Huvud / Åderbråck

Full genomgång av ett omfattande hjärtinfarkt: orsaker, diagnos, behandling

Från den här artikeln kommer du att lära dig: Vad är det omfattande hjärtinfarkt, hur manifesterar denna hjärtsjukdom. Vad behöver göras för snabb diagnos, där det är nödvändigt att behandla patienten, där prognosen för återhämtning och liv beror på.

Under det omfattande hjärtinfarkt menas ett vanligt uttryck och inte en medicinsk term. Läkare skriver inte så i diagnosen och säger inte i medicinska cirklar. Använd det för att förklara för patienter och deras släktingar i de fall där skador på hjärtmuskeln påverkar mycket stora områden.

Med något infarkt sker irreversibel skada (nekros, död) hos en del av hjärtmuskelvävnaden. Orsaken till en omfattande hjärtinfarkt är trombos (en lumen överlappande blodpropp eller fettvävnad) av ett stort arteriellt kärl som bär blod till hjärtans högra eller vänstra kammare.

De huvudsakliga typerna av hjärtinfarkt, som är omfattande:

 • transmural (nekros av hela tjockleken hos muskelväggen, som resultat av vilket reduktionen av denna zon helt upphör);
 • storskalig (nekros av väggen med bevarandet av levedyget hos små delar av muskeln) i flera delar av vänstra kammaren (främre, apikala, laterala regionen);
 • cirkulär (lesion av mer än 2 grenar eller artärer med samtidig avbrott i hjärtans främre och bakre väggar).

Funktionsdata infarkter jämfört med andra, där graden av skada är mindre (liten muskelvävnad nekros portion), att risken för död och farliga konsekvenser både för hälsa och liv är mycket högre.

Diagnos och behandling av omfattande hjärtattacker utförs av kardiologer samt specialister i akutkardiologi.

Om patienten har stor nekrotisk skada på hjärtmuskeln, kan fullständig återhämtning inte uppnås. Ju tidigare diagnosen är etablerad och behandlingen börjar, desto mindre fungerar nekroszonen i myokardiet och ju fler chanser att åtminstone delvis återställande av hjärtat fungerar.

Hjärtsvikt med omfattande infarkt

Mängden skada på hjärtmuskeln beror på följande faktorer:

 1. plats för tromboserad artär (höger, främre och bakre grenar av vänster artär);
 2. graden av minskning i kärlets lumen;
 3. Förekomsten av ytterligare små artärer, som delvis återställer blodflödet i de stora kärlns nederlag.
 4. tidigare sjukdomar i hjärtvävnaden (inflammation, skleros), i vilken näring, metabolism störs.

Området för den döda muskeln vid hjärtinfarkt bestäms också av längden av perioden från upphörande av blodflödet till början av effektiv medicinsk vård.

symptom

Sjukdomen utvecklas ofta på morgonen, vilket är förknippat med ökad vaskulär ton och en naturlig minskning av deras lumen i perioden 3 till 5 am. Om det hos friska människor inte påverkar välbefinnandet påverkar detta, då hos patienter med artärsjukdomar kan en sådan förändring utlösa utvecklingen av en hjärtkatastrof. Huvudsymptomen är smärta.

Funktioner av smärta med omfattande hjärtinfarkt:

 • mycket hög intensitet;
 • åtföljd av rädsla för döden;
 • Det känns i området bakom bröstbenet;
 • ger ofta i scapula (oftare - vänster), nedre käke, nacke, axlar;
 • Minska inte efter upprepad intag (under tungan) av nitroglycerintabletter;
 • varar, återstår eller intensifieras, mer än 15-30 minuter.

Det finns inga speciella första kliniska tecken som kan indikera ett utbredd nederlag i hjärtmuskeln. Men om smärtssyndromet är starkt uttryckt och mot sin bakgrund utvecklas hjärtaktiviteten snabbt, kan den indirekt indikera graden av lesionen.

Sena symtom (dessa tillstånd uppstår när diagnosen inte görs i tid):

 1. utveckling av akut hjärtsvikt
 2. akut aneurysm (förlust av muskelmassans elasticitet, dess utskjutning, omöjligheten av sammandragning);
 3. hjärtsprickning.

Förutom smärta har patienter symptom:

 • sänka blodtrycket;
 • ökad svettning med utseende av kall klibbig svett;
 • hudens hud
 • markerad generell svaghet.

Atypiska varianter av en omfattande hjärtinfarkt

Cirka 20% av patienterna har inte ett typiskt sjukdomsmönster, och tecken visas som imiterar skador på andra organ. Denna grupp innehåller också en variant med lågt symptom, där huvudklagomålen (smärta och dyspné) inte är starkt uttalad. Dessa manifestationer tvingar ibland patienten att vidta felaktiga åtgärder (onödiga mediciner, åtstramning med läkares samråd) och kräver även tillräcklig kvalificering av medicinsk personal för att hantera en specifik situation.

Malosymptomnoe-början kan inträffa med uttalad kärl i kärlväggen eller nervänden (angiopati och neuropati). Detta är mest typiskt för svår diabetes mellitus.

Omfattande hjärtinfarkt, till skillnad melkoochagovogo (små områden av nekrotisk muskel) visas inte smärtfri form, som kännetecknas av frånvaron av obehagliga förnimmelser i bröstet.

Komplikationer och konsekvenser

Komplikationer av omfattande hjärtinfarkt skiljer sig något tidigt (från de första timmarna till tio dagar) och i den sena perioden (från 2-3 veckor av sjukdomen).

Konsekvenserna av en omfattande hjärtattack, särskilt i sjukdomens första timmar, utgör ett stort hot mot patientens liv. De är förknippade med hjärtets oförmåga att pumpa blod, närma inre organ och bibehålla blodtrycket.

 • Otillräcklig anestesi (morfin upp till 3 mg intravenöst), som är förknippad med känslighetsegenskaper eller kontraindikationer mot droger leder till utvidgningen av skadans zon och utvecklingen av smärtstötar.
 • Utsprånget av hjärtat (aneurysm) i hjärtat indikerar inte bara oförmågan att komma i kontakt med en betydande del av myokardiet, men hotar också att fylla hjärtat väskan med blodet i vilket hjärtat ligger. Detta inträffar när aneurysmen spricker och är full av sin anhållande.
 • Rytmiska brott kan också få katastrofala följder för kroppen som helhet.
 • Utvecklingen av trombotiska komplikationer stör organens näring, kan leda till utveckling av stroke.
 • Komplikationer vid ärrbildning av skadad vävnad (från 4 veckor till 6 månader av sjukdomsuppkomsten) är inte så förknippade med risken för dödsfall, men förvärrar patientens tillstånd och livskvaliteten. De är i regel associerade med kroniska sjukdomar i hjärtat, har specifika symtom på hjärtsvikt: dyspné, svullnad i benen, cyanotisk hud.

