Huvud / Åderbråck

kardioskleros

kardioskleros - patologi av hjärtmuskeln, som kännetecknas av överväxt av bind ärrvävnad i myokardiet, den muskelfibrer utbyte och deformation av ventilen. Utvecklings platser kardioskleros händer på plats död hjärt fibrer, vilket innebär första kompensationshjärtförstoring, utvidgning av hjärtat och sedan till utvecklingen av ventil misslyckande. Cardio är en frekvent resultat av ateroskleros i kranskärlen, kranskärlssjukdom, myokardit olika ursprung, myocardial dystrofi.

kardioskleros

kardioskleros - patologi av hjärtmuskeln, som kännetecknas av överväxt av bind ärrvävnad i myokardiet, den muskelfibrer utbyte och deformation av ventilen. Utvecklings platser kardioskleros händer på plats död hjärt fibrer, vilket innebär första kompensationshjärtförstoring, utvidgning av hjärtat och sedan till utvecklingen av ventil misslyckande. Cardio är en frekvent resultat av ateroskleros i kranskärlen, kranskärlssjukdom, myokardit olika ursprung, myocardial dystrofi.

Kardioskleros utveckling på grundval av inflammatoriska processer i hjärtmuskeln kan uppstå i alla åldrar (även i barndomen och tonåren), mot bakgrund av kärlskador - främst hos medelålders och äldre patienter.

Klassificering av kardioskleros

Det finns två morfologiska former av kardioskleros: fokal och diffus. Med diffus kardioskleros är myokardiet jämnt skadat och foci av bindväv distribueras diffus genom hjärtmuskeln. Diffus kardioskleros observeras i IHD.

Fokal (eller cicatricial) kardioskleros kännetecknas av bildandet i myokardiet av separata, olika cikatricialstorlekar i storlek. Vanligtvis sker utvecklingen av fokal kardioskleros som ett resultat av ett hjärtinfarkt, mindre ofta myokardit.

Kardioskleros allokerade etiologiska former är primär sjukdom resultatet medför cicatricial substitution av funktionella myokardiala fibrer: aterosklerotisk (i resultatet av ateroskleros) postinfarkt (som resultat av hjärtinfarkt) myocarditic (i resultatet av reumatism och myokardit); sällan sett andra former kardioskleros samband med degeneration, trauma eller annan skada på hjärtmuskeln.

Etiologiska former av kardioskleros

Myokarditformen av kardioskleros utvecklas på platsen av det tidigare inflammatoriska fokuset i myokardiet. Utvecklingen av myokardiell kardioskleros är associerad med processerna för utsöndring och proliferation i myokardens stroma, liksom förstörelsen av myocyter. Myokardit karakteriseras av förekomsten av en anamnes av infektiösa och allergiska sjukdomar, kroniska infektionsfett, vanligtvis unga patienter. Enligt EKG-data noteras förändringar i den diffusa naturen, mer uttalad i rätt ventrikel, ledning och rytmförstöring. Hjärtans gränser är jämnt förstorade, blodtrycket är normalt eller minskat. Ofta utvecklar kronisk cirkulationssvikt i högra ventrikulärsystemet. Biokemiska blodtal är vanligtvis oförändrade. Försvagat hjärta låter, accent av III-tonen i projiceringen av hjärtans topp.

Aterosklerotiska kardioskleros formen är vanligtvis en manifestation av långsiktig kranskärlssjukdom, den kännetecknas av långsam utveckling och diffus karaktär. Nekrotiska förändringar i myokardiet utvecklas som ett resultat av den långsamma degeneration, atrofi och död av de individuella fibrerna, som orsakas av hypoxi och metaboliska störningar. Dödsreceptorer orsakar en minskning i känslighet av myokardiet för syre och progression av CHD. Kliniska manifestationer av en lång tid kan vara knappa. Så snart cardio fortskrider, utvecklar vänsterkammarhypertrofi, då fenomenet hjärtsvikt: hjärtklappning, andnöd, perifert ödem, utgjutningar i hålrummen i hjärtat, lungorna, bukhålan.

Sklerotisk förändringar i sinusknutan leda till utveckling av bradykardi och ärrbildning processer ventiler senor fibrer och papillarmusklerna kan leda till utveckling av förvärvade hjärtsjukdom: mitralis eller aortastenos, klaff insufficiens. Auskultation hjärta auskulteras försvagning jag slå i projektions apex, systoliskt blåsljud (med aortaklaffen skleros - mycket grov) i spetsen av hjärtat och aorta. Vänsterkammarsvikt utvecklar cirkulation, blodtryck över det normala intervallet. När aterosklerotiska kardioskleros rytmen och ledningsstörningar uppstår på förslutningar typ varierande grader och delar av ledningssystemet, förmaksflimmer och extrasystoler. Undersökning av biokemiska parametrar för blod avslöjar ökad kolesterol, förhöjda nivåer av β-lipoprotein.

Postinfarningsform av kardioskleros utvecklas när en plats med döda muskelfibrer ersätts av cikatricial bindväv och har liten eller stor fokalitet. Upprepade infarkt bidrar till bildandet av ärr med varierande längd och lokalisering, isolerade eller intill varandra. Kardioskleros efterkörning kännetecknas av myokardiets hypertrofi och utvidgningen av hjärtkaviteterna. Cicatricial foci kan sträcka sig under påverkan av systoliskt tryck och orsaka bildandet av en aneurysm i hjärtat. Kliniska manifestationer av kardioskleros efter hjärtinfarkt liknar aterosklerotisk form.

En sällsynt form av sjukdomen är primär kardioskleros, som följer med kollagenos, medfödd fibroelastos, etc.

Symptom på kardioskleros

Kliniska symtom kardioskleros bestäms av dess morfologiska och etiologiska former, förekomst och lokalisering. Fokal och diffus måttligt uttryckt kardiosklerosis ofta förekommer kliniskt asymtomatiska emellertid platsen även mikroskopiska foci vid ställen skleros ledande systemet eller nära sinusförmaks nod kan orsaka stabila ledningsstörningar och olika hjärtarytmier.

De främsta manifestationerna av diffus kardioskleros är symptomen på hjärtsvikt och en kränkning av myokardiums kontraktile funktion. Ju större arean av funktionell myokardvävnad ersätts av bindemedel, desto större är sannolikheten för att utveckla hjärtsvikt, ledningssjukdomar och rytm. Om fenomenen ledning och rytmförstöring överväger, noterar patienter hjärtklappning, arytmisk hjärtkontraktion. Med utvecklingen av fenomenen hjärtsvikt, andfåddhet, svullnad, smärta i hjärtat, minskad uthållighet mot fysisk ansträngning etc.,

Kardioskleros fortsätter med gradvis progression och växling av perioder med relativ eftergift, som kan vara upp till flera år. Patientens hälsotillstånd bestäms till stor del av utvecklingen av den underliggande sjukdomen (ateroskleros, reumatism, hjärtinfarkt) och livsstil.

Komplikationer av kardioskleros

Cardio kan kompliceras av progressiv kronisk hjärtsvikt, aneurysm bildandet av hjärtat, atrioventrikulärt blockader, utveckling av kammartakykardi, ett allvarligt hot mot patientens liv. Bristning av hjärtväggen leder till en aneurysm perikardiell tamponad hålighet.

Diagnos av kardioskleros

Vid diagnos tar kardioskleros cardiologist hänsyn till den tidigare historia (närvaron av ateroskleros, kranskärlssjukdom, migrerade sista myokardit, hjärtinfarkt, reumatism och liknande. D.), Den relativa stabiliteten av hjärtsvikt (ödem, andnöd, akrocyanos), arytmi (förmaksflimmer, arrytmi). Diagnosen bekräftas av resultaten av EKG, som kännetecknas av ihållande förändringar, ekokardiografi, hjärt MRI data.

Differentierade formen kardioskleros är ibland svårt, särskilt mellan aterosklerotisk och myocarditic. För aterosklerotisk kardioskleros formen indikerar närvaron av ischemisk hjärtsjukdom och hypertension, resultaten av farmakologiska och belastningstest på cykel, EKG-förändringar. Sannolikhet diagnostisk myocarditic kardioskleros ovan i störningar i hjärtverksamheten hos unga patienter, på bakgrunden eller efter infektionssjukdomar, komplexa arytmier och överledningsstörningar, avsaknad av fokala lesioner i myokardiet på ett elektrokardiogram.

