanda en flaska alkoholtinktur av valerian, hagtorn och morwort. Skaka blandningen väl och lägg den i kylskåpet i 1-2 dagar. Läkemedlet tas 30 minuter innan man äter 1 tsk.
 3. Koka ett glas vatten i en emaljpanna, och tillsätt sedan 4 g Adonis gräs. Koka blandningen i 4-5 minuter över låg värme, kyld sedan och placera kastrullen på en varm och torr plats i 20-30 minuter. Den filtrerade buljongen lagras i kylskåpet, tagen 1 msk sked 3 gånger om dagen.
 4. Skiv 0,5 kg citroner och häll dem med färsk honung, tillsätt till blandningen av 20 kärnor, taget från frö från aprikoser. Blanda grundligt blandningen och ta 1 matsked på morgonen och kvällen.

effekter

Förloppet av någon arytmi kan vara komplicerad av fibrillering och fladdring av ventriklerna, vilket motsvarar stopp av blodcirkulationen och leder till patientens död. Redan under de första få sekunderna är yrsel, svaghet, då - förlust av medvetande, ofrivillig urinering och konvulsioner. Blodtryck och puls är inte bestämda, andningsstopp, eleverna utvidgas - tillståndet för klinisk död sätter in.

Hos patienter med kronisk cirkulationssvikt (angina pectoris, mitralstenos) uppträder dyspné under paroxysm av takyarytmi och lungödem kan utvecklas.

När fullständig atrioventrikulär block eller asystoli kan utvecklas synkope (attacker Morgagni-Ademsa-Stokes-episoder kännetecknas av förlust av medvetandet), som orsakas av en kraftig minskning av hjärtminutvolym och sänka blodtryck och cerebrala blodflödet.

Tromboemboliska obalanser med förmaksflimmer i varje sjätte fall leder till cerebral stroke.

förebyggande

Även när du vet vilken typ av åkomma, då kan du få råd om hur man behandlar arytmi, om du inte håller fast vid enkla regler för förebyggande hemma:

 1. Morgonövning, eller friidrott.
 2. Övervaka blodsockret och blodtrycket
 3. Avvisa alla dåliga vanor.
 4. Bibehålla din vikt inom normala gränser.
 5. Att leda en maximalt lugn, jämn livsstil, att vara minimalt utsatt för överdrivna känslor, påfrestningar och påfrestningar.
 6. Den rätta kosten består av enbart naturprodukter.

Men om de första tecknen på arytmi, är det inte nödvändigt att vänta för anslutning av mer allvarliga symtom, kontakta din läkare omedelbart, då risken för komplikationer och försämring av allmän hälsa kommer att vara mycket lägre.

utsikterna

I prognosplanen är arytmier extremt tvetydiga. Några av dem (supraventrikulär arytmi, ventrikulära prematura slag är sällsynta), icke-organisk hjärtsjukdom, inte hotar liv och hälsa. Atrialfibrillering kan tvärtom leda till livshotande komplikationer: ischemisk stroke, svår hjärtsvikt.

De allvarligaste arytmierna fladdrar och ventrikelflimmer: de utgör ett omedelbart hot mot livet och kräver återupplivning.

Hjärtritning - vad är det, tecken, symptom, behandling, vad är farligt, förstahjälp i arytmi

Hjärtarytmi är en eventuell kränkning av regelbundenheten eller frekvensen av en normal hjärtritme, liksom hjärtans elektriska ledningsförmåga. Arytmi kan vara symptomfria eller filt i form av hjärta, blekning eller störningar i hjärtat.

Enligt statistiken är det cirka 15% av det totala antalet hjärtsjukdomar och ofta, då det inte finns akuta medicinska åtgärder, orsakar det utvecklingen av hjärtsvikt och kan även leda till ett dödligt utfall.

Vad är en arytmi?

Klinisk bild

Vilka läkare säger om högt blodtryck

Jag har behandlat högt blodtryck i många år. Enligt statistiken avslutas hypertoni i 89% av fallen av hjärtinfarkt eller stroke och död hos en person. Nu dör cirka två tredjedelar av patienterna inom de första 5 åren av sjukdomen.

