Huvud / Emboli

Medicin för hjärtsvikt: effektiva droger

I den här artikeln kommer du att lära den allmänna systematiken i behandling av hjärtsvikt läkemedel, vilka droger som omfattas av namnen på effektiva piller och injektioner, praktiska rekommendationer för deras användning.

Huvudprincipen på vilken behandling av hjärtsvikt bygger är att det inte är en separat sjukdom. Detta syndrom avser hjärtets oförmåga att pumpa blod genom kärlen (oförmåga att utföra sin funktion). Det komplicerar alla svåra hjärtsjukdomar.

Konservativ medicinering (droger, piller, injektioner) är det enda effektiva sättet att hjälpa patienten. Cure hjärtsvikt utan medicinering är omöjligt. Men analfabeten är inte heller effektiv!

Resultaten av behandling av hjärtsvikt med hjälp av läkemedel beror på flera faktorer:

 • Svårighetsgraden av symtomen vid detta tillstånd (graden av hjärtsvikt) - än de är mer uttalad, desto svårare är det att återhämta sig (vid 1-2 grader möjligt, 3-4 - kan lindra symtomen och förbättra patientens tillstånd, men en fullständig återhämtning inte är möjlig).
 • Från överensstämmelse med alla rekommendationer för behandling (kontinuerligt eller systematiskt läkemedelsintag) - om du försummar dem, kommer även det svaga hjärtsviktet ofrånkomligt att bli tyngre.
 • Från den underliggande hjärtsjukan - om det inte behandlas eller det är svårt att bota - är det omöjligt att bli av med hjärtsvikt.

Sammansättningen av det kurativa programmet, valet av läkemedel och deras dosering hanteras av en kardiolog eller terapeut.

Allmän ordning för behandling av hjärtsvikt med droger

Återställande av nedsatta hjärtfunktioner sker genom att påverka de huvudsakliga mekanismerna för sjukdomsinitiering och eliminering av symtom. Behandlingsanvisningarna och motsvarande grupper av läkemedel beskrivs i tabellen.

Behandling av hjärtsvikt mediciner

Kardiomagnet - bruksanvisningar, analoger och recensioner av läkemedel för behandling och förebyggande av hjärt-kärlsjukdomar och hjärtinfarkt.

Asparkam - anvisningar för användning, recensioner och analoger av läkemedlet för behandling av IHD, hjärtsvikt och hypokalemi.

Nyheter redigerad av: admin - 12-10-2015, 12:46

Orsak: Användningen av läkemedlet hos barn har förtydligats

Panangin - anvisningar för användning, recensioner och analoger av läkemedlet för behandling av kalium- och magnesiumbrist, hjärtsvikt och hjärtinfarkt.

Eufillin - anvisningar för användning, analoger och recensioner av läkemedel för behandling av astmatisk status och bronkial obstruktion.

Enalapril - anvisningar för användning, analoger och recensioner av läkemedlet för behandling av hypertoni och tryckreduktion.

Prestarium - anvisningar för användning, recensioner och analoger av läkemedel för behandling av högt blodtryck och hjärtsvikt.

Nitroglycerin - bruksanvisningar, analoger och recensioner av läkemedlet för behandling av angina och myokardinfarkt.

Renitek - anvisningar för användning, analoger och recensioner av läkemedlet för behandling av hypertoni och tryckreduktion.

Taurin - anvisningar för användning, analoger och recensioner av läkemedlet för behandling av grå starr och diabetes.

Digoxin - anvisningar för användning, analoger och recensioner av läkemedlet för behandling av hjärtsvikt och rytmförstöring.

Nyheter redigerad av: admin - 4-10-2017, 11:11

Rekommendationer för att ta piller med hjärtsvikt

Hjärtsvikt är en sjukdom som uppstår på grund av funktionsfel i hjärtmuskeln. I denna artikel kommer vi att tala om behandling av hjärtsvikt med hjälp av tabletter. Det bör beaktas att olika typer av brist på hjärtmuskeln behandlas annorlunda, och därför borde de kunna särskilja.

Många av våra läsare för behandling av hjärtsjukdomar använder aktivt den välkända metoden baserad på naturliga ingredienser, som upptäckts av Elena Malysheva. Vi rekommenderar dig att läsa den.

Under läsningen av denna artikel kommer läsaren att bli bekant med beskrivningen av varje typ av hjärtinsufficiens. Vi kommer också att förstå orsakerna till sjukdomsuppkomsten, symptomen och vad som är behandling med tabletter.

Alla frågor som uppstod under läsningen av artikeln kan ställas av specialister som använder onlineformuläret.

Gratis samråd hålls dygnet runt.

Information om sjukdomen: orsaker, etapper

En sådan sjukdom, som en hjärtmuskels brist, orsakas av oregelbundenhet i hjärtmuskulärens arbete. Med hjärtsvikt upphör hjärtmuskeln att fungera som en pump. Detta leder till stagnation av blod, brist på syre och näringsämnen i kroppen. Denna sjukdom förekommer oftast hos äldre.

Orsakerna till sjukdomsuppkomsten ligger i hjärtat av en av följande sjukdomar:

Stages av hjärtsvikt:

Många av våra läsare för behandling av hjärtsjukdomar använder aktivt den välkända metoden baserad på naturliga ingredienser, som upptäckts av Elena Malysheva. Vi rekommenderar dig att läsa den.

