Huvud / Diagnostik

Sjukdomar i hjärtat

Myokardinfarkt kallas vanligtvis nekrotisk till följd av otillräcklig blodåtergivning till hjärtat. Det finns ett liknande patologiskt tillstånd av komprimerande, brinnande, tryckande smärtsamma känslor bakom bröstet, kall svettning, plötslig rädsla och andfåddhet. Myokardinfarkt kräver omedelbar återupplivning, annars är sannolikheten för dödsfall högt. Till en liknande hjärtpatologi är ett starkare kön vid 40-60 år och kvinnor över 50 mer sannolika.

Enligt statistiska data leder hjärtinfarkt till döden hos en tredjedel av patienterna, och varje femte plötslig död orsakas av hjärtinfarkt.

Under en hjärtinfarkt stör blodtillförseln i hjärtmuskeln, vilket orsakar en störning av aktiviteten och irreversibla förändringar i myokardens vävnader. Vid akut ischemi bildas en viss del av cellerna på den här nekrotiska platsen efter infarktärmen senare.

Etiologi av hjärtinfarkt

Faktum är faktiskt en akut ischemisk form av myokardiet. I nästan alla fall (≈98%) utvecklas myokardinfarkt som ett resultat av aterosklerotiska lesioner i koronarkärlen, vilket leder till en minskning av det vaskulära lumenet. Ofta tillsammans med ateroskleros utvecklar patienter akut trombogenes, varigenom blodtillförseln i ett visst område i hjärtat störs eller stannar helt. I vissa fall underlättas utvecklingen av ett infarkt med arteriell spasm.

Specialister identifierar de negativa faktorer som leder till utveckling av hjärtinfarkt:

 • fetma;
 • hypertensiv sjukdom;
 • diabetes mellitus;
 • nikotin eller alkoholberoende
 • neuropsykisk överbelastning;
 • en plötslig känslomässig upplevelse;
 • tung fysisk överbelastning.

Klassificering av hjärtattacker

Myokardinfarkt klassificeras av kardiologer beroende på flera parametrar. I enlighet med djupet av nekros:

 • subepicardial - de nekrotiska områdena är lokaliserade i zonen intill epikardiet;
 • subendokardiell nekrotisk plats ligger i zonen intill endokardiet;
 • intramurala - nekrosets plats lokaliseras direkt i myokardiet, medan hela hjärtkroppens tjocklek påverkas;
 • transmural nekros sträcker sig över hela hjärtväggens tjocklek. Denna typ av hjärtattack är alltid av stor brännvidd och är vanligare hos äldre män.

Beroende på storlek är myokardinfarktet med en liten brännpunkt eller storskalig karaktär. Bland alla de små bränninfarkttillstånd formen förekommer i var femte fall (≈20%), även om det ofta händer att denna form blir macrofocal karaktär. Små bränn formen kännetecknas av en mild kurs och nästan aldrig komplicerat aneurysm eller bristning i hjärtat, sällan leda till utveckling av tromboembolism, kammarflimmer, hjärtsvikt. Småfokalformen är ischemiska lesioner och små nekrotiska foci av myokardvävnad. En sådan infarktform har inte sådana stadier som en ruptur eller en aneurysm hos myokardiet. Medan macrofocal är akut hjärtinfarkt blodcirkulationen i kranskärlen, vanligtvis uppstår på grund av arteriell spasm eller trombos.

Det finns också atypiska infarktformer när det inte finns några kliniska tecken och symptom som är karakteristiska för tillståndet.

I enlighet med multiplikationen av förekomsten av hjärtinfarkt klassificeras i:

 • primär - följaktligen uppstår för första gången;
 • återkommande - inträffar inom 2 månader efter det att primären har förfallit
 • upprepad - inträffar efter 2 eller flera månader efter en annan hjärtinfarkt.

Det finns många olika former av infarktförhållanden, som ofta förväxlas med nekrotiska myokardiska lesioner som:

 • lacunarinfarkt - ett tillstånd som är förknippat med igensättning av små cerebrala artärer, är lätt härdbar;
 • urinsyrainfarkt - det här är absolut inte ett farligt tillstånd hos njurarna som inträffar hos nästan alla nyfödda.

Klinisk kurs av infarkt med stor brännvidd

Ur klinisk synpunkt utmärker kardiologer flera perioder av hjärtinfarkt i stor skala:

 1. preinfarction;
 2. akut (ischemisk stadium);
 3. akut (nekrotisk stadium);
 4. subakut (organisationsfas)
 5. efterfarkost (scarringstadiet).

Preinfarktperiod

Detta stadium av sjukdomsspecialisterna kallas ofta prodromalperioden. Ett liknande stadium inträffar i hälften av de kliniska fallen och kännetecknas av utseende av stenokardieattacker eller en ökning av deras svårighetsgrad eller frekvens (om de observerades hos patienten tidigare). Med andra ord utvecklar patienten instabil angina symptomatologi, tillsammans med en generell försämring av välbefinnandet. Patienterna har sömnstörningar, det finns en orimlig ångest, stämningen faller, det finns en konstant svaghet.

Den skarpaste perioden

För detta stadium av hjärtinfarkt, som ofta kallas ischemisk, är varigheten från en halvtimme till 2 timmar. Denna period är tidsperioden från början av ischemi till den första symtomatologin av nekros av myokardvävnad. Bland de specifika symptomen är känslorna av intensiv ömhet i retrosternal regionen särskilt framträdande. Smärta syndrom ger ofta i nacke, axel, underkäke eller vänster arm. Den mest påtagliga smärtan kan observeras i patienten inte i bröstet, men på platsen där den strålar (i handen, nacken, underkäken etc.). Därför förvirrar patienter ofta manifestationer av hjärtinfarkt med andra sjukdomar.

Patienterna skiljer sig åt i beskrivningen av smärta. Någon har hjärtbristande ömhet, andra noterar brännande smärta, och fortfarande andra beskriver smärtsyndrom som en lomit eller klämma känsla. Men alla noterar att smärtsyndromet inom några sekunder når maximal intensitet och håller sedan i flera timmar. I vissa patienter kan smärtan vara vågig, då försvagas och intensifieras sedan. I enskilda fall noterade patienterna en fullständig frånvaro av smärta, i vissa patienter var smärtsyndromet av mindre art, så de gav inte helt enkelt detta symptom en mening. Och i de flesta kliniska fall är smärtsyndromet intensivt och långvarigt.

Om patienten har ont i många timmar indikerar det ofta att nekros sprider sig till alla nya hjärtområden.

Under den ischemiska perioden upplever patienterna andfåddhet och andfåddhet, plötslig svaghet och en känsla av fruktansvärd rädsla för döden, med en puffig kall svett och illamående. Patientens hud blek, ansiktet är förvrängt av en grimas av lidande. I början av attacken stiger trycket i patienterna, men faller sedan snabbt. En kraftig nedgång i tryck, som regel, indikerar en utvecklande kardiogen chock. Dessutom är nästan alla patienter med hjärtinfarkt under den akuta perioden tachykardiska störningar, som manifesteras av hjärtrytmfel och oregelbunden ledningsförmåga.

Ett karakteristiskt tecken är också den kraftiga kylningen av extremiteterna. Om blodet börjar stagnera i lungorna börjar patienten avge intensiva wheezing ljud, andningen blir svår. Utseendet på våtvassning visar på utveckling av lungödem.