Utan permanent behandling kan dessa konsekvenser utvecklas på en ganska kort tid.

diagnostik

Under de första timmarna av sjukdomen är det omöjligt att diagnostisera ett hjärtinfarkt av en omfattande grad, och förlita sig endast på symptom. Ökad sannolikhet gemensamma utrymmena nekros med utvecklingen av reinfarkt före missbruk öppenhets stora hjärt artärer (ateroskleros), sjukdomar i hjärta med försämringsprocesserna närings och metabolisk (CHD, angina pectoris).

 • Diagnosen av omfattande myokardinfarkt bekräftas med elektrokardiografiska (EKG) resultat som visar lokaliseringen av processen (främre väggen, bakre, omkretsskador).
 • Volymen av nekros kan också bestämmas genom scintigrafi (undersökning av hjärtat med hjälp av radioaktiva ämnen). Förekomsten av ett nekrotiskt område som väger mer än 3 g indikerar närvaron av omfattande lesioner.
 • Laboratoriemetoder används vid diagnos av alla typer av hjärtattacker. Betydande skillnader i halterna av förhöjda enzymer (troponiner), blodtal (leukocyter och neutrofiler) som en organismreaktion på skador på hjärtmuskels plats observeras inte.
 • Ultraljudsundersökning av hjärtat kan avslöja ventrikelväggsprotesen, dess utarmning, nedsatt hjärtmuskulär funktion. Denna metod diagnostiserar följderna av sjukdomen.
Metoder för att diagnostisera ett omfattande myokardinfarkt

Grundläggande medicinska åtgärder

Om patienten inom de första 6 timmarna ges läkemedel som kan fullständigt lösa blodproppen och återställa permeabiliteten hos det drabbade kärlet, är det sannolikt att en fullständig återhämtning är möjlig. Frågan om att utföra sådan (trombolytisk) terapi bestäms av läkare på grundval av patientens tillstånd, sannolikheten för säker utövande av denna behandling.

Hemma, med ökad smärta och andra beskrivna symtom på en stor hjärtinfarkt, är det nödvändigt att ta ett nitroglycerinpiller under tungan (det är nödvändigt att kontrollera blodtrycket) och ringa en ambulans. Upprepade receptioner kan göras om 2-3 minuter.

Omfattande hjärtinfarkt behandlas vid stationära kardiologiska förhållanden, vid behov - i intensivvården.

Efter stabilisering av tillståndet utförs urladdning från sjukhuset rehabilitering i lokala sanatorier. Huvuduppgiften: maximal återställning av hjärtens kontraktile funktion.

utsikterna

Prognosen beror på tidpunkten för behandlingens början. Dödligheten från denna sjukdom når 30%, mer än hälften - på scenen före sjukhusvistelse. Upp till 20% av patienterna dör inom det första året efter utvecklingen av en hjärtkatastrof. Den främsta orsaken är hjärtsvikt.

Behandling av omfattande hjärtinfarkt

Myokardinfarkt (MI) är den allvarligaste kliniska formen av hjärtkemi. Detta akuta, livshotande tillstånd som orsakas av relativ eller absolut brist på blodtillförsel till en särskild del av hjärtmuskeln på grund av kranskärlstrombos, därigenom bilda en nekrotisk fokus, dvs. område med döda celler - kardiomyocyter.

Hjärtinfarkt är en av de främsta orsakerna till dödligheten i världen. Dess utveckling beror direkt på personens ålder och kön. I samband med det senare utseendet av ateroskleros hos kvinnor diagnostiseras infarkter i dem 3-5 gånger mindre ofta än hos män. Riskgruppen omfattar alla män från 40 års ålder. Hos människor av båda könen som har korsat linjen 55-65 år är förekomsten ungefär densamma. Enligt statistiken resulterar 30-35% av alla fall av akut hjärtinfarkt i ett dödligt utfall. Upp till 20% av plötsliga dödsfall orsakas av denna patologi.

Orsaker till ett infarkt

De främsta orsakerna till hjärtinfarkt:

 • Kardiovaskulär ateroskleros, speciellt kransartärer. I 97% av fallen aterosklerotisk lesion av kärlväggar leder till utveckling av myokardiell ischemi med en kritisk förträngning av lumen av artärerna och förlängd cirkulationsrubbning infarkt.
 • Vaskulär trombos, till exempel i en kranskärlssjukdom med olika geneser. Komplett stopp av blodtillförseln till muskeln uppstår på grund av obturation (blockering) av artärer eller små kärl med en aterosklerotisk plack eller trombus.
 • embolikransartärer, till exempel med septisk endokardit, slutar sällan med bildandet av ett nekrotiskt fokus, men är en av orsakerna till bildandet av akut myokardiell ischemi.

Ganska ofta finns det en kombination av ovanstående faktorer, ockluderar spastisk tromb lumen förträngda artären, aterosklerotisk eller bildas i aterosklerotisk plack utskjutande på grund av blödning förekom hos dess bas.

 • Hjärt sjukdomar. Koronararterier kan röra sig bort från aortan på grund av bildandet av organisk skada på hjärtat.
 • Kirurgisk obturation. Mekanisk öppning av artären eller dess ligering under angioplastik.

Riskfaktorer för hjärtinfarkt:

 • Sex (hos män oftare).
 • Ålder (efter 40-65 år).
 • Angina pectoris.
 • Hjärtsjukdom.
 • Fetma.
 • Allvarlig stress eller fysisk överutmaning med tillgänglig IHD och ateroskleros.
 • Diabetes mellitus.
 • Dislipoproteinemi, ofta hyperlipoproteinemi.
 • Rökning och alkohol.
 • Fysisk inaktivitet.
 • Arteriell hypertoni.
 • Reumatisk cardit, endokardit eller andra inflammatoriska hjärtskador.
 • Anomalier vid utveckling av koronarkärl.

Mekanismen för hjärtinfarkt

Sjukdomsförloppet är uppdelat i 5 perioder:

 • Preinfarkt (angina).
 • Akut (akut ischemi hos kärlens kärl).
 • Akut (nekrobios med bildandet av det nekrotiska området).
 • Subacute (organisationsstadiet).
 • Postinfarkt (ärrbildning vid nekrosställe).

Sekvens av patogenetiska förändringar:

 • Brott mot integriteten hos den aterosklerotiska insättningen.
 • Trombos av kärlet.
 • Reflexkramp i det skadade kärlet.

När ateroskleros är överflödigt kolesterol deponerat på hjärtkärlens väggar, vilka bildar lipidplakor. De smalrar lumen i det drabbade kärlet och saktar blodflödet längs det. Olika provokationsfaktorer, oavsett hypertonisk kris eller känslomässig överbelastning, leder till brist på aterosklerotiska avsättningar och skador på kärlväggen. Brott mot integriteten hos artärens inre skikt aktiverar försvarsmekanismen i form av ett koagulationssystem i kroppen. Trombocyter klibbar bristplatsen, varifrån en klump bildas, vilken stänger kärlens lumen. Trombos åtföljs av utveckling av ämnen som leder till krampaktig kärl i skada eller längs hela sin längd.

