Huvud / Emboli

Symtom och behandling av sinusnod svaghet syndrom (SSSU)

Från den här artikeln kommer du att lära dig: Vad är syndromets svaghet i sinusnodet (förkortat SSSU), och varför det är så farligt. Symtom, vilka metoder för att bekräfta diagnosen, vilka behandlingsmetoder som finns och hur effektiva de är.

När sjuka sinus syndrom huvud plexus celler som ansvarar för regelbunden själv sammandragning av hjärtat (det är sinusknutan) inte kan producera normala excitatoriska impulser och föra dem över hjärtmuskeln.

Som ett resultat drog hjärtat mycket mindre ofta än det borde (mindre än 40-50 gånger per minut), och arytmier kan uppstå på grund av utseendet av ytterligare pulser från mindre aktiva foci som kan generera excitation.

Normal sinusrytm Intervaller av för sällsynt puls är markerade med pilar

Denna förändring i hjärtaktiviteten ökar svårighetsgraden av patientens tillstånd, desto mindre blir hjärtat minskat: från en fullständig frånvaro av symptom och mild allmän allmänt svaghet till förlust av medvetande och hotet av plötslig hjärtstillestånd.

Specialiserad behandling av syndrom syndrom syndrom (förkortad SSSU förkortning) praktiseras av kardiolog-arytmologer och kardiokirurger. Succeserna med moderna behandlingsmetoder tyder på att sjukdomen antingen kan vara fullständigt härdbar om orsaken elimineras, eller det är möjligt att återställa och upprätthålla en normal hjärtrytm.

Roten till problemet är ett "lat" hjärta

Hjärtkontraktion är en spontan ofrivillig process som är möjlig på grund av den automatiska aktiviteten hos speciella myokardceller. Det största klustret av dem i form av en lesion ca 1,5 × 0,4 cm kallas en sinusnod. Den ligger i den övre delen av hjärtat, vid korsningen av överlägsen och underlägsen vena cava som strömmar in i det högra atriumet.

Några av cellerna i detta kluster genererar regelbundet elektriska urladdningar (pulser) med en frekvens på 60-90 / min, medan andra leder dem till myokardiet hos atriärerna. Styrkan hos pulserna från sinusnoden är så stor att de passerar genom hela myokardiet (hjärtmuskeln), vilket leder till en successiv sammandragning av varje avdelning. Därför kallas han rytmens främsta förare.

Syndrom av svaghet i sinusnoden (SSSU) är ett patologiskt tillstånd där huvudrytmen för hjärtritmen - sinusnoden - blir svag. Det kan inte generera excitationspulser med normal frekvens och kraft. De verkar antingen sällan (mindre än 40-50 / min), eller så svaga att de inte utförs på andra delar av myokardiet. Som ett resultat:

 • hjärtkollisioner blir sällsynta och oregelbundna (mindre än 40 / min);
 • Andra klustrar av celler aktiveras, vilka har automatiskitet, vilket ger upphov till olika rytmförstörningar (arytmier).
 • blodcirkulationen i hela kroppen störs, främst i hjärnan, myokardiet och andra vitala organ.

Med ett sinusnos syndrom kontraherar hjärtat trögt och lata, som om varje sammandragning är den sista.

Olika varianter av sjukdomen - olika nivåer av fara

I praktiken är det viktigt att dela SSSU i underarter beroende på graden av störningar och svårighetsgraden av manifestationer. Detta gör att alla specialister kan förstå problemet lika och välja rätt behandling för en viss patient.

Tabellen visar de viktigaste typerna av sjukdomen, beroende på de faror de hotar.

En speciell typ av svaghetssyndrom sinusnod - bradisystolisk variant av förmaksflimmer. Därför bör alla patienter med förmaksflimmer, vars totala hjärtfrekvens är mindre än 50-60 / min, undersökas för SSSU.

Orsaker och riskfaktorer

Alla anledningar till att sinusnoden förlorar sin aktivitet kan delas in i två stora grupper:

1. Primära orsaker

Primär - direkt skada endast till sinusnoden eller hjärtat som helhet (hjärtpatologi):

 • Ischemisk sjukdom (ett tidigare infarkt, diffus kardioskleros, stenokardi).
 • Hypertensiv och hypertrofisk kardiomyopati.
 • Myokardit.
 • Medfödda och förvärvade hjärtfel.
 • Skador och hjärtkirurgi.
 • Autoimmuna och degenerativa systemiska sjukdomar i bindväv (vaskulit, lupus, reumatoid artrit).
 • Idiopatisk (orsakslös) svaghet i sinusnoden.
En av de möjliga orsakerna till SSSU - hypertrofisk kardiomyopati - förtjockning av väggen i vänster kammare

2. Sekundära orsaker

Dessa är yttre påverkan och interna förändringar i kroppen som stör normal hjärtaktivitet:

 • Endokrina störningar (minskning av hormonell aktivitet i sköldkörteln (hypotyroidism) och binjurar (hypokorticism)).
 • Allmän utmattning och dystrofi.
 • Organens åldrande.
 • Tertiär form av syfilis.
 • Elektrolytproblem (förhöjda nivåer av kalium och kalcium).
 • Överdosering eller individuell reaktion på läkemedel som saktar rytmen (hjärtglykosider, beta-blockerare, amiodaron, verapamil, klonidin).
 • Kränkningar av den vegetativa reglering automatik av sinusknutan (reflexen vagala störning): ett tillstånd av djup sömn, svår hosta och kräkningar, svullnad i svalget av halsen och bröstet, irriterande vagusnerven, systematisk motion, allvarlig hjärt form av vegetativa-vaskulär dystoni i tonåren, ökat intrakraniellt tryck.
 • Intoxikation med externa toxiska föreningar eller interna toxiner (hepatiskt njursvikt, sepsis, cancerförgiftning).

Huvudkategorin personer med sinus syndrom (riskgrupp) syndrom är patienter med äldrepatologier (efter 60-65 år) - 70-80%. De återstående 20-30% är barn och ungdomar och personer över 30 år (ju högre ålder, desto vanligare är sjukdomen). Men beroende på orsaken kan patologi förekomma i alla åldrar, lika ofta hos både kvinnor och män.

Symtom kommer inte att lämna sjukdomen obemärkt

Den övergripande kliniska bilden för alla former av SSS presenteras av tre syndrom:

 1. Hjärtkardiala manifestationer;
 2. Cerebral sjukdomar;
 3. Asthenisk-vegetativ - generella symptom.

En beskrivning av de huvudsakliga manifestationerna av dessa syndromer ges i tabellen.