Akut period

Omedelbart efter ischemiken följer det nekrotiska steget. Detta stadium av infarkt kallas också en akut period. Det varar ca 48 timmar tills det nekrotiska fokuset äntligen är avgränsat. Om myokardinfarktet är återkommande kan längden på nekrossteget vara upp till 10 eller flera dagar. Ett typiskt kännetecken för uppkomsten av akuta perioden blir försvinnande anginal smärta, även om perikardit smärta kan kvarstå i återkommande myokard form eller genom samtidig epistenokadialnom.

Den akuta fasen av en hjärtinfarkt skrivs den största indikator på fara, eftersom i detta skede ofta uppstår allvarliga brott mot cerebral cirkulation eller arytmisjukdom, hjärtinfarkt, eller komplikationer associerade med tromboembolism.

För det nekrotiska stadiumet är utseendet av artärhypotension och myokardieinsufficiens typisk, med övervakning av patienter finns kränkningar av ledning och rytm i hjärtmuskeln. Också i en akut period förekommer ett resorptionssyndrom, som kännetecknas av ett febrilt tillstånd med en temperatur inte högre än 39 ° C.

Subakutperiod

Då kommer infarktets utveckling, organisationsstadiet eller, som det också kallas, en subakut period. Det här steget varar från den slutliga avgränsningen av det nekrotiska fokuset och till början av utbytet av den döda delen med bindväv. Varaktigheten av den subakutade perioden är ungefär en månad. En karakteristisk klinik i detta stadium är en signifikant minskning av hjärtmuskulärens funktionella massa, med andra ord utvecklar myokardieinsufficiens. Dessutom är det karakteristiska tecknet på organisationsfasen av hjärtinfarkt arytmi eller elektrisk instabilitet hos hjärtat. Sådana tillstånd kan gradvis dra sig tillbaka eller omvänt börja utvecklas intensivt.

De flesta patienter på detta stadium har en gradvis minskning av svårighetsgraden och frekvensen av arytmiska störningar. Ofta inom tre veckor återställs den tidigare ledningsförmågan, men i de flesta patienter förvärvar hjärtblåsan en beständig karaktär. Patientens allmänna tillstånd förbättras väsentligt. Tecken på lungblodfläckar och andfåddhet (om det inte finns några komplikationer i form av mitralventilinsufficiens eller myocardiums aneurysm) reduceras signifikant eller försvinner fullständigt.

I den subakutiva perioden finns en normalisering av antalet leukocyter i blod- och temperaturindexen. Om leukocytos och förhöjda temperaturer lagras under en längre tid, betyder det en återkommande infarkt form eller utveckling av komplikationer såsom post-infarkt syndrom, tromboendokardita och andra. Angina kan vara frånvarande, men om det kvarstår att störa patienten i de organisatoriska stadierna av en hjärtattack, kan det tyda av ofullständig myokardskada eller multivessel natur, som har en dålig prognos, som är den höga sannolikheten för re-infarkt, eller återkommande odds vi.

Postinfarktperiod

Detta är det sista infarktstadiet, som ofta kallas åldern. Vid slutet av detta skede bildas ett tätt ärr äntligen på hjärtmuskelns dödmuskulaturområde. Om det fokala hjärtinfarktet karakteriseras av en typisk utvecklingsform, kommer ardannelsen att sluta efter ett halvt år från utseendet på den nekrotiska platsen på hjärtmuskeln. I de överlevande zonerna i myokardiet börjar gradvis utveckling av kompensatorisk hypertrofi. Detta tillstånd leder ofta till eliminering av myokardieinsufficiens. Men vid omfattande lesioner kvarstår symtomatologin för myokardieinsufficiens, och ibland ökar även, eftersom full kompensation inte är möjlig i sådana fall.

Cirka en tredjedel av patienterna inom 3 år efter utgången av perioden för våmmen utvecklar återkommande hjärtinfarkt, som är identisk med den tidigare infarkt av kliniken, men ofta skiljer sig smärtfri debut och utveckling av hjärtsvikt.

Om postinfarningsstadiet inte kompliceras av hjärtinfarkt, börjar patienterna i denna period intensiv ökad motoraktivitet och motståndskraft mot fysisk belastning. Hastigheten av sammandragning av hjärtmuskeln kommer tillbaka till det normala. Om ledningsstörningarna inte elimineras under föregående delperiod, är de som regel alltid förblivna. Gradvis kommer parametrarna för allmänna blodprov tillbaka till normala.

Förloppet av hjärtinfarkt

För en liten brännbar infarktform är fravaron av en tydligt separerbar periodisering typiskt för ett stort brännvårdsinfarkt. Småfokalinfarkt skiljer sig åt i mindre uttalad symptomatologi av det nekrotiska och organisatoriska skedet. Anginus smärt syndrom karakteriserar inte så tydligt utvecklingsstadiet av en hjärtinfarkt av en liknande form. Småfokinfarkt orsakar nästan inte komplikationer som arteriell hypotension, hjärtinfarkt etc. Det senare kan endast uppstå på grund av hjärtinfarktkardioskleros.

OBS! Risken för ett smärtinfarkt är att det kan fungera som en föregångare till en hjärtinfarkt med stor fokus.

Ett sådant hjärtinfarkt åtföljs praktiskt taget inte av arytmier eller myokardiell ledningsstörning. Men om nekrotisk centrum ligger i hjärtat av ogynnsamma zon kan flödet leda till mycket allvarliga konsekvenser såsom maligna ventrikelarytmier och så vidare. Även med små bränn myocardial ingen möjlighet att hjärt aneurysm.

Myokardinfarkt

Akut hjärtinfarkt är manifestationen av kranskärlssjukdom (CHD). Sjukdom är inte utan anledning anses vara en av de farligaste. Därför är det lättare att förhindra än att behandla konsekvenserna och komplikationerna. Det är oerhört viktigt att söka kvalificerad hjälp från läkare vid första tecken på CHD. Om hjärtinfarkt händer, är det nödvändigt att radikalt ändra livsstil och förlita sig på medicinska specialister för att förhindra att det återkommer.

Vad är hjärtinfarkt?

CHD ateroskleros utvecklas i kärlen i hjärtat, vilket i sin tur härrör från bildningen av ett stort kärl aterosklerotiska plack som består av kolesterol, kalcium och andra substanser. Gradvis expanderar placket och blockerar blodflödet, vilket stör den normala blodtillförseln till hjärtmuskeln. I blodkärlen ökar trycket och hjärtat upplever svält, eftersom syre tränger in i vävnaderna i begränsade mängder.

I stället för plackens utseende är tanken tunn och kan spränga när som helst. Blodet börjar koagulera och bildar en blodpropp - kroppen försöker stänga "gapet" i kärlet. Trombusen växer på kort tid. Ju större och viktigare fartyget, som det äntligen täcker, desto mer komplicerat är det kliniska fallet.

Att provocera brist på plack kan vara en fysisk eller känslomässig belastning. Många hjärtinfarkt, inklusive akut, såväl som upprepad, inträffar på morgonen, när kroppen inte är redo för övergång från vila till dagtidsspänning.

En blodpropp blockerar helt en av blodkärlen som sätter blod i hjärtat. Det är vid denna tidpunkt att en person genomgår hjärtinfarkt, åtföljt av en skarp, oacceptabel smärta: En del av hjärtkärnans vävnader dör snabbt och hjärtets arbete störs tills dess fullständiga stopp!

I början av hjärtattacken behöver patienten akut läkarvård och ska tas till sjukhuset så snart som möjligt.

