Huvud / Diagnostik

Full genomgång av ett omfattande hjärtinfarkt: orsaker, diagnos, behandling

Från den här artikeln kommer du att lära dig: Vad är det omfattande hjärtinfarkt, hur manifesterar denna hjärtsjukdom. Vad behöver göras för snabb diagnos, där det är nödvändigt att behandla patienten, där prognosen för återhämtning och liv beror på.

Under det omfattande hjärtinfarkt menas ett vanligt uttryck och inte en medicinsk term. Läkare skriver inte så i diagnosen och säger inte i medicinska cirklar. Använd det för att förklara för patienter och deras släktingar i de fall där skador på hjärtmuskeln påverkar mycket stora områden.

Med något infarkt sker irreversibel skada (nekros, död) hos en del av hjärtmuskelvävnaden. Orsaken till en omfattande hjärtinfarkt är trombos (en lumen överlappande blodpropp eller fettvävnad) av ett stort arteriellt kärl som bär blod till hjärtans högra eller vänstra kammare.

De huvudsakliga typerna av hjärtinfarkt, som är omfattande:

 • transmural (nekros av hela tjockleken hos muskelväggen, som resultat av vilket reduktionen av denna zon helt upphör);
 • storskalig (nekros av väggen med bevarandet av levedyget hos små delar av muskeln) i flera delar av vänstra kammaren (främre, apikala, laterala regionen);
 • cirkulär (lesion av mer än 2 grenar eller artärer med samtidig avbrott i hjärtans främre och bakre väggar).

Funktionsdata infarkter jämfört med andra, där graden av skada är mindre (liten muskelvävnad nekros portion), att risken för död och farliga konsekvenser både för hälsa och liv är mycket högre.

Diagnos och behandling av omfattande hjärtattacker utförs av kardiologer samt specialister i akutkardiologi.

Om patienten har stor nekrotisk skada på hjärtmuskeln, kan fullständig återhämtning inte uppnås. Ju tidigare diagnosen är etablerad och behandlingen börjar, desto mindre fungerar nekroszonen i myokardiet och ju fler chanser att åtminstone delvis återställande av hjärtat fungerar.

Hjärtsvikt med omfattande infarkt

Mängden skada på hjärtmuskeln beror på följande faktorer:

 1. plats för tromboserad artär (höger, främre och bakre grenar av vänster artär);
 2. graden av minskning i kärlets lumen;
 3. Förekomsten av ytterligare små artärer, som delvis återställer blodflödet i de stora kärlns nederlag.
 4. tidigare sjukdomar i hjärtvävnaden (inflammation, skleros), i vilken näring, metabolism störs.

Området för den döda muskeln vid hjärtinfarkt bestäms också av längden av perioden från upphörande av blodflödet till början av effektiv medicinsk vård.

symptom

Sjukdomen utvecklas ofta på morgonen, vilket är förknippat med ökad vaskulär ton och en naturlig minskning av deras lumen i perioden 3 till 5 am. Om det hos friska människor inte påverkar välbefinnandet påverkar detta, då hos patienter med artärsjukdomar kan en sådan förändring utlösa utvecklingen av en hjärtkatastrof. Huvudsymptomen är smärta.

Funktioner av smärta med omfattande hjärtinfarkt:

 • mycket hög intensitet;
 • åtföljd av rädsla för döden;
 • Det känns i området bakom bröstbenet;
 • ger ofta i scapula (oftare - vänster), nedre käke, nacke, axlar;
 • Minska inte efter upprepad intag (under tungan) av nitroglycerintabletter;
 • varar, återstår eller intensifieras, mer än 15-30 minuter.

Det finns inga speciella första kliniska tecken som kan indikera ett utbredd nederlag i hjärtmuskeln. Men om smärtssyndromet är starkt uttryckt och mot sin bakgrund utvecklas hjärtaktiviteten snabbt, kan den indirekt indikera graden av lesionen.

Sena symtom (dessa tillstånd uppstår när diagnosen inte görs i tid):

 1. utveckling av akut hjärtsvikt
 2. akut aneurysm (förlust av muskelmassans elasticitet, dess utskjutning, omöjligheten av sammandragning);
 3. hjärtsprickning.

Förutom smärta har patienter symptom:

 • sänka blodtrycket;
 • ökad svettning med utseende av kall klibbig svett;
 • hudens hud
 • markerad generell svaghet.

Atypiska varianter av en omfattande hjärtinfarkt

Cirka 20% av patienterna har inte ett typiskt sjukdomsmönster, och tecken visas som imiterar skador på andra organ. Denna grupp innehåller också en variant med lågt symptom, där huvudklagomålen (smärta och dyspné) inte är starkt uttalad. Dessa manifestationer tvingar ibland patienten att vidta felaktiga åtgärder (onödiga mediciner, åtstramning med läkares samråd) och kräver även tillräcklig kvalificering av medicinsk personal för att hantera en specifik situation.

Malosymptomnoe-början kan inträffa med uttalad kärl i kärlväggen eller nervänden (angiopati och neuropati). Detta är mest typiskt för svår diabetes mellitus.

Omfattande hjärtinfarkt, till skillnad melkoochagovogo (små områden av nekrotisk muskel) visas inte smärtfri form, som kännetecknas av frånvaron av obehagliga förnimmelser i bröstet.

Komplikationer och konsekvenser

Komplikationer av omfattande hjärtinfarkt skiljer sig något tidigt (från de första timmarna till tio dagar) och i den sena perioden (från 2-3 veckor av sjukdomen).

Konsekvenserna av en omfattande hjärtattack, särskilt i sjukdomens första timmar, utgör ett stort hot mot patientens liv. De är förknippade med hjärtets oförmåga att pumpa blod, närma inre organ och bibehålla blodtrycket.

 • Otillräcklig anestesi (morfin upp till 3 mg intravenöst), som är förknippad med känslighetsegenskaper eller kontraindikationer mot droger leder till utvidgningen av skadans zon och utvecklingen av smärtstötar.
 • Utsprånget av hjärtat (aneurysm) i hjärtat indikerar inte bara oförmågan att komma i kontakt med en betydande del av myokardiet, men hotar också att fylla hjärtat väskan med blodet i vilket hjärtat ligger. Detta inträffar när aneurysmen spricker och är full av sin anhållande.
 • Rytmiska brott kan också få katastrofala följder för kroppen som helhet.
 • Utvecklingen av trombotiska komplikationer stör organens näring, kan leda till utveckling av stroke.
 • Komplikationer vid ärrbildning av skadad vävnad (från 4 veckor till 6 månader av sjukdomsuppkomsten) är inte så förknippade med risken för dödsfall, men förvärrar patientens tillstånd och livskvaliteten. De är i regel associerade med kroniska sjukdomar i hjärtat, har specifika symtom på hjärtsvikt: dyspné, svullnad i benen, cyanotisk hud.

Utan permanent behandling kan dessa konsekvenser utvecklas på en ganska kort tid.

diagnostik

Under de första timmarna av sjukdomen är det omöjligt att diagnostisera ett hjärtinfarkt av en omfattande grad, och förlita sig endast på symptom. Ökad sannolikhet gemensamma utrymmena nekros med utvecklingen av reinfarkt före missbruk öppenhets stora hjärt artärer (ateroskleros), sjukdomar i hjärta med försämringsprocesserna närings och metabolisk (CHD, angina pectoris).