Möjliga varianter av syndromets syndroms manifestationer:

 • Kroniskt förlopp med konstant retardation hastighet (50-59 / min) och periodisk försämring under träning (promenader, arbete) eller i en dröm: en man plötsligt känns den markerade svaghet, andnöd, yrsel, saktar även pulsen ned längre (40-50 / min) och hjärtfrekvens kan förekomma avbrott (förmaksflimmer, paroxysmal takykardi, ventrikulära prematura slag).
 • Mot bakgrund av en normal rytm (60-90 slag / min) finns det plötsliga attacker av medvetslöshet, svår bradykardi (puls inom 30-40 min), tryckminskning. Denna variant av sjukdomen kallas Morgagni-Adams-Stokes syndromet.
 • Plötsliga hjärtattacker i vila och belastningar utan tidigare rytmdämpning - retrosternal smärta, allvarlig andfåddhet, väsande andning i lungorna, bradykardi (puls 40-55), arytmi är möjlig.
 • Den latenta asymptomatiska kursen - symptomen är frånvarande, bradykardin definieras endast periodiskt, huvudsakligen under sömnen.
Symtom på sinusnod svaghet syndrom

SSSU med en uttalad saktning av rytmen (mindre än 35 / min) och arytmier hotar med hjärtstopp, akut infarkt, stroke och lungödem.

Diagnos: upptäcka och detaljera problemet

Den huvudsakliga manifestationen på basis av vilken syndromets svaghet diagnostiseras är uttalad bradykardi (saktning av hjärtslag mindre än 40-50 slag / min). 75% av personer med sådana rytmproblem diagnostiseras med SSSU. För en korrekt diagnos av sjukdomen:

 1. EKG (elektrokardiogram). Manifest (akuta former) är endast tillgängliga för diagnos om EKG registreras under en attack. Kroniska varianter utan konstant uttalad bradykardi kan inte bekräftas endast på grundval av denna metod.
 2. Daglig registrering av EKG (Holter monitoring). I denna studie är sensorerna fixade till ämnet under en hel dag, och vid behov längre (upp till 3 dagar). En person är i en medicinsk institution, som följer den vanliga rörelsen och vila. EGC spelas upp kontinuerligt hela dagen. Om under studien kommer det att finnas även korta episoder för att sakta ner rytmen, de kommer att lösas.

 • Last- och drogtester. Om det, enligt EKG- eller Holter-övervakningsdata, detekteras rytmens avtagande, vilket orsakar misstanke om SSS, rekommenderas att utföra särskilda elektrokardiografiska studier:
  • test med last (veloergometriya - kör en stationär cykel eller sit-ups);
  • En prövning med Atropine (administrering av ett läkemedel som ökar hjärtslaget).

  Syndrom av svaghet i sinusnoden betraktas bekräftad, om efter testen hjärtan inte svarar med en acceleration av sammandragningar över 90 / min.

  1. Transesofageal elektrostimulering av hjärntriktad myokardstimulering genom svaga elektriska strömmar genom matstrupen. I detta fall bör en takykardi på ca 110 slag / min inträffa. Om detta inte händer eller efter en normal rytm återställs, överstiger pausen mellan förkortningar på EKG 1,5 sekunder, diagnosen SSSU bekräftas.
  2. Ytterligare studier för att förtydliga den möjliga kardiologiska patologin: ECHO-kardiografi (USA), hjärttomografi, blodprov för kalcium- och kaliumnivåer.

  Korrekt behandling

  Behandling av syndromets svaghet hos sinusnoden representeras av två riktningar:

  1. Eliminering av orsaken - en sjukdom som komplicerade SSSU.
  2. Återställande av en normal rytm - stöd av sinusnoden eller dess artificiella substitution.

  Båda målen för behandling är uppnåeliga, vilket möjliggör fullständigt återhämtning eller återställning av normal hjärtaktivitet, vilket eliminerar eventuella hot. Lösningen av dessa problem behandlas av hjärtkardialarytmologer och hjärtkirurger.

  Om orsaken till SSSU är etablerad, genomgår patienten den nödvändiga uppsättningen terapeutiska åtgärder beroende på den primära sjukdomen (medicinering, kost, sparsam behandling, kirurgisk behandling).

  Möjligheter för läkemedelsåterställning av rytm

  Möjligheterna för läkemedelsbehandling för syndromets svaghet är små. De använda drogerna har en svag effekt och endast med milda former av patologi. Det kan vara:

  • Eufillin i injektionsform (injektioner);
  • Theofyllin (kortverkande tabletter);
  • Teotard (långverkande tabletter);
  • Atropin (injektioner, som endast införs för att ge första hjälpen).

  Vid SSS, tillsammans med förmaksflimmer, prematura slag eller andra arytmier antiarytmika (amiodaron, Bisoprolol) används med försiktighet, eftersom de är mer långsam hjärtrytm. Hos patienter med vilka sjukdomen kan förknippas med en överdos av dessa läkemedel, avskaffas de fullständigt.

  pacing

  Den huvudsakliga metoden för behandling av SSSU är artificiell elektrokardiostimulering. För att göra detta implanteras patienten (implanterad) under huden med en speciell enhet - en pacemaker. De gamla proverna producerar ständigt elektriska impulser som ersätter sinusnodbristen. Moderna enheter arbetar i ett autonomt läge, som reglerar hjärtfrekvensen. Om det är normalt håller pacemakern ett standby-läge. Så snart rytmen saktar ner under de önskade siffrorna börjar det generera stampulser, och ersätter rytmdrivrutinsfunktionen tills den återställer den funktionella aktiviteten.

  Grundläggande indikationer för pacemakern:

  • Förlust av medvetandet på grund av bradykardi (Morgagni-Adams-Stokes syndrom).
  • Frekventa eller allvarliga sjukdomar i cerebral och kranskärlcirkulation (svår yrsel, smärta i hjärtat, dyspné i vila).
  • Kombinationen av SSSU med markant ökning eller minskning av tryck och eventuella arytmier.
  • Minskade hjärtfrekvens är mindre än 40 / min.

  Prognos: hur livet kommer att utvecklas hos en patient

  Den huvudsakliga regelbundenhet som gäller för alla SSSU-patienter är att avslaget på behandling leder till en snabb utveckling av sjukdomen och allvarliga konsekvenser, särskilt om orsaken är relaterad till hjärtets patologi.