Klinisk signifikans är smärtan av artären med 70% av dess diameter, medan lumen är spasmodisk i en sådan utsträckning att blodtillförseln inte kan kompenseras. Detta beror på aterosklerotiska deponier på blodkärlens väggar och angiospasm. Som ett resultat störs hemodynamiken hos det område av muskeln som mottar blod genom den skadade kärlbädden. Med nekrobios lider kardiomyocyter, med mindre syre och näringsämnen. Metabolismen och funktionen av hjärtmuskeln är bruten, dess celler börjar dö. Nekrobiosperioden varar upp till 7 timmar. Med omedelbar vård som tillhandahålls under denna period kan förändringar i muskeln som uppstår vara reversibel.

När nekros bildas i det drabbade området är det omöjligt att återställa cellerna och vända processen, skadan blir irreversibel. Kontraktil funktion av myokardie lider, tk. Nekrotiserad vävnad deltar inte i hjärtens sammandragning. Ju större arean av lesionen desto större minskning av myokardiell kontraktilitet.

Enkla kardiomyocyter eller små grupper av dem dör cirka 12 timmar efter det att akut sjukdom har påbörjats. En dag senare bekräftas massnekrosen hos hjärtcellerna i det drabbade området mikroskopiskt. Byte av nekrosområdet med bindväv börjar 7-14 dagar efter infarktets början. Postinfarktperioden varar 1,5-2 månader, varigenom ärret slutligen bildas.

Den främre väggen i vänster ventrikel är den mest frekventa platsen för den nekrotiska zonen, därför uppenbaras i de flesta fall en transmural IM av denna speciella vägg. Mindre vanligt är apikala regionen, bakre vägg eller interventrikulär septum. Höger ventrikulära infarkt i hjärtpraxis är sällsynta.

Klassificering av hjärtinfarkt

När det gäller storleken på vävnadsskador kan hjärtinfarkt inträffa:

 • melkoochagovyj. En eller flera små nekrotiska områden bildas. Diagnostiseras i 20% av det totala antalet infarkt. Hos 30% av patienterna omvandlas småfokalinfarkt till storfokalinfarkt.
 • macrofocal (oftare transmural). Ett omfattande område av nekros bildas.

Djupet av den nekrotiska skadorna är utmärkande:

 • transmural. Nekrotiskt område täcker hela tjockleken på myokardiet.
 • subepicardial. Platsen med döda kardiomyocyter ligger intill epikardiet.
 • subendokardiell. Nekros av hjärtmuskeln i området för vidhäftning till endokardiet.
 • mural. Nekrosområdet ligger i tjockleken på vänster ventrikel, men når inte epikardiet eller endokardiet.

Beroende på multipel förekomst:

 • primär. Det är första gången.
 • upprepad. Utvecklar 2 månader eller senare efter början av primärt.
 • palindromiska. Visas vid scenen av bildning av ärrvävnad hos primärinfarkt, d.v.s. under de första 2 månaderna. från primär akut hjärtinfarktskada.

När det gäller lokaliseringen av processen:

 • Vänster ventrikel.
 • Den högra kammaren.
 • Septal eller infarkt av interventrikulär septum.
 • sochetannyj, till exempel anterolateral IM.

Baserat på de elektrokardiologiska förändringar som registrerats på kardiogrammet:

 • Q-infarkt. Elektrokardiogrammet fixerar den formade patologiska h. Q eller det ventrikulära komplexet QS. Förändringar är karaktäristiska för storfokus MI.
 • Inte Q-infarkt med inversion h. T och utan patologi h. Q. Det är vanligare vid små brännbara infarkter.

Beroende på utvecklingen av komplikationer:

Former av akut MI, angående närvaron och platsen för smärta:

 • typisk. Smärta är koncentrerad i precordial eller retrosternal regionen.
 • atypisk. Formen av sjukdomen med atypisk lokalisering av smärta:

Symtom på hjärtinfarkt

Intensiteten och arten av smärtsensionen beror på flera faktorer: storleken och placeringen av det nekrotiska fokuset och infarktets stadium och form. Varje patients kliniska manifestationer är olika på grund av individuella egenskaper och tillståndet i kärlsystemet.

Symtom på en typisk form av hjärtinfarkt

En levande klinisk bild med ett typiskt och svårt smärtssyndrom observeras med en stor fokal (transmural) hjärtinfarkt. Sjukdomsförloppet är uppdelat i vissa perioder:

 • Preinfarkt eller prodromal period. I 43-45% av infarkt är denna period frånvarande, t. sjukdomen börjar plötsligt. Majoriteten av patienterna före infarkt markerar ökningen av angina attacker, bröstsmärta blir intensiv och långvarig. Det allmänna tillståndet förändras - stämningen minskar, det finns korruption och rädsla. Effektiviteten av antianginalmedicin reduceras signifikant.
 • Den mest akuta perioden (från 30 minuter till flera timmar). I en typisk form åtföljs akut infarkt av outhärdlig bröstsmärta med bestrålning till vänster sida av stammen, underkäken, halsbenet, underarmen, axeln, området mellan scapulaen. Sällan under scapula eller vänster lår. Smärta kan brinna, skära, pressa. Vissa känner en bristning i bröstet eller en värk. Inom några minuter når smärtan sitt maximum, varefter det varar i en timme eller längre, ökar sedan och försämras därefter.
 • Akut period (upp till 2 dagar, med en återkommande kurs på upp till 10 dagar och längre). Den överväldigande majoriteten av patienterna har anginös smärta. Dess bevarande vittnar om bindningen av epistenopericardial perikardit eller till den långvariga tiden av myokardinfarkt. Ledningsförmåga och rytmförstöring kvarstår, liksom arteriell hypotension.
 • Subakutperiod (varaktighet - 1 månad). Patientens allmänna tillstånd förbättras: Temperaturen normaliseras, andfådd passerar. Hjärtrytmen, ledningen, ljudets ljudstyrka återställs helt eller delvis, men hjärtblocket svarar inte på regress.
 • Post-infarktperioden är det sista skedet av akut MI-flöde, som varar upp till 6 månader. Nekrotisk vävnad ersätts slutligen av ett tätt ärr. Hjärtfel elimineras genom kompensationshypertrofi hos det överlevande myokardiet, men med ett stort lesionsområde är komplett kompensation inte möjlig. I detta fall framträder manifestationer av hjärtsvikt.