 • Diagnosen av omfattande myokardinfarkt bekräftas med elektrokardiografiska (EKG) resultat som visar lokaliseringen av processen (främre väggen, bakre, omkretsskador).
 • Volymen av nekros kan också bestämmas genom scintigrafi (undersökning av hjärtat med hjälp av radioaktiva ämnen). Förekomsten av ett nekrotiskt område som väger mer än 3 g indikerar närvaron av omfattande lesioner.
 • Laboratoriemetoder används vid diagnos av alla typer av hjärtattacker. Betydande skillnader i halterna av förhöjda enzymer (troponiner), blodtal (leukocyter och neutrofiler) som en organismreaktion på skador på hjärtmuskels plats observeras inte.
 • Ultraljudsundersökning av hjärtat kan avslöja ventrikelväggsprotesen, dess utarmning, nedsatt hjärtmuskulär funktion. Denna metod diagnostiserar följderna av sjukdomen.
Metoder för att diagnostisera ett omfattande myokardinfarkt

Grundläggande medicinska åtgärder

Om patienten inom de första 6 timmarna ges läkemedel som kan fullständigt lösa blodproppen och återställa permeabiliteten hos det drabbade kärlet, är det sannolikt att en fullständig återhämtning är möjlig. Frågan om att utföra sådan (trombolytisk) terapi bestäms av läkare på grundval av patientens tillstånd, sannolikheten för säker utövande av denna behandling.

Hemma, med ökad smärta och andra beskrivna symtom på en stor hjärtinfarkt, är det nödvändigt att ta ett nitroglycerinpiller under tungan (det är nödvändigt att kontrollera blodtrycket) och ringa en ambulans. Upprepade receptioner kan göras om 2-3 minuter.

Omfattande hjärtinfarkt behandlas vid stationära kardiologiska förhållanden, vid behov - i intensivvården.

Efter stabilisering av tillståndet utförs urladdning från sjukhuset rehabilitering i lokala sanatorier. Huvuduppgiften: maximal återställning av hjärtens kontraktile funktion.

utsikterna

Prognosen beror på tidpunkten för behandlingens början. Dödligheten från denna sjukdom når 30%, mer än hälften - på scenen före sjukhusvistelse. Upp till 20% av patienterna dör inom det första året efter utvecklingen av en hjärtkatastrof. Den främsta orsaken är hjärtsvikt.

Konsekvenser och chanser att överleva efter en stor hjärtattack, hur man förbättrar prognosen

Från denna artikel kommer du att lära dig: vilka konsekvenser och chanser att överleva med en stor hjärtattack, vilka faktorer förbättrar eller förvärrar prognosen för denna sjukdom. Hur man förbättrar återhämtningen efter hjärtattack.

Myokardinfarkt (förkortat MI) är en av de farligaste för livs- och hälsoförhållanden, vilket kan orsaka många allvarliga konsekvenser, både omedelbart efter dess utveckling och efter ganska lång tid. Frekvensen och allvarlighetsgraden av dessa konsekvenser, risken för dödsfall beror på myokardinfarktets storlek, graden av störning i vänster ventrikels funktion, typen av behandling som utförts och andra faktorer som är relaterade till patientens hälsotillstånd. Den kumulativa effekten av dessa faktorer kan ändra dödligheten inom 30 dagar efter utvecklingen av en stor MI från 3% till 36%.

Klicka på bilden för att förstora

Beroende på storleken på hjärtmuskelfokusens fokus, som bestäms av de karakteristiska förändringarna på elektrokardiogrammet, särskiljs en storskalig (stor) och litenskalig MI. Huvudskillnaderna mellan dessa former är diametern hos den tromboserade kransartären och storleken på delen av myokardiet (hjärtmuskeln) som saknar blodtillförsel.

Med omfattande MI är incidensen av negativa komplikationer högre, och prognosen är sämre än vid småfokal komplikationer. Chanserna att överleva med ett smärtinfarkt är högre än med en stor hjärtinfarkt. Kortfristig (inom 30 dagar efter hjärtinfarkt) är mortalitet i smärtbränd MI 2%, med en stor 3-13% (beroende på vilken behandlingsmetod som används). Den långsiktiga prognosen är emellertid sämre med ett litet brännvårdsinfarkt.

Konsekvenserna själva, tillvägagångssätten till behandling och rehabilitering - är i stort sett desamma med ett litet fokalinfarkt och med omfattande.

Det finns också fall där en person efter en hjärtattack (av vilken typ som helst) lever ett långt liv (hur många människor som fortfarande lever - beror på många faktorer).

Återhämtningsprocessen efter det omfattande MIG tar några månader. Korrekt rehabilitering hjälper till att minska risken för upprepad MIG, bidrar till att förbättra livskvaliteten. För att uppnå dessa mål behöver patienten ändra sin livsstil och följ noggrant läkarens rekommendationer för medicinsk behandling.

Frågor om rehabilitering efter MI är kardiologer, sjukgymnastiker, rehabiliteringsspecialister.

Tidiga effekter av omfattande hjärtattack

Under hjärtinfarkt är det skada på hjärtmuskeln, som i tidig tid av sjukdomen kan orsaka följande komplikationer:

 1. Överträdelser av rytm och ledning, inklusive farlig ventrikulär takykardi och atrioventrikulär blockad.
 2. Kardiogen chock - en sänkning av blodtrycket på grund av brott mot den kontraktila funktionen av hjärtat som orsakas av skador på ett stort område av hjärtmuskeln.
 3. Akut vänster ventrikulär misslyckande, vilket uppenbaras av lungödem.
 4. Hjärtsprickning - hjärtmuskeln blir svag vid infarktsstället, på grund av vad dess brist kan uppstå. Denna komplikation leder ofta till patientens död.
 5. Dreslers syndrom är en komplikation som har en autoimmun karaktär, som manifesteras av perikardit, pleurisy och polyartrit.

Senare konsekvenser av MI

I en person som genomgick MI uppträder ett ärr på skadans plats, vars närvaro kan orsaka följande sena komplikationer:

 • kroniskt hjärtsvikt, som utvecklas på grund av kränkningar av hjärtets kontraktile funktion
 • rytmförstöring och ledning;
 • aneurysmer - utbuktning av hjärtväggen vid infarktplatsen;
 • bildandet av trombi i hjärtat, vilket kan orsaka tromboembolism i den stora eller små cirkeln av blodcirkulationen.

utsikterna

Prognosen för hjärtinfarkt beror på många faktorer, inklusive dess storlek, omfattningen av vänster ventrikulär dysfunktion, typen av behandling som utförts och andra faktorer.

Risken för dödsfall inom 30 dagar från en liten brännvidd är ca 2%.

Dödlighet i en stor MI inom 30 dagar efter sjukdomsuppkomsten beror också på behandlingsmetoden:

 • Vid utförande av medicinsk behandling - ca 13%.
 • Med tidig trombolys (denna terapi syftar till att lösa trombi) - 6-7%.
 • Vid utförande av angioplastik och stentning av kransartärerna inom de första 2 timmarna från sjukhusstillfället - 3-5%.

Omfattande hjärtattack: behandling, förutsägelser, orsaker

Omfattande hjärtinfarkt är en speciell fara för människans liv. Om det i normal hjärt blodcirkulation störs bara i en liten del av kroppen, då omfattande formen av sjukdomen berövas mat, nästan hela hjärtat, vilket leder till nekros av hjärtvävnad.

Klassificering av omfattande infarkt

Beroende på nekrosområdet är ett stort hjärtinfarkt uppdelat i ett bakre vägginfarkt och anterior. Vid ett bakre vägginfarkt är den högra kransartären igensatt och i händelse av främre vägginfarkt - den vänstra artären.

Det större hotet om ett omfattande infarkt i den främre väggen är en större fara.