Perioder (stadier) av hjärtinfarkt

I ett antal fall utvecklas hjärtinfarkt snabbt och oväntat. Det finns emellertid flera inledande skeden av sjukdomen (varar från 2-3 dagar till flera månader) enligt vilken en erfaren läkare alltid bestämmer graden av fara för patienten.

Den första perioden kallas skadorna. Det finns en akut kränkning av hjärtcirkulationen, som registreras med hjälp av ett elektrokardiogram. I detta skede finns det tydliga tecken på hjärtinfarkt. I hjärtmuskeln bildas en zon av nekrotisk vävnad. Oftast sker detta 1-2 dagar efter en hjärtinfarkt, även om processen i vissa fall tar flera veckor. Enligt EKG, gör doktorn en prognos för utvecklingen av situationen.

Den andra perioden är ett akut stadium. Akut hjärtinfarkt kan vara flera dagar eller 1-2 veckor - på grund av att vissa av vävnaderna dör och vissa återställs.

Den tredje perioden är ett subakutivt stadium, under vilket ett visst område av nekros är avgränsad i hjärtat, i vilken det är möjligt att bestämma omfattningen och arten av infarkt. Denna period kan vara flera veckor.

Den fjärde perioden - scarringstadiet - kan vara flera år. Hjärtans vävnader, föremål för nederlag, gradvis cicatrize. Hjärtmuskeln återställer arbetet och anpassar sig under nya förhållanden. I vissa fall kan ärret försvinna.

Former av hjärtinfarkt

Klassificeringen av sjukdomen är ganska omfattande och beror på lokalisering och utvecklingens art.

Det drabbade området av hjärtat kan vara:

 • i vänster ventrikel (särskilja främre, bakre, laterala, lägre hjärtinfarkt);
 • i hjärtat av hjärtmuskeln;
 • i interventricular septum;
 • i högra kammaren (minst vanlig form).

Olika kombinationer är också kända: posterior-anterior, lower-lateral infarction.

Beroende på spridningsområdets bredd är det småskaliga och stora fokala (omfattande) hjärtinfarkt. Den senare formuläret täcker det mesta av myokardiet och orsakas av trombos av ett stort kärl eller spasmer i artären. Små brandfarkoster upptar cirka 20% av det totala antalet. Med utveckling kan det inte finnas några kärlbrott och andra manifestationer.

Beroende på lesionen av detta eller det här hjärtskiktet finns ett subendokardialt, subepikardialt, intramuralt, akut transmitalt myokardinfarkt.

Beroende på kursens art finns det ett monocykliskt, långvarigt, återkommande, upprepat myokardinfarkt.

Det finns ett antal atypiska former av sjukdomen:

 • buken - symtomen liknar akut pankreatit;
 • astmatisk - liknar en astmaattack med andfåddhet;
 • cerebral - tillsammans med yrsel, nedsatt medvetenhet
 • asymptomatisk - är typisk för personer med låg känslighet (till exempel diabetes mellitus).

Även specifika former av patologi är kända, i synnerhet myokardinfarkt q, vars namn gavs av en viss tand på EKG, som endast är fixerad i denna form. I hjärtvävnaderna ökar enzymmängden, stora ischemiska förändringar förekommer (nekros av muskelområdet).

Den mest allvarliga formen är akut transmutalt myokardinfarkt - alla lager i hjärtat påverkas. En sådan sjukdom är alltid omfattande storskalig, och bland konsekvenserna uppstår ofta postinfarkt kardioskleros - ärrbildning av stora vävnadsdelar.

Precis bestämma formen, graden av komplexitet och scenen i patologi kan bara en erfaren och kvalificerad läkare. Han kommer att vidta nödåtgärder så att du kan undvika problem.

Orsaker till hjärtinfarkt

Den främsta orsaken till patologin är ateroskleros, som diagnostiseras hos de flesta män efter 45 år och kvinnor efter 55 år. I allmänhet finns det tre huvudorsaker:

1. Kroppen av hjärtkärlen, som leder blod till hjärtat, minskar signifikant aterosklerotiska plack. På grund av deras bildning förlorar kärlen sin elasticitet.

2. Mot bakgrund av ateroskleros kan det finnas en spasm i koronarkärlen, vilket orsakar hjärtattack. Kram kan emellertid orsaka fysisk och känslomässig stress (stress).

3. Plåtsbrott, som kan vara var som helst i kärlsystemet, leder till en koagulationsstörning (trombos) av kranspulsådern genom blodproppen som avlägsnas från placken.

Det finns flera huvudriskfaktorer för utvecklingen av denna patologi.

 • Ärftlighet: Om en av dina nära släktingar hade en diagnos av ischemisk hjärtsjukdom, hade en hjärtinfarkt, är du i riskzonen.
 • Om du inte följer kolesterolhalten i kroppen, börjar eller senare i kärlen börja bilda aterosklerotiska plack.
 • Personer med högt blodtryck lider också av sjukdomen. När det arteriella trycket stiger, ökar också myokardisk syrebehov.
 • Bland de negativa faktorerna - rökning leder överdriven alkoholavgift (förgiftning till en minskning av kransartärerna).
 • En stillasittande livsstil leder till metaboliska störningar och som en konsekvens fetma.
 • Risken att utveckla hjärtattack finns hos diabetespatienter, särskilt de som är överviktiga. Glukos i ökad mängd förstör blodkärlens väggar.
 • Det tidigare överförda infarkt i någon form är en av de viktigaste riskfaktorerna.

behandling

Vid akut attack av hjärtsvikt, som hotar att utvecklas till hjärtinfarkt, är det nödvändigt att ringa till läkare och ge patienthjälpshjälpen:

 • ge frisk luft;
 • ge nitroglycerin, beta-blockerare, smärtstillande medel;
 • att utföra en indirekt massage i hjärtat, om patienten har förlorat medvetandet.

Läkaren stoppar först och främst smärtan för att lindra stressen på hjärtat och minska de skadliga effekterna. Då är specialisternas uppgift att återställa kranskärlblodflödet. I ett antal fall (i närvaro av indikationer) görs detta genom trombolys.

Behandling av akut hjärtinfarkt, som syftar till att minimera konsekvenserna, består i omedelbar eliminering av en trombus eller stenos (förminskning) av artären. Under de första timmarna efter attacken utförs stenting:

 • Ett litet snitt öppnar tillträdet till ett stort periferfartyg;
 • en kateter införs i vaskulärsystemet, vilket bringas till platsen för artär ocklusion;
 • en särskild ballong införs i artären genom katetern, vilken breddar kärlets lumen;
 • För långvarigt underhåll av kärlväggarna installeras en artificiell stent, på grund av vilket blodflödet återställs.

Återupplivande åtgärder kan genomföras. I framtiden föreskrivs medicinsk behandling med läkemedel av flera grupper.

Generellt kan förutsägelserna med omfattande hjärtinfarkt vara optimistiska om patienten fortsätter att observeras hos en läkare med höga kvalifikationer och erfarenhet av att utföra postinfarkt patienter.

Konsekvenser av hjärtinfarkt

Återgå till det vanliga livet efter att behandlingen inte blir lätt, restaureringen kan ta flera månader. Mycket beror på sjukdomsformen. Konsekvenserna av omfattande hjärtinfarkt kan vara mycket ledsen, om inte följa rekommendationer från en läkare. Sjukdomen har negativ inverkan på hela kroppen, så sjukdomen kommer att följas av behovet av att helt förändra livsstilen, dosera alla stress på hjärtat - fysiskt och emotionellt. Trots allt kan konsekvenserna av upprepat hjärtinfarkt vara tragiskt.