Uppkomsten av smärta åtföljs av allvarlig svaghet, utseendet på riklig klibbig (kraftig) svett, en känsla av rädsla för döden, snabb hjärtats hjärtslag. Vid fysisk undersökning avslöjas hudens blekhet, klibbande svett, takykardi och andra rytmförändringar (extrasystol, förmaksflimmer), spänning, dyspné i vila. Under de första minuterna ökar blodtrycket och faller sedan kraftigt vilket indikerar ett utvecklande hjärtsvikt och kardiogen chock.

I svåra fall utvecklas lungödem, och ibland hjärtacma. Hjärtljud är dämpad under auscultation. Utseendet på kanterrytmen talar om vänster ventrikelfel, av vilket lungernas auskultatoriska mönster beror på. Hård andning, wheezing (vått) bekräftar stagnation av blod i lungorna.

Anginos under denna period stoppar inte nitrater.

Som ett resultat av perifokal inflammation och nekros framträder en feber som kvarstår under hela perioden. Temperaturen stiger till 38,5 ° C, höjden av höjningen beror på storleken på det nekrotiska fokuset.

Med en liten hjärtinfarkt är symptomatologin mindre uttalad, sjukdomen är inte så tydlig. Hjärtfel är sällsynt. Arrytmi uttrycks i en måttlig takykardi, vilket inte är alla patienter.

Symtom på atypiska former av myokardinfarkt

Sådana former kännetecknas av atypisk lokalisering av smärta, vilket gör det svårt att upprätta en snabb diagnos.

 • Astmatisk form. Karakteristisk hosta, attacker av kvävning, hällande kall svett.
 • Gastralgisk (buk) form manifesteras av smärta i den epigastriska regionen, kräkningar, illamående.
 • Ödem uppträder med en massiv foci av nekros, vilket leder till totalt hjärtsvikt med svullnad, andfåddhet.
 • Hjärnformen är typisk för äldre patienter med svår ateroskleros inte bara av hjärtat utan också av hjärnkärlen. Är uppenbar klinik av cerebral ischemi med yrsel, medvetslöshet, ljud i öronen.
 • Arrytmisk form. Det enda tecknet på det kan vara en paroxysmal takykardi.
 • Den revade formen utmärks av att inga klagomål saknas.
 • Perifer form. Smärta kan endast ligga i armen, ileum, underkäken, under skålen. Ibland är bältens smärta lik den smärta som uppstår med interostal neuralgi.

Komplikationer och konsekvenser av hjärtinfarkt

 • Trombos i ventriklerna.
 • Akut erosiv gastrit.
 • Akut pankreatit eller kolit.
 • Pares av tarmarna.
 • Magsblödning.
 • Dresslers syndrom.
 • Akut och i framtiden kronisk progressivt hjärtsvikt.
 • Kardiogen chock.
 • Postinfarkt syndrom.
 • Episthenokardiell perikardit.
 • Tromboembolism.
 • Hjärnans aneurysm.
 • Lungödem.
 • Ett hjärtsprick som leder till dess tamponad.
 • Arrytmier: paroxysmal takykardi, extrasystol, intraventrikulär blockad, ventrikelflimmering och andra.
 • Lunginfarkt.
 • Pristenochny tromboendokardit.
 • Mentala och nervösa sjukdomar.

Diagnos av hjärtinfarkt

Anamnes av sjukdomen, elektrokardiografiska tecken (förändringar på EKG) och karakteristiska skiftningar av enzymatisk aktivitet i blodserum är de viktigaste kriterierna vid diagnos av akut MI.

Laboratoriediagnostik

Under de första 6 timmarna av ett akut tillstånd i blodet är en ökad nivå av protein, myoglobin, involverat i transport av syre till kardiomyocyterna. Inom 8-10 timmar ökar kreatinfosfokinas med mer än 50%, vars aktivitetsindex är normaliserade vid slutet av 2 dagar. Denna analys upprepas var 8: e timme. Om ett trippel negativt resultat erhålls, är hjärtinfarkt inte bekräftat.

Vid ett senare tillfälle krävs en analys för att bestämma nivån av laktatdehydrogenas (LDH). Aktiviteten för detta enzym ökar efter 1-2 dagar från början av massnekros av kardiomyocyter, efter en 1-2 veckors bortgång återkommer det normala. Hög specificitet kännetecknas av en ökning av troponinisoformer, en ökning av nivån av aminotransferaser (AST, ALT). I den allmänna analysen - en ökning av ESR, leukocytos.

Instrumentdiagnostik

EKG fixar utseendet av negativa s. T eller dess bifasiska i vissa led (med fokal MI), patologi för QRS-komplexet eller h. Q (med stor fokus MI), liksom olika ledningsavvikelser, arytmier.

Elektrokardiografi hjälper till att bestämma storheten och lokaliseringen av nekrosområdet, bedöma kontraktiliteten hos hjärtmuskeln och identifiera komplikationer. Radiografisk forskning är lite informativ. Vid senare skeden utförs koronarangiografi, vilket avslöjar platsen, graden av förträngning eller obstruktion av kransartären.

Behandling av hjärtinfarkt

Om en hjärtinfarkt misstänks kallas en ambulans omgående. Före ankomsten av läkare behöver du hjälpa patienten att ta en halv sittställning med knäna böjda på knäna, lossa slipsen, knäppa kläderna så att det inte stramar bröstet och nacken. Öppna fönstret eller fönstret för tillträde till frisk luft. Under tungan sätta ett piller av aspirin och nitroglycerin, som först måste slipas eller be patienten att tugga dem. Detta är nödvändigt för en snabbare absorption av den aktiva substansen och erhåller en tidig effekt. Om angina smärtor inte passerar från en tablett nitroglycerin, ska den absorberas var 5: e minut men högst 3 tabletter.

En patient med misstänkt hjärtinfarkt är föremål för omedelbar sjukhusvistelse vid hjärtupplösning. De tidigare resuscitatorerna börjar behandling, desto gynnsamare är den ytterligare prognosen: det är möjligt att förhindra utvecklingen av infarkt, för att förhindra att komplikationer uppträder, för att minska nekrosens fokusområde.

Huvudsyftet med de prioriterade behandlingsaktiviteterna:

 • uttag av smärtsyndrom
 • begränsning av den nekrotiska zonen;
 • förebyggande av komplikationer.

Smärtlindring - Ett av de viktigaste och brådskande stadierna vid behandling av hjärtinfarkt. Om tablettnitroglycerinet är ineffektivt injiceras det intravenöst med dropp eller narkotisk analgetikum (t.ex. morfin) + atropin IV. I vissa fall utförs neuroleptanalgesi-iv neuroleptisk (droperidol) + analgetisk (fentanyl).

