Huvud / Diagnostik

Översikt över läkemedel för behandling av hjärtsvikt

I den här artikeln kommer du att lära den allmänna systematiken i behandling av hjärtsvikt läkemedel, vilka droger som omfattas av namnen på effektiva piller och injektioner, praktiska rekommendationer för deras användning.

Huvudprincipen på vilken behandling av hjärtsvikt bygger är att det inte är en separat sjukdom. Detta syndrom avser hjärtets oförmåga att pumpa blod genom kärlen (oförmåga att utföra sin funktion). Det komplicerar alla svåra hjärtsjukdomar.

Konservativ medicinering (droger, piller, injektioner) är det enda effektiva sättet att hjälpa patienten. Cure hjärtsvikt utan medicinering är omöjligt. Men analfabeten är inte heller effektiv!

Resultaten av behandling av hjärtsvikt med hjälp av läkemedel beror på flera faktorer:

 • Svårighetsgraden av symtomen vid detta tillstånd (graden av hjärtsvikt) - än de är mer uttalad, desto svårare är det att återhämta sig (vid 1-2 grader möjligt, 3-4 - kan lindra symtomen och förbättra patientens tillstånd, men en fullständig återhämtning inte är möjlig).
 • Från överensstämmelse med alla rekommendationer för behandling (kontinuerligt eller systematiskt läkemedelsintag) - om du försummar dem, kommer även det svaga hjärtsviktet ofrånkomligt att bli tyngre.
 • Från den underliggande hjärtsjukan - om det inte behandlas eller det är svårt att bota - är det omöjligt att bli av med hjärtsvikt.

Sammansättningen av det kurativa programmet, valet av läkemedel och deras dosering hanteras av en kardiolog eller terapeut.

Allmän ordning för behandling av hjärtsvikt med droger

Återställande av nedsatta hjärtfunktioner sker genom att påverka de huvudsakliga mekanismerna för sjukdomsinitiering och eliminering av symtom. Behandlingsanvisningarna och motsvarande grupper av läkemedel beskrivs i tabellen.

Hjärtinsufficiens: orsaker, symptom, diagnos, behandling

Hjärtfel video

Hjärtat är ett muskelorgan som fungerar som en pump som pumpar blod till alla delar av kroppen och levererar organ och vävnader med syre och väsentliga näringsämnen.

Med en kränkning av hjärtets förmåga att pumpa blod utvecklas hjärtsvikt.

Hjärtcykeln består av diastol och systole. Under diastolen slappnar ventriklerna - hjärtkamrarna, och fyller med blod från atrierna. Under systolen utvisas ventriklerna, blodet innehöll dem i lungstammen och aortan. Om det är omöjligt att ta bort den nödvändiga mängden blod från ventrikeln, utvecklas systoliskt hjärtsvikt. I händelse av att ventrikeln inte kan slappna av, för att helt fylla med blod uppstår diastoliskt hjärtsvikt.

Hjärtats nederlag kan vara högersidig - högersidig hjärtsvikt, är förknippad med en överbelastning av högra hjärtkammaren; vänstersidigt hjärtsvikt - vänster sida visas som ett resultat av en överbelastning av vänstra kammaren.

Vänster ventrikel är den främsta pumpkammaren, och starten av hjärtsvikt börjar vanligen på vänster sida, men oftast påverkar den patologiska processen båda hjärtkärlens hjärtkärl.
Om myokardiums pumpfunktion störs kan vätskan ackumuleras i lungorna, leveren, mag-tarmkanalen, händerna och fötterna. Detta kallas kongestivt hjärtsvikt.

Skill mellan kroniskt och akut hjärtsvikt.

Kroniskt hjärtsvikt uppstår som följd av hjärt-kärlsjukdomar, har en lång kurs och utvecklas med tiden. Skadade vävnader förändrar deras täthet och struktur, så att hjärtat inte längre kan klara av funktionen att pumpa blod.

Akut hjärtsvikt utvecklas vanligen plötsligt i en kort tid ökar dyspné, andningen blir snabb och vissla, huden blir blå, blodtryck hopp, skummande rosa slem kan visas på läpparna. Detta tillstånd utgör ett allvarligt hot mot patientens liv och kräver ett akut inlägg i intensivvården.
Orsaken till akut hjärtsvikt är sådana faktorer som hjärtinfarkt, trombus i lungorna, allergiska reaktioner allvarlig infektion, etc.
Patologiska processer som skadar hjärtmuskeln, som regel, är oåterkallelig, men en hälsosam livsstil, läkemedelsbehandling, regelbunden uppföljning, tillåta en hjärtspecialist för att övervaka fysiska kondition, förbättra dess prestanda och bibehålla full livskvalitet.

Tecken och symtom på hjärtsvikt


Symtom på hjärtsvikt är inte omedelbart uppenbart. Initialt kan de hävda sig endast under fysisk stress, i tiden kanske du kommer att hitta problem med andning och andra symtom även under viloperioder.

Symtom på kroniskt hjärtsvikt:

- Svullnad på benen, anklar ibland på buken; Viktökning på grund av vätskeretention
- Andnöd och hosta;
- Hjärtklappningar;
- Önskar att urinera på natten
- Trötthet, svaghet, yrsel
- Förlust av aptit
- Svårighet att andas under fysisk aktivitet eller när du ligger nere
- Utvidgning av levern
- Nattuppvakningar på grund av andfåddhet;
- Minskad effektivitet;
- Svårigheter med uppmärksamhetskoncentration.

Med långvarigt hjärtsvikt uppstår ett större antal symtom, och de är vanligtvis mer uttalade.

Orsaker till hjärtsvikt


Varje hjärtsjukdom kan leda till hjärtsvikt. Skadade vävnader blir mer styva och tätare, och hjärtat kan inte längre klara av funktionen att pumpa blod.

Vanliga orsaker till hjärtsvikt:

- Ischemisk hjärtsjukdom, smalning av små blodkärl, som levererar blod och syre till hjärtmuskeln;
- Högt blodtryck som inte kontrolleras
- Medfödd hjärtsjukdom;
- Hjärtinfarkt;
- Skador på valvulärt hjärta;
- Infektioner som försvagar hjärtmuskeln;
- arytmier;
- amyloidos;
- emfysem;
- Hyperfunktion i sköldkörteln;
- sarkoidos;
- Allvarlig anemi
- Högt innehåll av järn i kroppen;
- Sjukdomar i sköldkörteln;
- Kardiomyopati (skada på hjärtmuskeln orsakad av infektion, sjukdomar som reumatoid artrit eller lupus samt alkohol- eller drogmissbruk)
- Myokardit (hjärtinfarkt orsakad av virusinfektion).

Riskfaktorer hjärtsvikt


Det finns en hög risk att utveckla hjärtsvikt om du:

- Hypertensiv sjukdom;
- diabetes;
- Det finns några sjukdomar i hjärtat, och du fick en hjärtattack;
- övervikt;
- ortopné;
- Du tar vissa läkemedel.
- Du missbrukar alkohol, röker eller använder droger.

diagnostik hjärtsvikt


Diagnosen av sjukdomen innehåller ett integrerat tillvägagångssätt.

- Fysisk undersökning. Vid fysisk undersökning av patienten undersöks bröstet. Lyssna på hjärt- och lungans arbete. Den behandlande läkaren undersöker dig för tecken på hjärtsvikt:

- Snabb eller andfåddhet;
- Svullnad av händer och fötter;
- Förlängda åder på nacken;
- Specifika ljud från ackumulering av vätska i lungorna;
- Ackumulering av vätska i bukhålan;
- Uppsamling av vätska i levern, vilket uttrycks av dess ömhet;
- Ojämn eller snabb hjärtslag och ovanliga ljud i hjärtat.