 • Patienterna ordineras en serie droger för livet.
 • Obligatorisk doserad fysisk belastning för att få ton i hjärt-kärlsystemet.
 • Det kommer vara nödvändigt att helt överge alkohol och tobak och byta till en hälsosam kost.
 • Att besöka sjukgymnastikförfarandena kommer snabbt att övervinna de negativa konsekvenserna.
 • Det är nödvändigt att regelbundet besöka en kardiolog och genomgå undersökningar för att utesluta ett upprepat infarkt.

Tyvärr är invaliditet efter akut hjärtinfarkt en frekvent förekomst. Men bara av dig och kvalifikationerna hos den behandlande läkaren beror på hur effektivt du kommer att övervinna sjukdomens konsekvenser.

Komplikationer av myokardinfarkt

Graden av komplikationer beror på sjukdomsformen. Ofta, med en stor hjärtattack, förlorar hjärtat sin normala förmåga att komma i kontakt, så patienten utvecklar olika arytmier. Ofta och akut hjärtsvikt, uttryckt i dyspné, brist på syre. Diagnostiserade autoimmuna komplikationer.

Omedelbart efter hjärtinfarkt i det drabbade området kan inflammatoriska processer utvecklas. En liten andel komplikationer orsakas av kränkningar av hjärtmuskulaturens integritet: en mitralventil kan bryta ner, en myokardbrist kan uppstå. Det finns en perikardit, en aneurysm. I vissa fall har sjukdomen en negativ effekt på andra organ - i synnerhet orsakar lungödem.

Bland de sena komplikationerna är neurotrofiska störningar vanligast. De flesta patienter diagnostiseras med postinfarktssyndrom. Det finns fall av parietal tromboendokardit.

förebyggande

Ateroskleros påverkar 85% av världens befolkning, men i din makt för att minimera risken för att utveckla hjärtinfarkt och helt undvika det. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt förebyggande hos personer i åldersriskzonen och med en genetisk predisponering mot kranskärlssjukdom.

 • Titta på artärtryck, vikt.
 • Bibehålla normalt kolesterol och glukos.
 • Flytta mer och stanna i frisk luft.
 • Undvik att röka, inkl. passiva.
 • Be din läkare att utveckla en individuell kost för dig.

Det är bevisat att den uppmätta fysiska aktiviteten minskar risken för ett upprepat infarkt med 30%. Och människor som inte vill ge upp illa vanor, öka det med 2 gånger.

Diagnos och behandling i CBCP

Centrum för cirkulationssystemets patologi ger patienterna stora möjligheter till diagnos, behandling och rehabilitering efter hjärtattack.

Märkte du de första tecknen på hjärtsvikt? Vänta inte på att de utvecklas till en allvarlig sjukdom med negativa utsikter. Pass diagnostik i CBCP på modern utrustning på europeisk nivå. Våra specialister kommer att avslöja de minsta förändringarna i kardiovaskulärsystemet och förskriva en behandling som förhindrar utvecklingen av hjärtinfarkt så mycket som möjligt.

Behöver du professionell rehabilitering efter sjukdomen? Vi erbjuder effektiva metoder baserade på innovationer inom kardiologi.

Rehabilitering efter ett infarkt

Livet efter en hjärtinfarkt, även akut eller upprepad slutar inte alls, och prognosen kan vara optimistisk: du kommer ha mycket glädje. Kvalificerade specialister i vårt centrum kommer att välja modern behandling, utveckla individuella system för näring och motion, erbjuder unika fysioterapiprocedurer för att eliminera följderna av sjukdomen.

Steg av hjärtinfarkt

Före utvecklingen av akut hjärtinfarkt kan patienten observera ett brett utbud av EKG:

 • normalt EKG;
 • patologiskt förändrad EKG (t ex med en utplattad T-våg);
 • EKG-karakteristik för subendokardiell ischemi med en hög positiv T-våg;
 • EKG-karakteristik för transmuraliskemi med negativ T-våg;
 • EKG-karakteristik för subendokardiell skada med minskning i ST-segmentet;
 • EKG med tecken på transmural skada med ST segmenthöjning;
 • EKG med rytm och ledningssjukdomar;
 • EKG med ärr och fokal förändringar i myokardiet.

Med hjälp av EKG kan du inte bara diagnostisera "hjärtinfarkt", men bestämmer också förskrivningsperioden. Detta är möjligt eftersom myokardinfarktet fortskrider i etapper.

Om du kan ta bort EKG för den inledande tid (15-30 minuter) efter en svår attack av bröstsmärtor som är typisk för en hjärtattack, som regel, kommer det att finnas ett mönster karakteristiskt för subendokardiell ischemi (EKG registrerar en hög positiv tand T). Men ett sådant tillfälle är väldigt mycket sällsynt. Vanligtvis registreras senare EKG-förändringar.

Steg av skada - den första etappen av hjärtinfarkt

Den första etappen av myokardinfarkt varar vanligtvis från flera timmar till 3 dagar och kännetecknas av utvecklingen av transmurala skador på muskelfibrer som ett resultat av akut kranskärlssjukdom. EKG registrerar uppkomsten av ST-segmentet ovanför isolinet med en båge uppåt, i form av en monofasisk kurva, när segmentet ST sammanfogar med den positiva T-vågan.

I regel bildar en zon av transmural (eller icke-trans-humoral) nekros i centrum av den transmurala lesionszonen. Olika varianter av ST-segmenthöjning vid akut hjärtinfarkt presenteras i artikeln "EKG vid skada".

Om det inte finns någon patologisk Q-våg i den första fasen av hjärtinfarkt på EKG så har nekros inte bildats ännu. Stigningen av ST-segmentet kombineras med den reducerade amplitud R-vågan.

Vid bildandet av nekros bildas den patologiska Q (QR, Qr) i fallet med ett icke-transmuralt infarkt och QS i ett transmuralt infarkt. Oftast förekommer en sådan patologisk Q-tand under de första två dagarna efter utveckling av hjärtattack, men kan spelas in senare - efter 4-6 dagar (i sällsynta fall även senare).

I ledningarna på den motsatta infarktväggen registreras en förstorad tand R (ömsesidiga förändringar). Den uttalade förskjutningen av ST-segmentet över isolinet med 4 mm eller mer i någon av de 12 ledningarna indikerar en allvarlig prognos för sjukdomen.

Akut stadium - det andra stadiet av hjärtinfarkt

Den andra etappen av myokardinfarktutvecklingen varar 2-3 veckor och kan manifesteras inom några timmar efter sjukdomsuppkomsten. Under detta stadium minskar skadningsområdet på grund av det faktum att vissa muskelfibrer dör (skadan går till nekros) och den andra tvärtom återställs (skadan går till ischemi).

Den högra figuren visar schematiskt det nekrotiska området (svart) Skada zonen (blå), ischemi zonen (grön) och EKG registreras över dem: ST-segmentet är något reducerad till konturlinjer (eftersom skadeområdet reduceras). Höjning av ST-segmentet hos vissa patienter kan kvarstå under lång tid (mer än 3 veckor, oftare med främre hjärtinfarkt). Med hjärtinfarkt i vänster ventrikelns bakre vägg fortsätter höjningen av ST-segmentet i 2 veckor. Med omfattande transmurala infarkter är segmenthöjd den mest förlängda - för sådana patienter är en mer allvarlig klinisk bild och en sämre prognos av sjukdomen karakteristisk.

När nekros verkar onormal Q (QS - för transmursinfarkt, QR - för icke-transuralt infarkt). Under det akuta scenet passerar QR-tanden (observerad i det första steget) i Qr. Om den onormala tand Q var frånvarande i det första steget, framträder den i andra etappen. Eftersom periferin av kärnskada zonen bildade transmural ischemi, EKG registrerar negativ symmetrisk tand T. I ledningar anordnade på motsatta väggen infarkt, en ökning av positiv tand T (reciproka förändringar).

Subakut stadium - den tredje etappen av hjärtinfarkt

Under det tredje stadiet av hjärtinfarkt, några av de muskelfibrer som har fått djupa skador går in i nekroszonen, resten återställs delvis och överförs till ischemi. Skadeszonen försvinner sålunda, nekroszonen stabiliseras. Det är under denna period att man kan bedöma infarktets storlek.

Understeget kan delas in i två faser. Under den första fasen (tidig subakut skede) portion av muskelfibrerna är närvarande i zonen för skador reduceras och passerar in ischemiska zonen på grund av vilka den senare sträcker sig genom att omge med nekros zonen (i figuren - toppen EKG tand T från stor storlek, en breddning negativ T-våg, vilket leder till en förlängning av den ventrikulära systolen (QT). I den andra fasen subakuta steget ischemi arean minskar, som orsakas av en ytterligare minskning av delar av muskelfibrer som redan är i ischemi zonen (i figuren - den undre EKG amplituden för negativa vågen T gradvis minskar; bättre dynamik som observeras vid periferin av ischemi). Subakutstadiet varar upp till 3 månader, i vissa fall kvarstår tecken på subakut stadium i upp till 1 år.

Som i föregående stadium, närvaro av nekros orsakar registrering patologiska tand Q. I subakut skede är klart definierade EKG, vilket kan bedömas på storleken av hjärtinfarkt. Om det inte finns någon skada ligger ST-segmentet på konturen. Även om ST-segmentets uppkomst kan observeras under en längre tid, men om det varar i mer än 3 veckor är det nödvändigt att utesluta utvecklingen av akut hjärt-aneurysm.

Cicatricial stadium - det fjärde stadiet av hjärtinfarkt

Detta är det sista steget i utvecklingen av hjärtinfarkt, som varar i många år, vanligtvis under hela patientens liv. Vid nekrosställe inträffar vävnadsärrbildning, som stramar intilliggande friska delar av myokardiet. Ärrvävnad elektrofysiologiskt beter sig som nekros och - det är inte exciteras och genererar inte elektromotorisk kraft (EKG registrerar patologisk tand Q: QR (QR) - när netrasmuralnom vommen; QS (Qr, QR) - med transmural). Samtidigt med bildandet av ärret sker kompensatorisk hypertrofi av de återstående muskelfibrer, vilket resulterar i en minskning av infarkt (transmural hjärtinfarkt kan omvandlas till netransmuralny). Områden med skador och ischemi är frånvarande, t. Metabolism i vävnader återställs.

Under cicatricial-scenen kan den abnormala Q-vågen försvinna, i vilket fall det inte finns tecken på ett EKG-infarkt. Närvaron av den överförda MRI i detta fall är baserad på anamnese och andra undersökningsmetoder.

Eftersom området för skador på cicatricial-scenen saknas är segmentet ST beläget på isolinet. Försvinnandet av ischemiområdet leder till registrering av en positiv T-våg (reducerad eller jämnare). Men en negativ T-våg med liten amplitud kan också spelas in (speciellt med icke-transmuralt myokardinfarkt). Men om en sådan tanddjup T och överskrider halv vågsamplitud Q (R) av 5 mm eller mer, är det sagt att ärret steget Ml åtföljer myokardischemi i samma område. Dessutom bör man komma ihåg att EKG-dynamiken vid långvarig transmural hjärtinfarkt sänks.

Ytterligare EKG-förändringar vid hjärtinfarkt, vilka observeras tillsammans med ovanstående:

 • negativa symmetriska tänder T, som uppträder 2-3 dag efter en akut kränkning av kranskärlcirkulationen;
 • amplituden av negativa tänder T minskar eller de blir positiva på dagarna 4-5 efter sjukdomsuppkomsten;
 • Tänderna T behåller sin form fram till den 5: e och 16: e dagen, varefter de återigen blir djupa negativa med en amplitud som överstiger den initiala;
 • Dessa förändringar i T-vågen observeras med ett stabilt ST-segment och inga upprepade smärtsamma attacker i retrosternal regionen, vilket indikerar en enstaka utveckling av MI;
 • Om ovanstående förändringar i T-vågen tillsammans med smärta i retrosternal området, ST-höjning över konturlinjer, den observerade ökningen i nivån av enzymer i serum, måste vi tala om "frisk" för hjärtinfarkt eller en ökning av nekrotiska zonen.

Låt oss sammanfatta.

EKG-tecken på olika stadier av myokardinfarkt

 • segmentet ST ovanför isolinet;
 • T-våg detekteras inte.
 • segmentet ST gradvis minskar till konturen;
 • en negativ tand T visas.
 • ST-segmentet är isoelektriskt;
 • T våg - negativ;
 • tand Q - clear.

Stegen av hjärtinfarkt och sjukdomens klassificeringstabell

Bland sjukdomar som hotar människoliv leder patologierna i hjärtat och blodkärlen. Enligt medicinsk statistik dör 30% av patienterna från hjärtinfarkt, och det finns en signifikant föryngring. Bekämpning av hjärtmuskeln diagnostiseras även hos 30-åriga patienter. En kompetent och snabb assistans kan rädda patientens liv, eftersom risken för dödsfall är stor vid den första fasen av en attack. Varje person som bryr sig om hälsa borde väl känna till typerna och stadierna av hjärtinfarkt. Vi kommer att försöka förstå problemet.

Vad är en hjärtattack?

Myokardinfarkt är en hjärtpatologi som åtföljs av nekros av hjärtmuskeln. Muskelvävnadens nekros beror på omvandling av kransartärerna, vilket orsakar upphörande av blodcirkulationen genom kranskärlskärlen.

Avbrott i blodbanan i myokardiet i mer än en fjärdedel av timmen hotas med irreversibla konsekvenser och dysfunktion i hjärtat. Döda muskelceller som följd ersätts med bindväv, vilket framgår av bildandet av postinfarktcikatrix.

Manifest myocardial brännande retrosternal smärta, har intensifierats, sällan ges i handen under skulderbladet eller käken, andfåddhet, kallsvett, ångest.

Smärtsyndromet avlägsnas inte med tabletter av nitroglycerin. Om denna symptomatologi inträffar, ska du omedelbart ringa till akutteamet för hjärtat. Sjukdomen diagnostiseras med elektrokardiografiska / ekkokardiografiska undersökningar.

Varianter av hjärtattacker

Kardiologer noterar flera olika kriterier, varav klassificeringen av hjärtinfarkt utförs.

Typer av hjärtattacker bestämmer följande parametrar:

 • av den drabbade eldens storlek
 • av djupet av lesionen
 • av platsen för den nekrotiska zonen;
 • genom manifestationens mångfald;
 • lokalisering av smärta;
 • genom resultat av ett elektrokardiogram;
 • på utvecklingen av konsekvenser.

Låt oss dölja mer detaljerat om egenskaperna hos varje typ av hjärtinfarkt.

Enligt storleken på den drabbade härden

Av omfattningen av hjärtmusklerna är myokardinfarkt uppdelat i sorter:

 1. Stort fokal förekommer oftast på grund av trombos eller spasmer i kransartären. Åtföljs av svår smärta bakom bröstbenet, som bär både på kort och lång varaktighet (mer än en dag), en känsla av depression, lägre blodtryck, svettningar, färgförändring i huden, arytmi. Nitroglycerin i detta fall hjälper inte till att eliminera symtomen. Efter patientundersökningen diagnostiseras tecken på kardioskleros, transversal expansion av hjärtat, muffling av hjärttoner. Som regel stiger kroppstemperaturen i 2-3 dagar, blodprovet visar ett ökat innehåll av leukocyter och ESR. Patienten är inlagd för att förebygga och eliminera komplikationer.
 2. Småbränd infarkt är en lättare form jämfört med en stor myokardiell lesion. Det strömmar mot bakgrunden av kort och svag anginal smärta i bröstbenet. Hjärtljud ändras inte. EKG registrerar de patologiska förändringarna i T-vågen. Patienten är på sjukhus.

Med en liten skada av myocardiumets fokus utvecklas inte tromboembolism, ventrikelflimmer, aneurysm och hjärtsprickning. I 30% av fallen kan dock småfokal infarkt utvecklas till en storskalig form.

Djupet av celldöd

I vilken utsträckning vävnadsnekros har spridits diagnostiseras infarktstyper:

 1. Transmural - en genomläsning av hjärtmuskeln, som påverkar nästan hela myokardiet, endokardium och epikardium. Nekrotiska transformationer på EKG fastställs genom QS-vågens patologi, vilket indikerar en svår form av sjukdomen med hög sannolikhet för döden. Det är svårt att diagnostisera många symptom som är gemensamma för andra sjukdomar. Det påminner om angina som har irreversibla konsekvenser.
 2. Intramural - lesion i vänstra kammaren i hjärtmuskeln i djupdjupet i olika storlekar utan att inkludera epikardium och endokardium. På elektrokardiografi inte är fast patologi tand Q. Som ett resultat av bildandet av transmural ischemi runt lesionen inspelade negativa symmetrisk T-vågen, aktuell och rimlig behandling snabbt korrigerar patologin, praktiskt taget eliminerar komplikationer.
 3. Subepicardial - nederlag av det yttre hjärtmembranet (epikardium). EKG diagnostiserar förändringar i Q-vågan med en höjning av ST-segmentet ovanför isolinet. Dödsrisken för patienten är hög.
 4. Subendokardiala - patologiska förändringar av ett smalt band i det inre hjärtskalet (endokardium) i den nedre delen av myokardiet med ST-segmentet som faller under isolinet. Det finns ingen patologi av Q-vågan, den fortsätter utan allvarliga komplikationer.

Som regel, intramural och subendokardiell typer av hjärtinfarkt diagnostiseras microfocal nederlag när transmural och subepicardial typer av hjärtinfarkt - macrofocal.

Enligt platsen för nekros

Platsen för de myokardiska dödcellerna innebär isolering av följande typer av hjärtinfarkt:

 • vänster / höger ventrikel;
 • septum mellan ventriklarna;
 • hjärtans topp
 • kombination av flera lokaliseringar av kardiomyocyters död (posterolaterala, nedre lobben etc.).

Ofta diagnostiseras lesionen av den vänstra ventrikulära delen, medan atriellt infarkt fixas mindre ofta.

När man använder scintigrafi-metoden - införandet av radioisotoper i cirkulationssystemet - är det möjligt att noggrant diagnostisera lesionsplatsen.

Genom många förekomster

Enligt denna indikator klassificeras myokardinfarkt efter typer:

 • primär - diagnostiseras för första gången;
 • återkommande - i det drabbade området av muskelvävnaden i två månader är sekundär skada på myokardiet fixerat;
 • fortsatte - omformning av kransartären, som har en annan lokalisering;
 • upprepas - är erkänd efter två månader eller mer efter en primär hjärtinfarkt, bildas i någon del av hjärtat.

Sekundära manifestationer av nekros av hjärtmuskeln är farliga, vilket ofta slutar med patientens död.

Genom att lokalisera smärta

Under smärtan och dess manifestationsplats finns det två former av hjärtinfarkt - typiskt och atypiskt.

Typiska förändringar i hjärtmuskeln kännetecknas av smärtsamma känslor i bröst- eller förkroppszonen.

Atypisk form av infarkt representeras av patologiska känslor i andra system i kroppen, vilket gör det svårt att korrekt diagnostisera.

Det erkänns mindre ofta och har flera vanliga manifestationer av smärta:

 • atypisk smärtsyndrom (perifer) sker vid spetsen av lillfingret, en vänster skulderblad, i handen, käke, faryngeala / struphuvud, i hjärtat med frånvarande eller förekommer något;
 • abdominal formen påverkar de nedre väggarna hos hjärtmuskeln, är det svårt att diagnostisera eftersom smärtan är lokaliserad till det gastrointestinala området, samma symptom som blindtarmsinflammation, pankreatit och andra gastralgicheskih patologier, såväl som en skarp sänkning av blodtrycket;
 • astmatiska manifesteras av dyspné, liknar astmaattacker, provocerar utvecklingen av lungödem, uppstår på grund av blodstagnation.
 • den cerebrala formen fortsätter mot bakgrund av en cerebral cirkulationssjukdom och kännetecknas av yrsel, medvetslöshet;
 • infarktets arytmiska form fortsätter mot bakgrund av hjärtrytmförstörningar, som inte bara påverkar hjärtmuskeln utan också det ledande systemet med smärre smärtor i bröstregionen.

En felaktig diagnos kan till och med göras av en högkvalificerad specialist med många års erfarenhet.

Med elektrokardiogram

Vid utförande av en elektrokardiografisk undersökning fixeras infarkter i två former:

 • Q-infarkt - bildandet av den patologiska Q-vågan och, i sällsynta fall, QS-ventrikelkomplexet är karakteristiskt för den stora fokala transmursvariationen;
 • inte Q-infarkt - liten fokal myokardiell lesion, manifesterad av negativa T-tänder och konstant Q-våg.

I en fjärdedel är inte hjärtinfarkt med Q-tand och utan Q-våg inte åtföljd av smärtsymptom. Erkänna sjukdomen blir endast möjlig vid maskinvaruundersökningen under schemalagd medicinsk undersökning eller i komplicerat flöde. Oftast förekommer hos patienter med diabetes mellitus, som sker mot bakgrund av förlust av känslighet.

För komplikation av sjukdomen

På utvecklingen av möjliga följder av patologi utmärks följande former av hjärtinfarkt:

 1. Komplicerad form förekommer även med en gynnsam utveckling av sjukdomen och åtföljs av akut myokardieinsufficiens, tromboembolism, septumbrott mellan ventriklerna, perikardit.
 2. Okomplicerad form noteras mindre ofta och kännetecknas av gynnsamma följder: det bildade hjärtärret hindrar inte återkomsten till det tidigare livsstilen. Patienten förblir aktiv och kan arbeta.

Risken för komplikationer minskar med fullständig efterlevnad av medicinska rekommendationer.

Varianter av hjärtinfarkt enligt klassificeringen angivna ovan förväxlas ofta med infarktstillstånd, som heter:

 • lacunarinfarkt - igensättning av små kärlkroppar;
 • urinsyrainfarkt - på grund av icke-farliga förändringar i njurarna diagnostiseras ofta hos nyfödda.