Trombolytisk och antikoagulant terapi syftar till att minska nekroszonen. Den första dagen av de första tecknen på en hjärtattack för att suga blodpropp och återställa blodflödet kan trombolys förfaranden, men för att förhindra död kardiomyocyter effektiva att göra det under de första 1-3 timmar. Förskriva trombolytiska läkemedel - fibrinolytika (streptokinas, streptaza), trombocytaggregationshämmande medel (trombo-ACC), antikoagulantia (heparin, warfarin).

Antiarytmisk behandling. Att eliminera arytmier, hjärtsvikt, metabolisk återhämtningen i hjärtvävnad används antiarytmika (bisoprolol, lidokain, verapamil, atenolol), anabola (retabolil) polariserande blandningen etc.

För behandling av akut hjärtsvikt Använd hjärtglykosider (korglikon, strophanthin), diuretika (furosemid).

För att eliminera psykomotorisk agitation används neuroleptika, lugnande medel (seduxen), sedativa.

Prognos beror på hastigheten på rendering första hjälpen kvalificerad, snabb återupplivning, storlek och lokalisering av hjärtskada, närvaro eller frånvaro av komplikationer, patientens ålder och dess befintliga relaterade kardiovaskulära sjukdomar.

Omfattande hjärtinfarkt: symtom och behandling, konsekvenser och rehabilitering, prognos för återhämtning

Problem med hälsa, rankad i kardiologiska grenen av medicin, har alltid ansetts vara den mest osäkra för mänskligt liv. Hjärtat är kroppens motor utan normal funktion, som en person förlorar sin kapacitet för arbete och energi. Vid allvarliga onormala processer i hjärtat, som inkluderar en stor hjärtinfarkt, kan den komma till stånd, resultatet av det är patientens biologiska död.

Inte så länge sedan, en hjärtattack var en dödsdom för patienter, men modern medicin och senaste tekniken gör det möjligt att inte bara förlänga livslängden genom att i tid bistånd till en person och frånvaron av försvårande faktorer, men också att sätta patientens fötter. Denna artikel kommer att tala om de speciella funktionerna i hjärtattack, de bakomliggande orsakerna till dess ursprung och tidigare symptom, samt svara på frågor om många människor om hur mycket lever efter en massiv hjärtattack och om sjukdomen efter att ha lidit en efterföljande tillvaro som kallas "normalt liv".

Specifikation av omfattande hjärtattacker

Infarkt i medicin hänvisar till patologi, vilket uttrycks av fragmentarisk eller volymdörande av hjärtvävnaden. I fall av fragmentarisk nekros kännetecknas sjukdomen av fokala patologier som påverkar myocardiumets väggar, begränsad plats respektive mindre komplexa manifestationer.

Infarktets volymform är patologisk skada orsakad av hjärt-kärlsjukdom, som hjärtets grundlager, genom dess tjocklek. Begreppet "hjärtinfarkt" är vanligt i människors cirklar, men i medicin används det extremt sällan, kardiologer använder inte detta sjukdomsnamn när det diagnostiseras. Läkare använder en särskild terminologi, vilket motsvarar medicinsk klassificering beroende på platsen och omfattningen av skador på hjärtvävnaderna.

Genom lokalisering är onormala processer i hjärtat grupperade i sådana typer:

 1. Omfattande hjärtinfarkt hos den bakre väggen. En liknande anomali fortskrider från muskeln till hjärtkammaren, som kännetecknas av stor fokalvävnadsdöd. En sådan sjukdomskurs är farlig eftersom en person inte omedelbart kan känna en försämring av tillståndet, negativa symtom blir tröga, ibland finns det även smärtsamma förnimmelser.
 2. Omfattande hjärtinfarkt hos huvudorganets främre vägg. Patologiska processer börjar från kransartären på vänster sida av hjärtat eller dess grenar. Illviljan har uttryckligen uttryckt symtom i form av takykardi, hjärtrytm patologier, smärta i hjärtområdet. Statistisk information säger att en hjärtinfarkt i hjärtans främre vägg är farligare för människoliv än den tidigare typen av sjukdom, med ökad dödlighet.
 3. Infarction of the interventricular septal. Det uppenbaras av andfåddhet, hjärtsvikt, med problem som är typiska för denna anomali, uttryckt av medvetslöshet, yrsel, förlust av verklighetssans.

Medicinen skiljer flera steg av patientens tillstånd, beroende på tidsintervallet efter infarktets början:

 1. Den mest akuta är perioden, som varar cirka två timmar efter sjukdomsstart. Om denna tid inte kommer till patientens hjälp finns det praktiskt taget ingen chans att överleva, och också att återgå till det normala livet.
 2. Det akuta skedet är en period på upp till tio dagar efter infarktets ontogenes. Under denna period kämpar läkare för patientens liv, eftersom chansen att återhämta sjukdomen är förekomsten av komplikationer av en allvarlig kategori stor.
 3. Farlärningsfasen varar ungefär från den åttonde veckan till sex månader. I detta intervall riskerar patienten att utveckla en återkommande sjukdom.
 4. Postinfarktstadiet av sjukdomen - perioden från tre månader till ett år efter sjukdomsstart. Denna tidsperiod kännetecknas av en intensiv återhämtning av patienten. Chanserna för en patients återhämtning beror på kvaliteten och effektiviteten hos rehabiliteringsbehandling.

Utsikterna för överlevnaden efter en massiv hjärtattack är direkt beroende av formen av sjukdomen, assistans patientens ålder och mognad, och rätt rehabilitering bidrar till att minska risken för komplikationer och kriterier om det är möjligt för medicinska skäl, för att sätta patienten på fötterna.

Faktorer som framkallar progression av hjärtinfarkt

Myokardinfarkt, även om det refererar till komplexa hjärtsjukdomar, utvecklas inte i sig utan någon uppenbar anledning. Sådan patologi är oftast resultatet av många faktorer, beroende på personen själv, hans allmänna hälsotillstånd, snabb behandling av befintliga sjukdomar och livsstil.

Orsakerna till en omfattande hjärtinfarkt är:

 1. Sjukdomar som är närvarande vid mänsklig patogenes och brist på rationell behandling. Dessa inkluderar hypertension, som oftast utvecklas på grund av problem med patientens kardiovaskulära system. Regelbunden högt blodtryck måste integreras terapi under medicinsk övervakning, för att inte framkalla en mer komplexa hälsoproblem, bland annat akut hjärtinfarkt eller omfattande hjärninfarkt, inte mindre farlig för människors liv. Problem med njurarna orsakar ofta sjukdomsprogressionen, liksom diabetes mellitus.
 2. Ärftlighet. Genpreposition ökar utsikterna för sjukdomstillväxt.
 3. Problem med den psykologiska planen. Psykologiskt trauma, nervös överansträngning och systematiska depressiva tillstånd blir ofta de främsta orsakerna till hjärtinfarkt eller stroke.
 4. Livsstil föregås av en sjukdom. Patologierna i hjärt- eller hjärncirkulationen beror ofta på patientens felaktiga livsstil. Felaktig näring, missbruk av rökning och alkoholhaltiga drycker är de främsta provokatörerna för utvecklingen av sjukdomar i olika etiologier. Ofta är orsaken till utvecklingen av hjärtattacker överdriven fysisk aktivitet. En stillasittande livsstil provocerar också hälsoproblem, fetma, vilket är den främsta orsaken till utvecklingen av kardiovaskulära anomalier i kroppen.