- Research. Diagnostiska tester för bestämning av hjärtsvikt:

- Blodprov för att kontrollera njurarna och sköldkörteln;
- Ekkokardiogram: tillåter att bestämma typ av hjärtsvikt - systolisk eller diastolisk hjärtsvikt;
- Bestämning av utstötningsfraktionen för att se hur mycket blod ditt hjärta kan pumpa ut;
- Elektrokardiogrammet (EKG) - avslöjar hjärtrytmproblemen;
- Tomografi tillåter dig att bestämma graden av skada på hjärtmuskeln och hur väl hjärtat kan pumpa blod;
- Koronarangiografi - avslöjar smalare artärer.
- Bröströntgen kan avgöra om det finns expansion av hjärtat och vätskans ackumulering i lungorna - två faktorer som ofta åtföljer hjärtsvikt.

behandling hjärtsvikt


Drogterapi kan i stor utsträckning underlätta hjärtats arbete: dilatera blodkärlen, normalisera hjärtfrekvensen, fylla på nödvändig kalium, minska risken för hjärtsskada, lossa kroppen av överskott av vätska och salt.

mediciner för behandling av hjärtsvikt


Målet med läkemedelsbehandling för hjärtsvikt är:

- minimera kliniska symtom som trötthet, arytmier, andfåddhet, svullnad etc.
- skydda blodkärlen, hjärtat, njurarna, hjärnan från skador
- förbättra livskvaliteten;
- minska antalet sjukhusvistelser och förlänga livet.

De viktigaste drogerna som används för att behandla hjärtsvikt inkluderar: ACE-hämmare (ACE-hämmare), hjärtglykosider, b-adrenoblockerare, diuretika, antianginalmedel.


- ACE-hämmare. Dessa läkemedel bidrar till ökat blodflöde i blodet, med långvarig användning leder till en minskning av svårighetsgraden av myokardiell hypertrofi. De utvidgar blodkärlen, sänker blodtrycket och underlättar hjärtets arbete för att pumpa blod.

ACE-hämmare innefattar:

- Benazepril (Lotenzin);
- Captopril (Capotene);
- Fosinopril (monopril);
- Lysinopril (Zestril);
- Enalapril (Vasotec).

- Angiotensin II-receptorantagonister. För patienter som inte kan ta ACE-hämmare är ett bra alternativ angiotensin II (ARB) -receptorantagonister:

- Irbesartan (Avapro);
- Candesartan (Atakand);
- Losartan (Cosaar);
- Valsartan (Diovan).


- Hjärtglykosider ökar hjärtets styrka, hjälper hjärtat att pumpa mer blod, förbättrar diuret (urinutskiljning), bidrar till att bättre tolerera fysisk aktivitet, bidrar till att förbättra kliniska symptom och saktar sjukdomsprogressionen. De är mycket effektiva droger, men de måste användas med stor omsorg och under överinseende av en läkare.

Till denna grupp av droger är:

- digoxin;
- strofantin;
- Kkorglikon.

- b-blockerare - bidra till minskning av hjärtslag, förbättra blodcirkulationen, minska blodtrycket
Betablockerare innefattar:

- Acebutolol (Sectral);
- Atenolol (Tenormin);
- Bisoprolol (Zebeta);
- Carvedilol (Korega);
- Propranolol (Inderal);
- Metoprolol (Lopresor).

- Diuretika. Diuretika eller diuretika tar bort överskott av vätska från kroppen, vilket eliminerar ödem och minskar belastningen på hjärtat. Det finns olika typer av diuretika (slinga, tiazid, tiazidliknande). Negativ egenskap hos diuretika är att de utsöndrar magnesium och kalium från kroppen, vars brist kan försvåra patientens tillstånd. När man använder diuretika är det därför nödvändigt att fylla på bristen på dessa spårämnen.

De mest populära diuretika är:

- Tiazider: klortiazid, klortalidon, indapamid, hydroklortiazid, metolazon.
- Loop diuretika: bumetanid, furosemid (lasix), torasemid.
- Kaliumsparande diuretika: amilorid, spironolakton, triamteren.

Diuretika är också tillgängliga som innehåller en kombination av 2 eller fler droger.
Vid mottagande av diuretika är det nödvändigt att kontrollera njurarnas funktion och övervaka kaliumnivån.
På grund av den ökade frekvensen av urinering, försök att inte ta diuretika för natten. Ta dem varje dag på samma gång.


- Antianginala droger - vidgar blodkärlen, kan minska efterfrågan av hjärtat syre och samtidigt öka dess leverans resultat i minskad ventrikulär vägg stress, vilket orsakar en minskning av trycket i lungkretsloppet, förbättra den systoliska funktionen av hjärtat.

- Isosorbid-dinitrat;
- Hydralazinhydroklorid.

Läkemedel rekommenderas inte för hjärtsvikt


Medicin som kan förvärra hjärtats arbete:

- Ibuprofen (Advil, Motrin);
- Naproxen ((Aleve, Naprosin);
- Sildenafil (Viagra);
- Tadalafil (Cialis);
- Vardenafil (Levitra).

Kirurgisk behandling av hjärtsvikt


- Koronar bypasstransplantation eller angioplastik med eller utan stenting möjliggör förbättring av blodflödet till en skadad eller försvagad hjärtmuskulatur.
- Kirurgi av ventilerna.
- Pacemakers gör att du kan upprätthålla en stabil hjärtrytm.
- Defibrillatorn är en medicinsk enhet som genom elektriska impulser eliminerar livshotande onormala hjärtritningar.
- Hjärttransplantation.


Terminalt stadium av hjärtsvikt


Hjärtsvikt är ett kroniskt tillstånd som kan förvärras över tiden. Vissa människor utvecklar svår hjärtsvikt, där läkemedelsbehandling och andra, inklusive kirurgiska metoder, inte längre är effektiva.

Många patienter står i riskzonen för dödlig sjukdom. Vid detta tillfälle krävs hjärttransplantation vanligtvis.
Samtidigt som man väntar på hjärttransplantation måste många patienter använda speciella enheter, till exempel:

Mat och kosttillskott med hjärtsvikt


Val av ytterligare kosttillskott för patienter med hjärtsvikt bör utföras i samband med en kardiolog, med beaktande av alla egenskaper hos den enskilda sjukdomsförloppet.

- magnesium är nödvändigt för att upprätthålla hjärthälsan. Detta mikroelement är särskilt viktigt för normal hjärtrytm och används ofta av läkare för att behandla oregelbundna hjärtslag (arytmier). Patienter med hjärtsvikt är ofta i riskzonen för arytmi. Dessutom kan vissa diuretika (diuretika) leda till förlust av magnesium. Av denna anledning kan läkaren rekommendera tillskott som innehåller detta spårämne.

- karnitin (500 mg 2 gånger om dagen) - Några tidiga studier har visat att L-karnitintillskott kan minska sannolikheten för hjärtsvikt efter hjärtinfarkt och förbättra tillståndet under träning om du redan har hjärtsvikt. Karnitin är ett ämne som hjälper kroppen att omvandla fettsyror till energi som används för hela organismernas muskelarbete.

- Koenzym Q10 (CoQ10, 100-200 mg per dag) - CoQ10-nivåer kan vara låga hos personer med hjärtsvikt. Ett antal studier visar att CoQ10-tillskott kan bidra till att minska svullnad i benen, förbättra andningen genom att minska vätskan i lungorna och öka kroppens tolerans för motion hos personer med hjärtsvikt. Ingen allvarlig forskning har gjorts på detta område, därför av säkerhetsskäl, konsultera en specialist innan du tar detta tillägg.

- kreatin är en aminosyra som produceras av kroppen. Innehåller sig främst i musklerna. Baserat på resultaten av några studier, hos patienter som fick kreatin utöver den huvudsakliga behandlingen, var det en förbättring av musklerna och deras uthållighet. Men mer forskning behövs om kreatins effektivitet för patienter med hjärtsvikt.

- Vitamin B1 (tiamin) En låg nivå av tiamin kan bidra till utvecklingen av hjärtsvikt. Patienter med svårt hjärtsvikt kan förlora betydande vikt, inklusive muskelmassa (så kallad cachexia), vilket är orsaken till bristen på många näringsämnen, inklusive tiamin. Dessutom kan förlusten av tiamin leda till att diuretika tas.

- Aminosyror Studier visar att aminosyror är användbara för normal hjärtfunktion, men studier behövs om effektiviteten av deras kompletterande administrering vid hjärtsvikt:

- Arginin gör kroppen hård att träna, ökar innehållet av kväveoxid i blodet, vilket förbättrar blodcirkulationen.
- Taurin förbättrar hjärtets sammandragning, minskar volymen av vänster ventrikel.