Följande faktum - att slå ner trycket är möjligt och det är nödvändigt, men det botar inte själva sjukdomen. Det enda läkemedlet som officiellt rekommenderas av hälsovårdsministeriet för behandling av högt blodtryck och det används av kardiologer i deras arbete är Giperium. Läkemedlet fungerar på grund av sjukdomen, vilket gör det möjligt att helt avstå från högt blodtryck. Dessutom kan varje rysk medborgare få det i det federala programmet gratis.

Arrytmi är ett patologiskt tillstånd, ett brott mot frekvensen, rytmiciteten och sekvensen av excitation och sammandragning av hjärtat.

I det normala tillståndet träffar hjärtat regelbundet med en frekvens på 60 till 80 slag per minut. Om kroppen behöver det, kan hjärtat sakta ner eller påskynda sitt arbete. Arytmi är någon rytm av hjärtaktivitet som skiljer sig från normal normal sinusrytm.

Arytmier kan observeras även hos helt friska människor mot bakgrund av svår utmattning, med förkylning, efter att ha druckit alkohol.

Andelen arytmier bland alla hjärtpatienter är ganska hög. Vid ungefär 50 års ålder förekommer olika typer av arytmier hos 1% av personerna. Med varje efterföljande år ökar förekomsten av sjukdomen, vid 60 års ålder, 10%.

 • Hos män är risken för arytmi 1,5 gånger högre än för kvinnor.
 • Bland barn och ungdomar observeras medfödd sjukdom i 0,6%, i samband med olika patologier - upp till 8%.

En annan period av fara är genomsnittet och före pensionsåldern. Detta händer av följande skäl:

 • kroppen har redan utnyttjat de flesta av sina reserver;
 • utsatt för stress
 • skador och sjukdomar överfördes
 • professionella brister utvecklats.

I detta fall är det obligatoriskt att ta ett läkemedel mot hjärtarytmi. Regelbunden insamling av medel mot patologi kan minska risken för strokeförhållanden.

Var försiktig

Hypertoni (tryck hopp) - i 89% av fallen dödar en patient i en dröm!

Vi skyndar oss att varna dig, majoriteten av droger från hypertoni och normalisering av trycket - detta är en fullständig bedrägeri av marknadsförare, som vindar hundratals procent på droger, vars effektivitet är noll.

Apoteksmafia tjänar mycket pengar för att lura sjuka människor.

Men vad ska man göra? Hur behandlas det om bedrägeri överallt? Doktor i medicinsk vetenskap Belyaev, Andrei S. utförde sin egen utredning och fann en väg ut ur denna situation. I denna artikel om kemi laglöshet, Andrei Sergeyevich också berättade hur man skyddar dig från döden på grund av ett sjukt hjärta och tryck spikar gratis ! Läs artikeln på den officiella hemsidan för Ryska federationen för folkhälsa och kardiologi under länken.

skäl

Till hjärtsjukdomar bär provokerande patologi:

 • hjärtsvikt;
 • ischemisk hjärtsjukdom;
 • inflammatoriska fenomen i hjärtmuskeln;
 • vegetativ-vaskulär dystoni;
 • hjärttumörer;
 • medfödda anomalier i ledningssystemet;
 • defekter av myokardiet
 • myokardit;
 • kardiomyopati.

Patologier av andra organ och system som orsakar arytmi:

 • diabetes mellitus;
 • sjukdomar i sköldkörteln och binjurarna;
 • alkoholförgiftning;
 • brist i kroppen av mineralsalter, särskilt kalium och magnesium.

Idiopatisk arytmi kallas ett tillstånd där orsakerna efter en omfattande undersökning av patienten förblir oförutsedda.

Orsakerna till alla former av patologi är ganska lika. De flesta av dem är resultatet av vissa sjukdomar, felaktig livsstil hos patienten eller är ärftlig i naturen.

Efter att ha analyserat källorna till hjärtsvikt identifierade läkarna de viktigaste riskfaktorerna:

Våra läsares berättelser

Besegrade hypertensionen i huset. Det har varit en månad sedan jag glömde över press hopp. Åh, hur mycket jag har försökt allt - ingenting hjälpte. Hur många gånger gick jag till polikliniken, men jag blev ordinerad med oanvända mediciner igen och igen, och när jag återvände läkade bara händerna upp. Slutligen klarade jag trycket, och allt tack vare den här artikeln. Alla som har problem med press - läs nödvändigtvis!

Läs hela artikeln >>>

 • genetisk predisposition;
 • högt blodtryck;
 • sköldkörtelsjukdom;
 • elektrolytstörningar;
 • diabetes mellitus;
 • användning av stimulanter.

Arytmier är kränkningar av hjärtrytmen som åtföljs av:

 • (mindre än 60 slag per minut).
 • mer frekvent (mer än 100 per minut).
 • eller oregelbundna hjärtslag.

Långsammare hjärtfrekvens kallas bradykardi (bradi - sällsynt), ökad hjärt - takykardi (Tahi - delen).

Bland överträdelser av sinusnödsverkets automatiskitet finns följande:

 • Sinusarytmi - störningar i hjärtfrekvensen. Ofta observeras hos ungdomar, medan det kan associeras med ökad andning under träning.
 • Sinus bradykardi - saktar av myokardrytmer.
 • Sinus takykardi är en ökning av hjärtatslag.
 • Asyrosolen (fullständig undertryckning av sinusnoden).
 • Skimrande arytmi. Läkare beskriva denna typ av arytmi är förmaksfladder i bröstet - hjärtat börjar sjunka snabbt (upp till 150 slag per minut), sedan ännu snabbare (upp till 300 slag per minut), är förmaken inte helt minskas och ventriklarna gör det oregelbundet.
 • Blockad av hjärtat. Pulsen försvinner, hjärtfrekvensen minskar dramatiskt, patienten kan komma in i ett omedvetet tillstånd, ett hjärtblocket kan framkalla ett konvulsivt syndrom.

Många hjärtarytmier (förmaks prematura slag, sinus takykardi) kan inte kännas av patienten, och i de flesta fall indikerar närvaron av en person har en viss utanför hjärtat patologi (ökad sköldkörtelfunktion och så vidare.), Utan att leda till några konsekvenser.

Speciellt farligt för livet är ventrikulära takykardier, vilket i 85% av fallen är den direkta orsaken till plötslig hjärtdöd.

Lite mindre farligt är bradykardi (i 15% av fallen är orsaken till plötslig hjärtdöd), som åtföljs av kort plötslig medvetslöshet

Symptom på hjärtarytmi hos vuxna

Manifestationer av arytmier kan vara mycket olika och identifierar frekvensen och rytm hjärtsammandragningar, deras inflytande på intrakardiell, cerebrala, njur hemodynamik och vänsterkammarfunktion. Det finns så kallade "mute" arytmier som inte manifesterar sig kliniskt. De upptäcks vanligen genom fysisk undersökning eller elektrokardiografi.

Den vanligaste behandlingen för arytmisk klagomål har följande symtom:

 • frekventa hjärtslag
 • generell svaghet
 • känsla av tyngd i bröstkorgssegmentet;
 • känsla av fullhet av ett bröst med fukt
 • halvfelningstillstånd
 • känsla av brist på syre;
 • Omfattande smärta
 • yrsel.

Dessutom blir ansiktshuden hos en person som lider av arytmi en gråaktig nyans. Detta beror på att blodet flyter till huvudet ojämnt. Det kapillära kärlsystemet klarar inte överbelastning, blodstart börjar stagnera. I vissa fall kan detta få konsekvenser i form av ett venöst rutnät.

 • Hos patienter finns ökad hjärtklappning med obehagliga, eventuellt smärtsamma förnimmelser i hjärtat av hjärtat.
 • sänkning av trycket;
 • yrsel;
 • svaghet;
 • värk i hjärtat
 • komplexitet med utförandet av fysiskt arbete.
 • brist på luft;
 • svettning;
 • farhågor;
 • blek av huden.
 • Vanligtvis i början en sådan arytmi fortsätter paroxysmalt, och frekvensen och varaktigheten av attacker är individuella.
 • I flera patienter, efter flera anfall, etableras en kronisk form, i andra - mycket sällsynt kort försämring, som inte går framåt, observeras.

I vilket fall som helst, om det finns några kränkningar i hjärtritmen, är det här anledningen till besöket hos en specialist. Om du letar efter dessa symptom kan en banal takykardi eller en annan typ av arytmi leda till en kraftig försämring av hälsan och till och med plötslig död.

Än arytmi är farligt: ​​komplikationer för personen

Arytmier är fulla av utvecklingen av livshotande komplikationer:

 • hjärtastma (otillräcklig blodtillförsel till lungorna);
 • lungödem (utsöndring av en del blod från kapillärerna till lungens alveoler);
 • cerebral ischemi (syrehushållning);
 • hemodynamiska störningar (rörelse av blod genom blodkärl);
 • sänka blodtrycket till livshotande tillstånd (arytmisk kollaps);
 • trombos (bildande av trombi som förhindrar normalt blodflöde i atrierna)
 • tromboembolism (separation av trombus och fullständig tillslutning av lumen i några kärl);
 • kardiogen chock (akut hjärtsvikt med dödlig utgång på 80%);
 • fibrillering och fladder i ventriklerna (motsvarar hjärtstopp).

hjärtarytmier (dess form, livshotande) ökar risken för plötslig hjärtdöd (10-15% inom fem år från starten av sjukdom).

diagnostik

Den primära etappen av arytmidiagnosen kan utföras av en terapeut eller kardiolog. Den innehåller en analys av patientens klagomål och bestämning av periferpulskarakteristiken för hjärtrytmier.

 • EKG. Elektroder är fästa vid patientens bröst, armar och ben. Varaktigheten av faser av sammandragning av hjärtmuskeln studeras, intervall fixas.
 • Ekokardiografi. Här används en ultraljudssensor. Läkaren får en bild av hjärtkamrarna, tittar på rörelserna för ventilerna och väggarna och specificerar deras dimensioner.
 • Daglig övervakning av EKG. Denna diagnos kallas även Holters metod. Patienten bär alltid en bärbar inspelare med sig. Detta händer inom 24 timmar. Läkare får information om hjärtkollisioner i viloläge, vila och aktivitet.

För effektiv behandling är det nödvändigt att besöka en läkare för att ta reda på om arytmi är en samtidig sjukdom hos den underliggande sjukdomen eller en oberoende. Det är också nödvändigt att bestämma typen av arytmi. Då måste du följa läkarens recept.

När du uppmanas du ofta (rytmisk eller oregelbunden) hjärtfrekvens, störningar i hjärtat eller korta episoder av mörkare i ögonen nödvändigtvis kontakta läkare. Det är oerhört viktigt att registrera en arytmi på ett elektrokardiogram för att bestämma dess mekanism eftersom du kan bota endast om och bara om du vet vad du behandlar.

Hur man behandlar hjärtarytmi?

Valet av behandling för arytmier bestäms av orsakerna, typen av rytmförstöring och ledning av hjärtat, och även av patientens tillstånd. I vissa fall, för att återställa en normal sinusrytm, kan det vara tillräckligt att behandla den underliggande sjukdomen.

Hittills används antiarytmiska läkemedel i klinisk praxis, vilka enligt deras verkningsmekanism är uppdelade i 4 klasser:

 1. Membranstabiliserande läkemedel (blockerare av natriumkanaler).
 2. p-adrenoblocker (läkemedel som minskar styrkan och hjärtfrekvensen).
 3. Kaliumkanalblockerare (kaliumantagonister).
 4. Kalciumkanalblockerare (kalciumantagonister).

Lugnande droger

Tilldela lugnande medel:

 • Tinktur av valerian och motherwort till 20-30 droppar för 1 mottagning
 • Tabletter Persen
 • Extrakt av örter Altalex
 • Tinktur eller tabletter Novo-Passit
 • Lugnande samling av örter nummer 2

Om arytmi åtföljas av smärta i hjärtat, utse Valocordin och Corvalol 25-30 droppar per 1 mottagning.