IM är övervägande en manlig sjukdom, kvinnor är mer mottagliga för det vid en mycket gammal ålder. Men de moderna sociala livsförhållandena ökade risken för att utveckla en sådan sjukdom i rättvist sex. De främsta orsakerna till en stor hjärtattack hos kvinnor kan vara graviditetens patologiska förlopp, ökad känslighet för sociala problem, erfarenheter samt användning av orala preventivmedel, vars popularitet är avskalad i det moderna livet.

Alla faktorer som beskrivs ovan åstadkommer en patologisk försämring av blodcirkulationen i kroppen på grund av blodkärlstensos, vilket skapar en ischemisk process i det drabbade organet. Oftast lider centrala nervsystemet och hjärtat av denna process.

Karakteristiska indikatorer på infarktutveckling

För att bestämma progressionen av infarkt i tid, för att inte missa chansen att återhämta sig, är det viktigt att känna till de första tecknen på ontogenesen av sjukdomen. Symtom på att utveckla AMI får i huvudsak känna sig på morgonen, från tre till sex på morgonen, när det finns en naturlig ökning av kärlens ton och en minskning av deras patency. För en hälsosam person orsakar sådana fysiologiska förändringar i kroppen inte obehag, men hos människor i riskzonen försämras välbefinnandet signifikant.

Patienten, som börjar hjärtattack, känner först och främst smärta. Manifestationer av smärta börjar primärt från bröstområdet, med maximal intensitet i vänster sida, ofta med bestrålning i scapula, nacke och axlar. Medföljer smärta delvis eller fullständigt domningar i vänster arm. Det psykologiska tecknet på sjukdomsutvecklingen är närvaron av en oförklarlig känsla av rädsla för ens liv.

Ytterligare symtom på en stor hjärtinfarkt:

 1. Andnöd och andningssvårigheter.
 2. Ökad svettning, främst "kall" svett.
 3. Byte av hudfärg från normal till cyanotisk nyans.
 4. Hosta blinkar utan uppenbar anledning.
 5. En signifikant minskning av blodtrycket.
 6. Hjärtsvikt och svår arytmi.

Ofta kan symtom på förgiftning indikera utvecklingen av hjärtinfarkt i en bred form, inklusive illamående med kräkningar, avföringsproblem, smärta i den epigastriska regionen.

Eventuella komplikationer av människors hälsa bör vara ett brådskande skäl för läkarbesök, som tecken på en hjärtattack inte alltid uttalade symptom, och förlusten av värdefull tid för patienten är ofta orsaken till dödsfall.

Konsekvenserna av en omfattande hjärtattack och chanserna att överleva

Statistiken visar att de flesta som har utvecklat AMI dör före ankomsten av läkare. Sjukdomen utvecklas huvudsakligen mycket snabbt, det är nödvändigt att ringa en ambulans och genomföra återupplivande åtgärder på kort tid.

Om patienten överlever efter en attack, kvarstår den ökade risken för ett dödligt utfall under de första tio dagarna. I postinfarktperioden finns också en risk för komplikationer av sjukdomen och förekomsten av sjukdomsfall.

Tidiga och mest allvarliga komplikationer efter hjärtattack - lungödem, kardiogen chock och hjärtmuskulatur. I första hand utvecklas sådana patologier under de första två dagarna efter sjukdomsuppkomsten och orsakar ofta patientens död.

Ytterligare faror som ligger i väntan på en patient på väg till återhämtning kan inkludera hjärtsvikt, arytmi, blodtrycksförändringar och trombos.

De långsiktiga konsekvenserna av en omfattande hjärtattack, som anses vara ett hot mot patientens liv och orsaken till hans återfall, inkluderar:

 1. Brott mot hjärtkontraktets funktioner, som ett resultat av vilken hjärtinsufficiens utvecklas, utvecklas till kronisk form.
 2. Organets aneurysm, dess deformitet, som ofta kräver kirurgisk ingrepp.
 3. Tromboembolism.
 4. Anomalier av hjärtritmen och dess patency.

Prognoser för patientens överlevnad efter hjärtinfarkt under de första tio dagarna ges inte av någon kardiolog, eftersom många faktorer påverkar möjligheterna till återhämtning, vilket inkluderar patientens ålder, hälsotillstånd och graden av hjärtskada.

Långsiktig prognos för återhämtning beror på kvaliteten och effektiviteten av rehabiliteringsbehandling. Enligt statistiska uppgifter, efter AMI under det första året dör cirka tio procent av patienterna på grund av komplikationer av sjukdomen. De flesta är äldre människor som har hälsoproblem i sin patogenes. En hög dödlighet efter hjärtinfarkt hos män som missbrukar skadliga vanor, främst genom att röka, vilket provar förminskning av blodkärl.

Rehabilitering av personer som drabbats av hjärtinfarkt

Rehabilitering efter hjärtattack måste baseras på två huvudriktlinjer:

 1. Minskar risken för återkommande sjukdom.
 2. Återställa patientens fysiska förmåga.

Den första riktningen innefattar överensstämmelse med en hälsosam livsstil, som inkluderar att justera kosten, undvika dåliga vanor och skydda patienten från stressiga situationer. Dessutom är det viktigt att följa läkares rekommendationer, att ta föreskrivna läkemedel som stabiliserar din hälsa och ökar dina chanser att återhämta sig.

Den andra riktningen är att återställa, om möjligt, patientens motorfunktioner. De första dagarna efter utvecklingen av ett infarkt visas patienten en bäddstöd med full rörelsebegränsning. Efter sjukdomsavbrottet och minska risken för patientens livslängd får läkare fortsätta att återhämta sig mot motorisk aktivitet. För detta ändamål kan patienten ordineras av läkare, terapeutisk gymnastik eller massage, vars intensitet bestäms av medicinska indikatorer. Massage och gymnastik i komplex behandling av infarkt hjälper till att snabbt återställa kroppens borttappade funktioner, såväl som lättare att överleva perioden av viloläge.

Om det inte finns kontraindikationer, börjar en ljusmassage ungefär den tredje dagen efter utbrottet för att minska stagnation i benen och stimulera blodcirkulationen i kroppen, minska huvudvärk, förhindra lunginflammation vilket kan komplicera patientens återhämtning.

Massage för patienter som har upplevt hjärtattack, väsentligt annorlunda än vanligt för den genomsnittliga personen som masserar kroppen. För det mesta efter sjukdomen görs massage endast av kvalificerade specialister, det består av lätt sträckning, ytlig knådning och gnidning av kroppsdelarna, som behöver återvända känslighet. Det ordineras under rehabiliteringsperioden från tio till femton massagebanor. Med tiden lär patienten att självständigt göra en massage med hjälp av godkända tekniker, växla dem med tillåtna gymnastiska övningar, koppla till denna procedur släktingar som bryr sig om patienten.

Efter urladdning från sjukhuset bör gymnastikövningar och massagekurser utföras hemma, men överensstämmer helt med läkares rekommendationer. Trots den höga effektiviteten kan massor inte bara gynna, utan också skada patienten om det finns kontraindikationer.

Patienten efter en hjärtinfarkt är kontraindicerad hög fysisk aktivitet, vilket kan orsaka sjukdomens återfall.

Hur mycket och hur de lever efter en hjärtattack

Patienter, liksom deras släktingar, är ofta intresserade av frågan om hur livet kommer att vara efter ett massivt myokardinfarkt. Faktum är att ingen läkare kan ge prognoser även efter en heltidsbehandling, eftersom tidsgränserna och livskvaliteten beror på många faktorer, särskilt om komplexiteten hos onormala processer och kvaliteten på rehabilitering.

Det korrekta tillvägagångssättet för terapi och förebyggande behandling möjliggör att nästan patientens styrka återställs och leva ett fullt liv efter sjukdom under flera tiotals år. Vissa patienter dör i det första året efter attacken, en hög risk för dödsfall inom fem år efter en hjärtinfarkt.

Också är det ofta patienter som har överfört sjukdomen, är intresserade av om körning efter sjukdom är tillåten, om det är möjligt att ha sex, leda en aktiv livsstil, höja barn, tjäna pengar till familjen. Svaren på dessa frågor är positiva, om patienten lyckades återställa motorens förmåga fullt ut.

Du kan gå tillbaka till körning en månad efter anfallet, om patienten har perfekt rehabiliterat sitt tillstånd och är övertygad om hans förmågor. Hantering av truck- och passagerartransportläkare är tillåten inte tidigare än två månader efter en hjärtinfarkt.

Kön är inte heller kontraindikation efter sjukdomen, försvårar inte patientens tillstånd, om han är redo för detta har även en positiv effekt på kroppen. För att arbeta med bra rehabiliteringsindikatorer får patienter som har fått hjärtattack återvända tidigt två månader om deras aktivitet inte är förknippad med allvarlig fysisk och emotionell stress.

Livet efter en hjärtinfarkt existerar, du måste bara ge upp dig från tungt fysiskt arbete med emotionell överbelastning, dåliga vanor och mat av dålig kvalitet. Och måste också noggrant övervaka sin hälsa för att undvika komplikationer och återfall som kan bli kritiska för patienten.

För att sammanfatta

Ett infarkt, som en komplex kardiologisk process, är mycket farlig för livet. Att bedöma möjligheterna till full återhämtning och återhämtning är en nästan orealistisk uppgift, för allt beror på sjukdoms komplexitet, patientens ålder, de försvårande faktorerna och kvaliteten på rehabilitering. De som har turen att överleva efter prejudikatet, måste du ställa in för en lång och hård återhämtning.

Livet efter en hjärtattack finns dock inte för alla, många kan inte leva i ett år, och vissa människor lever fullt ut i tiotals år. Uppmärksam och noggrann inställning till deras hälsa, strikt överensstämmelse med läkemedelsföreskrifter, kvalitetspreventivt underhåll av en sjukdom är handlingar, vars uppgift ökar chanserna för ett helt liv.

Omfattande hjärtinfarkt: finns det liv efter det?

Ofta patienter med hjärtinfarkt bär sjukdomen på sina fötter, men tills en viss tid tills sjukdomen inte ger komplikationer. Om vissa former av hjärtinfarkt svarar väl på behandlingen, hotar den omfattande patienten ett dödligt utfall.

Kan det undvikas? Ja, om du vet om riskfaktorerna och behandlingen av ett omfattande myokardinfarkt alla.

Funktioner av sjukdomen

Omfattande hjärtattack är kanske den farligaste delen av patologi. Om blodflödet med en liten fokalform störs i små delar av hjärtat, så är det stora området av hjärtmuskeln täckt med ett stort område. Enligt statistiken har män hjärtinfarkt ungefär 4 gånger oftare än kvinnor.

Efter omfattande hjärtinfarkt kan patienter ges en tredje funktionshinder om de förlorar sin förmåga att arbeta, eller de har symtom på hjärtsvikt. I vissa fall har patienter rätt till obestämd funktionshinder om ytterligare behandling har en ogynnsam prognos.

Klassificering och former

Omfattande i sig är en form av hjärtinfarkt, så det har ingen specifik klassificering. Sjukdomen klassificeras genom lokalisering, så oftast påverkar den omfattande formen av myokardinfarkt:

 1. den främre väggen i hjärtans vänstra kammare
 2. interventricular septum;
 3. myokardiums bakre vägg;

Det finns flera stadier av staten:

 • akut - upp till 2 timmar. från början av en hjärtattack;
 • akut - upp till 10 dagar. från början av en hjärtattack;
 • subakut - från 10 dagar. upp till 8 månader
 • Perioden av ärrbildning - från ca 8 veckor till 6 månader;

Patologin kan också förekomma med lungödem eller utan det, vilket händer oftare. Om symptomen och de första tecknen på en omfattande hjärtinfarkt läs nedan.

Orsaker till omfattande hjärtinfarkt

Den främsta orsaken till förekomsten av hjärtinfarkt är aterosklerotiska plack, som bildas på grund av den samma namnet ateroskleros sjukdom. Aterosklerotiska plack smalar blodkärlen, vilket leder till otillräckligt blodflöde och brist på syre i hjärtat.

Det finns flera riskfaktorer som multiplicerar risken för hjärtinfarkt. Den mest aggressiva faktorn är att röka, eftersom det i sig begränsar blodkärlen. Inte mindre allvarliga faktorer kan betraktas som användning av alkohol och genetisk plats, medan andra kan tillskrivas:

symptom

Symtomatologin beror till stor del på lokaliseringen av lesionen och sjukdomsfasen. Ett indikativt symptom är smärta i bröstbenet, som utstrålar i axelbladen, axeln, underkäken, kan leda till nummenhet i vänstra armen. Smärtan är komprimerande och akut, inte stoppad av nitroglycerin.

Vanligtvis följer en hjärtinfarkt:

 1. hosta;
 2. andfåddhet;
 3. takykardi;
 4. blåsa av huden
 5. kall svett;
 6. hjärtastma, om det finns ett lungödem;

På den bakre väggen av skadan kan visas förgiftning symptom: halsbränna, kräkningar, diarré, buksmärtor. I mycket sällsynta fall kan en hjärtattack bäras nästan symptomfri eller med atypiska symtom, till exempel i sin högra hand.

