Huvud / Dystoni

Vad är hjärtsjukdom (medfödd och förvärvad)

Hjärtsjukdom är en sjukdom som kännetecknas av en kränkning av den anatomiska strukturen hos enskilda delar av hjärtat, valvulära apparater, septum, stora kärl. Som ett resultat av detta ökar hjärtsvikt hjärtsvikt med hjärtans viktigaste funktion, som ger syre till organ och vävnader, "syrehung" eller hypoxi.

klassificering

Klassificeringen delar hjärtsjukdomar i två stora grupper enligt förekomstmekanismen: förvärvad och medfödd.

Förvärvad - uppstår vid vilken ålder som helst. Anledningen är oftast reumatisk feber, syfilis, högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdomar, uttalad åderförkalkning, hjärt, skada i hjärtmuskeln.

Medfödd - bildas i fostret till följd av otillbörlig utveckling av organ och system vid scenen av att lägga ner grupper av celler. Det är vanligt att utesluta två orsaker till dessa överträdelser:

 • externa - dåliga miljöförhållanden, moderns sjukdom under graviditeten (och andra virusinfektioner), användning av läkemedel som har toxiska effekter på fostret,
 • inre - är förknippade med en ärftlig predisposition längs faderns och moderns, hormonella förändringar.

Läkare är populära i fördelningen av arter av:

 • Enkelt, "rent" är en isolerad förändring i en ventil, som begränsar ett hål;
 • komplexa - är en kombination av två eller flera strukturella störningar (minskning av hålet + ventilfel);
 • Kombinerade hjärtfel är ännu mer komplexa kombinationer av anatomiska störningar, när lesioner av flera hål och ventilerna hjärtklaffar detekteras.

Beroende på felets placering skiljer sig klassificeringen:

 • brister i ventilerna (mitral, aorta, tricuspid, lungventil);
 • defekter av interventricular och interatrial septa (övre, mitten och nedre).

För att fullt ut karakterisera konsekvenserna kan du gruppera:

 • "Vita" laster - det finns ingen blandning av venöst och arteriellt blod, vävnader får tillräckligt med syre för livet;
 • "Blue" - det finns en blandning av venöst blod och kasta in i artär sängen som ett resultat av hjärtat pumpar blod utan tillräckligt syrekoncentration, tidiga uppenbara symtom på hjärtsvikt, cyanos av läppar, öron, fingrar och tår.

I formuleringen av diagnosen tillsätts en grad av cirkulationsstörning alltid efter beskrivningen av defekten (från första till fjärde).

diagnostik

Diagnos av hjärtfel börjar med en undersökning av en gravid kvinna. Lyssna på hjärtslag ger dig möjlighet att misstänka hjärtfel hos fostret. En kvinna undersöks av experter för ett framtida barns lönsamhet. Omedelbart efter födseln inspekterar neonatologerna barnet, lyssnar på barnets hjärtmörk, titta på de första timmarna och dagarna i livet. Vid behov överförs de till specialiserade barncentrum.

Undersökning av förskolebarn och skolåldern inbegriper nödvändigtvis granskning av barnläkaren och auscultation av hjärtat. När oklart ljud upptäcks skickas barnen till kardiologen, de genomgår elektrokardiografisk och ultraljudsundersökning av hjärtat (ultraljud) och stora kärl. En mer objektiv metod för att undersöka hjärtbuller är fonokardiografi. Inspelning och efterföljande avkodning av ljud uppstår. Det är möjligt att skilja mellan funktionsstörning och organiskt ljud.

Med ultraljud och doppler-ekkokardiografi i hjärtat kan du visuellt bedöma arbetet i olika delar av hjärtat, ventiler, bestämma muskeltjockleken, närvaron av en omvänd gjutning av blod.

En röntgenstudie hjälper till att diagnostisera utvidgningen av enskilda delar av hjärtat och aortan. Ibland används en variant av kontrasterande matstrupen för detta. I det här fallet tar patienten ett slö av kontrastmedium, och radiologen ser hans framsteg. För vissa hjärtefekter orsakar förstorade kamrar en avvikelse från matstrupen. På grundval av detta kan vi ange närvaron av anatomiska defekter.

Mer funktionella och strukturella störningar, den huvudsakliga symptomatologin för hjärtfel analyseras separat för olika former av sjukdomen.

Förvärvade hjärtsjukdomar

Denna sjukdom är den vanligaste orsaken till funktionshinder och dödlighet vid ung ålder.

För primära sjukdomar fördelas laster:

 • cirka 90% - reumatism
 • 5,7% - ateroskleros;
 • cirka 5% - syfilitiska skador.

Andra möjliga sjukdomar, vilket leder till en uppdelning i hjärtets struktur - förlängd sepsis, trauma, tumörer.

Hjärtsvikt hos vuxna är associerat med någon av de listade sjukdomarna. Ventilfel är vanligast. Vid 30 års ålder - insufficiens i mitral- och tricuspidventilerna. Syfilitisk aortainsufficiens manifesterar sig i 50-60 år. Aterosklerotiska missbildningar uppträder vid 60 års ålder och äldre.

Mekanismen för funktionella störningar

Som ett resultat av fel på ventiler blod utkastas under systole (kontraktion) från en avdelning till en annan eller i stora kärl, delvis återvänt tillbaka möter nästa del, fyller hela hjärtat separeras, vilket orsakar stagnation.

Vid förminskning av hjärtatappning skapas samma svårigheter. Genom ett smalt hål passerar blodet knappast in i kärlen eller i nästa kammare i hjärtat. Överflöde och spänning uppstår.

Förvärvade hjärtfel bildas gradvis. Hjärtmuskeln anpassar, förtjockar och kaviteten där överskott av blod ackumuleras, dilaterar (dilaterar). Upp till vissa gränser är dessa förändringar kompensatoriska. Då blir den adaptiva mekanismen "trött", cirkulationsinsufficiensen börjar bildas.

De vanligaste defekterna i denna grupp är:

 • insufficiens av mitralventilen;
 • mitral stenos;
 • aorta ventilfel;
 • inskränkning av aortaöppningen;
 • insufficiens av tricuspid (tricuspid) ventilen;
 • inskränkning av den högra atrioventrikulära öppningen;
 • misslyckande av ventilerna i lungartären.

Karaktäristiska funktionsstörningar och symtom på förvärvade defekter

Mitralventilinsufficiens hänför sig till reumatisk hjärtsjukdom. Mitralventilen (tvåskaliga) ligger mellan vänstra atriumet och ventrikeln. Detta är den vanligaste ventilen (3/4 av alla). Endast i 3,6% av fallen observeras det i en "ren" form. Vanligtvis är detta en kombination av nedgången av ventilerna och stenosen i vänstra atrioventrikulär öppning (passagen mellan vänstra atrium och ventrikel). En sådan kombinerad vice kallas också "mitral hjärtsjukdom".

Den reumatiska processen leder till rynkningen av ventilklaffarna, förkortningen av senorna som säkerställer deras arbete. Som ett resultat är det ett gap genom vilket blodet återgår till atriumet när vänster ventrikel kontraheras. Under nästa sammandragning går mer blod in i ventrikeln. Som ett resultat expanderar hålrummet, musklerna förtjockas. Den adaptiva mekanismen orsakar inte en störning i patienternas välbefinnande, så att du kan utföra det vanliga arbetet. Decompensation utvecklas på grund av tillsatsen av stenos på grund av den fortsatta aktiviteten hos den reumatiska processen.

De första symptomen hos barn manifesteras efter överförd angina. Barnet klagar på trötthet i klassen i klassen, andfåddhet, hjärtklappning. Barn slutar delta i spel. Hos vuxna är de första tecknen på dekompensation andfåddhet när de går, speciellt vid klättring i ett berg, en tendens till bronkit.

Karaktäriserad av patientens utseende: läppar med en blåaktig kant, på kinderna. Hos barn, i samband med en intensifierad hjärtimpuls, kan en utskjutning av thoraxen bildas, den kallas "hjärtpulpen". När du granskar och lyssnar på hjärtat diagnostiserar läkaren de karakteristiska ljuden. Prognosen för sjukdomsförloppet är gynnsam om det är möjligt att stoppa reumatismattacker vid stadium av ventilinsufficiens och för att förhindra utveckling av stenos.

Mitralstenos - inskränkning av vänstra atrioventrikulär öppning. Den vanligaste reumatiska defekten. Cirka 60% av fallen observeras i en "ren" form. Oförmågan att trycka blod in i ventrikeln leder till utvidgningen av vänstra atriumet till enorma dimensioner. Som kompensationsmekanism, höger kammaren breddar och förtorkar. Det är genom lungorna att han ger blod till vänstra atriumet. Störning av enheten leder till stagnation av blod i lungorna.

Andfåddhet är det främsta symptomet på denna vice. Barn blir bleka, fysiskt underutvecklade. Med tiden uppträder en host med ett skummande sputum som innehåller blod, hjärtklappning och hjärtvärk. Detta symptom är särskilt karaktäristiskt efter träning, överarbete. Små stillastående vener som omger lungvävnaden är sönder.

Patienten är blek, kinderna, näsens spets, läppar och fingrar är cyanotiska. I epigastrium ses pulseringen av hjärtat. Lyssnad andning hörs i lungorna. Diagnos är inte svårt. Farlig komplikation - i de utsträckta vänstra och högra atriumen bildas blodproppar. De kan passera med en blodström och orsaka infarkter i njurarna, mjälten, hjärnan, lungan. Samma orsak bidrar till utvecklingen av förmaksflimmer. Med det snabba flödet av reumatism uppträder patienter med funktionshinder på grund av svåra komplikationer.

Aortaklaffen insufficiens inträffar med förlängd varaktighet av reumatism, syfilis, kronisk sepsis, ateroskleros är resultatet uttryckas. Ventilerna blir täta, inaktiva. De täcker inte helt utloppet, genom vilket blod strömmar från vänster ventrikel till aortan. En del av blodet återvänder till ventrikeln, det expanderar kraftigt, musklerna tjocknar. (Cardiac astma, lungödem) inträffar cirkulationssvikt på den första vänsterkammartypen, sedan ansluter högra ventrikulära manifestationer (såsom mitral stenos).

Patienterna är bleka, en stark pulsering av nackens kärl är synlig, ett symptom på huvudets gungning tillsammans med pulsering. Klagomål av yrsel, huvudvärk, smärta i hjärtat är förknippade med brist på syreförsörjning. Karaktäristiska förändringar i blodtrycket: De övre siffrorna är upptagna, de lägre är signifikant reducerade. Prognosen är associerad med den underliggande sjukdomsbanan.

Bristen på en tricuspidventil som ligger mellan det högra hjärtat finns inte i en "ren" form. Denna defekt bildas som en följd av kompensation för mitralstenos. Manifestationer av vice observeras mot bakgrund av andra symtom. Det är möjligt att ge särskild vikt vid puffiness och puffiness i ansiktet, cyanos av huden i den övre halvan av stammen.

För andra förvärvade former av missbildningar redovisas cirka 1% enligt medicinsk statistik.

Medfödd hjärtsjukdom

Medfödda missbildningar är en komplicerad kränkning av hjärtutveckling hos fostret vid embryostadiet. Exakta instruktioner om orsakerna till förekomsten finns inte ännu. Ställ en specifik roll föräldraorganismen infektioner i ett tidigt skede av graviditeten (influensa, röda hund, hepatit, syfilis), brist på protein och vitaminer i kosten för den blivande modern, effekten av bakgrundsstrålningen.

De vanligaste defekterna är icke-spridande:

Sällsynta näsor: Förträngning av lungartären, aortas ismus.

Isolerad vice uppträder i isolerade fall. I de flesta barn leder onormal utveckling till en komplex kombinerad anatomisk förändring i hjärtat.

Öppna boutalla kanaler behövs för livmoderns utvecklingstid. Det förbinder lungartären och aortan. Vid födelsetiden måste denna väg vara stängd. Vice är vanligare hos kvinnor. Det kännetecknas av blodtransfusion från högerkammaren till vänster och vice versa, utvidgningen av båda ventriklerna. Kliniska tecken uttrycks mest skarpt med en stor öppning. Vid en liten - kan vara lång oupptäckt. Behandling - endast operativ, flödet av kanalen och dess fullständiga stängning utförs.

Defekten i interventrikulär septum är ett öppet hål upp till två centimeter i diameter. På grund av det höga trycket i vänster ventrikel destilleras blodet till höger. Detta medför utvidgning av högra ventrikeln och stagnation i lungorna. Vänster ventrikel kompenserar också. Även i avsaknad av klagomål kännetecknas patienterna av karakteristiska ljud när de lyssnar på hjärtat. Om du lägger handen i det fjärde mellanklassområdet till vänster kan du känna symtomen på "systolisk skakning". Behandling för dekompensering av smeten är endast i drift: hålet är stängt med syntetiskt material.

Atrial septal defekt står för upp till 20% av alla fall av medfödda missbildningar. Det är ofta en del av de kombinerade lasterna. Mellan atrierna finns ett ovalt hål som stänger i början av barndomen. Men hos vissa barn (oftare tjejer) stänger den fortfarande inte. Från vänstra atriumet är hålet täckt med ett blad av ventilen och pressar det tätt, eftersom det finns mer tryck här. Men med mitral stenos, när trycket i de högra delarna av hjärtat ökar, tränger blodet från höger till vänster. Om hålet inte är helt stängt även av ventilen, så finns det en blandning av blod, överflöde av högra hjärtat. Behandling av ett fläck är endast operativt: en liten defekt sys upp, en stor är täckt med ett transplantat eller protesmaterial.

Komplikationer av medfödd nezarascheniyah är ovanlig tromboembolism.

För att diagnostisera i dessa fall används röntgenundersökning med ett kontrastmedel. Introducerad i en kammare i hjärtat passerar den genom de öppna kanalerna till den andra.

Av speciell svårighet i behandlingen är kombinerade defekter från fyra eller fler anatomiska defekter (tetralogi av Fallot).

Kirurgisk behandling av medfödda missbildningar genomförs på ett tidigt stadium för att förhindra dekompensering. Klinisk uppföljning av patienter kräver konstant skydd mot infektion, kontroll av kost, motion.

Medfödda och förvärvade hjärtfel: en granskning av patologi

Från den här artikeln kommer du att lära dig: vilka patologier kallar hjärtsjukan, hur de ser ut. De vanligaste medfödda och förvärvade defekterna, orsakerna till störningar och faktorer som ökar risken för utveckling. Symtom på medfödda och förvärvade defekter, behandlingsmetoder och prognos för återhämtning.

Hjärtsjukdom - en grupp av sjukdomar relaterade med medfödda eller förvärvade störningar av funktion och anatomisk struktur av hjärtat och kransartärer (stora blodkärl som försörjer hjärt), på grund av vilka utvecklar olika brister hemodynamik (blodflödet genom kärlen).

Vad händer i patologi? Av olika skäl (nackdelar intrauterin bildande organ, stenos, aortainsufficiens ventiler) vid rörelse av blod från en avdelning till en annan (från förmaken in i ventriklarna i ventriklarna i det vaskulära systemet) bildas stagnation (när ventil misslyckande, vasokonstriktion), hypertrofi (ökad tjocklek ) myokardium och dilaterade delar av hjärtat.

Alla hemodynamiska störningar (rörelse av blod genom kärlen och i hjärtat) på grund av hjärtsjukdom har samma konsekvenser: som ett resultat av att utveckla hjärtsvikt, anoxi organ och vävnader (myokardischemi, cerebral, lung insufficiens), metabola sjukdomar och komplikationer orsakade av dessa stater.

Ett flertal hjärtfel, eller förvärvade anatomiska defekter kan lokaliseras i ventilerna (mitralis, tricuspid, lungartären, aorta), interatrial och skiljeväggen mellan kamrarna, koronar vaskulära (aorta koarktation - aorta sammandragning avsnitt).

De är indelade i två stora grupper:

 1. Medfödda missbildningar, där bildandet av anatomiska defekter eller funktioner i arbetet sker i livmodern, visas efter födseln och följer patienten hela livet (ventrikelseptumdefekt, aortakoarktation).
 2. Förvärvade vices bildas långsamt, vid vilken ålder som helst. De har vanligtvis en lång period av asymptomatiskt flöde, de markerade tecknen visas bara på scenen när förändringarna når en kritisk nivå (aorta-minskning med mer än 50% med stenos).

Patientens allmänna tillstånd beror på felets form:

 • Vices utan uttalade förändringar i hemodynamik har nästan ingen effekt på patientens allmänna tillstånd, är inte farliga, förekommer asymptomatiskt och hotar inte utvecklingen av dödliga komplikationer.
 • måttlig kan uppstå med minimala manifestationer av störningar, men i 50% av fallen blir omedelbart eller gradvis orsaken till svår hjärtsvikt och metaboliska störningar;
 • svår hjärtfel - en farlig, livshotande tillstånd, hjärtsvikt manifesterar många symptom som förvärra prognosen, patientens livskvalitet och 70% är dödlig inom en kort tidsperiod.

Vanligtvis förvärvade defekter utvecklas mot bakgrund av allvarliga sjukdomar, vilket resulterar i organiska och funktionella förändringar i myokardens vävnader. Bota dem helt omöjligt, men med hjälp av olika kirurgiska operationer och läkemedelsterapi är det möjligt att förbättra prognosen och förlänga patientens livslängd.

Några medfödda hjärtefekter behöver ingen behandling (ett litet hål i interventricular septum), andra nästan (98%) är inte mottagliga för korrigering (tetralogi av Fallot). Emellertid är de mest måttliga patologierna (85%) framgångsrikt botade med kirurgiska metoder.

Patienter med medfödda eller förvärvade hjärtfel observeras av en kardiolog, kirurgisk behandling utförs av en kardiovaskulär kirurg.

De vanligaste typerna av missbildningar

Orsaker till utseende

Utseendet på medfödda och förvärvade hjärtfel bidrar till ett antal faktorer:

virus- och bakterieinfektioner (rubella, viral hepatit B, C, tuberkulossyfilis, herpes, etc.), som bärs av moderen under graviditeten

Riskfaktorer

Symtom på medfödda och förvärvade fel

Patientens tillstånd är direkt relaterat till svårighetsgraden av fläcken och hemodynamiska störningar:

 • Medfödd lunga (litet hål i kammar septum) och förvärvade defekter i de tidiga stadierna av utveckling (förträngning av aorta lumen till 30%) går obemärkt och påverkar inte livskvaliteten.
 • Vid måttliga defekter båda grupper symtom på hjärtsvikt är fråga efter överdriven eller måttlig fysisk belastning mer uttalad dyspné, hålls den i vila och åtföljs av svaghet, trötthet, yrsel.
 • I svår medfödd (Fallots tetrad) och förvärvade (förträngning av lumen av aorta under mer än 70% i kombination med valvulär insufficiens) visar laster tecken på kronisk hjärtinsufficiens. Någon fysisk handling orsakar andnöd som kvarstår i vila, och åtföljs av allvarlig svaghet, trötthet, matthet, hjärtattacker på astma och andra symptom på syrebrist av organ och vävnader.

Alla måttliga och allvarliga fosterskador försenar avsevärt fysisk utveckling och tillväxt, kraftigt försvagad immunitet. Symtom på hjärtsjukdomar indikerar att hjärtsvikt snabbt utvecklas och kan vara komplicerat.

Konstruktion av aorta lumen på angiografi (anges med pilar)

Rytmiska brott (takykardi)

Akrocyanos (cyanotiska fingertoppar)

Bröstproteser (bröstkorg)

Blek hud

Svimning med en förändring i position

Blek hud

Anfall av nattkvaddning och hjärtastma

Hosta med hemoptys

Anfall av hjärtastma (brist på luft under inspiration)

Nummen och kramp i benen

Pulsering av nerverna i nacken

Bröstproteser (bröstkorg)

Rytmiska brott (takykardi)

Cyanos eller cyanos av huden, speciellt den övre halvan av kroppen

Smärta och tyngd i rätt hypokondrium

Blek hud, förvandlas till cyanos i stunder av stress (suger, gråter)

Pulsering av nerverna i nacken

Brist på kroppsvikt

Cyanos eller cyanos av huden

Möjlig andningsstopp och koma

Efter uppkomsten av svår hjärtsvikt (andnöd, arytmi) förvärvade defekter utvecklas snabbt och komplicerad hjärtinfarkt, attacker av hjärt astma och lungödem, cerebral ischemi, utveckling av dödliga komplikationer (SCD).

Akrocyanos (cyanotiska fingertoppar)

Ljusa fläckar av rodnad på kinderna

Smärta och tyngd i rätt hypokondrium

Pulsering av nerverna i nacken

Svimning med förändring i kroppsställning

Pulsering av nerverna i nacken

Nattliga attacker av kvävning

Uttalad pallor av huden

Ascites (ackumulering av vätska i buken)

Smärta och tyngd i rätt hypokondrium

Pulsering av nerverna i nacken

Cyanotisk hud

Pulsering av nerverna i nacken

Cyanotisk hud

Hjärta och huvudvärk

Svimning med en förändring i position

Uttalad pallor av huden

Anfall av nattkvaddning och hjärtastma

Akrocyanos (cyanotiska fingertoppar på händer och fötter)

Ljusa fläckar av rodnad på kinderna

Metoder för behandling

Förvärvade hjärtsjukdomar utvecklas mer än en dag, i de inledande stadierna av 90% uppträder absolut asymptomatiska och verkar mot bakgrund av allvarlig organisk skada på hjärtvävnaden. Det är helt omöjligt att bota dem, men i 85% av fallen är det möjligt att kraftigt förbättra prognosen och förlänga patientens livslängd (10 år för 70% som används för aortastenos).

Måttliga medfödda hjärtefekter i 85% är framgångsrikt botade med kirurgiska metoder, men patienten efter operationen fram till slutet av livet är skyldig att följa kardiologens rekommendationer.

Läkemedelsbehandling är ineffektiv, det är föreskrivet att eliminera symtom på hjärtsvikt (andfåddhet, hjärtklappning, svullnad, yrsel, attacker av hjärtastma).

Kirurgiska behandlingsmetoder

Kirurgisk behandling av medfödda eller förvärvade hjärtfel utförs på samma sätt. Skillnaden är endast i åldern av patienter: De flesta barn med allvarliga patologier arbetar under det första året av livet för att förhindra utveckling av dödliga komplikationer.

Patienter med förvärvade defekter drivs vanligtvis efter 40 år, i etapper när tillståndet hotar (stenos av ventiler eller genomströmningar med mer än 50%).

Förvärvade hjärtsjukdomar

Förvärvade hjärtsjukdomar - En grupp av sjukdomar (stenos, ventilsvikt, kombinerade och därmed sammanhängande defekter), åtföljd av en kränkning av hjärtets ventilsymbols struktur och funktioner, vilket leder till förändringar i hjärtkretsloppet. Kompenserade hjärtfel kan vara hemliga, dekompenserade manifestationer av andfåddhet, hjärtklappning, trötthet, smärta i hjärtat, en tendens att svimma. Om den konservativa behandlingen är ineffektiv utförs en operation. Farlig utveckling av hjärtsvikt, funktionshinder och dödsfall.

Förvärvade hjärtsjukdomar

Förvärvade hjärtsjukdomar - En grupp av sjukdomar (stenos, ventilsvikt, kombinerade och därmed sammanhängande defekter), åtföljd av en kränkning av hjärtets ventilsymbols struktur och funktioner, vilket leder till förändringar i hjärtkretsloppet. Kompenserade hjärtfel kan vara hemliga, dekompenserade manifestationer av andfåddhet, hjärtklappning, trötthet, smärta i hjärtat, en tendens att svimma. Om den konservativa behandlingen är ineffektiv utförs en operation. Farlig utveckling av hjärtsvikt, funktionshinder och dödsfall.

Med hjärtefekter orsakar morfologiska förändringar i hjärnans och blodkärlens strukturer ett brott mot hjärtfunktionen och hemodynamiken. Det finns medfödda och förvärvade hjärtfel.

Fosterskador orsakas av försämrad utveckling av hjärtat och stora blodkärl i prenatal period eller ihållande fostrets cirkulation efter födseln egenskaper. Olika former av medfödd hjärtsjukdom förekommer hos 1-1,2% nyfödda och inkluderar både relativt lätta och oförenliga tillstånd. Den vanligaste bland emerging utero hjärtfel förekommer brister i inter och interatrial septa, stenos och onormal placering av de viktigaste fartyg som utvecklas på grund av felaktig bildning av hjärt hålrum och att den totala primära vaskulära trunk till aorta och lungartären.

Efter födseln, med bevarande av intrauterin cirkulation, utvecklas hjärtfel som en öppen arteriell (botalla) kanal eller en öppen oval öppning (ett öppet ovalt fönster). Vid medfödda hjärtefekter kan isolerade hjärt- eller vaskulära lesioner observeras, såväl som komplexa (till exempel triot eller tetralogi av Fallot). Vid medfödda hjärtefekter finns även intrauterina defekter i utvecklingen av ventilapparaten: semilunarventiler i aorta och lungbordet, vänstra och högra atriella ventrikulära ventiler.

Bland de förvärvade hjärtefekterna orsakas mer än 50% av besväret av muskeln (mitral), ca 20% - genom semilunar aortaklappen. Det finns följande typer av defekter av atrioventrikulära öppningar och ventiler: stenos, insufficiens, prolaps. Ventilernas insufficiens uppstår på grund av skleros (deformation och förkortning) av ventilerna, vilket resulterar i att deras ofullständiga tillslutning sker.

Stenos (förträngning) av den atrioventrikulära öppningen utvecklas som ett resultat av postinflammatoriska kikatriska fusioner av ventilflikor som reducerar öppningens area. Ofta uppträder insufficiens och stenos samtidigt på en ventilapparat - en sådan hjärtfel kallas ett kombinerat hjärtsvikt. Om förändringarna påverkar flera ventiler, tala om en kombinerad hjärtsjukdom.

När ventilen fördjupar, sträcker den, sväller eller vrider ventilerna in i hjärtkaviteten. Den ledande roll i utvecklingen av förvärvad hjärtsjukdomar hör reumatism och reumatiska endokardit (75%), den mindre delen är orsakad av ateroskleros, sepsis, trauma, systemiska bindvävssjukdomar och andra. Skäl.

Klassificering av hjärtfel

Förvärvade hjärtfel klassificeras enligt följande egenskaper:

 1. Etiologi: reumatisk, på grund av infektiv endokardit, aterosklerotisk, syfilitisk etc.
 2. Lokalisering av drabbade ventiler och deras antal: Isolerat eller lokalt (med lesion av 1 ventil), kombinerat (med lesion av 2 eller flera ventiler); aorta, mitral, tricuspidventil, ventil i lungartärstammen.
 3. Morfologisk och funktionell skada av valvulärapparaten: stenos av den atrioventrikulära öppningen, ventilens avbrott och deras kombination.
 4. Graden av felets svårahet och graden av kränkningar av hjärtodynamiken i hjärtat: inte har någon signifikant effekt på intrakardiell cirkulation, måttligt eller starkt uttalad.
 5. State allmän hemodynamik: kompenserad hjärtsjukdom (utan cirkulationssvikt), Subcompensated (med övergående dekompensation orsakad av fysisk överbelastning, feber, graviditet, etc...) och dekompenserad (med avancerad cirkulationssvikt).

Brist på vänster atrioventrikulär ventil

När mitral insufficiens spjällventil under systole av vänster kammare inte är helt överlappar den vänstra atrioventrikulär öppningen, vari regurgitation (omvänd kast) blod i förmaket. Mitralventilinsufficiens kan vara relativt, organisk och funktionell.

Skälen för det relativa misslyckandet i denna hjärtfel är myokardit, myokardial dystrofi, vilket leder till en försvagning av de cirkulära muskelfibrer som tjänar muskeln ringen runt atrioventrikulär mynningen, eller fel på papillarmusklerna, vilket hjälper till att minska systoliskt stänger ventilen. Mitralventilen ändras inte i relativ insufficiens, men öppningen som den täcker är förstorad och överlappar därför inte helt med klaffarna.

En ledande roll i utvecklingen av organiska brist spelar en reumatisk endokardit, vilket orsakar utveckling av bindväv i mitralisklaffen, och i framtiden - krympning och förkortning av ventilerna, och ansluten till den senan fibrerna. Dessa förändringar leder till ofullständig tillslutning av ventilerna under systolen och bildandet av ett mellanrum som underlättar det omvända flödet av en del av blodet i vänstra atriumet.

Med funktionell brist störs arbetet hos den muskulösa apparaten som reglerar tillslutningen av mitralventilen. Funktionsbrist karaktäriseras också av upprepning av blod från vänster ventrikel till atrium och möts ofta med mitralventilens prolaps.

I kompensationssteget med liten eller måttlig mitralventilinsufficiens gör patienter inte klagomål och skiljer sig inte från utseendet hos friska människor. Blodtryck och puls ändras inte. Kompenserad mitral hjärtsjukdom kan vara en lång tid, men med en försvagning av myokardkontraktilitet av den vänstra hjärt växer stillastående först i små och sedan den systemiska cirkulationen. I dekompenserad skede visas cyanos, dyspné, hjärtklappning, nedan - svullnad av de nedre extremiteterna, smärta, förstorad lever, akrocyanos, svullnad av halsvenerna.

Smalning av vänstra atrioventrikulär öppning

Mitral stenos orsaken till förlust av de vänstra atrioventrikulär (atrioventrikulärt) hål är vanligtvis en lång flödande reumatisk endokardit, sällan stenos medfödd eller utvecklas som ett resultat av infektiös endokardit. Mitralöppningens stenos beror på fusion av ventilklaffar, deras kompaktering, förtjockning och även förkortning av tendon ackord. Som ett resultat av förändringarna, får mitralventilen en trattliknande form med ett slitsformigt hål i mitten. Mindre vanlig stenos orsakas av cicatricial-inflammatorisk inskränkning av ventilringen. Vid långvarig mitralstenos kan kalcifieras ventilvävnader.