 • Den akuta formen av hjärtsvikt utvecklas inte i etapper, men är en attack, under vilken alla symptom uppträder i den mest allvarliga formen.
 • Utvecklingen av en kronisk form av hjärtsvikt uppträder i allt vid olika hastigheter. Hastigheten beror på orsaken till sjukdomsbegreppet, hur svårt är myokardiet stört.

Utvecklingen av den kroniska formen av brist på hjärtmuskeln är uppdelad i tre steg.

Vid sjukdomens första skede är symtomen dåligt uttryckta. Men redan i detta skede är försämringen av myokardiet märkbart använd, under träning blir hjärtklappningen alltför frekvent, dyspné uppträder.

Vid nästa steg av sjukdomen är symtomen mer uttalade än i föregående steg. Brott mot hjärtmuskulärens arbete är märkbart inte bara under fysisk aktivitet utan även i vila. Det finns en kraftig minskning av arbetskapaciteten.

Vid det sista skedet av utvecklingssjukdomar är symtom ständigt närvarande. Det finns oåterkalleliga överträdelser i hela organismens arbete. Märkbart utarmningen av hela organismen.

Klassificering av sjukdomen

Det finns två klassificeringar av sjukdomen, såsom brist på hjärtmuskulatur.

Klassificering nr 1

Klassificeringen baseras på uppdelning av brist på hjärtmuskeln i akut och kronisk.

 • Akut form av kardiovaskulär brist. Denna typ av sjukdom är en attack. Vid tiden för en attack uppträder alla symtom i allvarligaste form. Det är värt att notera att på grund av en attack av akut hjärtsvikt uppträder mycket ofta dödsfall hos äldre.
 • Kronisk form av hjärtsvikt. Denna typ av sjukdom utvecklas genom åren, med tiden som symptomen tar på sig alltmer svåra former.

Klassificeringsnummer 2

Klassificeringen baseras på uppdelning av brist på hjärtmuskeln i höger ventrikel och vänster ventrikel.

 • Hjärtmuskulär vänster hjärtinfarkt. Denna typ av sjukdom kan förekomma i form av hjärtastma och lungödem.
 • Hjärtmuskulär högerkammarfel.

Baserat på denna uppdelning av sjukdomen i underarter kan läkaren utveckla rätt behandlingstaktik. Det är emellertid möjligt att identifiera typen av sjukdom efter diagnosen.

medicinering

Efter att ha studerat noggrant metoderna för Elena Malysheva vid behandling av takykardi, arytmi, hjärtsvikt, vattkoppor och generell återhämtning av kroppen - bestämde vi oss för att erbjuda det till er uppmärksamhet.

Det är värt att uppmärksamma det faktum att de läkemedel som kommer att anges nedan finns ett antal kontraindikationer, alltså innan du tar detta eller andra tabletter som du bör rådgöra med din läkare. Självadministration av medicinering kan leda till skadliga effekter, eftersom dosen och förloppet av läkemedlet beräknas individuellt på basis av diagnos och fysiologiska egenskaper hos organismen.

Läkemedel för hjärtsvikt är inte universella.

När du väljer ett piller för att behandla hjärtsvikt bör du överväga typ av sjukdom hos både äldre och personer i arbetsför ålder.

I händelse av en attack av akut brist på hjärtmuskeln, inklusive äldre, nitroglycerin tablett eller nitrosorbita bör vidtas endast om trycket ligger över 90 mmHg. Upprepa p-piller bör inte vara mer än 3 gånger. Tidsintervallet mellan att ta tabletterna: 7 minuter.

preparat

Läkemedel för behandling av kronisk sjukdom:

 1. Angiotensin-omvandlande enzymhämmare. Läkemedel som påverkar arbetet i renin-angiotensinsystemet aldosteron.K Dessa inkluderar captopril, kinapril, lisinopril, enalapril, ramipril, perindopril, fosinopril. Hämmare av enzymet, kallat angiotensinkonvertering, saktar sjukdomsprogressionen.
 2. Blockers av b-adrenerga receptorer. Dessa inkluderar: noncardioselektiv carvediol, kardioselektiv bisoprolol, kardioselektiv metoprolol. Funktion: b - adrenerga receptorblockerare minskar risken för dödsfall från hjärtsvikt. Blockerare b - adrenerga receptorblockerande pulsöverföring postganglionarno- adrenerg tecken på organ och vävnader.
 3. Diuretiska preparat. Dessa inkluderar: hypotiazid, furosemid, ureit, bumetanid. Funktion: Diuretika gör bättre kliniska symptom.
 4. Hjärtglykosider är preparat som kan vara av både växt och syntetiskt ursprung. Dessa inkluderar: digoxin. Funktion: hjärtglykosider minskar nivån på sjukhusbehov för att förvärra sjukdomen.
 5. Aldosteronantagonister är läkemedel som blockerar aldosteronreceptorer. Antagonister av aldosteron hämmar uttagningen från kaliumkroppen. Funktion: Aldosteronantagonister används för att uppnå sjukdomskompensation.

Läkemedel i den vänstra kammaren i sjukdomen:

 1. Om den lämnas kammar fel uppstår i form av hjärt astma, bör du ta följande läkemedel: nitroglycerin - bidrar till att minska belastningen på hjärtmuskeln; Glukoslösningen används för att normalisera blodtrycket.
 2. Om vänster ventrikelfel uppstår i form av ett lungödem, ska ett diuretikum tas: furosemid. Diuretika för svullnad i lungan används för att minska trycket i artärerna.

När den högra ventrikulära formen av sjukdomen ska ta samma droger som i kronisk form av hjärtsvikt. Dessa inkluderar captopril, kinapril, lisinopril, ramipril, perindopril, fosinopril, enalapril, en icke-kardioselektivt karvedilol, bisoprolol cardioselective, cardioselective metoprolol, hypotiazid, furosemid, ureat, bumetanid, digoxin.

Symtomatisk bild

Under en attack av akut hjärtsvikt uppträder symtom samtidigt. Behandling i detta fall utförs av läkare för intensivvård.

Den kroniska formen av sjukdomen i början kan vara asymptomatisk eller i mild form. Men med utvecklingen av sjukdomen är symtomen allt svårare att ignorera.

Symtom på hjärtsvikt:

 • Svullnad i extremiteterna. Vid de första stadierna av hjärtsvikt svuller nedre extremiteterna. Vid det inledande skedet utvecklas en brist på hjärtsvullnad på natten och går på morgonen. Men med utvecklingen av myokardiell sjukdom blir ödem permanent.
 • Andnöd. När det finns andfåddhet, ökar andningsfrekvensen. Vid de första stadierna av utvecklingen av hjärtsjukdom visas dyspné endast med fysisk ansträngning. Då börjar andfåddhet och när en person inte utför några åtgärder. Vid det sista skedet av sjukdomsutvecklingen passerar dyspné inte ens i vila. Dyspné kan förekomma hos äldre.
 • Hosta är inte permanent, men uppträder regelbundet i form av anfall, även hos äldre.
 • Brott mot hjärtfrekvensen. Med brist på hjärta finns det en ökning av hjärtfrekvensen efter träning i de tidiga stadierna av hjärtsvikt. I efterföljande stadier av hjärtsvikt blir rytmens misslyckande permanent.
 • Cyanos, d.v.s. blek av huden.

För att behandla ödem i underbenen kan du ta diuretika mediciner även för äldre. Diuretika för svullnad i extremiteterna används för att sänka blodtrycket. Tabletter med en diuretisk verkan tar bort den ackumulerade vätskan från kroppen.

Behandling av dyspné

För att behandla dyspné ska du ta sådana droger som har en diuretisk natur. Tabletter med diuretikskaraktär lindrar kroppen av för mycket lagrad vätska. Förutom läkemedel med diuretikskaraktär bör piller som orsakar minskad syrehungning tas för behandling av dyspné, eftersom brist på syre är en av orsakerna till dyspné. Hjälp att normalisera syretillförseln till kroppen, inklusive hos äldre, betablockerare.

Behandling av hjärthatt och takykardi

För behandling av hjärthatt, inklusive äldre, ska följande läkemedel tas:

 • Diuretika, eftersom tabletter med en diuretisk effekt främjar avlägsnande av överskott av vätska från kroppen och reducerar belastningen på cirkulationssystemet. För diuretika är: veroshpiron, indapamid.
 • preparat för vasodilation. Läkemedlen för vasodilatation inkluderar: atakand, losartan.

Dessa mediciner har ett antal kontraindikationer, så vi rekommenderar att du rådgör med din läkare. Annars finns risk för biverkningar och komplikationer av sjukdomen.

För behandling av ökad hjärtfrekvens, inklusive äldre, rekommenderar läkare att ta sådana läkemedel som amiodaron, cardiodaron, sotalex, amlodipin, lerkamen. Dessa läkemedel har återställande effekter på hjärtrytmen, även hos äldre.

dessutom

Behandling för hjärtsvikt omfattar inte bara mediciner. När du behandlar en brist på hjärtmuskeln måste du följa ett antal regler, av vilka några kommer att listas nedan:

 • Regelnummer 1: Under behandlingen är det nödvändigt att utföra fysiska övningar varje dag. Övningar bör inte leda till överdriven stress på myokardiet, bör vara måttlig.
 • Regelnummer 2: Under behandlingen är det nödvändigt att följa en diet. Maten bör balanseras, du bör försöka att inte konsumera salt.
 • Regelnummer 3: Under behandlingen bör du försöka undvika stressiga situationer, eftersom de kan förvärra sjukdomen. Det är värt att ta hänsyn till att det under stressiga situationer finns en stark myokardspänning.

Att följa dessa regler i samband med att ta mediciner som föreskrivs av en läkare kommer att bidra till att återställa normal myokardfunktion.

 • Har du ofta obehagliga känslor i hjärtat (sticka eller förknippas med smärta, brännande känsla)?
 • Plötsligt kan du känna dig svag och trött.
 • Ständigt stiger trycket.
 • Om dyspné efter den minsta fysiska ansträngningen och det finns inget att säga...
 • Och du har länge tagit en massa droger, bantning och tittar på tyngden.

Men dömande av det faktum att du läser dessa linjer - segern är inte på din sida. Därför rekommenderar vi att du bekantar med den nya tekniken Olga Markovich, som hittade ett effektivt verktyg för behandling av hjärtsjukdomar, ateroskleros, hypertoni och vaskulär rengöring. Läs mer >>>

Metoder för behandling av hjärtsvikt

Hjärtsvikt är en följeslagare av olika sjukdomar i hjärt-kärlsystemet. Denna sjukdom utvecklas länge och kan inte fullständigt botas. Emellertid kan en välvalad behandlingsregim minimera manifestationerna av hjärtsvikt.

Intensiv behandling av patienter med hjärtsvikt riktar sig till:

 • eliminering av symtom på sjukdomen (svaghet, dyspné, svullnad, takykardi);
 • förebyggande av organskador
 • lättnad och förlängning av livet.

Med tanke på heterogeniteten i patienternas sammansättning, med hjärtsvikt tillämpas ett individuellt behandlingsschema, med hänsyn till orsakerna och sjukdomsförhållandena, dess kliniska bild.

Etiologisk behandling

Ett positivt resultat av behandlingen av hjärtsvikt är endast möjligt genom att påverka orsaken, vilken är utlösningsmekanismen för utveckling av patologi. Beroende på detta kan HF-terapi gå i följande riktningar:

 • återställande av blodtryck, om källan till sjukdomen är arteriell hypertension;
 • normalisering av hjärtritmen i bradyarytmi och takyarytmi
 • förbud mot alkohol under missbruk
 • viktminskning vid fetma
 • kirurgisk korrigering av medfödda hjärtsjukdomar;
 • normalisering av den hormonella bakgrunden vid tyrotoxikos eller myxedem;
 • återställande av den normala nivån av erytrocyter och hemoglobin vid anemi
 • medicinsk eller kirurgisk behandling av perikardit;
 • återställande av bronkial patency, antiinflammatoriska åtgärder, om det finns patologier i lungorna;
 • antianginal terapi för ischemisk hjärtsjukdom.

Behandling av en primär sjukdom kan vara komplicerad av vissa anledningar:

 • bristande överensstämmelse med den behandlande läkarens rekommendationer (brott mot kombination, dosering och schema för att ta mediciner, kränkningar av den enskilda dietten och fysisk aktivitet)
 • dricka alkohol
 • infektionssjukdomar;
 • akut hjärtinfarkt;
 • graviditet;
 • blockering av lungartären genom blodproppar
 • Sköldkörteln;
 • tar ett antal mediciner som är inkompatibla med behandlingen av källan till hjärtsvikt.

I detta fall utförs behandlingen på ett sådant sätt att manifestationer av hjärtsvikt minskar så mycket som möjligt. Dessutom skapas alla möjliga förutsättningar för att återvända till behandlingen av den underliggande sjukdomen.

Medicin för hjärtsvikt

Terapi av hjärtsvikt droger ska vara långsiktiga, kombinerade och baserat på bevis. Läkemedel för hjärtsvikt bör förbättra patientens tillstånd, minska frekvensen av sjukhusvistelser och risken för dödsfall.

Angiotensin-omvandlande enzym (ACE) -hämmare

Dessa läkemedel för behandling av hjärtsvikt anses vara ledande. Deras förmåga att sakta sjukdomsförloppet och förbättra prognosen hos nästan alla patienter bevisas.

Effekten av ACE-hämmare syftar till att blockera proteinet av angiotensin II, som har vasokonstriktiv aktivitet. Koncentrationen i blodet av peptiden bradykinin, dilaterar blodkärlen. Vattnen på fartygen slappna av. Detta leder till följande effekter:

 • minskar blodtrycket
 • trycket i lungans kapillärer minskar;
 • blodkärlets motstånd till blodflödesminskningar (OPSS);
 • blodstockning i blodet minskar
 • minutvolymen av blodcirkulationen växer;
 • Produktionen av hormonet aldosteron, som fördröjer vatten och salt, minskar
 • Myokardiumets tolerans till belastningen ökar.

ACE-hämmare klassificeras efter exponeringstid. Således refererar läkemedelskaptopril till korta ACE-hämmare (5-6 timmar), enalapril - medellängd (12 timmar), lisinopril - lång exponeringsperiod (24 timmar).

Listan över ACE-hämmare på marknaden är signifikant. Det finns deras färdiga kombinationer med diuretika och kalciumantagonister.

Biverkningar av ACE-hämmare: torr hosta, svaghet, sömnighet, illamående, nedsatt njurfunktion. I allmänhet tolereras drogerna väl. Biverkningar förekommer hos mindre än 10% av patienterna.

ACE-hämmare indikeras för alla patienter med HF. Först förskriva små doser av droger, vilket gradvis tar dem till det maximala tolererade. Efter den första upptagningen observeras en patient i flera timmar.

Antagonister (blockerare) av angiotensin II-receptorer

Det här är en relativt ny grupp droger vid behandling av hjärtsvikt. Effekten av användningen liknar den för ACE-hämmare, men det uppnås endast genom renin-angiotensin-aldosteronsystemet utan att undertrycka hormonbrasdykininet.

Blockeringsmedel av angiotensin II-receptorer (losartan, valsartan, etc.) vid behandling av hjärtsvikt tjänar som ett alternativ till ACE-hämmare och förskrivs för intolerans hos sistnämnda.

Medicin för hjärtsvikt i denna grupp är fördelaktigt utmärkande genom avsaknaden av sådana biverkningar som hosta och spasmer i bronkierna.

diuretika

Dessa läkemedel är diuretika. Diuretika (hydroklortiazid, furosemid, spironolakton och andra) används som ett symptomatiskt medel i etapperna när vätskenivån i kroppen överskrids. Aktiviteten av diuretikabehandling beror på graden av uttryck av edematöst syndrom. Behandlingen börjar med små doser och sätts gradvis till den genomsnittliga terapeutiska nivån.

Med hjälp av verkningsmekanismen delas diuretika i tiazid, loop och kaliumsparande medel. Vid behov kombineras de, vilket ökar den totala diuretiska effekten.

Hjärtglykosider

Hjärtglykosider (digitoxin, strophanthin) är växtbaserade läkemedel. I terapeutisk praxis används derivat av lilja i dalen, rävklöver, goricveta och strophanthus.

Hjärtglykosider för behandling av kroniskt hjärtsvikt tas med dålig kontraktilitet i myokardiet, arytmi, hög hjärtfrekvens, vänster ventrikulär dysfunktion. Förberedelser förbättrar hemodynamiska parametrar, normaliserar hjärtmuskleringen, eliminerar takykardi, dyspné.

Betablockerare

Betablockerare (metoprolol, carvedilol och andra) blockerar effekten av adrenalin, varigenom hjärtritmen minskar och blodtrycket sänks.

sedativa

Sedativa (corvalol, valocordin och andra) är sedativa som har en fördelaktig effekt på nervsystemet. Corvalol återställer och lugnar hjärtritmen, lindrar spasmer av blodkärl, minskar excitabiliteten i centrala nervsystemet, eliminerar retrosternal smärta. Har en hypnotisk effekt.

pacemakers

Pacemakrare ordineras till patienter om läkemedelsbehandlingen har en otillräcklig positiv effekt. Dessa enheter, som vanligtvis introduceras under bröstets hud, stimulerar hjärtets arbete med hjälp av elektriska pulser. Operationen utförs under lokalbedövning så att patienten kan svara på hjärtkirurgens frågor under justering av anordningen.

De viktigaste grupperna av pacemakers:

 • enkel. Är avsedd för patienter vars hjärta inte producerar ordentligt elektriska impulser.
 • biventrikulär (BVEKS). Upprättad för patienter som har synkroniserat vänster ventrikulär synkronisering med andra delar av hjärtat;
 • implanterbar cardioverter-defibrillator (ICD). Implementeras om det finns arytmier med ett högt livshot, såsom ventrikelflimmer, ventrikulär takykardi;
 • CRT-D. Enheten kombinerar funktionerna för BVEKS och ICD: återställer samtidigt synkronisitet och rytm hos hjärtavdelningen hos patienter som behöver det.

Kirurgisk behandling

Ett antal patienter visade kirurgisk ingrepp. Modern teknik i hjärtkirurgi gör att vi kan arbeta säkert och med hög grad av effektivitet. I CH utförs följande operationer:

 • restaurering av valvulärt hjärta. Det visas när hjärtsvikt orsakas av hjärtfel.
 • aortokoronary shunting. Det utförs om källan till CH är ischemisk sjukdom. Operationen återställer blodflödet till hjärtat;
 • installation av en artificiell ventrikel. Detta är en operation för att införa ett implantat i kroppen, vilket hjälper till att pumpa blod;
 • hjärttransplantation är en komplex operation för att ersätta ett sjukt hjärta med en hälsosam givare.

Behandling av akut hjärtsvikt

OCH kännetecknas av en hög utvecklingsgrad av patologi, livshotande och kräver brådskande intensiv terapi.

För diagnos av akut sjukdom har följande tecken betydelsen: svullna ådror i nacken; svår smärta under revbenen; andfåddhet, kvävning; hosta attacker med skum blekhet; svettning; marmorfärg på huden.

När dessa tecken visas utförs följande åtgärder:

 • kallade ett lag doktorer;
 • kroppens övre del stiger upp;
 • patienten bör vara säker
 • Syreförsörjningen tillhandahålls, dörrar och fönster öppnas;
 • ta 1-2 tabletter nitroglycerin under tungan var 10: e minut med kontroll av blodtryck;
 • Furosemid introduceras, det bör börja tömma myokardiet efter 5 minuter;
 • när uttryckt psykomotorisk agitation införs narkotisk analgetikum (morfin), slappna av respiratoriska musklerna;
 • intravenöst injicerat nitroglycerin under kontroll av blodtryck och hjärtfrekvens
 • Om det inte finns någon möjlighet att utföra behandling med läkemedel, placeras turneringar på höfterna.

Icke-farmakologisk behandling av hjärtsvikt

Med diagnosen "hjärtsvikt" fortsätter patienten att gå till jobbet, leda familje livet, slappna av. Sjukdomen ändrar dock livets sätt. För att undvika komplikationer av sjukdomen och ha bra hälsa är det nödvändigt att följa medicinska rekommendationer för att förhindra sjukdomen att delta i rehabiliteringsprogram.

diet

De viktigaste rekommendationerna om hur man behandlar hjärtsvikt genom att ändra kost är följande:

 • minskning av bordsaltets intag. Ju mer uttalade symtomen på sjukdomen, desto strängare är detta krav. Så om patienter med FC II rekommenderas att konsumera salt inte mer än 5 gram per dag, då IV FK - eliminerar i allmänhet salt när man lagar mat;
 • Korrekt användning av substitut som innehåller kalium. Risken för hyperkalemi är kombinerad med ACE-hämmare;
 • minskning av vattenförbrukningen till 1,5 liter per dag. Detta inkluderar flytande rätter. I allvarlig grad av CHF behöver denna volym fortfarande minskas;
 • ett fullständigt alkoholförbud för patienter med alkoholisk kardiopati. Alla andra patientgrupper borde minimera konsumtionen så mycket som möjligt.
 • kontroll av kroppsvikt Överdriven vikt försämrar prognosen och kräver att kosten följs. Att mäta vikten är nödvändig för att reglera dosen av diuretika;
 • Företräde bör ges till grönsaker och frukter, magert kött, fisk, spannmål, mejeriprodukter. Kaliumrika livsmedel rekommenderas (kål, bovete, havregryn, torkade aprikoser, potatis, bananer, nötter). Det är nödvändigt att utesluta ostar, animaliska fetter, fett kött, pickles, rökt kött och marinader, bönor, kryddor.

Fysisk aktivitet

Fysisk kultur som ett sätt att behandla hjärtsvikt har erkänts relativt nyligen. Fysisk träning rekommenderas om kroniskt hjärtsvikt är stabilt. Övningar har en positiv effekt på hjärtens, skelettmuskler, respiratoriska och vaskulära system.

Lastregimen bestäms av testresultaten i 6 minuters gångavstånd. Patienter som inte kan passera 150 meter utan obehag, andfåddhet, hjärtklappning (III-IV FC) samt patienter med uppenbar brist på kroppsvikt i första etappen avbryts från fysisk utbildning. De ges andningsövningar med hjälp av speciella simulatorer (Frolovs apparat, Threshold och andra). Simulatorer skapar motstånd vid inandning och utandning, träna andningsmusklerna. I genomsnitt, efter en månad med att använda respiratoriska simulatorer, förbättras sjukdomsförloppet och tolerans för fysisk ansträngning uppstår.

Grunden för träning för CHF är aerob träning. Detta går, skandinavisk simning simmar. Beroende på patientens tolerans mot kardio-vagationer är deras varaktighet från 15 till 30 minuter 3-5 gånger i veckan. Under en session ändras inte belastningens intensitet och är 50-80% av tröskelhjärtfrekvensen. Om en sådan regim tolereras väl ökar varaktigheten och intensiteten i träningen. Fysiska belastningar borde inte vara tråkiga.

Vissa studier visar att intervallträning med variabel intensitet inom en lektion är ännu effektivare. Vad gäller styrketräning har det ännu inte fastställts vilka konsekvenser deras inverkan på CHF har.

rökning

Rökning är kategoriskt kontraindicerad hos patienter med CHF. Risken för hjärtinfarkt och plötslig hjärtstopp ökar. På grund av nikotin utvecklas kärlens smärta och ateroskleros. En stabil anslutning av erytrocyter med kolmonoxid, som uppstår vid rökning, leder till en minskning av antalet röda blodkroppar som kan transportera syre. Det är syrehushållning. Detta leder till nedbrytning av alla system och påverkar hjärtets arbete. Myocardiums violerade kontraktfunktion och effekterna av rökning kan vara irreversibla.

Traveling

Hjärtsvikt är inte en anledning att vägra att resa, om hälsotillståndet är tillräckligt bra. Det är dock inte värt att besöka regionerna med ett varmt och fuktigt klimat, klättrande berg. Det är bättre om klimatförhållandena är kända för patienten.

Flygresor kan leda till uttorkning, svullnad och provokation av trombos. Därför är det nödvändigt att utesluta många timmar av flyg. På resa kan du inte förbli utan rörelse. Det rekommenderas att stiga upp regelbundet och göra en lätt uppvärmning.

Rehabiliteringsprogram

På grundval av offentliga och privata medicinska institutioner etableras rehabiliteringsprogram för personer med hjärt- och kärlsjukdomar. Erfaren specialister utför en undersökning, väljer ett individuellt träningsprogram, lär andnings gymnastik och ger psykologiskt stöd. Patienterna är berättade om hur man lever med hjärtsjukdomar, lära sig självkontroll.

Vård av patienter

Omsorg för patienter med hjärtsvikt innebär kontinuerlig övervakning av deras tillstånd, eventuell fysisk hjälp, såväl som psykologiskt stöd.

 • Patienter med svår CH är ständigt i sängen. Det är viktigt att det är så bekvämt som möjligt. Det är nödvändigt att tillhandahålla en säng med nackstöd eller annan anordning så att det är möjligt att höja den övre delen av stammen.
 • För att undvika trycksår, sänder patienten ofta och ges en massage. Det förhindrar också bildandet av blodproppar.
 • Det är nödvändigt att övervaka luften i rummet. Det ska vara fräsch, bekväm temperatur och inte torr.
 • Hudförhållandet hos patienter med HF förvärras på grund av brist på näring och ödem. Det torkas, flingor och sprickor kan dyka upp. För att undvika suppuration behandlas sprickorna med jod. Huden hålls ren, två gånger om dagen med en fuktig trasa. Bad i badet fyller hjärtat, så det är bara möjligt om patienten känner sig stabil.
 • Varje morgon efter att ha gått på toaletten före frukost måste patienten vägas. Om patientens tillstånd är dåligt görs vägningen under sittande. Resultaten registreras för att utvärdera dynamiken. Således utförs kontroll över kroppsvikt, och ödem detekteras i tid. Svullnad bekräftas också genom att trycka på fingret på shin. Du kan prata om allvarlig puffiness om fingeravtrycket inte tar lång tid. Mäter bukets kvadrat: I bukregionen kan ackumuleras upp till flera liter vatten, vilket kommer att trycka på de inre organen. Doldt ödem bestäms av vattenbalansen: mängden utsöndrad urin är relaterad till mängden vätska som konsumeras.
 • Regelbunden tömning av tarmarna övervakas. Med förstoppning med doktors tillåtelse görs enemning eller laxermedel tas.
 • Patientens puls mäts och utvärderas dagligen. På rytmen av att döma med intervallen mellan chocker: med normal pulsering borde de vara lika. Räkna antalet pulstryckningar per minut. Normalt varierar denna siffra från 60 till 90. För att få en uppfattning om pulsens stabilitet uppskattas den i dynamik. Fyllningen av puls bestäms: en bra puls är tydligt urskiljbar i tremor, vilket innebär att artären är väl fylld med blod. Prövning av puls utförs på den radiella artären och båda händerna. I en frisk person är det samma på båda sidor.
 • Blodtrycket mäts på båda händerna. Förfarandet genomförs i en avslappnad atmosfär. Patienten ska luta sig tillbaka i sin stol och slappna av. Tröskelvärdet är 140/90 mm Hg;
 • Om patienten har andfåddhet eller angreppssjukdomar, ska du omedelbart ringa till en läkare, ge patienten en sittposition, släpp ut från kläderna och se till att frisk luft flödes. Om det inte finns några kontraindikationer, ge en tablett nitroglycerin.
 • Med svimning ges patienten ett horisontellt läge, medan benen ska vara över huvudet, så att blodet flyter till huvudet. Till näsan måste du ta med bomullsullen i ammoniak och strö vatten på ansiktet.

Att ta hand om en patient med hjärtsvikt är det viktigt att upprätthålla ett stabilt känslomässigt tillstånd. För att göra detta är det nödvändigt att säkerställa en lugn miljö, att lyssna, att stödja, för att undvika obehagliga samtal i närvaro av patienten.

Hjärtfel förvärrar tillståndet för en persons liv och kan leda till döden. Sjukdomen är så allvarlig att den kräver kontinuerlig behandling under hela livet. Behandlingens framgång beror på hur patient patienten är redo att delta i processen. Därför ska man besöka en läkare och diagnostisera en sjukdom ska bli en vanlig och vanlig ritual.

Behandling av hjärtsvikt med piller

Vid diagnos är hjärtsviktbehandling med piller kontrollerad av en läkare. Medicin tar hänsyn till patologin, mot vilken detta syndrom manifesterar sig.

Typer av mediciner

 • att stoppa sjukdomen
 • förebyggande av återkommande och övergången av sjukdomen till en fasform;
 • öka patientens livsmöjligheter.

Att ta mediciner för hjärtsvikt är huvudriktningen för kardiologi vid behandling av hjärtsjukdom. Listan över läkemedel väljs av läkaren med hänsyn till den exakta diagnosen, resultaten av patientens individuella känslighet.

Förberedelser för hjärtsvikt klassificeras i två typer av tabletter:

De grundläggande läkemedlen presenteras i form av 6 farmakologiska grupper:

 1. ACE-hämmare.
 2. Betablockerare.
 3. Antagonister av aldosteron.
 4. Blockers av angiotensinreceptorer.
 5. Diuretika.
 6. Glykosider.

Ytterligare piller väljs för att förbättra effektiviteten av behandlingen.

Namnen på ACE

Läkemedlen i ACEI-gruppen tas av alla patienter med det aktuella syndromet vid något stadium av patologin. Använd oftare "Enalapril" och "Captopril". Tabletter av en ny generation - "Fosinopril", "Perindopril". Sådana läkemedel är fulla och i närvaro av samtidig högt blodtryck. Varje behandlingsschema börjar med en minimal dos. Mottagningsfrekvensen är 1 gång per dag. Samtidigt planeras en gradvis ökning till en optimal dosering.

Tabletter av ACEI-gruppen är effektiva på grund av deras dubbelverkan:

 • snabb blockering av aktiva neurohormoner;
 • en möjlig fördröjning för den fasbaserade blockeringen av vävnadsneuronormoner.

Betablockerare sänker bristen vid något tillfälle, vilket direkt påverkar catecholamins negativa egenskaper. Den maximala effekten observeras vid det gemensamma intaget av BAB- och ACE-hämmare. Eftersom tabletter av den första farmakologiska gruppen har en stark effekt, visas den minimala dosen av beta-blockerare vid det inledande behandlingsstadiet.

Behandlingen av hjärtsvikt innefattar användning av läkemedel som övervinner hyperhydrering och hypomagnesemi. Sådana kaliumsparande tabletter innefattar aldosteronantagonister. Patienten kan ordineras "Spironolactone" + BAB + IAPF. I svårt syndrom tas Eplerenon. Det kan användas om hjärtsvikt åtföljs av diabetes. Hjärtat har en positiv effekt på den komplexa behandlingen av ACE-hämmare, antagonister och BAB.

För att förhindra syndromets övergång till ett svårt stadium, är användningen av receptorblockerare indikerade. De dricker ofta Candesartan. För att framgångsrikt och snabbt blockera misslyckandet, som åtföljs av diabetes och nefropati, dricker du "Lozartan" och "Valsartan". Dessa tabletter kan tas för att förhindra dekompensering av syndromet som behandlas.

Namn på diuretika

Diuretika kan vara full i alla skeden av syndromet, som åtföljs av ödem. Diuretika, med beaktande av inverkan på effekten, klassificeras i följande grupper:

 • hämmare av kolsyraanhydras - "acetazolamid";
 • tiazider - "hypotiazid", "klortalidon";
 • slinga - Furosemid, Torasemid;
 • Kaliumbesparande läkemedel är uppdelade i konkurrenskraftiga och icke-konkurrenskraftiga.

Oftare tar piller slinga och tiazidgrupp. Diuretika dricker tillsammans med ACEI. Sådan behandling är inriktad på uttorkning av kroppen. Vid det aktiva skedet överstiger den mängd urin som frigörs volymen vätska som fylls med 1-2 liter. Medicinska produkter börjar ta med små doser. Då visas patienten en komplex mottagning av olika diuretika.

För att eliminera symptomen hos syndromet tas hjärtglykosider, som verkar enligt den utländska och kronotropa mekanismen. Använd oftare "digoxin", för vilken de optimala egenskaperna är karakteristiska. Dricker mindre "Strofantin".

Av de extra medicinerna för hjärtsvikt är vasodilatorer av perifer verkan, statiner. Med hjälp kan du eliminera sidreaktioner. Medicin i denna grupp tas med ischemi, diabetes.

Sympatomimetisk terapi

Läkemedlen för sympatomimetisk behandling är:

 • medel för direkt inflytande - "adrenalin";
 • medel för indirekta effekter - "fenomen".

Med sympatomimetisk behandling tas dopamin också. Detta läkemedel verkar på motsvarande receptorer, expanderar kärlen, ökar minutvolymen blod. För att öka myokardiell kontraktilitet och öka diuresen indikeras intravenöst droppintroduktion av "dopamin". Behandlingsförloppet är 28 dagar. För att förbättra den diuretiska effekten visas en komplex applikation av "Dopamin" och ett diuretikum.

Om behandlingen inte är korrekt kan patienten utveckla takykardi, arytmi eller AH. För att öka sympatomimetisk effekt visas mottagningen av "Dopamin" och "Octadin". Vid hjärtsvikt kan nitrater förskrivas till patienten. Deras åtgärder är inriktade på utsläpp av kväveoxid, vilket hjälper till att förbättra mikrocirkulationen.

För att förebygga angina pectoris kan du dricka glyceryltrinitrat. Detta medel accelererar metaboliska processer, vilket minskar behovet av ett större organ i syre. Efter att ha tagit drogen observeras en expansion av blodkärlen.

Tabletter kan tas inte oftare än 6 gånger om dagen. "Glyceryltrinitrat" ​​är kontraindicerat vid cerebral blödning, högt intraokulärt tryck, lågt blodtryck. Efter att ha tagit "Glyceryl Trinitrate" kan patienten ha huvudvärk, yrsel.

Komplex terapi

Om dyspné uppträder vid hjärtsvikt indikeras komplex behandling. Om syndromet åtföljs av hosta och takykardi, tillämpas följande behandlingsschema:

 1. Diuretika, vars åtgärder är inriktade på uttag av överskott av vätska från kroppen, vilket minskar belastningen på cirkulationssystemet. Dessa mediciner inkluderar "indapamid".
 2. Läkemedel som utvidgar kärlen (Lozartan). De tas endast enligt läkares recept, eftersom de har olika kontraindikationer.

Med snabb hjärtslagskardiologer utser "Amiodarone", "Sotalex". Sådana medel kan användas hos äldre. Läkemedel för hjärtsvikt kan tas enligt följande:

 • "Asparkam" - dess åtgärden avser normalisera balansen av magnesium- och kaliumjoner i cellerna i vävnader, förebyggande och eliminering av hjärtarytmier, förbättring av matsmältningskanalen, sammandragning av skelettmuskler;
 • "Syncumar" - verkan av det syntetiska medlet syftar till att sänka blodets koagulerbarhet;
 • "Panangin" - ett kombinerat medel som reducerar hypoxi;
 • "Oxodolin" - har en diuretisk effekt i 3 dagar, medan blodtrycket sänks, normaliserar kalciumhalten i patientens kropp;
 • "Captopril" - sänker blodtrycket.

Detta syndrom indikerar en kränkning av hjärtans huvudfunktioner. Därför rekommenderas att rådgöra med en terapeut och en kardiolog när de första symptomen på detta tillstånd uppträder.

Komplex medicinsk behandling utförs med hänsyn till patientens tillstånd.