Om vad som ska vara maten vid ett omfattande hjärtinfarkt, beskrivs formuläret nedan:

diagnostik

Läkaren kan göra en primär diagnos även vid första besöket till hans patienter, eftersom hjärtinfarkt har symtom som är karakteristiska för staten. Först samlar doktorn en anamnes av klagomål och liv, och upptäcker när patienten började känna smärta, som åtföljer dessa villkor, oavsett om han har missbruk av dåliga vanor och feta livsmedel. Då genomgår patienten en fysisk undersökning och auskultation där hudens skugga utvärderas och ljud i hjärtat och lungorna detekteras, blodtryck och puls avslöjas.

Redan på grundval av dessa studier föreskriver läkaren en symtomatisk behandling, som ofta visar sig vara sant, och ytterligare tagare redan hårdvara undersökning, t ex:

 • Allmän an-z urin. Hjälper till att identifiera associerade patologier och komplikationer av sjukdomen.
 • Den allmänna anh av blod. Hjälper till att bestämma ökningen av hastigheten av erytrocytsedimentation och att detektera leukocytos.
 • Biokemisk anh av blod. Det är nödvändigt att avgöra om patienten har riskfaktorer som bidrar till utvecklingen av myokardiet, till exempel högt kolesterol, socker och triglycerider.
 • Studier av blodenzymer som detekterar närvaron av proteinenzymer i blodet. Dessa enzymer frigörs på grund av förstörelsen av hjärtcellerna mot bakgrund av hjärtinfarkt.
 • EKG. Grundstudien, för att den inte bara bekräftar förekomsten av hjärtattack, utan också visar lokalisering, storhet och recept på kursen.
 • Ekokardiografi. Det är nödvändigt att bedöma fartygens tillstånd, liksom hjärtans storlek och struktur.
 • Koagulering. Det är nödvändigt för val av optimala doser av läkemedel.
 • Bröströntgen. Visar tillståndet av aorta, förekomsten av komplikationer av hjärtinfarkt.
 • Koronarangiografi. Det bestämmer lokaliseringen och platsen för smalning av artären.

Beroende på förekomst av komplikationer, samtidiga patologier samt utrustning på sjukhuset kan patienten genomgå andra studier. Till exempel en dyr MSCT, som visualiserar hjärtmuskeln helt.

behandling

Behandling av en stor hjärtattack utförs på sjukhuset, eftersom patientens tillstånd måste övervakas ständigt. I de första stadierna av behandlingen består i kombinationen av läkemedelsmetoden med den terapeutiska.

Drogerapi är emellertid ofta inte tillräckligt, så kirurgisk ingrepp krävs.

terapeutisk

Basen av terapi är begränsningen av någon motoraktivitet. Patienten bör observera fred både fysiskt och emotionellt, eftersom motsatsen kan förvärra sjukdomsförloppet.

Under hela behandlingen är det rekommenderat att följa en diet med begränsat intag av animaliska fetter, alkohol, salt och koffein. En särskild plats i kostnäring ges till livsmedel som bidrar till återhämtningen av organismen, det vill säga spannmål, fisk, mager kött, grönsaker och frukter.

Om det behövs kan patienten ges syre genom en mask.

medicinering

Drogterapi syftar till att stabilisera patientens tillstånd och förhindra utveckling av komplikationer. För att göra detta gäller

 • Aspirin, Plavix, Ticlopidin och liknande läkemedel som aktiverar blodflödet till det drabbade området.
 • Narkotiska och icke-narkotiska analgetika för avlägsnande av smärtsymptom.
 • Lidokain, Amiodaron och analoger för att eliminera arytmi.
 • Antikoagulanter för att förhindra trombos.
 • Trombolytika för resorption av blodproppar.

Goda antagonister av kalcium och beta-blockerare visade sig vara effektiva. Om vilka typer av operation som utförs med en stor hjärtinfarkt, läs nedan.

drift

En omfattande hjärtinfarkt reagerar ofta dåligt på läkemedelsbehandling. I detta fall är patienten tilldelad:

 • Koronarangioplastik, som innebär installation av en stent i ett kärl för att upprätthålla en normal lumen i den.
 • Aortokoronär bypass. En komplex operation, som skapar en bro från en frisk ven som säkerställer optimal leverans av blod över förträngningen.

Ibland ger operationerna inte en positiv effekt och lesionen börjar utvecklas och blir mer komplicerad. I sådana fall indikeras hjärttransplantation.

Om hur du utför stenirovanie med omfattande hjärtinfarkt kan du bedöma med följande video:

Förebyggande av sjukdom

Förebyggande åtgärder syftar till att förebygga utvecklingen av hjärtsjukdom. För att göra detta:

 • Undvik att röka, vilket ökar risken för hjärtinfarkt med nästan 50%.
 • Begränsa alkoholkonsumtion.
 • Skapa en dag och vila, där minst 7 timmar ska spenderas i sömnen.
 • Begränsa mängden animaliska och vegetabiliska fetter i kosten.
 • Ät mer proteinmat, bönor, frukt, magert kött och fisk.
 • Gör övning och cardioversion.

Tillsammans med ovanstående är det nödvändigt att ständigt övervaka blodtrycket och kolesterolnivån och sänka hastigheterna när de ökar.

På hur livet kan utvecklas efter ett massivt myokardinfarkt, och vad är konsekvenserna för hjärtat, läs vidare.

komplikationer

Omfattande infarkt ger ofta komplikationer även vid snabb behandling. Bland dem kan vi skilja:

 1. lokal nekros och ärrbildning i vänster ventrikulär vävnad;
 2. brist på myokardiet vid infarktplatsen;
 3. arytmi;
 4. inflammation i hjärtets serösa membran
 5. mitralventilfel;
 6. autoimmuna komplikationer;
 7. lungödem med omfattande hjärtinfarkt;
 8. trombbildning, tromboembolism;

Det kan också finnas icke-specifika komplikationer i samband med cirkulationsstörningar. Om hur många som lever efter återupplivning av ett omfattande myokardinfarkt, och vad den allmänna prognosen är med dess konsekvenser, läs nedan.

utsikterna

Prognosen för behandling av ett omfattande hjärtinfarkt är extremt ogynnsamt.

 • Lite över 50% av patienterna överlever med denna blankett.
 • Dessutom lever mer än 10% inte mer än ett år och dör av komplikationer av sjukdomen.

Statistiken är i genomsnitt, eftersom sjukdomen i sjukhus är mycket liten, men många patienter överlever inte helt enkelt till ambulansen och efterföljande rehabilitering.

På hur man tillhandahåller förklinisk vård med omfattande hjärtinfarkt, kommer videon att berätta nedan: