Huvud / Emboli

Sjukdomar i hjärtat

Atriell fibrillering är ett brott mot hjärtrytmen, där synkroniseringen av processen för atriell sammandragning förändras.

Ventriklerna kan komma i kontakt med den vanliga hastigheten (normosystol), fördröjd (badiesystole) eller accelererad (tachysystol). Behandling av förmaksflimmer kan utföras omedelbart eller medicinskt. Då kommer vi att prata om den andra varianten av terapi.

Allmänna principer

Vid hjärtfibrillering kan behandlingsmetoder indelas i två grupper:

 • Den första gruppen innehåller läkemedel som syftar till att återställa sinusrytmen. Det är vettigt att göra med sällsynta attacker av arytmi, hjärtkammarens normala storlek, såväl som i frånvaro av strukturella förändringar i myokardiet.
 • Den andra gruppen innehåller läkemedel som styr frekvensen av sammandragningar av atria och ventriklarna. I detta fall är det ultimata målet övergången av förmaksflimmer till den normosystoliska formen. Detta alternativ är lämpligt för patienter med frekventa attacker av rytmstörningar, sekundära förändringar i hjärtmuskeln, stora förmaksstorlekar.

Oavsett valet av behandlingsstrategi ordineras de flesta patienter med förmaksfibrillering tabletter för utspädning av blod. De är särskilt relevanta med stor risk för blodproppar och tromboembolism i hjärtan, hjärtan, lemmarna.

För att effektivt behandla förmaksfibrillering är det nödvändigt att tydligt definiera målen för terapi och sedan förskriva specifika läkemedel.

Läkemedel för hjärtfrekvenskontroll

Vid förmaksflimmer strävar doktorn först och främst efter att få kontroll över frekvensen av sammandragning av hjärtkammaren. Detta beror på det faktum att den normosystoliska formen är mycket mindre sannolikt att orsaka symtom på hjärtsvikt och tolereras ganska väl subjektivt av patienter. Syftet med denna läkemedelsbehandling är att minska frekvensen av ventrikulära sammandragningar mindre än 80 (60 med samtidig ischemisk hjärtsjukdom) per minut.

I händelse av att patienten inte kontrollerar pulsfrekvensen ökar han avsevärt risken för att utveckla följande tillstånd:

 • plötslig hjärtdöd;
 • förvärring eller ökning av symtom på kroniskt hjärtsvikt
 • ischemisk stroke;
 • systemisk blödning
 • andra livshotande hjärtarytmier.

Först och främst för att minska pulsfrekvensen är det nödvändigt att eliminera några möjliga tillhörande villkor:

 • hög kroppstemperatur
 • infektiös process;
 • anemi;
 • hypoxi;
 • uttorkning eller hypovolemi.

Betablockerare

Ganska ofta, i syfte att minska frekvensen av ventrikulär använder olika läkemedel från gruppen av beta-blockerare:

 • esmolol;
 • propraolol;
 • Metoprolol.

Vid ciliaryarytmi är behandling med dessa läkemedel särskilt effektiv vid ökad aktivitet hos det sympatiska nervsystemet, vilket är typiskt för tyrotoxikos och andra endokrina patologier. Denna grupp är också oumbärlig för patienter med samtidig iskemisk hjärtsjukdom.

Kalciumblockerare

Vid förmaksflimmer används icke-dihydropyridin-blockerare för att minska pulsfrekvensen, inklusive tabletter som verapamil och diltiazem. Dessa läkemedel är lämpliga för patienter utan allvarliga symtom i hjärtsvikt, och om det finns kontraindikationer för att ta beta-blockerare, till exempel i hjärtastma.

Cordarone

Atrial fibrillering kan också behandlas med ett ganska effektivt och vanligt läkemedel som kallas cordaron. Men för en långsiktig användning är detta läkemedel inte lämpligt för alla. Patienter med följande tillstånd bör helst undvika att ta denna medicin för att behandla förmaksflimmer:

 • ökad mottaglighet för jod;
 • svaghet i sinusnoden;
 • elektrolytproblem (brist på magnesium eller kalium);
 • atrioventrikulärt block
 • Sköldkörtelsjukdomar;
 • förlängning av QT-intervallet på hjärtkardiogrammet.

I fallet med förekomst av hypertyreoidism eller hypotyroidism för långvarig behandling av patienter med förmaksflimmer är det möjligt att använda sotalol. Detta läkemedel innehåller inte jod och är därför säkert, men dess effektivitet minskar också.

digoxin

Digoxin för långvarig användning är vettigt att utse patienter med svår hjärtsvikt. Detta beror på det faktum att digoxin förutom antiarytmisk verkan stimulerar och förstärker hjärtkontraktion och ökar också utstötningsfraktionen.
I samband med det faktum att detta läkemedel har egenskapen att ackumulera i kroppen och leda till förgiftning, med långvarig administrering hos patienter med förmaksflimmer, bör periodisk övervakning genomföras.

Vid de första tecknen på digitalisförgiftning är det nödvändigt att avbryta medicinen och ordinera lämplig behandling.

Metoder för att återställa sinusrytmen

Den mest effektiva tekniken för att återställa sinusrytmen hos patienter med förmaksflimmer är kardioversion. I det här fallet placerar doktorn elektroder på patientens bröstkorg (i hjärtat av hjärtat och i den högra subklaviska regionen) och ger en urladdning. Processens framgång beror till stor del på förekomsten av strukturella och anatomiska förändringar i hjärtat.

Man bör komma ihåg att det är säkert att återställa sinusrytmen först de första 48 timmarna efter det att en arytmiattack har påbörjats. I framtiden ökar risken för emboli med utveckling av stroke, benkänslor eller hjärtinfarkt signifikant.

Därför är patienter i detta fall ordinerat antikoagulantia (warfarin, pradax, etc.), vilket förhindrar trombbildning i förmakshåligheterna.
Medicinsk cardioversion är en alternativ metod för att återställa sinusrytmen. Behandling av förmaksflimmer med denna teknik är mest effektiv när:

 • den nyligen uppkomna paroxysm;
 • Förekomsten av kliniska symtom på en arytmiattack;
 • misslyckad elektrisk kardioversion;
 • som ett förberedande stadium med långvarig paroxysm.

För att göra detta, använd olika antiarytmiska läkemedel:

 • prokainamid;
 • propafenon;
 • flekainid,
 • sotalol;
 • amiodaron;
 • dronedaron;
 • ibutilid.

Deras effektivitet beror i stor utsträckning på varaktigheten av arytmi, därför är det i vissa situationer att föredra att använda vissa tabletter eller lösningar:

 • Vid en kort attack (mindre än en vecka) är det önskvärt att använda ibutilid, propafenon, flekainid och dofetilid, medan kinidin och amiodaron visar mindre aktivitet.
 • Med en varaktighet av paroxysm i mer än 7 dagar är det önskvärt att föreskriva ibutilid, amiodaron, flekainid, propafenon, kinidin.
 • I fallet med tre månaders rytmförstöring är det önskvärt att använda tabletter av amiodaron, propafenon eller dofetilid.

Från de givna uppgifterna blir det klart att cordarone är ett universellt och mest effektivt läkemedel. Vid tidpunkt för kontinuerlig mottagning hos den eller honom finns det många kontraindikationer, medan det i en nödsituation kan användas nästan överallt.

Ett annat effektivt och ganska nytt läkemedel för behandling av patienter med förmaksflimmer är dronedaron. Dess verkan liknar cordaronen, men biverkningarna är mycket mindre, eftersom den inte innehåller jodjoner i sin struktur. På grund av att det ökar dödligheten hos patienter med dekompenserat hjärtsvikt samt med en låg vänster ventrikulär utstötningsfraktion (mindre än 35%), ska den inte ges till patienter i dessa kategorier.

Man bör komma ihåg att alla antiarytmiska läkemedel har en potentiell proarytmisk effekt, det vill säga att de själva kan leda till olika kränkningar av hjärtkontraktion.

antikoagulantia

Behandling av förmaksflimmer utöver normaliseringen av rytmen och frekvensen av ventrikulära sammandragningar innefattar förebyggande av trombbildning och tromboembolism.

Warfarin används ofta för att behandla den konstanta formen av förmaksflimmer eller med frekventa attacker. Mekanismen för dess verkan är baserad på effekten på kaskaden av bildandet av blodproppar. Som ett resultat av detta minskar risken för trombos inte bara, men det finns sannolikhet för resorption eller organisering av redan existerande trombotiska massor.

Den viktigaste nackdelen med detta läkemedel är en ganska stor risk för blödning (nasal, gastrointestinal, etc.). Därför bör blodkoagulationssystemet övervakas noggrant vid behandling med warfarin. För att göra detta ska patienterna minst en gång i månaden genomgå en analys där den viktigaste indikatorn är INR. Det optimala värdet som ska bibehållas är 2,5-3,5.

Pradax är en ganska ny antikoagulant, som används vid behandling av förmaksflimmer. På grund av dess speciella egenskaper kräver inte tillämpningen av koagulationsfaktorerna, och risken för blödning är mycket lägre än vid användning av warfarin.

Du kan behandla förmaksflimmer på olika sätt. Huvudmålet med den medicinska funktionen är normaliseringen av frekvensen av hjärtkollisioner, eliminering av symtom på sjukdomen och förebyggande av trombos. I händelse av ineffektiv terapiort till kirurgisk behandling.

Medicin för förmaksflimmer

Förmaksflimmer, även kallad förmaksflimmer - en hjärtrytmrubbningar, varvid märkta delar (350-700 bpm), kaotiska excitation och kontraktion av atriella muskelgrupper i fibrerna under hela hjärtcykeln. På grund av detta skapas effekten av "flimmer" av hjärtvävnaden. Med arytmi i denna form kontraherar ventriklarna mindre ofta än atrierna. Detta beror på inneslutning av oregelbundna pulsflöden i hjärtledningssystemet.

Atrial fibrillering hänvisar till de vanligaste sjukdomarna i hjärtrytmen: varje 200: e person lider av denna sjukdom. Incidensen beror främst på ålder: 50-60 år, är det observerats hos 3,5% av befolkningen i åldern 80-90 år - redan vid 9%. Kön påverkar också manifestationen av sjukdomen: kvinnor är 1,7 gånger mindre benägna att drabbas av förmaksflimmer än män.

behandling

Hur behandlar och bota förmaksflimmer i hjärtat? Bestämning av den lämpliga taktik terapin sker enligt en särskild form av sjukdomen, medan den är orienterad i varje enskilt fall för att återställa normal sinusrytm och dess efterföljande underhåll samt för att förhindra återfall av förmaksflimmerepisoder. Också tillhandahålls lämplig kontroll över hjärtfrekvensen samtidigt som man förhindrar kompromisser av tromboembolism.

Koppning görs paroxysmer intravenös och interna mottagnings novokainamida beredningar kordarona, kinidin och propanorm som bestämmer den lämpliga dosen i kombination med kontroll över nivån på blodtryck och elektrokardiogram.

Bristen på en positiv trend för att förändra patienternas tillstånd vid användning av drogterapi antyder användningen av elektrisk kardioversion, vars hjälp paroxysmerna stoppas i ordning i mer än 90% av fallen.

Atrial fibrillering kräver nödvändigtvis botemedlet och den underliggande sjukdomen, vilket resulterade i utvecklingen av en rytmisk störning.

Som en radikal metod för eliminering av förmaksflimmer används metoden för radiofrekvensisolering, orienterad mot lungåren. I synnerhet är isolering av fokuset på ektopisk excitation koncentrerad i området av munen av lungorna, från atriaen, gjord i detta fall. Metoden är av invasiv karaktär, medan effektiviteten i genomförandet är ungefär 60%.

Frekventa upprepningsattacker eller konstans flödesspecifik förmaksarytmi hos hjärtat kan kräva förfaranden RFA, dvs radiofrekvent ablation, innebär en process av "bränning" som utförs av elektroden för att skapa en komplett blockad av typ och typ permanent pacemaker implantation.

När symptom uppträder som indikerar den eventuella relevansen av förmaksfibrillering är det nödvändigt att konsultera en kardiolog.
Källa: simptomer.ru

Läkemedel och mediciner

Syftet med medicinen att reglera hjärtfrekvensen. För att behandla förmaksflimmer används kalciumkanalblockerare och beta-blockerare för att sänka hjärtfrekvensen. Dessa läkemedel påverkar inte hjärtfrekvensen, men förhindrar för snabb sammandragning av ventriklerna.

Prescribing droger för att förhindra stroke och trombos. Antiplatelet terapi innefattar utnämning av antikoagulantia - läkemedel som minskar (men inte eliminerar) risken för blodproppar och förekomsten av stroke. För att förhindra utseende av trombi ordineras patienten regelbundet intag av disaggreganter - läkemedel för utspädning av blod. För att övervaka läkemedlets effekter måste du ständigt ta ett blodprov. Korrekt plocka upp antikoagulanter och disaggreganter som kan bota förmaksflimmer, kan bara en läkare.

Syftet med läkemedel för övervakning av hjärtfrekvensen. Behandlingsförloppet innefattar att ta mediciner som kontrollerar rytmfrekvensen och håller den vid 60 slag per minut. Dessa läkemedel innefattar beta-adrenoblocker, kalciumantagonister, digitalispreparat och vissa antiarytmika. Läkemedel ordineras med hänsyn till de samtidiga sjukdomar som avslöjas hos patienten. Ibland i början av läkemedlet förblir patienten på sjukhuset så att läkare kan följa hjärtfrekvensen och kroppens svar på behandlingen. Denna typ av terapi leder till en förbättring av patientens tillstånd i 30-60% av fallen, men med tiden kan läkemedel förlora sin effektivitet. Av denna anledning kan läkaren ordinera flera olika antiarytmiska läkemedel.

Var uppmärksam! Man bör komma ihåg att endast en läkare ska ordinera läkemedel vid behandling av arytmi, eftersom vissa droger kan ha allvarliga kontraindikationer. Dessutom karaktäriseras antiarytmiska medel av proarytmisk aktivitet. Detta innebär att själva intaget av dessa läkemedel kan provocera en oväntad attack av förmaksflimmer.
Källa: aritmia.info

Behandling av förmaksflimmer av denna typ av hjärta syftar till att ändra takykardisk form till bradisystolisk och skaka och flimra - till en normal hjärtrytm. För det första identifieras och elimineras orsakerna till dess förekomst.

Om arytmi orsakas av kardiovaskulära sjukdomar, såsom högt blodtryck, ischemisk sjukdom eller hjärtattack, är Beta-blockerare förskrivna. De hjälper till att minska antalet hjärtslag och sänka blodtrycket. Det kan vara:

 • Celiprolol eller Pindolol;
 • Betaxolol eller Nebivalol;
 • Carvedilol eller Metaprolol och andra.

De kan dock provocera en kvävningsattack, så de används inte om en person lider av bronkial astma och andra kroniska sjukdomar i andningsorganen.

Som ett botemedel mot arytmier av alla slag har Cordarone (Amadaron) visat sig vara mycket användbar. Detta läkemedel finns i form för intravenösa injektioner, vilket lindrar en attack inom 10 minuter och i en tablettform. För att mätta hjärtat används Cordarone i en terapeutisk dos (ordinerad av en läkare) inom de första två veckorna efter starten av en arytmierattack.

Dessa tabletter (i reducerad dosering) tar lång tid som underhållsbehandling. Cordarone är kontraindicerat i atrioventrikulärt hjärtblock, bradykardi med en hjärtfrekvens mindre än eller lika med 50 slag per minut, oregelbundenheter i sköldkörtel och luftrören, under graviditeten. I dessa fall bota förmaksarytmier (förmaket) höll Verapamil, digoxin, adenosin. Den ventrikulära formen av arytmi behandlas med flecainid, propafenon.

Om paroxysm (utbrott) fördröjd och svåra borttagning satte antikoagulantia (läkemedel för att förtunna blodet) - Heparin Enoxaparin eller Fondaparinux. De används för subkutan injektion. Behandlingsförloppet är 7 dagar. Drogen administreras två gånger om dagen i området runt naveln. I framtiden, som ett profylaktiskt medel som minskar blodkoagulering och trombos, ta in Warfarin-tabletterna.

Vid eliminering av attacker med konstant förmaksfibrillering används följande läkemedel:

 • Bisaprolol, Metoprolol eller Atenolol. Dessa beta-blockerare tas kontinuerligt.
 • Kaliumantagonister för intermittent användning av verapamil eller läkemedlet Warfavin. När de tas är det nödvändigt att kontinuerlig övervakning av blodproppar är nödvändig för laboratorieanalys.
 • Som skydd av hjärtat från ischemi och stödutfodring, liksom en normalisering av metaboliska processer i kroppen utsetts Asparkam, Mildronat, Riboksin, Panangin, kokarboksilazu, Erin.

drift

Med hjärtfrekvensens hjärtkardiär arytmi uppträder ett flöde av onormal elektrisk aktivitet som sprider sig i alla riktningar från atriumet till ventriklerna, vilket leder till en störning av hjärtans normala rytmiska arbete.

Traditionella behandlingar för förmaks (atrial) arytmier inom den moderna medicinen är medicinering eller kateterisering av fartyg med tillverkning av katetrar (stentar) i blodkärlen som ger blodflöde till hjärtmuskeln.

Om traditionella, mer konservativa behandlingsmetoder inte är effektiva, fortsätt sedan till nästa steg - en kirurgisk operation för behandling av atriell (ciliär) arytmi som kallas - MAZE.

MAZE är en "labyrint". I enlighet med denna metod tillverkas flera snitt i hålrummen hos höger och vänster auriklar, som sedan sutureras och under läkning, ärrbildning bestående av bindvävssformer i ca två månader.

Såsom läkning av kirurgiska sår i förmaket och dess bindväv ärrbildning, kaotiskt flöde av elektriska vågor i förmaken terminerad.Vsledstvie att den elektriska resistansen hos bindväv och hög elektrisk stimulans med förmaks pacemaker (sino-atrialnode), sträcker sig längs riktningen av ärr leder till det faktum att elektriska vågor passerar mellan bindväven till ventriklerna, vilket leder till normalisering av hjärtritmen.

Operation MAZE lyckas i 90% av fallen och mer.

Hittills har operationen inte brett spridits bland hjärtkirurger i världen på grund av sin tekniska komplexitet, men under de senaste åren har medicinsk utrustning moderniserats, förenklade förfaranden för denna operation har utvecklats. Istället för en skalpell användes flytande kväve för detta ändamål för att erhålla bindvävslinjer genom att frysa det atriella epitelet eller genom radiofrekvensablation.

Hittills i enlighet med rekommendationerna från kardiologer och hjärtkirurger, finns det ett behov av kirurgisk behandling som ett komplement till traditionella behandlingsmetoder, till huvud öppen hjärtkirurgi om patienten lider av förmaks (förmaket) arytmier.
Källa: medic-al.ru

Hjärtpacemaker

En pacemaker eller en artificiell pacemaker är en speciell medicinsk enhet som återställer den normala hjärtfrekvensen.

Hur ser en pacemaker ut? Stimulant -. Det är en liten metallåda och tunn elektrodlängd av 20-30 cm Höljet är tillverkat av en speciallegering, som inte orsakar avstötning i kroppen. I fallet med en pacemaker finns en mikroprocessor och ett batteri. Medan en persons hjärta arbetar i normalt läge - pacemakern är ledig. Men när han fångar att rytmen går förlorad skickar apparaten svaga elektriska impulser genom elektroderna till hjärtat. De tvingar hjärtmuskeln att röra sig i rätt frekvens.

En hjärtpacemaker med förmaksflimmer kan orsaka en sammandragning av endast atriären (enda kammaren) eller atrium och ventrikel (tvåkammare). De flesta moderna stimulanser anpassar sig till den fysiska stress som en person upplever. Därför, under sport eller andra aktiviteter, hjälper de till att påskynda hjärtrytmen för att bättre ge blod till musklerna och lungorna.

Stimulerande medel håller också minneinformation om ditt hjärta. Under besök på kliniken kommer läkaren att kunna läsa den med en dator.

Hur är operationen? Operationen för implantering (implantering) av pacemakern ligger under lokalbedövning och varar mindre än två timmar. Det har flera steg:

 • göra en snitt under kragen på huden
 • Elektroder genom en vena tränger in i hjärthål under kontroll av en roentgen;
 • kontrollera elektrodens arbete;
 • elektrodernas ändar är fixerade på rätt plats med hjälp av små tips i form av krokar eller en korkskruv;
 • i den subkutana fettvävnaden nära kragebenet bildar en säng där pacemakerkroppen kommer att vara belägen;
 • stimulatorn är ansluten till elektroderna;
 • överlappa sömmarna.

Hur man bor efter en pacemaker? Föraren av rytmen ger många fördelar, förbättrar det övergripande tillståndet och gör dig mer hård. Men från driftstiden är det nödvändigt att komma ihåg att du ständigt bär en komplex enhet med dig.

Den första dagen efter operationen är det tillrådligt att inte gå ut ur sängen. Men nästa dag får du gå, och om 3-5 dagar kan du återvända hem. Läkare kommer att berätta hur man hanterar sömmen. Om plötsligt febern har stigit, sömmar har skiljts eller det har blivit utsläpp från såret, är det angeläget att informera läkaren om det.

Besök en kardiolog kommer att behöva regelbundet:

 • 3 månader efter operationen
 • om 6 månader
 • i framtiden 1-2 gånger om året.

Den första månaden måste du skydda dig själv. Om du känner dig väldigt trött, ta sedan tid och slappna av. Det är bättre att skjuta upp sporten i 2-3 månader.

Moderna pacemakers är inte känsliga för strålning från hushållsapparater. Men det är fortfarande inte rekommenderat att stå nära den operativa mikrovågsugnen och hålla mobiltelefonen nära rytmens förare. Du kan inte vara nära kraftfulla källor till magnetiska och elektromagnetiska fält (transformatorstationer, kraftledningar).

Efter operationen kommer ett speciellt dokument att utfärdas som bekräftar att du har en pacemaker installerad. Detta bevis är användbart, till exempel vid flygplatsen. Du behöver inte skicka en skanner som kan skada pacemakern.

Det finns saker som inte kan göras efter att ha installerat en pacemaker. Du måste acceptera det faktum att du är förbjuden:

 • magnetisk resonansavbildning (CT-skanning är tillåten);
 • sjukgymnastik;
 • Ultraljud på stimulansområdet;
 • slår i pacemakern
 • Eventuell påverkan av elektrisk ström (i vardagen, under operation eller kosmetiska procedurer).

Låt oss sammanfatta: det finns många sätt att bekämpa förmaksflimmer. Korrekt utvald behandling hjälper dig att leva många år utan attacker av sjukdomen och undvika komplikationer.
Källa: polismed.com

Behandling med folkmedicin

Enkelt att förbereda och effektiva recept hjälper till att återställa hjärtfrekvensen, stärka hjärtat och förbättra det övergripande tillståndet.

 1. Hästkastanj. Kastanj de gröna frukterna och pund dem i en murbruk. Ett glas av de mottagna råvarorna häller 300 ml medicinsk alkohol, insisterar 20 dagar på en mörk plats. Stänk tinkturen och ta innan du sover 10 droppar i en sked vatten. Behandlingsförloppet till sex månader.

 • Yarrow. Hacka den färskt gärningen och pressa saften ut ur den för att göra en matsked av medicinen. Drick yarrowjuice innan du äter, drick 100 ml rent vatten. Ta en gång om dagen, i två månader och efter en vecka, fortsätt behandlingen. Receptionen är lång.

 • Hagtorn. Hawthorn mash med en rullande pin eller lätt slå av med en hammare. Fyll hökornas burk med en 500 ml burk ¾ och häll vodka över nacken. Stäng tätt och insistera på en mörk plats i 20 dagar. Tänka tinkturen. Ta två teskedar två gånger om dagen med vatten.

 • Örtsamling för behandling av förmaksflimmer. Denna terapeutiska kombination består av Adonis gräs, kalendula blommor, mint och sötklöver, cikoria rot och rosen höfter. Dessa växter fungerar tillsammans i nervsystemet så att rytmen i hjärtats sammandragningar blir normala och hålls inom 60-100 slag per minut. De skapar också bra förutsättningar för hjärtets arbete: de förbättrar blodcirkulationen, berikar det med syre, kalcium och kaliumjoner.

 • För att förbereda samlingen tas alla dess komponenter i lika stora mängder. Torra gräs slipas i en kaffekvarn. 2 matskedar blandningar av örter häll en liter kokande vatten och i en stängd kokkärl koka i 10 minuter. Därefter, utan filtrering, häll i termoserna och låt den infilera i 6-8 timmar. Ät en halv kopp under dagen innan du äter.

 • Vid behandling av förmaksfibrillering med hjälp av folkmedicinska åtgärder är förbättring märkbar efter 2 veckor. Men du kan inte sluta dricka örter, annars kommer attackerna att återvända. Experter säger att lägsta behandlingstiden är 12 månader och helst 2 år. Under denna period kan du växla mellan olika örter. Då är det nödvändigt att profylaxer dricker infusioner under våren och hösten i 2 månader.

 • Morwort och hagtorn. Blanda lika torrt gräset av moderkornet och hagtornets torra frukter. En matsked av blandningen brygger i en termos 300 ml kokande vatten i två timmar, redo att införa spänd. Ta 100 ml tre gånger om dagen, under lång tid.

 • Oleander. Oleander är en väldigt giftig växt, men i små doser kan den effektivt härda ciliaryarytmi, eftersom den innehåller hjärtglykosider. Överstiga inte den angivna dosen! En matsked av den krossade oleanderen fyller 100 ml medicinsk alkohol, stängs tätt och insisterar 10 dagar. Tvätta händerna med tvål och vatten efter matlagning! Stimera den beredda tinkturen. Ta två droppar tinktur i 100 ml vatten två gånger om dagen. Behandlingsperioden bestäms av läkaren. Vid kräkningar, kalla svettningar, dilaterade elever, diarré - sluta ta medicinen omedelbart och sök medicinsk hjälp.

 • Calendula och mynta. Fyra blommor av calendula och en tesked av mark mint brygga 200 ml kokande vatten. Insistera under locket i 30 minuter, påfrestning, lägg till en tesked honung. Ta en drink på 200 ml tre till fyra gånger om dagen.

 • Potatis med honung. Under blommande potatis montera hans glas blommor, häll tvättsprit, så alkoholnivån finnas ovanför nivån av blommorna 1 cm. Insistera på en mörk plats 20 dagar, varefter pressen och den tjocka, sila infusionen. Potatisblommor innehåller hjärtglykosider och när dosen överskrids är preparaten giftiga. Färska potatisar, skalla och pressa saften med en juicer för att göra 150 ml. Du kan mala potatis på en rivare och pressa ut saften, men det kommer att ta mer råmaterial. Lägg till en matsked av naturlig mint eller akacia honung till potatisjuice, en halv tesked av potatisblommar, rör och drick. Ta drycken två gånger om dagen, laga omedelbart före användning.

 • Adonis. Om du tänker skörda adonis själv måste du göra detta i början av blomningen. Växter som skördas i små buntar, hängde i en väl ventilerad, mörk plats (helst på vinden i ett privat hus), och när det torkar placeras i en glasburk med ett tätt lock. Infusion av adonis är rik på hjärtglykosider, så ta den i en strikt angiven dosering. Vid biverkningar, sök läkare. Infusionskock i en termos: en matsked hackad torrgräs adonis brygg 250 ml kokande vatten och låt i 6 timmar. Avlägsna infusionen och ta 4 gånger om dagen för en matsked. Behandlingsperioden bestäms av läkaren.

 • Sjöstjärna och pilgods. En matsked av svältgräs och samma torkade löv av willow-te, brygg 300 ml kokande vatten i en termos och insistera i 4 timmar. Infusionstrimmen och ta 50 ml två gånger om dagen efter måltiden. Behandlingen är lång.

 • Jordgubbar. Säsongen frukt smultron zagotovte växter med bär, inte rycks rötterna (skurna anläggningar med en kniv eller sax). Torka jordgubbar på en mörk, torr, välventilerad plats. Två matskedar av torra jordgubbar bryter 500 ml kokande vatten i en termosflaska, insisterar på två timmar. Avlägsna infusionen och ta under dagen i godtyckliga delar. Behandlade jordgubbar kan vara lång tid, vilket kombinerar användningen av infusion med mottagande av andra droger från förmaksflimmer. Det är också användbart att äta färska jordgubbar i säsong och i form av sylt under hela året.

 • Rackor och druvor. Färsk vit roséhack, pressa saften i juicer. Druvor av mörk eller röd sort vrider också för att få juice. Vid en tid måste du förbereda 150 ml saft och druvor, blanda dem och drick. Förbered juicer omedelbart innan du tar, ta två gånger om dagen. Behandling är inte begränsad till tiden.
 • Behandling av hjärtfibrillering med läkemedel och folkmedicin

  Atrial fibrillering - Snabba, ojämna hjärtslag som leder till avbrott och orsakar andfåddhet, trötthet och hjärtsvikt. Atrial fibrillation ökar risken för stroke signifikant.

  Ingen tvivel är att behandling av förmaksflimmer är nödvändig. Frågan är vilken metod att välja? Det finns ju inget sätt att radikalt rädda en patient från arytmi.

  Två tillvägagångssätt för behandlingen av hjärtat av paroxysmal förmaksflimmer

  Syftet med medicinen är att återställa och behålla en normal hjärtfrekvens. Detta tillvägagångssätt kallas - kontroll av hjärtfrekvensen. Behandling av förmaksflimmer har tre huvudmål:

  • Kontroll av hjärtslagets rytm mot bakgrund av arytmi (utan att återställa normal, sinusrytmen);
  • Genomförande av antiarytmisk behandling (arrestering och förebyggande av paroxysmal förmaksflimmer);
  • Förebyggande av tromboemboliska komplikationer

  Förutom läkemedel används traditionell medicin för att behandla den.

  Behandling av förmaksflimmer med folkmekanismer

  Infusioner av medicinalväxter används för att förhindra attacker och sänka pulsen i konstant form. För det första är hagtornen:

  • Tinktur. För dess förberedelse måste du blanda en jämn mängd tinkturer av hagtorn, valerian och motherwort. Den resulterande infusionen lämnas i kylskåp i 24 timmar. Drick tre gånger om dagen i ½ timme innan du äter en liten sked.
  • Buljong. Det är nödvändigt att krossa 30 bär av hagtorn, häll ett glas kokande vatten, lämna i ca 10 minuter. Klar att dricka under dagen.

  För behandlingen använd Kalin. Ett glas torkade bär bör hällas i samma mängd kokande vatten, sätt på en spis. Efter kokning, stäng locket och lämna det för att infusera. De dricker två tredjedelar av glaset tre gånger om dagen.

  Honung och citron i kombination kommer inte bara att hjälpa till med denna sjukdom, men kommer också att öka den totala tonen. Det är nödvändigt att mala ½ kg citroner, tillsätt honung till blandningen, rör om väl. Ta medicinen i 1 matsked på morgonen och vid sänggåendet.

  Honung-mutter blandning kommer att hjälpa till med förmaksflimmer. Ett halvt kilo honung läggs till 100 g markerade valnötkärnor. Blanda bra och ta tre gånger om dagen för en halv matsked.

  Du kan använda en blandning av lök och äpplen under behandling. Lampan måste rengöras och finhackad, äpplet skalas, skalas och fröas. Blanda allt och äta lite i en månad.

  Rosehip är en underbar medicinsk växt. Det är nödvändigt att ta bort frön av bär, sedan matsked renade råvaran tillsätts in i kärlet med vatten och fick sjuda i 10 minuter. I en kylt och ansträngd infusion sätta en sked full av honung. Drick buljong 4 gånger om dagen för ½ kopp 30 minuter innan du äter.

  Det finns en recept på vitaminblandningen, som har en positiv effekt på hjärt-kärlsystemet. För matlagning, ta samma mängd honung, torkade aprikoser, citroner, valnötter och russin. Fasta ingredienser är malda, blandade med honung. Ät 1 matsked på morgonen på en tom mage. Du måste använda medicinen i en månad två gånger om året - på våren och hösten.

  Lämnar pepparmynta häll ett glas kokande vatten, lämna infusioner i ca 60 minuter, filtrera och drick 30 minuter före frukost. Ta infusion är värt varje dag under lång tid.

  Det finns många recept för folkmedicin, men kom ihåg att behandling med läkemedel inte kommer att ersätta den.

  Atrial fibrillering: behandling med piller

  Behandlingstaktiken beror på de specifika kliniska situationerna, frekvensen och varaktigheten av förmaksflimmer och förekomsten av tromboemboliska komplikationer. För behandling av förmaksflimmer-tabletter används följande grupper av läkemedel:

  1. Beta-adrenerga blockerare (propranolol, esmolol, metoprolol) - för att minska förekomsten av hjärtmuskelsammandragningar vid förhöjd sympatisk tonus och överproduktion av sköldkörtelhormoner.
  2. Kalciumjonblockerare - läkemedel påverkar penetreringen av kalcium i cellen. Tabletterna förskrivs för astma och förtäring mot beta-blockerare. Kontraindicerat vid svår hjärtsvikt
  3. Hjärtglykosider är digoxin. Läkemedlet används med en konstant form av arytmi för att kontrollera frekvensen av sammandragningar. Den har inotrop effekt (ökad myokardial kontraktilitet), lindrar cirkulationen av blodet i lungsystemet och har en urindrivande effekt. Tabletterna tas under strikta indikationer och under pulsens kontroll, eftersom de kan ackumuleras i vävnaderna och orsaka förgiftning.
  4. Gruppamiodaron (cordaron, sotalol) - läkemedel används för både infusioner och tabletter för att förhindra attacker av arytmi.

  Kontraindikationer för att ta Cordarone i tabletter:

  • hypertyreoidism;
  • Känslighet mot jodhaltiga läkemedel;
  • Intraventrikulär blockad av hjärtat;
  • Brist på kaliumjoner i kroppen.

  Sotalol har färre kontraindikationer, men dess anti-arytmiska egenskaper är lägre. För att arrestera paroxysmal förmaksflimmer används cordaron endast i injektioner i en sjukhusinställning. Dosen beräknas individuellt för varje patient.

  Atrial fibrillering: behandling hos äldre

  Felaktig rytm är konsekvensen av många etiologiska faktorer. Om det efter 60, arytmi i samband med en skada av ateroskleros, unga och medelålders till de främre hormonella förändringar: berusning sköldkörtelhormoner, klimakteriet.

  Därför har behandlingen av förmaksflimmer hos äldre sina egna egenskaper. Efter 60 år förvärvar arytmi ofta en permanent karaktär. Behandling i detta fall reduceras för att övervaka hjärtfrekvensen. För detta ändamål används digoxin eller cordaron. Droger som tas i en individuell dos under pulsens kontroll.

  Både digoxin och cordaron samlas i kroppen och kan orsaka symtom på förgiftning, som uppenbaras av illamående, kräkningar, förändringar i kardiogrammet. Därför bör läkemedlet tas under ledning av en läkare, pulskontroll och EKG. Med hjärtsvikt läggs diuretika till behandling. För att korrigera blodtrycket utnämna antihypertensiva medel.

  Före utnämningen av digoxin analyseras kaliumnivån i blodet, eftersom läkemedlet avlägsnar detta mikroelement från kroppen, vilket leder till utseende av ventrikulära extrasystoler. Uttryckt digitalisförgiftning kan bli en farlig rytmförstöring - ventrikelflimmering.

  Om för behandling av förmaksflimmer hos unga patienter använder betablockerare, då hos äldre är det digoxin, eftersom det minskar frekvensen av nedbrytning i vila och har också en diuretisk effekt. De provokerande faktorerna blir ofta följande:

  • Kalla sjukdomar, ARVI;
   hypertensiv sjukdom;
  • Hjärtets ischemi, stenokardi;
  • fetma;
  • Fysiska och känslomässiga belastningar;
  • Hypokalemi.

  De grundläggande reglerna för behandling av förmaksflimmer hos äldre inkluderar det konstanta intaget av läkemedel under överinseende av en läkare. Den normala hjärtfrekvensen, även med arytmi, stör inte en normal, uppmätt livsstil.

  Behandling av paroxysmal förmaksflimmer: kardioversion

  Om arytmen inte kan stoppas med hjälp av piller och injektioner, kommer el-kardioversion till räddningen. Det utförs i stationära förhållanden med hjälp av en defibrillator: elektroderna placeras på hjärnans apex och bas och urladdning utförs. På prehospitalet används denna metod endast för vitala indikationer: med en kritisk blodtrycksfall.

  Medicinsk kardioversättning föreskrivs om attackerens längd är högst 48 timmar. För detta används novokainamid, amiodaron och flekainid.

  Deras handling beror på hur länge attacken är, så de valfria drogerna är:

  • För paroxysmer mindre än fyra dagar används propafenon och flekainid;
  • Mer än fyra dagar - utse ibutilid, amiodaron, kinidin;
  • För långvariga kränkningar används amiodaron.

  För att eliminera paroxysmal förmaksflimmer är Cordarone det universella botemedlet. Drogen i tabletter - dronedaron - har färre kontraindikationer. Det är inte föreskrivet för patienter med dekompenserat hjärtsvikt. Det är inte kontraindicerat hos personer med överkänslighet mot jodpreparat.

  antikoagulantia

  Funktionell insufficiens av förmaksflimmer till att skapa gynnsamma förutsättningar för bildandet av blodproppar i förmaken, och hotet om tromboemboliska komplikationer. Därför måste behandling av förmaksflimmer nödvändigtvis innefatta antitrombotisk behandling. Kardiologer föredrar warfarin, som ett läkemedel som verkar på alla led i bildandet av trombotiska massor. Med ett konstant intag av upplöst jämnt formad trombi.

  Använd warfarin och annan antikoagulant i konstant form och med frekventa attacker. Kontraindicerat under följande förhållanden:

  • Gastrisk blödning;
  • Hemorragisk cerebral stroke;
  • Blodsjukdomar;
  • Peptisk sår sjukdom;
  • Postoperativ period.

  Ta det under kontroll av blodkoagulabilitet, vilket bestäms i INR. Laboratorieprov ska tas varje månad.

  Oavsett behandlingsmetoderna är huvudmålet att uppnå en normal hjärtfrekvens, förebygga hjärtsvikt och trombos. Vid korrekt tillvägagångssätt vid behandling och förebyggande av attacker fortsätter arytmi positivt och har liten inverkan på en persons allmänna tillstånd.

  Förberedelser för förmaksflimmer

  Atrial fibrillering av hjärtat - läkemedel och traditionell medicin för behandling av sjukdom.

  Nedsatt hjärtfrekvens. vid vilken fibrillation uppträder, eller förmaksflimmer, kallas ciliaryarytmi. Denna sjukdom kännetecknas av en ökning av frekvensen av hjärtkollisioner och ökad hjärtfrekvens på grund av en kaotisk sammandragning av muskelfibrer.

  Arrhythmia cilantrial hjärtat som oftast observerats hos personer som är äldre än 70 år, diagnostiseras i yngre ålder sällan men fortfarande är ingen försäkrad och i ung ålder.

  En lång period av frekventa sammandragningar av hjärtmuskeln orsakar i många fall bildandet av trombi och upprepade gånger ökar risken för stroke. Om sjukdomen varar i många år, men utan uttalade anfall, så är det en försämring av blodcirkulationen.

  Kronisk förmaksflimmer oroar sig för många attacker, där pulsen kan öka till 400 slag / min! Vilken som helst form av sjukdomen kräver kompetent kvalitetsbehandling och konstant övervakning av specialisten och patienten själv.

  Allmänna regler för behandling av sjukdomen

  De viktigaste terapeutiska målen för denna sjukdom är normalisering och efterföljande stabilisering av sinusrytmen i hjärtat och förhindra förekomst av återkommande anfall. Dessutom bör pulsen mätas regelbundet och förebyggande åtgärder vidtas för att undvika att täppa till kärlen.

   Komplex behandling av förmaksflimmer från följande aspekter:

 • Oral och intravenös medicinering för att arrestera paroxysmer (instabilitet i hjärtmusklerna);
 • Användningen av elektrisk kardioversion - med otillräcklig effektivitet av läkemedelsbehandling
 • Metod för radiofrekvensisolering. riktade mot lungorna. Avser radikala metoder för arytmibehandling.
 • Atriell fibrillering krävs kräver behandling av samtidig sjukdom. Oftast är det hjärtinfarkt, perikardit, hjärtsvikt, hypertoni, kardiomyopati eller kranskärlssår.

  Tänk på droger för att förbättra hjärnans funktion - val av lämplig läkemedelsbehandling av en läkare. Vi lär oss också hur symtomen på hjärnans avvikelse fungerar och huruvida det är värt att samråda med en läkare.

  Orsaker till kroppens torra hud - Råd från specialister http://tvoimed.com/vnytr/venerolog/prichinyi-suhosti-kozhi-tela.html. Cream i kampen mot denna sjukdom.

  Läkemedel för behandling av sjukdom

  Drogbehandling innefattar upptagande av ett antal droger som syftar till att eliminera symptomen och orsakerna till sjukdomen:

   • Betablockerare och kalciumkanalblockerare (betaxolol, pindolol, carvedilol, neobalol etc.) - för att sänka hjärtfrekvensen. Dessa läkemedel påverkar inte hjärtrytmen, men förhindrar en alltför snabb sammandragning av hjärtmusklerna.
   • Antikoagulanter (enoxaparin, heparin) - Fonder för att minska risken för blodproppar och möjliga stroke.
   • antitrombocytmedel - späd blodet och låt det inte bilda koaguler inuti venerna;
   • Förberedelser för hjärtfodring - Cordarone, Amodaron, Asparkam, Panangin, Mildronate.

  Alla läkemedel utsedd av behandlingskardiologen. De måste köpas på receptbelagd drogbutik och följa instruktionerna för dosering och varaktighet av behandlingskursen med noggrannhet.

  Första hjälpen i början av förmaksflimmer

  Om ens med alla doktorsordinationer var en attack (paroxysm) av förmaksflimmer, Det är nödvändigt att snabbt vidta vissa åtgärder. Först och främst - ta ett piller cordaron eller något annat kraftfullt läkemedel som ordinerats av din läkare.

  sedan ring en ambulans. och i väntan på ankomsten av läkare måste du säkerställa flödet av en stor mängd frisk luft. Det är nödvändigt att ta bort skjortans krage, öppna fönstret eller fönstret. Om det behövs, lägg dig ner och kasta en varm filt över dina fötter.

  Attack av förmaksflimmer är nödvändig skjuta inom 2 dagar från början av början. Annars börjar bildandet av blodproppar i kärlen och komplikationer som stroke eller hjärtinfarkt blir sannolika.

  Norm av proteiner i urinen - först måste du klara ett allmänt urintest och ta reda på orsaken till denna sjukdom. Råd om att minska protein i urinen.

  Symptom på hepatit hos kvinnor och hur man väljer en sällsynt sjukdom, du lär dig genom att klicka här.

  Vi kommer att bekanta sig med symtomen på mässling hos vuxna - diagnosen och behandlingen av en mycket allvarlig sjukdom.

  Svårt tillstånd med förmaksflimmer det normaliseras med hjälp av en prick ett av de antiarytmiska läkemedlen. Om detta inte hjälper, appliceras elektropulsterapi genom direkt exponering för hjärtat.

  Folkmedel för behandling av sjukdom

  Tillsammans med traditionella behandlingsmetoder traditionella terapeutiska medel kommer inte vara överflödig men tvärtom kommer att göra processen mer produktiv. Men varje gång innan man använder folkrecept, är det fortfarande värt att rådgöra med en läkare.

  viburnum - En utmärkt naturlig lösning för normalisering av hjärtfrekvensen. Från torkade bär framställs viburnumtinkturen enligt följande: krossade torra frukter i mängden 3 matskedar häll två liter kokande vatten.

  Stäng disken tätt med lock och linda dem i en tjock handduk. Lämna i 6 timmar. Torka försiktigt genom gasbindning och häll 500 gram flytande honung. Ta tre gånger om dagen för 3 matskedar före måltiderna. Behandlingsförloppet fortsätter tills läkemedlet är över. Ta sedan en paus i en vecka och förbered tinkturen igen, upprepa kursen.

  Från apoteket görs tinkturer ett sådant verktyg. i lika delar för att blanda tinkturer av valerian, motherwort och hagtorn. I 100 gram varmt vatten häll 30 droppar av den resulterande "cocktail" och en sked tehoney. Använd två gånger om dagen - på morgonen och på kvällen. Behandlingsförloppet är 2-6 månader beroende på kroppens behov.

  Synlig för alla medicinskt recept från citroner. Det är nödvändigt att skära om ett pund citroner, tillsätt honung och vänta på frukten att låta saften. Mala 20 kärnor av mandel och bifoga honung med citron. Använd denna komposition på kvällarna och morgonen på en matsked med en bild. En sådan anordning ger näring till hjärtat och är ett verkligt alternativ till Panangin.

  Avkodning från Adonis löv behandlar inte bara arytmi utan också ofta följd av sjukdoms takykardi. För att förbereda botemedlet behöver du 4 gram torkat Adonis gräs för ¼ liter kokande vatten. Sätt vatten på elden med gräs, laga i högst 3 minuter. Låt sedan infusera i ca 20 minuter. Drick en stor sked 3 gånger om dagen.

  Råd av läkare om behandling av hjärtfibrillering.

  Förteckning över läkemedel vid behandling av förmaksflimmer

  Atrial fibrillation (MA) eller förmaksflimmer (AF) är en vanlig störning i hjärtritmen. Med denna patologi ersätts den normala sammandragningen av atrierna med fladder, vilket leder till en allmän störning av hjärtaktiviteten och skadar hela kroppen.

  Atrial fibrillering: behandling med piller är den främsta typen av hjälp.

  Valet av terapi beror på formen av AF:

  • akut - inträffar endast en gång med för hög dos alkohol eller koffein etc.;
  • Paroxysmal - Kortsiktiga attacker går ofta på sig och växlar med hjärtets normala aktivitet.
  • ihållande - långvarig fibrillation, som inte passerar sig själva, men som är mottaglig för att cupping;
  • konstant - en kronisk kränkning av hjärtatslag, där det är olämpligt att genomföra kardioversättning (återställande av sinusrytmen).

  Allmänna principer för läkemedelsbehandling

  Alla botemedel mot förmaksflimmer är en lista med ett stort antal titlar. Valet av droger är svårt även för en erfaren läkare.

  Atrial fibrillering är farliga komplikationer, så behandlingen av patologi ska väljas av läkaren.

  1. Bland de allmänna principerna som bestämmer vilket läkemedel som ska användas för förmaksflimmer är det flera huvudriktningar.
  2. Behandling av en sjukdom som orsakade fibrillation, om någon (hypertoni, dysfunktion i sköldkörteln, lungpatologi, diabetes mellitus). Ibland måste du avbryta redan tagit medicin. Till exempel, om Vazobral är förskrivet, kan förmaksflimmer uppstå troligen på grund av koffein.
  3. Förebyggande av AF är förskrivet i paroxysmala och ihållande former.
  4. Upphävandet av den redan påbörjade attacken av fibrillation uppnås effektivare genom intravenös administrering av läkemedlet.
  5. Att upprätthålla en sinusrytm med konstant typ av fibrillation är inte alltid meningsfullt, behovet av denna behandling bestäms av läkaren.
  6. Förebyggande av en sådan farlig komplikation, som trombos, utförs med någon typ av AF.

  En hjärtinfarkt med stroke orsakar nästan 70% av alla dödsfall i världen. Sju av tio personer dör på grund av blockering av hjärtat eller hjärnans artärer. Praktiskt taget i alla fall är orsaken till en sådan hemsk äntning ett tryck hopp på grund av högt blodtryck.

  Medicin för förmaksflimmer

  Översikt över beredningar från hjärtarytmi

  Arrhythmi definieras som en störning i den normala frekvensen och rytmen av sammandragningar i hjärtmuskeln. Det finns många orsaker och sorter av rytmförstöring. De skiljer sig allvarligt från varandra. Därför är det möjligt att dricka tabletter från hjärtarytmi endast efter undersökning och enligt läkarens recept.

  För arytmi tar människor ofta olika obehagliga känslor i hjärtat. Patienter talar om "omvälvningar" i hjärtat, "stoppar", "hoppar ut ur bröstet." Dessa symtom stör allvarligt personen, det betyder att de ska kontrolleras. För att identifiera typen av rytmförstöring är det nödvändigt att göra ett elektrokardiogram.

  Vad kan jag göra själv?

  Under normala förhållanden känner vi inte hur hjärtat fungerar. Vid omrörning, ökad fysisk aktivitet, ökar hjärtfrekvensen med hjälp av blodkatecholaminer. Det finns en känsla av hjärtklappning. Den person som klagar över starkt hjärta pressar, känner en pulsation i templen, i halsen. Samtidigt ökas rytmen, men inte bruten. Det är nödvändigt att skilja detta tillstånd från arytmier orsakade av okoordinerade sammandragningar av atria och ventriklar.

  Om klart ett samband med nervösa spänningar, du kan självständigt ta lugnande mild: Corvalol, Valocordin, Persien, Stilla, valeriana, Novopassit. Dessa förberedelser innefattar som regel kombinationer av oskadliga växtbaserade läkemedel. Motherwort och Valerian produceras både i tabletter och i droppar. Du kan välja en lämplig blankett.

  Andra indikationer

  Krypningen av arytmi kan inte vara funktionell belastning, men akut eller kronisk patologi som uppstår när:

  Problemet blev särskilt bråttom på grund av fascinationen med alla slags exotiska dieter. Mot bakgrund av vägran från mat, vegetarianism framträder en obalans i blodets vitamin- och elektrolytkomposition.

  Hjärtat är mycket känsligt för förlust av kalium och magnesium. Hyperkalemi uppstår med uttorkning efter akut blodförlust, diarré, omfattande brännskador, svår svettning.

  Användningen av mediciner kan också vara komplicerad av arytmier. Från vilka tabletter och i vilken dos patienten tar beror rekommendationerna för normalisering av rytmen. Det kan vara nödvändigt att inte förskriva nya droger för arytmi, men att sluta ta andra droger.

  Hos vissa patienter är arytmi associerad med nedsatt sköldkörtelfunktion, hormonella förändringar under klimakteriet. I sådana fall är det speciella mediciner som föreskrivs av endokrinologen för korrigering av graden av ansvarsfulla hormoner.

  Tillfälligt använda droger för arytmi i efterdyningarna av bröstskador, kraniet, efter kirurgiska ingrepp.

  Hur formuläret för preparatet är valt

  Läkemedlet är olika i form av frisättning: tabletter, droppar, kapslar, ampuller, sprayer. Hemma och på jobbet är patienterna mer bekanta med tabletter. Kapselformen är indicerad för magsjukdomar.


  Läkemedlet är bättre känt för intensiv behandling av arytmiattacker

  För att stoppa en plötslig attack mot arytmi använder ambulanslaget en intravenös rutt. Effektiviteten av detta sätt att få drogen in i blodet och leverera det till myokardiet är mycket högre, eftersom koncentrationen i ampulllösningen långt överstiger möjligheten att absorbera genom magen.

  Läkemedelsverkningsmekanism

  Läkemedel arytmier skiljer sig sina poäng för tillämpning inom medicin nödvändigtvis vara farmakodynamik av varje läkemedel. Tiden är markerad:

  • absorberbarhet vid förtäring;
  • hastigheten vid vilken den maximala aktiva koncentrationen i blodet uppnås;
  • varaktighet
  • möjligheter till dosackumulering;
  • sätt att avlägsna från kroppen.

  I detta fall är läkaren intresserad av biverkningar, inflytande på olika organ och system.

  Praktiskt taget alla antiarytmiska läkemedel kan:

  • stärka kranskärlcirkulationen, expandera kransartärerna;
  • i varierande grad för att lindra vasospasm;
  • blockera ytterligare foci av excitation i atria och ventriklar och atrioventrikulär nod i hjärtens septum
  • påverka ledningsförmågan hos nervimpulser längs ett ledande system.

  blockerare

  Droggrupp av adrenoblocker (Obsidan, Anaprilin, Propranolol) kan förutom den totala effekten sänka blodtrycket och behovet av hjärtmuskler i syre. Därför visas de i kombinationen av arytmier med högt blodtryck och ischemisk sjukdom.

  Negativ åtgärd, som indikeras av anvisningarna för upptagande, är inskränkning av bronkiets muskelvägg. Detta orsakar allvarliga kontraindikationer för behandling av arytmier hos astmatiker.

  De första drogerna i denna grupp hade en systemisk effekt som beta-blockerare. I framtiden syntetiseras droger målmedvetna åtgärder (selektiva) endast på hjärtats muskel. Dessa inkluderar: Betaloc, Vasocardin, Atenolol, Acebutalol, Nebivolol, Metoprolol. De ordineras för förmaksflimmer. sinus takykardi.


  En av läkemedlen av selektiv verkan, där negativa egenskaper minimeras

  Klass av membranstabiliserande medel

  Navnet på läkemedelsklassen är relaterat till metoden för terapeutisk effekt på hjärtat: stabilisera den elektriska impulsen på cellmembranet och tillåter inte vissa platser att visa ökad aktivitet i atrierna och ventriklerna.

  Effekten på bildandet av verkningspotentialen och passagen av pulsen är uppdelad i tre grupper:

  1. öka varaktigheten av aktionspotentialen, måttligt inhibera passage av nervimpuls längs fibrerna - prokainamid, Aymalin, prokainamid, Giluritmal, kinidin, Ritmilen, Norpeys;
  2. minska varaktigheten av åtgärdspotentialen, men påverkar inte överföringen av impulsen - lidokain, fenytoin, xylokain, mexitil, katten;
  3. påverkar inte åtgärdspotentialen, men inhiberar starkt ledningsförmågan - Rhythmonorm, Etmozin, Bonnecor, Etatsizin, Propanorm.

  Kaliumkanalblockerare

  En grupp droger stör utbytet av kalium från celler, används för olika typer av arytmi. Denna art omfattar: Cordarone, Amiodarone, Brethilius, Ibutilid, Tedisamil, Nibentan.

  Kalciumkanalblockerare

  Läkemedel som blockerar kalciumkanaler förskrivs primärt för rytmförluster som hör samman med den atrioventrikulära noden. Representanter för klassen är: Isoptin, Verapamil, Cardil, Diltiazem, Finoptin, Gallopamil.

  Vilka andra droger verkar på rytmen?

  Det finns preparat som inte officiellt ingår i gruppen av antiarytmika, men deras användning vid behandling av andra sjukdomar kan påtagligt påverka hjärtrytmen.

  De primära eller omedelbara åtgärderna innefattar:

  Den medierade effekten är: statiner, kaptopril, enalapril.


  Läkemedlet kompenserar för förlusten av kalium och magnesium, föreskrivs av kurserna

  Vilka kontraindikationer bör övervägas

  Kontraindikationer för användningen av varje läkemedel har skillnader. De bör noggrant studeras enligt anvisningarna. Här är de vanligaste förutsättningarna som kräver uppmärksamhet innan du skriver antiarytmiska läkemedel:

  Vi rekommenderar dig att läsa: Kirurgisk behandling av arytmi

  • fall av allvarlig hjärt-, lever- och njurinsufficiens
  • individuell intolerans av komponenter;
  • atrioventrikulära blockeringar av olika grader och nedsatt intraventrikulär ledning;
  • myokardit, endokardit;
  • lågt blodtryck, kardiogen chock;
  • akut period av hjärtinfarkt;
  • en attack av bronkial astma
  • sjukdomar med nedsatt hematopoiesis;
  • acidos orsakad av diabetes mellitus;
  • en överdos av hjärtglykosider
  • aorta aneurysm;
  • sinus bradykardi;
  • Raynauds sjukdom;
  • vasomotorisk rinit;
  • utbredd kardioskleros.

  Eventuella biverkningar

  Trots den avsedda riktade effekten av fonderna kan känsliga patienter ha en allmän effekt av drogerna i form av:

  • smärta i den epigastriska regionen
  • illamående och kräkningar, aptitlöshet;
  • minskning av muskelstyrkan (en känsla av generell svaghet);
  • bradykardi;
  • krampkramper och astmatisk attack
  • yrsel och huvudvärk
  • störd sömn;
  • exacerbation av psoriasis;
  • nedsatt syn
  • darrande i händerna;
  • förändringar i hudkänslighet
  • mental depression;
  • plötsliga fluktuationer i blodsockernivån.


  Droger från gruppen av adrenoblocker kan samtidigt sänka blodtrycket och hålla rytmen

  Vilka preparat anges för sinusarytmi?

  Om sinus takykardi orsakas av en ökad belastning, bör den vara begränsad till lugnande medel. Om en attack inträffar i vila ska Glycine Forte, Pikamilon användas. Den regelbundna användningen av Panangin eller Asparkam visas. Starkare medel ordineras av en neurolog.

  Läkemedel för terapi av förmaksflimmer

  Atrial fibrillering och fibrillering vid hög frekvens kräver brådskande åtgärder och intravenös administrering av läkemedlen. Som en stödjande terapi används användning av medel som undertrycker ektopisk foci.

  Den mest effektiva är: amiodaron, prokainamid, Ajmalin, Dizopiramid, kinidin, blockerare kombination med aminohinolinovogo läkemedel (Inderal + delagil eller Plaquenil).

  Arrytmi läkemedel och graviditet

  Nästan alla droger har förmågan att tränga in i moderkakan i fostret, som också finns i bröstmjölk. De kan på allvar påverka läggandet av inre organ, tillväxt och utveckling av fostret. Därför är de endast förskrivna till en gravid kvinna för deras viktiga indikationer.

  Vanligtvis observeras sådana patienter i vårdinrättningar och 2-3 dagar före födelsen avbryts läkemedlet. Under amning, om det finns behov av att använda antiarytmiska läkemedel, överförs barnet till artificiell utfodring.

  Funktioner av terapi för arytmi hos äldre

  Äldre människor med många sjukdomar har svårt att välja ett effektivt läkemedel. Vanligtvis bygger läkaren sitt val på att förhindra biverkningar. En liten dos är ordinerad. I detta fall är det nödvändigt att övervaka patientens tillstånd, hjärtfrekvens, arteriellt tryck.

  Hur behandlar arytmi hos hypertensive patienter?

  En arytmiattack under en hypertonisk kris ökar risken för patientens tillstånd eftersom det stimulerar ventrikelflimmering. Det är angeläget att ringa en ambulans. I ambulant behandling används sedativa, inte bara av vegetabiliskt ursprung, men även syntetiska (Seduxen, Elenium, Phenazepam) allmänt.

  Patienter med liknande patologi måste övervaka trycket och puls. De kan inte orsaka hypotoni. Många droger från högt blodtryck och arytmi förstärker varandra. Därför minskar läkaren dosen av båda läkemedlen.

  Utseendet av svaghet, yrsel på grund av en bradykardi tjänar som en indikation på avskaffandet av läkemedel, omprövning av dosering.

  På grund av den höga aktiviteten av antiarytmiska läkemedel och svåra biverkningar, ska patienten inte använda någon annans piller, lyssna på grannar, släktingar. Även mycket goda läkemedel har olika effekter på en viss persons kropp. Därför bör utnämningen och behandlingen endast överlåtas till specialister, kardiologer eller terapeuter.

  Den mest effektiva botemedel mot hjärtarytmi: en lista, recensioner

  Hjärtrytmestörningar kan orsakas av olika orsaker. Detta tillstånd kallas en arytmi och orsakar ibland inte några problem för en person. Men oftast är det förknippat med allvarligare sjukdomar och kräver särskild behandling. Faren är att vissa patienter inte konsulterar en läkare med symptom som ett brott mot frekvensen och sekvensen av hjärtkollisioner. Och med utseende av obehagliga känslor försöker de bli av med dem med hjälp av läkemedel som rekommenderas av en apotekare eller bekanta. Men detta tillvägagångssätt kan leda till allvarliga komplikationer. Med detta problem måste du ta speciella mediciner från hjärtarytmi. Listan är väldigt stor, så du kan inte själv välja. Endast en läkare kan bestämma vilket läkemedel som behövs i varje enskilt fall.

  Vad är en arytmi

  Detta tillstånd kan orsakas antingen av allvarliga sjukdomar i det kardiovaskulära eller endokrina systemet, eller av yttre orsaker. Ofta utvecklas arytmi på grund av stress, övermattning eller undernäring. Vilka symtom kan patienten känna när hjärtans rytma störs?

  • Chaotiskt hjärtslag som plötsligt börjar och slutar. Intervallet mellan påverkan kan vara ojämnt. Detta tillstånd kallas förmaksflimmer.
  • Olika varaktighetsintervall mellan hjärtkollisioner eller extraordinärt stroke observeras med extrasystol.
  • Om problem är i svagheten i sinusnoden upplever patienten yrsel, svaghet, och hjärtat kontraherade sällan och ojämnt.

  Vad är botemedel mot arytmi?

  Människans hjärta är mycket svårt att konstruera, och bara med det samordnade arbetet i alla delar av denna mekanism känns en person bra. Arytmi kan uppträda med nedsänkning av kärlen, onormal sammandragning av ventriklerna eller atria, försvagning av membranet eller av andra skäl. Därför finns det ingen behandling för denna sjukdom som är densamma för alla. Och bara läkaren kan bestämma vilka patienter som behöver droger för hjärtarytmi. Deras betyg beror på beskaffenheten:

  • Den största gruppen är membranstabiliserande läkemedel. De används i arytmier i samband med onormala operationer av atria och ventriklar. Sådana medel kan också påverka pulsens hastighet. Dessa är de vanligaste medicinerna för hjärtarytmi. Deras lista är mycket stor: de är till exempel Ritmilen, Novokainamid, Quinidine, Bonnecor och andra.
  • Adrenoreceptor-blockerare används också ganska ofta. De reglerar hjärtmuskulärens arbete och berikar vävnaderna med syre. Dessa är "Anaprilin", "Atenolol" och andra.
  • Med arytmi hjälper kalciumkanalblockerare till exempel "Verapramil".

  Droger som påverkar hjärnans membran

  Sådana mediciner används för ventrikulär och atriell arytmi eller för brott mot hastigheten av impulsledning. Detta är den mest omfattande gruppen droger, de ordineras oftast. Men du kan bara ta dem på råd av en läkare efter undersökningen. När allt är om patientens arytmi orsakas av andra orsaker kan dessa läkemedel skada honom. Dessutom fördelas flera grupper inom denna klass av droger, beroende på effektens art:

  • Läkemedel som inte påverkar pulsens hastighet: "Lidocaine", "Tokainid", "Phenytoin" och andra. Till exempel används "Mexiletin" för extrasystoler. Och det är effektivt inte bara för behandling, men också för förebyggande.
  • Förberedelser som bara sakta ner pulsen lite: Novokainamid, Aymalin, Norpeys och andra. Med takykardi, förmaksflimmer och förmaksfladder är quinidin oftast förskrivet. Och för att återställa rytmen vid extrasystol och angrepp av arytmi utnämna "Ritmilen". Dessa läkemedel kan också användas för förebyggande.
  • Denna grupp droger används huvudsakligen inom medicinska institutioner intravenöst. De sänker kraftigt pulsens hållning, så om de används felaktigt kan de vara farliga. Dessa är sådana läkemedel som Fleckainid, Ritmonorm, Bonnecor, Allapinin.

  Betablockerare

  Förutom regleringen av hjärtritmen minskar de blodtrycket och förbättrar tillförseln av vävnader med syre. Läkare förskrivar ofta sådana mediciner för hjärtets arytmi. Listan är inte så stor, men de är efterfrågade på apotek. När allt kommer omkring behöver många av dem ta lång tid att stödja den korrekta funktionen av atria och ventriklarna, med förmaksflimmer och takykardi. Oftast benämnd Atenolol, Betalok, Acebutalol, Vazocardin, Anaprilin, Pindolol och andra.

  Kalciumkanalblockerare

  I vissa fall leder överskottet av detta mineral på hjärtkärlens väggar och i sina muskler till en nedbrytning i rytmen. Därför används ofta droger som blockerar frisättning och inträde i celler. De saktar frekvensen av stroke och reglerar hjärtmuskulärens arbete. Dessa läkemedel används för extrasystol, takykardi, förmaksfladder. De mest kända av dem är "Verapramil", "Diltiazem" och deras analoger.

  Vilka andra droger används

  Det finns andra droger för hjärtarytmi. De mest effektiva av dem utses av en läkare och används ofta endast i medicinska institutioner. Dessa är Ibutilid, Kordaron, Sotalol, vilket blockerar frisättningen av kalium från cellerna. Det är trots allt ofta på grund av bristen på detta mineral att hjärtats arbete störs.

  Vilka andra droger används för arytmi:

  • hjärtglykosider, till exempel "Digoxin";
  • ATP;
  • medel som innehåller magnesium eller kalium: Magne B6, Panangin;
  • "Kaptopril";
  • statiner.

  Om förändringen i hjärtans rytm sker sällan och först efter en nervös eller fysisk belastning, kan du ta säkra preparat på växtbasen. Du kan dricka Valotcordin, Glicin, Novopassit, Pustyrnik, Valerianu, Persen ett tag.

  Medicin för förmaksflimmer

  Listan över sådana droger är oftast bara känd för läkare. Trots detta är detta tillstånd väldigt farligt och hotar allvarligt patientens liv. Därför är det otillåtet att engagera sig i självmedicinering. Läkaren utser rätt läkemedel först efter undersökningen och bestämmer orsakerna till sjukdomen. Den vanligaste behandlingen är komplex, inklusive olika mediciner från hjärtarytmi. Listan är omfattande, men rätt val kan endast göras av en specialist. Anger ofta "Verapramil", "Digoxin" och "Veroshpiron". Sådana läkemedel används också för förmaksflimmer:

  • adrenoblockerare: "Vazocardine", "Metoprolol", "Acebutalol";
  • membranstabiliserande medel: Novokainamid, Aymalin;
  • blockerare av natriumkanaler, till exempel "Allapinin".

  Läkemedel för arytmi: bruksanvisningar

  Vanligtvis dosen och varaktigheten av behandlingen ordineras av läkaren. Oftast behöver du 2-3 tabletter om dagen i 1-3 månader. Då är det en paus, varefter du kan fortsätta behandlingen. Det viktigaste är att inte hoppa över drogen och dricka tabletterna samtidigt. Man bör komma ihåg att sådana allvarliga droger inte bara behöver börja dricka i små doser, men också att avbryta behandlingen är också viktigt gradvis.

  Kontraindikationer och biverkningar av dessa läkemedel

  Det är nödvändigt innan du använder läkemedlet, även om det föreskrivs av en läkare, att noggrant studera instruktionerna till den. I de flesta fall har alla hjärtdroger samma biverkningar:

  • illamående, buksmärtor;
  • svaghet, yrsel, skakningar i händerna
  • sömnlöshet;
  • bradykardi;
  • depression;
  • hudallergiska reaktioner.

  Men vissa grupper av droger kan agera annorlunda. Adrenoblocker är till exempel kontraindicerade hos patienter med bronkialastma, eftersom de begränsar bronkierna.

  De flesta antiarytmiska läkemedel är inte föreskrivna när:

  • myokardinfarkt;
  • exacerbation av bronchial astma;
  • lågt tryck;
  • svår njur- eller leverinsufficiens
  • svår bradykardi
  • acidos;
  • kardioskleros.

  Regler för att välja droger från arytmi

  Det viktigaste som är värt att uppmärksamma är att sådana mediciner inte kan tas utan att ha råd med en läkare. Även till synes ofarliga växtbaserade läkemedel kan få allvarliga biverkningar. Men patienter behöver fortfarande veta hur man väljer ett botemedel mot hjärtrytmin. När allt kommer omkring är alla droger tillgängliga i flera olika sorter: droppar, tabletter, kapslar eller injektionsvätskor. Oavsett hemma är det bäst att ta piller, och om det finns mageproblem, då kapslar. Patienten kan också välja en av analogerna innehållande samma aktiva substans. Ofta kan du hitta ett billigare läkemedel med liknande effekt. Till exempel istället för "Panangin" - "Asparks". Men i allvarliga fall är det bättre att konsultera en läkare.

  Recensioner om beredningar från arytmi

  I grund och botten, när du tar mediciner som föreskrivs av en läkare, upplever patienter inte biverkningar. Om alla läkares rekommendationer följs och orsaken till arytmi elimineras, kan sjukdomen fullständigt härdas. Men i åldern måste du ta medicinen hela tiden. Och patienter klagar på att de glömmer det och hoppar över mottagningen av tabletter. Och många hjärtdroger med en skarp avstängning orsakar obehagliga konsekvenser. I allmänhet är de mest positiva svaren på sådana arytmimediciner Veroshpiron, Panangin, Anaprilin, Ritmonorm och andra.

  Under 2014 och 2015 hade jag två operationer av RFA i Bakulev Cardiology Center, båda misslyckades. Omedelbart efter den andra operationen, 2015 var jag övertygad om att installera en pacemaker på egen bekostnad, berättade att efter installationen av pacemakern kommer att förbättra livskvaliteten! Har förskrivit sig för att ta VARFARIN, COTAHEXAL OCH DIGOXIN. Digoxin och sotageksal, tog jag mer än ett år, tar dessa läkemedel förstört hela hans tarmen har förlorat 20 till r aptit dröm blev nutty, är ständigt deprimerad. Flera gånger ville jag avsluta mitt liv. Dessa läkemedel hjälper till med arytmi, men livet blir outhärdligt. För en månad sedan slutade jag ta dessa droger, bytte till propanorm. Han tar i praktiken inte av arytmen, men nu började han sova och äta, han hade en aptit, han ville leva, han till och med vunnit, och redan såg han ut som en fånge i ett koncentrationsläger. Eh! om det fortfarande skulle dag en drog som skulle ha lyckats avlägsna arytmi, men utan sådana fruktansvärda biverkningar, då det skulle ha varit allt skulle vara ganska bra! Nu sitter jag och skriver jag tror var och till vem ska jag kontakta för att få hjälp, kan fortfarande hitta en bra kompetent hjärtspecialist som ser i andra är inte bara ett medel för inkomst. men bara en sjuk person som verkligen behöver sin hjälp. Jag hoppas verkligen att sådana läkare fortfarande finns i vårt korrupta tillstånd, där allt nu mäts av handväskans storlek! Victor. Tula-regionen.

  Tatyana 10 april 2017, 21:29

  7 delar av kroppen som inte bör röras av händerna. Tänk på din kropp som ett tempel: du kan använda det, men det finns några heliga platser som du inte kan röra med dina händer. Forskning visar.

  Vilken form av näsan kan berätta om din personlighet? Många experter tror att titta på näsan, du kan säga mycket om personens personlighet. Därför vid första mötet var uppmärksam på att näsan är okänd.

  Dessa tio små saker som en man alltid ser i en kvinna Tycker du att din man inte vet någonting om kvinnlig psykologi? Det är inte så. Från utseendet på en partner som älskar dig, kommer det inte att vara en enda bagage dold. Och här är 10 saker.

  9 kända kvinnor som blev kär i kvinnor Det manifestation av intresse inte mot motsatt kön är inte något ovanligt. Du kan knappast överraska eller chocka någon om du erkänner det.

  Charlie Garde dog en vecka före sin första födelsedag Charlie Gard, en obotlig sjuk baby som talas om av hela världen, dog 28 juli en vecka före sin första födelsedag.

  10 charmiga stjärnbarn, som idag ser ganska annorlunda ut, flyger, och när små kändisar blir vuxna som inte längre känns igen. Härliga pojkar och flickor blir till s.

  Medicin för hjärtrytmier

  innehåll

  Arytmier, frekvens och sekvens av sammandragningar i hjärtat kan uppstå av olika skäl, många människor, dessa förhållanden kräver granskning, eftersom endast en läkare kan ordinera läkemedel för hjärtarytmier, vars förteckning är enorm och obegripligt för den vanlige medborgaren.

  Behandling av hjärtrytmstörningar bör vara kompetent och aktuell för att undvika utveckling av obehagliga följder och komplikationer.

  Det är användbart för varje patient att ha en allmän uppfattning om de läkemedel som han måste ta länge eller ens dricka hela sitt liv.

  Allmän information

  Arytmi - en smygande patologi som kan inte visa sig inte för en tillräckligt lång tid och upptäckte för övrigt under undersökningen om degenerativ disksjukdom, endokrina störningar, fetma, andnings patologi eller andra sjukdomar.

  Normalt är störningar i hjärtrytmen inte farliga för människor, om kortvariga och förekommer efter fysisk eller känslomässig utmattning, riklig fest, under graviditet eller tonåren. Med täta och (eller) lång arytmiepisoder, tillsammans med sjukdomskänsla, uppkomsten av obehag eller smärta i bröstet, andfåddhet och svaghet, rekommenderas att konsultera en specialist i kardiologi, som skall undersökas för att fastställa orsaken, typen av patologi och graden av hemodynamiska störningar. Det beror på detta val av taktik för behandling och urval av nödvändiga läkemedel för vuxna, som har en drink eller ta en lång tid endast under lämpliga förhållanden.

  För diagnostik specialist erbjudanden:

  1. För det första är en EKG-rekord tilldelad i vila, om nödvändigt utförs studien med en belastning, såväl som ekokardiografi.
  2. En mycket informativ metod är daglig övervakning av hjärtimpulser enligt Holter.
  3. Ibland är det nödvändigt att genomföra en transesofageal elektrostimulering, vanligtvis hos unga patienter, för att bestämma om radikal behandling av abnorma ledande vägar i myokardiet genom radiofrekvensablation.

  Beroende på de erhållna resultaten specificeras typen av arytmi:

  • takykardi (supraventrikulär, sinus eller ventrikulär) - ökad hjärtfrekvens med en källa i olika delar av hjärtmuskeln;
  • bradykardi - sänkt rytm i hjärtat;
  • extrasystol - extraordinära pulser, vilket leder till förlängning av intervall efter dem tills nästa systole i atria eller ventriklarna;
  • förmaksfibrillering - en störande sammandragning av enskilda muskelfibrer i atriärerna.

  Konservativa metoder är grundläggande vid behandling av hjärtarytmi.

  Eventuellt läkemedel för arytmi bör väljas med hänsyn till uppgifterna i undersökningen, det bör tas strikt enligt instruktioner och regelbundet och inte dricka okontrollerat när det är behagligt.

  Grunden för konservativ behandling av arytmi är eliminering av orsaken som orsakade en kränkning av hjärtans rytm. Om detta är en samtidig sjukdom, utförs lämpliga metoder för terapeutisk eller kirurgisk behandling av patologi samtidigt som det är nödvändigt att ta läkemedlet för arytmi. Om rytmen och hjärtfrekvenserna är en oberoende nosologi, kommer listan över droger att ledas av antiarytmiska läkemedel.

  Dessa läkemedel kan bara berusas som föreskrivet av läkaren, de saknar biverkningar och kontraindikationer för användning.

  Alla antiarytmiska läkemedel är uppdelade i flera farmakologiska klasser:

  1. Blockerare av natriumkanaler i cellmembranen cardiomyocytes (kinidin, lidokain, Piromekain, Propafenon, Ritmonorm, aprindine) - har en membranstabiliserande effekt, genom att minska inflödet av natriumjoner och kaliumkanalaktiverande minska myokardiell retbarhet.
  2. Betablockerare (propranolol, metoprolol, Bisaprolol, atenolol och andra) - undertrycka inverkan av det sympatiska nervsystemet på hjärtmuskeln.
  3. Organ för att öka varaktigheten av aktionspotentialen av alla hjärt strukturer (Amiodaron, Cordarone, Nibentan) - blockering av kaliumkanaler, minska hjärtmuskelsyrebehov, vidga kransartärerna och minska deras motstånd.
  4. Hämmare av långsamma kalciumkanaler (verapamil, Isoptin, finoptinum, Diakordin, Diltiazem) - minskad kontraktilitet, sinusknutan frekvens och ledningshastighet av elektriska impulser, koppla fartyg.
  5. Andra organ (grupp av hjärtglykosider, ATP, magnesiumsulfat, kalium preparat) - tryck ned atrioventrikulärknutan mottagande pulser från huvud pacemakern och sända dem till ventriklarna, öka tonen i det parasympatiska nervsystemet.

  Eventuellt läkemedel mot hjärtarytmi ska tas strikt enligt instruktionerna och / eller i enlighet med behandlingsläkarens rekommendationer. Om du dricker drogen felaktigt kan du orsaka blodtrycksfall, utlösa en ny arytmiattack och orsaka försämring.

  Praktisk tillämpning

  När du väljer rätt antiarytmisk botemedel ska läkaren notera:

  • patientens ålder
  • Hans hälsotillstånd
  • typ av arytmi
  • närvaro av hemodynamiska störningar och klagomål om välbefinnande.

  Den vanligaste formen av hjärtrytmstörningar är takykardi och extrasystol, som i sin tur är uppdelade i atriella och ventrikulära. Antiarrhythmic drugs för dessa patologier utses inte alltid, enligt behandlingsläkarens bedömning. Det har fastställts att, om de används felaktigt, kan dessa läkemedel utlösa arytmier själva.

  Nyligen har beta-blockerare blivit mycket populära, särskilt Bisaprolol och dess analoger (Bidop, Concor eller andra). Det rekommenderas att ta läkemedlet vid olika ursprung takyarytmier (supraventrikulära arytmier, atrial och t. D.), Doserna väljs individuellt, vanligtvis från 2,5 till 10-20 mg eller mer per dag i ett eller två steg. Var försiktig och ta piller på en och samma gång är inte tillåtet abrupt avbrytande av behandling, att fatta beslut om avskaffande av betablockerare eller en minskning (ökning) dosen kan endast läkare. Denna botemedel mot arytmi är mycket effektiv, det gör att du kan minska mortaliteten avsevärt från akut koronarinsufficiens. Små doser som rekommenderas att vidta för att förhindra attacker av paroxysmal takykardi, tillåts endast under gradvis avlägsnande av drogen som styrs, speciellt när bry med stora doser (t ex 20 mg).

  För lindring av svår attack paroxysmal takykardi som vanligtvis används intravenösa antiarytmika (Verapamil finoptinum, ATP, prokainamid, Kordaron) är engagerade i doktorkontoret eller i akutsjukhuset. I framtiden måste sådana människor dricka ett botemedel mot arytmi under en längre tid.

  Vi måste också ta hänsyn till behovet av att upprätthålla rätt näring och daglig behandling samt att utesluta de faktorer som orsakar störningar i hjärtat.

  Cure arytmi kan bara vara en uppsättning aktiviteter, gemensamma ansträngningar av läkaren och patienten.