  Om behandlingen utförs i rätt mängd, förbättring eller återvinning utan pacemaker implantation är endast möjligt när den isoleras bradykardi inte åtföljs av arytmi och cirkulationsrubbningar (i 50-60% av patienterna). I alla andra fall kommer ingen att kunna undvika pacemaking.

  Mer än 90% av patienterna som har implanterats med stimulans markerar normalisering av tillståndet och lever i vanligt läge. Livslängden kan inte förutsägas: från flera veckor till dussintals år, vilket beror på det allmänna tillståndet och de befintliga sjukdomarna. Den totala årliga dödligheten i syndromet i sinusnoden är 5% och förklaras huvudsakligen av plötslig hjärtstillestånd.

  Syndrom av svaghet och dysfunktion i sinusnoden: orsaker, symptom, behandling, attack

  Den spontana generationen av elektricitet i hjärtat verkar orealistiskt och omöjligt, men det är sant - hjärtat kan själv generera elektriska impulser, och sinusnoden spelar en ledande roll i detta.

  Basis hjärtmuskeln - överföring av elektrisk energi till kinetisk energi, dvs. elektrisk excitation minsta myokardiala celler leder till deras minskning synkroniserad kapabel att en viss kraft och frekvens tryckblodkärlen i kroppen. Sådan energi kommer från sinusknutan celler, vilka inte är avsedda att krympa, men för att arbeta genom jonkanaler i cellgenomsläpp och från kaliumjoner, natrium och kalcium för att generera en elektrisk puls.

  Sinus nod - vad är det?

  Sinusnoden kallas också pacemakern och representerar en bildning av ca 15 x 3 mm i storlek, belägen i den högra atriella väggen. Impulser som uppträder på denna sida överförs till närliggande kontraktile myokardceller och sprids till nästa del av hjärtans ledningssystem - till den atrioventrikulära noden. Sinusnoden hjälper till att minska atrium i en viss rytm - med en frekvens på 60-90 stycken per minut. Sammandragningen av ventriklarna i samma rytm uppnås genom att utföra pulser längs den atrioventrikulära noden och bunten av His.

  Reglering av sinusnodens aktivitet är nära besläktad med det autonoma nervsystemet, representeras av sympatiska och parasympatiska nervfibrer, som reglerar alla inre organ. De senare fibrerna representeras av en vagusnerv, vilket sänker hjärtslagets frekvens och styrka. Sympatiska fibrer, tvärtom, påskyndar rytmen och ökar styrkan av myokardkontraktioner. Det är därför sakta (bradykardi) och acceleration (takykardi), hjärtrytmen eventuellt i friska människor med vaskulär dystoni, eller autonom dysfunktion - störning av den normala samordningen av det autonoma nervsystemet.

  Om vi ​​talar om hjärtmusklerna är det möjligt att utveckla ett patologiskt tillstånd, kallad dysfunktion, eller svaghetssyndrom hos sinusnoden. Dessa begrepp är inte alls likvärdiga, men i allmänhet vi talar om ett och samma - för bradykardi med varierande svårighetsgrad, som kan orsaka katastrofala nedgång i blodflödet i kärlen i de inre organen, och framför allt hjärnan.

  Orsaker till sinusnod svaghet

  Tidigare begreppet dysfunktion och sinus enigt, men det är nu accepterat att dysfunktion är ett tillstånd som potentiellt reversibel och orsakas av funktionella sjukdomar, medan nod svaghet syndrom orsakas av en organisk lesion av myokardiet i pacemakern.

  Orsaker till dysfunktion i sinusnoden (TSS) (vanligare hos barn och ungdomar):

  • Åldersinvolvering av sinusnoden - En minskning av aktiviteten hos pacemakerceller på grund av åldersegenskaper,
  • Ålder eller medfödd dysfunktion hos det autonoma nervsystemet, manifesteras inte bara av en överträdelse av reglering av sinusaktivitet utan även av en förändring i kärlens ton, vilket resulterar i en minskning eller ökning av blodtrycket.

  Orsaker till syndrom syndrom syndrom (SSSU) hos barn:

  1. Amyloidos med skada på hjärtmuskeln - deponering i det patologiska proteinets myokardium - amyloid,
  2. Autoimmun skada på hjärtmuskeln på grund av systemiska processer - systemisk lupus erythematosus, reumatism, systemisk sklerodermi,
  3. Post-virus myokardit - inflammatoriska förändringar i tjockleken på hjärtmuskeln, spännande rätt atrium,
  4. Den toxiska effekten av vissa ämnen - antiarytmika, fosforoganicheskie föreningen (FOS), kalciumkanalblockerare (verapamil, diltiazem, etc.) - som regel, kliniska tecken försvinner efter avslutande av ämnen och avgiftningsterapi.

  Orsaker till en svag sinusnod i vuxen ålder (som regel hos personer äldre än 50 år) - förutom de möjliga ovanstående förhållandena, utvecklas sjukdomen oftast:

  • Koronar hjärtsjukdom, som ett resultat av vilket blodflödet i sinusnodregionen störs,
  • Uppskjuten myokardinfarkt med efterföljande utveckling av cicatricial förändringar som påverkar sinusnodens område.

  Symptom på sjukdomen

  Kliniska tecken på svaghet i sinusnoden beror på typ och grad av störningar i hans arbete. Så, enligt typen av kliniska-elektrokardiografiska förändringar finns det följande:

  1. En uthållig uttalad bradykardi,
  2. Syndrome "tahi-brady" - växlande attacker av sällsynta och snabba hjärtslag,
  3. Bradisistolicheskuyu förmaksflimmer - ett tillstånd som kännetecknas av att pacemakern funktionen ta över små delar av den elektriskt aktiv vävnad i förmaket, men eftersom denna muskelfibrer atriell reducerat asynkront och slumpmässigt, så mer och mindre än det borde vara OK.
  4. Sinuauricular (sinoatrialnuyu) blockad - ett tillstånd där det finns en enhet för att leda pulser antingen i nod eller vid dess utlopp.

  Kliniskt börjar bradykardi manifestera sig när hjärtfrekvensen är mindre än 45-50 slag per minut. Symtom inkluderar ökad trötthet, yrsel, svår svaghet, flugor före ögonen, före svimningstillstånd, speciellt med fysisk ansträngning. Vid en rytm på mindre än 40 utvecklas attacker av MES (MAS, Morganyi-Adems-Stokes) - förlorad medvetenhet på grund av en kraftig nedgång i blodflödet till hjärnan. Risken för sådana attacker är att vid denna tidpunkt är frånvaron av hjärtaktivitet i mer än 3-4 sekunder, vilket är full av utveckling av fullständig asystol (hjärtstopp) och klinisk död.