Urter används med hjärtsvikt


Användningen av örter för att behandla hjärt-kärlsjukdomar bör göras med försiktighet, eftersom örter kan orsaka olika biverkningar och interagera med andra örter, livsmedelstillsatser och läkemedel. Av denna anledning bör örter endast behandlas under överinseende av en kardiolog.

- Hagtorn. Blommor och bär används traditionellt för behandling av hjärtrytmstörningar, hypertoni, bröstsmärta, ateroskleros (härdning av artärerna) och hjärtsvikt. Flera vetenskapliga studier visar att hagtorn förbättrar hjärtets förmåga att pumpa blod hos personer med hjärtsvikt. Dessutom förbättrar det signifikant symtomen (minskar andfåddhet och trötthet), men det finns liten undersökning om hagtorns interaktion med andra läkemedel.

- Hydrastis kanadensiska, berberin (300 - 500 mg 4 gånger om dagen) främjar expansion av blodkärl. I en studie var det en förbättring av hjärtfunktionen hos patienter som tog denna växt tillsammans med huvudbehandlingen i 8 veckor.

Livsstil med hjärtsvikt

- Leta efter produkter märkta "lågt natrium", "utan natrium", "utan tillsats av salt" eller "osaltat". Kontrollera det totala natriuminnehållet på produktetiketterna. Var särskilt försiktig när du köper konserver, såväl som förpackade och frysta livsmedel.
- I stället för salt, använd peppar, vitlök, citron eller andra kryddor - de kommer att lägga till smak. Var försiktig när du använder förpackade kryddblandningar, eftersom de ofta innehåller salt eller tillsatser som natriumglutamat, vilket påverkar din hälsa negativt.
- Undvik hög natrium produkter: ansjovis, korv, bacon, korv, korv, skinka, salami, oliver, pickles, surkål, soja, saltade ostar.
- Föredra livsmedel kokta ångade, bakade, kokta utan tillsats av salt, sås eller ost.
- Använd olja och ättika istället för att klä på sallader.
- Som en efterrätt, äta färsk frukt eller sherbet.

- Begränsning av vätskeintag. Tips för att begränsa vätskor:

- Begränsa användningen av rätter som innehåller buljonger.
- För te, juice och andra drycker, använd en liten kopp. Försök att inte äta mat som kan orsaka törst;
- Om du vill dricka, försök använda ett tuggummi, skölj munnen med kallt vatten, eller suga en bit citron eller små bitar av is;
- Var noga med att skriva ner hur mycket du dricker vätskor under hela dagen.
- Kom ihåg att äta mat som innehåller höga mängder salt ökar törst. Salt bidrar också till kvarhållandet av vätska i kroppen. Många produkter innehåller "doldt salt".

- Viktkontroll. Styr din vikt, gå ner i vikt om det är nödvändigt och möjligt, och undvik viktökning först senare:

- För att kontrollera mängden vätska i kroppen, väga in varje morgon innan du äter och efter att ha besökt badrummet. Håll en dagbok och skriv ner varje gång din vikt, spåra alla ändringar.
- Rådfråga din läkare om din vikt ökar med mer än 1 kg -1,5 kg. per dag eller 3 kg per vecka. Kontakta också en läkare om du har gått mycket i vikt.

- Hjärtfrekvensmätning. Kontroll av puls är mycket viktigt:

- Fråga din läkare vilken puls som är normalt för dig.
- Mät din puls varje dag i handleden under tummen. Hitta puls med ditt index och långfinger. Beräkna antalet slag i 30 sekunder och multiplicera dem med två. Detta är din puls.
För att mäta puls kan du använda specialinstrument.

- Blodtrycksmätning. Titta på ditt blodtryck hemma. Det finns olika typer av blodtryckstomometrar: elektroniska (automatiska), halvautomatiska, mekaniska och kvicksilvertonometrar.
Det är bättre för äldre att köpa tonometrar som visar stora tecken på displayen. patienter som lider av hjärtrytmstörningar behöver en tonometer utrustad med en funktion att bestämma arytmi.
Det finns tonometrar för patienter med dålig syn, som röstar mätresultaten. Vid frekvent mätning av artärtrycket är det bättre att få en automatisk tonometer.
När du köper en tonometer, var uppmärksam på att manchetten på enheten motsvarar storleken på din hand.

Var försiktig med tryckmätningen:

- Koppla av i några minuter innan du börjar mäta trycket.
- Innan mätproceduren avstå från drycker som innehåller koffein (te, kaffe, cola etc.)
- Sitt bekvämt, lutande på baksidan av stolen, korsa inte benen.
- Tala inte under mätningen.
- Förhindra blåsan.
- Det är oacceptabelt att mäta trycket genom kläderna.
- Vik manschetten runt underarmen, mittpunkten på den uppblåsbara väskan bör ligga i bäckensartärens nivå.

Relaterade artiklar:

Prognos och komplikationer hjärtsvikt


Möjliga komplikationer inkluderar:

- Lungödem (vätskeansamling i lungorna);
- Utveckling av akut vaskulär insufficiens (synkope, chock, kollaps);
- Hjärtrytmstörningar (inklusive dödliga arytmier).

Hjärtfel kan plötsligt förvärras på grund av:

- Angina pectoris;
- Användning av livsmedel hög i salt;
- Hjärtinfarkt;
- Infektioner eller andra sjukdomar;
- Fel läkemedelsintag.

När ska man ringa en läkare med hjärtsvikt?


Om du har följande symtom ska du omedelbart kontakta din läkare:

- svaghet;
- Andnöd under fysisk aktivitet eller i vila;
- Andningssvårigheter och väsande andning;
- Hosta som inte passerar. Det kan vara torrt och fuktigt, och även med rosa, skumliknande sekretioner.
- Svullnad av fötterna, anklarna, etc.
- Hyppig urinering, särskilt på natten
- Snabb viktökning eller förlust;
- Smärta i buken;
- Din puls eller hjärtslag har blivit mycket långsam eller väldigt snabb.

Följande symptom kräver ett brådskande nödsamtal:

- svimning;
- Snabba och oregelbundna hjärtslag (särskilt i samband med andra symtom);
- Allvarlig eller akut smärta i bröstet.

Förebyggande av hjärtsvikt


Hjärtsvikt är en allvarlig sjukdom som leder till en minskad livslängd. Resultaten av studierna visade emellertid att hjärtsvikt kan kontrolleras av läkemedelsbehandling och hälsosamma vanor, samtidigt som en hög livskvalitet upprätthålls. För att göra detta måste du följa enkla regler:

- Ha hjärtsvikt, så ofta som möjligt genomgå en läkarundersökning, helst var tredje månad.
- Du behöver besöka speciella rehabiliteringscenter och skolor för patienter med hjärt- och kärlsjukdomar. Där lär du dig att gradvis öka din träning och lära dig kunskapen om att bevara hjärthälsan. Lär dig algoritmen för handlingar i kritiska situationer.
- Välj arbete med minimal fysisk ansträngning.
- Ta inte läkemedel (sildenafil (Viagra), vardenafil (Levitra), tadalafil (Cialis)) som verkar på en erektion utan samtycke av en läkare.
- Få influensaskott varje år.
- Passera regelbundet laboratorietester för nivån av natrium och kalium, och kontrollera även njurarnas arbete.
- Vänta alltid på förändringar i hjärtat: blodtryck, puls, etc.
- Håll dig till rätt näring, kontrollvikt etc. Viktökning, särskilt på kort tid, kan indikera närvaron av överflödigt vätska i kroppen och försämringen av hjärtat.
- Begränsa mängden salt som konsumeras, högst 2000 mg natrium per dag. Din läkare kan också be dig minska vätskeintaget under dagen.
- Vägra att helt eller starkt begränsa användningen av alkohol.
- Sluta röka helt.
- Bilda goda vanor
- Ät mer frukt och grönsaker.
- Var aktiv. Gå mer, ett bra alternativ - cykla eller träna på en stationär cykel.
- Om vandring är osäker för dig, fråga läkaren vilka övningar du kan göra medan du sitter i stolen.
- Med försämring av tillståndet, uppstår ödem, dålig hälsa, upp fysisk ansträngning.
- Kontrollera kolesterolhalten i blodet.
- Besök LFK-gruppen eller annan medicinsk grupp för patienter med hjärt-kärlsjukdomar.
- Sök efter andligt och psykiskt stöd i kyrkan, psykologen etc.
- Försök att vila mer, särskilt efter att ha ätit, fysisk träning eller annan verksamhet. Detta gör att ditt hjärta kan vila.

Hjärtfel

Syndrom, som uppstår på grund av det faktum att den försämrade pumpfunktion hos hjärtat, vilket leder till hjärtsvikt för att uppnå normal blodtillförseln till kroppen, kallas hjärtsvikt. Denna patologi kan vara akut och kronisk. Akut svikt uppstår när följande patologier: akut hjärtinfarkt, toxiska lesioner i hjärtmuskeln (alkohol, kobolt, toxiner, infektioner, droger, etc.), i metaboliska störningar (acidos, hypertyreoidism, feokromocytom), vid akut valvulär insufficiens, perikardit, hjärttamponad, intensiv pneumothorax, lungemboli, med kirurgi eller trauma. Ishemicheskoi manifesteras som en följd av hjärtsjukdomar, hjärtsjukdomar, högt blodtryck, lungsjukdomar, myokardit, revmatizma.Prichin väldigt många och de är varierade.

Hjärtsvikt är faktiskt ett tillstånd som förknippas med det faktum att hjärtat inte kan klara av de funktioner som pump, är hjärtat inte kan pumpa blod effektivt och därför är en kränkning av cirkulationen av syre och näringsämnen i kroppen, vilket leder till stagnation av blod.

Orsaker till hjärtsvikt

I de flesta fall hjärtsvikt - det är en naturlig följd av flera kardiovaskulära sjukdomar (klaffsjukdom, kranskärlssjukdom (CHD), kardiomyopati, högt blodtryck och andra.). Endast ibland är hjärtsvikt ett av de första manifestationerna av hjärtsjukdom, till exempel dilaterad kardiomyopati. Vid hypertensiv sjukdom kan många år passera från sjukdomsuppkomsten till utseendet av de första symptomen på hjärtsvikt. Som ett resultat av exempelvis ett akut myokardinfarkt, åtföljd av döden av en betydande del av hjärtmuskeln, kan denna tid vara flera dagar eller veckor. Om hjärtfel fortskrider under en kort tid (minuter, timmar, dagar), prata om akut hjärtsvikt. Alla andra fall är kroniskt hjärtsvikt. Förutom hjärt-kärlsjukdom utseende eller försämring av hjärtsvikt manifestationer bidrar feber, anemi, ökad sköldkörtelfunktion (hypertyreos), alkoholmissbruk och andra.

Symtom på hjärtsvikt.

Hjärtsvikt kan uppenbaras av olika symtom beroende på vilken hjärtavdelning som är mer påverkad. Det kan finnas andnöd, arytmi, yrsel, strömavbrott, svimning, jugularvenerna, hud blekhet, svullna fötter och smärta i benen, lever utvidgningen, ascites (fri vätska i bukhålan). Patienten lider inte ens av en liten fysisk belastning. I de senare skeden av klagomålet uppstår klagomål, inte bara under stress, men också i vila går arbetskapaciteten helt och hållet förlorad. På grund av otillräcklig blodtillförsel lider alla organ och system i kroppen i varierande grad.

Behandling av hjärtsvikt

Vid akut hjärtsvikt sätts patienten på sjukhus. Det är obligatoriskt att följa regimen med begränsad fysisk ansträngning (fysioterapi väljs av läkaren); En diet rik på proteiner, vitaminer, kalium är nödvändigt, med begränsning av bordsaltet (för stort ödem är det en saltfri kost). Tilldela hjärtglykosider, diuretika, vasodilatorer, kalciumantagonister, kaliumpreparat.

Före läkemedelsbehandling av hjärtinsufficiens alla möjliga faktorer provocera dess utseende (feber, anemi, stress, överdrivet intag av salt, alkoholmissbruk, liksom administrering av läkemedel som främjar vätskeretention, etc.) måste elimineras.
Huvudbetoningen i behandlingen är på eliminering av orsakerna till hjärtsvikt, båda på korrigering av dess manifestationer.

Bland de allmänna åtgärderna för behandling av hjärtsvikt bör noteras fred. Det betyder inte att patienten behöver ligga hela tiden. Fysisk belastning tillåtet och önskvärt, men det bör inte orsaka betydande utmattning och obehagliga känslor. Om belastningstoleransen är signifikant begränsad ska patienten sitta så mycket som möjligt och inte ligga ner. I perioder med frånvaro av allvarlig andfåddhet och svullnad rekommenderas att gå i frisk luft. Man bör komma ihåg att utövandet av fysisk aktivitet hos patienter med hjärtsvikt bör berövas några delar av tävlingen.
att sova patienter med hjärtsvikt är mer bekväma med en upphöjd huvud ände på sängen eller på en hög kudde. Patienter med benödem rekommenderas också att sova med en litet upphöjd ben ände eller en tunn kudde placerad under fötterna, vilket bidrar till att minska svårighetsgraden av svullnad.
diet bör ha en lägre salthalt, kokta livsmedel bör inte saltas. Det är mycket viktigt att uppnå en minskning av övervikt, eftersom det skapar en betydande ytterligare börda på det sjuka hjärtat. Även om hjärtinfarkt med långt borta kan viktminskningen sjunka i sig. För att styra vikten och snabb upptäckt av vätskeretention i kroppen bör det utföras dagligen som väger samtidigt.

Läkemedel för behandling av hjärtsvikt enligt instruktioner från en läkare

Hjärtglykosider
Digitoxin (Digofton) Digoxin (Dilakor, Lanikor, Lanoxin) metyldigoxin (Bemekor, Lanitop, Medilazid) Strofantin K
vasodilatorer
Hydralazin (Apressin, Triniton, Tyresid K)
Kalciumantagonister Amlodipin (Norvasc)
Verapamil (Atsupamil, Isoptin, Lekoptin), nitrendipin (Baypress, Lyusopress, Nitrepin, Oktidipin, Unipres) nifedipin (Adalat, Gipernal, Zenusin, Kaltsigard, Kordafen, cordipin, Corinfar, Nikardiya, Nifedikor,
Nifelat, Nifesan, Ronian, Sponif, Fenamon, Ecodipin) Felodipin (Auronal, Plendil, Felodip)
diuretika
Hydroklortiazid (Apo-Hydro, hypothiazid, Designunil,
Diklorotiazid) Spironolakton (Aldakton, Aldopur, Veroshpiron, Lazilacton, Spirix, Spiro, Spironaxan, Spironoben,
Spironol, Urakton, Furo-Aldopur) Furosemid (Aquatrix, Diffurex, Kinex, Lasix, Urid,
Urix, Florix, Frusemide, Furon)
Beredningar av kalium
Kalium- och magnesiumsparaginat (Asparcum, Pamaton, Panangin) Kalium-Normin
nitrater
Nitroglycerin (Gilustenon, Deponit, Nitro, Nitroderm TTS Nitrokardin, Nitrokor, Nitrolingval-aerosol Nitrong, Sustabukkal, Sustak, Sustonit, Trinitrolong)
Läkemedel som förbättrar metabolismen i myokardiet
ATP
Inosin (Riboxin)
Kalium och magnesium asparaginat
Magnesiumorotat
Mildronat (Carnitine)

Hem rättsmedel för hjärtsvikt

Häll 1 matsked krossad blåbärskott med ett glas kokande vatten. Koka över låg värme i 10 minuter, kyla, dränera. Ta 1 matsked 3 gånger om dagen med hjärtsvikt.

Häll 1 tsk lilja av dalen blommor 1 kopp kokande vatten, insistera 30 minuter. Ta 1 matsked 2-3 gånger om dagen. Detta läkemedel är lämpligt för både akut och kronisk hjärtsvikt.

Häll 1 g foxglove löv med ett ullfullt ofullständigt glas vatten. Insisterar. Ta 1 matsked 4 gånger om dagen med hjärtsvikt.

Häll 3 matskedar av Johannesörtens ört perforerad med 2 koppar kokande vatten, insistera på stam. Ta 1 matsked 2 gånger om dagen med hjärtsvikt.

Häll 1 tesked persilja frön med 1 glas vatten. Infusera 8 timmar. Ta 0,25 koppar 4 gånger om dagen. Läkemedlet är ett diuretikum och rekommenderas för ödem orsakat av hjärtsvikt.

Pulverformiga torra ginsengrötter tar 0,25 g 2-3 gånger om dagen med hjärtsvikt.

Torr ginsengrot häll 70% alkohol i ett förhållande på 1:10. Ta 10-15 droppar 2-3 gånger om dagen med hjärtsvikt.

Ta 5 delar hagtornsblommor, 3 delar av bergsklättrens gräsgräs, 2 delar av gräset på hästmarken. 2 teskedar av den krossade blandningen häll 1 kopp kokande vatten, insistera 1 timme, stam. Drick under dagen i små sippor för hjärtsvikt.

Ta 6 delar av moderns örter, 4 delar hagtornblommor, 3 delar hiphopblomsterknoppar och shantragräs. 2 teskedar av den krossade blandningen häll 1 kopp kokande vatten, insistera 1 timme, stam. Ta en liten smuts under dagen med hjärtsvikt.

Ta 5 delar av yarrow-ört, 4 delar av Johannesört, 1 del av arnica blomställning. 1 matsked av samlingen häll 1 glas kallt vatten, insistera på 3 timmar, koka i 5 minuter, blöt 15 minuter, dränera. Drick i små sippor hela dagen.

Folkmedel för behandling av hjärtsvikt med örter:

Root lovage, infunderad med alkohol, fungerar som en underbar diuretik, tonar upp, stimulerar, stimulerar hjärtaktiviteten. 100 g krossad rot för att insistera på 300 g 60-70% alkohol i 2 veckor. Drick 1 matsked 3 gånger dagligen före måltiden.

Periodisk tuggning av citronskal, rik på eteriska oljor, kommer att förbättra hjärtans arbete.

7-9 g örter av njurte eller ortosifon, häll ett glas kokande vatten, värm i ett vattenbad, kyla, filtrera, pressa tjockt och häll volymen till 200 ml. Buljong är berusad i en varm form 1 / 3-1 / 2 kopp 2-3 gånger om dagen som ett diuretikum i ödem som uppstått på marken för kardiovaskulär insufficiens.

Med ett svagt hjärta är dess blekning, pepparmynta ett effektivt sätt att stärka. En tesked torra mynta löv häll ett glas brant kokande vatten, linda och låt det brygga i 20 minuter. Töj sedan. Drick buljongen i små sippor på morgonen i 30-40 minuter före frukost. Den måste vara full dagligen, saknar en enda dag, i 1-2 år.

Häll 15 g torrt ört yarrow med ett glas vatten och koka i 15 minuter och insistera sedan på en timme. Ta 1 matsked infusion 3 gånger om dagen.

30 g torra bönor, häll 300 ml vatten och koka i 15 minuter. Låt buljongen brygga i 45 minuter och drick 35 ml 3 gånger dagligen före måltid.

Klockans infusion är trebladig. 2 tsk torra örter häll 200 ml kokande vatten, lämna i 20 minuter. Drick 50 ml 2-3 gånger 20 minuter innan du äter.

Avkok av vild jordgubbe. 20 g torkade frukter och löv i 200 ml vatten, koka 10 minuter, tillsätt i 2 timmar. Ta 1 matsked 3 gånger om dagen.

Avkok av den prickiga Tartaren. 1 matsked torkade blommor och blad för 200 ml vatten, koka i 15 minuter, ta 100 ml 3-4 gånger om dagen.

Infusion av violett tricolor. 20 g torra örter häll 200 ml kokande vatten, insistera 1-2 timmar, ta 100 ml 2 gånger om dagen.

Kardemum som används i små doser som tillsats för te och grönsaker stimulerar hjärtets arbete, förbättrar andning, stimulerar aptit, släcker smärta och tar bort gaser. Används i gammal indisk medicin.

För att eliminera olika svullnad på ben och ansikte, är det nödvändigt att tvätta roten och persilja grönsakerna grundligt och passera genom köttkvarn. Ett glas av den mottagna vikten att ligga ut i ett glas eller emaljerade varor, för att fylla i med 2 glas brant kokt vatten och insistera på en varm plats under 8-9 timmar. Filtrera sedan infusionen, kläm de kvarvarande greken. Lägg till persilja juice 1 citronsaft (medelstor). Drick 1/3 kopp under 2 dagar i följd, efter en 3-dagars återupptagning, mottagning i ytterligare 2 dagar.

Det är nödvändigt att gnugga de svullna fötterna. Det är mycket användbart att göra detta på morgonen och på kvällen. Förbered en buljong vitlök (1 matsked vitlök gruel kock i 5 minuter, fyll med 2 glas vatten). Kyla, spänna och gnid benen med en vitlöksmix.

2 teskedar hackade björkblad hälls ett glas kokande vatten, insistera 30 minuter, filtreras, tillsätt spetsen av knivbriksfärgen. Dosen är berusad 3-4 gånger om dagen var 3-4 timmar för att minska andnöd orsakad av hjärtsvikt.

En tesked av valerianrotmedicin för att hälla 1 kopp kokande vatten, insistera i en förseglad behållare i 2 timmar och stam. Ta 1 matsked 3-4 gånger om dagen. Det används för att förbättra kardiovaskulär aktivitet.

Använd som lugnande och smärtstillande medel för nästa infusion: 1 matsked pepparmyntsblad löser ett glas kokande vatten och lämnar i 2 timmar. Ta 1 matsked 3-4 gånger om dagen.

Ett glas Kalina-frukt häller 1 liter varmt vatten, koka 8-10 minuter, påfrestning, tillsätt 3 matskedar honung. Drick 1/2 kopp 3-4 gånger om dagen. Det ger god effekt i hjärtsjukdomar, högt blodtryck.

En tesked lilja av dalen blommor kan hällas 1 kopp kokande vatten, insistera 30 minuter. Ta 1 matsked 2-3 gånger om dagen. Lily of the valley Maj används som infusioner och buljonger för akut och kroniskt hjärtsvikt, kardioskleros, för att förbättra hjärtslag.

4 matskedar Stilla ört (blommande toppar av växter upp till 40 cm, en tjocklek av inte mer än 4 mm) socker och en kopp varmt vatten, täck och upphettades i ett vattenbad med frekvent omröring i 15 minuter, kyldes till rumstemperatur, filtrering i 45 minuter, resterande råmaterial pressas. Den resulterande infusionen för att tillsätta kokt vatten till 1 kopp. Ta 1/3 kopp 2 gånger om dagen i 1 timme före måltid. Infusionen ska förvaras på en sval plats i högst 2 dagar.

Blommor sibirisk hagtorn (1 del), pepparmynta blad (3 delar), frukterna av fänkål (2 delar), rotstock rötterna av valeriana (4 delar) pour kopp kokande vatten (per matsked blandning) i en termos, stå över natten och filtrera. Drick under dagen i 3-5 receptioner med hjärtsvikt.

Rötterna av valeriana (1 del), anis frukt (2 delar), rölleka (1 del), Melissa officin bladen (1 del) socker 1 kopp kokande vatten (per matsked blandning) insisterar 30 minuter och filtrera. Ta om dagen på 2-3 timmar med hjärtslag, hjärtsvaghet, smärta i hjärtat.

2 tsk urter shandra vanligt häll ett glas kall kokt vatten, insistera 4 timmar och påfrestning. Ta 1/3 kopp 3 gånger dagligen före måltiden för att reglera hjärtaktiviteten.

10 gram torrhackad örtfjädervatten strö ett glas kokande vatten och insistera på 1 timme. Ta en matsked 3-5 gånger om dagen med hjärtsvikt. Barn ger 1 / 2- 1 tsk eller en sked 3-5 gånger om dagen.

Kost i hjärtsvikt.

Personer som lider av hjärtsjukdomar bör äta måttligt, äta naturlig mat, särskilt färsk frukt, råa eller något kokta grönsaker, undvik konsumtion av starkt te, kaffe, alkohol, choklad, kryddor.
Tibetansk medicin rekommenderar den dagliga användningen av nötter, russin, ost. Detta stärker hjärtmuskeln, tonar upp nervsystemet, lindrar trötthet och huvudvärk. Vid en tid måste du äta 30 gram valnötkärnor, 20 g russin och 20 gram ost.
Varje fel i hjärtat av användbara hirs gröt, rik på kalium: 1/3 kopp rostade hirs tvätt, tillsätt 2/3 kopp vatten (detta är den dagliga takt) och koka gröt på låg värme, salt och söta smak.
Det är användbart på en tom mage att äta en sådan smörgås: en stor hackad vitlökskiva sätter på svartbröd och lätt salt - en underbar hjärthjälp.
På sommaren finns det inget bättre än vattenmeloner. Deras massa är ett utmärkt diuretikum för svullnad i samband med hjärt-kärlsjukdom och njursjukdom. Samma åtgärd har ett avkok av färska vattenmelonkorsor.
På våren kan de ersättas med färsk gurkor. Och naturligtvis, med alla hjärtsjukdomar, förutom organiska laster, är blommig honung, som ger styrka till hjärtat, användbar. Älskling ska emellertid inte tas i stora mängder med varmt te, eftersom det leder till kraftigt arbete i hjärtat och ökad svettning. Därför bör den användas i små portioner (1 tesked eller matsked 2-3 gånger om dagen) med mjölk, keso, frukt, buljong med rosen höfter etc.

Doktorens synpunkter på folkmekanismer för hjärtsvikt

Med akut brist kan folkmedicin inte hjälpa (så en snabb effekt av behandling behövs, men de kommer inte att ge det). Inpatientbehandling behövs, ofta i intensivvården, och ibland på operationsbordet.

Kroniskt hjärtsvikt utvecklas under åren, under lång tid. Behandling av kroniskt misslyckande kräver läkare och patient uthållighet, tålamod och optimism. Huvudrollen i behandlingen av denna patologi spelas av mediciner. Lantbruksväxter har en rent hjälpledning (även om man med initiala manifestationer kan bli ett val).

Den positiva effekten av örtmedicin uppnås genom att påverka orsaken till kronisk hjärtsjukdom (hypertoni, reumatism, ateroskleros - se behandling i de respektive sektionerna), genom att minska belastningen på hjärtat genom att öka kontraktiliteten av hjärtmuskeln genom att avlägsna överskottsvätska, bekämpa komplikationer (tromboemboli) och med hjärtrytmstörningar. Inga växter har alla dessa effekter, så du måste ta avgifter. Därför, såsom visas i artikeln innebär att vara ineffektiva (eller inte effektiv alls), som det hänvisas till däri avgifter långt ofullständiga (också visa sig vara ineffektiv).

Phytosets rekommenderas för behandling av kroniskt hjärtsvikt (även inte idealiskt, men innehåller växter som kan påverka alla mekanismer för patologiutveckling):

1) Strawberry hela växten, hagtorn och fänkål frukt, ört älggräs, rue, krypande Tribulus, dymyanki, vit pil bark, kvickrot rhizomer, cikoriarötter, rönn vanliga blommor - lika - sex gram brew 0,25 liter kokande vatten, koka i tre minuter, att insistera om två timmar, att dricka varmt en timme före måltiden, 0,05 liter fem gånger om dagen;
2) Bladen av smultron, liljekonvalj, citronmeliss ört, fänkål, ljung, rosmarin och vita skott av mistel, kardborre rot, Helichrysum blommor, äppelskal, rhizom soapwort - åtta gram brew 0,35 liter kokande vatten, koka i ett bad i tio minuter, för fyra timme, att dricka i varm form för 0,05 liter sex gånger om dagen;
3) gräs klöver, pepparmynta, ringblomma blommor, liljekonvalj, fänkål frukt, wild ro, hallon skjuter skog, björklöv och goutweed, harv rötter, bönor skida blad - lika - både №2;
4) gräs klöver, nässla, rölleka, herde väska, knotweed, Woodruff, havre halm te njur groddar, fänkål frukt, ökade kronblad, hellebore rötter - lika - som №1;
5) Calendula blommor, örter, citronmeliss, Hjärt, ljung, Woodruff, kardborre rot, persilja, lämnar goutweed och hjortron, Soapwort rötter, skott av skvattram, poppel knoppar - lika - både №2;
6) Den örter rölleka, knotweed, dymyanki, libbsticka, fänkål frukt, steg, sparris rhizomer, vete gräs, Ålandsrot, white willow bark, björklöv och goutweed - lika - som №1;
7) Se blad, tranbär, björnbär, havre halm, skal äpplen harv rötter, rhizomer soapwort, poppel knoppar, hjortronfruktväggen, guld stång ört, Woodruff, Filipendula - lika - som №1;
8) Den blommor hagtorn, hästkastanj, valeriana rhizomer, Ålandsrot, blad av jordgubb mor hästhov, tranbär, örter pepparmint, myr cudweed, rönn frukt, fänkål frukt - lika - brygga åtta gram i 0,3 liter kokande vatten, koka två minuter, insistera fyra timmar, drick 0,05 liter fem gånger om dagen efter en timmes matfält;
9) skjuter mistletoe, calendula och klöver blommor, titta på bladen, goutweed och björk, gräs Adonis, citronmeliss, Hjärt, åkerfräken - lika - sex gram i 0,3 liter kokande vatten, femton minuter att värma i ett vattenbad, ingjuta i två timmar, drick 0,06 liter fyra gånger om dagen en timme efter en måltid;
10) Gräs Astragalus, älgört, Hjärt, rue, oregano, dymyanki, majs pistillmärken, sorrel rhizomer, björklöv, rönn frukter - lika - som en №9;
11) borage blommor, daggkåpa blad, björnbär, tranbär, rosenblad, maskros rot, njure te och rosmarin skott av åkerfräken gräs, Cudweed - lika - både №8;
12) Bladen av vild jordgubbe, fingerborgsblomma, ört pepparmynta, oregano, zheltushnik, gyllene stång, skjuter vilda hallon, ärttörne, havre halm, bönor skida blad - lika - både №8. Under behandlingen är det nödvändigt att välja de mest effektiva samlingarna och använda dem praktiskt taget utan avbrott, växlande mellan varandra varannan månad. Med otillräcklig effektivitet efter en veckas intag kan den dagliga dosen ökas med en och en halv gång.

Behandling av hjärtsvikt bör syfta till att eliminera orsaken som ledde till misslyckande. Patienter behöver fysisk och mental vila, överensstämmelse med sängstöd (strikt). Begränsa vätskeintag (upp till 0,6 liter per dag) och salt (för att två gram av natriumklorid). Mat bör innehålla tillräckligt med vitaminer, men det får inte orsaka uppblåsthet. I det första steget är det tillräckligt att använda lugnande medel och tillräcklig vila. Med fortskridandet av patologi utsedd hjärtglykosider (digoxin, strophanthin) är också saluretiki (furosemid, hydroklortiazid), aldosteronblockerare (Aldactone, veroshpiron), vasodilatorer (nitrater, ACE-hämmare), syreterapi, vitamin B, vitamin C, kaliumpreparat Riboxinum.

Symtom och behandling av hjärtsvikt

Förhindra ytterligare progression av hjärtsvikt kan vara, behöver du bara: att göra allt för att behandla den underliggande sjukdomen, ta bort provocerande faktorer, kost och bibehålla så långt som möjligt en hälsosam livsstil.

Vad är hjärtsvikt?

Hjärtsvikt är hjärtets oförmåga att utföra sin direkta (kontraktil) funktion. Som ett resultat: vävnader, mänskliga organ börjar uppleva syrehushåll och brist på näringsämnen.

Därför återvänt blodet till hjärtat från de inre organen, kommer att stagnera:

 1. Om den vänstra hälften påverkas, kommer blodet ständigt att ackumuleras i lungorna och orsakar hosta attacker, dyspné. Här pratar vi i detalj om behandling av hjärtdyspné.
 2. Om den högra hälften påverkas, börjar en stagnation av blod i den stora cirkeln av blodcirkulationen. Detta kommer att leda till svullnad i benen, och sedan sprida sig till andra organ som stigande.
 3. Om båda halvorna av hjärtat påverkas, kommer hjärtvävnaden att gradvis dö av och ersättas av en ärrvävnad.

klassificering

Det finns två former:

 1. Akut hjärtsvikt - Ibland börjar omedelbart efter: en hjärtattack, effekten av vissa toxiner, akut myokardit, vänsterkammarbrott, vissa former av arytmi, osv...
  Visas i formuläret: astma, chock, lungödem, etc. Om du inte tar nödåtgärder för att rädda en person kan det snabbt leda till döden.
 2. Kronisk form - Det utvecklas långsammare, ibland tar det månader eller till och med år. Men så småningom kommer det oundvikligen att leda till hypoxi. Orsaker till sjukdomen: högt blodtryck, långvarig anemi, hjärtsjukdom mm
  Det finns 4 klasser av kroniskt hjärtsvikt:

  1. Mannen är fortfarande aktiv, Normala belastningar orsakar inte: inga hjärtklappningar, ingen svaghet, ingen anginsmärta. Men med en brant stigning finns det redan obehag, lätt andfåddhet.
  2. Det finns en liten minskning av uthållighet. Även med en liten överbelastning uppträder de första tecknen på sjukdomen. I vila känner en person fortfarande mer eller mindre bekväm. Men när man utför rutin, tidigare med lätt fysisk ansträngning, börjar tillståndet omedelbart förvärras: hjärtklappning, dyspné, svaghet.
  3. Även obetydlig fysisk aktivitet, ges redan med svårigheter.
  4. Stenokardi syndrom, eller tecken på sjukdoms manifest i vila.

Har 3 typer av lesioner:

  1. Vänster ventrikel - visas:
   • med en minskning av myokardiums kontraktile funktion är en vanlig orsak myokardinfarkt;
   • Om vänster ventrikel är överbelastad, kommer aortisk förträngning att följa.
  2. Höger ventrikulär, börjar - med lunghypertension:
   • i blodcirkulationens stora cirkel finns en stark stagnation av blod;
   • en liten mängd blod kommer in i det lilla.
   • Det sista steget är hjärtsvikt i hjärtfrekvensen.
    I detta skede av sjukdomen är patientens kropp helt utarmad, huden är fläckig, tunn, med karakteristisk stark svullnad och glans i huden.
  3. Blandad form - börjar med en överbelastning av båda ventriklerna, deras ursprung:
   1. myokardial - Hjärtans väggar påverkas, vilket leder till allvarliga störningar:
    • systoler (sammandragningar);
    • diastol (avkoppling).
   2. överbelastning - visas med för stor belastning. Vanligtvis utvecklas det i sjukdomar som hindrar blodflödet, hjärtfel.
   3. Kombinerad - kombinerar de två tidigare typerna: skador på myokardiet och överdriven stam.

symptom

 • Dyspné kan börja som inte motsvarar belastningen, kommer andningen att vara djup och frekvent.
 • Även efter: Tät mat, liten fysisk ansträngning, ligger på soffan, börjar en person plötsligt uppleva ett hjärtslag.
 • Om trycket stiger i lungans kärl börjar hosta, ofta i sputumet kan man se blandningen av blod.
 • Patienten känner hela tiden även på morgonen, gå ut ur sängen: svaghet, trötthet. På grund av begränsad blodtillförsel.
 • Gå på toaletten börjar patienterna huvudsakligen på natten, mängden urin minskar betydligt, på grund av minskad blodtillförsel: hjärnan, njurarna.
 • Vid slutet av dagen är svullnad på fötterna, Men efter en tid kommer de att stiga högre och högre.
 • Hud på fotsålen, händerna, Den nasolabiala triangeln och öronspetsarna kommer att förvärva en blåaktig kant.
 • På grund av höger ventrikelfel smärtsamma känslor är karakteristiska från höger sida, känsla av tyngd, betyder att stagnation av ett blod i kärl har börjat.
 • Violerad blodcirkulation i hjärnan: patienten blir snabbt trött, sover svårt, har en tendens till frekventa fördjupningar, psykiska påfrestningar blir outhärdliga.
 • I liggande läge Det kan vara svårt att andas, sitter något stabiliserat. Detta kallas - ortopedi, ibland är patienten tvungen att sova bara medan han sitter.
 • Kan börja en attack av hjärtastma, vanligtvis på natten.
 • I bukhålan kan ackumulera överskott av vätska, kallas - ascites, men detta sker endast i extrema fall.

diagnostik

För att identifiera orsaken som orsakade denna patologi är det tillräckligt att ha en undersökning och en doktors mening. Men ibland använder man instrumentella diagnosmetoder, vilket ger ytterligare information till läkaren.

metoder:

 1. Elektrokardiografi - ger fullständig information. När du väljer en behandling, hjälper den här metoden till att förstå: om den har valts rätt eller inte.
 2. Röntgen - avslöjar: venös hypertension, vätskansamling i pleurområdet.
 3. Hjärtets ultraljud kan mätas: utstötningsfraktion, ventilstatus, pumpfunktion. Hennes frekvens på 53-75%, om mindre än 40%, är redan ett tydligt tecken på hjärtsvikt. Alla avvikelser leder förr eller senare till sjukdom. Du kan noggrant ta reda på om en person har haft hjärtinfarkt före eller inte.

Hänvisning till vår läsare!

Nyligen läste jag en artikel om Monastic te för behandling av hjärtsjukdom. Med detta te kan du ALDRIG bota arytmi, hjärtsvikt, ateroskleros, hjärt-kärlsjukdom, hjärtinfarkt och många andra hjärtsjukdomar och blodkärl hemma. Jag brukade inte lita på någon information, men jag bestämde mig för att kolla och beställa en väska.
Förändringar jag märkte på en vecka: den ständiga smärtan och stickningen i mitt hjärta plågade mig förut - trak sig tillbaka och efter 2 veckor försvann helt. Prova och du, och om du är intresserad, så är länken nedan en artikel. Läs mer »

Orsaker till sjukdomen

 • ischemisk sjukdom, hjärtinfarkt;
 • diabetes mellitus;
 • högt blodtryck;
 • inflammation i hjärtmuskeln;
 • hjärtfel
 • svår fetma
 • kardiomyopati;
 • myokardit;
 • missbruk av rökning, droger, alkohol;
 • överdriven aktivitet av sköldkörteln
 • lungsjukdomar;
 • icke-inflammatoriska sjukdomar i myokardiet
 • inflammatoriska sjukdomar i myokardiet.

Sjukdomar som leder till hjärtsvikt:

 1. hypertyreoidism;
 2. anemi;
 3. hjärtrytmstörningar;
 4. olika infektioner;
 5. njurinsufficiens.

behandling

För att behandla är det nödvändigt att börja:

 1. Med underliggande sjukdom, vilket ledde till sådana konsekvenser. Det kan krävas: ett jobbbyte, en ventilbyte, ett banalt vägran att röka, antihypertensiv behandling, etc.
 2. Dekompensationsbehandling - att det inte fanns någon stagnation av blod som var nödvändigt: att skapa en hälsosam livsstil. Applicera och medicamentsbehandling - diuretika (diuretika), de härledar ett överskott av vätska och natrium.
 3. Förbättra blodtillförseln organ och ökning av hjärtproduktionen hjälper till - isotropa och vasodilaterande läkemedel. De bidrar till att stärka hjärtets kontraktile funktion.

läkemedel

 • Öka pumpfunktion, främja diures, markant öka hjärtkontraktilitet - glykosider: tselanid, strofantin, adonizid etc...
 • Ta bort ödem med hjärtsvikt och ta bort salt kommer att hjälpa till - diuretika: diacarb, furosemid, acetacam, dehydratin etc.
 • Inhibitorer - angiotensin och vasodilatorer: kaptopril, lisinopril, ramipril, enalapril - expandera artären, vilket minimerar kärltonus. Detta kommer att bidra till att minska blodkärlets motstånd med hjärtkollisioner.
 • Förbättra myokardiemetabolism: kalium, askorbinsyra, riboxin, vitamin B.
 • Vidgar kranskärls bidra fylligare krovenapolnenie kamrarna ökar emissions hjälp - medel mot angina: sustak, amylnitrit, nitroglycerin, isosorbid, nitrong, nikardipin etc...
 • Kommer att öka hjärtminutvolym minskar incidensen, förbättra blodcirkulationen - blockerare: karvedilol, nadolol, pindolol, karvedilol, etc...
 • Antikoagulanter kommer att förhindra trombogenes: anfiber, aspirin, angioflux, warfarin, arikstra, etc.

Folkmekanismer

Huvudvikt vid behandling av kroniskt hjärtsvikt bör göras på medicineringen. Folkmekanismer används som hjälpverktyg. Men med de första manifestationerna kan de vara den främsta härden.

Stärka hjärtmuskeln kan vara frukten av hagtorn:

 • 400 gr. frukter;
 • 1 liter vatten.
 1. Fyll i pannan med frukt, häll kallt vatten, koka upp.
 2. Koka under ett slutet lock i 20 minuter.
 3. När kyla, påfrestning, lägg till honung efter smak. Ta morgon och kväll för 50 g.
 4. Du kan ta mycket lång tid, men med avbrott.

Bota en hosta med hjärtsvikt kommer att hjälpa ett utmärkt gammalt botemedel:

 • 0,5 kg honung;
 • 0,5 kg valnötter;
 • 300 gr. russin;
 • 300 gr. torkade aprikoser;
 • 4 st. citron.

Allt, förutom honungens vridning i köttkvarnen, mixa bra för att sätta i kylskåpet. Det finns 1 msk. l. 2 gånger om dagen.

Prova och örter:

 • björkblad;
 • stalkerens rötter
 • linfrön.

Alla ingredienser måste males, blanda noggrant i lika stora proportioner. Vi tar 1h. l. blanda och häll med kokande vatten, när napryatsya ska värma, kan du börja ta en 1/4 kopp på morgonen och kvällen, tills återvinning.

Vild jordgubbe:

Koka 5 minuter, insistera, ta 1 msk. l. 2-3 gånger om dagen.

Kirurgisk behandling

Om medicinering inte hjälper, kan kirurgi krävas:

 1. Med ischemisk kardiomyopati är det nödvändigt - koronär bypass. Detta kan inkludera: isolering av lungor, cox-kirurgi, förstörelse av takykardi. För att uppnå större effekt kommer det att vara nödvändigt att fortsätta behandlingen i den postoperativa perioden, den medicinska planen.
 2. Mitralventiloperation - Förbättra formen på vänster ventrikel, återställ stängningen av ventilerna, minska mitralregurgitationen. Allt detta kommer att bidra till att öka hjärtproduktionen. Denna operation förbättrar välbefinnandet, men överlevnad påverkar inte mycket.
 3. Drift på vänster ventrikel - genomföra en känd operation av Dora Kaviteten minskar och spänningen i väggarna minskar. Eller myskardias dyskinesi utförs (Operation Batista).
 4. Resektion av vänster ventrikel - Myocardium i vänster ventrikel nära papillärmusklerna skärs ut. Du kan göra omedelbart och plast och protetik i mitralventilen.

Vad är risken för sjukdomen?

I vilken sjukdom som helst finns det perioder: välbefinnande och försämring (dekompensering). Det finns olika orsaker till detta: influensa, stress, lunginflammation och så vidare.

Hjärtat står ibland inte upp, de inre organen vägras, hjärtritmen är bruten, det kan vara kardiogent chock och död. Endast återupplivningen kan rädda patienten.

Möjliga komplikationer, konsekvenser, prognos

Komplikationer är inte specifika, noteras i de sena stadierna av sjukdomen:

 1. Komplikationer på grund av låg MOC, så kanske på: ett kardiokerebralt symptom, en njurinsufficiens etc.
 2. hemoptys - på grund av högt tryck i lungorna finns en bristning i bronkial- och lung kapillärerna, diapedes börjar blödning i lungorna. Denna komplikation förekommer endast med: lungödem, astma, vänsterfel.
 3. Med stillastående form, kan bryta mot hjärtrytmen och sluta det med all säkerhet döden. Detta händer: ventrikulär arytmi, även asymptomatisk och med myokardiets dysfunktion.
 4. Leverfel - manifesterad i form av gulsot. Orsaker: försämring av perfusion, venös trängsel.
 5. Med stagnation och transudation flytande plasma i många alveoler finns det goda förutsättningar för spridning av infektioner. Därför bronkopneumoni, persistenta luftvägsinfektioner.
 6. kakexi - kroppsvikt förloras, ibland signifikant. Detta observeras vanligen med avancerat hjärtsvikt.

Det är omöjligt att förutsäga konsekvenserna med denna sjukdom.

Prognosen beror på:

 • graden och svårighetsgraden av sjukdomen
 • patientens ålder
 • samtidiga sjukdomar;
 • livsstil;
 • effektiviteten av behandlingen;
 • patientens inställning etc.

Men om vi som helhet tar konsekvenserna i de senare stegen - de är extremt ogynnsamma. Och i början, läktes framgångsrikt. Prognosen för ytterligare hälsosamt eller inte särskilt liv, beror på den underliggande sjukdomen.

Om det kan botas, ökar patientens chans att återhämta sig. Men om inget kan göras, kan läkaren bara sakta ner sjukdoms fortsatta framsteg.

Rekommendationer för hjärtsvikt, diet

Den huvudsakliga rekommendationen är aktualitet och tillräcklighet för behandling av den underliggande sjukdomen och rätt sätt att leva. När dekompenseringsbehandling ska utföras endast på sjukhuset.

rekommendationer:

 1. I svår och akut form är det nödvändigt att observera: slutföra fred, sängstöd. I andra fall är det nödvändigt att dosera belastningen intelligent.
 2. Terapeutisk träning visas.
 3. Ta mediciner för att ladda ur hjärtat och sänka blodtrycket.
 4. Ta mediciner som förbättrar hjärtkontraktioner.
 5. Ta droger för att ta bort överskott av vätska från kroppen och hjälpa till att återställa vattensaltbalansen.
 6. För att återställa metaboliska processer i hjärtmuskeln behöver du: mikrodelar, kärlverktyg, vitaminer, mineraler etc.

En strikt diet visas:

 1. Det är mycket viktigt att etablera ett dietintag av lättanpassade, vitaminiserade livsmedel.
 2. För en dag behöver du inte använda mer än 2 gram. salt och högst 600 ml vatten.
 3. Att införa ett förbud mot feta livsmedel, röka produkter, raffinerade livsmedel etc.

Vitaminer i hjärtsvikt

Hjälp i hjärtsvikt kan vitaminer:

 • Vitamin A (retinol) - skydda mot ateroskleros, förbättra metaboliska processer Det är ett fettlösligt vitamin. Särskilt mycket av det: i mejeriprodukter, i pumpa, i peppar, i fiskolja.
 • Vitamin P (rutin) - fungerar som en vasodilator Mycket av det: i hallon, i citrus.
 • Vitaminer F Polyomättade syror. Lös upp plack på kärlen. Vissa syror syntetiseras direkt i kroppen, andra kommer från utsidan tillsammans: med olja, med fisk, med skaldjur.
 • Vitamin E (tokoferol) - hämmar lipidoxidation. Producerad i oljig form. Särskilt mycket av det: i kycklingägg, i nötter, i levern.
 • Vitamin B1 (tiamin) - stimulerar sammandragningar, syntetiseras direkt i tarmarna.
 • Koenzym Q10 - närmar och skyddar hjärtat Du kan köpa piller. Det syntetiseras även när det används: nötköttlever, vegetabiliska fetter.
 • Vitamin B6 (pyridoxin) - delar upp och tar bort överflödigt kolesterol.
 • C-vitamin - stärker, stärker metaboliska processer Producerad i form av: dragees, injektioner, tabletter. Du måste äta svart vinbär, dricka buljong av vildrosa, äta äpplen.
 • Vitaminkomplex: Bl, B6, B12 - Särskilt väl visade sig - Milgamma, biovital.
 • Mineralkomplex behövs också: magnesium, selen, kalium, fosfor, kalcium.