Orsaker till omfattande hjärtinfarkt

En sådan allvarlig patologi framkallar många negativa faktorer. I allmänhet orsakas omfattande hjärtinfarkt av flera orsaker:

 • ärftlig predisposition;
 • störningar i det kardiovaskulära systemet (särskilt ateroskleros)
 • njurarnas patologier
 • undernäring;
 • stillasittande sätt att leva;
 • övervikt;
 • frekvent stress och trauma;
 • överdriven fysisk ansträngning
 • ökat tryck;
 • trötthet;
 • diabetes mellitus;
 • rökning och alkoholmissbruk.

Ovanstående faktorer leder till nedläggning av en av artärerna som leder blod till hjärtvävnaderna, vilket leder till att vissa områden i hjärtat upplever syreförlust och börjar dö på grund av ackumulering av metaboliska produkter i dem. Om patienten inte får den nödvändiga behandlingen inom 24 timmar, leder det till fullständig nekros av vävnaderna.

symptom

För det första manifesterar det omfattande hjärtinfarkt sig genom en stark hjärtinfarkt, vilket gör en person helt hjälplös. Patienten blir oförmögen att prata, flytta runt och utöva adekvat tänkande.

Attacken åtföljs av outhärdlig smärta i vänstra delen av stammen, som inte kan ta bort jämnt nitroglycerin, intermittent andning, dyspné, yrsel, blek hud, utseendet av kall svett. Det kan finnas en smärta och svimning.

Stages of

För denna patologi präglas av en tydlig uppläggning av symtomen. Den omfattande hjärtattacken i sin utveckling är 5 perioder:

 1. Prodromal period eller preinfarkt (varar från flera timmar till en månad) - kännetecknas av en ökning av frekvensen av angina attacker.
 2. Den skarpaste perioden (varaktigheten är från en halvtimme till två timmar) - det förekommer brännande smärtor, utseendet av kall svett, sänker blodtrycket, ökar eller minskar frekvensen av hjärtkollisioner.
 3. Akut period (varaktighet från två till tio dagar) - bildandet av en plats för nekros i myokardiet, en minskning av smärta, ett brott mot hjärtritmen och en ökning av temperaturen.
 4. Subakutperiod (varar från fyra till fem veckor) - Det finns ärrbildning på nekrosställe, återuppbyggnad av hjärtritmen, smärtsyndromets försvinnande och normalisering av trycket.
 5. Postinfarktperioden (tar från tre till sex månader) - Det finns en ökning av vävnadens densitet i ärr och anpassning till nya aktivitetsförhållanden.

Om en hjärtattack upptäcks hos män och kvinnor på scenen av en prodromal eller akut period, förbättras signifikant prognosen för patienten.

Komplikationer av en omfattande hjärtinfarkt

Omfattande hjärtinfarkt hotar att olika komplikationer: arytmi, hjärtsvikt, hjärtinfarkt brista, perikardit, pleurit, kardiogen chock, blockering av vener, lungödem, störningar i funktion av olika organ, förlust av röst, förlamning av lemmar, hjärtsvikt och död.

Tyvärr orsakar en allvarlig hjärtinfarkt en allvarlig fara, döden uppträder mycket ofta. Antalet dödsfall överskrider antalet framgångsrika botemedel.

Diagnos av hjärtinfarkt

Vid första tecken på misstanke om en stor hjärtinfarkt bör du ringa en ambulans och sjukhuspassa patienten. På sjukhuset kommer läkare att diagnostisera. Den huvudsakliga metoden som används för detta ändamål är hjärt-elektrokardiogrammet.

Dessutom hänvisas patienten till ultraljudsundersökning av hjärtat, varefter ett foto av en omfattande hjärtinfarkt tydligt visar nekrosets uppkomst. Dessutom utförs en biokemisk analys av blodet.

Behandling och rehabilitering

Omfattande hjärtinfarkt, vars behandling ska utföras på ett sjukhus, kräver en sängstöd, fullständig psyko-emotionell vila, en speciell kost och kontroll över arbetet i alla kroppssystem.

Patienten placeras i intensivvården. Det är ofta nödvändigt att göra artificiell ventilation av lungorna, defibrillering av hjärtat eller elektrisk stimulering.

För att bota en omfattande hjärtinfarkt används medicineringsmetoden huvudsakligen. Patienter får tilldelas läkemedel för:

 • återupptagande av blodflödet till det drabbade området (aspirin, prasugrel, plavix, ticlopedin, klopidogrel);
 • avlägsnande av smärta (nitroglycerin, smärtstillande medel);
 • bli av med arytmi (lidokain, amiodaron);
 • förebyggande av trombi (antikoagulantia);
 • resorption av tidigare bildade trombier (trombolytika).

Om det behövs kommer läkaren att föreskriva en operation. Kirurgisk ingrepp utförs genom angioplastik hos koronararterien eller koronararterien bypassgraft.

Trots de betydande prestationerna i medicin, som kan bota ett omfattande hjärtinfarkt, är prognosen inte riktigt tröstande. 40% av de döda kommer inte ens in på sjukhuset. Därför är omedelbar sjukhusvård extremt viktigt, vilket ökar möjligheterna till återhämtning avsevärt. Men även tidig assistans garanterar inte framgång: 18-20% av patienterna dör.

Rehabiliteringsperiod

Efter att ha lämnat sjukhuset förblir patienten under kontroll av den behandlande läkaren. Det är tillrådligt under denna period att köpa en biljett till det kardiologiska sanatoriet och genomgå rehabilitering efter en hjärtinfarkt.

För att minska återtack risk, vilket i de flesta fall leder till dödsfall eller förlamning, bör följa vissa regler: att sluta röka och alkohol, undvika stress, behålla en särskild diet, engagera sig i måttlig motion daglig promenad i friska luften och ta medicinen som rekommenderas av läkare.

Förebyggande av sjukdom

För att förhindra en omfattande hjärtattack måste du leda en korrekt livsstil: att äta rationellt, spela sport, sluta röka och begränsa konsumtionen av alkoholhaltiga drycker.

Vilka är chanserna att överleva efter en massiv hjärtattack?

Omfattande hjärtinfarkt är ett av de svåraste kardiopatologierna med stor sannolikhet för döden. Cirka 40% av fallen slutar med en patients död, även före ankomsten av läkare. Vid omfattande infarkt sprider nekros över ett stort område och är i de flesta fall transmural (genom) lesion.

Efter omfattande infarkt kan nekrotiska vävnader kvarstå i lesionen till flera månader. I efterinfarktperioden utvecklas generell förgiftning med sönderfallsprodukter av döda vävnader.

Orsaker till omfattande hjärtinfarkt

Bland orsakerna till denna patologi är:

 • ateroskleros;
 • Arteriell hypertoni;
 • Angina pectoris.

Enligt statistiken är nästan 98% av hjärtinfarkt en komplikation av hjärt-kärlsjukdom.

Ju mindre uppmärksamhet en person betalar för sin egen hälsa desto större är sannolikheten för de mest olyckliga konsekvenserna. Sannolikheten att utveckla hjärtinfarkt, inklusive dess mest svåra former, stiger med åldern. I riskgruppen är representanter för båda könen som fyllt 60 år, men mycket unga är inte försäkrade mot hjärtattack. I riskgruppen är människor som leder en stillasittande livsstil, har övervikt, endokrina sjukdomar. Provande faktorer är påfrestningar.

Följande kan leda till hjärtinfarkt:

 • Inflammation i kransartärerna;
 • Onkologiska neoplasmer i hjärtat och andra organ som metastaserar till myokardiet;
 • Kirurgiska hjärtinterventioner;
 • Trombos av kransartärerna;
 • Elektriskt trauma och omfattande bröstskador;
 • Alkohol, nikotin, narkotikamissbruk.

symptom

Ett omfattande infarkt har flera utvecklingsstadier och det är ganska möjligt att veta hur det utvecklas för att minimera riskerna. Följande utvecklingsstadier av en omfattande hjärtattack utmärker sig:

 • preinfarction;
 • Den skarpaste;
 • acute;
 • subakut;
 • Postinfarktperioder.

Utseendet på instabil angina är karakteristisk för den föregående perioden. Attacker blir frekventare, smärtsamma, långvariga, dåligt mottagliga för att cupping med nitroglycerin och dess analoger. En fruktansvärd signal är rädslan för döden under en attack. Detta indikerar en stor sannolikhet för hjärtinfarkt. Varaktigheten av detta stadium är från flera timmar till flera dagar. En överklagande till en kardiolog på detta stadium i utvecklingen av hjärtattack kan rädda en patients liv.

Den mest akuta perioden varar inte mer än tre timmar. Vid denna tidpunkt bildas en foci av nekros. Tecken på en omfattande hjärtinfarkt i generella termer skiljer sig inte från symptomen på patologins stora fokala form, men manifesterar sig med större intensitet. Patienten känner allvarlig smärta bakom brystbenet, till och med den outhärdliga, åtföljd av smärtsam chock. Sårets art varierar mycket, det kan rappa, dolk, pressa eller bränna. Smärtan strålar ut över hela brystbenet, i båda händerna, under scapula, nacke, käke och stoppas inte av intag av nitroglycerin. Patienten faller i panik, det finns rädsla för döden. Allmän svaghet, yrsel, möjlig medvetslöshet. Det finns en riklig klibbig svett. Hos personer med diabetes kan hjärtinfarkt vara smärtfritt. Den klassiska eller anginösa formen av infarkt är de allra flesta fallen (upp till 90%).

En omfattande hjärtinfarkt kan manifestera sig i andra varianter:

Astmatiskt infarkt fortskrider nästan eller helt smärtfritt. Under den akuta perioden utvecklas en anfall av kvävning eller dyspné, och en accelererad hjärtklappning känns.

Med gastralginfarkt, smittar smärtan till övre buken, utvecklar patienten kräkningar som inte leder till lättnad. Symptomologin liknar perforationen av magsåren, men buken är mjukt, och tecken på peritoneal stress observeras inte.

Den arytmiska kursen kännetecknas av manifestationen av störningar i hjärtrytmen, hjärtens "blekning".

Den cerebrovaskulära formen manifesteras kliniskt av yrsel, illamående, kräkningar, medvetslöshet.

Malosymptomnye-varianter av flödet med omfattande infarkt återfinns i isolerade fall.

Under den akuta perioden (2-14 dagar) fortskrider den enzymatiska sönderdelningen av nekrotisk vävnad. Det finns tecken på hjärtsvikt och allmän förgiftning av kroppen, i synnerhet stiger kroppstemperaturen. Det är möjligt att öka blodtrycket. Med en gynnsam tid i en akut period normaliseras blodtrycket och temperaturen gradvis.

Under subakutperioden försvinner tecken på hjärtinfarkt, ärårets ärrbildning börjar. Varaktigheten av detta stadium är 1-2 månader.

Under den efterfaktiska perioden anpassar hjärtat gradvis till arbete i ett nytt läge. Det överförda omfattande infarkt passerar inte utan spår, patienten har andfåddhet, angrepp av arytmi och angina pectoris.

hjälpa

Om det finns en skarp smärta i hjärtat, ges patienten nitroglycerin, sitter eller möjligen läggs i en bekväm pose. "Första hjälpen" kallas omedelbart, varning om en eventuell hjärtinfarkt.

Patienten behöver maximera tillförseln av frisk luft. Du kan ge en aspirintablett för att förbättra blodflödet. Om trycket förblir inom normala gränser - ge ytterligare ett nitroglycerinpiller, 15 minuter efter det första.

Om offret är omedvetet läggs offret med huvudet kastat tillbaka, men om tecken på uppkastning uppträder, ska huvudet vändas till sidan.

Det första som läkare som kommer till samtalet kommer att göra är att injicera ett narkotisk analgetikum för att eliminera smärtssyndromet. Detta är nödvändigt för att förhindra spridningen av nekroszonen och maximal bevara myokardiet.

behandling

En patient med misstänkt omfattande hjärtinfarkt är föremål för omedelbar inträde till intensivvården.

Under den akuta och akuta perioden är behandlingen inriktad på:

 • Eliminering av smärta
 • Normalisering av blodcirkulationen i allmänhet och i det drabbade området i synnerhet;
 • Normalisering av hjärtfrekvensen;
 • Förebyggande av trombbildning
 • Eliminering av trombos.

Läkemedelsinducerad trombusavlägsnande är möjlig inom de första 6 timmarna efter anfallets början. Under denna tid komprimeras trombocyten gradvis och efter 6 timmar låter sig inte läkemedelsupplösning och en operation krävs för att eliminera den.

Alla patienter med hjärtinfarkt macrofocal främre väggen av den vänstra ventrikeln, och andra former av nekrotiska skador i hjärtmuskeln, tillsammans med respiratorisk eller hjärtsvikt, kardiogen chock symptom, ordinera syrgasbehandling.

Rehabiliteringsperioden efter en stor hjärtinfarkt varar upp till sex månader eller mer. Vid denna tidpunkt är patienten under strikt övervakning av en läkare. Helst bör rehabilitering ske i specialiserade vårdrum, där patienten kommer att få psykologisk rehabilitering och terapeutisk gymnastik under ett individuellt program.

Patienten måste helt överge dåliga vanor och radikal korrigering av kosten för att förhindra progression av ateroskleros. Efter omfattande hjärtinfarkt krävs livslång behandling för att upprätthålla stabilt blodflöde.

De troliga konsekvenserna av en stor hjärtattack

Bland de allvarliga komplikationerna av hjärtinfarkt:

 1. Brytningar i hjärtmuskeln. Oftast förekommer inom de första 24 timmarna efter att en attack inträffat. Vänster ventrikelns främre vägg påverkas huvudsakligen. Dödligheten med denna typ av komplikation är 100%.
 2. Kardiogen chock. Det utvecklas med nekrotisk lesion av 40% av området av den främre väggen i vänster ventrikulär myokardium. Med sann kardiogen chock når dödligheten 90%.
 3. Lungödem. Med ökande ödem i lungorna är det dödliga resultatet natapaet ungefär i en fjärdedel av fallen.

Efter en hjärtattack kan du:

 • Mitralventilinsufficiens;
 • Sinus former av arytmi
 • tromboembolism;
 • Aneurysm i vänster ventrikel;
 • Postinfarkt syndrom.

utsikterna

Enligt statistiken förekommer patientens död i 40% av fallen med omfattande hjärtinfarkt, även under prehospitalperioden. Otvetydigt förutsäga under den mest akuta perioden av en stor hjärtinfarkt, dess konsekvenser och chanser att överleva inte riskeras av någon kardiolog, kommer någon prognos att vara probabilistisk.

För en ungefärlig förutsägelse av sannolikheten för patientens död används GRACE-graderingsskala som tar hänsyn till flera kriterier: Förekomst av tecken på hjärtsvikt, patientens ålder, närvaro av hypertoni etc.

Det är lika svårt att svara på frågan om hur många som lever efter en stor hjärtinfarkt. Statistik är oupphörlig: cirka 20% av patienterna dör inom 5 år på grund av de långsiktiga konsekvenserna av hjärtattack eller dess återfall.

Konsekvenserna av en omfattande hjärtattack och chanserna att överleva

Omfattande hjärtinfarkt är den farligaste typen av hjärtinfarkt. Det utgör ett allvarligt hot mot människors hälsa och liv.

Många människor misstänker inte att patologiska processer utvecklas i sina kroppar. Sjukdomar i hjärt-kärlsystemet under lång tid kan döljas. Det kritiska tillståndet uppstår oväntat och utan uppenbar anledning. Om det omedelbara medicinska biståndet inte ges till offret, kan han dö.

Vad är ett omfattande myokardinfarkt

Myokardinfarkt är hjärtproblemets patologiska tillstånd, i vilken del av dess vävnader dör. En omfattande hjärtinfarkt åtföljs av storskaliga hjärtskador.

Nekros (nekros) förekommer ofta i vänster ventrikel, i dess främre vägg. Denna del av kroppen har en stor funktionell belastning. Det är härifrån att blodet pressas under stort tryck in i aortan. I vissa patienter sträcker sig den patologiska processen till högerkammaren, och hos 30% av patienterna påverkas atrierna.

Med omfattande infarkt påverkas alla lager av hjärtmuskeln (epikardium, myokard och endokardium). Området med död vävnad kan nå 8 cm i bredd.
Nekros av myokardceller är en följd av en kritisk brist på näringsämnen och syre. Delvis eller fullständig frånvaro av mat uppstår som ett resultat av en allvarlig kränkning av kranskärlblodflödet.

Oftast försämras blodtillförseln till hjärtets vävnader gradvis. Utseende av fettproteinmassor uppträder på koronarkärlarnas väggar. Deras utseende främjas av ett högt innehåll av kolesterol med låg densitet i blodet. Med tiden växer bindevävnaden in i avlagringarna och bildar aterosklerotiska plack.

När plackans storlek ökar blir kärlets lumen smalare. I detta tillstånd, får det kardiovaskulära systemet, någon yttre åtgärder (motion, stress, rökning, blodtryck eller en skarp diskontinuitet) orsaka ett gap parti plack och skador på kärlväggarna. Skadad kärlvävnad återställs med bildandet av en trombus. Senare trombi växer i storlek och fyller kärlets lumen. Ibland kan de nå 1 cm i längd, helt täcker den drabbade artären och stoppar blodtillförseln.
Bildandet av en trombos åtföljs av frisättningen av speciella ämnen som framkallar en spasm av blodkärl. Spasmer kan förekomma i ett litet område av artären eller täcka det helt. Under en spasm kan en fullständig blockering av blodflödet uppträda, vilket leder till den överhängande nekrosen i hjärtvävnaden. 15 minuter efter cirkulationsstoppet börjar cellerna i hjärtmuskeln att dö. Och efter 6-8 timmar utvecklas en omfattande hjärtinfarkt.

Nekrotiserad hjärtvävnad ersätts med en bindväv. Vid lesionsplatsen bildas en efterinfarktärr.

Faktorer som framkallar hjärtinfarkt

Det finns olika orsaker till utvecklingen av det patologiska tillståndet:

 1. Diabetes mellitus. Bildandet och ökningen av aterosklerotiska plack inträffar mer intensivt hos personer som lider av diabetes mellitus. Denna sjukdom kännetecknas av bräckligheten hos blodkärl och metaboliska störningar. Vid kärlets sårbara väggar uppträder ofta atherosklerotiska plack och trombi.
 2. Hypertensiv sjukdom. Högt blodtryck orsakar förtjockning av blodkärlens väggar. De blir täta och förlorar elasticitet. Under belastningen kan de förändrade kärlen inte ge hjärtans ökade behov av syre.
 3. Ärftlighet. Tendensen att utveckla högt blodtryck, ateroskleros och trombos kan vara ärftlig.
 4. Paul. Hos män uppträder hjärtinfarkt 4 gånger oftare än hos kvinnor.
 5. Ålder. Hos ungdomar utvecklas åderförkalkning och omfattande myokardinfarkt mindre ofta.
 6. Tobaksrökning. Efter inandning av tobaksröket finns en kraftig minskning av blodkärlen.
 7. Brist på rörelse. Hos människor med stillasittande livslängd förlorar blodkärlens väggar sin elasticitet.
 8. Fetma. Överdriven vikt skapar en extra börda på kardiovaskulärsystemet
 9. Alkoholmissbruk. Alkohol orsakar leverfunktion, som är ansvarig för nedbrytning av fetter. Som ett resultat ackumuleras fett i blodet och deponeras på kärlens väggar.
 10. Njurar. Med njurinsufficiens stör metabolism av fosfor och kalcium. Som ett resultat av detta deponeras kalciumväggar på kärlväggarna och trombos utvecklas. Många av njurarna som lider av sjukdomen upplevde en massiv hjärtinfarkt.
 11. Stress. En stark psykomotionisk chock eller ofta förekommande stressiga situationer kan orsaka en kritisk minskning av kärlens lumen.
 12. Hyperlipidemi. En onormalt förhöjd nivå av lipider och lipoproteiner i blodet är en provocerande faktor för utvecklingen av omfattande hjärtinfarkt.
 13. Överdriven fysisk aktivitet. Hög myokardisk syreförbrukning, otillräcklig elasticitet hos blodkärl och deras spasmer kan leda till utveckling av hjärtinfarkt under intensiva sportaktiviteter.
 14. Skada eller operation. Patologisk inskränkning av lumen i kranskärlskärlen kan uppstå som ett resultat av trauma eller kirurgisk ingrepp.

Symtom på omfattande hjärtinfarkt

Människor som råkade lära sig vad är det omfattande hjärtinfarktet upplevde svåra tryck och brännande smärtor i bröstet. Smärtsamma känslor kan också förekomma i vänster arm, i nacke och axelblad på vänster sida. Några noterar ovanlig smärta i bröstet eller höger arm.

Under en hjärtinfarkt är det en kraftig minskning av blodtrycket och störning i hjärtslagets rytm. Pulsen blir ojämn eller snabb. Patienten "kastar" i en kall svett. Han andas intermittent, känner sig svag och yr. Hudöverdrag av offret blir blekt eller cyanotiskt. Han kan uppleva illamående, kräkningar eller skarp smärta i magen. Patienten kan förlora medvetandet.

Under den akuta perioden efter infarkt (4-8 dagar) bildas en nekros-plats. Under denna period blir smärtan mindre uttalad, blodtrycket stiger. Patienten lider av tecken på hjärtsvikt - andfåddhet och oregelbunden hjärtslagsrytm.

Från den andra veckan efter attacken börjar processen med ärrbildning. I slutet av månaden normaliseras blodtrycket och hjärtfrekvensen, smärtan försvinner.

I efterinfarktperioden komprimeras det bildade ärret, hjärtmuskeln anpassar sig till nya förhållanden och utvecklar kompensationsmekanismer. Detta hjälper de överlevande att överleva en stor hjärtinfarkt.

Patienten kan ibland uppleva andnöd och hjärtrytmstörningar. Postinfarktperioden varar upp till sex månader.

I efterinfarktperioden kan komplikationer av sjukdomen förekomma.

Konsekvenser av omfattande hjärtinfarkt

När det fanns en stor hjärtinfarkt, konsekvenserna, chanserna att överleva - allt beror på patienten och hans släktingar. Ju tidigare sjukvården ges till offret, desto mindre sannolikt kommer utvecklingen av komplikationer.

Hjärtinfarkt kan orsaka hjärtsvikt och dödsfall. Ofta orsakar det chock och lungödem.

Nekros hos ventrikulära vävnader kan prova brottet i dess väggar. Under en attack i vissa fall försämras mitralventilens funktion (regurgitation). Förändringen av ledning av hjärtpulser leder till olika typer av arytmier. Komplikationen av ett omfattande hjärtinfarkt kan vara förlamning av extremiteterna.

Överträdelser av organens arbete uppstår som ett resultat av läkemedelsterapi, som ges till offeret under återupplivning. På grund av användningen av narkotiska analgetika kan det finnas ett brott mot andningsfunktionen. Efter administrering av streptokinas utvecklas arteriell hypotoni ofta. Patienten kan uppleva autoimmuna komplikationer.

Rehabilitering efter en massiv hjärtattack

Efter en omfattande hjärtinfarkt är det nödvändigt att radikalt förändra ditt liv och utesluta eller minimera provokationsfaktorer. Om hjärtinfarkt uppträder igen är sannolikheten för överlevnad försumbar.

Övergivande av dåliga vanor

Patienten bör avstå från att röka och alkohol. Det är nödvändigt att helt ändra din dagliga kost och utesluta potentiellt farliga produkter från den. Dessa inkluderar fett kött, korv, korv, pickles, rökt kött, kryddor, starkt te och kaffe.

Människor som lider av överdriven vikt rekommenderas att minska kaloriinnehållet i måltiderna. De behöver ge upp sötsaker och mjölprodukter, föredrar grönsaker och frukter. Deras liv beror på normalisering av vikt.

Det är nödvändigt att undvika överdriven fysisk ansträngning och stressiga situationer. Om de är relaterade till arbete är det värt att tänka på att ändra typen av verksamhet och välja ett mer fredligt yrke.

Det är viktigt att regelbundet besöka friluftslivet och ventilera rummet. Patienten kommer att få en kurs av fysisk terapi för återhämtning efter en långbäddsläge. Det är nödvändigt att följa de rekommenderade läkarnas rekommendationer.

Läkemedelsterapi under efter infarkt period syftar till normalisering av blodtryck, hjärtfrekvens återhämtning, vilket eliminerar kardiovaskulär sjukdom och behandling av relaterade sjukdomar.

Det är önskvärt att rehabilitering efter en hjärtattack utförs i en sanatorium-utvägsmiljö under överinseende av läkare.

Vad är prognosen efter en större hjärtinfarkt?

Hur många lever efter en massiv hjärtinfarkt och om det kommer att bli en upprepad attack, kan ingen läkare säga. Hälsotillståndet beror på hans önskan att ändra sina vanor för alltid. Efter en enorm hjärtattack kan hjärtat inte längre utföra sina funktioner, som tidigare. Som ett resultat av attacken inträffade irreversibla förändringar i hjärtmuskeln. Därför är det inte möjligt att leda samma sätt att leva som före attacken. De patienter som försummar rekommendationerna från den behandlande läkaren och inte överger dåliga vanor, överlever sällan ett andra myokardinfarkt.

Att överge dåliga vanor, byta kost, rehabilitering i bekväma förhållanden och god omsorg minimerar risken för återkommande. Regelbunden observation av den behandlande läkaren gör det möjligt att i tid upptäcka farliga symptom för att förhindra utvecklingen av patologiska processer. Med en noggrann inställning till sin hälsa är det ganska möjligt att leva i en mycket gammal ålder utan att förlora livskvaliteten.

video

Hur man rengör kolesterolens kärl och bli av med problem hela tiden?!

Orsaka symptom på högt blodtryck, högt blodtryck och ett antal andra hjärt-kärlsjukdomar är igensatta med kolesterol fartyg, konstant nervös stress, långvarig och djupgående erfarenheter, upprepade stötar, ett försvagat immunförsvar, ärftlighet, nattarbete, exponering för buller, och även ett stort antal av konsumtionen av salt!

Enligt statistiken kan cirka 7 miljoner årliga dödsfall associeras med hög blodtryck. Men studier visar att 67% av de hypertensiva personerna inte ens misstänker att de är sjuka!

Därför bestämde vi oss för att publicera en exklusiv intervju där det är uppenbart att hemligheten att bli av med kolesterol och bringa trycket tillbaka till det normala. Läs artikeln.

Omfattande hjärtinfarkt

Med fokusens storlek är infarkt omfattande och grundligt fokuserat. Med en liten kontakt lider en liten del av myokardiet, och med en omfattande (eller transmural) hjärtmuskel påverkar den hela tjockleken.

Varför utvecklar vissa människor ett transmuralt infarkt, medan andra har en liten brandpunkt? Det beror på nivån på blockering av fartyget, vilket förser hjärtat med blod. Med omfattande infarkt är en aterosklerotisk plaque som orsakade en blodflödesstörning i den första delen av kransartären. Som ett resultat störs hjärtmusklerna i ett stort område.

Omfattande hjärtinfarkt är mycket frekventare än liten brännskada, vilket orsakar allvarliga komplikationer och jämn död.

Orsakerna till transmuralt myokardinfarkt

Ateroskleros, hypertoni, angina pectoris - alla dessa inbördes stater ligger i hjärtat av att utveckla kranskärlssjukdom, och det är i avsaknad av lämplig behandling kan så småningom leda till en hjärtattack, inklusive transmural.

Läkare identifierade de villkor under vilka sannolikheten för att utveckla en hjärtattack ökar ibland. Det är den viktigaste natten sömnapné, högt blodtryck, rökning, alkoholmissbruk, fetma, diabetes, tidigare hjärtinfarkt, hög ålder, manligt kön, brist på motion, blodfettrubbningar (högt kolesterol).

Till exempel i en studie fann man att sömnapnésyndrom där en person från snarkning utveckla sömnapné ökar risken för icke-fatal hjärtinfarkt omfattande 4-5 gånger en dödlig hjärtattack - tre gånger. Under 12 års uppföljning har 50% av patienterna med nattlig apné haft hjärtattack eller stroke.

Symtom på omfattande hjärtinfarkt

När ett akut hjärtinfarkt uppstår, upplever patienten svår smärta i bröstet. Smärta överförs vanligtvis till axeln, under scapula, i nedre käften. Intaget av nitroglycerin, vilket medför snabb lindring i angina attacker, hjälper inte en patient med hjärtinfarkt. Det finns också symtom som svår svettning, svår svaghet, yrsel, rädsla för död, medvetslöshet. Ofta är omfattande hjärtinfarkt åtföljt av symptom på akut hjärtsvikt. I detta fall finns det en hosta, dyspné i vila.

Infarkt manifesteras inte alltid bara av dessa symtom. Om hjärtans bakre vägg påverkas, kan symtom på sjukdomen efterlikna akut förgiftning: det finns smärta i magen, böjning, halsbränna, illamående, kräkningar. Dessutom bör patienter och deras anhöriga veta att det finns smärtfria och atypiska hjärtinfarkt när det inte finns någon smärta eller det förekommer i en ovanlig plats för infarkt, till exempel i högra handen.

Behandling av omfattande hjärtinfarkt

Strängt taget är det omöjligt att förstå i frånvaro om en person har haft hjärtinfarkt eller inte. Det första hjälpen är i alla fall detsamma, och med det andra alternativet.

Patienten ska sitta eller lägga sig, ge nitroglycerin under tungan (i 15 minuter kan du ta 2-3 piller i följd), föreslå att tugga aspirintabletten, om möjligt, lugna den.

Det är viktigt att så snabbt som möjligt för att ringa en ambulans: mindre tid har förflutit sedan förekomsten av ett akut tillstånd, desto mer effektiva behandlingen vara omfattande hjärtinfarkt. Patienterna fick i kardiologiska sjukhus inom 2 timmar från symtomdebut har en mycket god chans att trombupplösning med hjälp av särskilda beredningar (streptokinas, alteplas) och återställande av blodflödet i det drabbade kranskärl. I detta fall är infarktzonen mycket mindre än den kan vara, och risken för konsekvenser minskar.

Hos patienter som är inlagda på sjukhuset 6 timmar eller mer efter utvecklingen av en stor hjärtinfarkt har det redan skett förändringar i trombusen, på grund av vilken den har blivit tät och hållbar. På detta stadium är det omöjligt att lösa upp det. Behandling i detta fall syftar till att minska behovet av myokardium i syre, användningen av läkemedel som skyddar hjärtat mot ischemi och förhindrar trombos i kärlen. Läkaren föreskriver också läkemedel för att förhindra komplikationer och bekämpa dem, om de redan har inträffat.

Efter att patienten ges akutvård kommer han att fortsätta behandlingen på sjukhuset i flera dagar. Vid tidpunkten för urladdning från sjukhuset kommer en person att genomgå en första rehabilitering och delvis återhämta sig. Därefter fortsätter han vidare till nästa mycket viktiga behandlingsstadium - hjärtrehabilitering. I villkoren för ett sanatorium eller rehabiliteringscentrum patienten kommer att få en särskild rehabilitering, vilket gör det möjligt för honom att förbättra hälsotillståndet, så mycket som möjligt för att återställa nivån av fysisk aktivitet, hantera psykologiska problem som uppstår i bakgrunden av sjukdomen - kort sagt, för att förbereda för en återgång till ett normalt liv och arbete.

Kompetent cardiorehabilitation 50% ökning av antalet personer som följer denna farliga sjukdom kan helt rehabilitera och återgå till full existens. Efter omfattande rehabilitering av hjärtinfarkt är särskilt viktigt, eftersom det i det här fallet av sjukdomen ofta orsakar oåterkalleliga komplikationer såsom arytmi, kronisk hjärtsvikt och andra.

Behöver hjärtrehabilitering efter hjärtinfarkt? Komplexa program för rehabiliteringsbehandling i sanatoriet "Barvikha": Kardiorehabiliteringsplats. Telefoner 8 (495) 642-52-86.

Förebyggande av omfattande hjärtinfarkt

Personer som lider av högt blodtryck, kranskärlssjukdom och obstruktiv (natt), sömnapné, kan ta hand om sin hälsa, och många gånger för att minska risken för omfattande hjärtinfarkt.

För att göra detta, är det viktigt att kontrollera trycket (det bör minskas under 140/90 mm Hg), för att sluta röka och alkoholintag, börja träna och äta rätt (för att uppfylla en saltfri låg kolesterolhalt kost) och normalisera vikt (om feta), för att uppnå Den optimala nivån av blodsocker i diabetes eller nedsatt glukostolerans.

Personer som snarkar i sömn ska se till att de inte lider av sömnapné syndrom. För att göra detta är det tillräckligt att skicka en undersökning i ett specialiserat Sleep Medicine Center. Om diagnosen nattlig apné är bekräftad, kommer den föreskrivna behandlingen att helt förhindra att andningen stannar under sömnen och minska risken att utveckla hjärtinfarkt med tre till fem gånger! Du kan gå igenom diagnosen och behandlingen av apné i det somnologiska centrumet av sanatoriet "Barvikha".

I en intervju berättar patienten att hon fick flera myokardinfarkt innan hon fick en nattlig apné. Efter behandlingsstart av denna sjukdom kände hon en positiv förändring i hennes hälsotillstånd.

Patienter med befintliga hjärtsjukdomar som vill förebygga hjärtinfarkt kan utnyttja denna möjlighet genom att genomgå ett speciellt rehabiliteringsprogram i sanatoriet.

Misstänker du att dina kardiovaskulära problem är relaterade till sömnstörningar? Kontakta Senter för Medicin sova på sanatoriet "Barvikha". Vi hjälper dig! Ställ frågor och registrera samråd per telefon: 8 (495) 635-69-07, 8 (495) 635-69-08.

Omfattande symptom på hjärtinfarkt

Hjärtattack

En infarkt är en nödsituation som kräver omedelbar medicinsk behandling. I det här fallet är det väldigt viktigt att på grundval av tillgängliga tecken identifiera detta dödliga tillstånd i tid. Det bör noteras att symtomen på hjärtinfarkt ofta förväxlas med andra sjukdomar, så du måste kunna skilja dem.

När en hjärtattack inträffar nekros av ett visst område i hjärtmuskeln, vilket kan leda till allvarliga komplikationer, upp till ett dödligt utfall. Spara patientens liv hjälper till att diagnostisera sjukdomen tidigt, vilket gör att du kan identifiera en patologisk orsak vid ett tidigt utvecklingsstadium. Det bör noteras att tecken och konsekvenser av hjärtinfarkt beror på kroppens individuella egenskaper, liksom storleken på lesionsplatsen och lokaliseringen.

Tecken på hjärtinfarkt

 • en gradvis ökande känsla av ångest och ångest;
 • ökad smärta i bröstet;
 • ökning av dyspné och hosta, eventuellt med blod;
 • yrsel följt av svimning
 • sådan tecken på hjärtinfarkt hos kvinnor. som svaghet och slöhet;
 • aptitstörningar och kräkningar;
 • spridning av smärta till hela kroppen;
 • Ökad hjärtfrekvens med felaktig rytm;
 • andfåddhet;
 • förbättrad separation av kall och klibbig svett;
 • utveckling av svår svullnad i nedre extremiteterna.

I vissa fall kan uppenbara symptom på hjärtinfarkt vara frånvarande, vilket gör det ännu mer farligt för en persons liv.

Omfattande hjärtinfarkt

En stor hjärtinfarkt är ett hjärtinfarkt. som i regel börjar med en obehaglig känsla eller smärta i sternumets centrum, ständigt återkommande och varar i flera minuter. En person kan känna ett sådant tillstånd som en stark pressning, klämning eller överflöde. Ömhet känns ofta i händerna, armbågsområdet, vänster axel, rygg och jämn käke.

De viktigaste symptomen på en stor hjärtinfarkt:

 • andfåddhet eller andningssvårigheter;
 • illamående tillsammans med kräkningar
 • svaghet och yrsel
 • pallor på ansiktet;
 • fördelning av kall svett;
 • tillfällig smällning av smärta hos diabetiker, som ett resultat av skador på nerverna av den underliggande sjukdomen.

Första hjälpen för hjärtinfarkt

Många som har lider av hjärtattack dör innan läkare anländer, så första hjälpen ska vara mycket snabb och kompetent. Den moderna medicinen erbjuder ett brett sortiment av läkemedel, vars syfte är att lösa blodproppar och återställa normalt blodflöde, men denna behandling är endast effektiv om den utförs under den första timmen efter symtom på hjärtattack. Snabba åtgärder kommer att bidra till att minimera skadorna på de drabbade vävnaderna.

Först av allt, med ett infarkt, behöver du ringa en ambulans. Innan hon anländer ska du försöka mildra offret från offret, ta bort eller ta bort sina blygda kläder. Då behöver du lugna patienten, så att huvudet och bröstet är på vägen - så att du kan minska belastningen på hjärtat. Av lugnande medel rekommenderas att ge patienten Valocordin, cirka 50 droppar och vid kvävning - för att säkerställa obehindrat intag av frisk luft.

Med hjärtattack måste du regelbundet kontrollera patientens hjärtfrekvens och blodtryck. Nitroglycerin kan ges endast vid normala tryckvärden och då inte mer än två gånger, en tablett under tungan. Offret måste nödvändigtvis tugga aspirintabletten, vilket bidrar till att tunna blodet och förbättra metaboliska processer i det drabbade området. Om det inte finns puls, andning och medvetenhet ska patienten läggas på golvet och börja omedelbar återupplivning, såsom artificiell andning och indirekt hjärtmassage.

Rehabilitering efter ett infarkt

Behandling i specialiserade sanatorier är indicerad för patienter som befinner sig i mild svärighetsgrad. Efter en hjärtinfarkt inom det första året utförs alla terapeutiska åtgärder strikt i lokala sanatorier med en kardiologisk profil. Rehabilitering efter infarkt syftar till att uppnå högsta möjliga livskvalitet för patienten.

Ett av de mest effektiva förfarandena är terapeutisk gymnastik och fysiska övningar som tränar kärlen och hjärtmuskeln. Dessutom kan fysisk utbildning sänka kolesterolnivån och blodtrycket och också gå ner i vikt och minska risken för stress.

Restaurering efter hjärtinfarkt är speciellt utvecklad för varje patient individuellt, med hänsyn till egenskaperna hos hans hälsa, sjukdomens allvar och graden av lesionen. Fysisk träning är utformad för att eliminera inte bara fysiska defekter utan också förbättra humör, övervinna depression, minska kroppsvikt och normalisera den allmänna tonen. Dessutom, med måttlig fysisk ansträngning, förbättrar blodtillförseln till de inre organen och syretillförseln av alla celler i kroppen normaliseras.

Näring efter hjärtinfarkt

En balanserad diet är mycket viktig vid rehabilitering, eftersom en diet efter en hjärtinfarkt förbättrar vaskulär hälsa och normaliserar metaboliska processer. Först och främst bör du öka konsumtionen av grönsaker och frukter för att fylla på nödvändiga mineraler och vitaminer. Det är viktigt att begränsa mängden av mättade fetter som är närvarande i livsmedel såsom korvar, köttpajer, smör, hårdost, bacon, grädde, fett kött, choklad, glass, palm- och kokosolja. Det rekommenderas också att minska saltintaget, vilket främjar vätskeretention i kroppen och ökat blodtryck. Dessutom är kryddor, pepparrot, senap, kaffe, starkt te och, naturligtvis, alkohol förbjuden - det är precis de livsmedel som provocerar tecken på hjärtinfarkt hos män.

Rekommenderade produkter efter hjärtinfarkt:

 • mejeriprodukter;
 • spannmål;
 • pasta;
 • mager kött och fjäderfä;
 • svampar, russin, torkade aprikoser;
 • svart bröd;
 • bönor;
 • fruktdekok och kycklingar.

Förebyggande av hjärtinfarkt

Förebyggande åtgärder inkluderar ett speciellt system för att eliminera och minska effekterna av eventuella riskfaktorer och förebyggande av åderförkalkning. Tid förebygga hjärtinfarkt kommer att minimera risken för kroniska sjukdomar, och helt eliminera död.

Metoderna för primärprevention innefattar:

 • rätt näring
 • fysisk aktivitet
 • eliminering av fetma
 • vägran från alkohol och rökning
 • normalisering av blodtryck
 • förhindra utvecklingen av diabetes.

Du kan också se videon av programmet "Live healthy!" Om hjärtinfarkt.

ateroskleros

Aterosklerotiska skador i artärerna är orsaken till hjärtinfarkt i mer än 90% av fallen.

Detta beror på avsättning av överskott av kolesterol i kärlens väggar i form av plack, vilket kan såras och förkalkas. Utanför är plackorna täckta med ett membran. Om dess integritet bryts av någon anledning, utvecklas en trombos som slutligen stänger lumen i artären. Konsekvensen av detta är utvecklingen av en omfattande hjärtinfarkt.

Tromboembolism kan leda till hjärtinfarkt

tromboembolism

Om det finns blodproppar i kroppen, kan en del av trombotiska massorna komma ut, med blodflödet in i artären, blodet som levererar hjärtat och leda till att det stängs. Källan för tromboembolism är vanligtvis:

 • Protetisk ventil;
 • Konsekvenser av infektiv endokardit, inklusive bland narkomaner (vegetation på broschyrer)
 • ett förstorat förmakshålrum med förmaksflimmer, speciellt om patienten inte ständigt tar antikoagulantia som spädar blodet.

Denna anledning är ganska sällsynt, det viktigaste kännetecknet är att koronararterierna inte förändras.

Karda av hjärtkärlen

Den mest sällsynta orsaken till omfattande hjärtinfarkt är en långvarig spasma av kransartärerna. Detta kan leda till användning av kokain och en överdos av vissa mediciner.

Kokaininfarkt utvecklas på grund av ökad stimulering av receptorer i hjärtat och blodkärlen. Till följd av detta ökar efterfrågan på myokard i syre och en minskning av dess leverans. Utvecklad obalans, ischemi och sedan nekros (celldöd). Denna typ av infarkt kännetecknas av en ung ålder av patienter och frånvaron av tidigare kliniska manifestationer av hjärtsjukdom.

Myokardinfarkt kan också vara en följd av en överdos av beta-mimetika, som oftast används för att stoppa attacker av bronkial astma, inklusive inhalatorer. Dessa läkemedel expanderar bronkierna, men begränsar lumen i kransartärerna, vilket gör att hjärtat slutar att ta emot näringsämnen och syre.

Riskfaktorer för hjärtinfarkt

Bland de undvikbara riskfaktorerna för ett omfattande hjärtinfarkt är:

 1. Rökning, vars konsekvenser inte bara omfattar onkologiska sjukdomar, men ischemisk hjärtsjukdom. Dödligheten är nästan dubbelt så hög.
 2. Hyperkolesterolemi spelar en nyckelroll i utvecklingen av ateroskleros.
 3. Fetma och hypodynamier är oberoende riskfaktorer.
 4. Hypertensiv sjukdom leder till trauma av blodkärlens väggar genom höghastighets blodflöde. På platser av skada bildar trombi.
 5. Diabetes mellitus orsakar skada på endotelet (inre skalet hos artärerna). Det är viktigt att denna sjukdom påverkar nervsystemet, så kännetecknas av förekomsten av tyst myocardial ischemia. Detta kan mycket komplicera diagnosen.

Minskningen av effekten av dessa orsaker är baserad på förebyggande av hjärtattack. Om det finns en riskfaktor ökar sannolikheten för hjärt-ischemi 2-3 gånger. Med en kombination av flera faktorer ökar risken för dödsfall från hjärtinfarkt 15 gånger. Av okontrollerbara skäl ingår manlig kön, ålder över 45 år och ärftlig predisposition.

Omfattande hjärtinfarkt är en mycket vanlig dödlig sjukdom. Det välkända faktum att den bästa behandlingen är en varning, varför det är så viktigt att känna till de källor som orsakar ischemisk hjärtsjukdom. Praktiskt taget alla orsaker till hjärtattacker sprider sig också till stroke, eftersom de senare faktiskt är ett hjärninfarkt. Det är nödvändigt att endast följa några enkla regler, inklusive rationell näring och en hälsosam livsstil, avstå från att röka och kontrollera vikt för att minska risken för död flera gånger.

Konsekvenser av omfattande hjärtinfarkt

Myokardinfarkt är en farlig sjukdom som kan leda till utveckling av allvarliga komplikationer:

 • Utveckling av hjärtsvikt
 • Lungödem;
 • Kardiogen chock
 • Aneurysm i vänster ventrikel;
 • Brytning av myokardiet
 • Tromboembolism (inklusive lungartärerna);
 • Hjärtrytmstörningar;
 • Perekardit;
 • Mitral regurgitation;
 • Dresslers syndrom.

Konsekvenserna av en stor hjärtinfarkt kan leda till jämn hjärtstillestånd och dödsfall.