Huvud / Emboli

Konsekvenser och chanser att överleva efter en stor hjärtattack, hur man förbättrar prognosen

Från denna artikel kommer du att lära dig: vilka konsekvenser och chanser att överleva med en stor hjärtattack, vilka faktorer förbättrar eller förvärrar prognosen för denna sjukdom. Hur man förbättrar återhämtningen efter hjärtattack.

Myokardinfarkt (förkortat MI) är en av de farligaste för livs- och hälsoförhållanden, vilket kan orsaka många allvarliga konsekvenser, både omedelbart efter dess utveckling och efter ganska lång tid. Frekvensen och allvarlighetsgraden av dessa konsekvenser, risken för dödsfall beror på myokardinfarktets storlek, graden av störning i vänster ventrikels funktion, typen av behandling som utförts och andra faktorer som är relaterade till patientens hälsotillstånd. Den kumulativa effekten av dessa faktorer kan ändra dödligheten inom 30 dagar efter utvecklingen av en stor MI från 3% till 36%.

Klicka på bilden för att förstora

Beroende på storleken på hjärtmuskelfokusens fokus, som bestäms av de karakteristiska förändringarna på elektrokardiogrammet, särskiljs en storskalig (stor) och litenskalig MI. Huvudskillnaderna mellan dessa former är diametern hos den tromboserade kransartären och storleken på delen av myokardiet (hjärtmuskeln) som saknar blodtillförsel.

Med omfattande MI är incidensen av negativa komplikationer högre, och prognosen är sämre än vid småfokal komplikationer. Chanserna att överleva med ett smärtinfarkt är högre än med en stor hjärtinfarkt. Kortfristig (inom 30 dagar efter hjärtinfarkt) är mortalitet i smärtbränd MI 2%, med en stor 3-13% (beroende på vilken behandlingsmetod som används). Den långsiktiga prognosen är emellertid sämre med ett litet brännvårdsinfarkt.

Konsekvenserna själva, tillvägagångssätten till behandling och rehabilitering - är i stort sett desamma med ett litet fokalinfarkt och med omfattande.

Det finns också fall där en person efter en hjärtattack (av vilken typ som helst) lever ett långt liv (hur många människor som fortfarande lever - beror på många faktorer).

Återhämtningsprocessen efter det omfattande MIG tar några månader. Korrekt rehabilitering hjälper till att minska risken för upprepad MIG, bidrar till att förbättra livskvaliteten. För att uppnå dessa mål behöver patienten ändra sin livsstil och följ noggrant läkarens rekommendationer för medicinsk behandling.

Frågor om rehabilitering efter MI är kardiologer, sjukgymnastiker, rehabiliteringsspecialister.

Tidiga effekter av omfattande hjärtattack

Under hjärtinfarkt är det skada på hjärtmuskeln, som i tidig tid av sjukdomen kan orsaka följande komplikationer:

 1. Överträdelser av rytm och ledning, inklusive farlig ventrikulär takykardi och atrioventrikulär blockad.
 2. Kardiogen chock - en sänkning av blodtrycket på grund av brott mot den kontraktila funktionen av hjärtat som orsakas av skador på ett stort område av hjärtmuskeln.
 3. Akut vänster ventrikulär misslyckande, vilket uppenbaras av lungödem.
 4. Hjärtsprickning - hjärtmuskeln blir svag vid infarktsstället, på grund av vad dess brist kan uppstå. Denna komplikation leder ofta till patientens död.
 5. Dreslers syndrom är en komplikation som har en autoimmun karaktär, som manifesteras av perikardit, pleurisy och polyartrit.

Senare konsekvenser av MI

I en person som genomgick MI uppträder ett ärr på skadans plats, vars närvaro kan orsaka följande sena komplikationer:

 • kroniskt hjärtsvikt, som utvecklas på grund av kränkningar av hjärtets kontraktile funktion
 • rytmförstöring och ledning;
 • aneurysmer - utbuktning av hjärtväggen vid infarktplatsen;
 • bildandet av trombi i hjärtat, vilket kan orsaka tromboembolism i den stora eller små cirkeln av blodcirkulationen.

utsikterna

Prognosen för hjärtinfarkt beror på många faktorer, inklusive dess storlek, omfattningen av vänster ventrikulär dysfunktion, typen av behandling som utförts och andra faktorer.

Risken för dödsfall inom 30 dagar från en liten brännvidd är ca 2%.

Dödlighet i en stor MI inom 30 dagar efter sjukdomsuppkomsten beror också på behandlingsmetoden:

 • Vid utförande av medicinsk behandling - ca 13%.
 • Med tidig trombolys (denna terapi syftar till att lösa trombi) - 6-7%.
 • Vid utförande av angioplastik och stentning av kransartärerna inom de första 2 timmarna från sjukhusstillfället - 3-5%.

Hur går det omfattande hjärtinfarkt, konsekvenser, chanser att överleva, förebyggande åtgärder

En av de allvarligaste kardiologiska patologierna är hjärtinfarkt, en mycket farlig sjukdom, en följd av hjärt-kärlsjukdom. Detta är den vanligaste orsaken till för tidig död i världen.

Från den tidiga tillhandahållandet av sjukvård beror på patienternas överlevnad, möjligheten att undvika förekomsten av svåra komplikationer.

Kännetecken för hjärtsjukdomar och statistik

Infarct - tillståndet vid vilket inträffar oåterkallelig skada på organets celler på grund av att blodförlusten överträtts och det resulterande akuta syrehushållet. Sådana organ kan inte bara vara hjärtat, utan också hjärnan, njuren, ögonhinnan eller mjälten.

Vid tidig och kvalificerad sjukvård kan patienten dock överleva han kommer inte att kunna återvända till sitt gamla liv. Berörda celler i myokardiet efter en tidigare hjärtattack ersätts av en ärrvävnad som signifikant begränsar hjärtmusklernas förmåga att helt kontrahera.

Patienten har att revidera sin livsstil, kost, tillåten fysisk aktivitet, utesluta riskfaktorer för att inte få återfall av sjukdomen.

Enligt uppgifter som lämnats till federationsrådet av Rysslands högsta kardiolog, professor I. Chazova, Ryssland ligger på andra plats i förekomsten av kardiopatologi och dödligheten hos befolkningen från kardiovaskulära sjukdomar. Dessutom gav hon följande uppgifter:

 • Myokardinfarkt orsakade 39% av alla för tidiga dödsfall i Ryssland;
 • Döden slutar i 17% av fallen av hjärtinfarkt;
 • Återfall inträffar i 11% av fallen;
 • Varje dag mottar den ryska federationens akutmedicinska tjänst mer än 25 000 samtal relaterade till akuta kranskärlssyndrom;

Enligt federationskommitténs socialpolitikskommitté från symptomen på hjärtisk ischemi, vars konsekvens är hjärtinfarkt, lider mer än 7 miljoner ryssar. Utöver detta:

 • Sjukdomar i det kardiovaskulära systemet diagnostiseras hos 31 miljoner människor i Ryssland.
 • Var fjärde man i vårt land som är äldre än 44 år lider av ischemisk sjukdom och är därför risk att drabbas av hjärtinfarkt.
 • Antalet patienter med postinfarkt närmar sig 2,5 miljoner människor. Denna siffra är 2% av den totala ryska befolkningen.

Anledningen till denna obalans - närvaro i den kvinnliga kroppen av östrogen, ett hormon som utövar en skyddande åtgärd. Dessa skillnader jämnas på 1960- och 1970-talet, när statistiken visar en ökning av incidensen av hjärtinfarkt hos kvinnor till 50%.

Till och med det moderntaste kardiologiska centrumet kommer inte att kunna tillhandahålla fullvärdigt stöd till en sådan patient, om inte ge under de första 1-2 timmarna efter en attack påbörjats. Huvudbetoning bör göras vid snabb diagnos och eliminering av möjliga orsaker till denna patologi.

Orsaker och riskfaktorer

Den främsta orsaken till utvecklingen av sådan kardiopatologi - stängning av en eller flera kransartärer. Detta beror på det faktum att väggarna i artären är skadade av aterosklerotiska plack, vilka skjuter ut i kärlets lumen och sänker dess diameter avsevärt. Graden av förminskning kan nå 2/3 eller mer av kärlets diameter.

Innehållet i en atherosklerotisk plack, som består av fett och proteinmassa, kan komma in i kärlets lumen. Reaktionen blir trombosbildning upp till 1 cm lång, vilket är orsaken till att blodflödet upphör och krampen i kransartären. Det finns ocklusiv obstruktion - fullständig nedläggning av blodflödet, och som följd nekros av myokardiet.

Riskfaktorer, bidrar till framväxten av denna sjukdom hos de som lider av ischemisk hjärtsjukdom, kranskärlspåverkande ateroskleros:

 • Allvarlig eller långvarig stress;
 • Hypertensiv sjukdom;
 • Svåra infektionssjukdomar
 • Överdriven fysisk aktivitet;
 • Skada, operation
 • Överhettning, hypotermi.

Prognos, möjliga komplikationer

Vilka är följderna av omfattande hjärtinfarkt, kommer det att leda till döden, hur höga är riskerna att överleva under återupplivningsperioden och efter, vad ska rehabilitering vara? Vi kommer att svara på alla frågor i ordning.

Enligt medicinsk statistik överstiger 19% över fem års överlevnadströskel, efter att sjukdomen har blivit återfall eller komplikationer, cirka 40% av de personer som har haft en attack dö inom det första året efter sjukdomsattackan. Svåra konsekvenser kan vara:

 • perikardit, vilket leder till spridning av bindväv ("carapaceous heart");
 • endokardit resulterande i trombi och tromboemboliskt syndrom;
 • hjärtsvikt;
 • arytmi;
 • lungödem;
 • kardiogen chock;
 • brist på myokardiet
 • ventrikelens aneurysm;
 • upphörande av hjärtaktivitet

I händelse av ärrbildning på myokardiet Överlevnadsprognosen kan anses gynnsam om patienten följer rekommendationer läkare och stödterapi.

Symtom och tidiga tecken

Beroende på perioden med myokardinfarkt, särskilja karakteristiska symptom, som med stor grad av sannolikhet kan diagnostisera denna patologi. Infarktperioder:

 • preinfarction
 • skarpaste
 • skarp
 • subakut
 • postinfarkt

För preinfarktperioden är följande symtom typiska:

 • Långa bröstsmärtor med hög intensitet, som inte stoppas av intag av nitroglycerin;
 • Andnöd;
 • svettning;
 • arytmi;
 • illamående;
 • Intolerans mot någon, den mest obetydliga fysiska ansträngningen;
 • EKG visar tecken på nedsatt blodflöde till myokardiet.

Den mest akuta perioden varar från en och en halv till två timmar. Under det upplever patienten:

 • Den intensiva smärtan hos den retrosternala lokaliseringen, som kan kännas både till vänster och höger om båren, täcker framkanten av bröstet, ger till scapula, underkäke, nacke, vänster arm;
 • Rädsla för död, ångest, apati, hallucinationer.

I vissa fall kan ha atypiska symtom på denna sjukdom:

 • Gastralgisk form - kännetecknad av smärta i den epigastriska regionen, illamående och kräkningar.
 • Den astmatiska formen - patienten upplever attacker av kvävning, en hosta, blir täckt av en kall svett.
 • Ödem - det är andfådd, edematös syndrom.
 • Cerebral form - åtföljd av symtom på cerebral ischemi på grund av åderförkalkning av artärerna, vilket ger blod till hjärnan.
 • Rubbed och asymptomatisk form.

Första första hjälpen, vad en läkare kan göra

Före ankomsten av akutsjukvården kan lätt lindra patientens tillstånd. För detta vidtas följande åtgärder:

 • Patienten ska placeras i halvsittande position med benen något böjda på knäna, slappna av kragen, knyta, ta bort täta kläder;
 • Sätt en tablett av nitroglycerin under tungan;
 • Ge den tuggade Aspirin tabletten;
 • Ge frisk luft till rummet.

diagnostik

För den primära diagnos av läkare samlar historia, analyserar den typ av smärta, utvärderar skick, genomföra palpation och auskultation av hjärtat. Dessa metoder kan identifieras:

 • Ökad hjärtfrekvens;
 • Systoliska ljud;
 • Störningar av hjärttoner av olika ursprung.

Karakteristiska symtom kan vara minskning av blodtrycket, ökning i kroppstemperatur till 38 ° C under veckan.

För att klargöra diagnosen gäller laboratorie blodprov, vem kan bestämma följande ändringar:

 • Ökad nivå av leukocyter;
 • Ökad nivå av erytrocytsedimenteringshastighet;
 • Biokemiska symptom på inflammatorisk process;
 • Utseendet av biokemiska markörer för nekros av myokardceller.

Mest en viktig metod för diagnos är ett elektrokardiogram (EKG). Analysera dess resultat är det möjligt att bestämma sådana egenskaper hos infarkt:

 • lokalisering
 • prevalens
 • djup
 • komplikationer

Taktik av behandling

Behandling av hjärtinfarkt pågår Endast under förutsättning för sjukhusets kardiologiska avdelning. Indikationer för sjukhusvistelse är EKG-resultat som indikerar en patologisk process, symtom på hjärtsvikt. Huvuduppgifterna för denna period:

 • Eliminering av smärta,
 • Minskning av nekros hos hjärtmembranet,
 • Återställande av blodflöde i kransartärerna,
 • Minskar risken för trombos,
 • Avlastning av hjärtat, kämpar med arytmi,
 • Behåll en optimal nivå av blodtryck.

För att eliminera smärta under den akuta och akuta perioden som används narkotiska analgetika (Morfin, promedol, fentanyl, omnipon).

De administreras intravenöst under de första minuterna tillhandahållande av sjukvård, bedöva effektivt. Om det är nödvändigt att sluta rädsla eller överdriven excitation, applicera sedan lugnande medel (Relan, Diazepam).

Upplösning av trombi och återuppbyggnad av blodflödet i hjärtkärl och lilla artärer i myokardiet - målet trombolytisk terapi. Tidig användning av trombolytika minskar storleken på fokusen på myokardiell nekros, vilket förbättrar sjukdomsprognosen avsevärt.

Trombolytisk aktivitet är besad av Streptokinas, Fiboinolysin, Alteplase. Förhindrar trombos heparin, det förhindrar tromboembolism.

Kontraindikationer för det är plötslig blödning. Det är nödvändigt att utesluta historien om stroke, GI-sjukdom med slemhinneskador, senaste kirurgiska ingrepp.

Terapi för behandling av hjärtinfarkt innefattar användning av antikoagulantia, Det huvudsakliga läkemedlet från denna grupp är Aspirin (acetylsalicylsyra). Användningen tillåter inte blodplättar att hålla ihop och fästas i blodkärlens väggar, och röda blodkroppar transporteras lätt i blodet.

En viktig del av läkemedelsterapi är användningen av ACE-hämmare för att sakta ner hjärtaktiviteten, minska trycket och dilatera blodkärlen. Indikation för deras användning är akut hjärtsvikt. Detta är Captopril, Ranipril, Enalapril.

Dessutom utses cardioprotectors för behandling av arytmi, begränsning av zonen av myokardiell skada. Dessa kan vara beta-adenoblockers (Atenolol, Propranolol), nitrater i form av intravenös infusion Nitroglycerin, vitaminer.

Rehabiliteringsperioden kräver konstant användning av läkemedel. medel för att förebygga trombos och arytmi, upprätthållande av en optimal nivå av artärtrycket. Förutom dem kan du använda recept av traditionell medicin i form av tinkturer och buljonger av aloe, hagtorn, calendula, motherwort.

En betydande del av underhållsbehandling för dem som genomgått hjärtinfarkt är överensstämmelse med kost och optimal och doserad motion.

Kräver lättmjölk, lätt smältbar mat, användbar för blodkärl och hjärtmuskulatur. Dessa kan vara spannmål, sura mjölkprodukter, torkade frukter, juice, lätta grönsaker och fruktsallader.

För att förebygga stagnerande fenomen rekommenderas det engagera sig i övningsterapi, doserade promenader under ledning av en specialist bör dessa lektioner startas så snart som möjligt.

Rehabilitering efter hjärtattack kan förekomma i hjärt-kärlsjukdomar, om det inte finns kontraindikationer för detta. Den särskilda kommittén bestämmer huruvida man ska ge handikapp efter ett hjärtinfarkt, oavsett om det är möjligt att återvända till arbetet efter rehabilitering.

Förebyggande åtgärder

För att inte utsättas för en sådan sjukdom som hjärtinfarkt, är det nödvändigt att förhindra förekomsten av kärlkärlen hos kärlkärlen. För detta vidtas förebyggande åtgärder:

 • Införande av fiber och vegetabilisk fiber i kosten, minskning av andelen fet, stekt, rökt mat.
 • Ledande en aktiv livsstil;
 • Bekämpa dåliga vanor, röka, dricka alkohol
 • Förhindrande av stress genom att mastera metoderna för avkoppling, automatisk träning;
 • Kontroll av nivån av kolesterol, blodsocker, snabb behandling av kroniska sjukdomar;
 • Konsultation av en specialist vid utseende av symtom på angina, EKG.

Denna kardiopatologi kräver omedelbar medicinsk behandling, sjukhusbehandling. För att rehabilitera efter en hjärtinfarkt var framgångsrik måste du ta medicinerna som rekommenderas av din läkare, fortsätta med en diet och träna fysisk terapi.

Konsekvenserna av en stor hjärtinfarkt och chanserna att överleva hos människor

Enligt statistiken har en fjärdedel av världens befolkning tecken på en sjukdom som ateroskleros. När aterosklerotiska plack expanderar till storleken på artärlumen, blir kärlen blockerade.

Omfattande hjärtinfarkt är ett dödligt tillstånd, mer än 30% av människor dör av detta tillstånd under de första utvecklingsminuterna.

Om lumen hos en stor artär som matar hjärtmuskeln blockeras, inträffar ett omfattande hjärtinfarkt, vars konsekvenser inte är förutsägbara. Detta villkor förutsätter att det är brådskande att fatta beslut och sjukhusvistelse av patienten på ett sjukhus.

Orsaker till sjukdomen

Experter identifierade många faktorer som framkallar förekomst av hjärtinfarkt. I allmänhet leder en kombination av orsaker till denna patologi. Här är de vanligaste:

 • hjärtsjukdomar, trombos i artärerna, deras spasmer;
 • stillasittande livsstil, stillasittande arbete, försummelse av fysisk ansträngning;
 • hypertoni;
 • njursjukdom;
 • fetma, vilket är resultatet av undernäring
 • kronisk stress, mental stress, överarbete;
 • diabetes mellitus;
 • dåliga vanor: rökning, alkoholmissbruk.

Som det framgår av denna lista, kan många faktorer vi kan kontrollera, och med omsorg om vår hälsa kan detta farliga tillstånd undvikas. Övergivande av dåliga vanor är en obligatorisk åtgärd för att förebygga hjärtattack eller rehabilitering efter det.

Överträdelse av blodets ström i kransartärer är den mest grundläggande orsaken till infarktutveckling. Denna störning orsakas av aterosklerotiska förändringar i artärerna, när deras lumen smalnar på grund av bildandet av aterosklerotiska plack. Lipidmetabolism spelar en viktig roll vid utvecklingen av denna patologi.

Ålder är en av riskfaktorerna för utvecklingen av en omfattande hjärtinfarkt. Statistiken säger att efter 45 år ökar sannolikheten för att utveckla detta tillstånd kraftigt, och kvinnor drabbas av det dubbelt så ofta.

symptom

Huvudskylten på en omfattande hjärtinfarkt är smärta i hjärtat. Känslor kan inte bara vara smärtsamma: en person kan känna klämningen i bröstet, överflöde. Dessa känslor varar i flera minuter, de kan vara permanenta, och de kan periodiskt växa och dämpas. Smärtan ger ofta axeln, vänster arm, armbåge, rygg eller käke.

Det finns andra symtom: andfåddhet, andfåddhet, yrsel, svaghet, illamående, kräkningar, rodnad i ansiktet, kall svettning. Människor som lider av diabetes länge kanske inte känner mycket smärta, eftersom diabetes påverkar nervändarna.

Symtom på hjärtattack är ganska specifika, därför är det svårt att förvirra det med något annat tillstånd. Det finns emellertid särskilda former av det. Men i de flesta fall börjar sjukdomen med smärta. Det är ganska starkt, rivande, dolk, brinnande. Inte nödvändigtvis måste det föregås av fysisk stress: sjukdomen kan utvecklas plötsligt, i ett tillstånd av fullständig vila.

Symtom på en stor hjärtinfarkt liknar dem som angina angina, men det finns också skillnader, varför dessa två stater kan differentieras. Så smärtsamma känslor vid ett infarkt passerar inte eller sker efter mottagning av nitroglycerin och är tillräckligt långa i tid. Om smärtan i hjärtat ligger längre än 15 minuter är det angeläget att ringa en ambulans.

Atypiska former

Ibland finns det atypiska fall av hjärtinfarkt, vilket kan vara vilseledande och göra det svårt att korrekt diagnostisera. Låt oss betrakta dem mer detaljerat.

Omfattande hjärtattack - orsaken till sjukdomen

En omfattande hjärtinfarkt är den farligaste delen av sjukdomen. Om det i normal hjärt blodflödet störs endast i vissa delar av hjärtat, med en massiv hjärtattack utan syre och näringsämnen förblir tillräckligt stora för sina hjärtan tomt område.

Orsaker till en omfattande hjärtattack

Om en provokationsfaktor är tillräcklig för en konventionell hjärtinfarkt, är orsakerna till en stor hjärtattack nästan alltid en kombination av flera faktorer som kan bli:

 • någon patologi i hjärtat eller cirkulationssystemet: det kan vara en spasm i artärerna, trombos i kranskärlspiralen och andra sjukdomar;
 • renal patologi;
 • neuropsykisk stress, psykiskt trauma, ett tillstånd av konstant stress;
 • undernäring och följaktligen fetma;
 • brist på fysisk aktivitet
 • allvarlig psykisk eller fysisk stress på grund av arytmi
 • diabetes mellitus;
 • rökning;
 • trötthet;
 • alkoholism;
 • hypertensiv sjukdom.

Om du känner till de listade orsakerna till denna sjukdom och utför kontinuerlig förebyggande, kan du minska risken för en omfattande hjärtattack.

Symtom på en omfattande hjärtinfarkt

Det tydligaste tecknet på en massiv hjärtattack - svår hjärtattack där en person berövas möjligheten att röra sig, tala, tänka och på lämpligt sätt alls att göra vad som helst: han blir hjälplös. Smärtsyndrom är en plötslig och ständigt växande natur. Samtidiga symptom kommer att vara:

 • Den starkaste smärtan som kommer att spridas till hela vänster sida av bagaget och inte försvinner även om nitroglycerin tas.
 • möjlig smärta chock och svimning
 • patientens andning blir skarpt intermittent och tung, dyspné uppträder;
 • bezdvizhimost;
 • Huden päls omedelbart och blir täckt med en kall svett.

Typer av omfattande hjärtinfarkt

Infarkt är inget annat än nekros av vissa delar av hjärtvävnaden. Med en stor hjärtinfarkt kan olika delar av hjärtat bli döda, varigenom flera infarkter av denna typ utmärks:

Den farligaste formen av sjukdomen

Om det i normal hjärt blodflödet störs endast i vissa delar av hjärtat, med omfattande sjukdom utan syre och olika näringsämnen är ganska stor i sitt område del av hjärtmuskeln.

Självklart är sjukdomen väldigt farlig, så du behöver veta detaljerna i dess utveckling och nuvarande. Hur manifesterar ett omfattande myokardinfarkt? Vad är orsakerna till sjukdomen?

Om en provokationsfaktor lider av ett standardinfarkt, är orsakerna till den omfattande sjukdomen nästan alltid en kombination av flera faktorer som kan bli:

 • Absolut någon patologi i hjärtets arbete eller hela cirkulationssystemet.
 • Njurpatologi.
 • Stress neuro-psykisk natur, psykiskt trauma, tillstånd av långvarig stress.
 • Felaktig kost och som en följd - en stark fetma.
 • Otillräcklig fysisk aktivitet.
 • Skarp fysisk eller psykisk stress på arytmen.
 • Diabetes mellitus.
 • Konstant rökning.
 • Överarbete, som upprepas från dag till dag.
 • Alkoholism.
 • Akut hypertoni.

Om du känner till alla orsakerna till denna sjukdom och genomgår konstant genomtänkt förebyggande, kan du minska risken för en hjärtinfarkt med hjärtinfarkt betydligt.

Det tydligaste tecknet på sjukdomen - en allvarlig hjärtattack där patienten är oförmögen att röra sig på lämpligt sätt att tänka, tala och göra något för att göra: det blir helt hjälplös. Smärtsamt samma syndrom är en plötslig och ökande natur.

Samtidiga symtom:

 • En omfattande hjärtinfarkt manifesterar sig i svår smärta, som snabbt sprider sig till hela vänstra sidan av bagaget, försvinner inte ens när nitroglycerin tas.
 • En mycket stark smärtchock och frekvent svimning kan uppstå.
 • Patientens andning blir kraftigt och intermittent, dyspné uppträder.
 • Immobilitet hos patienten.
 • Huden päls omedelbart och blir täckt med en kall svett.

Myokardinfarkt - nekros av vissa områden av hjärtvävnad. Med en stor typ av hjärtinfarkt kan de mest olika delarna av hjärtmuskeln bli död, därför utvecklas vissa former av hjärtinfarkt:

 • Omfattande hjärtinfarkt på den bakre väggen kännetecknas av en svår kurs, eftersom den snabbt sprider sig över hjärtans baksida från en ventrikel till den andra och tar ett stort område.
 • Omfattande hjärtattack på hjärtans främre vägg.

Formen av hjärtinfarkt tar sin omedelbara början i hjärtans vänstra kammare.

Människor som lider av högt blodtryck, ischemi och obstruktiv sömnapné syndrom kan ständigt oroa sig för sin hälsa, och flera gånger för att minska risken för aktiv utveckling av en massiv hjärtattack.

För att göra detta, är det mycket viktigt att kontrollera blodtrycket, att överge den skadliga rökning och ganska ofta alkoholintag, börjar att engagera sig i sjukgymnastik och stadigt äta rätt, normalisera din vikt, samt att uppnå en optimal nivå av blodsocker av patient med diabetes eller allvarligt nedsatt tolerans mot emot i kroppsglukosen.

Patienter som snarkar i sömn måste se till att de lider av ett symptom på nattlig sömnapné. Det är nog att genomgå en särskild undersökning i avdelningen för sömnmedicin. Om den presumptiva diagnosen av nattlig apné har bekräftats, kommer behandlingen som föreskrivs för patienten att förhindra att andningen stoppas under sömnen och minska risken för snabb utveckling av hjärtinfarkt flera gånger.

Vid det första symptomet på en omfattande hjärtinfarkt är det nödvändigt att omedelbart ringa en ambulans och göra allt för att lindra patientens tillstånd, för i denna situation går livets bekostnad i en minut. Patienten hänvisas till en specialiserad hjärtelösning, där han säkert är försedd med:

 • sängstöd;
 • en väl genomtänkt diet;
 • full psykologisk och känslomässig vila;
 • full kontroll över den löpande verksamheten i andra system i kroppen, för med en massiv hjärtattack kan kräva stimulering, defibrillering, artificiell ventilation av lungor påverkas.

Rehabiliteringsperioden efter attacken av sjukdomen varar ganska lång tid. Behandling kan kombinera en medicinsk metod, liksom en operativ. I vissa fall krävs hjärttransplantation.

Myokardinfarkt ska behandlas under överinseende av en kvalificerad läkare som vet exakt hur man väljer individuellt behandlings- och återhämtningsprogram.

När behandlingen av en stor hjärtinfarkt medförde de förväntade resultaten är det värt att starta en gradvis genomtänkt behandling, som syftar till att snabbt eliminera de oönskade följderna av ett allvarligt beslag.

Patienten måste förstå hur allvarlig hans sjukdom är och gör allt för att förhindra attacken från någonsin igen.

Det finns också ett dödligt utfall, men det är värt att komma ihåg att myokardinfarkt av en stor typ inte är en dom.

Myokardinfarkt är en farlig akut sjukdom som kan leda till utveckling av olika allvarliga komplikationer:

 • utveckling av akut hjärtsvikt
 • lungödem;
 • brist på myokardiet
 • aneurysm i vänster ventrikel;
 • Dresslers syndrom;
 • perikardit;
 • kardiogen chock;
 • tromboembolism;
 • mitral regurgitation.

Om du har fått hjärtinfarkt och vill se en positiv prognos bör du hålla fast vid vissa principer:

 • ge upp skadlig rökning
 • missbrukar inte alkohol;
 • regelbundet engagera sig i effektiv träningsterapi och göra långvariga positiva promenader i friska luften;
 • ge upp de rika på skadliga kolesterolprodukter. Föredra dig i din kost mager biff, fisk, skaldjur, grönsaker och frukt. Det är i detta fall att prognosen för sjukdomsförloppet och rehabilitering kommer att vara positiv;
 • följ absolut alla instruktioner av behandlingsspecialisten och tillämpa alla läkemedel som ordinerats till dig i tid, vilket kommer att bidra till att bibehålla hälsan och glömma efterföljande attacker av sjukdomen.

Vilka är konsekvenserna av en stor hjärtinfarkt?

Myokardinfarkt är ett akut tillstånd som uppstår på grund av att blodtillförseln till hjärtat delvis eller fullständigt upphör. Omfattande hjärtinfarkt leder till bildandet i hjärtmuskeln av stora områden av död vävnad, vilket har en negativ effekt på hjärt-kärlsystemet och kan hota patientens liv.

De allvarligaste konsekvenserna av omfattande hjärtinfarkt

Den mest formidabla komplikationen av detta tillstånd är att arrestera hjärtaktivitet, som i avsaknad av medicinsk hjälp leder oundvikligen till klinisk död.

 • Symtom på hjärtstopp med omfattande infarkt är att andningstoppet, medvetenhet och brist på respons på yttre stimuli upphör.
 • Före ankomsten av läkartaget och sändning av patienten till sjukhuset måste man börja göra indirekt hjärtmassage och artificiell andning.
 • Dessa åtgärder hjälper till att stödja patienten innan återupplivning börjar: defibrillering, kardiopulmonell stimulering, adrenalininjektioner.

Andra konsekvenser av omfattande hjärtinfarkt

Inom en eller två veckor efter sjukdomsuppkomsten bildas en nekroszon i hjärtat: området för den döda hjärtmuskeln är begränsad och bindevävnaden börjar bildas. Konsekvenserna av hjärtinfarkt beror direkt på hur omfattande och djupgående myokardiell skada är.

Oftast patienter som hade en hjärtattack, finns: - Hjärtsvikt - försämring av hjärtkontraktilitet på grund av sin omfattande nekros och ärrbildning.

 • - Arrhythmi - ett brott mot den normala hjärtrytmen, orsakad av skador på sinusnoden eller ledande banor, genom vilka impulser sprider sig till hjärtat.
 • - Aneurysm - ett tillstånd där hjärtmuren sticker ut och blir tunnare. Resultatet är en försämring av hjärtens pumpning och kontraktile funktion.
 • - Förlamning av benen, avvikelser i talapparatens funktion, som uppträder efter en stor hjärtsjukdom som ett resultat av försämring av blodtillförseln till organ och vävnader.
 • - Lungödem. - Tromboembolism
 • - blockering av lungartären eller en av dess grenar med trombi.

Hälsa och liv hos en patient med omfattande hjärtsjukdom påverkas av de åtgärder som vidtagits i prehospitalet och omedelbart efter sjukhusvistelsen.

För en fullständig återhämtning efter en hjärtattack patienten är nödvändig inte bara medicinering, men också vid behandling av kardiologisk sanatorium, där de behandlas med kurativ, återställande och avkopplande behandlingar.

Konsekvensen av sjukdomen

En av de farligaste formerna av manifestation av ischemisk sjukdom är en hjärtinfarkt.

Det är en akut sjukdom som uppträder i myokardiet på grund av nekros (borttagande) av organets celler, som efter det inte återställs. Ju större skadaområdet är, desto allvarligare och farligare är resultatet.

Den mest hemska konsekvensen av en stor hjärtinfarkt är ett dödligt resultat och tyvärr i Ryssland är det en av de vanligaste orsakerna som ledde till döden.

Den allmänna bilden av sjukdomen

En trombos kan orsaka en sjukdom

Nekros av celler uppstår på grund av att syre och näringsämnen försörjs till slut, vars utmatning genomförs med blodflöde.

Det kan hända på grund av kransartär ocklusion med en aterosklerotisk plack, trombus. Den karakteristiska skillnaden i en stor hjärtattack är ett brett spektrum av lesioner och nekros hos celler i olika delar av myokardiet.

Beroende på nekros lokalisering utmärks en hjärtattack:

Konsekvenserna av hjärtinfarkt är allvarligare, det är farligt eftersom det utvecklas mycket snabbt och ändras från vänster ventrikel (varifrån det alltid kommer) till höger medan man tar ett tillräckligt stort område. Det är svårare att diagnostisera, jämfört med frontväggens skada.

Oftast drabbar sjukdomen män, mestadels äldre än 50 år. I detta fall finns det fall av ett tidigare utseende av sjukdomen.

Vad leder till utvecklingen av sjukdomen

Överlappande kranskärlskärl uppstår på grund av bildandet av kolesterolplakor i dem, därför är huvudorsaken utvecklingen av ateroskleros.

Speciellt farligt är psykisk överbelastning, neuros, frekventa störningar, känslomässiga chocker. Omfattande hjärtinfarkt kan vara en konsekvens av allvarlig stress. Överdriven fysisk aktivitet påverkar också hjärtets arbete i form av en kranskärlsspasma. Fara kan också representera en genetisk predisposition mot denna typ av sjukdom.

Dessutom har läkare identifierat tillstånd, vars konsekvenser ibland kan öka risken för en stor hjärtinfarkt. Bland dem:

 • rökning;
 • kroniska kardiovaskulära sjukdomar, inklusive en tidigare mindre fokalskada;
 • hypertensiv sjukdom;
 • sömnapné syndrom;
 • fetma;
 • njurpatologi
 • diabetes mellitus;
 • högt kolesterol;
 • stillasittande livsstil;
 • överdriven fysisk aktivitet.

Intressant! Under studien etablerade läkare följande mönster: syndromet för nattlig apné, som kännetecknas av andningsstopp i en snarkande person, ökar risken för en stor hjärtslag fyrafaldig och trefaldig.

Vilka tecken indikerar en sjukdom

På angreppen av en omfattande hjärtinfarkt indikerar den starkaste brännande smärtan som uppträder i bröstet. De fortsätter även i ett tillstånd av fullständig vila och stoppas inte av nitroglycerin. Smärtan överförs under scapula, i arm, axel, käke, upptagen gradvis hela vänstra sidan.

Sjukdomen åtföljs av en förändring i hjärtfrekvensen (snabbhet eller minskning), kraftig andning och andfåddhet. Patientens läppar blir blåa, bleka extremiteter, svettning ökar. Det finns ofta synkope.

När det finns konstant smärta i bröstet är det viktigt att vända sig till specialister i tid

Man bör komma ihåg att attacken alltid föregås av ett så kallat "infarkt" tillstånd, som kan vara från några timmar till en månad. Dess karakteristiska egenskap är ofta attacker av angina pectoris.

Beroende på platsen för nekros kan andra tecken visas. Om det är fallet med en skada på myokardiets bakre vägg, kan attacken likna förgiftning: halsbränna, illamående, smärtor ges till bukregionen.

Vilka är följderna av sjukdomen?

Den största risken för en omfattande hjärtinfarkt är konsekvenserna. Det patologiska tillståndet, som nämnts ovan, leder ofta till döden. Därför är det viktigt att uppmärksamma de minsta tecknen på dess manifestation och omedelbart ringa till ett ambulanslag.

Tyvärr kan konsekvenserna av en omfattande hjärtattack negativt påverka hela organismens arbete. Om vi ​​talar om den främre väggens lesion, utvecklas i de flesta fall bradykardi och olika hjärtblåsor. Dysfunktion i vänster ventrikel kan också utvecklas, vilket säkert kommer att leda till hjärtsvikt och kan leda till kardiogen chock.

I många fall utvecklar patienten efter attacken talfunktioner, förlamning av extremiteterna. Ofta kan konsekvenserna av ett stort hjärtinfarkt i lungödem leda till utveckling av tromboembolism, aneurysm eller astma i hjärtat.

Moderna behandlingsmetoder och typer av profylax

Om det finns tillräckligt med konservativ behandling för små fokalskador, vid en stor hjärtinfarkt, anses verksamheten som den mest effektiva behandlingsmetoden. Idag tillämpas i moderna kliniker tekniker som inte ger upphov till obduktion:

Första hjälpen

Idag lider många av olika sjukdomar i hjärtsystemet, och graden av deras manifestation kan variera avsevärt. Emellertid kräver en omfattande hjärtinfarkt, åtföljd av karakteristiska manifestationer och orsakar allvarliga skador på hjärtmuskulaturens vävnader, omedelbar hjälp med de minsta symptomen på dess förekomst.

Vad är detta, ett omfattande hjärtinfarkt? Att vara den allvarligaste kränkningen i hjärtats arbete är ett omfattande hjärtinfarkt som är en irreversibel process som leder till snabb nekros av hjärtkärlens vävnader och trombos i artärerna.

Dess manifestationer gör det möjligt att tillbringa uppmärksamhet så snabbt som möjligt och utnyttja professionell medicinsk hjälp för att minska antalet möjliga komplikationer, eftersom denna hjärtpatologi i vissa fall kan orsaka ett dödligt utfall.

Därför kan förmågan att bestämma de första manifestationerna av detta tillstånd i sig eller från andra på många sätt bidra till att förhindra de oönskade följderna av denna hjärtpatologi.

Allmän beskrivning

Rehabilitering efter en stor hjärtinfarkt är mer signifikant än med små fokalskador i hjärtmuskeln.

Samtidigt bör en uppsättning åtgärder som innebär rehabilitering av en sådan patient riktas främst för att stabilisera det allmänna tillståndet och eliminera nekros av hjärtvävnaderna, vilket reducerar graden av trombos i artärerna för att återställa normal blodcirkulation.

Orsakerna till sådana patologiska störningar i hjärtans arbete och som leder till irreversibla konsekvenser kan variera avsevärt.

Däremot påverkar deras komplex negativt tillståndet i hela hjärtsystemet, så kunskapen om faktorer som påverkar människors hälsa negativt utifrån hjärtats arbete gör det möjligt för dem att undvika överdriven aktivering och hjälpa till att undvika förekomsten av detta allvarliga nederlag.

orsaker till

Till de viktigaste orsakerna som orsakar blodstasis, försämring av hjärtmuskeln och därmed en fullständig obalans i hans arbete, bör följande tillskrivas:

 • dåliga vanor som, om de följdes under lång tid, förstör hjärtan och blodkärlen, vilket ofta orsakar utseendet av olika sjukdomar i hjärt-kärlsystemet.
 • angina pectoris;
 • arterioskleros av blodkärl;
 • hypertoni.

Prognoser från läkare

Omfattande hjärtinfarkt är en speciell fara för människans liv. Om det i normal hjärt blodcirkulation störs bara i en liten del av kroppen, då omfattande formen av sjukdomen berövas mat, nästan hela hjärtat, vilket leder till nekros av hjärtvävnad.

Klassificering av omfattande infarkt

Beroende på nekrosområdet är ett stort hjärtinfarkt uppdelat i ett bakre vägginfarkt och anterior. Vid ett bakre vägginfarkt är den högra kransartären igensatt och i händelse av främre vägginfarkt - den vänstra artären.

Det större hotet om ett omfattande infarkt i den främre väggen är en större fara.

Orsaker till omfattande hjärtinfarkt

En sådan allvarlig patologi framkallar många negativa faktorer. I allmänhet orsakas omfattande hjärtinfarkt av flera orsaker:

 • ärftlig predisposition;
 • störningar i det kardiovaskulära systemet (särskilt ateroskleros)
 • njurarnas patologier
 • undernäring;
 • stillasittande sätt att leva;
 • övervikt;
 • frekvent stress och trauma;
 • överdriven fysisk ansträngning
 • ökat tryck;
 • trötthet;
 • diabetes mellitus;
 • rökning och alkoholmissbruk.

Ovanstående faktorer leder till nedläggning av en av artärerna som leder blod till hjärtvävnaderna, vilket leder till att vissa områden i hjärtat upplever syreförlust och börjar dö på grund av ackumulering av metaboliska produkter i dem. Om patienten inte får den nödvändiga behandlingen inom 24 timmar, leder det till fullständig nekros av vävnaderna.

symptom

För det första manifesterar det omfattande hjärtinfarkt sig genom en stark hjärtinfarkt, vilket gör en person helt hjälplös. Patienten blir oförmögen att prata, flytta runt och utöva adekvat tänkande.

Attacken åtföljs av outhärdlig smärta i vänstra delen av stammen, som inte kan ta bort jämnt nitroglycerin, intermittent andning, dyspné, yrsel, blek hud, utseendet av kall svett. Det kan finnas en smärta och svimning.

Stages of

Vanliga konsekvenser

Bland de enorma antalet sjukdomar som en person riskerar att möta är det båda inte mycket farliga, och de som kan orsaka systemfel och till och med leda till döden. Det är till den andra kategorin att en stor hjärtattack inträffar, där en betydande del av hjärtvävnaden blir nekrotisk och det finns avbrott i blodtillförseln till alla organ och system.

Utan intag av syre och andra användbara mikroelementer, dämpar kroppen långsamt bort, så uppgiften är av största vikt att normalisera blodflödet. Lyckligtvis finns det i vår tid många kliniker och medicinska centra, fokuserade på behandling och rehabilitering av sådana patienter.

Å andra sidan finns det de som, även efter att ha arresterat en attack, inte kan återgå till det normala livet på grund av allvarliga komplikationer.

Utan tvekan är döden den mest hemska konsekvensen av en omfattande hjärtinfarkt, men även för dem som har räddat sina liv är det en lång period av behandling och återhämtning.

Att helt återhämta sig är mycket svårt, men det är möjligt, åtminstone om du hittar en bra klinik och följer en kardiologs rekommendationer.

Vad kommer konsekvenserna av en omfattande hjärtattack bero på olika faktorer, vars huvudsakliga betydelse är:

 • patientens ålder - ju äldre personen är, desto större är sannolikheten för irreversibla förändringar i vävnadsstrukturen.
 • kroniska sjukdomar i kardiovaskulära och andra system;
 • storleken och placeringen av det nekrotiska fokuset;
 • tid för första hjälpen - det finns en direkt korrelation mellan hur snart patienten kommer att få medicinsk hjälp och graden av skada på den "inre motorn";
 • kroppens allmänna tillstånd - allvarligare komplikationer efter en massiv hjärtinfarkt hos personer som är överviktiga eller som konsumerar alltför stora mängder feta livsmedel, liksom älskare av cigaretter och spritdrycker.

Klinisk bild och komplikationer vid skador på hjärtans främre och bakre väggar

Lokalisering av det drabbade området möjliggör diagnosering av patientnekros hos myokardets främre eller bakre vägg, medan sjukdomsförloppet och graden av dess effekt på hälsan kan variera avsevärt.

Om det till exempel finns hjärtattack i hjärtans baksida, kommer följderna att bli mycket katastrofala - det beror på det faktum att nekros sprider sig mycket snabbt och påverkar cellerna i ventriklerna.

Ett ytterligare problem är den oförutsägbara symptomatologin, som förresten är mycket mer uttalad hos män i form av smärtsyndrom, huvudvärk, känslor av brist på luft etc. Det är värt att notera att denna form möter mycket mindre ofta än patologiska förändringar i den främre väggen.

Nekros i främre området också förenat med många hälsoproblem, med den högsta sannolikheten att få allvarliga komplikationer hos rökare, män i mogen ålder och pension, samt personer som lider av diabetes.

Farliga konsekvenser av nekros

Återgå normal hjärtrytm arbete efter attacken - bara det första steget på vägen till återhämtning, eftersom den stora fokal nekros, kan orsaka en rad andra hjärt- och kärlfunktion, vilket är mycket svårt att hantera. Om du diagnostiseras med en omfattande hjärtattack kan konsekvenserna vara följande:

 • svullnad i lungorna;
 • Dressler syndrom (Dressler syndrom) - en uppsättning av systemstörningar, i synnerhet, perikardit, pneumonit, pleurit, etc, som förekommer ungefär 2-6 veckor efter lindring av attacken;
 • periodiska eller ihärdiga hjärtrytmproblem
 • kardiogen chock;
 • en signifikant minskning av kontraktiliteten hos kroppens huvudmuskulatur
 • ventrikelens aneurysm;
 • ruptur av myokardiumets väggar;
 • plötslig hjärtstopp är den mest kända konsekvensen efter en massiv hjärtinfarkt som leder till stopp i vital aktivitet.

Komplikationer av myokardinfarkt

Hur man behåller hälsan i många år?

Människor som är lyckliga att överleva en sådan allvarlig manifestation av hjärtsjukdomar, uppskattar i de flesta fall otroligt livet och gör allt för att minimera effekterna av storskalig nekros.

Det finns emellertid de som föredrar att "leva till fullo", vägra kost, motion och andra viktiga saker av rehabiliteringsbehandling.

Resultatet av vårdslös inställning till din kropp blir en signifikant minskning av livslängden, liksom en massa obehagliga känslor som åtföljs av sjukdomar som orsakas av hjärtinfarkt.

De som vill stanna friska under en lång tid och njuta av varje ögonblick, rekommenderar läkare att följa de grundläggande reglerna:

Regelbunden medicinsk undersökning

 • regelbundet besöka en läkare på ett läkarkontor - det är viktigt att besöka en kardiolog även om du inte upplever något obehag, eftersom vissa hjärtsjukdomar är asymtomatiska;
 • att ta promenader i frisk luft;
 • äta hälsosam mat och inte vidarebefordra - fetma tillsammans med regelbunden konsumtion av mat mättad med kolesterol, ökar risken för reekrover av celler;
 • regelbundet utföra fysiska övningar - innan klasser är det meningsfullt att konsultera en fysioterapeut, som kommer att berätta för dig hur mycket du får göra
 • en gång för alla glömmer nikotin, alkohol och kaffe - en kopp doftande dryck, en cigarett och ett glas vin är inte värda risken för sitt liv och hälsa, så de bör överges.

Nekrotisk cellskada

En av hjärtans mest skadliga, farliga och allvarliga patologier är en omfattande hjärtinfarkt och vad många måste veta. Detta är nödvändigt för att förhindra sorgliga och irreparabla konsekvenser. I medicinsk praxis tas detta tillstånd som den akuta formen av ischemisk sjukdom.

Essensen av en hjärtinfarkt är att som ett resultat av oregelbundenheter i det viktigaste organet av den mänskliga kroppens blodtillförseln till vävnaderna börjar anoxi-celler (som inte behandlats med näringsämnen och syre), sker som ett resultat av nekros (död) utan möjlighet till efterföljande återvinning.

Funktioner av en omfattande form av patologi

Störning av blodtillförseln kan röra cellerna i något område (främre och bakre väggar i ventrikeln, septum).

Om flera foci av nekrotisk lesion observeras, kallas detta tillstånd hos läkaren en omfattande hjärtinfarkt. Oftast påverkar patologin vänster sida på orgeln, tk.

på det i aktivitetsprocessen är den största bördan. Höger hjärtinfarkt händer mindre ofta.

En annan uppdelning kan utföras vid platsen för det nekrotiska fokuset enligt följande:

 • skada på bakre väggen
 • nederlag på framväggen.

Det andra fallet är farligare, med ocklusion av stammen på det vänstra koronärfartyget och angränsande grenar. Fall av fall i jämförelse med effekten av att slå bakväggarna är dubbelt så höga. Därför är det viktigt att känna alla: vad är den omfattande hjärtattacken och dess konsekvenser, och vad är förutsättningarna för det patologiska fenomenet och de grundläggande förebyggande åtgärderna.

Vem är i riskzonen för sjukdom?

Den första gruppen i riskzonen inkluderar patienter med ateroskleros. Problemet är att genom att forma i blodkärlen i aterosklerotiska plack kommer ofta utanför partikeln (blodproppar) att förträngningen av kärlet (bildad plack) kan blockera blodflödet. Överlappningen av syreåtkomst med blod till cellerna i myokardiet leder till deras nekros.

Hög risk för sjukdomen hos män, de har kramper fixas flera gånger oftare. Toppincidensen faller på 45-60 år, men det kan finnas fler "unga" fall. Det faktum att ett omfattande hjärtinfarkt är en manlig sjukdom kan förklaras:

 • skadliga vanor (alkoholmissbruk, rökning);
 • närvaro i den kvinnliga kroppen av östrogen, d.v.s. ett speciellt hormon som skyddar huvudorganet.

De patologiska fenomenen som är förknippade med hjärtat förklaras av flera andra faktorer som enskilt inte leder till hjärtinfarkt, men i kombination bidrar till utvecklingen av en farlig sjukdom:

 • påkänning;
 • mentalt trauma
 • fetma;
 • diabetes mellitus;
 • njursjukdom;
 • arteriell hypertoni;
 • en stillesittande livsstil (som i hög grad påverkar aktiviteten i kroppen av metaboliska processer).

Vilka larmsignaler kommer att indikera en attack

Den viktigaste manifestationen, som indikerar att detta är en stor hjärtinfarkt, är smärta i bröstområdet. Genom manifestation kan de baka, bränna, pressa. Mycket ofta ger de i vänster underarm, nacke, under scapula, underkäken.

Patientens beteende förändras: han blir rastlös, upplever ökad ångest och ångest, ständigt sträcker sig i bröstregionen eller vänster underarm. På ansiktet och huden visas blekhet och svett (både rikligt och i form av svettning).

OBS! Om du observerar detta beteende eller en persons tillstånd, bör du omedelbart säkerställa bättre luftåtkomst, sätta en nitroglycerintablett under tungan och om det inte finns några förändringar till det bättre efter 5-10 minuter behöver du akut ringa en ambulans.

I vissa fall passerar attacken utan karaktäristiska smärtor i bröstregionen, då måste du vara uppmärksam på dess andra manifestationer. Om det faktum att detta är en hjärtinfarkt, kan du också rapportera sådana symptom som åtföljer attacken:

 • svaghet;
 • andfåddhet;
 • illamående;
 • kräkningar;
 • yrsel;
 • hjärtrytmstörning
 • pre-fainting villkor (det finns också synkope);
 • arteriell hypertoni.

På de möjliga följderna av en stor attack

Den största faran som ligger på lur som ett resultat av en attack - är oförutsägbara och ofta irreparabla konsekvenser av omfattande hjärtinfarkt. Med tanke på dem, bör det noteras eventuell utveckling av allvarliga sjukdomar inte mottagliga för behandling: hjärtsvikt, ventrikulära aneurysm, kardiogen chock, myokardruptur, lungödem, inflammation i hjärtsäcken.

OBS! Att inte vidta lämpliga adekvata åtgärder av terapi resulterar i fullständig hjärtstillestånd och dödsfall.

Undersökning och behandling av en attack

Karakteristiska symtom bekräftas av förändringar i elektrokardiogrambandet, vilket indikerar att detta är en attack av en omfattande hjärtinfarkt. Dessutom samplas en patient på sjukhuset för biokemisk analys, vilket visar närvaron av markörer i hjärtat. En annan informativ metod är ultraljud av hjärtområdet.

OBS! De första 24 timmarna som patienten visas är fullständig fred och strikt sängstöd.

Ultraljud i hjärtområdet

Initialt tillhandahålls läkemedelsbehandling. Det är baserat på att ta smärtstillande medel, antikoagulanter (korrigering av blodkoagulering), trombolytika.

I komplicerade fall av en stor hjärtinfarkt är behovet av kirurgisk ingrepp inte uteslutet, det kan vara:

 • angioplastik;
 • bypassoperation;
 • stentning av kranskärlskärlen.

Förebyggande av upprepade anfall och komplikationer

Efter urladdning från sjukhuset visas patienten konstant övervakning av en läkare och godkänd undersökning. Ytterligare läkemedel och vitaminminerala komplex, som förstärker hjärtets arbete, kommer att ordineras av en kardiolog. Det kommer att vara nödvändigt att ändra det vanliga sättet att leva och:

 • överge dåliga vanor
 • engagera sig i måttlig fysisk aktivitet
 • hålla sig till en speciell diet;
 • mer att gå i frisk luft.