Huvud / Emboli

Granskning av vänster ventrikelfel: orsaker, första hjälpen, behandling

Från den här artikeln hittar du ut: orsakerna till vänster ventrikelfel, vilken typ av sjukdom det är. Vilka metoder diagnostiseras och behandlas för patologi.

Vänster ventrikelfel är ett tillstånd hos hjärtat där vänster ventrikel inte kan spruta ut en tillräcklig volym blod i aortan. På grund av detta stagnerar det venösa blodet i cirkulationens lilla cirkulation (lung). Violerad blodcirkulation i en stor cirkel, vilket orsakar otillräcklig blodtillförsel till alla organ.

Kroniskt vänster ventrikulärt fel är en farlig patologi, som endast kan härdas i början.

Akut vänster ventrikelfel leder ofta till döden och botas endast om läkare snabbt anländer till patienten. En viktig roll spelas av korrekt försörjd första hjälpen.

Behandling av vänster ventrikelfel hanteras av en kardiolog och hjärtkirurg.

Orsaker till patologi

Brist på vänster ventrikel framkallar medfödda eller förvärvade kardiovaskulära sjukdomar, såsom:

 • hjärtinfarkt i vänster ventrikel;
 • kronisk ischemi hos hjärtat
 • kardiomyopati;
 • kronisk arteriell hypertoni;
 • stenos av aorta ventilen;
 • aorta ventilfel;
 • defekter av mitralventilen;
 • myokardit (inflammation i hjärtens muskelskikt);
 • defekt av interventrikulär septum;
 • Eisenmenger komplexa;
 • tetrad av Fallot.

Öka risken för att drabbas av dåliga vanor (alkoholism, rökning, narkotikamissbruk), stillasittande livsstil eller för intensiv fysisk aktivitet. Och även frekventa belastningar, överdriven konsumtion av feta livsmedel, övervikt, äldre ålder.

Egenskaper och symptom på patologi

Svårighetsgraden av symtom beror på scenen av vänster ventrikelfel. I början av dess utveckling finns inga symptom, och patologi syns bara på EKG och ultraljud i hjärtat. Därför är det väldigt viktigt att skicka en förebyggande läkarundersökning i tid, även om du inte är orolig för någonting.

Kroniskt vänster ventrikulärt fel

Denna konstanta oförmåga hos vänster ventrikel att fullständigt ladda ur blodet, vilket leder till kränkningar av blodtillförsel till alla organ och stagnation av blod i lungcirkeln.

Symtom på kronisk form:

Men människor som inte har engagerade i fysisk träning på regelbunden basis, dessa tecken inte har kliniskt värde som andnöd och hjärtklappning och normalt visas vid skarpa ansträngning med hög intensitet.

Karaktäristiska symtom: andnöd med en liten fysisk träning (resa till affären, gå runt huset, inrikes frågor), och över tid - och i vila, smärta och tyngd i övre högra kvadranten (på grund av försämrad blodcirkulation ökar lever), cyanos av läppar, hosta, attacker av hjärtastma, ascites (svullnad i bukhålan).

Även huvudvärk och yrsel är möjliga på grund av otillräcklig blodtillförsel till hjärnan.

Manifestationer på EKG, ultraljud av hjärtan och röntgen:

Med hjälp av dessa diagnostiska metoder kan man också identifiera den underliggande sjukdomen som orsakade vänster ventrikelfel.

Akut form av patologi

Akut vänster ventrikelfel är en kraftig minskning av effektiviteten i vänster ventrikel. Det utvecklas under en hjärtinfarkt, hypertensiv kris, kammar septal bristning, aortastenos eller akut mitralisklaffen, akut fel på någon av dessa ventiler.

Eftersom den vänstra ventrikelens funktion är störd, och den högra ventrikeln samtidigt fungerar normalt ökar trycket i lungcirkulationen. I detta avseende finns det lungödem.

Och på grund av en kraftig kränkning av blodcirkulationen i alla organ kan utvecklas kardiogen chock.

Symtom vid akut ventrikelfel:

Om patienten ljuger, antar han en tvungen sittposition, eftersom i vågrättet intensifierar symtomen.

Dessutom kan läggas kall svett, svullnad av vener på nacken.

Isolering av skumrande rosa sputum, högt wheezing, hörbar i avstånd, kvävning, kall svett, svullna livmoderhalsår.

Vid akut vänster ventrikelfel kombineras kardiogen chock med lungödem och dess symtom (beskrivna ovan).

Patientens hälsa och livslängd beror på hastigheten på tillhandahållandet av kvalificerad medicinsk vård samt om huruvida det är första hjälpen som är korrekt.

Manifestationer av en akut form på EKG:

 • Depression av ST-segmentet i 1, aVL och thoraxledningar.
 • Deep S tänder i 3 ledningar.
 • High R-tand i 1 bly.
 • Hög och bred P-tand i 1 bly.
Klicka på bilden för att förstora

Första hjälpen i akut form

Det första att göra är att omedelbart ringa till en ambulans eller, om patienten redan är på sjukhuset, ring läkaren.

Vid första hjälpen är det extremt viktigt att känna till patientens blodtryck.

Om patienten ligger, flytta honom till sittande eller halvsänkt läge, med benen sänkta ner.

För att lindra bördan på hjärtan och lungorna, placera turneringar på underbenen (15 cm under ljummen).

Dessa åtgärder vidtas inte under kraftigt minskat tryck.

Med kardiogen chock är första hjälpen för att säkerställa så snart som möjligt läkare kan komma. Ring omedelbart en ambulans eller omedelbart ta en person till sjukhuset själv.

behandling

Det kan vara både medicinskt och kirurgiskt beroende på orsak och svårighetsgrad.

medicinering

I kronisk form av sjukdomen kan läkemedel förskrivas i både tabletter och injektioner. I akut form injiceras preparat, används inhalation också.

Grundläggande läkemedel för behandling:

Vid akut vänsterkammar misslyckande för akutvård, inklusive injicerbara användning syrgasinhalation antifomsilanom att eliminera skummande slem och underlätta andningen.

Om patienten har kardiogen chock, injicera inte några läkemedel som minskar blodtrycket.

Nödvård för kardiogen chock är att öka trycket till minst 90 till 60 mm Hg. Art. För att göra detta, använd Dobutamin, Dopamin, Norepinefrin eller andra mediciner.

Vidare behandling av patienter som har upplevt akut ventrikelfel är att förhindra återkommande lungödem. För det första föreskrivs nitrater (nitroglycerin) för att minska diastoliskt tryck i lungartären. Om en patient har svår arteriell hypertension, föreskrivs ganglionblockerare. I andra avseenden liknar behandlingen liknande den i kronisk form av vänster ventrikulär misslyckande.

Kirurgisk behandling

Den syftar till att ta itu med orsakerna till kronisk vänsterkammarsvikt eller återställande av blodflödet i hjärtmuskelinfarkt, som har orsakat en akut form av sjukdomen.

I kronisk form, beroende på vilken sjukdom det orsakade, utföra:

 1. Coronary arterie stenting.
 2. Prostetisk aortaklaff.
 3. Mitralventilproteser.
 4. Avslutande av en interventrikulär septaldefekt med en ockluderare.
 5. Radikal korrigering av komplexa hjärtfel (Eisenmenger complex, Fallot tetrads).

I den akuta formen av vänster ventrikelfel som orsakas av hjärtinfarkt, som åtföljs av kardiogen chock, utförs följande operationer:

 • Intra-aortic balloon counterpulsation - införandet av en speciell uppblåst ballong som pumpar blod i aortan.

 • Koronarangioplastik - Utvidgning av lumen i koronärkärlet för att återställa blodtillförseln till hjärtmuskeln.

  Om det orsakas av akuta brister i ventilerna, är de brådskande proteser.

  utsikterna

  I kronisk form beror prognosen på scenen.

  I början är prognosen gynnsam. Med korrekt behandling kan en fortsatt förbättring av patientens tillstånd uppnås.

  I akut form är prognosen relativt ogynnsam. Även om det var möjligt att ta bort lungödem, är risken för återfall hög. Om helt eliminera orsaken till akut vänsterkammarsvikt via kirurgi (t ex transplantationsventil eller nöddrift att återställa koronarblodflödet), prognosen förbättras, men inte är gynnsam.

  Med kardiogen chock uppträder 88% av dödsfallet. Ofta är det förknippat med otrolig sjukvård.

  Hjärtsvikt i vänster ventrikeltyp

  Akut hjärtfel i vänster ventrikel är ett mycket allvarligt syndrom. Tyvärr får han inte alltid noggrann uppmärksamhet. Det händer att patienten lär sig om det på EKG. Och om ingen lämplig behandling har ordinerats kan hjärtsvikt orsaka dödsfall eller orsaka allvarliga komplikationer.

  Om hjärtans högra sida påverkas, fortsätter felet genom lungtypen. Om störningarna är associerade med vänster ventrikel, inträffar överträdelser i många kroppssystem.

  Orsaker till hjärtsvikt

  Akut vänster ventrikelfel är inte en självständig sjukdom. Detta är ett syndrom som uppträder mot bakgrund av andra patologier. Anledningarna till dess förekomst är följande:

  • sklerotiska förändringar i kranskärlskärl och artärer;
  • hypertensiv sjukdom;
  • jade;
  • aortit på bakgrund av syfilis;
  • reumatisk aorta sjukdom;
  • infarkt i vänster ventrikel.

  patogenes

  Under utvecklingen av sjukdomen kan man särskilja sådan patogenes:

  • den vänstra ventrikulära funktionen förvärras, med den högra hälften av hjärtat som fungerar normalt;
  • tryck och permeabilitet i lungkärlen ökar;
  • störd gasutbyte i alveolerna;
  • ökar vidhäftningen av blodplättar;
  • koncentrationen av syre i blodet minskar
  • Tillförseln av syre till organ och vävnader försämras;
  • ökar innehållet av koldioxid, vilket leder till excitering av andningssystemet och utveckling av dyspné.
  • utvecklar lungödem.

  Den paroxysma utvecklingen av syndromet är karakteristisk för hjärtastma.

  symptom

  Patogenesen av vänster ventrikulär misslyckande orsakar följande symtom:

  • andfåddhet;
  • emfysem associerat med en fast position av lungorna;
  • hosta med sputum eller blod;
  • ortopné;
  • vänstersidad hydrothorax, är högra sidan av lungorna vanligtvis opåverkad.

  Hjärtacma klinik

  Tecken på utvecklingen av hjärtastma reduceras till en känsla av kvävning. Anfall inträffar huvudsakligen på natten. Anledningen till att väcka en patient är en brist på luft och en rädsla för döden.

  Lungödem

  Om en attack av hjärtastma utvecklas kan det gå in i lungödem. Patienten känner en ökande kvävning, det finns hosta med slem, sonorös väsen. Patienten behöver nödhjälp.

  Möjliga typer

  Det finns två huvudtyper av vänster ventrikelfel:

  Akut vänster ventrikelfel uppenbaras av en kraftig ökning av symtomen. Syndromet orsakar komplikationer, såsom lungödem, hjärtastma eller kardiogen chock. Lungödem kan orsaka rätt ventrikelfel. Dessa är mycket allvarliga symtom, där en person ska ges akutvård.

  Kroniskt vänster ventrikulärt fel har en mer begränsad patogenes. Dess första tecken är stagnation av blod. Blod innehåller en liten koncentration av syre, vilket orsakar andra organ att lida. Först och främst påverkar det njurarna. Brott mot deras arbete medför svullnad i nedre extremiteterna. Om symtomen fortsätter att öka, stiger svullnaden i bukhålan och manifesteras av ascites.

  Stages of

  • Den första. Det första steget är ofta osynligt. Syndromet kan ses endast med fysisk ansträngning. I vila finns ingen symptomatologi. EKG ändras.
  • Average. Kliniken i detta skede bekymrar patienten hela tiden. Syndromet känner sig själv i vila.
  • Heavy. Patogenesen av det senare steget leder till irreversibla förändringar i kroppen. Behandling i detta skede ger små resultat.

  diagnostik

  För att diagnostisera hjärtsvikt kommer läkaren att behöva sådana aktiviteter:

  • Förhör av patienten. Presentation av klagomål gör det möjligt att välja ytterligare undersökningsmetoder.
  • Inspektion, där sjukdomens klinik finns:
   • stärkande apikal impuls;
   • Förskjutning av hjärtans vänstra kant
   • systoliskt murmur vid auskultation.
  • Instrumentdiagnostik:
   • EKG;
   • Röntgen.

  På EKG finns tecken på koronarinsufficiens, myokarddystrofi och dominans av vänstra hjärtat. En röntgenbild visar stagnation i kärlen och förändras i lungorna.

  Laboratoriediagnos i detta fall är inte nödvändigt.

  behandling

  Kvalitativ diagnostik gör det möjligt att starta en tidig behandling som möjliggör att komplikationer minimeras.

  Hjälp vid akut vänster ventrikulär fel är brådskande. Patienten ska placeras i sittande läge. Om trycket är högt, då halv sitter. Detta kommer att minska känslan av kvävning. Om lungödem utvecklas, krävs inandning med syre via alkohol eller annat antiskummedel.

  Den första medicinen är att ta nitroglycerin. Rekommenderad 1 tablett under tungan eller 1 droppe 1% alkohollösning. Om syndromet åtföljs av en droppe i systoliskt tryck under 100 mm Hg. I detta fall är nitroglycerin kontraindicerat.

  Hjälp att hantera attacken av kvävning och lindra tillståndet kan narkotiska analgetika. De har en analgetisk effekt, lugna patienten.

  Om du inte har droger till hands kan du börja behandling med improviserade medel. Nödvård är möjlig genom att applicera sele på benen. Detta möjliggör att lindra cirkulationssystemet och minska belastningen på hjärtat, men endast under förutsättning att blodtrycket inte ligger under normen. Dragen kan appliceras inte längre än 15 minuter.

  I vissa fall är det nödvändigt att utföra blodförlossning för att avlägsna stillastående fenomen i lungorna. Även svullnad hjälper till att ta bort det varma senapsfotbadet.

  Efter att ha stoppat attacken måste patienten ta akutsjukvård till sjukhuset.

  Om behandling hänvisar till en kronisk variant av misslyckande, bör det vara avsett att eliminera de underliggande symtomen. Dessa läkemedel inkluderar:

  • Diuretika. Ta bort överskott av vätska från kroppen, vilket minskar ödem, stöttar njurarnas arbete.
  • Betablockerare. Minska belastningen på hjärtmuskeln genom att minska frekvensen av sammandragningar.
  • ACE-hämmare. Utvid hjärnans hålighet och därigenom stabilisera trycket.
  • Glykosider. Deras första funktion är antiarytmisk. Men de ökar också delen av frisättningen.
  • Nitrater. Expanda fartygen.

  utsikterna

  Emellertid kan komplex patogenes vara, syndromet kan ha ett gynnsamt resultat. Och låt hela återhämtningen inte förekomma, men behandling kan avsevärt förbättra patientens livskvalitet. I vissa fall krävs kirurgi på hjärtat eller dess kärl, eller till och med byte av hjärta av en givare.

  Komplikationer är vanliga, men patienten kan förhindra dem. Han kommer att hjälpa till i denna presentation av en hälsosam livsstil: sluta röka och alkohol, viktkontroll, en speciell diet.

  Vänster eller höger ventrikelfel är orsaken till ett stort antal personer med nedsatt hälsa. Men korrekt valt behandling, liksom kontroll över externa faktorer kan förbättra patientens EKG och förhindra irreversibla komplikationer.

  Vänster ventrikelbrist: Orsaker, former, symtom, diagnos, hjälp, terapi

  Den vänstra kammaren i hjärtat av en person gör ett bra jobb för att genomföra hjärtens pumpfunktion som ett organ i allmänhet, eftersom det utlöser blod till ett av de större stamkärlen-aortan. I vänstra kammaren kommer blodet från vänster atrium och in i atriumet - från lungvenen. Detta bör vara känt för att förstå, till vilka konsekvenser vänster ventrikelens oförmåga att normalt komma i kontrakt.

  Det är minskningen av myokardial kontraktilitet hos vänster ventrikel som leder till utveckling av hjärtsvikt och sedan till blodstagnation i lungkärlen. Men beroende på hur länge dessa processer går och skilja på ett kraftigt framväxande tillstånd som kräver akutvård, och gradvis utvecklas eller kroniskt vänster ventrikulärt fel.

  hjärtsvikt i vänster ventrikel

  Vad är vänster ventrikelfel?

  Vänster ventrikelfel är akut eller kronisk.

  Den akuta formen är ett brådskande tillstånd, eftersom patienten plötsligt, av olika skäl finns det en stagnation av blod i lungorna, som utsöndras genom de finaste kapillärerna och kommer in först i bindväven i lungorna (interstitium), och sedan i lungblåsorna, vilka normalt fyllda med luft. Om de kommer in i den flytande delen av blodet, är alveolerna inte kapabla till normal gasutbyte, och patienten kan helt enkelt kväva. Med andra ord utvecklas interstitialt och sedan alveolärt lungödem vid akut ventrikelfel (OLC) först.

  Kroniskt vänster ventrikulärt fel utvecklas gradvis, kan observeras i patienten i årtionden, och manifesterar inte lika ljus och stormig som akut, men orsakar ofta attacker av hjärtastma, vilket också kan leda till lungödem. Därför är kroniskt hjärtsvikt (CHF) också farligt för människor, och utan behandling kan leda till ett ogynnsamt resultat. Detta beror på det faktum att hjärtat av en person förr eller senare kommer att sluta att utföra sina funktioner, tyvärr utan livslång underhållsbehandling för CHF.

  Vad kan leda till akut ventrikelfel?

  Akut brist på vänster ventrikel kan utvecklas vid vilken ålder som helst, om patienten har en patologi i hjärt-kärlsystemet, men är vanligare hos män över 50 som lider av ischemisk hjärtsjukdom. När det gäller orsakerna till detta tillstånd bör det noteras att en minskning av kontraktile funktionen i vänster ventrikel kan bero på både utvecklingen av den patologiska processen i hjärtkärlet i själva ventrikeln och påverkan på hjärtat av vissa faktorer från utsidan.

  Hjärtorsaker till vänster ventrikelfel är följande:

  • Hjärtmuskeln nekros vid akut hjärtinfarkt (kardiogen lungödem) - utvecklar vanligtvis när omfattande, transmurala infarkter, åtföljs av svår allmäntillstånd hos patienten, och prognosen för detta beror på graden av hjärtinfarkt och behandling av medicinska hastighet.
  • Akut inflammatoriska processer i hjärtmuskeln - myokardit av olika natur.
  • Överträdelser av hjärtets arkitektoniska egenskaper som följd av medfödda eller förvärvade brister.
  • Hjärtrytmstörningar (ciliary arytmi, ventrikulär takyarytmier).
  • Kryptisk kurs av arteriell hypertoni med höga blodtrycksfigurer.

  Från sjukdomar i andra organ och system, för att provocera akut ventrikelfel kan:

  1. Tromboembolism hos lungartären, vid vilken ett akut "pulmonalt" hjärta bildas, speciellt med massiva lesioner av artärerna;
  2. lunginflammation,
  3. Akut förgiftning,
  4. Allvarlig anemi,
  5. Elektrisk skada,
  6. Kvävning (kvävning)
  7. Svåra bröstskador,
  8. Allvarlig njure- och leversjukdom i slutsteg.

  Separat bör det noteras provokationsfaktorer som kan orsaka akut vänster ventrikelfel hos patienter med befintlig hjärtsjukdom eller andra organ - nämligen överdriven motion, ett besök på varma bad eller bastu, psyko-emotionell överbelastning, överdriven användning av alkohol och andra negativa situationer. Det är i samband med detta att sådana patienter ska ta hand om sitt hjärta och försöka begränsa sig från sådana situationer - för att förhindra förekomsten av akut hjärtsvikt.

  Vilka är symtomen på vänster ventrikelfel?

  manifestationer av akut vänster ventrikulär misslyckande

  Akut vänster ventrikulär misslyckande har en ganska karakteristisk klinisk bild.

  I regel är OLLS uppträdande plötsligt, våldsam. När symtomen på huvud sjukdomen dök upp (störningar i hjärtat, bröstsmärtor av infarkt typ, illamående, kräkningar och huvudvärk för hypertensiv kris, etc.), börjar patienten att uppleva en brist på luft och en skarp dyspné. det inledande skedet av ödem (interstitiellt ödem), känner patienten således torr i bronkerna visselpipor under andning, och som fluid penetrering in i alveolerna observerade fuktiga rassel och gurgling klokochaschee andetag. Patienten hostar i exasperation, rosa skumformiga sputumformer. Frekvensen av andningsrörelser ökar (från 30-40 och mer per minut med en hastighet av 20).

  I de flesta fall åtföljs lungödem av instabil hemodynamik och lågt blodtryck (med undantag för en hypertonisk kris med mycket höga BP-siffror). Patienten i detta bleka, med cyanos av fingertopparna, nasolabiala triangel (akrozianoz) noterar klibbig kallsvett, svår svaghet, ibland finns en förlust av medvetandet.

  Om du märker tecken på patienten så snart som möjligt ska få medicinsk vård, annars kommer det att börja kväva och kan förloras, eftersom lungödem ofta dödsorsaken hos patienter med svår hjärtsjukdom.

  Diagnos och differentialdiagnos

  Diagnosen av akut vänster ventrikulär misslyckande upprättas när patienten först undersöks av en medicinsk arbetare. På grund av det faktum att detta är ett livshotande tillstånd, diagnos och akutvård bör vara enkelt som läkare och har medicinsk personal med gymnasieutbildning (sjukvårdare, sjuksköterska).

  Förutom att samla in klagomål och anamnese, utför doktorn auscultation - lyssnar på bröstet. I det här fallet hörs torra och våta raler i alla lungfält eller bara i de nedre områdena. Om patienten har lyssnat endast torr väsande andning, kan du vara misstas för ett tillstånd av bronkial obstruktion eller astma attack, som är fylld med felaktigheter i behandlingen. Nyckelpunktet här är de anamnesiska uppgifterna. Till förmån för förekomsten av lungödem sägs patienten före kardiologisk patologi, med hjärtläkemedel, brist på astmaattacker i historia, såväl som torrt och utandnings väsande andning, hörbara eller auskultatorisk avstånd. I teorin, naturen av dyspné varierar - i bronkialastma hindrad tunga andetag (expiratorisk dyspné), i lungödem svårt att andas (inspiratoriska dyspné). Men i praktiken, de flesta patienter med andnöd all blandad karaktär (svår och andas in och andas ut), och därför bör baseras inte bara på auskultation data, men också på historien.

  Det är också obligatoriskt att genomföra ett elektrokardiogram. EKG-tecken på högt ventrikulär överbelastning, hjärtrytmstörningar eller tecken på ischemi och myokardiell nekros vid akut infarkt noteras. EKG ensam kommer inte att visa lungödem, men det kommer att bidra till att identifiera orsaken till kardiogent lungödem, och som ett resultat av korrekt behandling kommer denna orsak att elimineras. Förutom EKG, är röntgenstrålarna i lungan brådskande utförda, vilket hjälper till att upprätta diagnosen.

  Hur kan jag hjälpa en patient med akut ventrikelfel?

  Nödvård måste inledas innan patienten undersöks av en sjukvårdspersonal. För att underlätta andningen patienten ska öppna krage, och ger tillgång till frisk luft genom att öppna ett fönster. Det är nödvändigt att ta ett sittande eller åtminstone halv sittande läge, sänka benen neråt. Ta också det läkemedel som patienten brukar ta. Exempelvis kaptopril vid högt tryck under tungan, nitroglycerin smärta i hjärtat, eller beta-blockerare med takyarytmier (konkor, egilok, Inderal).

  När ambulansen anländer, levereras patienten med fuktat syre genom en mask, och även syrgasförsörjningen som passerar genom etylalkohol (som skumdämpare) tillämpas med framgång. Intravenös administrering av antiarytmika (novokainamid, cordaron), nitrater, antihypertensiva läkemedel (enap), furosemid. För att undertrycka andningscentret och minska dyspné, administreras droperidol (2,5% - 2-4 ml).

  Terapi OLZHN på prehospital och sjukhusstadier kan delas upp i etiotropisk och patogenetiskt tillstånd. Det första konceptet innebär korrekt och snabb behandling av den underliggande sjukdomen som ledde till OLZHN. Till exempel kan användningen av trombolytika, nitrater och narkotiska smärtstillande medel avsevärt minska området nekros vid akut hjärtinfarkt och stabilisera hemodynamiken. När således rytmstörningar måste tilldelas antiarytmika vid Stroke - blodtryckssänkande medel, myokardit - icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel eller steroider, etc..

  Patogenetisk terapi bör hjälpa till att "lossa" en liten cirkel av blodcirkulationen, det vill säga ta bort överskottsvätska från lungkärlen. Naturligtvis är detta möjligt med hjälp av diuretika. Vanligtvis används furosemid (Lasix) intravenöst eller genom dropp med andra lösningar i en dos av 60-120 mg. För att förhindra en "översvämning" av lungorna bör volymen av lösningar som införs i venen beräknas till ett minimum. För funktionell urladdning av myokardiet i vänster ventrikel används ett piller av nitroglycerin (eller en injektion av nitromit, nitrospray) under tungan. Efter 10-15 minuter kan du upprepa om trycket inte minskas kraftigt.

  Efter cupping av lungödemet är behandling av den underliggande sjukdomen som provocerade sin utveckling föreskriven.

  Vad orsakar kroniskt ventrikelfel?

  De främsta orsakerna till kroniskt hjärtsvikt (CHF) är samma sjukdomar som kan leda till OLZHN. Men oftast CHF utvecklas på grund av hjärtinfarkt efter hjärtinfarkt och frekventa hjärtrytmstörningar (särskilt den permanenta formen av förmaksflimmer). I motsats till akut vänster ventrikulär misslyckande, håller kroniskt misslyckande länge, i år och årtionden, och går stadigt. Kroniskt hjärtsvikt i hjärtsvikt kan förekomma som en systolisk eller diastolisk LV-dysfunktion. I det första fallet bryts processerna för myokardiell sammandragning, i det andra fallet kan myokardiet av LV inte fullständigt slappna av för att innehålla den nödvändiga mängden blod.

  typer av vänster ventrikel dysfunktion som leder till kronisk insufficiens

  Vad är symtomen på kronisk vänster ventrikulär misslyckande?

  Kliniken för CHF skiljer sig signifikant från OLZHN. Med kronisk insufficiens är huvudsymptomen andnöd under fysisk ansträngning och i senare skeden - i vila.

  Särskilt andnöd ökar i det benägen läget, så patienten sover på natten halv sittande. Ofta utvärderar en läkare effektiviteten av behandlingen genom hur patienten sover - sittande eller ljuger. Om han låg ner stannade han gungande, då var terapin effektiv. Beroende på arten av dyspné utmärks fyra funktionella klasser av kroniskt vänster ventrikulärt misslyckande. Ju högre funktionsklassen är, desto mindre stress kan patienten utföra utan dyspné. Vid 4 FC kan patienten inte flytta runt i huset, knyta snören, laga mat, det vill säga förmågan att självbetjäna är helt nedsatt.

  Förutom andnöd, noterar patienten en torr hosta orsakad av venös trängsel i lungorna, särskilt på natten och ligger ner. Utan konstant behandling kan sådan stagnation leda till lungödem, och då kommer patientens diagnos att låta som kroniskt hjärtsvikt med attacker OLZHN.

  Eftersom utvecklingen av en nedgång på vänsterkammarsvikt och högerkammarfunktion, som manifesteras genom närvaron av ödem ben, fötter, i svåra faser - huden på buken och vätskeansamling i alla inre organ.

  Diagnos av kroniskt hjärtsvikt

  Läkaren kan bestämma diagnosen CHF baserat på klagomål och undersökning av patienten. För att bekräfta diagnosen, EKG, ultraljud av hjärt- och lungradio används. På EKG visar tecken på överbelastning av den högra kammaren, en permanent form av förmaksflimmer, en förändring i hjärtats elektriska axel (EOS), hjärtinfarkt, eller post-infarkt vänster ventrikulär aneurysm. Röntgenbilder visar venös blodstockning i lungorna, och i allvarliga stadier - hydrothorax (vätskeansamling i pleurahålan, som ibland kräver kirurgisk punktering).

  förändringar i röntgenstrålen för vänster ventrikelfel

  Ekkokardioskopi (ultraljud i hjärtat) återspeglar mest precist parametrarna för kontraktilfunktionen och storleken på LV. Reduktion av utstötningsfraktionen mindre än 50-55% är en prognostiskt ogynnsam indikator erhållen med ultraljud.

  Är det möjligt att bota kronisk vänster ventrikelfel för bra?

  Komplett restaurering av vänster ventrikelfunktion är endast möjlig om den underliggande sjukdomen kan botas och bristen ännu inte har nått de svåra stegen.

  I hjärtsjukdomar leder till exempel kirurgisk korrigering i de flesta fall till det faktum att patienten upphör att uppleva obehagliga symtom och hjärtfrekvensen i hjärtat gradvis återgår till normal. Även den framgångsrika, omedelbara behandlingen av akut myokardit resulterar i återställandet av LV.

  Men vid kroniska hjärtsjukdomar är det inte alltid möjligt att upprätthålla LV-funktionen på rätt nivå. Till exempel efter hjärtattack, med högt blodtryck, med konstant form av förmaksflimmer patienten måste ständigt ta mediciner för att förhindra progression av CHF. Om felet fortfarande börjar manifestera kliniskt måste du permanent eller långa kurser tar diuretika (indapamid 1,5-2,5 mg på morgonen, hydroklortiazid 12,5-25 mg, veroshpiron 25-50 mg furosemid (Lasix) 40-80 mg).

  Det beror på att konstant mottagande diuretika lungkretsloppet släpps, och vätskan inte stagnera i lungorna som leder till en betydande förbättring av livskvaliteten och en betydande ökning dess varaktighet.

  Vänster ventrikulär misslyckande dödsorsak

  Orsaker och behandling av hjärtsvikt i vänster ventrikel

  Människans hjärta består av fyra kamrar, varav vänster ventrikel är den mest utvecklade. Tjockleken på muskeln i den når normalt 1 cm, tack vare sitt arbete, är alla inre organ blodflödande. Därför är hjärtfel i vänster ventrikel den vanligaste manifestationen av nedsatt myokardfunktion. Som en följd av minskningen av kontraktiliteten hos muskelvävnad påverkas pumpfunktionen huvudsakligen.

  Samtidigt inträffar blodstasis först i blodcirkulationens cirkulationscirkel och sedan i den lilla cirkulationen. Som ett resultat av hjärtsvikt uppstår hypoxi (minskad syreavgivning), minskning av metaboliska processer i cellerna och syntes av giftiga ämnen (syror, aktiva radikaler).

  Orsaker till hjärtsvikt kan vara olika sjukdomar i myokardiet, förändringar i ventilens arbete eller ökat tryck:

  1. Infarction har en ledande position bland orsakerna till minskningen av pumpfunktionen. Samtidigt är en del av hjärtat helt enkelt avstängd från jobbet.
  2. Arytmi, där muskelfibrerna reduceras kaotiskt. På grund av detta minskar ejektionsfraktionen betydligt.
  3. Myokardit - en inflammatorisk lesion i muskelvävnaden leder till nederlag av vissa delar av hjärtat.
  4. Kardiomyopatier av olika ursprung (ärftlig, alkoholisk) orsakar expansion av hjärtkaviteter och blodstasis.
  5. Ventilapparatens nederlag kan vara medfödd och förvärvad (aterosklerotisk, reumatisk). Med stenos (förträngning av öppningen) finns det ett allvarligt hinder för blodflödet, trots den normala sammandragningen av ventrikeln. När ventilen är otillräcklig (ofullständig tillslutning av ventilerna) återvänder det mesta av blodet tillbaka till vänster ventrikel, och endast en liten mängd kommer in i systemcirkulationen.


  Infarkt är en av de vanligaste orsakerna till hjärtsvikt

  Kliniska former av störning i vänster ventrikel kan vara akuta och kroniska.

  Akut hjärtsvikt uppträder som regel av hjärtastma, lungödem eller kardiogen chock.

  Andningsvägar uppstår på grund av svullnad av bronkialväggen och det efterföljande flödet av den flytande delen av blodet i alveolernas hålrum. Lungorna fyller gradvis inifrån med vatten. Processen åtföljs av uttalad dyspné, förstärkt i ett horisontellt läge, skumrande rosa sputum, hosta. Detta tillstånd kräver akut läkarvård, eftersom det leder till att 20% av patienterna dör den första dagen.

  Med kroniskt hjärtsvikt kommer symtomen på blodstagnation i framkant i en stor cirkulationscirkulation. De inkluderar:

  • Svullnad i nedre extremiteterna. De börjar med fotleden och stoppar och upp, upp till området av den främre bukväggen.
  • Sårhet i rätt hypokondrium, vilket är förknippat med leverns fullhet. Svullen vävnad ökar i storlek och pressar på kapseln, vilket leder till smärta.
  • Asciter är ackumulationer av vätska i bukhålan, vars volym kan nå 10-15 liter. I detta fall jämförs den karakteristiska utseendet hos buken ibland med grodan.
  • Hydrotorax är en vätska i pleurhålan. Eftersom thoraxen består av ett benskelett, och lungvävnaden är lätt komprimerad, då även med ackumulering av 1 liter, är andningsfunktionen signifikant försämrad.
  • Cyanos av extremiteter och läppar på grund av stagnation av blod med låg syrehalt.
  • Lungödem och hjärtastma.
  • Vätskeretention och minskad mängd urinbildning på grund av nedsatt blodtillförsel till njurarna.

  Beroende på graden av symtom på hjärtsvikt utmärks tre steg:

  1. Den initiala, som kan vara en liten andfåddhet och snabb hjärtfrekvens vid en signifikant belastning. Det finns inga tecken på hjärtets patologi.
  2. Average. Karaktäriserad av utseende av ödem, cyanos, dyspné med motion och vila.
  3. Terminalsteget observeras i slutet av sjukdomen och är förknippat med irreversibla förändringar i vitala organ.

  Behandling av hjärtsvikt i vänster ventrikel innefattar flera klasser av mediciner:

  • diuretika (diuretika) tar bort överskott av vätska från kroppen och förbättrar njurefunktionen;
  • Betablockerare minskar belastningen på hjärtmuskeln genom att minska frekvensen av sammandragningar.
  • ACE-hämmare förhindrar expansion av hjärtkaviteterna och normaliserar blodtrycket.
  • glykosider ökar utstötningsfraktionen, särskilt i arytmier;
  • Nitrat utvidgar kärlen och lindrar tecken på akut hjärtsvikt.

  En integrerad del av behandlingen av nedsatt vänster ventrikulär funktion är eliminering av orsaken som orsakade det:

  • När hjärtinfarkt är nödvändigt så snart som möjligt för att återställa patronen hos kransartären. Detta kan göras med hjälp av koronarangiografi (studie av kärl under röntgen) och stenting (artärförstoring och inställning av en speciell vår).
  • Om det finns allvarliga skador på hjärtens ventiler. då behöver du utföra kirurgisk behandling. Ventiler är proteser antingen med metallstrukturer eller med hjälp av givarprover, inklusive de som erhållits från grisar.
  • Behandling av arytmi utförs med droger, och om de är ineffektiva utförs radiofrekvensablation och lasercauterisering av excitationsfokus i hjärtat.
  • Med kardiomyopati är den enda effektiva metoden för behandling hjärttransplantation.

  Förutom traditionell behandling måste patienter med kroniskt hjärtsvikt uppfylla vissa regler om livsstil:

  • att kontrollera vikt, eftersom fetma kan prova hypertoni
  • att observera en diet med begränsning av salt, vatten och animaliska fetter;
  • Att utföra den tillåtna fysiska aktiviteten som rekommenderas av läkaren
  • avstå från att röka och dricka alkohol.

  Behandling av akut ventrikelfel är obligatoriskt på ett sjukhus i intensivvården. I detta fall administreras alla läkemedel intravenöst. Om lungödemet är mycket uttalat utförs intubation av luftröret med hjälp av ett rör och patienten överförs tillfälligt till konstgjord ventilation. Ökat tryck i andningskretsen gör att alveolerna kan rengöras mekaniskt av överskott av vätska.

  Om patienten har en allvarlig skada i vänster hjärtkärl myokardium, kan användningen av den så kallade artificiella hjärteapparaten hjälpa till vid behandlingen. Det är en pump som antingen implanteras i bröstkorgen, eller fästs med speciella rör. Denna åtgärd är tillfällig och utformad för att lindra symptomen på vänster ventrikelfel medan du väntar på ett lämpligt organ för transplantation.

  Hjärtfel minskar inte bara patientens livskvalitet, men kan leda till plötslig död. Den farligaste av dess akuta manifestationer, inklusive lungödem och kardiogen chock. Behandling bör inriktas på att eliminera symptomen och orsaken som orsakade detta tillstånd. Tidsbestämd och korrekt utvald terapi är nyckeln till framgång i kampen mot vänster ventrikelfel.

  Hjärtsvikt i vänster ventrikeltyp

  För hjärtsvikt kännetecknas under en sjukdom när kroppen utformad för att pumpa blod till det var utrustade med alla kroppens vävnader, är det inte i stånd att klara av belastningen förlorar funktionalitet.

  Sjukdomen har blivit utbredd de senaste åren, särskilt bland kvinnor.

  I det fyrkammare människans hjärta är vänster ventrikel den mest utvecklade, det är han som är avsedd att ge normalt blodflöde. När förmågan att komma i kontakt med muskelvävnaden störs är vänster ventrikel överbelastad, vilket leder till utveckling av vänster ventrikulär hjärtsvikt.

  • All information på webbplatsen är av informativa skäl och är INTE en vägledning till handling!
  • Du kan sätta PRECISE DIAGNOSEN bara doktorn!
  • Vi ber dig om att inte ta självmedicinering, men göra ett möte med en specialist !
  • Hälsa åt dig och dina nära och kära!

  Överträdelse leder till en minskning av mängden blod som måste falla i en stor cirkel, då underskottet känns i lungcirkeln.

  Resultatet är syresvält (hypoxi), nedsatt hjärnaktivitet, kranskärlcirkulation, metaboliska processer minskar, syntesen är dålig.

  Sjukdomen kan uppstå i kronisk eller akut form, vilket anses vara mycket farligt. Inte gjord i tid medicinsk hjälp leder till döden.

  Framdriften till sjukdomsuppkomsten kan vara:

  • högt blodtryck;
  • en hjärtinfarkt, som en följd av vilken del av kroppen som är kopplad från arbetet;
  • en arytmi, vid vilken en kaotisk sammandragning av muskelfibrer uppträder och hjärtets förmåga att pumpa blod minskar;
  • inflammation i vävnaden i hjärtmuskeln (myokardit);
  • expansioner i organs håligheter, som har ett annat ursprung (alkohol och drogförgiftning, ärftlighet), vilket orsakar stagnation;
  • nedfall av ventiler av olika skäl (medfödd och förvärvad - ateroskleros, reumatism);
  • inskränkning av hålen i ventilerna (mitralstenos);
  • ventilens avbrott, när dess ventiler inte är helt stängda och en viss mängd blod måste återgå till vänster ventrikel;
  • ischemisk hjärtsjukdom;
  • infektionssjukdomar;
  • hjärntrauma
  • Den omfattande verksamhet som personen lidit.

  Den akuta formen av sjukdomen, när hjärtutmatning och blodtryck är underskattat, beror på:

  • akut koronarsyndrom, myokardium, ventildysfunktion;
  • mitral och aorta stenoses;
  • blockering av lungartären
  • och mer.

  Ibland kan orsaken vara ett dåligt tryck, med vilket ventriklarna ska vara fullt fyllda med blod. Orsaken till akut utveckling kan också fungera som akut ischemi, arytmi, tumörer i vänstra delen av hjärtat. Icke-hjärtat orsakar högt blodtryck, trauma eller hjärntumör.

  För kronisk form är det i grunden samma skäl som för den akuta. Endast i detta fall sker en gradvis utveckling av sjukdomen, vilket leder till sin akuta form.

  Orsaken till kronisk utveckling är oftast expansion av hjärtkamrarna mot bakgrund av IHD, ventelfel, ständigt högt blodtryck, kardioskleros. kardiomyopati.

  Mekanism för sjukdomsutveckling

  Ett av de främsta fenomenen av patogenes är det ökande hydrostatiska trycket i venerna och kapillärerna i den lilla cirkulationen.

  Akut vänsterkammar hjärtsvikt provocera bildandet vätska i lungorna, på grund av vilka de förlorar sin elasticitet och är föremål för restriktiva störningar, när en person är störd andning.

  Därefter fylls alveolerna med vätska och deltar inte i gasutbyte. Ventilation och perfusion av vissa delar av kroppen minskar. För det första kommer vätskan in i vävnaderna runt alveolerna och rör sig sedan in i de venösa och bronkiska stammen.

  Ökad vaskulär och bronkial resistens, så villkoren för utbyte i lungorna försämras. På grund av ansamling av vätska i bronkiolerna är luftvägarna smala och vid andning känns karakteristiskt väsande igenkänning.

  Andningsgymnastik med hjärtsvikt är mycket användbar: lungans storlek ökar, hjärtat utbildas och blodförsörjningen av alla organ förbättras.

  I en annan av våra publikationer kan du hitta information om vad som stötas vid hjärtsvikt.

  Det vänstra atriumet blir en plats där vanligt blod blandas och tungt syre. Detta minskar partialtrycket, syre under sucken kommer in i blodet mycket mindre. I framtiden sker hypoxemi, när syre blir mindre i blodet, flyter det inte helt till vävnaderna och organen.

  Det finns inte bara en försämring av blodflödet, men en allvarlig överbelastning av hjärtat, skummande sputum bildas. Om det finns en blandning av patologier till vänster och höger, har patienten ökad risk för dödsfall. Den kliniska manifestationen är astma och lungödem.

  Kroniskt hjärtsvikt i vänster ventrikel manifesterar sig i samma patogenes, men under det förekommer venös trängsel i lungorna.

  Tecken på hjärtfel i vänster ventrikel

  Den allmänna symptomen på hjärtsjukdomar är primärt förknippad med hjärtsmärta, som framträder i nacken, under vänster scapula och vid armbågen.

  För vänster ventrikulär misslyckande kännetecknas dessutom av feber och plötsliga tryckhopp.

  Intensiteten av sjukdomens symtom beror på hjärtmuskeln, vilket åtföljs av:

  • andfåddhet, som kan utvecklas till kvävning;
  • paroxysmal torrhosta eller med frisättning av skummande sputum;
  • fördelning av skum av rosa färg från nasala bihålor och hals;
  • tvingad stillastående position
  • vått väsenande andning när andningen, som kan höras på avstånd
  • en svullnad av vener på nacken.

  I den akuta formen av vänster ventrikulär misslyckande, då blodstagnation uppträder i den lilla cirkulationen (lung), kännetecknas sjukdomen också av uttalade symtom, förutom de viktigaste:

  • plötslig inandning av andfåddhet, passerar till kvävning (astma);
  • lungödem när extravaskulär vätska ackumuleras i sina vävnader;
  • kardiogen chock, under vilken muskelns förmåga att kontrahera snabbt minskar och blodflödet störs i organ och vävnader.

  Kardiogen chock kan vara:

  • arytmisk utveckling som ett resultat av en kränkning av hjärtats rytm;
  • reflex eller respons på smärta;
  • sant, när mer än hälften av den vänstra hjärtklemmens massa påverkas.

  Verklig kardiogen chock påverkar personer över 60 år som tidigare har haft hjärtattacker, diagnostiserats med diabetes mellitus och konstant högt blodtryck.

  Stagnation av blod i den akuta formen i pulmonell (liten) disk sker typiskt mot hjärtinfarkt, minskar kraftigt när blodvolymen i kroppen är minimal fördröjning natrium.

  Första hjälpen

  En person med symptom på akut hjärtsvikt i vänster ventrikel behöver brådskande medicinsk hjälp, för i en femtedel av patienterna slutar attacken i ett dödligt utfall. Före ankomsten av en ambulans ska patienten placeras i sittande läge, med benen sänkta ner från sängen.

  En person är kategoriskt förbjuden att ljuga. Det är också nödvändigt att öppna fönster och dörrar för att säkerställa luftning av rummet och mättnad med syre.

  Som läkemedel används "Nitroglycerin", som ges till patienten under tungan, och 1% morfinlösning injiceras subkutant. Om det finns kraftigt lungödem på grund av en kraftig blodtrycksfall, injiceras intravenöst "Prednisolone" till 5 ml.

  För att minska bildandet av skummande sputum kan du använda en blandning av medicinsk etylalkohol 96% och vatten för injektion. Blandningen framställes i ett förhållande av 3: 7 och injiceras intravenöst med en 10 ml spruta.

  Om det inte finns några mediciner eller en person som kan kvalitativt betjäna patienten, är det nödvändigt att skydda blodcirkulationen, dess tillflöde till övre och nedre extremiteterna. För detta ändamål sätts buntar på axlarna och höfterna.

  Patienten måste vara inlagd på sjukhus utan misslyckande, och hans transport måste utföras i sittande läge på sträckare.

  Kvalificerad vård för en patient med en attack av akut insufficiens kan endast tillhandahållas av en sjukvård på ett sjukhus. Alla patienter, utan undantag, genomgått syrebehandling före början av medicinsk manipulering.

  Med hjälp av läkemedelsbehandling, som doktorn utser:

  • Myocardiummuskelens förmåga att kontrahera är normaliserad;
  • Ta bort symptom på takykardi
  • förhindrar bildandet av blodproppar och täppning av blodkärl;
  • processen för vätskeuttag återställs.

  Behandlingen utförs med hjälp av:

  Vilka bidrar till att avlägsna överskott av vätska och förbättra njurfunktionen.

  Det är det enda alternativet för patienter med kardiomyopati.

  Om myokardiet påverkas allvarligt före ögonblicket av organtransplantation och symptomatologin lindas till patienten används den artificiella hjärtapparaten.

  Behandling utförs endast i intensivvården med individuellt recept på läkemedel och metoder av en kardiolog.

  förebyggande

  Patienter med kronisk form behöver konstant övervakning från en kardiolog. Det är viktigt för dem att överge dåliga vanor, övervaka deras psyko-emotionella tillstånd och flytta sig från stressiga situationer.

  En del av en hälsosam livsstil bör vara måttlig motion, när det är nödvändigt att tillbringa mer tid utomhus, promenader, jogging, skidåkning, och du kan bada, fitness och yoga.

  Patienten behöver kontinuerlig övervakning av blodtryck och vidhäftning till en speciell diet. En balanserad kost bör innehålla mer fiber, och stekt, oljig och kryddig mat bör avlägsnas från kosten.

  Symtom på hjärtsvikt hos kvinnor. astma, plötsliga attacker av astma och andfåddhet, svullnad i benen eller nedre delen av ryggen, en kränkning av hjärtans rytm.

  Härifrån kan du lära dig om symtomen på akut hjärtsvikt innan du dör.

  Läs här om hjärtsvikt hos äldre.

  Enkla förebyggande åtgärder hjälper patienterna att förebygga utvecklingen av den akuta formen av sjukdomen och dess anfall med motsvarande komplikationer.

  Hjärtsvikt i vänster ventrikeltyp

  Akut hjärtfel i vänster ventrikel är ett mycket allvarligt syndrom. Tyvärr får han inte alltid noggrann uppmärksamhet. Det händer att patienten lär sig om det på EKG. Och om ingen lämplig behandling har ordinerats kan hjärtsvikt orsaka dödsfall eller orsaka allvarliga komplikationer.

  Om hjärtans högra sida påverkas, fortsätter felet genom lungtypen. Om störningarna är associerade med vänster ventrikel, inträffar överträdelser i många kroppssystem.

  Orsaker till hjärtsvikt

  Akut vänster ventrikelfel är inte en självständig sjukdom. Detta är ett syndrom som uppträder mot bakgrund av andra patologier. Anledningarna till dess förekomst är följande:

  • sklerotiska förändringar i kranskärlskärl och artärer;
  • hypertensiv sjukdom;
  • jade;
  • aortit på bakgrund av syfilis;
  • reumatisk aorta sjukdom;
  • infarkt i vänster ventrikel.

  Under utvecklingen av sjukdomen kan man särskilja sådan patogenes:

  • den vänstra ventrikulära funktionen förvärras, med den högra hälften av hjärtat som fungerar normalt;
  • tryck och permeabilitet i lungkärlen ökar;
  • störd gasutbyte i alveolerna;
  • ökar vidhäftningen av blodplättar;
  • koncentrationen av syre i blodet minskar
  • Tillförseln av syre till organ och vävnader försämras;
  • ökar innehållet av koldioxid, vilket leder till excitering av andningssystemet och utveckling av dyspné.
  • utvecklar lungödem.

  Den paroxysma utvecklingen av syndromet är karakteristisk för hjärtastma.

  Patogenesen av vänster ventrikulär misslyckande orsakar följande symtom:

  • andfåddhet;
  • emfysem associerat med en fast position av lungorna;
  • hosta med sputum eller blod;
  • ortopné;
  • vänstersidad hydrothorax, är högra sidan av lungorna vanligtvis opåverkad.

  Hjärtacma klinik

  Tecken på utvecklingen av hjärtastma reduceras till en känsla av kvävning. Anfall inträffar huvudsakligen på natten. Anledningen till att väcka en patient är en brist på luft och en rädsla för döden.

  Lungödem

  Om en attack av hjärtastma utvecklas kan det gå in i lungödem. Patienten känner en ökande kvävning, det finns hosta med slem, sonorös väsen. Patienten behöver nödhjälp.

  Möjliga typer

  Det finns två huvudtyper av vänster ventrikelfel:

  Akut vänster ventrikelfel uppenbaras av en kraftig ökning av symtomen. Syndromet orsakar komplikationer, såsom lungödem, hjärtastma eller kardiogen chock. Lungödem kan orsaka rätt ventrikelfel. Dessa är mycket allvarliga symtom, där en person ska ges akutvård.

  Kroniskt vänster ventrikulärt fel har en mer begränsad patogenes. Dess första tecken är stagnation av blod. Blod innehåller en liten koncentration av syre, vilket orsakar andra organ att lida. Först och främst påverkar det njurarna. Brott mot deras arbete medför svullnad i nedre extremiteterna. Om symtomen fortsätter att öka, stiger svullnaden i bukhålan och manifesteras av ascites.

  • Den första. Det första steget är ofta osynligt. Syndromet kan ses endast med fysisk ansträngning. I vila finns ingen symptomatologi. EKG ändras.
  • Average. Kliniken i detta skede bekymrar patienten hela tiden. Syndromet känner sig själv i vila.
  • Heavy. Patogenesen av det senare steget leder till irreversibla förändringar i kroppen. Behandling i detta skede ger små resultat.

  diagnostik

  För att diagnostisera hjärtsvikt kommer läkaren att behöva sådana aktiviteter:

  • Förhör av patienten. Presentation av klagomål gör det möjligt att välja ytterligare undersökningsmetoder.
  • Inspektion, där sjukdomens klinik finns:
   • stärkande apikal impuls;
   • Förskjutning av hjärtans vänstra kant
   • systoliskt murmur vid auskultation.
  • Instrumentdiagnostik:
   • EKG;
   • Röntgen.

  På EKG finns tecken på koronarinsufficiens, myokarddystrofi och dominans av vänstra hjärtat. En röntgenbild visar stagnation i kärlen och förändras i lungorna.

  Laboratoriediagnos i detta fall är inte nödvändigt.

  Kvalitativ diagnostik gör det möjligt att starta en tidig behandling som möjliggör att komplikationer minimeras.

  Hjälp vid akut vänster ventrikulär fel är brådskande. Patienten ska placeras i sittande läge. Om trycket är högt, då halv sitter. Detta kommer att minska känslan av kvävning. Om lungödem utvecklas, krävs inandning med syre via alkohol eller annat antiskummedel.

  Den första medicinen är att ta nitroglycerin. Rekommenderad 1 tablett under tungan eller 1 droppe 1% alkohollösning. Om syndromet åtföljs av en droppe i systoliskt tryck under 100 mm Hg. Art. då är nitroglycerin kontraindicerat i detta fall.

  Hjälp att hantera attacken av kvävning och lindra tillståndet kan narkotiska analgetika. De har en analgetisk effekt, lugna patienten.

  Om du inte har droger till hands kan du börja behandling med improviserade medel. Nödvård är möjlig genom att applicera sele på benen. Detta möjliggör att lindra cirkulationssystemet och minska belastningen på hjärtat, men endast under förutsättning att blodtrycket inte ligger under normen. Dragen kan appliceras inte längre än 15 minuter.

  I vissa fall är det nödvändigt att utföra blodförlossning för att avlägsna stillastående fenomen i lungorna. Även svullnad hjälper till att ta bort det varma senapsfotbadet.

  Efter att ha stoppat attacken måste patienten ta akutsjukvård till sjukhuset.

  Om behandling hänvisar till en kronisk variant av misslyckande, bör det vara avsett att eliminera de underliggande symtomen. Dessa läkemedel inkluderar:

  • Diuretika. Ta bort överskott av vätska från kroppen, vilket minskar ödem, stöttar njurarnas arbete.
  • Betablockerare. Minska belastningen på hjärtmuskeln genom att minska frekvensen av sammandragningar.
  • ACE-hämmare. Utvid hjärnans hålighet och därigenom stabilisera trycket.
  • Glykosider. Deras första funktion är antiarytmisk. Men de ökar också delen av frisättningen.
  • Nitrater. Expanda fartygen.

  Emellertid kan komplex patogenes vara, syndromet kan ha ett gynnsamt resultat. Och låt hela återhämtningen inte förekomma, men behandling kan avsevärt förbättra patientens livskvalitet. I vissa fall krävs kirurgi på hjärtat eller dess kärl, eller till och med byte av hjärta av en givare.

  Komplikationer är vanliga, men patienten kan förhindra dem. Han kommer att hjälpa till i denna presentation av en hälsosam livsstil: sluta röka och alkohol, viktkontroll, en speciell diet.

  Vänster eller höger ventrikelfel är orsaken till ett stort antal personer med nedsatt hälsa. Men korrekt valt behandling, liksom kontroll över externa faktorer kan förbättra patientens EKG och förhindra irreversibla komplikationer.