Förutom dessa farmaceutiska preparat tilldelas patienten en tablett vars syfte är att verka på hjärtmuskeln, förbättra ledningsförmågan hos sina celler och påskynda metaboliska processer. Dessa läkemedel inkluderar:

 • Aimalin (för att minska myocardiums excitabilitet och förhindra takykardi)
 • Pulsnorma
 • kinidin
 • Lidokain (smärtstillande)
 • Allapinin (för normalisering i natriumjonens blod)
 • Ritmonorm och andra.

Vitaminer och spårämnen

En fullständig behandling av arytmi bör omfatta inte bara mottagning av blockerare utan också intag av droger baserade på vitaminer och spårämnen samt produkter med ökat innehåll.

 • Med brist på kalium - Smectovit, Asparka, Medivit, frukt (särskilt bananer), torkade frukter och örter.
 • Med magnesiumbrist - "Magne B6", "Asparks", "Magnetad", "Medivit", frön och nötter.

Övning under arytmi

I avsaknad av medfödda patologier i myokardiet är det möjligt att använda andnings gymnastik för att stabilisera hjärtrytmen. Denna metod för intensivvård kräver inte att ta tabletter, men i praktiken inte mindre effektiv än konservativ terapi.

Regler för att göra övningarna:

 1. Som uppvärmning utföra snabba och intermittenta andningar och efter 30 sekunder en lång och djup utandning.
 2. Komprimera nävarna och utföra 6 andetag, stå i 15-20 sekunder, gör sedan en djup utandning, medan unclenching nävar.
 3. På inspiration, luta framåt med armarna utsträckta framför dig och vid utandning återgå till startposition.
 4. För behandling, höja armarna över huvudet, ta ett djupt andetag och stå på tårna, andas så mycket som möjligt för att slappna av, sänk dina händer mot skinkorna.

Första hjälpen för personer med arytmi

 1. Den första hjälpen i hjärtesrytmen är att ge fullständig fred, att lägga patienten, men om han känner sig obekväm samtidigt - försök ändra flera saker för att säkerställa fullständig komfort.
 2. Det är nödvändigt att öppna fönstren - att ge patienten tillgång till frisk luft, kanske till och med att dricka någon av sedering ( "Valocordin", "Corvalol" valeriana tinktur eller Leonurus). Vanligtvis fungerar denna algoritm, och attacken av AI slutar.
 3. Om tillståndet är tungt är det nödvändigt att normalisera hjärtets arbete med hjälp av kräkningar. Du kan provocera reflexen genom att irritera struphuvudet med fingrarna. Stimulering hjälper till att enkelt återställa rytmen i hjärtmuskeln hemma även om det inte finns uppkast.
 4. Det rekommenderas att göra en enkel andningsövning: Stäng dina ögon och ta ett djupt andetag, håll andan i 2-3 sekunder. Parallellt måste du trycka på ögonlocken (tre gånger i 10 sekunder i en minut).

Folkmekanismer

Innan du använder folkläkemedel för arytmi, var noga med att konsultera en kardiolog.

 1. Infusion från valerianens rötter. En matsked av källan hälls med varmt vatten (rumstemperaturen är också lämplig) i mängden 200-250 ml och infunderas i 10-12 timmar. Därefter filtreras produkten och används på en dessertsked 4 gånger om dagen.
 2. Frukterna av svart rädisa. Nypressad rädisjuice tas 15 ml tre gånger om dagen. För att förbättra läkningseffekten blandas vätskan med samma mängd bihoney.
 3. Lök med äpplen. Mala ett löklök och ett äpple. Blanda och ta mellan måltiderna 2 gånger om dagen i 1 månad. Arytmen kommer att försvinna!
 4. Mala ashberry bark, 2 msk. l. rå i 500 ml vatten. Insistera, kyla, dränera, ta in en kvart kopp i taget, var säker innan måltiderna. Symtom och smärta försvinner.
 5. Ta fyra nyligen plockade blomställningar calendula och en tesked torr pulveriserad mint, häll ett glas kokande vatten, låt stå i minst trettio minuter. Efter kylning filtreras infusionen och en sked stor honung tillsätts, allt blandas noggrant. Användning rekommenderas tre gånger om dagen för 100 ml.