  Sinoaurisk blockad av 1: a graden uppenbarar sig inte kliniskt, men II och III-graden präglas av svimningar och svimningar.

  Tachy-Brady Syndrome manifesteras av skarpa förnimmelser av avbrott i hjärtats arbete, en känsla av snabb hjärtslag (takykardi), och sedan en kraftig saktning av puls, orsakar yrsel eller svimning. Liknande brott uppenbaras och förmaksflimmer - Skarpa avbrott i hjärtat följt av förlust av medvetande eller utan det.

  diagnostik

  Följande diagnostiska metoder ingår i undersökningsplanen för misstänkt sinus node syndrom (SSS):

  • Standard EKG - kan vara informativ när det gäller uttalade ledningsstörningar i sinoatriella korsningen, eftersom det exempelvis inte är möjligt att fixa elektrokardiografiska tecken, exempelvis med blockad av första graden.

  Tape EKG-taky-syndrom bradi - stoppa efter sinustakykardi episod, följt sinusbradykardi

  • Daglig övervakning av EKG och blodtryck mer informativ, men också kan inte alltid registrera arytmier, särskilt när det gäller korta paroxysmer av takykardi följt av betydande avbrott i sammandragning av hjärtat.
  • EKG-inspelning efter doserad fysisk aktivitet, till exempel efter ett löpbandstest (gå på en löpband) eller veloergometri (rullpedaler på en stabil cykel). Ökningen av takykardi, som normalt bör observeras efter belastningen, bedöms och i närvaro av SSS är frånvarande eller något uttryckt.
  • Endokardiell EFI (endEfi) - En invasiv undersökningsmetod, vars essens består i införandet av en mikroelektrod genom kärlen i hjärtkaviteten och i efterföljande stimulering av hjärtkollisionerna. Efter artificiellt inducerade takykardi utvärderas närvaron och graden ledningsfördröjningar sinusknutan vilka visas på elektrokardiogrammet pausar längre än 3 sekunder i fallet med sick sinus-syndrom.
  • Transesofageal elektrofysiologisk studie (CHEPI) - Metoden är ungefär densamma, endast elektroden introduceras genom matstrupen i stället för dess anatomiska närhet till det högra atriumet.

  Behandling av sinusnod svaghet syndrom

  Om patienten diagnostiseras med dysfunktion i sinusnoden, på grund av vegetativ-vaskulär dystoni, bör ett samråd med en neurolog och en kardiolog erhållas. Vanligtvis i sådana fall rekommenderas att följa en hälsosam livsstil och ta vitaminer, lugnande medel och återställande läkemedel. valeriana tinktur vanligtvis tilldelas, Hjärt, ginseng, Eleutherococcus, Echinacea purpurea och t. d. Dessutom visas glycin och magne B6.

  I fallet med organisk sjukdom som orsakade utvecklingen av sjuka sinus syndrom, särskilt med livshotande långa pauser i hjärtrytmen, rekommenderad läkemedelsbehandling av huvudpatologin (hjärtsjukdom, myokardiell ischemi, etc.).

  På grund av det faktum att i de flesta fall utvecklas till SSS kliniskt signifikanta blockeringar och långa perioder av asystole tillsammans MES krampanfall, de flesta av dessa patienter, som den enda effektiva behandlingen visas implanterad pacemaker - konstgjord pacemaker.

  Operationen kan nu utföras kostnadsfritt i MHI-systemet om patienten är godkänd för kvotansökan.

  Anfall av MES (Morgani Adams Stokes) - katastrofhjälp

  När medvetslöshet (direkt under attack) och plötslig skarp yrsel (vid ekvivalent MES attack) patienten måste räkna pulsen, eller om det är knappast detekterbar vid karotidartären för att beräkna hjärtfrekvensen via sondering eller lyssnar på den vänstra bröstet under bröstvårtan. Om pulsen är mindre än 45-50 per minut ska du omedelbart ringa en ambulans.

  Vid ankomst brigade SMP eller i fall av en patient nödvändiga mediciner måste ange subkutant 2 ml 0,1% lösning av atropinsulfat (ofta sådana patienter har inkluderat all nödvändig kunskap som de attackerar kan inträffa när som helst). Detta läkemedel nivåer avtagande av hjärtfrekvensverkan hos vagusnerven, så att sinusnoden börjar fungera vid en normal frekvens.

  Om injektionen var ineffektiv, och patienten fortsätter att vara medvetslös i mer än 3-4 minuter, omedelbart börja bröstkompressioner, som en lång paus i sinusknutan kan gå i full asystoli.

  I de flesta fall återställs rytmen utan någon intervention på grund av impulser antingen från sinusnodet själv eller från ytterligare exciteringskällor i den högra atriella väggen. Om en patient utvecklar minst en MES-attack bör patienten dock undersökas på ett sjukhus och frågan om att installera en pacemaker bör övervägas.

  livsstil

  Om patienten har svaghet i sinusnoden måste han ta hand om att en hälsosam livsstil följs. Det är nödvändigt att äta rätt, observera regimen av arbete och vila och utesluta sport och extrema fysiska aktiviteter. Mindre belastningar, som till fots, är inte kontraindicerade om patienten är i tillfredsställande skick.

  Att stanna i armén för unga män och unga män är kontraindicerat, eftersom sjukdomen bär en potentiell fara för livet.

  utsikterna

  Med dysfunktion i sinusnoden är prognosen gynnsammare än med syndromet i svagheten, orsakad av en organisk lesion av hjärtat. I det senare fallet är det möjligt att snabbt utveckla frekvensen av MES-attacker, vilket kan leda till ett ogynnsamt resultat. Efter att pacemakern är installerad är prognosen gynnsam, den potentiella livslängden ökar.

  Syndrom av en svag sinusnod

  Syndrom av svaghet i sinusnoden (SSS, sinusknutan dysfunktion syndrom) - rytmstörning orsakad av försvagning eller upphörande funktion automatik sinusknutan. När bildandet av SSS bruten och hålla puls från sinusknutan i atrium som visas saktar hjärtfrekvens (bradykardi) och besläktade ektopiska arytmier. Patienter med svaghet i sinusnoden kan uppleva plötslig hjärtstopp.