Behandling av kardioskleros

Terapi för kardioskleros syftar till att eliminera manifestationerna av den underliggande sjukdomen, förbättra metaboliska processer i myokardiet, eliminera tecknen på hjärtsvikt och lednings- och rytmförstöring.

Behandling av kardioskleros utförs av diuretika, perifera vasodilatatorer, antiarytmika. Alla patienter med kardioskleros visade en begränsning av fysisk aktivitet. I närvaro av hjärtans aneurysm kan kirurgisk behandling anges med svåra ledningsstörningar - implantering av pacemakern.

Prognos och förebyggande av kardioskleros

Förändringar i patientens tillstånd och förmåga att arbeta med kardioskleros bestäms av allvarligheten och arten av patologins manifestation. Om kardioskleros inte belastas av kränkningar av hjärtrytmen och blodcirkulationen är kursen mer fördelaktig. Utseendet av förmaksflimmer, cirkulationsinsufficiens, ventrikulär extrasystol försämrar prognosen. Betydande fara för patientens liv är närvaron av en aneurysm av hjärtat, kammartakykardi och komplett AV-block.

För förebyggande av kardioskleros är tidig diagnos, aktuell och aktiv behandling av myokardit, koronarinsufficiens, ateroskleros nödvändig.

Det viktigaste med hjärtkardioskleros: kärnan i sjukdomen, typerna, diagnosen och behandlingen

Från denna artikel kommer du att lära dig: vilka förändringar i hjärtat orsakar kardioskleros, varför det uppstår, hur mycket symptomen bryter patienternas tillstånd. Finns det särskilda metoder för att behandla denna patologi.

Kardioskleros är en sjukdom där normala hjärtmuskelceller ersätts av en sämre ärrvävnad - myocardiell ärrbildning uppträder. Detta medför förlust av struktur (ökning i storlek, expansion), rytmstörningar (arytmier) och nedsatt funktionalitet (svaghet, hjärtsvikt). bildad

Kardioskleros orsakar inte alltid klagomål och symtom. Om hjärtens ärrbildning utvecklas endast något (i form av små foci), presenterar patienterna inga karaktäristiska klagomål. Uttalade sklerotisk process bryter dramatiskt allmäntillstånd hos den person i form av smärta i hjärtat, till livshotande arytmier, svår andnöd, ödem, komplett oförmåga tolerera motion.

I allmänhet bestäms symtomen av den huvudsakliga orsakssjukdomen som ledde till utvecklingen av kardioskleros och graden av hjärtsvikt. Det kan trots allt inte vara en oberoende (primär) patologi.

Förändringar i myokardiet med kardioskleros är irreversibla, så det kan inte botas. Moderna behandlingsmetoder stöder myokardiet och eliminerar symtomen på hjärtsvikt, som är föremål för livslång efterlevnad av rekommendationerna från specialister. Behandla sjukdomen ska en kardiolog, och vid behov hjärtkirurg.

Kärnan i patologi: varför denna sjukdom är sekundär

Begreppet sekundär sjukdom innebär att det inte kan vara ett självständigt patologiskt tillstånd, utan uppstår alltid mot bakgrund av en annan patologi. Denna egenskap är karakteristisk för kardioskleros. Det förefaller aldrig hos en person som inte har haft klagomål eller sjukdomar från hjärtat.

I sin väsen är hjärtskleros ersättning av den förstörda normala hjärtvävnaden med en ostrukturerad ärrvävnad. Och även om ärret inte kan kallas en patologisk vävnad, är allt som det kan göra en wireframe-funktion på platsen för de förstörda hjärtcellerna. Men för att ta på sig sin funktion är han inte kapabel.

Allt detta innebär att kardioskleros är en naturlig process för ärrbildning på platsen för förstörda celler i hjärtat, som är adaptiv i naturen. Men om ärrvävnaden blir för mycket sprider den sig till viktiga strukturer i myokardiet eller ledningssystemet, vilket stör normal funktion och orsakar symtom på minskning av hjärtens kontraktile aktivitet.

Typer av kardioskleros

Beroende på omfattningen och omfattningen av ärrprocessen i hjärtat klassificeras den i arter. Enligt den internationella klassificeringen av sjukdomar finns det bara två: diffusa och brännbara.

Funktioner av diffus process

Om cicatricial degeneration sträcker sig till de flesta av avdelningarna eller hela myokardiet, utan tydliga gränser, kallas den diffus kardioskleros. En sådan förändring i början har en nätverksstruktur - den bildar celler från bindevävnaden i bindväv, mellan vilka muskelcellerna ligger. De utför kontraktile rörelser. Som progressionen av kardioskleros ökar området för den strukturlösa vävnaden på grund av muskulaturen, men fullständig ersättning av det drabbade området av myokardiet bör inte ske.

Funktioner av fokuseringsprocessen

Om kardioskleros är begränsad av ett litet område med tydliga gränser, kallas det fokal. En mer förståelig egenskap är ett ärr på hjärtat. Liksom ärret från skarvarna på huden, representeras det uteslutande av en bindväv och innehåller inte muskelceller. En sådan plats är helt saknad av kontraktilitet och fungerar endast som en förbindelsekomponent mellan friska muskelceller.

När patologi blir farlig

Hos 40-45% orsakar hjärtscleros inga specifika symtom som skulle tala om dess närvaro och hotar inte patienter.

Risker uppstår i sådana fall:

 1. När den diffusa processen sprider sig över ett stort område av hjärtat och gallringen av myokardens väggar:
 • minskad myokardiell kontraktilitet - hjärtsvikt;
 • sträckning av väggar och hålrum - en signifikant ökning av hjärtans storlek.
 1. En svag ärr på hela tjockleken på myokardiet med fokal kardioskleros är risken för att bilda en hjärt-aneurysm (saccular protrusion).
 2. Tjockt, tjockt eller ärr påverkar det centrala banan för de nervimpulser till hjärtat - de riskledningsstörningar (blockera) och rytm (arytmi: extrasystole, paroxysmal fibrillation).

De främsta orsakerna till

Scarring av myokardiet måste nödvändigtvis föregås av destruktion. I en roll av orsakerna som kan provocera förstöring av kardiomyocyter (hjärtceller) kan de agera:

 • Ateroskleros i hjärtkärlen. Det leder till en permanent störning av blodcirkulationen i myokardiet, vilket i sin tur orsakar dess dystrofi - förlust av struktur och förstörelse, växer till en ärrprocess.
 • Ischemisk sjukdom. Det är direkt relaterat till ateroskleros, men centrala kärl, kransartärer, påverkas. Orsakar mer uttalad och vanlig kardioskleros jämfört med aterosklerotisk.
 • Myokardinfarkt - nekros av hjärtmuskeln. På platsen för de förstörda cellerna bildas en begränsad ärr.
 • Myokardit är en inflammatorisk process i hjärtat. I ställen för hjärtinfarktbildning bildas bindväv.
 • Kardiomyopati och kardiodistrofiya - hjärta olika förändringar karaktär hypertrofi (förtjockning), restriktiv process (kompression), dilatation (utvidgning) inkräkta mat och orsakar destruktion av kardiomyocyter följt skleros.
 • Allvarlig hypertoni och diabetes. I det första fallet upplever hjärtat konstant överbelastning med ökat tryck, i det andra syreförlusten på grund av diabetisk inblandning av de minsta kärlen. Det allmänna resultatet av dessa tillstånd är dystrofi, förstörelse, sklerosering.

Tabellen visar orsakssambandet mellan mekanismerna för kardioskleros uppkomst, dess omedelbara orsaker och arter.

Kardioskleros: Vad är det, beskrivning, symptom, terapi taktik

Vad är kardioskleros och hur manifesteras det? Denna sjukdom i hjärtat är av kronisk natur, där tillväxten av bindväv uppträder i hjärtmuskeln. Detta åtföljs vanligtvis av en minskning av antalet kroppsliga muskelceller.

Kardioskleros verkar sällan som en oberoende sjukdom och utvecklas oftast på grund av andra kroppsformer.

Om hjärtsjukdom

Med kardioskleros förstörs normala hjärtmuskelceller (kardiomyocyter) och bindväv bildas på plats. Fibrerna i denna vävnad har inte förmågan att utföra samma funktioner som kardiomyocyter. De gör inte kontrakt, så hjärtmuskeln förlorar delvis sin effektivitet.

Den huvudsakliga faktorn i ursprunget till denna patologi är den kroniska patologin för kardiovaskulärsystemet, vilket leder till att kardiomyocyter förlorar sitt skydd och börjar försämras.