Strömförsörjning

Med hjälp av rätt näring kan hjärtarytmi inte botas, men det är möjligt att minimera konsekvenserna och minska risken för förekomst. Huvud uppmärksamhet bör ägnas åt balans och tillförsel av hjärtmuskeln med alla nödvändiga spårämnen. Felaktig näring kan vara en utlösare för att störa det endokrina systemet, viktiga vitala organ börjar fungera obalanserade.

Vilka livsmedel för arytmi får äta:

 • Bovete, kli, gurka, spenat, avokado, nötter, ärtor, bönor, jäst: de är rika på magnesium;
 • Bananer, persilja, russin, torkade aprikoser, kål, potatis: de innehåller kalium;
 • Havs- och mejeriprodukter, fisk, rödbetor, majs, kronärtskockor, kål, frön är huvudkällorna för kalcium.

Förutom ovanstående, är föremål för en medicinsk diet med arytmi önskvärt att äta kelp, och betblast och morot i sallader och soppor. Också tillåtet att äta kött, men endast svaga fetter.

Vad ska man utesluta från kosten?

Terapeutisk kostnäring med arytmi omfattar helt och hållet följande produkter:

 • Marinades, konserverad mat, rökt kött
 • pickles;
 • Fett kött och såser;
 • Skarpa rätter.

Förutom produkter är det viktigt att känna näringens särdrag vid arytmi, eftersom slutresultatet av behandlingen beror på deras iakttagande.

Särskild uppmärksamhet i kosten hos en patient med förmaksflimmer bör ges till kvantiteten och kvaliteten hos vätskan som är full. Det finns flera regler i denna fråga som måste följas:

 • Du kan inte dricka drycker som innehåller koffein - kaffe, starkt te, energidrycker som innehåller guarana-extrakt;
 • Mängden vätska berusad per dag bör minskas till 1,5 liter för att minska belastningen på hjärtat.
 • Det är användbart att dricka örtte från mint, citronbalsam, lind och kamille. Icke starkt grönt te, bord mineralvatten utan gas kommer att vara användbart.

För att kosten ska kunna ge patienten maximal lättnad bör man lägga till livsstilen en enkel övning med sparsamma övningar som kommer att utveckla hjärtmuskeln. Det är viktigt att dricka minst 1,5 liter okokt och icke-kolsyrat vatten under dagen, liksom ibland att tillbringa avlämningsdagar, där det får dricka buljong av vildrosa eller vatten utan gas.

Vi fick reda på vilken typ av sjukdom det är, hur bli av med symptomen på arytmi. en vuxen. Håll koll på ditt hjärta, lyssna på det och när obehagliga känslor inträffar - kontakta din läkare.

Rita slutsatser

Hjärtinfarkt och stroke är orsaken till nästan 70% av alla dödsfall i världen. Sju av tio personer dör på grund av blockering av hjärtat eller hjärnans artärer.

Särskilt skrämmande är det faktum att många människor inte ens misstänker att de har högt blodtryck. Och de saknar möjligheten att rätta till någonting, bara dömma sig till fördärv.

 • huvudvärk
 • Hjärtklappningar
 • Svarta prickar framför ögonen (flugor)
 • Apati, irritabilitet, sömnighet
 • Otydlig syn
 • svettning
 • Kronisk trötthet
 • Svullnad i ansiktet
 • Numbness och frossa i fingrarna
 • Tryck hoppar
Även ett av dessa symptom borde få dig att tänka. Och om det finns två, tveka inte - du har högt blodtryck.

Hur man behandlar högt blodtryck, när det finns ett stort antal droger som kostar mycket pengar?

De flesta droger kommer inte göra något bra, och några kan till och med skada! För närvarande är det enda läkemedlet som officiellt rekommenderas av hälsovårdsministeriet för behandling av högt blodtryck Giperium.

till Kardiologinstitutet tillsammans med hälsovårdsministeriet utför programmet " utan högt blodtryck"Inom ramen för vilket läkemedlet Giperium är tillgängligt gratis, alla invånare i staden och regionen!