Huvud / Emboli

Granskning av mitralregurgitation av 1: a graden och andra: orsaker och behandling

Från den här artikeln kommer du att lära dig vad som är mitralregurgitation, varför det inträffar och vilka funktioner i hjärtat det bryter mot. Du kommer också att bekanta dig med de kliniska manifestationerna och metoderna för behandling av denna sjukdom.

Med mitral regurgitation sker omvänd blodflöde genom hjärtklaven (mitral).

Möten i genomsnitt 5 personer av 10 tusen, denna ventrikulära hjärtsjukdomar rankar andra i frekvens, andra enbart till aortastenos.

Normalt är blodflödet alltid rör sig i en riktning: från förmaken genom öppningarna som avgränsas av tät bindväv, sträcker sig in i ventriklarna, och matas ut genom huvudartären. Den vänstra halvan av hjärtat, som ligger i mitralisklaffen, föreslås få syresatt blod från lungorna till aorta och framåt, så att genom mindre fartyg levererar blod till vävnaden, förse dem med syre och näringsämnen. När ventrikeln träffas stänger det hydrostatiska trycket ventilklaffarna. Rörelsens amplitud av flikarna begränsas av bindvävfilament - ackord - som ansluter ventilklaffen med papillära eller papillarmusklerna. Regurgitation uppstår om ventilerna på ventilen slutar stänga, vilket leder en del av blodet tillbaka till atriumet.

Klicka på bilden för att förstora

Mitral regurgitation kan vara länge utan symptom, innan den ökade stressen på hjärtat visar sig de första klagomålen om snabb trötthet, dyspné, hjärtklappning. Framsteg leder processen till kroniskt hjärtsvikt.

Endast operationen kan eliminera skruven. Kardiosurgen återställer antingen formen och funktionen hos ventilflikarna, eller ersätter den med en protes.

Förändringar i hemodynamik (blodflöde) i patologi

På grund av det faktum att en del av blodet, kommer in i vänster kammare tillbaka till atrium i blodkärlen tar mindre volym - minskad hjärtminutvolym. För att upprätthålla normalt blodtryck smala blodkärlen, vilket ökar motståndet mot blodflödet i perifera vävnader. Enligt lagarna av hydrodynamik av blod, såväl som eventuella fluid rör sig till där flödesmotståndet är mindre på grund av vad regurgitant volymökningar och hjärtminutvolym faller, trots det faktum att den verkliga volymen av blod i förmaket och kammaren ökas, överbelastning hjärtmuskeln.

Om elasticiteten i atrium är liten, stiger dess tryck relativt snabbt, vilket ökar i sin tur trycket i lungvenen, då blodkärlen och orsakar hjärtsvikt symptom.

Om den atriala vävnaden formbara - vilket ofta är fallet i den post-infarkt kardioskleros - vänster förmak börjar att sträcka för att kompensera för överskjutande tryck och volym, följt av sträckor och ventrikel. Kammare i hjärtat kan fördubbla volymen innan de första symptomen på sjukdomen uppträder.

Orsaker till patologi

Funktionen hos tvåbladig ventil är bruten:

 • med direkt avläsning av ventiler (primär mitral regurgitation);
 • med nederlag av ackord, papillära muskler eller överträngning av mitralringen (sekundär, relativ).

I tidens omfattning kan sjukdomen vara:

 1. Akut. Uppstår plötsligt, orsaken är inflammation i hjärtets inre skal (endokardit), akut myokardinfarkt, trubbigt trauma i hjärtat. Slitna ackord, papillära muskler eller själva ventilerna. Dödligheten når 90%.
 2. Kronisk. Utvecklas långsamt under inverkan av en långsam process:
 • medfödda utvecklingsanomalier eller genetiskt bestämda patologier av bindväv;
 • icke infektiöst inflammation endokardit (reumatisk feber, systemisk lupus erythematosus) eller infektiös (bakterie-, svamp- endokardit) natur;
 • strukturella förändringar: kränkning av papillär muskelfunktion, tårar eller raster ackord förlängning mitralisringen, kardiomyopati uppstår när vänsterkammarhypertrofi.
Klicka på bilden för att förstora

Symtom och diagnos

Mitral regurgitation av 1: a graden uppenbarar sig inte alls, och personen är nästan hälsosam. Så, denna patologi finns i 1,8% av friska barn 3-18 år, vilket inte stör deras längre liv.

De viktigaste symptomen på patologi:

 • snabb utmattning
 • hjärtklappning;
 • andnöd, först med motion, då i vila;
 • Om impulsen från pacemakern störs - sker atriell fibrillation;
 • manifestationer av kroniskt hjärtsvikt: ödem, tyngd i rätt hypokondrium och utvidgning av levern, ascites, hemoptys.

Lyssna på toner (ljud) av hjärtat läkaren upptäcker att en ton (som normalt sker vid stängning av klaffbladen mellan ventrikeln och atriet) är försvagad eller frånvarande, två ton (normalt uppträder på grund av den samtidiga stängningen av ventiler av aorta och lung stammen) delar sig i pulmonella och aorta komponenter (dvs dessa ventiler är slutna asynkrona), och så kallade systoliska hörbart brus däremellan. Det systoliska blåsljud, som uppstår på grund av det omvända flödet av blod, ger anledning att misstänka mitral regurgitation asymtomatiska. I svåra fall är 3 hjärtan fästa, vilket uppstår när ventrikelväggarna snabbt fyller en stor volym blod och orsakar vibrationer.

Den slutliga diagnosen är gjord med Doppler-ekkokardiografi. Bestäm den ungefärliga uppsvällningsvolymen, hjärtkammarens storlek och säkerheten för deras funktioner, tryck i lungartären. Ekokardiografi kan också ses framfall (glida) av mitralisklaffen, men graden påverkar inte volymen av regurgitation, så är inte viktigt för den fortsatta prognos.

Grader av mitral regurgitation

Ofta bestäms graden av mitralregurgitation av området för det omvända flödet som ses i ekokardiografi:

 1. Mitral regurgitation av 1 grad - returflödet är mindre än 4 cm 2, eller går in i vänstra atrium mer än 2 cm.
 2. Vid 2 grader - returflödesområdet är 4-8 cm 2, eller kommer till hälften av atriumets längd.
 3. Vid en grad - flödesarea som är större än 8 cm 2 eller mer promenader halv-längd, men når inte ventilen motsatt förmaksväggen.
 4. Vid 4 grader når flödet den bakre atriumväggen, öronen eller går in i lungvenen.

Behandling av mitralregering

Mitral regurgitation behandlas snabbt: antingen genom att göra en ventilplast eller ersätta den med en protes bestämmer hjärtkirurgin tekniken.

Patienten är förberedd för operation eller efter symptom uppträder eller om undersökningen upptäcker att störd vänsterkammarfunktion inträffade förmaksflimmer eller ökat tryck i lungartären.

Om patientens allmänna tillstånd inte tillåter operationen, startas läkemedelsbehandling:

 • Nitrater - för att förbättra blodflödet i hjärtmuskeln;
 • diuretikum - för att avlägsna svullnad;
 • ACE-hämmare - för att kompensera för hjärtsvikt och normalisera blodtrycket
 • hjärtglykosider - används vid förmaksflimmer till även hjärtritmen;
 • antikoagulantia - förebyggande av trombos vid förmaksflimmer.

Helst är målet med konservativ terapi att förbättra patientens tillstånd så att den kan användas på.

Om patologin har utvecklats kraftigt utförs en nödoperation.

Klicka på bilden för att förstora

Om mitral regurgitation upptäckt vid rutininspektion, är dess volym liten, och patienten oavsett vad som klagar inte - kardiolog sätter honom under uppsikt, ny behandling varje år. En person är varnad att om hans hälsotillstånd ändras, behöver du besöka en läkare utanför schemat.

På samma sätt observeras de för "asymptomatiska" patienter som väntar på antingen symtom eller ovan nämnda funktionsstörningar - indikationer på operation.

utsikterna

Kronisk mitral regurgitation utvecklas långsamt och förblir kompenserade under lång tid. Prognosen försämras kraftigt med utvecklingen av kroniskt hjärtsvikt. Utan operationen är sexåriga överlevnadsnivåer för män 37,4%, för kvinnor - 44,9%. I allmänhet är prognosen mer fördelaktig för mitralinsufficiens av reumatiskt ursprung i jämförelse med ischemisk.

Om mitralinsufficiens uppträdde kraftigt - prognosen är extremt ogynnsam.

Vad är mitral regurgitation av 1: a graden?

Mitral regurgitation är avböjningen av ventilerna i mitralventilen belägen mellan atriumet och ventrikeln. Han är ansvarig för blodtillförseln i ventrikeln vid atriell sammandragningsprocessen. När mitralventilen är öppen, tillhandahålls vätsketillgång. När den passerar stängs dess ventiler för att förhindra att blod blandas i olika delar av hjärtat.

Ventilen bidrar till att blockera uppstötningen av blod, börjar förhindra dess omvänd ström. För detta ändamål är det nödvändigt att stänga klyftan mellan ventrikeln och atriumet för att stänga ventilklaffarna. Mitral insufficiens framträder med inte helt stängda ventiler, då kommer det att finnas ett gap i hålet och ett omvänd blodflöde blir möjligt.

I de flesta situationer orsakar en sådan sjukdom inte symptom hos patienter under en ganska lång tid, men leder alltid till akut hjärtsvikt.

Klassificering (former, typer, grader)

Sjukdomsförloppet kan vara akut och kronisk; på etiologi - ischemisk och icke-ischemisk.

De viktigaste faktorerna för uppkomsten av akut sjukdom är:

 • ruptur av senskord eller papillärmuskel;
 • avlägsnande av mitralventilbladet;
 • akut form av infektiv endokardit
 • myokardinfarkt;
 • trubbiga skador i hjärtat.

Till de olika orsakerna till den kroniska formen av en sjukdom bär:

 • inflammation;
 • degenerativa processer;
 • infektion;
 • strukturella processer;
 • genetiska anomalier.

Det finns en organisk och funktionell mitral insufficiens. Den första kan utvecklas i processen med strukturella förändringar i själva ventilen eller i de tendentösa trådarna som håller den. Den andra anses vara resultatet av ett förstorat hålrum i vänster ventrikel under sin hemodynamiska överbelastning, vilket orsakas av hjärtklemmens sjukdomar.

Med tanke på svårighetsgraden är 4 grader av sjukdomen utmärkande: med obetydlig mitral regurgitation, måttlig, svår och svår.

I den kliniska kursen utmärks tre grader:

 1. 1 (kompenserad) - obetydlig mindre mitral regurgitation den når 20-25% av den systoliska blodvolymen. Insufficiens kan kompenseras av hyperfunktionen i hjärtat vänstra delar. Blodflödet är liten (ca 25%) och kan endast observeras vid ventilen.
  Patientens tillstånd är normalt, Symtom och klagomål kan vara frånvarande. Elektrokardiogrammet visar inga förändringar, under diagnosen upptäcks ljud med systol och hjärtgränserna som är något bredda till vänster.
 2. 2 (subkompenserad) - upprepning når 25-50% av den systoliska blodvolymen. Blod stagnerar i lungorna och biventrikulär överbelastning bygger sakta upp. Under det andra steget kan returflödet nå mitten av atriumet, blodfallet överstiger 25-50%. Atriumet kan inte utvisa blod utan att öka blodtrycket. Hypertoni i lungorna kan utvecklas.
  För tillfället kan det finnas andnöd, takykardi med belastningar och vila, hosta. Elektrokardiogrammet visar inte förändringar i atriumet, vid diagnosstiden, systoliska ljud och en ökning av hjärtgränserna detekteras.
 3. 3 (dekompenserad) - allvarlig brist Blod återgår till vänster atrium till systole och når 50-90% av den totala volymen. Totalt hjärtsvikt kan utvecklas. Under 3: e graden kan blodet nå atriumets bakre vägg och når upp till 90% av volymen.
  En utvidgning av vänstra atriumet kan observeras, som inte klarar av att trycka ut hela blodvolymen. Det är svullnad, leverns storlek ökar, trycket i venerna ökar. Ett elektrokardiogram indikerar närvaron av förändringar i vänster ventrikel och mitraltand.

Egenskaper av 1 grad

 • Regurgitation i ventilerna på mitralventilen kan observeras på grund av det faktum att de inte helt stänger vid systols tidpunkt och det finns en regurgitationsvåg från vänster ventrikel till vänstra atriumet.
 • När returflödet är obetydligt, mitral insufficiens kan kompenseras av ökad hjärtfunktion med tillkomsten av adaptiv dilatation och ökad funktion hos vänster ventrikel och vänster atriell isotonisk typ. En sådan mekanism kan klara en långvarig ökning av trycket i en liten cirkel av blodcirkulation.
 • Denna sjukdom anses vara normal. Det förekommer både i unga och gamla åldrar.
 • Diagnosen är inte möjlig att leverera, med användning av mätbrus i elektrokardiogrammet, för användning för diagnostiska ändamål prolambirovanie mitralisklaffen definieras av auskultation av hjärtljud, därigenom, physicians försöka bestämma sistoliklicheskie klick.
 • Det mest populära sättet Detektering av detta stadium betraktas som en EKG-studie, eftersom det avslöjar nivån av läckageupprepning och prolaps av ventilerna.
 • När kommer att slutföras alla nödvändiga studier och korrekt diagnostiserad, måste patienten genomgå en undersökning med en specialist för att helt och hållet utesluta sannolikheten för utseendet av en åkomma och negativa konsekvenser av mitralventilen. När diagnosen är etablerad ska patienten undersökas 3-5 gånger per år.

symptom

Mitral regurgitation kan uttalas vid tidpunkten för ventilens misslyckande eller när mitralventil prolaps detekteras. Under sammandragningar i vänster ventrikelmuskel kan något blod återvända till vänstra atriumet genom den inte helt stängda mitralventilen. Samtidigt fyller vänstra atriumet blodet som flyter från lungorna.

Överskott blod vid tidpunkten för förmakssammandragning in i vänster kammare, med besked tvingas pumpa en större volym av blod i aorta, på grund av vad han kan bli tjockare, och sedan expandera.

Under en viss tid kan mitralventilens dysfunktion vara obemärkt för patienten, eftersom hjärtat så långt som möjligt kompenserar blodflödet genom att expandera och byta egna hålrum.

I detta skede av sjukdomen, kan laboratorie symptom vara frånvarande i flera år, och även om betydande avkastning av blodvolymen i förmaken, kan det bli bredare, kan lung vener fyllas med ett överskott av blod och visade symptom på pulmonell hypertension.

Orsakerna till denna sjukdom, som är frekvensen för 2 förvärvad hjärtformig formbildning efter förändringar i aortaklaven, innefattar:

 1. reumatism;
 2. framfall;
 3. Ateroskleros, deponering av kalciumsalter;
 4. Vissa sjukdomar i bindväv, autoimmuna processer, metaboliska misslyckanden;
 5. Ischemi.

Under denna sjukdom klagar patienten inte, och det finns inga manifestationer av blodcirkulationsfel. Det enda tecknet, ofta bruset nära hjärtat, som detekteras genom att lyssna. EKG gör det möjligt att avslöja en obetydlig divergens av ventilerna med minst störningar i blodflödet.

diagnostik

 1. Undersökning och prata med patienten ge möjlighet att identifiera symptom och identifiera patologi. Det är nödvändigt att lära sig om en persons tidigare sjukdomar, hans predisposition. Analyser bidrar till upptäckt av inflammation, kolesterol, socker, protein i blodet och andra egenskaper. När antikroppar detekteras är det möjligt att se inflammation eller infektion i myokardiet.
 2. Initial diagnos kan placeras i klinisk miljö och bekräftas av ett EKG. Doppler EKG används för att detektera flödet av regurgitation och att bedöma dess svårighetsgrad. 2-dimensionell EKG används för att identifiera orsakerna till denna sjukdom och detektera pulmonell arteriell hypertension.
 3. Om det finns misstanke om endokardit eller ventiltrombi med hjälp av transesofageal ekkokardiografi kan vara mycket mer detaljerad för att visualisera mitralventilen och vänstra atriumet. Det föreskrivs i situationer där ventilens plast behövs och inte dess ersättning, eftersom diagnosen gör det möjligt att etablera sig i avsaknad av allvarlig form av fibros och förkalkning.
 4. Först görs ett elektrokardiogram och röntgen i bröstet. Tack EKG avslöjade hypertrofi hos vänster atrium och expansion av vänster ventrikel med hjärt-kärlsjukdom eller med dess frånvaro.
 5. Bröströntgen visar potentiell svullnad i lungorna. Förändringar i hjärtans skugga detekteras inte när det inte finns några kroniska patologiska processer. Röntgen på bröstet i kroniska former visar hypertrofi i vänster atrium och vänster ventrikel. Sannolikhet för vasokonstriktion och svullnad i lungorna.
 6. Före operationen hjärtkateterisering, för detektion av ischemisk hjärtsjukdom. En uttalad atriell systolisk våg detekteras under detektering av lungartär ocklusionstryck under den ventrikulära systolperioden. Hjärtsystoler - vad är det?
 7. Ibland används andra metoder, att diagnostisera, men uppgifterna anses vara de viktigaste, och ofta är de tillräckligt noga.

Hänvisning till vår läsare!

Nyligen läste jag en artikel om Monastic te för behandling av hjärtsjukdom. Med detta te kan du ALDRIG bota arytmi, hjärtsvikt, ateroskleros, hjärt-kärlsjukdom, hjärtinfarkt och många andra hjärtsjukdomar och blodkärl hemma. Jag brukade inte lita på någon information, men jag bestämde mig för att kolla och beställa en väska.
Förändringar jag märkte på en vecka: den ständiga smärtan och stickningen i mitt hjärta plågade mig förut - trak sig tillbaka och efter 2 veckor försvann helt. Prova och du, och om du är intresserad, så är länken nedan en artikel. Läs mer »

skäl

Denna sjukdom är en följd av läckage av själva ventilen eller hjärtets struktur. Det är akut och kronisk och provoceras av olika svårigheter och sjukdomar.

På grund av skadorna hos olika hjärtstrukturer försvagar ventilen sin funktion. Lider som ventilerna och musklerna som ger sitt arbete, eller senorna som styr MC-bladen.

Mitral regurgitation underlättas av sådana processer:

 • abnormaliteter i arbete eller nederlag av papillära muskler;
 • endokardit;
 • nederlag MK;
 • plötslig vänster ventrikulär hypertrofi;
 • ischemi;
 • inflammatoriska processer av reumatisk natur.

behandling

När det finns en akut form av sjukdomen är det nödvändigt att administrera diuretika och vasodilatatorer. Någon speciell terapi för milda former och inledande skeden av sjukdomen behövs inte.

I det subkompenserade steget utse:

 1. angiotensin-omvandlande enzymhämmare,
 2. beta-blockerare,
 3. vasodilatorer,
 4. hjärtglykosider,
 5. diuretika.

När förmaksflimmer utvecklas används indirekta antikoagulantia.

Regurgiteringsbehandlingsregimen väljs utifrån orsaken som orsakade det, svårighetsgrad, förekomsten av hjärtsvikt och samtidiga patologiska processer.

Förmodligen den kirurgisk korrigering av fel i strukturen av ventilen, medikamentet konservativ behandling, som syftar till att minska hastigheten i blodflödet i organ, anti arytmi och cirkulationssvikt.

Möjliga komplikationer, konsekvenser, vad är risken?

Biverkningar av sjukdomen:

 • arytmi - uppstår på grund av störningar i normal rörelse av elektriska impulser i hjärtat;
 • atrioventrikulär blockad - utvecklingen av den elektriska impulsen från atrierna till ventriklerna förvärras;
 • sekundär infektiv endokardit
 • hjärtsvikt (sänkning av hjärtfrekvensen med sämre blodtillförsel);
 • lungernas högt blodtryck (trycket i lungans kärl ökar på grund av blodstagnation).

Patienter som har genomgått operation har risk för sådana konsekvenser:

 • tromboembolism av artärer av inre organ. En trombus visas på operationsplatsen. De osäkra - ischemisk stroke (del av hjärnan dör på grund av uppsägning av sin blodtillförsel) och mesenteriska trombos (en del av tarmen dör på grund av uppsägning av hans blodtillförsel);
 • infektiv endokardit (inflammerat inre hjärtmembran);
 • atrioventrikulärt block (den elektriska impulsen från atrierna till ventriklerna saktar och stannar helt);
 • paravalvulära fistlar (de delar av suturerna som håller den artificiella hjärtventilen utbrott, om det finns blodflöde bakom det);
 • protes trombos (blodproppar bildas nära ventilprotesen, som stör det rätta flödet av blod);
 • förstörelse av en biologisk protes med liknande kirurgisk ingrepp;
 • förkalkning av en biologisk protes (kalciumsalter avsätts i en artificiell hjärtventil, vilken är tillverkad av djurvävnad).

Prognoser för en sådan sjukdom varierar från graden och formen av huvudsjukdom som bildade en sådan hjärtfel, från uttrycket av ett fel i ventilen och från det allmänna tillståndet hos myokardiet.

När det finns ett måttligt stadium av sjukdomen kommer ett normalt mänskligt tillstånd och arbetsförmåga att bestå i flera år.

Uttryckt form av sjukdomen leder en minskning av myokardstyrkan snart fram till utseendet av hjärtsvikt (stagnation av blod som ett resultat av minskad hjärtproduktion). Mer än 5 år bor 9 av 10 personer, mer än 10 år - 4 av 5 patienter.

Rekommendationer för sjukdomen, vad kan inte göras?

 1. Inledande förebyggande åtgärder under perioden av 1 grad av sjukdomen.
 2. Förebyggande av sjukdomar som åtföljs av skador på ventilenheten, d.v.s. reumatisk sjukdom (systemisk inflammatorisk sjukdom med hjärtskada), infektiös endokardit (hjärtsjukdom inre skal), och så vidare.

När det finns en sjukdom som åtföljs av skada på hjärtens ventilapparat, kan förekomst av en hjärtfel förebyggas genom tidig effektiv behandling:

 • Härdning av kroppen.
 • Terapi av foci av långvarig infektion:
 • under kronisk tonsillit - en operation för att avlägsna tonsiller
 • i kariesperioden (bildad av mikropartiklarnas funktion, som förstör tänder) - kaviteter fylls etc.
 • Sekundära förebyggande åtgärder syftar till att förebygga utvecklingen av skador på ventilapparaten och störningar i hjärtat.
 • Konservativ behandling av patienter med denna sjukdom.
  Använd läkemedel:

 • medel med en diuretikfunktion - bidra till avlägsnande av överskott av vätska;
 • hämmare - används för att förhindra insufficiens
 • nitrater - främja vasodilation, förbättra blodflödet, minska trycket i lungans kärlsystem;
 • kalium - öka myokardion
 • glykosider (främja hjärtfrekvensen, tunna dem, används vid förmaksflimmer och hjärtsvikt).
 • Förhindra återfall av reumatism eventuellt med:
  • antibiotikabehandling;
  • snabbkylning;
  • eliminering av foci av uthållig infektion;
  • konstant tillsyn av specialister.
 • Mitral regurgitation av 1 grad: orsaker och symtom på sjukdomen

  Med en sammandragning av atriumet öppnar mitralventilen, vilket gör att blod kan komma in i ventrikeln. Efter injektionen av blod stänger hans halvor tätt.

  Som ett resultat av böjningsventilflikar återgår en del av blodet tillbaka till atriumet.

  En sådan patologi i mitralventilen kallas upprepning av mitralventilen.

  Funktion av sjukdomen

  Mitral regurgitation av 1 grad, vad är det? Människans hjärta består av två auriklar och två ventriklar. Mellan dem är en mitralventil med två ventiler.

  Som ett resultat av utvecklingen av hjärtklappens patologi blir lumen mellan sina ventiler för stora eller små.

  Detta leder till att en del av blodet återvänder tillbaka till atriumet. Med utvecklingen av detta tillstånd görs en diagnos av mitralregurgitation av 1: a graden.

  I det här fallet får alla kroppens inre organ och vävnader mindre i den erforderliga mängden blod som är berikat med syre. Den första graden av sjukdom anses vara den enklaste. Detta beror på det faktum att blodinsufficiens är minimal.

  Resultatet av sjukdomsprogressionen är ackumulering av blod till vänster ventrikel. Gradvis ackumulering av blod leder till sin signifikanta ökning i storlek.

  Förutom ökningen i storlek ökar också den totala belastningen på hjärtat. Ett av de mest signifikanta tecknen på upprepning av mitralventilen i 1: a graden anses vara vänster ventrikulär hypertrofi.

  skäl

  Mitral regurgitation av 1: a graden har egenskapen att manifestera sig både i kroniska och akuta former. Bland de viktigaste faktorer som kan provocera sjukdomen kan vi namnge följande:

  • endokardit är infektiös;
  • reumatism;
  • utveckling av mitralventilens fysiologiska patologier
  • medfödd hjärtsjukdom;
  • akut form av hjärtinfarkt;
  • bröstskada;
  • angina pectoris;
  • Patienten har kroniskt hjärta eller lungsjukdom.

  En eller flera av de provokationsfaktorer som anges ovan leder förr eller senare till att mitralventilväggarna sänks.

  Diagnos av mitralregurgitation följer ofta med medföljande sjukdomar:

  • dysfunktion och anatomi av papillära muskler;
  • processen för förstörelse av hjärtens endodermis genom olika typer av infektioner;
  • en ökning av volymen av vänster hjärtkammare;
  • hjärtets ischemi;
  • utveckling av reumatoida processer.

  Möjligheten att upptäcka mitralregurgitation hos unga barn eller nyfödda är inte uteslutet.

  I detta fall kan sådana processer uppstå samtidigt:

  • myokardit;
  • bildandet av ett tillräckligt tjockt skikt av protein på hjärtmembranets inre vägg eller dess valvulära region;
  • tricuspid medfödda hjärtefekter
  • koagulering;
  • förmaksflimmer.

  Jag skulle vilja notera att diagnosen mitral regurgitation av 1: a graden är en ganska komplicerad och mödosam process.

  Vid utveckling av en akut form av sjukdomen kan patienter samtidigt detektera lungödem, såväl som ventrikulär misslyckande.

  Diagnosen av mitralregurgitation av 1: a graden åtföljs av ett ganska stort antal medföljande sjukdomar.

  Om diagnosen inte görs i tid, eller om behandlingen inte administreras ordentligt, försvårar dessa sjukdomar patientens tillstånd.

  diagnostisera

  Trots det faktum att upprepning av mitralventilen är svår att diagnostisera, kan en erfaren specialist upptäcka sjukdomen genom en enkel metod - auskultation.

  I detta fall observeras följande ändringar:

  • 1 ton hörs tillräckligt hårt eller inte hörbar alls;
  • Staden av hjärtavslappning (11 ton) präglas av en ökning av perioden;
  • 111 tonen hörs väldigt starkt. Ju starkare tonen, desto lägre är sannolikheten för måttlig mitral regurgitation;
  • Steget att fylla hjärtekentriklerna (1V-tonen) kan bara höra väl och tydligt i stetoskopet endast om bindväven i hjärtkammaren har blivit brutna. I detta fall förekommer ännu inte en ökning av ventrikeln i volymen.

  Om patienten ligger på vänster sida av det auskultalt distinkta höra bruset är något högre än hjärtat, kan du också tala och utveckla sjukdomen.
  Förutom att lyssna på specialister används även sådana diagnostiska metoder:

  1. EKG. Vid avkodning av EKG-resultat är ökningen av hjärtens atrium och ventrikel klart synlig.
  2. Röntgen. Denna metod är en av de enklaste. Med hjälp kan endast mindre upprepning bestämmas.
  3. Ekokardiografi. Genom att använda denna teknik gör det möjligt att bestämma kränkningen av blodflödet hos en patient, fastställa exakta faktorer som utlöste hjärtsjukdom och också mäta nivån på trycket i lungornas artärer.
  4. Allmän analys av blod och urin.
  5. Ultraljudsundersökning. Det genomförs genom att sonden sätts in genom matsmältningssystemet. Användningen av ultraljud i hjärtat tillåter oss att ange att patienten utvecklar ödem i det inre hjärtmembranet. Dessutom kommer ultraljuden exakt att visa närvaron eller frånvaron av blodproppar i en person.

  Det är bevisat att en sådan komplex undersökning, där specialister inte använder en, men flera undersökningsmetoder, kommer att visa den mest exakta bilden av hjärt- och mitralventilens patologier och också indikera de faktorer som orsakade sjukdomen.

  behandling

  Det räcker inte att veta vad som är upprepning av 1 grad. Det är nödvändigt att ha information om symptomen och de huvudsakliga metoderna för behandling av sjukdomen.

  Hittills är enligt statistiken cirka 75% av världens invånare diagnostiserade med hjärtmuskler eller utvecklingen av olika hjärt- och mitralventilpatologier.

  Om sjukdomen uppträder i en relativt mild form, får specialisterna inte intensiv behandling. Det rekommenderas att övervaka fysisk aktivitet, observera dagens och dietens regim. Sådana människor måste nödvändigtvis genomgå en läkarundersökning varje 1,5-2 år.

  Om sjukdomsförloppet passerar i mer komplex form, föreskrivs en behandlingsförlopp, som består av läkemedel i sådana grupper:

  1. Penicillin. Dessa läkemedel accelererar processen för att eliminera infektioner i patientens kropp, vilket är orsaken till utvecklingen av mitralventilpatologi.
  2. Antikoagulantia. Utnämningen av läkemedel i denna grupp är oumbärlig vid utveckling av patientens trombosprocess, såväl som i närvaro av en sådan samtidig sjukdom som ciliaryarytmi.

  Den operativa behandlingsmetoden används endast i extrema fall.

  Regurgitation av mitralventilen i 1: a graden är en ganska vanlig sjukdom. Framgången av hans behandling beror helt på tidig diagnos av sjukdomen, liksom på patientens livsstil. Var frisk!

  Regurgitation av 1: a graden vad det är

  Upprepning av mitralventilen. Vad är det

  Mitral regurgitation, mitralventilins insufficiens, upprepning av mitralventilen eller mitralfel är motsvarande begrepp. Termen regurgitation används inte bara i kardiologi utan även inom andra grenar av medicin. Bokstavligen betyder det "omvänd översvämning", det vill säga med regurgitation börjar vätskan att röra sig mot den naturliga strömmen för den.

  För att förstå mekanismerna för ursprunget av det omvända flödet av blod i hjärtkaviteterna, måste vi återkalla hjärtets anatomi och betydelsen av ventilerna i den. Människans hjärta är ett ihåligt organ som består av fyra kommunicerande hålrum (kamrar). Dessa håligheter kontraheras i sin tur. I kammar systole (perioden av muskelsammandragning) genom utstötning av blodkärl i den stora cirkeln (aorta), och lung (lungartären) cirkulation. I deras diastol (under avslappningsperioden) fyller kaviteterna i ventriklerna med en ny volym blod som kommer från atrierna. I hjärtans arbete är det mycket viktigt att blodet rör sig i en riktning. Detta ger en optimal belastning på hjärtmuskeln och tillräcklig prestanda för funktionerna.

  Ventiler fungerar som fönsterluckor som förhindrar återföring av blod från ventriklerna till atriumet under systolen. Varje ventil består av bindväv (tendent) ventiler. De är fästa vid myokardiet av papillära muskler. Mitralventilen är placerad i vänstra hjärtat, det här är en tvåbladig ventil. I diastolen är de papillära musklerna avslappnade, ventilerna är öppna och pressade mot den inre ytan av vänster ventrikel. Under ventrikelns systole sammandrycker de papillära musklerna samtidigt med myokardiet, varvid ventilerna sänks. De tätt närmar sig varandra, förhindrar återkomst av blod till atrierna.

  Varför kan mitral insufficiens uppstå?

  • Akut hjärtsvikt, vilket leder till frigöring av nippelmusklerna eller ventilerna i mitralventilen.

 • Hjärtinfektion (till exempel smittsam myokardit, reumatisk feber). Den inflammatoriska processen försvagar hjärtmuskeln och försvårar ventilernas normala funktion. Dessutom kan infektionen påverka själva vävnadens vävnad, vilket leder till en minskning av elasticiteten.
 • Akut dilatation (expansion) i vänstra ventrikeln på grund av ischemi (syrehushållning) eller myokardit (inflammation i hjärtmuskeln). Ventrikelernas väggar under expansion drar sig bakom dem och ventilapparaten, öppningen mellan atriumet och ventrikeln breddar, vilket inte tillåter ventilerna att stänga.
 • Förlängningen av mitralventilen - avböjningen av ventilflikarna i atriumet, hänför sig till medfödda anomalier av hjärtans utveckling.
 • Autoimmuna sjukdomar (SLE, reumatoid artrit, sklerodermi, amyloidos).
 • Ateroskleros med deponering av kolesterolplaketter på ventilflikar.
 • Ischemisk hjärtsjukdom (t.ex. hjärtinfarkt, när papillär muskel eller ventil ackord påverkas).
 • Grader av mitral regurgitation

  Mitral regurgitation av 1 grad (minimal) är den mest initiala graden av divergens av ventiler. Deras avböjning i vänstra atrium uppträder inte mer än 3-6 mm. Denna grad, som regel, är inte kliniskt manifesterad. När du lyssnar på hjärtat (auskultation) kan läkaren höra ett karakteristiskt ljud vid spetsen eller "klicket" på mitralventilen, som är karakteristisk för prolaps. Bekräfta regurgitation är endast möjlig vid hjärtokardiografisk undersökning av hjärtat (ultraljud).

  Mitral regurgitation av 2 grader är en återkomst av blod i en volym av 1/4 eller mer av den totala blodmängden i vänstra kammaren. Ventilens prolapse kan vara från 6 till 9 mm. På denna nivå blir belastningen på vänster ventrikel större, eftersom volymen av blod som behöver pumpas ökar. Dessutom ökar trycket i lungorna och genom den lilla cirkulationen av blodcirkulationen. Allt detta manifesteras av klagomål i form av andfåddhet, svaghet och trötthet, hjärtrytmstörningar, ibland smärta i hjärtat. Patienten kan utveckla försvagning och svimning. I avsaknad av behandling kan hjärtsvikt utvecklas.

  Mitral regurgitation av den tredje graden är återkomst av blod från ventrikeln till atriumet i volymen mer än 1/2 volymen av ventrikeln. Förlängningen kan vara mer än 9 mm av ventilens avböjning. Detta är en svår grad, som överbelastar inte bara de vänstra delarna av hjärtat, utan också rätten. Lunginsufficiens utvecklas med uttalad dyspné, cyanos i huden, hosta och väsande ökning vid andning. Hjärtfel manifesterar sig i form av ödem, portalhypertension (ökat tryck i leverns blodkärl), störning av hjärtritmen.

  Den 4: e graden av mitral regurgitation är ett extremt svårt tillstånd, som åtföljs av hjärtsvikt och uppträder när vänster ventrikulärt blod returnerar mer än 2/3.

  Beroende på graden av upprepning och orsaken som ledde till det, är behandling ordinerad. Det kan vara både medicinskt och kirurgiskt.

  Ursprungets term

  Ordet "regurgitation" kommer från den latinska gurgitaren - "översvämning" - och prefixen återbetecknar den omvända åtgärden, det vill säga det antar det motsatta av den normala flödesriktningen. I det här fallet - det omvända flödet av blod.

  Orsaker till medfödd tricuspid regurgitation

  De vanligaste orsakerna till denna medfödda patologi är:

  • underutveckling av ventilflikar;
  • onormal utveckling (antal) av ventilflikar;
  • bindvävsdysplasi;
  • Ehlers-Danlos syndrom;
  • Marfan syndrom;
  • Ebstein anomali.

  Tricuspid regurgitation i fostret isoleras mycket sällan, vanligtvis kombineras det med andra hjärtfel. Detta fel i ventilen kan vara en del av mitral-aorta-tricuspidal defekt.

  Orsakerna till förvärvad tricuspid regurgitation

  Regurgitation av den förvärvade tricuspidventilen uppträder mycket oftare än den medfödda. Det är primärt och sekundärt. De främsta orsakerna till denna patologi är reumatism, narkotikamissbruk, karcinoid syndrom.

  1. reumatism Är den vanligaste orsaken till denna patologi. I 20% av fallen är det den återkommande reumatiska endokardit som leder till deformation (förtjockning och förkortning) av ventilklaffar, söndergängorna förändras på samma sätt. Mycket ofta förenas denna patologi med stenos av rätt atrioventrikulär ventrikel. Denna kombination kallas en kombinerad tricuspidal defekt.
  2. Ruptur av papillära muskler kan också leda till tricuspid regurgitation. Sådana störningar uppträder vid hjärtinfarkt eller kan ha ett traumatiskt ursprung.
  3. Karcinoid syndrom också kan leda till denna patologi. Det förekommer hos vissa typer av onkologi, till exempel cancer i tunntarmen, äggstockar eller lungor.
  4. Godkännande av tunga droger leder ofta till infektiv endokardit, och han kan i sin tur orsaka tricuspid regurgitation.

  Orsakerna till sekundär tricuspidinsufficiens orsakas oftast av följande sjukdomar:

  • Fördjupning av den fibrösa ringen som uppstår under dilaterad kardiomyopati;
  • hög grad av lunghypertension
  • svaghet i hjärtkärlets hjärtkärl i höger hjärtkammare, som uppträder vid det så kallade lunghjärtat;
  • kroniskt hjärtsvikt
  • myokardit;
  • myokarddystrofi.

  Symptom hos barn

  Medfödd tricuspid uppstötningar hos spädbarn i 25% av fallen, visar sig som supraventrikulär takykardi eller förmaksflimmer, och senare kan avslöja svår hjärtsvikt.

  Dyspné och hjärtklappning förekommer hos ännu äldre barn, även med minimal stress. Barnet kan klaga på smärta i hjärtat. Det kan finnas dyspeptiska störningar (illamående, kräkningar, flatulens) och smärta eller en känsla av tyngd i rätt hypokondrium. Om det finns stagnation i en stor cirkulations cirkulation, finns det perifer ödem, askiter, hydrothorax eller hepatomegali. Alla dessa är mycket allvarliga förhållanden.

  Symptom på sjukdomen hos vuxna

  Om denna patologi förvärvas senare, då kan en person om det i början inte ens misstänka. Mindre tricuspid regurgitation förekommer endast hos vissa patienter med pulsation av livmoderhalsen. Patienten markerar inte andra symtom. Regurgitation av tricuspidventilen i 1: a graden kan inte uppstå på något sätt. Vanligtvis upptäcks denna patologi ganska av misstag med en annan medicinsk undersökning. Patienten genomgår ekkokardiografi, där han har tricuspid regurgitation av 1: a graden. Vad det är - han lär sig först efter undersökningen. Dessa patienter registreras vanligtvis hos en kardiolog och observeras.

  Med svårare ventilfel finns det en signifikant svullnad i halsen. I det här fallet, om du lägger en handflata på höger sida av jugularvenen, kan du känna sin darrande. I allvarliga fall leder denna patologi till rätt ventrikel dysfunktion, förmaksflimmer eller kan provocera hjärtsvikt.

  diagnostik

  Diagnosen "tricuspid regurgitation of 1 degree" eller någon annan kan endast göras efter en noggrann undersökning av patienten. För att göra detta måste du slutföra följande procedurer:

  • Den fysiska undersökningsmetoden, det vill säga att lyssna med hjälp av ett stetoskop av toner och hjärtmumbran;
  • Ekkokardiografi (ekkokardiografi) är en ultraljud i hjärtat, vilket avslöjar hjärtmuskulaturens och ventilernas funktionella och morfologiska tillstånd.
  • EKG, där du kan se tecknen på ett förstorat höger atrium och hjärtkärlets hjärta;
  • röntgen i bröstet - denna studie visar också en ökad storlek på högerkammaren, du kan se tecken på lunghypertension och deformation av mitral- och aortaklaffarna;
  • producera ett biokemiskt blodprov
  • ett allmänt blodprov
  • hjärtkateterisering - det här nyaste invasiva förfarandet används både för diagnos av hjärtpatologier och för behandling.

  klassificering

  Vi fann att regurgitation av tricuspidventilen för etiologi kan vara medfödd och förvärvad, primär (organisk) eller sekundär (funktionell). Organisk insufficiens uttrycks av deformationen av ventilapparaten: genom förtjockning och rynkning av ventilflikar eller genom förkalkning. Funktionsnedsättning manifesteras när ventil dysfunktion orsakad av andra sjukdomar, manifesterad bristning av papillär muskel eller sena ackord och överträdelse anulus.

  Grader av sjukdom

  Det finns 4 grader av denna sjukdom, som kännetecknas av längden av gjutning av en stråle av omvänd blodflöde in i håligheten i det högra atriumet.

  Tricuspid regurgitation av 1 grad - vad är det? I detta fall är återkomsten av blod försumbar och knappt detekterbar. I det här fallet klagar inte patienten på någonting. Den kliniska bilden är frånvarande.

  Med diagnosen "tricuspid regurgitation av 2: a graden" utförs blodets återflöde inom 2 cm från ventilväggarna. Kliniken är nästan frånvarande vid detta stadium av sjukdomen, pulsationen av halsen kan vara dåligt uttryckt.

  Regurgitation av tricuspidventilen i 3: e graden bestäms genom att kasta tillbaka blodflödet mer än 2 cm från tricuspidventilen. Andra patienter än pulsering av livmoderhalsarna kan känna hjärtklappning, svaghet och snabb trötthet, även vid låg fysisk ansträngning kan mindre dyspné uppträda.

  Sjukdomar i 4: e graden kännetecknas av ett uttalat returflöde av blod från ventilen till kaviteten i det högra atriumet. I allvarliga fall kan patienten uppleva symtom på allvarligt hjärtsvikt och lunghypertension (lung- och tricuspidregering). I det här fallet läggs de andra symtomen till de ovan angivna symtomen. Nämligen den nedre extremiteten ödem, känsla pulsa vänster bröstbenet, vilket ökar den inspiratoriska, låter försämrad hjärta, kan observeras kalla extremiteter, förstorad lever, ascites (vätskeansamling i bukhålan), buksmärtor och för reumatisk av sjukdomens natur aorta- eller mitralfel.

  behandling

  Behandlingsmetoderna beror på graden av sjukdomen, såväl som om den åtföljs av andra hjärtfel och patologier eller inte. Med diagnosen "regurgitation av tricuspidventilen i 1: a graden" är behandling som regel inte nödvändig. Ett sådant medicinskt tillstånd anses vara en variant av normen. Om tricuspid uppstötningar av en grad på grund av någon sjukdom, såsom lungsjukdomar, reumatism eller infektiös endokardit, bör det vara terapi av sjukdomar provokatör. Om du blir av med den underliggande sjukdomen, kommer ytterligare deformation av tricuspidventilen att stanna. Så, tricuspid regurgitation av 1 grad - vad det är och hur man behandlar det, är det nu klart. Tänk på nästa steg av denna sjukdom.

  Upprepningen av tricuspidventilen i 2: a graden kräver ofta inte behandling. Om denna patologi är förknippad med andra hjärtfel eller sjukdomar, till exempel hjärtsvikt, bör konservativa metoder användas. För att göra detta, använd diuretika för att minska svullnad och droger som slappnar av de släta musklerna i blodkärlens väggar (vasodilatatorer). Inga andra åtgärder kräver tricuspid regurgitation av grad 2.

  Behandling av 3 och 4 grader syftar också till att eliminera sjukdomen som orsakade uppstötning. Om det inte fungerar, är operationen angiven. I det här fallet är plastventilflikarna, deras ringplastformning (hämning av den elastiska eller styva ringen, det är också möjligt att suturera ventilringen genom suturering) eller proteser.

  Mitral regurgitation

  Om mitralventilen misslyckas, när dess ventiler stänger inte tillräckligt tillräckligt, uppträder ett omvänd flöde av blod från vänster ventrikel till vänster förmakshålighet under systolperioden. Detta tillstånd kallas mitral regurgitation eller mitral ventil prolapse. Denna patologi, som tricuspid regurgitation, kan vara både medfödd och förvärvad. Orsaker och diagnos vid diagnosen "mitral" och "tricuspid regurgitation" är också liknande. Graderna som bestämmer svårighetsgraden av sjukdomen, bara 4, beror på mängden omvänd blodflöde:

  • 1 grad - mitral regurgitation är obetydlig;
  • 2 grader - mitral regurgitation är måttlig;
  • 3 grader - mitral regurgitation är starkt uttalad;
  • 4 grader - mitral regurgitation är svår, ofta finns det en komplicerad kurs.

  Mindre mitral, tricuspid regurgitation av 1 grad, som inte orsakar objektiva klagomål i patienten, kräver ingen behandling. Terapeutisk behandling utförs vid en komplicerad sjukdomsförlopp, till exempel hjärtrytmstörningar eller lunghypertension. Kirurgi indikeras för svår eller svår mitral insufficiens, i dessa fall tillverkas plast eller protesventil.

  Kombinationen av mitral och tricuspidusinsufficiens

  Ofta diagnostiseras mitral och tricuspid regurgitation samtidigt i en patient. Kardiologen kommer att fatta ett beslut om taktiken att behandla en sådan patient efter en detaljerad undersökning och få resultaten av testen. Om ventilens insufficiens inte är signifikant behövs kanske ingen behandling, men det är nödvändigt att regelbundet observera kardiologen och genomgå nödvändiga undersökningar.

  Om orsaken som orsakats av ventilerna är etablerad, kommer en terapeutisk behandling som syftar till att eliminera provocerande sjukdom att ordineras. I avsaknad av positiv dynamik indikeras behandling av upprepning genom operation. Vanligtvis händer det med allvarlig och svår sjukdom.

  Patienter som genomgått kirurgisk behandling av ventilfel mottar vanligtvis indirekta antikoagulantia.

  utsikterna

  Sekundär regurgitation anses vara prognostiskt mest ogynnsam. Död hos patienter i detta fall är vanligen ett resultat av hjärtinfarkt, ökande hjärtsvikt, lunginflammation eller lungemboli.

  Enligt statistik, efter kirurgisk behandling av hjärtsvikt, är överlevnadsgraden hos patienter upp till 5 år och äldre 65% efter protetik och 70% efter ringplastik.

  Prognosen är gynnsam för diagnosen "tricuspid regurgitation av 1 grad". Vad är det, patienter brukar bara hitta ut med förebyggande undersökningar. Med en liten insufficiens i hjärtklaffarna finns inget direkt hot mot livet.

  slutsats

  Förebyggande av mitral och tricuspidusinsufficiens är att förebygga sjukdomar som orsakar fel i ventilerna. Namnlösa: Behandling av reumatism och andra sjukdomar som orsakar skada på hjärtklaffarna.

  Hur fungerar hjärtat?

  Hjärtat har fyra kamrar: 2 atria och 2 ventriklar. Blodet som kommer in i hjärtat passerar in i högra hjärtkammaren genom det högra atriumet. Från höger kammare skickas blodet till lungorna. Där, det ger koldioxid och tar emot syre, och går sedan in i vänstra atriumet, varifrån det går till vänstra kammaren. Från det går blod genom aortan in i kroppens organ. Kontraktioner och avslappning i hjärtat är rytmiska hos en frisk person. De orsakar tryckfall i hjärtat, så att det först blir fyllt med blod (under avkoppling) och sedan trycker den in i aortan (med sammandragning). I hjärtat finns fyra ventiler som kan öppna och stänga, de säkerställer blodflödet i önskad riktning. En av dessa ventiler är mitral. Det ligger i vänstra sidan av hjärtat mellan ventrikel och atrium.

  Funktioner av sjukdomen

  Vid mitralregurgitation under hjärtens sammandrag kan blodet flöda i motsatt riktning - in i atrium (vänster) från ventrikeln (vänster). Detta innebär att kroppen får mindre blod berikat med syre. Om upplösningen av mitralventilen är dålig uttryckt och inte fortskrider, har det omvända flödet av blod inga allvarliga hälsoeffekter. Beroende på svårighetsgraden av sjukdomen utmärker sig tre grader. Mitral regurgitation av 1 grad anses vara den lättaste, och den tredje är den mest allvarliga formen av sjukdomen. Mitral regurgitation av 1: a graden kännetecknas av ett svagt uttryckt blodflöde in i atriumet. Som ett resultat ackumuleras inte bara blodet som har inkommit det i atriumet, utan även blodet som har kommit dit från ventrikeln. Därefter sänds hela volymen blod från atriumet till ventrikeln, vilket måste sammandragas mycket starkare. Allt detta resulterar i utseende av hypertrofi i vänster ventrikel, vilket kompenserar för upprepningen av den första graden av mitralventilen.

  Förebyggande av sjukdom

  Denna hjärtsjukdom kan ta lång tid utan symptom, patienten kanske inte märker det och söker inte medicinsk hjälp. Därför är det viktigt att genomgå förebyggande undersökningar i tid, även om det inte finns några klagomål om hjärtfunktion.

  Vad behöver du veta om en patient med en diagnos av "mitralregurgitation av 1 grad"?

  Kirurgisk behandling vid detta stadium av sjukdomen är i regel inte nödvändig. Människor med diagnos av "mitral regurgitation av 1 grad" läkare rekommenderar att man undviker att röka och dricka alkohol, överdriven fysisk ansträngning och stark känslomässig stress är oacceptabla för dem. Samtidigt kan personer med en sådan diagnos som regel fortsätta spela sport, om de inte har några restriktioner relaterade till andra sjukdomar.

  Hjärtans avdelningar

  Hjärtat består av fyra divisioner: två atria och två ventrikler. De är anslutna med hjälp av ventiler. Och se till att blodet rör sig i rätt riktning.

  Strukturen av det mänskliga hjärtat

  Följande typer av ventiler ventiler utmärker sig:

  • Mitralventilen i hjärtat, som ligger i vänstra delen av hjärtat mellan atrium och ventrikel. Den består av två ventiler. Det är den här webbplatsen som genomgår olika tryckfall första gången, därför utvecklas patologier oftare här.
  • tricuspid hjärtventilen är placerad på höger sida, förbinder atrium och ventrikel. Det finns tre av dem. Med komplikationer i tredje etappen, lider denna webbplats.
  • Arteriell och aortisk hjärtventiler ansluter motsvarande kärl med hjärtmuskeln. Var och en har 3 löv.

  Normalt ventilerna stänger mycket hårt när de intas blodavdelningen, men i vissa fall kan de bli störd och blodet som sipprar igenom dem.

  Ibland producerar sjukdomen inte sig själv och noteras av misstag under rutinundersökning eller vid behandling av andra sjukdomar. Inte förrän i slutet av stänga ventiler skapar en virvlande, vilket resulterar i den omvända strömmen av vätska sker genom kärlet vävnad, men det är så obetydlig som inte påverkar kroppen som helhet. Enligt statistiken noteras detta i sjuttio procent av en hälsosam befolkning.