  Syndrom av en svag sinusnod

  Syndrom av svaghet i sinusnoden (SSS, sinusknutan dysfunktion syndrom) - rytmstörning orsakad av försvagning eller upphörande funktion automatik sinusknutan. När bildandet av SSS bruten och hålla puls från sinusknutan i atrium som visas saktar hjärtfrekvens (bradykardi) och besläktade ektopiska arytmier. Patienter med svaghet i sinusnoden kan uppleva plötslig hjärtstopp.

  Sick sinus syndrome drabbar främst äldre patienter (i åldern 60-70 år) av båda könen, men SSS finns även hos barn och ungdomar. Förekomsten av denna typ av arytmi i allmänheten varierar från 0,03 till 0,05%. Förutom den sanna dysfunktion i sinusknutan, associerad med dess organiska lesion, finns det autonom dysfunktion och läkemedels automatik eliminerar läkemedels denervering av hjärtat eller avskaffandet av läkemedlet, vilket leder till undertryckande av bildningen och impulsöverföring.

  Sinus (sinus-atriell) nod är pulsgenerern och föraren av hjärtrytmen i den första ordningen. Det ligger i munnen av den övre vena cava i det högra atriumet. Normalt genereras elektriska impulser med en frekvens av 60-80 i 1minute i sinusnoden. Sinusnoden består av rytmogena pacemakerceller som ger automatismens funktion. Verksamheten i sinusknutan reglerar det autonoma nervsystemet, som yttrar förändringar i hjärtfrekvens i enlighet med de hemodynamiska behoven av kroppen: ökad frekvens av hjärtfrekvensen under fysisk aktivitet och en avmattning i tids vila och sömn.

  Med utvecklingen av syndromets svaghet i sinusnoden finns det en periodisk eller permanent förlust av ledande ställning vid bildandet av hjärtritmen genom sinus-atriell noden.

  Klassificering av SSSU

  Enligt de särdrag av klinisk manifestation är följande former av syndroms svaghetssyndrom och varianter av deras kurs utmärkande:

  1. Latent form - frånvaro av kliniska och EKG-manifestationer; dysfunktion av sinusnoden bestäms genom elektrofysiologisk undersökning. Det finns inga begränsningar av arbetskraften. implantation av pacemakern är inte angiven.

  2. Kompenserad form:

  • Bradisystolisk variant - svagt uttryckta kliniska manifestationer, klagomål på yrsel och svaghet. Det kan förekomma arbetshinder implantation av pacemakern är inte angiven.
  • braditahistystolichesky variant - till symptomen av bradisystolisk variant läggs paroxysmal takyarytmier. Implantering av pacemakern indikeras i fall av dekompensering av syndromets svaghet i sinusnodet under påverkan av antiarytmisk behandling.

  3. Dekompenserad form:

  • bradisystolisk variant - en persistent uttryckt sinus bradykardi definieras; manifesteras av brott mot cerebral blodflöde (yrsel, svimning, övergående pares), hjärtsvikt orsakad av bradyarytmi. Betydande funktionshinder; Indikationer för implantation är asystol och återhämtningstiden för sinusnodfunktionen (WWFS) i mer än 3 sekunder.
  • braditahisistolichesky utföringsform (Short syndrom) - symptom på dekompenserad bradisistolicheskogo variantform sättes paroxysmal takyarytmi (supraventrikulär takykardi, förmaksfladder och flimmer). Patienterna är helt oförmögna; indikationer för implantering av pacemakern är desamma som i bradysystoliska versionen.

  4. Konstant bradisystolisk form av förmaksflimmer (mot bakgrund av tidigare diagnostiserat syndrom av sinusnodsvaghet):

  • tahisystolisk variant - funktionshinder; Det finns inga indikationer för implantering av pacemakern.
  • Bradisitolichesky variant - funktionshinder; indikationer för implantering av pacemakern är cerebrala symtom och hjärtsvikt.

  Bradisistolicheskoy utveckling av förmaksflimmer kan föregå någon form av dysfunktion i sinusknutan. Beroende på registreringsskyltar sick sinus Holter EKG-övervakning isolerades latent (tecken sss inte upptäcks), intermittent (tecken sss identifieras samtidigt minska sympatisk och ökar parasympatiska tonen, t ex på natten) och manifesteras av strömmen (tecken SSS identifieras för varje daglig EKG-övervakning).

  Syndrom av svaghet i sinusnoden kan uppträda akut och kroniskt med återfall. Den akuta förloppet av syndromets svaghet hos sinusnoden observeras ofta med hjärtinfarkt. Den återkommande kursen hos SSS kan vara stabil eller långsam framsteg. Enligt de etiologiska faktorer särskiljer primära och sekundära former av sjuka sinus syndrome: primär orsakade av organiska lesioner i sinoatriellt regionen, sekundär - kränkning av dess vegetativa reglering.

  Orsaker till SSSU

  Fallet med primärt syndrom av sinusnodsvaghet innefattar dysfunktion orsakad av organiska lesioner i sinoatriala zonen vid:

  • hjärtpatologi - IHD, hypertoni, kardiomyopati, hjärtfel, myokardit, kirurgisk trauma och hjärttransplantation;
  • idiopatiska degenerativa och infiltrativa sjukdomar;
  • hypotyreos, undernäring muskuloskeletala systemet, senil amyloidos, sarkaidoze, sklerodermi hjärta, hjärta cancer i steg tertiära syfilis och andra.

  Ischemi orsakad av stenos av artärerna som förser sinusknutan och sinoatrialnuyu zon, inflammation och infiltration, hemorragi, degenerering, lokal nekros, interstitiell fibros och skleros orsaka utveckling av på plats funktionella celler av sinusknutan hos bindväv. Sekundär sick sinus-syndrom orsakas av yttre (exogena) faktorer som påverkar sinusknutan. Yttre faktorer inkluderar hyperkalemi, hyperkalcemi, behandling mediciner som minskar sinusknutan automaticitet (b-blockerare, klonidin, dopegitom, reserpin, kordaronom, verapamil, hjärtglykosider, etc).

  Speciellt bland externa faktorer isoleras vegetativ dysfunktion i sinusnoden (WBCV). VDSU ofta observeras i samband med hyperaktivering av vagusnerven (reflex eller lång) som orsakar att sakta av sinusrytm och förlängning av den eldfasta sinus. Vagal ton kan ökas under fysiologiska processer: sömn under urinering, avföring, hosta, svälja, illamående och kräkningar, Valsalva-manövern tester. Patologisk aktivering av vagusnerven kan associeras med sjukdomar i svalget, urin och matsmältningskanalen, med riklig innervation, samt hypotermi, hyperkalemi, sepsis, ökat intrakraniellt tryck.