Det finns inga klagomål under kompensationsperioden. Med dekompensering och utveckling av stagnation i en liten cirkel av blodcirkulation, hosta, hemoptys, andfåddhet, hjärtklappning och avbrott, smärta i hjärtat. När en patient undersökning anmärkningsvärd akrozianoz och cyanotisk rouge på kinderna i "butterfly" form, barn släpar efter fysisk utveckling, "hjärta puckel" infantilism. Med mitralstenos kan puls på vänster och höger arm vara annorlunda. Eftersom en betydande hypertrofi av vänster förmak orsakar kompression av subclavia, är den vänstra ventrikulära fyllningen reduceras och följaktligen minskad slagvolym - Vänster puls blir liten fyllning. Ofta utvecklar mitralstenos förmaksflimmer, blodtrycket är normalt normalt och det finns en liten minskning av systolisk och en ökning av diastoliskt tryck.

Aortaklaffins insufficiens

Aortaklaffen (aortainsufficiens) som utvecklats av ofullständig stängning av semilunarklaffarna, som normalt täcker öppningen av aorta, vilket resulterar i diastole blod strömmar tillbaka från aortan in i den vänstra ventrikeln. I 80% av patienterna utvecklar aortaklaffen uppstötningar efter reumatisk endokardit, mycket mindre - som ett resultat av infektiös endokardit, ateroskleros eller syfilitisk aortaskador.

Morfologiska förändringar i ventilen beror på orsaken till defektutvecklingen. I reumatiska skador orsakar inflammatoriska och sklerotiska processer i ventilens ventiler deras rynkor och förkortning. Med ateroskleros och syfilis kan själva aortan påverkas, expandera och sträcka ventilerna för den omodifierade ventilen; ibland utsätts cikatriska deformationer för ventilflikar. Septikprocessen orsakar nedbrytning av ventildelarna, bildandet av defekter i ventilerna och efterföljande ärrbildning och förkortning.

Subjektiva känslor med aortainsufficiens kan inte förekomma under lång tid, eftersom denna typ av hjärtfel kompenseras av det ökade arbetet i vänster ventrikel. Med tiden utvecklas en relativ koronarinsufficiens, manifesterad av känslor av tremor och smärta (av typen av angina pectoris) i hjärtat av hjärtat. De orsakas av myokardisk skarp hypertrofi och försämring av blodfyllningen av kransartärerna med lågt tryck i aortan under diastolen.

Aortainsufficiens frekventa manifestationer är huvudvärk, bultande i huvudet och halsen, yrsel, ortostatisk synkope som en följd av cirkulationsrubbningar i hjärnan med lågt diastoliskt tryck.

Den ytterligare försvagning av den kontraktila aktiviteten av den vänstra kammaren leder till stagnation i lungkretsloppet och uppträdandet av andfåddhet, svaghet, hjärtklappning och så vidare. N. För extern undersökning är märkt blekhet av huden, akrozianoz orsakas av dålig blod fyllning av arteriella bädden i diastole.

Plötsliga fluktuationer i blodtryck i diastole och systole orsak pulsering i de perifera artärerna :. subclavia, carotid, temporal, skuldra, etc. och rytmisk skakning av huvudet (Mousseau symptom), missfärgning av nagel phalanxes när den trycks på spiken (Quinckes symptom eller kapillären pulsen), begränsningar elever i systole och diastole i förlängningen (Landolfi symptom).

Puls med aortaklafffel är snabb och hög på grund av den ökade blodvolymen av blodflöde under systolen i aortan och högt pulstryck. Det arteriella trycket för denna typ av hjärtsjukdom förändras alltid: diastolisk reduceras, systolisk och puls - ökas.

Aorta stenos

Konstruktion eller stenos av aorta aorta (aorta stenos, förträngning av aortaöppningen) med sammandragningar i vänster ventrikel förhindrar utvisning av blod i aortan. Denna typ av hjärtsjukdom utvecklas efter en reumatisk eller septisk endokardit, med ateroskleros, en medfödd anomali. Stenos av aortaöppningen orsakas av fusion av ventilerna till semilunar-aortaklappen eller cikatrisk deformation av aortaöppningen.

Tecken på dekompensation utvecklas med en uttalad grad av stenos av aortaöppningen och otillräcklig urladdning av blod i artärsystemet. Störning av blodtillförseln till myokardiet leder till smärta i hjärtat av den stenokadiska typen; Minskning av blodtillförsel till hjärnan - huvudvärk, yrsel, svimning. Kliniska manifestationer är mer uttalade med fysisk och känslomässig aktivitet.

På grund av den otillfredsställande hyperemi arteriell bädd av huden hos patienter blek, puls små och glesa, reducerat systoliskt blodtryck, diastoliskt - normal eller förhöjd, puls - reduceras.

Otillräcklig höger atrioventrikulär ventil

Med tricuspidal hjärtsjukdom kan den organiska och relativa insufficiensen av den högra (tricuspid) atrioventrikulära ventilen utvecklas. Orsakerna till organisk insufficiens är reumatisk eller septisk endokardit, trauma som åtföljs av ruptur av papillarmuskeln i tricuspidventilen. Isolerad tricuspidinsufficiens utvecklas extremt sällan, det är vanligtvis kombinerat med andra hjärtinfarkter.

Organisk insufficiens orsakas av utvidgningen av högra ventrikeln och utvidgningen av den högra atrioventrikulära öppningen; ofta kombinerat med mitral hjärtefekter, när trycket på höger kammare ökar på grund av högt blodtryck i den lilla cirkulationscirkeln.

I trikuspidalklaffen uttrycks av stagnationen i det venösa systemet hos den systemiska cirkulationen orsaka uppkomsten av ödem och ascites, tyngdkänsla i rätt hypochondrium, smärta i samband med hepatomegali. Hudöverdrag är cyanotiska, ibland med en gulaktig kant. Cervical vener och vener i levern svullnad och pulserande (ett syndrom med positiv venpuls). Pulsationen av venerna är förknippad med överföring av blod från höger kammare tillbaka till atriumet genom en atrioventrikulär öppning som inte har blockerats av ventilen. Med tanke på uppblodning av blod stiger trycket i atriumet och tömningen av de lever- och livmoderhinnorna blir svårare.

Periferipulsen förändras vanligtvis inte eller blir frekvent och liten, BP sänks, det centrala venustrycket ökar till 200-300 mm vattenkolonn.

Som ett resultat av långvarig venös stasis i en stor cirkulationscirkulation, tricuspid hjärtsjukdom åtföljs ofta av svår hjärtsvikt, en kränkning av njurarna, leveren och mag-tarmkanalen. Uttryckta morfologiska förändringar observeras i levern: utvecklingen av bindväv orsakar det, så kallad hjärtfibros i levern, vilket leder till svåra metaboliska störningar.

Kombinerade och associerade hjärtfel

Bland de förvärvade hjärtsjukdomar, fann särskilt reumatisk ursprung ofta en kombination av defekter (stenos och insufficiens) av ventilanordningen, och den samtidiga, kombinerade lesion 2 eller 3 hjärtklaffar: aorta, mitral och tricuspid.

Bland de kombinerade hjärtefekterna upptäcks mitralventilinsufficiens och stenos av mitralöppningen oftast, med övervägande av tecken på en av dem. Kombinerad mitral hjärtsjukdom manifesteras tidigt i dyspné och cyanos. Om mitralinsufficiens råder över stenos, förändras inte blodtrycket och puls mycket, i motsatt fall bestäms en liten puls, ett minskat systoliskt och högt blodtryck.

Skälet för kombinationen av aortahjärtsjukdomar (aortastenos och aortainsufficiens) är vanligtvis en reumatisk endokardit. Specifik aortaklaffen insufficiens (ökat pulstryck, vaskulär pulsering) och aortastenos (långsam och liten puls, ett reducerat pulstryck) egenskaper när de kombineras vice aorta inte är så uttalad.

Kombinerade nederlag på 2 eller 3 ventiler manifesteras av symptom som är typiska för varje defekt individuellt. Vid kombinerade hjärtefekter är det nödvändigt att identifiera den rådande skadorna för att bestämma möjligheten till kirurgisk korrigering och ytterligare prognostiska utvärderingar.

Diagnos av förvärvade hjärtfel

Hos patienter med misstänkt hjärtsjukdom känner patienten i vila, tolereras av fysisk ansträngning, reumatisk och annan anamnese, vilket leder till bildandet av defekter i hjärtens ventilapparat.

Med hjälp av fysiska metoder (undersökning, palpation), närvaron av cyanos, pulsering av perifera vener, dyspné, ödem. Slagverk definierade hjärtgränser (för att bestämma hypertrofi) auskulteras blåsljud, och toner (för att bestämma den typ av defekt) som bärs auskultation av lungor och lever storlek palpation definition (för diagnos av hjärtsvikt).

EKG-inspelning och 24-timmars EKG-övervakning utförs för att diagnostisera hjärtrytmen, typ av arytmi, blockad, tecken på ischemi. Prover med övning utförs med en misstänkt aortainsufficiens i närvaro av en kardiolog resuscitator, eftersom de är osäkra för patienter med hjärtsjukdom. Med hjälp av resultaten från fonokardiografi, som registrerar ljud och hjärtljud, känns hjärtrytmen igen, inklusive hjärtfluktfel.

Bröstdiagrammet är utfört i fyra utsprång med esofageal kontrast för diagnos av pulmonell stasis (Curly Line), bekräftelse av myokardiell hypertrofi och förtydligande av typ av hjärtfel. Med användning ekokardiografi själv diagnostiserade defekten, i området atrioventrikulära öppningar, svårighetsgraden av regurgitation, tillstånd och storlek av ventiler, chordae, bestämmer trycket i lung bålen, hjärt ejektionsfraktion. Mer noggranna data kan erhållas från uppförandet av hjärtat av MSCT eller MR.

Från laboratorieundersökningar utförs det största diagnostiska värdet för hjärtfel genom reumatoid test, bestämning av socker, kolesterol, allmän klinisk blod och urinprov. Sådan diagnostik utförs både under den inledande undersökningen av patienter med misstänkt hjärtsjukdom och i dispensergrupperna hos patienter med etablerad diagnos.

Behandling av förvärvade hjärtfel

Konservativ behandling för hjärtfel behandlar förebyggande av komplikationer och återfall av primär sjukdom (reumatism, infektiv endokardit, etc.), korrigering av rytmförstöring och hjärtsvikt. Alla patienter med hjärtfel bör konsultera en hjärtkirurg för att bestämma tidpunkten för en tidig kirurgisk behandling.

När mitral stenos, mitral kommisurotomi producera en sammansmälta ventilbladen Force och förlängnings atrioventrikulära öppningar, varigenom delvis eller helt elimineras stenos och allvarliga hemodynamiska störningar elimineras. Om insufficiens utförs protetik i mitralventilen.

Vid aorta-stenos utförs en aorta-kommissurotomi, med ersättning av aortaklaff om den är bristfällig. När kombinationsfel (öppningens stenos och ventilens avbrott) vanligen ersätter den skadade ventilen med en artificiell, ibland är protesen kombinerad med kommissurotomi. Med kombinerade defekter utförs operationer för samtidig protesreparation.

Prognos för förvärvade hjärtfel

Små förändringar i hjärtklaffapparaten, som inte åtföljs av hjärtskada, kan förbli i kompensationsfasen under lång tid och inte störa patientens arbetsförmåga. Utveckling av dekompensation med hjärtfel och ytterligare prognosen beror på flera faktorer: återkommande reumatisk feber, förgiftning, infektioner, fysisk överbelastning, nervös stress, kvinnor - graviditet och förlossning. Ventilationsapparatens och hjärtmusklernas progressiva nederlag leder till utveckling av hjärtsvikt, kraftigt utvecklad dekompensering - till patientens död.

Förloppet av mitralstenos är prognostiskt ogynnsamt, eftersom myokardiet i vänstra atriumet inte kan upprätthålla ett kompenserat stadium under lång tid. Med mitralstenos observeras tidig utveckling av stillastående fenomen i den lilla cirkeln och cirkulationsinsufficiens.

Perspektiv på arbetskapacitet för hjärtfel är individuella och bestäms av mängden fysisk aktivitet, patientens kondition och sitt tillstånd. I avsaknad av tecken på dekompensering får arbetskapaciteten inte brytas, med utveckling av cirkulationsinsufficiens, ljusarbete eller uppsägning av arbetsaktivitet indikeras. För hjärtfel, måttlig fysisk aktivitet, rökning och alkoholavslag, utförande av motionsterapi, sanatoriumbehandling vid kardiologiska orter (Matsesta, Kislovodsk) är viktiga.

Profylax av förvärvade hjärtfel

Förebyggande av reumatism, septiska tillstånd, syfilis innefattar åtgärder för att förhindra utveckling av förvärvade hjärtfel. För detta ändamål genomförs sanering av infektiös foci, härdning, förbättring av kroppstrogen.

När de bildade hjärtsjukdomar i syfte att förhindra hjärtsviktspatienter rekommenderas att iaktta rationell körning läge (promenader, terapeutiska övningar), ett komplett protein diet, vilket begränsar upptagande av salt, ge upp plötsliga klimatförändringar (speciellt alpina) och aktiva idrottsträning.

För att övervaka aktiviteten hos den reumatiska processen och kompensera för hjärtaktivitet vid hjärtfel, behövs dispensär observation för kardiologen.

Hjärtsjukdom

Hjärtsjukdom - ett slags rad strukturella avvikelser och missbildningar ventiler, väggar, hål mellan hjärtats kammare och fartyg som bryter mot blodcirkulationen i de interna hjärtkärlen och predisponerar för bildandet av akuta och kroniska former av brist på arbete cirkulation. Hjärtasjukdomar av etiologiska faktorer är av medfödd ursprung och förvärvad.

Hjärtfel med en medfödd etiologi är uppdelade i laster, vilket är en anomali av den embryonala bildningen av S. S. och på hjärtsjukdomar, som utvecklas som följd av endokardiella patologier under perioden av intrauterin utveckling. Med tanke på morfologiska lesioner sker denna kategori av hjärtsjukdom med anomalier i hjärtat, i septa patologiska struktur, både mellan ventriklarna och mellan atrierna.

Det finns också en defekt i artärkanalen, hjärtklappsapparaten, aortan och rörelsen hos signifikanta kärl. För hjärtsjukdomar med förvärvad etiologi, utveckling i bakgrunden till reumatisk hjärtsjukdom, ateroskleros och ibland efter överförda skador och syfilis.

Orsaker till hjärtsvikt

Uppkomsten av hjärtsjukdomar hos medfödd etiologi kan påverkas av genmutationer, olika smittsamma processer, endogena och exogena förgiftningar under graviditeten. Dessutom karaktäriseras för denna kategori av hjärtfel av olika kränkningar i kromosomsatsen.

Av de karakteristiska förändringarna noteras trisomi 21 i Downs syndrom. Nästan 50% av patienterna med sådan genetisk patologi är födda med CHD (medfödd hjärtsjukdom), nämligen ventrikulär septalfel eller atrioventrikulära defekter. Ibland uppstår mutationer omedelbart i flera gener samtidigt som de bidrar till utvecklingen av hjärtsjukdom. Sådana mutationer som i TBX 5 finns i många patienter som diagnostiserats med Holt-Oram syndrom, vilket refererar till en autosomaltypsjukdom med septalfel. Orsaken till utvecklingen av den övervärderade aortastenosen är mutationer som förekommer i elastingenen, men förändringar i NKX leder till utvecklingen av hjärtfel i Fallot tetralogi.

Dessutom kan hjärtsjukdom uppstå som ett resultat av olika patologiska processer som förekommer i kroppen. Till exempel påverkar 85% av fallen för utvecklingen av mitralstenos och 26% för skadorna på aortaklappen reumatism. Det kan också bidra till bildandet av olika kombinationer av otillräcklig drift av vissa ventiler och stenos. Genom bildandet av hjärtsjukdomar förvärvade under en livstid, kan orsaka sepsis, endokardit smittsam natur, skada, ateroskleros, och i vissa fall - Libman-Sacks endokardit, reumatoid artrit, vilket viscerala lesioner och sklerodermi.

Ibland orsakar olika degenerativa förändringar utvecklingen av isolerad mitral och aorta insufficiens, aortastenos, för vilket icke-reumatiskt ursprung är karakteristiskt.

Symptom på hjärtsjukdomar

Eventuell organisk skada på hjärtklaffarna eller dess strukturer, som blir orsaken till karaktäristiska störningar, finns i den allmänna gruppen som kallas "hjärtsjukdom".

Utmärkande för dessa anomalier är viktiga indikatorer som hanterar att diagnostisera vissa hjärtsjukdomar, och i vilket skede av utveckling är det. Samtidigt har sina egna symptom med medfödd etiologi, som bestäms nästan omedelbart efter födseln, men för förvärvad hjärtfel som kännetecknas av knapphändiga klinik, särskilt i ersättning skede av sjukdomen.

I regel kan den kliniska symptomatologin för hjärtsjukdom delas upp i allmänna tecken på sjukdomen och specifika sådana. För vissa störningar i hjärtat eller blodkärlens struktur finns det en viss specificitet av symptomen, men de vanliga tecknen är typiska för många sjukdomar i hela cirkulationssystemet. Därför har hjärtsjukdomar till exempel hos spädbarn en mer ospecifik symptomatologi, i motsats till symtomen på en viss typ av störning i blodflödessystemet.

Barnens hjärtsjukdom är differentierad av hudens hudfärg. Med cyanotisk hudfärg anses blåa defekter, och vita fläckar kännetecknas av en blek nyans. Med hjärtfel i vit färg går inte venöst blod in i ventrikeln som ligger på vänster sida av hjärtat eller sänker utloppet, liksom aortan parallellt med bågen. Och med blåa brister finns en blandning av blod eller transponering av blodkärl. Det är mycket sällsynt att observera utseendet av snabbt framväxande cyanos av huden hos ett barn, vilket gör det möjligt att anta att den befintliga hjärtsjukdomen inte är i singularen. En ytterligare undersökning krävs för att bekräfta denna diagnos.

Symptomen av de gemensamma manifestationer inkluderar uppträdandet av tecken som yrsel, frekvent hjärtslag, ökning eller minskning av blodtrycket, dyspné, cyanos i huden integument, lungödem, muskelsvaghet, svimning, etc. Alla dessa symtom kan inte korrekt berätta om den existerande hjärtsjukan, så en noggrann diagnos av sjukdomen är möjlig efter en grundlig undersökning. Till exempel kan hjärtfelet hos den förvärvade karaktären identifieras efter lyssnandet, speciellt om patienten i historien har karaktäristiken för denna överträdelse. Hemodynamiska mekanism gör det möjligt att omedelbart tillförlitligt och snabbt identifiera vilken typ av hjärtsjukdomar, men utvecklingsstadium är mycket svårare att identifiera. Detta kan ske med tecken på en sjukdom av icke-specifik karaktär. Det största antalet kliniska symptom är karakteristiskt för hjärtfel i kombination eller kombinerad form.

Med en subjektiv bedömning av medfödd hjärtsjukdom finns en obetydlig intensitet av symptomatiska manifestationer, medan de förvärvade karaktäriseras av svårighetsgrad i sådana steg som dekompensering och subkompensation.

De kliniska symtomen på stenos är mer uttalade än ventilernas misslyckande. Mitral stenos manifesteras i form av en katt spinnande diastoliskt, pulsgapet i artären av vänster hand som ett resultat av kompression av den vänstra subklavikulära artären, akrocyanos, i form av ett hjärta puckel, cyanos i nasolabiala triangeln.

I subkompensations- och dekompensationsstegen utvecklar LH, vilket leder till andningssvårigheter, utseendet på en torr hosta med skarp vit sputum. Dessa symtom ökar med varje gång och leder till sjukdomsprogressionen, vilket leder till att ett försämrat tillstånd och svaghet uppträder i kroppen.

Vid absolut dekompensation av en hjärtfel hos patienter finns ödem på vissa delar av kroppen och ett lungödem. För stenotisk defekt i första graden, som påverkar mitralventilen, vid fysisk ansträngning är dyspné med känsla av hjärtslag och torrhosta karakteristisk. Deformationen av ventilerna noteras på både aorta- och tricuspidventilen. Med aorta-lesion hör systolisk murmur, palpation av en svag puls med närvaron av ett hjärthump mellan fjärde och femte revbenen. Med en anomali av tricuspidventilen finns det ödem, tyngd i levern, vilket är ett tecken på full fyllning av kärlen. Ibland kan venerna expandera på nedre extremiteterna.

Symtomatisk av otillräcklig funktion av aortaklaven består av förändringar i puls och blodtryck. I detta fall är pulsen väldigt ansträngd, pupilstorlekarna ändras i diastol och systole, och även puls av Quincke av kapillär ursprung upptäcks. För dekompenseringsperioden är trycket lågt. Dessutom kännetecknas denna hjärtsjukdom av dess progression och förändringar som uppträder i myokardiet, orsakar väldigt snabbt hjärtsvikt (hjärtsvikt).

Hos patienter vid en yngre ålder, liksom hos barn med medfödda missbildningar i hjärtat, eller etiologin av förvärvad tidig utbildning firat hjärt puckel som en följd av högt blodtryck ökat och förändrat myocardial vänster kammare på den främre bröstkorgen.

I medfödda hjärt anomalier, frekvent hjärtslag och effektiv blodcirkulationen, vilket kännetecknas vid födseln. Mycket ofta, sådana defekter som detekteras vid cyanos orsakade defekt septum mellan förmaket eller ventrikeln mellan, införlivande aortastenos inträde i den högra ventrikeln och hypertrofi. Alla dessa tecken på symtomatisk och har hjärtfel är Fallots tetrad, som ofta förekommer hos nyfödda.

Hjärtsjukdom hos barn

Hjärtpatologi, som kännetecknas av defekter i ventilapparaten, liksom i dess väggar kallas hjärtsjukdom. I framtiden leder det till utvecklingen av kardiovaskulär misslyckande.

Hos barn är hjärtfel medfödd etiologi eller kan förvärvas under livet. Orsakerna till bildandet av medfödda missbildningar i form av defekter i hjärtat och blodkärlen intill det anses vara i strid med embryogenes processer. Dessa hjärtfel inkluderar: defekter mellan skiljeväggar, både mellan ventriklarna och mellan atrierna; en defekt i form av en öppen arteriell kanal; aorta stenos tetrad av Fallot; Stenos av lungartären av isolerad natur koagulering av aortan. Alla dessa hjärtsjukdomar som hjärtsjukdomar läggs även i livmodern, vilket kan upptäckas med ultraljud av hjärtat, och i de tidiga stadierna av utveckling, med hjälp av EKG och Doppler.

De främsta orsakerna till utvecklingen av hjärtsjukdomar hos barn är: ärftliga faktorer, rökning och alkoholkonsumtion under graviditeten, ekologiskt ogynnsamma område, en historia av missfall eller dödfött flickebarn, och lidande under graviditeten sådana infektionssjukdomar som mässling.

För förvärvade hjärtfel finns det abnormiteter i ventilområdet, i form av stenos eller otillräcklig hjärtfunktion. Dessa hjärtefekter i barndomen utvecklas som ett resultat av vissa sjukdomar. Dessa inkluderar infektiös endokardit, mitralventil prolaps och reumatism.

För att bestämma hjärtfelet hos ett barn, uppmärksamma först och främst bullret vid hjärtats auskultation. De befintliga organiska ljuden, indikerar en presumtiv hjärtsjukdom. Ett barn med en sådan diagnos lägger väldigt lite i vikt varje månad, cirka 400 gram, han har andfåddhet och han blir snabbt trött. Dessa symptom manifesteras som regel i matningsprocessen. Samtidigt kännetecknas hjärtsvikt av takykardi och cyanos i huden.

I allmänhet finns inget enkelt svar vid behandling av pediatrisk hjärtsjukdom. Många faktorer spelar en roll vid valet av terapeutisk behandling. Detta är arten av sjukdomen, barnets ålder och hans tillstånd. Det är viktigt att också ta hänsyn till även ett ögonblick att hjärtsjukdom hos barn kan passera självständigt efter att ha nått femton eller sexton år. Allt detta hänvisar till hjärtfel med medfödd etiologi. Mycket ofta börjar de först att behandla en sjukdom som orsakade utvecklingen av hjärtsjukdom hos barn eller bidrog till dess progression. I detta fall används profylaktisk och medicinsk behandling. Men den förvärvade hjärtpatologin slutar ofta med en kirurgisk operation. I detta fall är det en commissurotomi som utförs med isolerad mitralstenos.

Operativ intervention i närvaro av mitralinsufficiens föreskrivs i händelse av komplikationer eller försämring av barnets välbefinnande. Operationen utförs med ersättning av ventilen med en artificiell. För att utföra terapeutisk behandling för hjärtsjukdom, föreskrivs en motsvarande proteindiet med vatten- och saltrestriktion, olika åtgärder av allmän hygien, samt konstant utförande av fysikterapi. Ett barn med hjärtsjukdom lär sig att utföra vissa fysiska övningar, som ständigt tränar hjärtmuskeln. Först och främst går det, vilket bidrar till att öka blodcirkulationen och förbereder muskler för följande övningar. Gör sedan en uppsättning övningar som räta ut ryggraden och thoraxen. Naturligtvis är gymnastik för andningssystemet en integrerad del av klasserna.

Hjärtfel hos nyfödda

Denna kategori representeras av en mångfaldig grupp av sjukdomar som kan manifesteras som mindre anomalier, och oförenliga med hjärtets livsförluster.

Hos nyfödda kan hjärtsjukdomar baseras på vissa genetiska orsaker, och miljön kan påverka dess bildning starkt, särskilt under graviditetens första trimester.

Dessutom, om den blivande modern utnyttjat vissa läkemedel, narkotika, alkohol, rökning eller sjuk med vissa sjukdomar av viral eller bakteriell etiologi, det finns en stor sannolikhet att utveckla hjärtsjukdom hos fostret först, och sedan det nyfödda barnet. Vissa typer av hjärtefekter utvecklas på grund av ärftlig etiologi. Alla dessa patologier kan bestämmas även vid granskning av gravida kvinnor i ultraljud, och ibland med sen diagnos, men då uppvisar hjärtfel i olika åldrar.

Hos nyfödda är hjärtfel en vanlig patologi och ett mycket allvarligt problem. De är uppdelade i hjärtsjukdomar som kännetecknas av blodutsläpp och utan utsläpp. Kliniska symptom är mest uttalade i den första varianten av hjärtsjukdom, när det finns en defekt mellan atrialsepta. I detta fall kommer blod utan anrikning med syre in i cirkulationssystemet, till exempel stort, så det nyfödda uppträder cyanos eller blåaktig färgning av huden. Den karakteristiska cyanosen är synlig på läpparna, så det finns medicinsk term "blå baby". Cyanos uppträder och med en septumdefekt mellan ventriklarna. Detta beror på skruven, som överbelastar hjärtat och den lilla cirkeln på grund av tryck i olika delar av hjärtat.

För hjärtfel hos medfödd ursprung, men utan att släppa blod, är aortakarctation mer karakteristisk. I det här fallet finns det ingen cyanotisk nyans på huden, men med en annan nivå av defektutveckling kan cyanos bildas.

De vanligaste fosterskadorna innefattar tetralogi av Fallot och koarctation av aorta. Men bland de vanligaste defekterna är defekter av atriella och ventrikulära septum.

Defekten av fallot tetralogi bildas under den fjärde och sjätte veckan av graviditeten som följd av kränkningar i hjärtans utveckling. En viktig roll tillhör ärftlighet, men riskfaktorer spelar en viktig roll. Oftast förekommer denna sjukdom hos nyfödda med Downs syndrom. Fallotets tetralogi karaktäriseras av en defekt i septumet mellan ventriklerna, aortaförändringarnas position, lungorotalen smalnar och den högra ventrikeln ökar. Samtidigt hörs en röra i hjärtat, andfåddhet noteras, och läppar och fingrar blir blåa.

Aortisk koarctation hos nyfödda kännetecknas av en minskning av själva aortan. Beroende på denna begränsning finns det två typer: post-ductal och pre-conditioned. Den sista hjärttyperna refererar till en mycket allvarlig patologi som är oförenlig med livet. I detta fall är kirurgisk ingrepp nödvändig, eftersom denna hjärtsjukdom leder till att underkroppen blåses.

Felet i hjärtklaffarna med medfödd uppkomst representeras i form av utskjutande delar av endokardiet, vilket beklär hjärtens inre del. Med sådana laster cirkulerar blodet endast i en riktning. De vanligaste hjärtfel från denna kategori är aorta och lungformig missbildning. Symtomatologin för denna patologi består av en viss hjärtkärl, andningssvårigheter, svullnad i extremiteterna, bröstsmärta, slöhet och förlust av medvetande. För att klargöra diagnosen används elektrokardiografi, och en av de möjliga behandlingsmetoderna är kirurgi.

Diagnos hos nyfödda hjärtefekter är att identifiera denna patologi före födseln, det vill säga den prenatala diagnosmetoden används. Det finns en invasiv och icke-invasiv undersökning. Den första diagnosmetoden innefattar cordocentes, chorionbiopsi och amniocentes. Den andra undersökningsmetoden inkluderar ett blodprov för en biopsi hos mamman, ultraljudet är gravid i första hälften av graviditeten och för att klargöra diagnosen - en upprepad ultraljud.

En viss grupp hjärtefekter hos spädbarn är i vissa fall helt enkelt livshotande, så i detta fall är en akutoperation ordinerad. Till exempel, med ett sådant hjärtsjukdom som aortisk koarctation, avlägsnar kirurgiskt den smala platsen. I andra fall är operationen försenad under en viss tid, om möjligt utan snabb inblandning.

Förvärvade hjärtsjukdomar

Denna patologi i hjärt-ventils struktur och funktion, som bildas under en persons liv under påverkan av vissa faktorer, leder till kränkningar av hjärtat. Bildandet av hjärtfel hos den förvärvade naturen påverkas av smittsamma skador eller olika inflammatoriska processer, liksom vissa överbelastningar av hjärtkamrarna.

Hjärtsjukan som en person förvärvade under livet kallas också hjärtinfarkt. Det kännetecknas av stenos eller otillräcklig funktion av ventilen, och vid vissa tillfällen uppenbarar en kombinerad hjärtformig missbildning. När denna diagnos görs upptäcks en felmatchning i mitralventilen, som inte kan reglera blodflödet och orsakar stagnation i båda cirkulationscirklarna. Och överbelastning av vissa hjärtdelar leder till hypertrofi, och detta förändrar i sin tur hela hjärnans struktur.

Förvärvade hjärtsjukdomar utsätts sällan för aktuell diagnos, vilket särskiljer dem från CHD. Mycket ofta drabbas många infektionssjukdomar "på deras fötter", och detta kan orsaka reumatism eller myokardit. Hjärtfel med förvärvad etiologi kan också orsakas av felaktigt föreskriven behandling.

Dessutom klassificeras denna kategori av hjärtpatologi genom etiologiska tecken på hjärtfel med syfilitiskt ursprung, aterosklerotisk, reumatisk och som en följd av bakteriell endokardit.

Förvärvade hjärtfel kännetecknas av en hög eller måttlig grad av hemodynamiska störningar i hjärtat, det finns också sådana besvär att denna dynamik inte påverkas alls. Beroende på denna hemodynamik isoleras flera typer av defekter av den förvärvade karaktären, nämligen kompenserade, dekompenserade och subkompenserade.

En viktig punkt för att diagnostisera typen av fläck är dess lokalisering. Sådana hjärtefekter, som monoklaverade, innefattar mitral hjärtfel, aorta och tricuspid. I detta fall deformeras endast en ventil. Vid en skada, talar båda om en kombinerad ventrikulär hjärtsjukdom. Denna kategori innefattar mitral-tricuspid, mitral-aorta, aorta-mitral-tricuspidala defekter och andra.

Med mindre hjärtfel kan symtomatologin av sjukdomen inte manifesteras under lång tid. Men hemodynamiskt signifikanta defekter förvärvat karaktären av hjärtat kännetecknas av andnöd, cyanos, ödem, hjärtklappning hjärtslag, smärta i detta område, och hosta. Ett karakteristiskt kliniskt tecken på någon typ av fläck är hjärtstörning. För en mer exakt diagnos utse en konsultation med en hjärtspecialist som inspekterar använda palpation, slagverk, auskultation, vilket gör det möjligt att lyssna på en tydlig och närvarande hjärtfrekvens i blåsljud. Dessutom används metoder för ECHO-kardioskopi och dopplerografi. Allt detta kommer att bidra till att bedöma huruvida en viss hjärtfel har ett uttryck, såväl som dess dekompenserade grad.

Formuleringen av en sådan diagnos som hjärtfel kräver ett större ansvar för ens hälsa. Först och främst är det nödvändigt att begränsa resultatet av tung fysisk ansträngning, speciellt gäller detta för professionell sport. Det är också viktigt att observera rätt livsstil med en balanserad kost och daglig rutin, regelbundet genomföra förebyggande av endokardit, hjärtrytmrubbningar och saknar fungerande blodcirkulationen, eftersom det finns i denna kategori av patient förutsättningar för bildandet av defekter. Vidare kan behandling av infektionssjukdomar med förebyggande av reumatism och endokardit av bakteriell etiologi i tid hindra utvecklingen av förvärvade hjärtfel.

Hittills har två metoder för behandling av den förvärvade kategorin av denna hjärtpatologi använts. Dessa inkluderar den kirurgiska metoden för behandling och medicinering. Ibland blir denna anomali helt kompenserad, vilket gör det möjligt för patienten att glömma sin diagnos i form av en hjärtfel av förvärvat ursprung. Men för detta ändamål är tidig diagnos av sjukdomen och ordinerad behandling fortfarande ett viktigt övervägande.

De terapeutiska behandlingsmetoderna innefattar stoppandet av processen med inflammation i hjärtat följt av en kirurgisk operation för att avlägsna hjärtfel. Som regel utförs kirurgisk ingrepp på öppet hjärta och effektiviteten av operationen beror i stor utsträckning på de tidiga villkoren för sitt uppförande. Men sådana komplikationer av hjärtformiga missbildningar, eftersom otillräcklig blodcirkulation eller brutna hjärtrytmen kan elimineras utan att utföra kirurgisk operation.

Aortisk hjärtsjukdom

Denna sjukdom är uppdelad i stenos och aorta insufficiens. Idag uppfattas aortastenos, bland förvärvade hjärtfel, oftast i Nordamerika och Europa. Omkring 7% diagnostiserar aortastensos av förkalkningstyp hos människor efter 65 år och främst bland den manliga hälften av befolkningen. Endast 11% står för en sådan etiologisk faktor som reumatism vid bildandet av stenos av aorta aorta. I de mest utvecklade länderna är orsaken till utvecklingen av denna hjärtfel nästan 82% av degenerativ förkalkningsprocessen som uppträder på aortaklaven.

En tredjedel av patienter som lider bicuspid aortaklaffen, varvid läppen fibros fortskrider som ett resultat av vävnadsskada till själva ventilen och accelereras aterogena processer, nämligen det blir en orsak till defekt i form av aortastenos. Ett utfällande faktorer som rökning, dyslipidemi, patientens ålder, kan avsevärt ökade nivåer av kolesterol påskynda bildandet av fibrotiska processer och aorta hjärtfel.

Beroende på svårighetsgraden av sjukdomen isoleras flera av dess grader. Dessa inkluderar: aortas stenos med en liten förträngning, måttlig och svår.

Den symptomatiska bilden av aorta hjärtsjukdom beror på de anatomiska förändringarna i aortaklaven. Med mindre skador bor de flesta patienter och arbetar i sin vanliga rytm under lång tid och presenterar inte vissa klagomål som skulle indikera aorta missbildning. I vissa fall är det första symptomet av missbildande missbildningar hjärtinsufficiens (CH). Hemodynamiska störningar uppvisar ökad trötthet, vilket beror på centraliseringen av blodflödet. Allt detta orsakar utveckling av yrsel och svimning hos patienter. Nästan 35% av patienterna har smärta som kännetecknas av angina pectoris. När dekompensering av fläcken uppträder andfådd efter någon fysisk ansträngning. Men som ett resultat av otillräcklig fysisk aktivitet kan lungödem förekomma. Symtom som hjärtastma och angina attacker är ogynnsamma förutsägelser av sjukdomen.

Visuellt, under undersökning av patienten noteras blekhet, och med starkt uttryckt stenospuls av liten och långsam fyllning, och trycket i systolen och puls reduceras. Hjärtslaget på toppen är hörbart i form av en kraftfull ton, diffus, stigande med ett skifte åt vänster och neråt. När palmen appliceras på bröstbenets handtag, känns det en markerad rysning av systolen. Under perkussion finns det en gräns för hjärtets slöhet med ett skifte till vänster och ner nästan 20 mm, och ibland mer. Auscultation hör en försvagad andra ton mellan revbenen, liksom ett systoliskt murmur som bärs till alla delar av hjärtat, till rygg och livmoderhalsen. Ibland är ljudet auskulterat på distans. Och med försvinnandet av den andra tonen i aortan kan man tala med full säkerhet om uttalad aortastensos.

Aortisk hjärtsjukdom kännetecknas av fem steg av perkolation.

Den första etappen är absolut ersättning. Patienter uppvisar inga typiska klagomål, vice avslöjas under auskultation. Med hjälp av ECHO-kardiografi bestäms en obetydlig tryckgradient av systolen på aortaklaven (ca 40 mm Hg). Operativ behandling utförs inte.

Den andra etappen av sjukdomen är en dold arbetsbrist i hjärtat. Här finns trötthet, dyspné på grund av fysisk ansträngning, yrsel. Ytterligare särdrag hos aortastenos auskultation uppvisar utmärkande drag vänsterkammarhypertrofi med X-ray och EKG forskning. Under ECHO-kardiografi är det möjligt att bestämma det måttliga systoliska trycket på aortaklaven (ca 70 mm Hg) och här är en operation helt enkelt nödvändig.

Den tredje etappen kännetecknas av relativ koronar insufficiens, vilket uppenbaras av smärta som liknar angina pectoris; andfåddhet utvecklas svimning och yrsel på grund av mindre fysisk ansträngning. Gränsen på hjärtat är tydligt förstorad på grund av ventrikeln till vänster. På elektrokardiogrammet finns det tecken på en ökning av ventrikeln i hjärtans vänstra del och hjärtkroppens hypoxi. När ECHO-kardiografi ökar trycket på systolen maximalt över 60 mm Hg maximalt. Art. I detta tillstånd utnämns en brådskande operation.

Vänster vid det fjärde stadiet av aorta hjärtsjukdom är vänster ventrikelfel. Klagomål av patienter är desamma som i tredje skeden av sjukdomen, men smärta och andra känslor är mycket starkare. Ibland uppträder paroxysmala attacker av dyspné med intervall och mestadels på natten; hjärtastma levern är förstorad och svullnad i lungorna. På elektrokardiogrammet ses alla störningar som hör samman med koronarcirkulationen och förmaksfibrillering. Och med den ECHO-kardiografiska studien detekteras förkalkning av aortaklaven. På röntgenbilden bestäms en förstorad kammare i vänstra delen av hjärtat, liksom stagnation i lungorna. Rekommendationer om sängläge och utnämning av konservativa behandlingsmetoder förbättrar tillfälligt allmänläget hos vissa patienter. I detta fall är den kirurgiska metoden för behandling i princip helt enkelt omöjlig. Allt bestäms individuellt.

Och den sista etappen av aorta hjärtsjukdom är terminal. Det kännetecknas av progressiv misslyckande av prostata och LV. I detta skede är alla tecken på sjukdomen ganska uttalade. Patienterna är i extremt allvarligt tillstånd, därför är behandlingen i detta fall inte längre effektiv och kirurgiska operationer utförs inte heller.

Aortinsufficiens hänför sig till en av sorterna av missbildningar av aorta. Frekvensen av detektering är som regel direkt beroende av metoderna för diagnostiska studier. Spridningen av denna typ av fläck ökar med individens ålder, och alla kliniska tecken på allvarligt misslyckande upptäcks oftare hos manliga kön.

En av de frekventa orsakerna till bildandet av denna patologi är aorta-aneurysmen hos den stigande delen, såväl som bikuspidventilen i aortan. I vissa fall är orsaken till patologin nästan 50% av degenerativa störningarna i aortaklaven. I 15% fungerar reumatism och ateroskleros som en etiologisk faktor och hos 8% - endokardit av infektiöst ursprung.

Liksom vid aorta-stenos finns det tre grader av allvarlighetsgrad av aorta hjärtsjukdom: initial, måttlig och svår.

Symptom på aortainsufficiens består av formationshastigheten och storleken av valvulära defekter. I kompensationsfasen finns inga subjektiva tecken på sjukdomen. Utvecklingen av aorta hjärtsjukdom fortsätter smidigt, även med en signifikant upprepning av aortan.

Med den snabba uppkomsten av omfattande defekter uppnår symtomen progression, och detta medför att hjärtans bristande funktion (CH) är otillräcklig. Ett visst antal patienter blir yr och de känner ett hjärtslag. Dessutom nästan hälften av patienterna diagnosen aortainsufficiens, som orsakar syfilis eller åderförkalkning är den viktigaste funktionen av sjukdomen sticker angina.

Anfall av ansträngd andning utvecklades initialt patologiska processen genom att öka fysisk aktivitet, och bildandet av vänsterkammarsvikt, visas andnöd ensam och kännetecknas av symptom av hjärtastma. Ibland är allt komplicerat genom tillsats av lungödem. Dessutom är patienterna mycket bleka, deras carotid-, brachial- och tidsmässiga arterier pulsar, symtomen på Musset, Landolphi, Mueller och Quincke observeras. Vid undersökning, det finns pulsen på Corrigan, auskultation knackade mycket stark och något diffust tryck på toppen av hjärtat, och dess gränser är avsevärt ökas i den vänstra sidan och nedåt. Ovanför fartyg med en stor struktur är Traube-tonen av dubbel karaktär, och när man trycker på iliacartärregionen visas bruset från Durozier. Det systoliska trycket stiger till 170 mm Hg. och för diastoliskt tryck är en minskning på nästan 40 mm Hg karakteristisk. Art.

Denna patologi utvecklas med utseendet av de första tecknen före patientens död, i genomsnitt tar det ungefär sju år. Mycket snabbt finns det inte tillräckligt med hjärtfunktion vid avskiljning av ventilen eller ganska allvarlig skada på ventilen med endokardit. Sådana patienter lever lite mer än ett år. En mer fördelaktig prognos kännetecknas av aorta hjärtsjukdom i bakgrunden av aterosklerotiskt ursprung, vilket sällan leder till betydande ventilförändringar.

Mitral hjärtsjukdom

Denna kategori av sjukdomar innefattar stenos och otillräcklig funktion av mitralventilen. I det första fallet betraktas stenos som en frekvent reumatisk hjärtsjukdom, vars orsak är en långflödande reumatisk endokardit. Denna typ av hjärtpatologi uppträder som regel mer bland den yngre generationen och i 80% av fallen påverkar den kvinnliga hälften av befolkningen. Mycket sällan smalnar mitralöppningen till följd av carcinoid syndrom, reumatoid artrit och lupus erythematosus. Och 13% av fallen orsakas av förändringar i ventiler av degenerativ natur.

Stenos av mitralöppningen är obetydlig, måttlig och signifikant.

Alla kliniska symptom på mitral hjärtsjukdom i form av stenos har ett bestämt beroende av scenen i denna patologi, och i vilket tillstånd är blodcirkulationen. Med ett litet hålområde uppvisar inte själva visionen sig själv, men det gäller bara viloläge. Men med ökat tryck i en sådan cirkel av blodcirkulation som en liten, uppstår dyspné, och patienter klagar över ett starkt hjärtslag under mindre fysisk ansträngning. I händelse av en kraftig ökning av kapillärtrycket utvecklas hjärtastma, torrhosta och ibland med sputum och jämn hemoptys.

Med LH (lunghypertension) blir patienterna svaga och blir snabbt trötta. Med svåra symptom på stenos finns det tecken på mitral rodnad i kinderna med en blek hudfärg, cyanos på läpparna, näsan och öronen.

Under en visuell inspektion av mitrala hjärtfel observerade stark utsprång av bröstbenet och det nedre partiet av pulser genom att bilda en puckel i hjärtat, vilket är en följd av förbättrad pankreatisk slår den främre bröstväggen. I regionen av hjärtapen bestäms den diastoliska tremmen i form av kattrörelse. Vid auscultation, lyssna på förstärkning av den första tonen i överkanten av hjärtat och klicka när mitralventilen öppnar.

Mitralstenos kan förekomma i flera steg. Den första är full kompensation, där du kan göra utan att använda kirurgisk behandling. Den andra är en stagnation i LH (lungartären). I detta fall utförs kirurgisk behandling strängt enligt indikationer. Den tredje är det otillräckliga arbetet i bukspottkörteln. Absoluta index för genomförande av operativ intervention noteras. Det fjärde steget kännetecknas av dystrofiska förändringar. Med användning av läkemedelsterapi är det möjligt att uppnå en obetydlig, kortsiktig effekt. I detta skede kan operationer utföras, men förlänger patienternas livslängd för en kort tid. För det sista terminaltrinnet ger ingen behandling ingen effekt, varken medicinsk eller operativ.

Den andra typen av mitral hjärtsjukdom är otillräckligt arbete i mitralventilen. Hittills faller 61% av denna sjukdom i den moderna världen på degenerativ mitralinsufficiens och endast 14% är reumatisk patologi. Andra orsaker i utvecklingen av denna hjärtsjukdom innefattar systemisk sklerodermi, lupus erythematosus, endokardit hos infektiös etiologi och kranskärlssjukdom.

Denna sjukdom klassificeras i en initial grad av svårighetsgrad, måttlig och svår.

I kompensation upptäcks denna typ av hjärtfel av misstag vid medicinsk undersökning. Med minskat arbete i bukkontraktioner utvecklas attacker av arbetad andning när de utför vissa arbeten och hjärtslag. Då ödem på benen, smärta i hypokondrium från höger sida, hjärtastma och till och med andfåddhet i absoluta tillstånd.

Många patienter diagnostiseras med värk, sömnad, pressande smärta i hjärtat, vilket kan uppstå utan fysisk ansträngning. Med signifikant process för regurgitation hos den vänstra sidan av bröstbenet observerades hos patienter bildning av ett hjärta puckel, knackade driva toppen av hjärtat och ökad diffus natur, som är lokaliserad inom det femte revbenet. När auscultation är helt frånvarande, splittrar den första hjärtat, över LA ofta den andra tonen och på toppen - en döv tredje tonen.

Med mitralinsufficiens erkänns också fem stadier av sjukdomen. Den första är ett kompensationsstadium, utan indikationer på kirurgiska behandlingsmetoder. Den andra är subkompensationssteget, för vilket kirurgiskt ingrepp är nödvändigt. Den tredje etappen av mitral insufficiens fortsätter med dekompensering av prostata. Här är också operationen planerad. Den fjärde är en dystrophic förändring i hjärtat. I det här fallet är det fortfarande möjligt att genomföra operativa ingrepp. Femte etappen är terminal, där kirurgisk behandling inte längre utförs.

De prognostiska parametrarna för dåliga resultat inkluderar patienternas ålder, förekomsten av vissa symtom och förmaksflimmer, progressiva LH-processer och en låg utstötningsfraktion.

Hjärtsjukdomar behandling

Behandlingen av hjärtsjukdom är i regel uppdelad i medicinska och kirurgiska metoder. I kompensationsfasen för hjärtformiga missbildningar föreskrivs ingen särskild behandling. Det rekommenderas att minska fysisk stress och mental utmattning. En viktig punkt är genomförandet av övningar i LF-gruppen. Men under dekompensationsperioden ordineras antihypertensiva läkemedel för att förhindra lungblödning; beta-adrenoreceptor-blockerare och endotelin, vilket reducerar det framväxande funktionella hjärtsviktet, vilket också möjliggör överföring av fysiska belastningar. Antikoagulanter används vid utveckling av fibrillering och förmaksfladder.

Med dekompensation av hjärtsjukdomar, såsom mitral missbildning, används digitalispreparat; med aorta defekter - Strofantin. Men i allmänhet, med ineffektiviteten av konservativa behandlingsmetoder tycks kirurgiska operationer för olika hjärtfel.

För att förhindra utvecklingen av hjärtsjukdomar förvärvade karaktär bör vara snabbt och grundligt behandla sjukdomar som åderförkalkning, reumatism, syfilis, eliminera smittkällan i munhålan och svalget, liksom att inte överansträngning och för att förhindra överbelastning av nerv karaktär. Dessutom är det viktigt att följa hygien- och hygienregler i vardagen och arbetet, för att bekämpa fukt och hypotermi.

Att hjärtatsjukdomen inte har gått in i ett dekompensationsstadium är att man inte behöver överdriva, rationellt fördela arbetstid och vila med tillräcklig tid för en dröm. Olika tunga typer av arbete, personer med hjärtfel, är absolut kontraindicerade. Sådana patienter är ständigt på kardiologernas sida.

Hjärtsjukdomar operation

I vissa hjärtkirurgiska kliniker används olika metoder för kirurgiska ingrepp för att behandla hjärtfel. I händelse av att ventilerna inte fungerar tillräckligt, tillgodoser de i vissa fall organbevarande operationer. I detta fall dissekera spikar eller skarv. Och med mindre förträngningar, delas de delvis ut. Detta görs med hjälp av en sond, och metoden avser endovaskulär kirurgi.

För mer allvarliga fall används en teknik för att helt ersätta hjärtklaffarna med artificiella. För stora former av aortastenos och när det inte är möjligt att expandera aorta, resekera och ersätta en viss del av aortan med en syntetisk Dacron graft.

Vid diagnosering av kranskärlssufficiens används samtidigt metoderna för att skaka artärer, som har lesioner.

Det finns också en modern metod för kirurgisk behandling av hjärtsjukdom, som utvecklas och används i stor utsträckning i Israel. Detta är en rotablater metod, som kännetecknas av användningen av en liten borr, som gör det möjligt att återställa blodkärlens lumen. Mycket ofta är hjärtfel åtföljda av rytmförstörningar, d.v.s. blockader bildas. Således åtföljs operationen med utbytet av ventilen alltid av implantation av artificiell kontroll och reglering av hjärtans rytm.

Efter att ha utfört någon operation för hjärtfel är patienterna i rehabiliteringscentrum, tills de slutför hela behandlingen med terapeutisk restorativ terapi med trombosprofylax, förbättrad myokardär nutrition och behandling av ateroskleros.

Efter urladdning genomgår patienter regelbundet undersökningar för utnämning av en kardiolog eller hjärtkirurg med förebyggande behandling två gånger per år.