För att undvika hjärtinfarkt borde du leda en hälsosam livsstil, äta rätt, flytta mycket, ständigt övervaka nivåerna av tryck och kolesterol.

Perioder av utveckling av hjärtmuskelpatologi

I medicin utvecklas olika stadier av myokardinfarkt med karakteristiska kliniska manifestationer som kräver ett individuellt tillvägagångssätt och lämplig behandling.

Vi uppmärksammar funktionerna och varaktigheten av perioder med hjärtinfarkt:

Faserna av hjärtinfarkt

Steg av hjärtinfarkt

Den medicinska termen "hjärtinfarkt" betyder död hos en viss del av hjärtmuskeln. Detta beror på en kränkning av cirkulationssystemet och orsakar dess syrehushållning. Enligt statistiken, i listan över orsaker till funktionshinder och dödlighet hos befolkningen, är toppositionen tagen av sjukdomen.

Patologi utvecklas under sådana omständigheter:

 • när det är akut blockering av artärlumen, kallas det kranskärlstrombos
 • clogging artären med en aterosklerotisk plack eller trombus - coronasystenosis;
 • minskning av lumen av kransartärer - stenosering av kranskärlskleros.

De främsta orsakerna till sjukdomen är avsättningen i blodkärlen av kolesterol, diabetes, bestående tryckökning. Andra förhållanden kan provocera en patologi:

 1. överstrykning av nervsystemet
 2. intensiv fysisk aktivitet
 3. tryckfall i atmosfären;
 4. i sällsynta fall - kirurgisk ingrepp.

De viktigaste symptomen - bröstsmärta, brännande, blek hud, svimning, beror till viss del på stadiet av hjärtinfarkt. Med hänsyn till symptomen kan flera varianter av sjukdomen särskiljas. Den vanligaste är till exempel anginal, när det finns en stark hjärtklappning, andfåddhet eller kvävning, är det en astmatisk variant. Vissa av dem kännetecknas av ovanlig lokalisering av smärta, såväl som yrsel, svimning, domningar. Det kan vara en cerebrovaskulär eller en arytmisk form.

Utvecklingsstadier och egenskaper

Det finns stadier av myokardinfarkt i tid, i lesionsanatomin, i lokaliseringen av fokus och omfattningen av lesionen. Faserna kommer då att övervägas beroende på det drabbade området.

Utvecklingsstadier och egenskaper

Inledningsskedet. Det bär namnet - skadorna. Giltighetsperioden mäts med timmar, och ibland av dagar. Det finns en transmural förstöring av fibrer i muskelvävnaden - orsakad av en kränkning av blodcirkulationen i kransartärerna. Studier av stadierna av hjärtinfarkt på EKG registrerade den första en signifikant bågformig ökning av ST-segmentet över nivån på den centrala linjen. Böjningen riktas uppåt, och i det ögonblicket att sammansmälta ST med ett positivt ärr, T liknar en monofasisk kurva. Det är i detta skede att området för nekros bildas, vilket kan vara transmural eller ej.

Intressant! Frånvaro av onormal prong Q säger att ingen del av hjärtmuskeln ännu har dött. När nekros bildas, bildar EKG samtidigt en spets Q. Ofta händer detta under de första två dagarna, och kanske efter 6.

Den andra är den akuta perioden av den patologiska processen, varar ungefär tre veckor och kan manifesteras efter ett par timmar från sjukdomsuppkomsten. Följande inträffar: den skadade zonen reduceras eftersom ett visst område av fibrerna äntligen dör och nekros bildas och den överlevande försöker återhämta sig och gradvis omvandlas till ischemi.

Bilden visar att ST-segmentet tenderar att isolera på grund av minskningen av nekroszonen.

Viktigt! Patienterna kan för en tid vara förhöjda ST, som inträffar eller händer vid ett främre infarkt.

Med tanke på stadierna av myokardinfarkt hänvisar nekrotisk noggrant till den akuta perioden av bildandet av det skadade området.

Resultatet är att QR-tanden blir Qr. Om i början var Q frånvarande, nu är det tydligt synligt. Detta beror på det faktum att i den utkanten av den skadade zonen bildas ischemi registreras därför en negativ tand T.

Den tredje. Vid detta skede passerar de skadade fibrerna in i nekrosområdet och resten försöker återhämta sig. Under skadezonens försvinnande tid är det möjligt att uppskatta storleken på hjärtmuskeln. Det kan sägas att vid detta stadium av myokardinfarktet utvecklas en panatomi, kännetecknad av bildandet av en ischemisk del.

Understeget är uppdelat i två huvudfaser. I det första sker återställandet av muskelvävnad och dess övergång till den ischemiska zonen, vilket är ansvarig för dess expansion och den närliggande delen av nekros. Det manifesteras av en ökning av T-vågens storlek och dess expansion, liksom av förlängningen av QT. I nästa fas reduceras den zon som beskrivs ovan, vilken orsakas av den fortsatta återhämtningen. Följaktligen minskar T-amplituden och dynamiken kan spåras bättre.

Den sista. Den aktiva fasen av hjärtinfarkt avslutas av ärrvävnad. Detta kan ske i flera år, de överlevande delarna av myokardiet dras ihop. Denna region manifesterar sig inte på något sätt, d.v.s. Det är inte upphetsat och skapar inte en elektromotorisk kraft. Denna period refererar till scenen av myokardiell hypertrofi, vilket gör att du kan minska det smärtsamma området. Tack vare återställandet av ämnesomsättningen försvinna de tidigare bildade områdena. På EKG-försvinnandet av Q och ST är belägen på isolinivån registreras en positiv tand T.

I post-infarktperioden går ärret när det gäller slutförandet av dess bildning, och hjärtat anpassar sig till de nya arbetsförhållandena. Alla stadier av utveckling av hjärtinfarkt har individuella manifestationer på elektrokardiogrammet, vilket gör det möjligt för medicinsk arbetstagare att vidta nödvändiga åtgärder och föreskriva effektiv behandling.

Möjliga konsekvenser

Sjukdomar i hjärtat är farliga för deras komplikationer, i händelse av hjärtinfarkt, är de följande:

 • Kardiogen chock eller svullnad i en av lungorna;
 • fullständig bristning av myokardiet
 • okoordinerade ventrikulära sammandragningar;
 • avvikelser från normal rytm;
 • utskjutande av artärväggar;
 • trombos i hjärtat;
 • sår, blödning, hjärtblödning, tryckminskning.

Av stor betydelse är diagnosen av sjukdomen i de tidiga stadierna, eftersom de flesta fallen leder till ett dödligt utfall.

Viktigt! Begränsa nekrosområdet och minska sannolikheten för komplikationer endast under de första sex timmarna.

Många patienter har en hög grad av återfall, så du behöver behandla din hälsa med särskild vård.

Orsaker och stadier av hjärtinfarkt

Myokardinfarkt är nekros av ett visst område i hjärtmuskeln som uppträder när blodflödet i artärerna störs. Det hänvisar till den akuta formen av kranskärlssjukdom, som kännetecknas av en störning av tillgången på blod, näringsämnen och syre. Den döda vävnadsplatsen på hjärtmuskeln kallas infarktzonen. Sjukdomen utvecklas oftast i den vänstra delen, eller i delen av delande hjärtseptum.

Orsaker till hjärtinfarkt.

Faktorer som påverkar förekomsten av hjärtinfarkt inkluderar kränkningar av blodflödet i kransartärerna, ateroskleros, ålder, arteriell hypertoni, fetma, rökning och stillasittande livsstil.

När aterosklerosartärer bildas områden där vilken del av väggen som förstörs, på grund av vilken det finns förnimmelse (stenos) eller trombos av koronarkärlen. Det är han som är den främsta orsaken till hjärtinfarkt och refererar till en oberoende nosologisk form. En uttalad ateroskleros detekteras hos 95% av dödsfallet från hjärtinfarkt. Det påverkar de flesta (80% - 85% av fallen) av kransartärerna. I vissa fall är orsaken till sjukdomen också den icke-aterosklerotiska skadorna i artärerna och bidrar således till utvecklingen av andra kardiovaskulära sjukdomar.

En annan orsak till infarktutveckling är ålder, eftersom risken för ateroskleros stiger efter femtio år. Dessutom accelererar arteriell hypertension dess utveckling och påverkar hjärtmuren negativt.

Rökning kan hänföras till en av de vanligaste orsakerna till hjärtinfarkt. Detta beror på det faktum att hjärtkärlskärlen är smalare och samtidigt reduceras tillförseln av hjärtmuskeln med blod.

En stillesittande livsstil blir ofta orsaken till fetma, nämligen personer med överdriven vikt riskerar oftast att utveckla hjärtinfarkt. Fetma accelererar utvecklingen av ateroskleros, liksom diabetes och högt blodtryck. Allt detta leder till en sämre blodtillförsel till hjärtat och skador på dess väggar och väggar i venösa artärer. Detta visar att myokardinfarkt är den vanligaste sjukdomen bland äldre och överviktiga.

Steg av hjärtinfarkt.

Myokardinfarkt utvecklas i fyra steg.

Skadorna är den första bland de fyra. Vanligtvis varar det i flera timmar, och det kan gå upp till tre dagar. Under denna period förekommer transmuralskador på muskelfibrerna, som uppstår på grund av akuta cirkulationsstörningar. I regel bildas transmural eller nontransmural nekros vid detta stadium i centrum av transmursionslärningszonen. Allt detta kan detekteras med hjälp av ett elektrokardiogram. Om resultatet av EKG indikerar att den onormala Q-tanden är frånvarande, har nekros inte bildats ännu. Vid nekrosbildning bildas Q-vågformen gradvis, vilket blir märkbart i slutet av EKG. Oftast förekommer denna prong inom två dagar efter utvecklingen av hjärtinfarkt. Men det är möjligt att det kan bildas om sex dagar.

Den patologiska Q-vågen är uppdelad i QR (där R är en tand som liknar Q), Qr (icke-transuralt infarkt) och QS (transmuralt myokardinfarkt).

Om ST-segmentet överskrids med 4 mm i någon av de tolv grenarna ger en allvarlig förutsägelse att personen snart kommer att genomgå en hjärtinfarkt.

Nästa stadium av hjärtinfarkt är det akuta skedet. Det varar i två till tre veckor och kan manifesteras inom några timmar efter sjukdomen. Under denna period reduceras den skadade zonen på grund av nekros eller restaurering av en del av muskelfibrerna. När skadan återställs blir den gradvis ischemi.

Om du tittar på EKG i detta skede ser du omedelbart hur ST-segmentet minskar till isolinet, eftersom skadningsområdet gradvis minskar. Även hos vissa patienter kan man se en ökning i segmentet, som kvarstår i mer än tre veckor. Detta sker ofta med anterior myokardinfarkt. Med ett bakre vägginfarkt kvarstår segmenthöjd i två veckor eller mer. Dessutom kan det akuta skedet inte undvikas och bildandet av nekros, där tand Q uppträder.

I det tredje subakutiska stadiumet går en del av muskelfibrerna som har fått djupa skador i nekros och resten, som har fått mindre skador, går in i ischemi. Det är under denna period att det är möjligt att bedöma det kommande infarkt, då den skadade zonen försvinner och nekroszonen stabiliseras.

Subacutstadiet är uppdelat i två faser. Under passagen av den första fasen eller det initiala subakutiska steget återställs en del av muskelfibrerna som befinner sig i skadedelen, varefter de passerar till ischemisk tillstånd. I fasens andra fas börjar den ischemiska zonen minska. Detta beror på det faktum att muskelfibrerna i ischemiområdet återställs gradvis.

Subakutstadiet av hjärtinfarkt kan vara cirka tre månader och i mer komplicerade fall upp till ett år. Som i det akuta skedet har subakut också nekros på grund av registreringen av den patologiska Q-vågan.

Det sista stadiet av hjärtinfarkt är cicatricial. Detta är det sista steget, som varar så länge som flera år, och hela livet. I stället för den bildade nekrosen bildas en ärr på vävnaden, vilken skärper intilliggande friska områden. Dessutom finns en samtidig hypertrofi av skadade muskelfibrer. Den onormala tand Q kan försvinna, och EKG kommer inte att visa tecken på ett tidigare myokardinfarkt.

Hittills har orsakerna och stadierna av myokardinfarkt studerats fullständigt av medicin. Det är därför en snabb appell till en specialist hjälper till att undvika allvarliga hälsoproblem. Dessutom glöm inte en hälsosam livsstil och ordentlig näring.

VII.3. Steg av hjärtinfarkt

Större vinklar av myokardinfarkt har ett konsekutivt skede: akut stadium, subakut och scarringstadiet. Varaktigheten av varje steg är variabel, men den ungefärliga regelbundenheten kan fastställas med ett empiriskt intervall 1-3.

1-3 h - 1-3 dagar - varaktigheten av infarktets akuta stadium.

I detta skede bildar kaliumjoner som har passerat bortom de döda myokardiocyterna skadorna. De senare registreras på EKG-bandet genom att lyfta segmentet S-T i ledningar belägna ovanför infarktzonen. Stegningen av segmentet S-T maskerar tanden T, vilket är praktiskt taget osynlig i detta skede.

Monofasiciteten i segmentet S-T och T-vågan - detta är tecknet på det akuta stadiet av hjärtinfarkt.

1-3 dagar - 1-3 veckor - varaktigheten av det subakutiva steget.

Gradvis tvättas de kaliumjoner som har hällt in i nekroszonen ut ur det, skada strömmen börjar försvaga och segmentet S-T gradvis sänker sig till isolinet. Samtidigt med denna process börjar tydligt kontur negativ prong T. Vid uppnående av segment S -T isoelektrisk radslut subakut skede, och processen fortsätter till steg ärrbildning.

Gradvis minskning av S-T-segmentet till isolinet med en tydlig visualisering av den negativa T-vågan är ett tecken på subacut stadium av hjärtinfarkt

1-3 veckor - 3 månader. Varaktighet av ärrstadiet.

I detta steg, har kaliumjoner för länge sedan lämnat området nekros, inte fel strömmar, bindväv bildas på platsen av döda myocardiocytes sker konsolidering vommen, dess vaskularisering, växa nya myocardiocytes.

Tinen T dras gradvis till isolinet, det kan bli positivt, höjden på R-vågan kan öka. Dessa förändringar är mer eller mindre märkbara men de är inte huvudmärket för ärrsteget. Markören på ärrstadiet och i det efterföljande skedet av ärret är en patologisk Q,

Sekvensen av de beskrivna förändringarna i elektrokardiogrammet, som är karaktäristiskt för infarktprocessens iscenesättning, är så naturlig att vi säkert kan kalla det sjätte tecknet på hjärtinfarkt.