  VDSU observeras oftare hos ungdomar och unga på grund av signifikant neurotik. Resistent Bradykardisk sinusrytm kan också ses i utbildade idrottare i samband med en uttalad dominans av vagal ton, dock är detta inte en egenskap hos bradykardi sick sinus-syndrom, t. K. Ökningen i hjärtfrekvens sker adekvat sätt ladda. Däremot kan idrottare utveckla sann SSS i kombination med andra arytmier orsakade av hjärt dystrofi.

  Symtom på SSSU

  Varianter av den kliniska kursen hos syndromets svaghet är olika. Hos vissa patienter med SSS lång tid kan det inte finnas någon klinik, medan andra är markerade markerade arytmier, i svåra fall, tillsammans med huvudvärk, yrsel, attacker av Morgagni-Adams-Stokes. Kanske hemodynamisk störning genom att minska stroke och minutvolymen av produktionen, som innefattar, bland annat utveckling av hjärtastma, lungödem, kranskärlssjukdom (angina, åtminstone - hjärtinfarkt).

  I kliniken för svaghetssyndrom särskiljer sinusnod två huvudgrupper av symtom: hjärn- och hjärtkärl. Cerebral symptomatologi med milda rytmiska rytm manifesteras av trötthet, irritabilitet, glömska, känslomässig labilitet. Hos äldre patienter är det en minskning av intelligens och minne. Med utvecklingen av SSSU och cerebral cirkulationsinsufficiens ökar hjärnans symptom. Förfelningstillstånd och svimning utvecklas, vilka föregås av ljudsignaler i öronen, svår svaghet, känslan av blekning eller hjärtstopp. Fenomen av hjärtgenesen i Morgagni-Edessa-Stokes syndrom förekommer utan prekursorer och kramper (utom i fall av långvarig asystol).

  Hud blek, bli kall, täcka med kall svett, blodtrycket sjunker kraftigt. Provk svimning kan hosta, skarpa vrider huvudet, bär en tight krage. Vanligtvis svimning passerar självständigt, men med långvarig svimning kan akutvård behövas. Bradykardi kan inducera discirculatory encefalopati, som kännetecknas av en intensifiering av svindel, tillkomsten av momentana strömavbrott, pares, "svälja" ord, irritabilitet, sömnlöshet, minne nedgång.

  Kardiala manifestationer av syndromets svaghet i sinusnoden börjar med känslor hos en patient med fördröjd eller oregelbunden hjärtslag, smärta bakom sternum (på grund av brist på koronär blodflöde). Tillträdande arytmier åtföljs av hjärtklappningar, oregelbundna hjärtslag, dyspné, svaghet, utveckling av kroniskt hjärtsvikt.

  När SSSU utvecklas, är ventrikulär takykardi eller fibrillation, vilket ökar sannolikheten för plötslig hjärtdöd, ofta förknippad med den. Bland andra organiska manifestationer av syndromet av svaghet i sinusnoden kan oligurier på grund av njurhypoperfusion noteras; störningar i mag-tarmkanalen, intermittent claudication, muskelsvaghet på grund av otillräcklig oxygenering av inre organ och muskler.

  Objektivt identifierar sinusbradykardi (särskilt över natten), fortsätter vid ansträngning, sinusblocket och ektopiska slag (fibrilloflutter, paroxysmal takykardi, supraventrikulär, ventrikulär arytmi mindre). Efter en period av ektopisk rytmer återställa normal sinusrytm är långsam och börjar efter den föregående lång paus.

  Diagnostik av SSSU

  Den mest utmärkande för sick sinus syndrom är bradykardi, som förekommer i 75% av fallen, därför, föreslår närvaron av SSS bör i någon patient med en markant sänkning av hjärtfrekvensen. Fastställa förekomsten av bradykardi produceras med användning av EKG-registreringsfrekvensen under ett framträdande karakteristiska symptom. Till förmån för sjuka sinus syndrom efter elektrokardiografiska förändringar kan tyda på sinusbradykardi, sinoatriellt block, stoppa aktiviteten hos sinusknutan, sinusknutan depression postextrasystolisk period takykardi-bradykardi syndrom, intraatrial pacemaker migration.

  Vid diagnos av övergående bradykardi används Holter daglig övervakning av EKG i 24-72 timmar. Övervakning mer sannolikt och gör det möjligt att fixera de ovan nämnda fenomenen frekvens, spåra deras anslutning till lasten och svar på läkemedel, för att avslöja asymtomatisk för sick sinus syndrome. För diagnos av SSS atropinovaya prov tillämpas: med sick sinus-syndrom efter administrering av 1 ml av 0,1% atropin frekvenssinus hjärtfrekvens inte överstiger 90 slag per minut.

  Nästa steg för att diagnostisera SSSU är den elektrofysiologiska studien av elektrofysiologiska studier. Genom att införa transesofageal elektrod (CHPEKG) stimuleringsfrekvensen till patienten förs till 110-120 min., Och efter upphörande av stimulering mättes genom EKG sinusknutan reduktioner återhämtningshastighet rytm. Vid en paus på mer än 1,5 cm kan man anta närvaron av syndromets svaghet i sinusnoden.

  I att identifiera den förändrade funktionen av sinusknutan den utförs differentialdiagnos mellan sant SSS, på grund av organisk lesion pacemaker, och autonom eller dysfunktion i sinusknutan drog. För att identifiera kardiopatologi, utförs ultraljud av hjärtat, MSCT och MRI i hjärtat.

  Behandling av SSSU

  Volymen av terapeutiska åtgärder i syndromet hos sinusnodsvaghet beror på graden av ledningsstörning, svårighetsgraden av rytmförstöring, etiologi och svårighetsgraden av kliniska symptom. I frånvaro eller minimala manifestationer av SSSU utförs terapin av den underliggande sjukdomen och den dynamiska observationen av kardiologen. Medicinsk behandling av SSSU utförs med måttliga manifestationer av brady- och takyarytmier, men det är ineffektivt.

  Den huvudsakliga metoden för behandling av sinusnod svaghet är konstant elektrokardiostimulering. När den uttrycks klinik SSS inducerad bradykardi,, Det finns bevis på kronisk hjärtsvikt är visad implanterad pacemaker som drivs i efterfrågan-läge, dvs. E. Generera pulser när hjärtfrekvensen sjunker till en kritisk indikatorer töjning VVFSU 3-5 sek..