Orsaker och riskfaktorer

Kardioskleros är tillräckligt människor med alla åldrar. Men orsakerna till att patologiska processer börjar förekomma i hjärtmuskulaturens vävnader kan variera beroende på ålder.

Barn lider ofta av denna sjukdom som ett resultat av dystrofiska eller inflammatoriska processer som uppträder i myokardiet. Hos vuxna bildas patologi oftare under påverkan av störd metabolism. Orsakerna till sjukdomsutvecklingen varierar beroende på dess typ.

De viktigaste faktorer som bidrar till utvecklingen av kardioskleros är:

 • Högt blodtryck. Hos hypertensiva patienter rör blodet mycket snabbare genom blodkärl. Som en följd av detta uppträder turbulens i blodet, vilket bidrar till ackumulering av kolesterol, minskning av koronarkärlen och minskad tillgång av näringsämnen till hjärtmuskulaturens vävnader.

 • Brott mot ämnesomsättningen av fetter. Kolesterolhalten i kroppen kan öka och som ett resultat av störningar i metaboliska processer.
 • rökning. Under inverkan av nikotin i hjärtmuskeln finns spasmer, vilket på kort sikt förvärrar blodtillförseln. Också bidrar frekvent rökning till ackumulering av kolesterol och förminskning av koronarkärlen.
 • ärftlighet. Kardioskleros kan vara en medfödd sjukdom där ett barn är födt med patologiskt inskränkt blodkärl i hjärtat.
 • övervikt. Om en person är överviktig utsätts hans hjärtmuskel för ökad stress. För att säkerställa en normal blodcirkulation måste hjärtmuskeln arbeta mycket intensivt, vilket ökar slitage och kan leda till en kränkning av myokardiecellens funktioner.
 • Nervös överbelastning. Ständiga stressiga situationer orsakar ökad aktivitet i binjurarna. De börjar i ett förbättrat läge för att producera hormoner som minskar blodkärlens ton och stör metabolism.
 • Strålningsbestrålning. Vid bestrålning kan den molekylära strukturen hos myokardceller störas, vilket leder till att de börjar bryta ner, ersättas av en bindväv.
 • Kardioskleros kan också bildas som en komplikation av andra sjukdomar:

  • sarkoidos. Denna sjukdom orsakar patologiska processer i myokardiet, vilket leder till utseende av inflammatoriska neoplasmer. Under behandlingsprocessen elimineras neoplasmer framgångsrikt, men i deras ställe finns det en bindväv som orsakar patologi.
  • hemokromatos. Sjukdomen kännetecknas av ackumulering av järn i hjärtans väggar. När järnnivån överskrider de tillåtna gränserna uppträder inflammation, åtföljd av en ökning av bindväv.
  • sklerodermi. Sjukdom, där kroppen börjar intensivt expandera bindväv. Dessa processer kan påverka hjärtmuskeln, vilket leder till bildandet av kardioskleros.

  klassificering

  Typer beroende på platsen och intensiteten av tillväxten i bindväv:

  1. Fokaliserad kardioskleros. Denna form av sjukdomen kännetecknas av utseendet i vävnaderna i hjärtat av individuella cikatriciala formationer. Ofta förekommer fokalformen efter en myokardit eller hjärtinfarkt.
  2. Diffus kardioskleros. Med denna form av sjukdomen bildas bindväv jämnt över hela hjärtat av myokardiet. Vanligtvis förekommer som en komplikation av kronisk ischemi eller efter giftiga eller infektiösa hjärtskador.

  Beroende på orsaken är kardioskleros uppdelad i följande former:

  1. Aterosklerotisk. Det bildas på grund av sjukdomar som orsakar hypoxi hos hjärnmusklerna - oftast på grund av kronisk ischemi hos hjärtat.
  2. Postinfarkt. Till följd av hjärtinfarkt finns en omfattande död av kardiomyocyter, i vilka bindväv framträder.
  3. Myocarditic. Det bildas på grund av inflammatoriska processer i huvudorganets vävnader.

  I sällsynta fall, kardioskleros kan ha en medfödd karaktär. Denna typ av sjukdom kan uppstå som följd av andra medfödda hjärtsjukdomar - till exempel subendokardiell fibroelastos eller kollagenos.

  Faror och komplikationer

  Kardioskleros är en ganska farlig sjukdom som kan orsaka komplikationer som akut eller kronisk hjärtsvikt. Akut insufficiens kan uppstå som ett resultat av blockering av blodkärlen med en embolus eller trombus. Sådana fenomen leder ofta till brist på patientens och patientens död.

  Kroniskt misslyckande bildas mot bakgrund av gradvis förträngning av artärerna på grund av aterosklerotiska processer. En sådan kardioskleros kan leda till hjärthypoxi, kranskärlssjukdom, atrofi eller hjärtdystrofi.

  symptom

  I de första stadierna av kardioskleros känns nästan inte sig själv. Symptom på sjukdomen börjar manifesteras när patologiska processer utvecklas aktivt. Följande symtom kan uppstå:

  • andnöd - i första skedet framträder efter fysisk ansträngning, i framtiden kan dyspné uppträda även under sömn eller vila;
  • hjärtklappning;
  • ljud i hjärtat, arytmi
  • ökat blodtryck;
  • konstant svaghet, reducerad prestanda;
  • hosta, attacker som dominerar på natten
  • smärta i bröstregionen
  • svullnad i extremiteterna och bukhålan;
  • blek hud, kalla extremiteter;
  • illamående, yrsel, besvär
  • ökad svettning.

  Om det finns oregelbundna hjärtrytm och hjärtsvikt, fortskrider sjukdomen snabbt. Symtomen kommer att öka när patologin utvecklas.

  Kardioskleros hänvisar till mycket allvarlig kardiovaskulär skada. Frånvaro av snabb behandling kommer nödvändigtvis leda till komplikationer, och i nödfall - och till ett dödligt utfall. Därför, när det finns sådana tecken som orsakslöst andfåddhet, snabb puls och svaghet i kroppen, är det nödvändigt att omedelbart konsultera en kardiolog.

  diagnostik

  För att identifiera denna patologi används många diagnostiska test. Först en läkare undersöker patienten, undersöker symptomatologin och historien av sjukdomen. Därefter tilldelas följande diagnostik:

  1. EKG. Det kan upptäcka foci av förändrat myokard, misslyckande av rytm och hjärtledning.
  2. angiografi. Det används för att detektera hjärtkardioskleros.
  3. biopsi. Det gör det möjligt att bestämma diffusa förändringar i vävnaden i hjärtmuskeln.
  4. ekokardiografi. Det krävs för att avslöja graden av tillväxt av bindväv, liksom förändringar i ventilernas arbete.
  5. radiografi. Tilldela för att bestämma sjukdomsfasen samt upptäcka en aneurysm. I svåra former på röntgenstrålen detekteras en ökning av hjärtans storlek.
  6. CT eller MR. Oftast utförs dessa undersökningar i början av sjukdomen. De tillåter oss att identifiera små foci av spridning av bindväv.

  Laboratorietester av patientens blod och urin kan också ordineras. De tillåter oss att identifiera några av de sjukdomar som orsakade sjukdomsutvecklingen.

  Taktik av behandling

  För närvarande har en ganska effektiv metod för behandling av kardioskleros inte utvecklats. Att vända bindväv tillbaka till kardiomyocyter med hjälp av vissa mediciner är omöjligt. därför Terapi av denna sjukdom syftar vanligtvis på att eliminera symtom och förebygga komplikationer.

  Hur man behandlar kirurgiskt

  Kirurgiska och konservativa metoder används vid behandlingen. De första är:

  • Hjärttransplantation. Det anses vara det enda effektiva behandlingsalternativet. Indikationer för denna operation är: minskning av hjärtutgången till 20% eller mindre av normen, frånvaro av allvarliga sjukdomar i interna organ, låg effektivitet av läkemedelsbehandling.
  • Koronar Artery Bypass Surgery. Det används för progressiv förminskning av blodkärl.
  • Implantation av pacemakers. Denna operation utförs med kardioskleros åtföljd av svår arytmi.

  av droger

  För behandling gäller droger som syftar till att eliminera symtom hjärtsvikt:

  • Betablockerare: Metoprolol, Bisoprolol, Carvedilol;
  • Angiotensin-omvandlande enzymhämmare: Enalapril, Captopril, Lizinopril;
  • Diuretika: Butemannid, Furosemid;
  • Hjärtglykosider - till exempel Digoxin;
  • Antagonister av aldosteron - Spironolakton.