  Röda orsakerna kan vara kränkningar av hjärtans väggar, ventiler, papillära muskler.

  klassificering

  I enlighet med lokaliseringen av störningar av hjärtventilerna är de indelade i följande klassificering:

  • Mitral regurgitates är att blodflödet från hjärtans vänstra kammare kommer tillbaka till atriumet. Detta leder till att den sträcker sig och ökar arbetet och slitage. Först märks detta inte av människan, eftersom hjärtat kompenserar patologi genom att ändra dess form. Skälen för det innefattar hjärtsjukdomar och blodkärl, muskler och leder, ventilerna dysfunktion, kolesterol och kalkavlagringar på de inre väggarna i blodkärlen och myokardium, vissa bindvävssjukdomar, autoimmuna processer, felaktig användning av metaboliska processer, vilket reducerar blodtillförseln till vissa delar av kroppen;
  • Aortisk regurgitation bildas med ofullständig tillslutning av ventilerna eller patologierna förknippade med strukturen hos det största, icke-parade kärlet, när det vid utvidgningen ökar ventilringen också och ventilen helt enkelt inte helt kan stängas helt. Här finns ett omvänd flöde av blod i ventrikeln, som börjar fylla onödigt, sträcker sig, det tar mer blod och fartyget tar emot det mycket mindre. Samtidigt börjar hjärtat pumpa blod snabbare och hårdare. Som en följd därav syre sjuka, stagnation av blod i stora kärl;
  • Tricuspid regurgitation är mindre vanligt. Händer när trycket är för högt i en liten cirkel. Det leder till det högra hjärtats förödelse, varefter stagnation uppstår i en stor cirkels vener. Externt kan det manifesteras i blå hud, utvidgning av levern, svullnad av venerna i nacken, förmaksflimmer;
  • Pulmonary artery regurgitation kan förekomma med ateroskleros, syfilis, endokardit eller medfödda. Det är inte sällsynt att en sådan patologi uppträder i sjukdomar i lungsystemet. Det är en ofullständig nedläggning av ventilen i artären av en liten cirkel av blodcirkulation.
  Former av mitral insufficiens

  grader

  Det finns fyra grader av blodtransfusion i motsatt riktning:

  • Med 1 grad av regurgitation ventiler har inga symptom i flera år. En stor mängd återkommande blod ökar hjärtavdelningen, vilket kan leda till, om en korrekt behandling inte har följts, en bestående ökning av blodtrycket. När en patient undersöks upptäcks hjärtstörning, ultraljud visar en liten skillnad i ventilen och en liten störning av blodflödet.
  • 2 grad av regurgitation Hjärtans ventiler kännetecknas av en högre grad av returflöde. Det finns stagnation i en liten cirkel.
  • 3 grad av regurgitation ventiler kännetecknas av ett stort bakflöde, vars flöde når den bakre atriamuren. Det finns en ökning i blodtrycket i lungartären, på grund av vilket det finns en överbelastning på högra sidan av hjärtmuskeln. Till följd av en sådan överträdelse finns det brister i en stor cirkulation av blodcirkulationen.

  I sista etappen finns andfåddhet, ett brott mot hjärtrytmen, astma, lungödem. Om du inte konsulterar en läkare för hjälp, är det svullnad, blå hud (akrocyanos av huden), svaghet, trötthet, smärta i bröstet.

  Utvärdering av stadiernas svårighetsgrad bestäms av blodströmmen, som återgår till ventrikeln eller atriumet:

  • Gå inte utöver ventilens främre flik som förbinder vänster ventrikel med atriumet;
  • når eller rör bladet
  • genom storleken av flödet närmar sig halva längden av ventrikeln;
  • strålen rör på toppen.

  En annan särskiljer prolaps av den tvåskaliga hjärtventilen, på grund av vilken det finns ett omvänd flöde av kroppsvätska av olika grad. Tidigare har denna diagnos inte gjorts ofta. Detta beror på nyare sätt att upptäcka sjukdomen. Användningen av Doppler-tekniken hjälpte till att bestämma den exakta mängden returflygning.

  Förlängningen av hjärtklaffarna finns i tunna, långa människor, tonåringar. I flera fall orsakar sjukdomen inte några sjukdomar i patienten och det upptäcks olyckligtvis av ungdomar genom olika medicinska undersökningar, till exempel vid inträde till institutet eller före överklagande till armén.

  Om graden är första eller till och med noll är det inget behov av behandling. Det viktigaste är att inte missa övergången till komplikationsbildningen, för det är det nödvändigt att undersökas av en läkare.

  barn

  Regurgitation av hjärtventilen hos barn beror huvudsakligen på medfödda orsaker. Sådana fall noteras ganska ofta. En tydlig manifestation av sjukdomen noteras nästan omedelbart efter födseln.

  Tecken på ansiktet: blå hudfärg, andningssvårigheter, hjärtsvikt i rätt hjärta. Sådana kränkningar kan leda till att en nyfödd dödar, därför är det under graviditeten nödvändigt att besöka planerade undersökningar med en specialist.

  diagnostik

  För närvarande finns det tillräckligt med sätt att korrekt identifiera förekomsten av sjukdomen.

  Diagnos av upprepning av hjärtklaffar innefattar:

  • Ultraljudsundersökning gör det möjligt att bedöma arten av blodflödet genom kärlen och hjärtat, ventilens rörelse och om sjukdomen detekteras är det möjligt att fastställa sin examen efter den första undersökningen. Denna metod är den mest prisvärda och inte dyrbara;
  • Ett elektrokardiogram (hjärtkirurgi) avslöjar indirekta tecken på patologi, så det är mindre tillämpligt.

  Det är väldigt viktigt att identifiera sjukdomen, inte bara hos vuxna, utan även hos ofödda barn. Dedikerade diagnosmetoder kan upptäcka överträdelser vid olika grader av moderns graviditet, vilket hjälper till med beslutet att bevara fostret.

  Resultaten av diagnosen upprepning av hjärtklaffar på doppler-ekkokardiografi

  behandling

  Behandlingen av hjärtklaffarna beror på dess svårighetsgrad, grundorsaken, närvaron av omöjligheten av en stängd stängning av hjärtklaffarna.

  Det finns två alternativ - kirurgiskt ingripande (plast, protetik) och traditionell medicinsk terapi:

  • Utför plasten i mitral- och artärventilerna med ett stycke av bröstbenet eller införandet av en kateter genom stora kärl. Vid avrivning av ventilklaffarna är det möjligt att sya dem med hjälp av neontrådar.
  • I det andra fallet används diuretika, beta-blockerare, antihypertensiva medel, antiarytmika.

  När prolapse är inte särskilt uttalad är det tillräckligt att observera av en specialist. Det viktigaste är att inte missa proceduren så att de komplikationer som uppstått inte förblir obemärkta.

  I första graden behandlas inte behandlingen. Vid det andra och det andra kan kirurgiskt ingripande rädda människans liv och förlänga det i flera år.

  utsikterna

  Prognosen med upprepning av hjärtklaffarna i första graden är gynnsam. Vid konstant tillsyn hos den behandlande läkaren avslöjas komplikationerna omedelbart och om nödvändigt utpekas eller nomineras behandling.

  I andra graden är situationen annorlunda. Efter diagnosen fortsätter bara sextio procent att stanna på sina fötter och då, bara i femton år. Döden kommer på grund av hjärtinfarkt, hjärtsvikt, emboli, lunginflammation.

  Förebyggande åtgärder syftar till att minska risken för omvänd blodflöde i hjärtat.

  Således är upprepning av ventilerna en allvarlig sjukdom. Vilket kan vara, som förvärvat och medfödd. Det är lokaliserat mellan olika delar av hjärtat (i sin högra del eller i vänstra delen). Har olika grader av utveckling, den första är den enklaste, har inga symptom, så sjukdomen är svår att beräkna.

  Om patologi detekteras utförs behandlingen genom operativa metoder eller genom medicinering. Det viktigaste är inte att vara sent, så rekommendera en systematisk undersökning av kroppen från en specialist.