  Absoluta indikationer för elektrokardiostimulering är:

  Syndrom av sinusnod svaghet: symptom, orsaker och behandling

  Välkoordinerat arbete i hjärtat är ett tecken på hälsa. Denna kropp genomgår otroliga belastningar under livet, och trots det fungerar det utan stopp. På grund av fysiologiska egenskaper blir förändringar i kroppens hormonella bakgrund, olika sjukdomar, hjärtats arbete inte harmoniskt, arytmiskt och ineffektivt. Utseendet av syndromets svaghetssyndrom blir ett allvarligt problem för människan. Denna sjukdom åtföljs av smärta bakom brystbenet, arytmi och i allvarliga fall och frekventa episoder av svimning. Behandlingens taktik beror på sjukdomsformen, de samtidiga patologierna och svårighetsgraden av symtomen.

  innehåll:

  Hjärtans fysiologi

  Syndrom av svaghet i sinusnoden (SSSU) kännetecknas av en sällsynt puls, på grund av störningar i hjärtens sinus-atriella nod.

  Retledningssystem av hjärtat består av autonoma nervfibrer och är ansvarig för bildningen av pulser, den sista "Factory" och tvingas att krympa myokardiet på ett visst rytm. Följande delar av ledningssystemet finns:

  1. Sinus-atriell nod (centrum för automatik i första ordningen). Det ligger mellan munnen av den underlägsna vena cava och auricleen i det högra atriumet. Sinusnoden genererar en hjärtfrekvens inom intervallet 60-80 slag / min.
  2. Atriär-ventrikulär nod (centrum för automatisering av andra ordningen). Den ligger i den nedre delen av det interatriala septumet. Kan generera en hjärtfrekvens på 40-60 per minut.
  3. Ett bunt av Giss och fibrer av Purkinje (3: e ordningens automatisering). Dessa fibrer passerar i tjockleken på myokardiet, dela in i högra och vänstra grenar. De ger en hjärtfrekvens inom 20-30 slag per minut.

  Hjärtans ledningssystem är helt självständigt. Det kan dock påverkas av ett antal faktorer. Till exempel sänker aktiveringen av vagusnerven i sömnen dramatiskt hjärtfrekvensen till en nivå av 55-60 slag / minut. Inverkan av hormonerna i sköldkörteln, binjurarna, kan också orsaka hjärtslag.

  I syndromets svaghet i sinusnoden kan puls vara så svag, och det är sällsynt att en person kan förlora medvetandet mitt i fullständig hälsa. I detta fall förloras genereringen av pulser av första ordningens automationscenter, dess roll antas av den atrioventrikulära noden. Sådana förändringar är typiska för äldre människor, men syndrom av sinusnod svaghet hos barn är inte heller ett sällsynt fenomen.

  Klassificering av SSSU

  Kardiologer klassificerar syndromets svaghet i sinusnoden enligt följande:

  1. Latent flöde. I detta fall finns inga kliniska och EKG-manifestationer. Sjukdomen kan endast detekteras genom elektrofysiologiska studier. Det finns inga begränsningar i fysisk aktivitet.
  2. Kompensationsstadiet. Separera de två alternativen. Den första är bradisystolisk, där patienter klagar över kort periodisk yrsel, generell svaghet, huvudvärk. Det andra alternativet är braditahistystolic, när paroxysmal takythritisattacker följer tecken på bradisystolia.
  3. Avvecklingsstadiet. I fallet med berörda bradisitolicheskogo utförande patienter uttalad sinusbradykardi (hjärtfrekvens mindre än 60 slag per minut), förenar konstant yrsel under träning eller vid vila, sällsynta episoder av svimning, kramper, dyspné. Braditahisistolichesky utförande, förutom att tecknen på en bradykardi, kännetecknat av tillsats av förmaksarytmier, förmaksfladder, takykardi. I detta fall är patientens arbetsförmåga helt förlorad.
  4. Konstant förmaksflimmer med en bradysystolisk variant av kursen.

  Viktigt! Under den bradiskylotiska SSSU kan hjärtat stanna i 3-4 sekunder. Detta är orsaken till svimning

  Beroende på sjukdomsförloppet utmärks följande former:

  Under den dagliga inspelningen av hjärtimpulserna kan följande varianter av sjukdomsförloppet bestämmas:

  • latent (EKG-tecken är frånvarande);
  • Intermittent (EKG-tecken detekteras på natten, efter belastning, stress);
  • manifestera (EKG-tecken finns regelbundet, vid olika tidpunkter på dagen).

  Syndrom av svaghet i sinusnoden kan i hög grad påverka en persons förmåga att arbeta, så sjukdomen ska diagnostiseras så tidigt som möjligt och börja behandling med en erfaren kardiolog.

  Interna orsaker till sinusnod svaghet

  Hjärtarbete kan påverkas av både externa och interna faktorer. Skälen till den primära svagheten hos sinusnoden är:

  1. Ischemisk hjärtsjukdom. Koronär blockering leder till ischemi hos ledningarna i ledningssystemet. Om sinusknutan är helt eller delvis förlorar förmågan att generera nervimpulser, och denna funktion tar atrioventrikulärknutan i denna zon.
  2. Inflammatoriska sjukdomar i myokardiet, kardiomyopati, medfödda och förvärvade hjärtfel utövar också hög belastning på ledningssystemet.
  3. Hjärttransplantation, kirurgiska ingrepp på myokardiet, ventiler.
  4. Systemisk bindvävssjukdom (reumatism, scleroderma, lupus erythematosus) bidrar till bildningen av täta utväxter mitralis, aorta, trikuspidalisklaffar. I det här fallet är det dysfunktion i myokardets arbete, och då finns det problem med drivsystemet.
  5. Hypotyreos uppstår när sköldkörteln misslyckande, när bristen på hormoner bidrar till dålig kost infarkt, minskad hjärtfrekvens, senareläggning av fett i vävnaderna i hjärtat, en förändring i vaskulär ton.
  6. Diabetes mellitus, särskilt insulinberoende, är associerad med ett antal allvarliga komplikationer. Vid höga blodglukosnivåer finns svullnad i kärlväggen, myelinering av nervfibrer störs. På grund av detta bryts ned successivt pulsledning, förlorar sinusknutan förmågan att automatik, hjärtfrekvens, periodiska hopp (takyarytmi paroxysmal), förmaksarytmi.
  7. Onkopatologi leder alltid till en minskning av kroppsvikt, dehydrering. Förlust av fett, spårämnen påverkar arbetet i hjärtans ledningssystem.