  Dessa preparat modifiera hjärtets arbete, vilket ger belastningens reglering. Som en profylax av trombbildning kan läkemedel för utspädning av blod användas.

  Prognos och förebyggande åtgärder

  Prognosen beror på närvaron av samtidiga patologier och komplikationer som härrör från sjukdomen. I frånvaro av arytmi fortskrider sjukdomen mycket lättare. På försämringen av prognosen kan det påverka sådana problem som: cirkulationsinsufficiens, förmaksflimmer, hjärtaneurysm, ventrikulär extrasystol.

  För att minska risken för att utveckla sjukdomen, följ förebyggande åtgärder:

  • Använd mer proteinmat, samtidigt som du lämnar livsmedel som innehåller animaliska fetter.
  • Rök inte och drick inte alkohol.
  • att bekämpa fetma
  • att kontrollera blodtrycket.

  Dessutom, i närvaro av någon hjärtsjukdom bör iakttas regelbundet (var 6-12 månader) hos en kardiolog och genomgå undersökningar. Tidig upptäckt av kardioskleros hjälper till att förhindra utvecklingen av sjukdomen och minimera risken för livshotande komplikationer.

  Hjärtkardioskleros: effektiv behandling av folkmedicin

  Dödligheten från kardiovaskulära sjukdomar är fortfarande hög i både utvecklingsländer och utvecklade länder. Till de mest hemska patologierna ingår läkare myokardinfarkt, ateroskleros och hjärt-kärlsjukdom. Men glöm inte bort den vanliga komplikationen av dessa sjukdomar, kardioskleros.

  I inhemsk medicin likställs denna patologi med en separat sjukdom. Traditionell medicin vet hur man behandlar denna sjukdom, men behandling av kardioskleros med folkmedicin är också möjlig.

  Vad är kardioskleros?

  Kardioskleros - en sjukdom där hjärtat bildade ärr

  Kardioskleros som sjukdom hänför sig till spektrumet av så kallade kardiomyopatier. Patologi kännetecknas av nederlaget i hjärtsmyokardiet: i muskelvävnaden bildas mellanlag av grova fibrer av bindväv. Denna patologiska process kan också kallas hjärtinfarkt. Ärret, som bildats i stället för muskelfibrer, kan inte utföra en kontraktil funktion, för vilket hjärtats arbete störs.

  Den vanligaste budbäraren av kardioskleros är ischemisk hjärtsjukdom. Den kliniska bilden av denna sjukdom innebär otillräcklig blodfyllning av hjärtat, på grund av vilket myokardiet inte tar emot syre och näringsämnen i rätt mängd. Om hjärnans muskelvävnad förlorar blod tillräckligt länge, dör myokardceller.

  Döda celler utnyttjas av immunsystemet, och i deras ställe bildas en grov bindväv.

  Kardioskleros kan ha en lokal och vanlig form:

  • Lokal (det är lokal) form av patologi involverar bildandet av ett bindvävskikt i ett specifikt område i hjärtmuskeln, medan resten av myokardiet inte påverkas.
  • En vanlig form av kardioskleros kan påverka hela hjärtmuskeln.

  Konsekvenserna av kardioskleros liknar komplikationerna av akut hjärtinfarkt. Hjärtmuskeln försöker kompensera för den funktionella förlusten genom myocyternas hypertrofi, det vill säga tillväxten av organets muskulära element. Sådan ohälsosam kompensation leder gradvis till expansion av hjärtat (dilatation). Det dilaterade hjärtat kan inte fullt ut tillhandahålla pumpfunktionen, vilket orsakar hemodynamiska störningar. Dessutom leder dilatation till skador på hjärtklaffarna.

  Orsaker och tecken på sjukdom

  Symptom på kardioskleros beror på dess form

  Kardioskleros etiologi skiljer sig nästan inte från orsakerna till ateroskleros och ischemisk hjärtsjukdom. Vissa forskare konstaterar att kardioskleros är mer sannolikt en följd av dessa hjärtpatologier, snarare än en självständig sjukdom.

  Ändå kan vi notera följande orsaker till sjukdomen:

  • Genetisk predisposition till hjärt-kärlsjukdomar.
  • Kardiomyopati av olika ursprung.
  • Atherosclerosis.
  • Kronisk arteriell hypertoni.
  • Fetma.
  • Diabetes mellitus.
  • Inflammatoriska sjukdomar i hjärtat.
  • Kronisk njursjukdom.
  • Amyloidos.
  • Sedentary livsstil.
  • Rökning och alkoholism.

  Baserat på dessa skäl bör det noteras att inte bara ateroskleros och ischemisk hjärtsjukdom är hjärtkardioskleros. Faktum är att ärbildning i hjärtmuskeln sker efter cellernas död. Själva orsakerna till celldöd kan vara extremt olika.

  Hur som helst är den vanligaste orsaken till patologin akut hjärtinfarkt, vilket i sin tur ofta uppstår som en komplikation av hjärtisk ischemi och ateroskleros.

  De viktigaste manifestationerna av sjukdomen är:

  1. Känsla av konstant trötthet.
  2. Inkonsekvent andning i frånvaro av fysisk ansträngning.
  3. Yrsel och svimning.
  4. Takykardi.
  5. Ödem i nedre extremiteterna.
  6. Sömnlöshet.
  7. Viktökning.
  8. Smärta i bröstet.

  Kardioskleros är mer av en patologisk anatomi. Klagomål hos patienter med kardioskleros kan inte skilja sig från symptomen på andra kardiovaskulära patologier.

  Recept av traditionell medicin

  Tinktur från ingefäraens rot - ett effektivt botemedel mot behandling av kardioskleros

  Metoder för traditionell medicin hjälper till att lindra symtomen på sjukdomen och förhindra utveckling av svåra komplikationer. Läkarna rekommenderar att man kombinerar metoderna för traditionell medicin med läkemedelsterapi.

  De bästa folkrecepten:

  1. Kronärtskockextrakt. Bladen i denna fleråriga växt innehåller ett brett utbud av näringsämnen. Studier visar att kronärtskockextrakt kan hjälpa till att höja nivån av "användbart" kolesterol i kroppen och ta bort överflödigt "skadligt" kolesterol. Kronärtskockextrakt kan användas i form av kapslar, tabletter och tinkturer.
  2. Vitlök. Grönsaker är hänförliga till många helande egenskaper, inklusive förmågan att bekämpa bröstcancer och alopeci. Vissa studier visar att ämnen som ingår i vitlök kan påverka kolesterolhalten i kroppen. För att göra tinkturen måste du använda en press för vitlök. Den resulterande saften kan blandas med citronsaft och vatten.
  3. Niacin. Detta ämne är mer känt hos människor som vitamin B3. Det finns i livsmedel som lever, kyckling, tonfisk och lax. Detta vitamin utför många funktioner i kroppen, men forskare vet också förmågan hos niacin att minska koncentrationen av skadligt kolesterol. Dessutom minskar vitamin B3 koncentrationen av triglycerider, vilket också är viktigt för behandling av kardioskleros. Män ska konsumera minst 16 mg vitamin per dag och kvinnor - 14 mg. För att fylla vitaminbrist, är det att föredra att lägga till speciella livsmedel i kosten, men det är möjligt att hantera multivitaminkomplex.
  4. Ringen av ingefära. Denna folkmedicin innehåller mer antioxidanter som skyddar myokardceller från skador. Ingefära innehåller också naturliga antiaggreganter, vilket förbättrar blodkärlets patency. Kampen mot bildandet av blodproppar i kärlen är extremt viktigt vid ateroskleros och kardioskleros. Ringen av ingefära kan insisteras i kokande vatten och alkohol.
  5. Persilja. Denna växt är en utmärkt källa till mineraler som är nödvändiga för hjärtmuskulärens arbete. Persilja är särskilt rik på flyktiga oljor och flavonoider, som förhindrar oxidativ skada på hjärtcellerna. Persilja kan läggas till en sallad eller användas som avkok.

  Läkande växter kan användas inte bara för behandling av kardioskleros, men också för det allmänna förebyggandet av hjärt-kärlsjukdomar.

  Nutrition för kardioskleros

  Maten ska vara balanserad och korrekt!

  Diet i kardioskleros bör ta hänsyn till vissa förebyggande rekommendationer. Huvudmålet är att bli av med rätter på mättade fetter och skadligt kolesterol. Också mycket viktigt är vägran av överdriven konsumtion av salt och socker.

  Rekommendationer för att sammanställa en diet:

  • Mer löslig kostfiber. Dessa ämnen finns i hela korn, bönor, bär och torkade frukter.
  • Fler "friska" fleromättade fetter, särskilt omega-3. I kosten bör läggas fiskprodukter, kycklingägg, valnötter och alger.
  • Avslag på alkohol. Överdriven användning av triglycerider är en riskfaktor för kardioskleros. Studier visar att även ett glas vin kan öka koncentrationen av dessa ämnen i blodet avsevärt.
  • Antioxidanter i mat. Dessa ämnen skyddar hjärtcellerna från skadliga effekter och förstörelse. Ett stort antal antioxidanter finns i färska frukter och grönsaker.
  • Tillräcklig mineral näring. Hjärtmuskeln behöver kalcium och fosfor. Dessa spårämnen återfinns i mejeriprodukter, ost och vissa grönsaker.

  Den terapeutiska kosten kan vara ett utmärkt komplement till de traditionella och folkliga metoderna för behandling av kardioskleros.

  De vanligaste komplikationerna av kardioskleros är hemodynamiska störningar som är förknippade med kompensatorisk expansion av hjärtat.

  Sådana störningar ökar belastningen på den lilla cirkulationscirkulationen, på grund av vilken utveckling av andningssjukdomar är möjlig. Ofta mot bakgrund av kardioskleros, uppträder patologier i hjärtklaffarna.

  Mer information om hur man behandlar kardioskleros i hemmet kan läras av videon:

  Förebyggande av sjukdomen skiljer sig inte från förebyggandet av de flesta kardiovaskulära sjukdomar. Patienten bör observera en diet med lågt innehåll av salt, socker och mättade fetter och ge även upp alkohol och rökning. Fysisk aktivitet är också viktig för att förebygga kardioskleros. Vi pratar om speciella övningar som hjälper till att förbättra hemodynamiska parametrar.

  Således är behandlingen och förebyggandet av kardioskleros inte bara förenad med läkemedelsbehandling utan också med metoder för traditionell medicin.

  Metoder för behandling av kardioskleros

  Kardioskleros är en patologisk process, manifesterad av konstant tillväxt och ärrbildning i bindväv i hjärtmuskeln. Formade ärr stör arbetet i hjärtat, vilket så småningom leder till hjärtsvikt.

  Oftast är cardio inte en oberoende sjukdom, det förekommer som en allvarlig komplikation i jämförelse med andra sjukdomar, särskilt smittsamma.

  I medicin diagnostiseras kardioskleros ofta efter hjärtinfarkt, liksom med en mängd olika hjärt-kärlsjukdomar.

  • All information på webbplatsen är av informativa skäl och är INTE en vägledning till handling!
  • Du kan sätta PRECISE DIAGNOSEN bara doktorn!
  • Vi ber dig om att inte ta självmedicinering, men göra ett möte med en specialist!
  • Hälsa åt dig och dina nära och kära!

  Många faktorer kan prova ärrbildning i hjärtmuskeln, så den exakta orsaken är svår att identifiera, vilket ofta komplicerar behandlingen.

  kirurgi

  Helt stoppa processen för ärr är myokardet omöjligt, liksom eliminera de redan bildade sälarna. Därför varar behandlingen för kardioskleros en livstid.

  För det första syftar terapin till att bekämpa orsaken, vilket ledde till komplikationer i hjärtat. Därefter förskrivs patienten läkemedel som syftar till att återställa hjärtans rytm och full ledningsförmåga.

  Terapeutisk behandling för kardioskleros är komplex och ordineras strikt av specialister inom hjärtfunktionen. Behandlingen innehåller ett antal mål:

  • eliminering av den ursprungliga orsaken till sjukdomsuppkomsten;
  • Uteslutning av faktorer som kan förvärra sjukdomen
  • avlägsnande av symptom på hjärtpatologi
  • förebyggande av efterföljande komplikationer av sjukdomen;
  • förbättra patientens vitalitet.

  Innan läkemedelsbehandling utförs, genomgår patienten en operation, som syftar till att återställa bindväv.

  Utan ett kirurgiskt ingrepp kommer behandling med droger inte att ge de förväntade resultaten.

  Det finns två sätt att arbeta med kardioskleros:

  Efter att ha utfört någon av dessa metoder ska patienten i framtiden ta de läkemedel som doktorn förskrivit och hålla sig till en viss diet.

  Glöm inte det rätta sättet att leva, kommer en fullständig förkastande av missbruk och lätt motion bidra till att förbättra hjärta och undvika många av de komplikationer i framtiden.

  Vilken metod tillgripa bestäms av läkaren, beror valet till stor del på orsaken som provocerade cardio hjärta, försummelse av sjukdomen, patientens ålder och ytterligare existerande sjukdomar.

  För detta tilldelas en rad tester och obligatoriska studier till patienten före behandlingens början, nämligen:

  • ekokardiogram;
  • elektrokardiogram;
  • Röntgen;
  • MRI;
  • CT;
  • laboratoriet blodprov;

  palliativ

  Terapi syftar till att eliminera symptomen på kardioskleros och eventuella komplikationer av sjukdomen, medan sjukdomen i sig inte behandlas.

  Det huvudsakliga målet för palliativ vård - förlänga livet på patienten och förbättra sin allmänna hälsa, vilket är mycket viktigt, liksom i kardioskleros på grund av trötthet, svaghet och kronisk trötthet avsevärt slits ut.

  Kirurgisk ingrepp med palliativ terapi kan utföras för att eliminera sådana åtföljande patologier:

  • En av de farligaste komplikationerna av kardioskleros.
  • Patologi uppträder ofta efter hjärtinfarkt och behöver verkligen behandling.
  • I detta fall utförs operationen för att förhindra muskelsprängning.
  • För detta stärks eller avlägsnas ett svagt utsträckt område (med avsevärt utskjutande).
  • Den patologi som uppstår med kardioskleros, som stör den normala penetrationen av blod och dess utflöde.
  • För att eliminera denna komplikation används coronary artery bypass-transplantation.
  • Operationen utförs för att expandera lumen och återställa blodflödet.
  • Shunting stoppar förstörelsen av kardiomyocyter och förhindrar ytterligare ärrbildning i bindväv.
  • Komplikation, manifesterad med försummade former av kardioskleros.
  • För att eliminera patologin, kirurgisk introduktion av pacemakare - pacemakers.
  • Denna enhet är utformad för att upprätthålla den normala funktionen av hjärtrytmen på grund av en stark produkt av pulsen.

  I en annan artikel kommer vi att beskriva vad som är post-hjärtkardioskleros.

  cardinal

  Detta medicinsk behandling utförs i svår lanserade kardioskleros när ärrbildning har spridit sig helt enkelt inte hjälpa de flesta muskler och andra metoder.

  Det finns en kardinal behandling vid fullständig ersättning av hjärtat. Endast transplantation av ett hälsosamt organ kommer att bidra till att bli av med symptom, återställa blodflödet och ge kroppen den nödvändiga mängden syre.

  Kardinal kirurgisk behandling utförs efter en omfattande hjärtattack eller med allvarlig myokardit med en märkbar brist på hjärtmuskeln. Med milda, initiala former av sjukdomen används inte denna procedur, eftersom det finns en hög risk för dödsfall. Kardioskleros i detta fall behandlas medicinskt.

  Indikationer för hjärttransplantation:

  • Om hjärtets arbete försämras med 20% av den föreskrivna normen, medan indikatorerna fortsätter att minska, kommer organens irreversibla processer inte ta lång tid att vänta.
  • Om patienten inte utför hjärtbyte, så kommer han att leva bara ett år.

  Transplantation är kontraindicerad om:

  I händelse av att det inte var möjligt att diagnostisera den sanna orsaken till kardioskleros uppkomst eller om den orsakades av en oidentifierad systemisk sjukdom, kan transplantation också utföras. Men en sådan transplantation kommer endast att vara en tillfällig åtgärd för att förlänga patientens livslängd för vidare undersökning.

  Utan att eliminera huvudfokus kommer det nya organet också att bli inflammerat och en process av ärrbildning kommer att börja i sin hålighet.

  Medicinsk behandling av hjärtkardioskleros

  Drogterapi ordineras baserat på resultaten av studier som bestämmer graden av kroniskt hjärtsvikt och förekomst av ytterligare sjukdomar.

  Endast efter fullständig diagnos av patienten kan läkaren välja lämplig medicinering och bestämma dosen. Behandling av kardioskleros med preparat mot ischemisk hjärtsjukdom (CHD) utförs.

  Om kardiosklerosis orsakas av infektion, bör medicineringen inkludera antibakteriella, antivirala, anthelmintiska och antimykotika.

  Bara efter eliminering av infektionen kan man börja huvudterapin, återställa hjärtets arbete och eliminera symtomen på sjukdomen.

  Läkemedel mot kardiokleros och hjärtsvikt tas på ett komplicerat sätt. Det finns ett antal vissa läkemedel som kan reglera hjärtat, återställa rytmen och cirkulationen.

  För bättre effektivitet ordinerar doktorn vanligtvis flera mediciner, som bör tas dagligen och helst vid en viss tidpunkt.

  Läkemedel förskrivna för kronisk insufficiens och deras standarddosering:

  kardioskleros

  Kardioskleros är ett morfologiskt begrepp och innebär en patologisk process som leder till en diffus eller lokal spridning av bindväv i hjärtat, följt av komprimering av organet. Som ett resultat av kardioskleros ersätts funktionella enheter (kardiomyocyter) av icke-funktionell vävnad, och hjärtat förlorar sin kontraktilitet, såväl som förmågan att leda en signal från sinusnoden. Eventuell kronisk inflammation som uppträder i hjärtmuskeln kan provocera hjärtkardioskleros.

  Kardioskleros är oåterkallelig och behandlingen reduceras till att undertrycka symtom. Vid allvarlig kardioskleros är hjärttransplantation nödvändig, vilket ger en mycket liten andel av befolkningen en chans.

  Orsaker till kardioskleros

  Morfologiskt följande orsaker till kardioskleros: resultatet av en inflammatorisk process i samband med ett infektiöst medel, en allergisk process och, vilket är extremt sällsynt, en främmande kropp; resultatet av reumatisk feber Resultatet av organisationen av bindväv vid nekrosställe, som härstammar i stället för akut ischemi; Efter mekanisk skada på hjärtvävnaden förefaller grova ärr från bindväven.

  Ett stort antal mikroorganismer orsakar myokardisk skada, men inte alla fall av myokardit leder till kardioskleros. Trög kronisk inflammation predisponerar förekomsten av kardioskleros.

  Kardioskleros symptom

  Kardioskleros manifestationen är kronisk ischemisk hjärtsjukdom och kan vara aterosklerotisk, diffusa små fokal eller macrofocal postinfarkt, vilket resulterar i bildningen kronisk hjärt- aneurysm.

  Kardioskleros uppstår mot bakgrund av redan existerande patologi, och därför överlappar symtomen på kardioskleros symptomen på den samtidiga sjukdomen. Som ett resultat av en minskning av antalet fungerande myocyter förlorar myokardiet förmågan att effektivt leverera syre till alla vävnader och organ i kardioskleros. Hjärtfel utvecklas. Under lång tid lyckas kroppen kompensera för cirkulationssvikt med hjälp av hypertrofi hos ett hälsosamt område i myokardiet. Således framträder de första manifestationerna av hjärtsvikt vid kardioskleros vid ett stadium som inte är mottagligt för behandling.

  Beroende på lokalisering av kardioskleros, är hjärtsvikt i höger ventrikel och vänster ventrikel isolerat. Symtomatiken hos dem är annorlunda. Vänster ventrikulär fel uppträder när lungorna "överflödar" med blod. Som ett resultat dyspné uppstår, patienten tvingas att tvingas att andas, det finns attacker av kvävning, hosta. I den korta fasen av kardioskleros finns lungödem, vilket kan leda till döden. En attack av lungödem kan hända på natten när personen är i vågrät position. Hud blek, våt, kvävning gör patienten till en tvungen position, pulsen är frekvent, andning bubblor, sputum skummig rosa färg, blodtrycket sänks.

  Med hjärtsvikt i hjärtsvikt uppträder svullnad på benen, och med ytterligare sjukdomsframsteg ökar ödem högre; levern är förstorad; svullna ådror på nacken; vätska ackumuleras i buk-, pleuralhålorna och perikardialhålan; svullnad av den subkutana vävnaden.

  Det finns flera stadier av hjärtsvikt.

  I scenen - andfåddhet och takykardi förekommer endast med fysiskt arbete, och i rost känner en person tillfredsställande.

  II Ett stadium med vänster ventrikelfel - andfåddhet, takykardi uppträder med lätt belastning, måttlig blåhet i extremiteterna.

  Steg II A när höger kammare misslyckande - svullna fötter och vrister visas på eftermiddagen, måttliga hjärtklappning, mild cyanos på extremiteterna (akrocyanos).

  II B-stadium - uppenbar stasis i båda cirklarna av blodcirkulationen, leverförstoring är stor, ödem är konstant, arbetsförmågan minskar.

  III-scenen - kännetecknas av ständiga manifestationer i de övriga symtomen och terminalvärdet av funktionerna hos alla system och organ.

  Det finns också en uppdelning i funktionella klasser beroende på patientens fysiska förmåga. Den första funktionella klassen kännetecknas av frånvaro av begränsningar i fysisk aktivitet. II funktionell klass - måttlig begränsning av förmågan att arbeta med utseende av dyspné, hjärtklappning under normalt arbete. Hos patienter med funktionell klass III uppträder symtom på cirkulationsfel i något fysiskt arbete. Den fjärde funktionella klassen kännetecknas av en konstant närvaro av symtom på hjärtsvikt.

  I samband med brytningen av impulsen från sinusnoden på grund av de morfologiska förändringarna i myokardiet vid kardioskleros finns det olika typer av hjärtrytmstörningar. Extrasystoler upptäcks oftast endast under förebyggande undersökningar, eftersom det inte förekommer några subjektiva känslor med ett fåtal av dem.

  Med progressionen av kardioskleros klagar patienten om avbrott i hjärtets arbete, hjärtats "blekning". Fara är buren av ventrikulära extrasystoler, särskilt hos patienter med ischemisk hjärtsjukdom.

  Paroxysmal takykardi kännetecknas av en störning av rytmen hos den ektopiska karaktären med plötslig acceleration av frekvensen av sammandragningar och en liknande plötslig minskning av rytmen. I samband med kardioskleros fördröjs exciteringsvågan i en viss del av hjärtat och "cirkulerar" längs detta avsnitt. Så här ökar excitabiliteten hos myokardiet. Patienten klagar över ett hjärtslag, pulsfrekvensen bestäms av en frekvens på mer än 150 per minut. Det är andfåddhet, svår svaghet. Med utvecklingen av kardiogen chock, blodtrycket sjunker kraftigt, en kall svett visas, patienten förlorar medvetandet. Ofta finns det ont i hjärtat.

  Atriumfibrillering följer ofta med aterosklerotisk, postinfarktion och hjärtkardioskleros. Kardioskleros skapar framväxten av en cirkulär exciteringsvåg i atrierna eller ventriklerna. Sådana vågor i atriärskiktet på huvudrytmen och vågornas frekvens är samtidigt 350-600 per minut. Dessa vågor kallas fibrillering eller förmaksflimmer. Subjektiva känslor samtidigt reduceras till en obehaglig känsla av rytmförstöring, yrsel, svaghet vid fysisk ansträngning. Prognosen för patienter med kardioskleros vid förmaksfibrillering beror på frekvensen av förekomsten och området av myokardiet som omfattas av kardioskleros.

  Atrioventrikulära blockader är resultatet av myocyters involvering i kardioskleros, som deltar i impulsen från den atrioventrikulära noden. Om I-II-graden inte ger några kliniska manifestationer, då med fullständig blockering finns svaghet, en sällsynt hjärtslag, yrsel, huvudvärk, medvetslöshet. Dessa symtom indikerar en minskning av blodtillförseln till hjärnan.

  Syndrom av svaghet i sinusnoden är också en manifestation av kardioskleros. Sklerotiska förändringar leder till en minskning av sinusnodens funktion, vilket leder till bradykardi och stoppar rytmisk aktivitet.

  Tahi-bradyarytmisk variant uppstår när andra strukturer börjar delta i rytmbildning. Som ett resultat kan övergången till en permanent form av förmaksflimmer uppträda. Vid de första skeden av sjukdomen gör en person inga klagomål. Då finns symtom förknippade med en minskning av hjärnans blodcirkulation: svaghet, yrsel, minnesförlust. Kardiella klagomål är andfåddhet, angina pectoris. Insufficiens av blodcirkulationen i extremiteterna i en patient uppenbaras av smärta i kalvar, tunghet i benen. För episoder av asystol kännetecknas av: "minnesbrist", svälja av ordets slut, det finns fall av medvetslöshet (Morgagni-Adams-Stokes syndrom).

  Dessutom patientens symtom är diagnosen ställts in på grund av hjärt EKG-data, ekokardiografi, bestämma öppenheten hos kranskärlen. Alla diagnostiska metoder visar närvaron av en icke fungerande del av myokardiet. Fraktionen av urladdning av blod minskar, kransartärerna är obevekliga. Beroende på typen av kardioskleros kan dessa eller andra symtom överväga.

  Aterosklerotisk kardioskleros

  Aterosklerotiska förändringar bryter blodet av kranskärlen på grund av avlagringar på väggarna i blodkärl och bildandet av aterosklerotiska plack blodplättsaggregat och blodproppsbildning i plack. Detta kan påverka blodtillförseln till en eller flera grenar av kransartärerna. Med långvarig ischemi förekommer organiska förändringar i hjärnans muskelvävnad och ersätter den med en bindande. Med denna patologi kan både småfokuskardioskleros och diffus kardioskleros utvecklas. Det beror på koronarartärer som är involverade i ateroskleros.

  Mekanismen för utveckling av aterosklerotisk kardioskleros är ischemisk och har symtom på hjärt-kärlsjukdom. I stadierna av kardioskleros uppkomst klagar patienten mot angina smärtor som stoppas av nitrater, rytmförstöring, svaghet, ödem, nedsatt arbetsförmåga. I koronarangiografi ses det att artärer, blod som levererar hjärtat deformeras och deras lumen stängs av aterosklerotiska överlagringar. När man studerar blodets sammansättning, är det en ökning av kolesterol, vilket är direkt relaterat till progressionen av ateroskleros.

  Prognosen för denna typ av kardioskleros bestäms av omfattningen av lesionen. Småbränd kardioskleros kan inte manifesteras under hela livet, en diffus variant orsakar väldigt farliga komplikationer.

  Postinfarktkardioskleros

  Kardioskleros efterkörning är en av manifestationerna av ischemisk hjärtsjukdom. Baserat på namnet är det uppenbart att denna typ av kardioskleros uppträdde på platsen för skadad myokardvävnad som ett resultat av hjärtinfarkt. På infarktens plats, inflammationsformer, som snart ersätts av en bindvävärr.

  Hjärtan av en hjärtattack kan vara av olika storlekar. Småbränd kardioskleros bildas med ett smärtinfarkt. Diffus kardioskleros är typisk för massiv hjärtskada.

  För diagnos av kardiokleros efter hjärtinfarkt, är en anamnes med tidigare hjärtinfarkt, symptom på hjärtsvikt och rytmförstöring nödvändiga.

  Prognosen för denna variant av kardioskleros är ogynnsam, eftersom den ofta förvärras av upprepade infarkt.

  Diffus kardioskleros

  Termen "diffus" betyder i detta fall "jämnt fördelad".

  Diffus kardioskleros är ett koncept som karaktäriserar patologi i termer av det drabbade myokardiumets storhet. Det betyder att hjärtmuskeln påverkas jämt och helt. Det finns en sådan kardioskleros oftast mot bakgrund av hjärt-kärlsjukdom, när ett stort område av myokardiet påverkas och med myokardit.

  Symptom i den diffusa versionen av kardiosklerosförloppet är svårare och utvecklas snabbare. Därför krävs omedelbar behandling av kardioskleros, så att livshotande komplikationer inte uppstår.

  Kardiokardiell kardioskleros

  Myokardit är en polyetologisk sjukdom. Inflammation av myokardiet kan vara ett resultat av infektioner, systemiska inflammatoriska sjukdomar, allergisk reaktion, toxiska effekter, effekter av mediciner, etc. Ett stort antal patogener orsakar inflammation i myokardiet. Bakterier, virus, protozoer, helminter, rickettsia, spirochetes, svampar orsakar skador på myokardiet.

  Kardioskleros utvecklas snabbare med myokardit, indirekt förmedlad. Droger orsakar myokardit, som är baserad på en allergisk reaktion. Vid behandling av cytotoxiska läkemedel uppstår antituberkulosläkemedel, antibiotika, antikonvulsiva medel, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, diuretika, en immunreaktion med involvering av myokardiet.

  Till kardioskleros leder också uremisk myokardit, som uppstår som en följd av toxiska effekter på kroppen, systemisk lupus erythematosus, idiopatisk dermatomyosit som orsakar myokardit. Detta orsakar skada på endotelet hos mikrovågor, vilket ger blod till myokardiet. Som ett resultat kommer blodcellerna ut ur blodbanan och impregnerar hjärtvävnaden. Fulla blodkärl kan inte helt leverera myokardiet med syre, och så småningom blir muskelvävnaden ersatt av en bindväv. Denna process leder till kardioskleros. Inflammation ska vara kronisk.

  Utseendet på hjärtklapp i infektiös myokardit föregås av symtom på allmän förgiftning. Oftast påverkas personer i åldern 35-45 år. Efter 1-2 veckor, efter att ha lidit en infektionssjukdom, förekommer smärta i hjärtområdet hos 85% av patienterna, en känsla av störning, andfåddhet under fysiskt arbete, generell svaghet, svettning. Samtidigt ökar intensiteten i smärtsymptomen, det stoppas inte av nitrater.

  Dyspné med myokardit manifesterar sig redan vid kardiovaskulärstadiet. Ofta klagar patienter med myokardit av feber. Myokardit av allergisk natur kan uppenbaras av utslag i huden. När kardioskleros har redan utvecklats uppträder rytmförstörningar. Tromboemboliska komplikationer är möjliga med både akut och kronisk myokardit, som har passerat till kardioskleros. Med tiden av myokardit delas in i akut, subakut, kronisk, återkommande, latent. Det är den kroniska kursen som bidrar till början av kardioskleros. Varaktigheten av sjukdomen i mer än 6 månader indikerar en kronisk variant av kursen.

  Kardiosklerosbehandling

  Behandling av kardioskleros syftar till att eliminera de huvudsakliga syndromen. Eftersom kardioskleros är ett förändrat myokardium i en annan typ av vävnad, kan det inte vara fråga om regression. Terapi vid kardioskleros är inriktad på att sakta processen för omorganisation och förbättra hjärtats arbete.

  För att sakta ner processen behandlas den huvudsakliga sjukdomen. Om kardioskleros orsakas av en infektion, används antibiotikabehandling, antivirala, antifungala, anthelmintiska, antiprotozoala läkemedel.

  Terapi av den farligaste konsekvensen av kardioskleros - hjärtsvikt, minskar för att minska belastningen på hjärtat. Patienten med hjärtsvikt vid kardioskleros måste följa skyddsordningen, fysisk aktivitet beräknas individuellt enligt sjukdomens funktionella klass. Mat för denna patologi bör vara rik på protein, lätt att smälta, bör innehålla en liten mängd bordsalt. Användningen av vätska reduceras till 1,5 liter per dag.

  För patienter i den första funktionsklassen reduceras den fysiska belastningen till det dagliga arbetet, men utan onödig stress. II funktionell klass innebär att fysisk utbildning och hårt arbete utesluts. För III och IV funktionella klasser är skärning begränsad till fysisk aktivitet upp till halvpostregimet.

  Läkemedelsterapi innefattar följande grupper av läkemedel: hjärtglykosider, beta-blockerare, ACE-hämmare, diuretika, angiotensin II-receptorantagonister och första typ, inotropt medel neglikozidnye natur, perifera vasodilatorer.

  Diuretika är det viktigaste sättet att lossa hjärtmuskeln... I de tidiga stadierna av hjärtsvikt hos kardioskleros Hypothiazid tillämpade vid en dos av 25-50 mg per g, med efterföljande ökning av dosen av 75-100 mg kan ges netiazidovye d diuretika - Gigroton - 50-200 mg d För att bibehålla normala nivåer. kalium kan användas tillsammans med dessa läkemedel för att ta Spironolactone eller Triamteren.

  Om hjärtsvikt i mer allvarliga stadier, Furosemid används -. 20-40 mg d kan öka dosen upp till 400 mg d etakrynsyra -.. D 25-50 mg, med möjlighet att öka dosen upp till 250 mg d. Boumetamid 0,5-1,0 mg per dag följt av en maximal dos av 10 mg per dag.

  Med en minskning av kroppens reaktion på diuretika bör du kombinera två eller flera droger. Om kaliumhalten ökar till 5,4 mmol / l mot bakgrund av användningen av kaliumsparande diuretika, ska dosen minskas.

  Hjärtglykosider är också nödvändiga för behandling av kardioskleros. Deras huvudsakliga funktion är att öka styrkan i hjärtmuskeln. I detta fall skärs hjärtkollisionerna, diastolen förlängs. Som ett resultat uppträder en bättre fyllning av ventriklerna, och myokardens syreförbrukning ökar inte. Det är värt att komma ihåg att behandlingen av digitalis bör vara i strikt överensstämmelse med dosering och övervakning av behandlingssvaret liksom den terapeutiska dosen och ett giftigt nära i sina värderingar. I överdosering glykosider kan uppträda dödligt farliga tillstånd såsom förmaksflimmer och bradykardi. Följande beteckningar för att av hjärtglykosider: förmaksflimmer i tachysystolic formen, patienter med sinusrytm i frånvaro av ett svar på ACE-hämmare, betablockerare, diuretika. Initial dos Digoxin -. 0,375-0,25 mg d i 5-7 dagar, sedan tilldelas av 0,125-0,25 mg d kardioskleros Om patienten med mer än 70 år, störde njurfunktion eller en låg kroppsvikt, doseringen. bör vara 0,125 mg per dag.

  Angiotensinkonverterande enzymhämmare är mycket effektiva för behandling av kardioskleros. Huvudseffekten av dessa läkemedel är vasodilatation. Med lokal åtgärd ökar myokardiumets kontraktil förmåga. För behandlingens början utse Captopril - 6.25-12.5 mg, Enalapril -2,5 mg, Lizinopril 2,5-5 mg, Perindopril -2 mg. Efter 3-7 dagar är det nödvändigt att öka dosen till följande figurer: Captopril 150 mg, Enalapril 20-40 mg, Lizinopril 20-40 mg, Perindopril 4-8 mg.

  Dynamisk observation av patienter med kardioskleros efter njurfunktion och kaliumnivå vid behandling med ACE-hämmare är obligatorisk. Captopril tas två gånger om dagen, resten av drogerna har längre verkningsnivå och tas en gång om dagen.

  Betablockerare används för att minska hjärtfrekvensen, minska graden av myokardiell ischemi, minska frekvensen av arytmier, förbättra hjärtets kontraktilitet. Om det var ett atrioventrikulärt block som följd av kardioskleros, tilldelas inte beta-blockerare. Bör behandlingen påbörjas med följande doser: Carvedilol - 3,125 mg två p / d, bisoprolol - 1,25 mg 1p / d, metoprolol - 12,5 mg 1 r / d... Efter 2-4 veckor fördubblas dosen om det inte finns några komplikationer.

  Angiotensin II-blockerare är lämpliga när patienten har haft negativa reaktioner på användningen av angiotensinkonverterande enzymhämmare vid kardioskleros. Dessa läkemedel tolereras bättre av patienterna, och effekten är mer uttalad än ACE-hämmare. Men samtidigt bidrar angiotensin II-blockerare till nedbrytningen av bradykinin. Men studier på dessa läkemedel har inte visat några betydande fördelar, så de är unikt tilldelade patienter med intolerans mot ACE-hämmare.

  Nitrat används för närvarande i närvaro av högt blodtryck på grund av hjärtsvikt vid kardioskleros.

  Vid behandling av extrasystol med kardioskleros måste man komma ihåg att sällsynta atriella extrasystoler inte kräver medicinsk behandling. För att behandla sådana extrasystoler normalisera regimen, vila, näring. Om extrasystolen manifesterar obehagliga känslor är det nödvändigt att starta antiarytmisk behandling.

  För korrekt val av läkemedel för patienter med kardioskleros, ska dagliga EKG-övervakning och provkurser ordineras. Om läkemedlet måste ordineras empiriskt, kan du börja med Amiodarone - 0,6 g per dag. följt av en lägre dos. Sotalex i en dos av 80 till 160 mg per dag. Propafenon - 600-900 mg per dag. Etazition - upp till 0,2 g per dag. Aymalin - upp till 0,3 gram per dag. Dysopyramid - 0,6 gram per dag. Allapinin - 75-150 mg per dag. Om exakt diagnostiseras ventrikulär extrasystole, är prokainamid-hydroklorid tillsättes vid en daglig dos på 2-4g 4-6 tekniker Etmozin - 0,6-0,8 g per dag, Difenin - 0,117 gram per dag i 3-4 uppdelade doser, Mexiletine - 0 6 gram per dag. När diagnosen med supraventrikulära arytmier i bakgrunden kardioskleros kinidin som används i en dos av 0,2 g under 3-5 mottagningar per dag, beta-blockerare (propranolol -. 0,01-0,02 g 3-4 timmar per dag), verapamil - 40- 80 mg för 3-4 doser per dag. Alla droger ska tas med en minsta initialdos, dosen bör ökas först efter att ha övertygats om frånvaron av biverkningar. Förberedelser kan kombineras. Vid dödliga förhållanden behövs akutvård.

  Paroxysmal takykardi med kardioskleros bör först och främst utsättas för icke-läkemedelsbehandling. Djup andning, tryck på ögonbollarna, ansträngning, framkallande kräkningar - sätt att stoppa supraventrikulär paroxysmal takykardi. Om dessa mekaniska effekter inte leder till det önskade resultatet, tillgripa du läkemedelsbehandling. Propranolol i en dos av 10-20 mg eller Atenolol i en dos på 25-50 mg tillsammans med Phenazepam - 1 mg eller Clonazepam - 2 mg. Verapamil ska inte ordineras för paroxysmal takykardi av okänt ursprung. När ursprunget för takykardin funnit att intravenöst administrerat ATP, verapamil - 2,4 ml av en 2,5% -ig lösning, prokainamid-hydroklorid - 10 mg 10% th lösning Propranolol - 5,10 mg 0,1% lösning, Propafenon -1 mg / kg. I avsaknad av effekten av behandling kan du upprepa introduktionen av Amiodarone. Om detta inte fungerar ska patienten utsättas för elektropulsbehandling. Ventrikulär paroxysmal takykardi är ett livshotande tillstånd, särskilt i bakgrunden av kardioskleros. Behöver nödhjälp i form av elektropulsterapi mot bakgrund av intravenöst lidokain, Amiodarone.

  Huvudmålet med att behandla förmaksfibrillering vid kardioskleros är arresteringen av anfall och ett hinder för utseendet av nya. För förebyggande ändamål administreras heparin. Cardioversion är tillämplig med uppenbar instabilitet i blodcirkulationen. Attacken stoppas Amiodaron i en dos av 300-450 mg, Novokainamidom i en dos av 1000 mg. Det är möjligt att använda Nibentan - 10-15 mg, Propaphenone - 2 mg per kg. Med en konstant form av förmaksflimmer används kinidin med en ökande dos på 0,6 till 4 g per dag, såväl som kardioversion. I frånvaro av den önskade effekten är Digitalis föreskriven. Det slappar av hjärtkontraktioner, medan kraften i sammandragningar ökar, och blodtillförseln blir effektivare. Med en konstant form av arytmi utförs terapi för livet. För att förhindra trombotiska komplikationer utse Aspirin - 300-325 mg.

  Beroende på graden av atrioventrikulär blockad används medicinsk eller kirurgisk behandling. Blockad I-grad kräver inte läkemedelsterapi. Vid blockad av andra graden är Atropine ordinerat i droppar och Isadrin 2,5 mg 4-6 gånger per dag. En mer allvarlig kurs kräver omedelbar sjukhusvistelse för att undvika en signifikant störning av hemodynamiken. I detta fall är behandlingsmetoden implantationen av en elektrokardiostimulator.

  Syndrom av svaghet i sinusnoden i kardioskleros kan behandlas snabbt och medicinskt. Tilldela lugnande medel för att påskynda rytmen för att använda Atropin dropp 4 gånger om dagen, tablett Iazrin 4-6 gånger om dagen, Euphyllinum, Nifedipin. Med en svår variant av kardioskleros krävs en pacemaker.

  Hjärttransplantation är en radikal metod för behandling av kardioskleros. Antalet patienter som genomgått sådana operationer är mycket begränsade. För detta måste motsvarigheter för givare och mottagare vara uppfyllda med många kriterier.