  Läkarens råd. Om en person börjar känna smärta och avbrott i hjärtets arbete, yrsel, frekvent svimning efter träning - omedelbart måste du vända dig till en bra kardiolog

  Interna faktorer påverkar myokardiet mycket starkt och orsakar strukturella förändringar i cellerna i ledningssystemet.

  Externa orsaker till svaghet i sinusnoden

  Läkare särskiljer flera yttre orsaker till sinusnodens svaghet:

  1. Influens av det parasympatiska nervsystemet (ansvarigt för de interna organens autonoma arbete). Aktivering av vagusnerven hämmar genereringen och genomförandet av impulser i hjärtat, minskar hjärtfrekvensen, minutvolymen av blod. Ett sådant tillstånd kan uppstå på grund av nervösa upplevelser, hjärnans neoplasmer, huvudtrauma med blödningar under hjärnmembranet.
  2. Överträdelse av balansen av blodelektrolyter. Till exempel, ett överflöd av kalium orsakar djup ischemi myokardium, vaskulära systemstrukturer, vilket minskar frekvensen av hjärtsammandragningar tills stopp (asystoli). Detta tillstånd kan uppstå efter en transfusion av icke-monogastriskt blod, njursvikt, överdriven introduktion av kölblandningar.

  Glöm inte effekterna av mediciner. Var och en av dem kan orsaka dysfunktion i hjärtat, utseendet på obehagliga symtom och biverkningar:

  Används vid hypertensiv sjukdom. Lägre blodtryck, hjärtfrekvens, hämmar beteendet och generering av pulser genom sinusnoden

  Kalciumkanalblockerare

  Använd försiktigt för angina pectoris. Drogerna ökar tiden för att utföra impulserna längs det ledande systemet, dilatera kärlen, minska myokardiumets kontraktil förmåga

  Läkemedel är farliga på grund av den möjliga ackumulativa effekten. Öka styrkan av myokardiella sammandragningar, långsam ledning genom atrioventrikulär nod, minska hjärtfrekvensen

  Viktigt! Utnämningen av några mediciner för hjärtat kräver en noggrann inställning och samråd med en kardiolog

  Genom att eliminera orsakerna till svaghet i sinusnoden kan du undvika förekomsten av hjärtproblem.

  Symtom på sinusnod svaghet

  Problem med hjärtans ledningssystem kan manifestera sig på olika sätt. Om att generalisera, så under SSSU lider hjärtat och hjärnan, och sedan andra sekundära organ.

  Läkare beskriver följande symtom:

  • yrsel;
  • trötthet;
  • minnesbrist
  • generell svaghet
  • huvudvärk, särskilt i nacken;
  • plötsliga förändringar i humör;
  • buller vid kontrollen
  • svimning;
  • minskning av intellektuella förmågor;
  • sömnlöshet;
  • rädsla för döden
  • smärta bakom bröstbenet
  • en känsla av att blekna och stoppa hjärtat;
  • pallor i huden, ökad svettning under en attack;
  • sänkning av trycket;
  • avbrott i hjärtats arbete;
  • andfåddhet, hosta;
  • minskad hjärtfrekvens;
  • arytmi;
  • generell svaghet

  Viktigt! Under en attack av svaghet i sinusnoden kan asystol uppstå, vilket ofta orsakar plötslig hjärtdöd

  Kunskap om symtomen på sjukdomen hjälper i tid att misstänka och eliminera tillstånd som hotar människans liv.

  diagnostik

  Diagnos av svaghetssyndrom hos sinusnoden består i utnämning och utvärdering av följande studier:

  1. Blodtest för hormoner i sköldkörteln, binjurarna.
  2. Blodkolesterol och dess fraktioner.
  3. Glukos, kreatinin, urea blod.
  4. Elektrolyter av blod - kalium, kalcium.
  5. EKG visar ett ökat avstånd mellan P-vågen, hjärtfrekvensen under 60 slag per minut.
  6. Daglig övervakning av EKG enligt Holter. I detta fall utförs EKG-posten inom 1-3 dagar. Med denna metod kan du upptäcka förändringar i rytmen under sömn och vakenhet, omedelbart efter att ha tagit antihypertensiva läkemedel. Med SSSU sågs en minskning av hjärtfrekvensen, en ökning av PP-intervallet till 2-3 sekunder eller mer.
  7. Ekkokardiografi (med andra ord, ultraljud i hjärtat) gör att du kan bedöma tjockleken på myokardiet, volymen av ventriklar och atria, för att identifiera infarktområden.
  8. Löpbandsmätningen (på löpbandet) och veloergometri (på träningscykeln) är stresstest. Under övningarna registrerar patientens EKG, lägger till eller minskar belastningen. Med svagheten i sinusnoden observeras inte en ökning av hjärtfrekvensen, även med alltför stort arbete på simulatorn.
  9. Elektrofysiologisk studie genom matstrupen utförs av en tunn sond som injiceras genom näsan. Elektroden i matstrupen stoppas på hjärtnivå och ljusa elektriska impulser appliceras. Vid denna tid observeras reaktionen av sinusnoden.
  10. Massa av carotid sinus, som är i stället för bifurcation av den gemensamma halspulsådern till de inre och yttre grenarna på nacken. Testet utförs under överinseende av en läkare, utför en ljusmassage med två fingrar i denna zon i 5-10 sekunder. Om under denna tid fanns en asystol inom 3 sekunder eller mer, eller ett tryck på 50 mm Hg sjönk. artikel har patienten inte SSSA-tecken. Sålunda uppvisar carotid sinus syndrom sig.

  Viktigt! Normalt massera carotid sinus kan inte leda till asystol, i så fall kan du bara minska hjärtfrekvensen

  Diagnostikprogrammet bör inkludera alla metoder, eftersom en utelämning av en av orsakerna till sjukdomen kan leda till en falsk bana vid behandling av sjukdom.

  Behandling av sinusnod svaghet syndrom

  Hjärtproblem försvårar i hög grad människans liv, ge upphov till obehagliga symptom: andfåddhet, smärta i bröstet, trötthet, yrsel, sömnproblem. För att eliminera sådana manifestationer är det nödvändigt att tydligt veta orsaken till deras förekomst. I syndromet av svaghet hos sinusnoden behandlas sjukdomen enligt följande: