Huvud / Angina pectoris

Medfödd hjärtsjukdom

Medfödd hjärtsjukdom - en grupp av sjukdomar, den kombinerade närvaron av anatomiska defekter i hjärtat, dess klaffapparat eller fartyg som har uppstått under prenatal period, vilket leder till förändringar i intrakardiell och systemiska hemodynamiken. Manifestationer av medfödd hjärtsjukdom beror på dess typ; de mest typiska symtom är blekhet, eller blåhet i huden, blåsljud, försenad fysisk utveckling, tecken på andnings och hjärtsvikt. Om du misstänker att en medfött hjärtfel utförs EKG, PCG, röntgen, ekokardiografi, hjärtkateterisering och aortografi, ekokardiografi, hjärt MRI, etc. Den vanligaste i medfödda hjärtsjukdomar gripa hjärtkirurgi -.. av kirurgisk korrigering av felet.

Medfödd hjärtsjukdom

Medfödd hjärtsjukdom är en mycket omfattande och heterogen grupp av hjärtsjukdomar och stora kärl, åtföljd av förändringar i blodflödet, överbelastning och hjärtsvikt. Incidensen av medfödd hjärtsjukdom är hög och varierar enligt olika författare från 0,8 till 1,2% bland alla nyfödda. Medfödda hjärtsjukdomar står för 10-30% av alla medfödda anomalier. Koncernen medfödda hjärtsjukdomar innefattar både relativt lindriga kränkningar av hjärt- och blodkärlutveckling samt svåra former av hjärtpatologi som är oförenliga med livet.

Många typer av medfödda hjärtefekter hittas inte bara isolerat men också i olika kombinationer med varandra vilket väsentligt komplicerar felets struktur. Ungefär i en tredjedel av fallen kombineras hjärtafvikelser med hjärtsjukdomar i centrala nervsystemet, muskuloskeletala systemet, mag-tarmkanalen, genitourinary system etc.

De vanligaste varianterna av medfödda hjärtdefekter, som uppträder i kardiologi inkluderar ventrikulära septala defekter (VSD - 20%), patent foramen ovale (ASD), aortastenos, aortakoarktation, öppetstående ductus arteriosus (PDA), införlivande av de stora stora kärlen (TCS), stenos av lungartären (10-15% vardera).

Orsaker till medfödd hjärtsjukdom

Etiologin för medfödd hjärtsjukdom kan orsakas av kromosomavvikelser (5%), genmutation (2-3%), påverkan av miljöfaktorer (1-2%), polygen, multifaktoriell predisposition (90%).

Olika typer av kromosomavvikelser leder till kvantitativa och strukturella förändringar i kromosomer. I kromosomomläggningar noteras flera polysystemiska utvecklingsanomalier, inklusive medfödda hjärtfel. Vid autosom trisomi är de vanligaste hjärtefekterna defekter av den interatriella eller interventrikulära septa samt deras kombination; med anomalier av sexkromosomer är medfödda hjärtefekter mindre vanliga och representeras huvudsakligen av koagulering av aortan eller en defekt av interventrikulär septum.

Kongenital hjärtsjukdom orsakas av mutationer i enstaka gener, i de flesta fall i kombination med anomalier i andra organ. I dessa fall, hjärt missbildningar är en del autosomal dominant (Marfan syndrom, Holt-Oram, Crouzons syndrom, Noonan et al.), En autosomal recessiv syndrom (Kartageners syndrom, Carpenter, Roberts, Hurler et al.) Eller syndrom bunden till X kromosom (Goltz syndrom, Aasee, Gunther et al.).

Bland de skadliga faktorerna i miljön för utvecklingen av medfödda hjärtsjukdomar leder till virussjukdomar hos den gravida kvinnan, joniserande strålning, vissa läkemedel, skadliga vanor hos moderen, produktionsrisker. Den kritiska perioden av biverkningar på fostret är de första tre månaderna av graviditeten, när fostrets organogenes uppträder.

Intrauterin Fetus rubellavirus orsakar oftast en triad av anomalier - glaukom eller grå starr, dövhet, medfödd hjärtsjukdom (Fallots tetrad, transposition av de stora kärlen, öppetstående ductus arteriosus, truncus arteriosus, ventildefekter, pulmonell stenos, VSD, etc.). Även brukar inträffa mikrocefali, en utvecklingsstörning av skallben och skelett, efterbliven mentala och fysiska utveckling.

Strukturen av embryofytisk alkoholsyndrom innefattar vanligen defekter av interventrikulärt och interatriskt septum, en öppen arteriell kanal. Det visade sig att teratogena effekter på det kardiovaskulära systemet hos fostret har en reception amfetamin, vilket resulterar i en överföring av stora fartyg och VSD; antikonvulsiva medel, vilket orsakar utveckling av stenos i aorta och lungartären, aorta koarktation, öppetstående ductus arteriosus, Fallots tetrad, hypoplastisk vänster hjärta; litiumpreparat som leder till tricuspidventil atresi, Ebstein abnormitet, ASD; progestogener som orsakar Fallot tetralogi, andra komplexa medfödda hjärtfel.

Hos kvinnor med diabetes före diabetes förekommer barn med medfödda hjärtefekter oftare än friska mödrar. I detta fall bildar fostret vanligtvis VSD eller införlivande av stora kärl. Sannolikheten för ett barn med medfödd hjärtsjukdom hos en kvinna med reumatism är 25%.

Förutom omedelbara orsaker finns riskfaktorer för bildandet av hjärtafvikelser hos fostret. Dessa inkluderar en ålder av den gravida kvinnan under åldern av 15-17 år och över 40 år, jag trime toxicosis, hotet om spontan abort, endokrina störningar hos modern, dödfödsel historia, förekomsten av barn i familjen och andra nära släktingar med medfödd hjärtsjukdom.

Klassificering av medfödd hjärtsjukdom

Det finns flera varianter av klassificeringar av medfödda hjärtsjukdomar, som bygger på principen om hemodynamik. Med hänsyn till effekten av defekten på pulmonalt blodflöde,

 • medfödd hjärtsjukdom med oförändrad (eller något modifierad) blodflöde i lungkretsloppet: aortaventil atresi, Aortastenos, pulmonell ventil insufficiens, mitral ventildefekter (ventil insufficiens och stenos), vuxen typ aortakoarktation, hjärta och trehpredserdnoe al.
 • medfödd hjärtsjukdom med ökat blodflöde i lungorna inte leda till utveckling av tidig cyanos (öppetstående ductus arteriosus, atrial septal defekt, VSD, aortolegochny fistel, koarktation av barn typ aorta Lutembacher syndrom), vilket leder till utveckling av cyanos (atresi av trikuspidalventilen med en stor VSD, öppen arteriell kanal med lunghypertension)
 • medfödda hjärtfel utarmat blod till lungorna inte leder till utveckling av cyanos (isolerad pulmonell stenos), vilket leder till utveckling av cyanos (komplexa hjärtfel - en sjukdom i Fallot, hypoplastisk höger kammare, Ebstein anomali)
 • Kombinerat medfödd hjärtsjukdom, där brutna anatomiska förhållandet mellan de stora kärlen och hjärt olika avdelningar: införlivande av stora artärer, truncus arteriosus, Taussig-Bing anomali utsläpp av aorta och lung bakluckan på en kammare och så vidare.

I praktisk användning kardiologi division medfödd hjärtfel i 3 grupper: defekter av "blå" (cyanotisk) typ venoarterialnym shunten (triaden Fallot, Fallots tetrad, transposition av de stora kärlen, tricuspid atresi ventil); missbildningar av "blek" typ med arteriovenös urladdning (septalfel, öppen arteriell kanal); skruvstycken med hinder för urladdnings blod från ventriklarna (stenos av aorta och lungartären, aorta koarktation).

Hemodynamiska störningar vid medfödd hjärtsjukdom

Som ett resultat av de ovan nämnda skälen i det växande fostret kan åsido korrekt bildning av strukturer av hjärtat, vilket resulterar i ofullständiga eller sena stängningsmembran mellan ventriklarna och förmaken, en felaktig formationsventiler otillräcklig kurvtagning primära hjärta rör och underutveckling ventrikulära anomal arrangemang fartyg och t. D. Efter födelse~~POS=TRUNC för barnen förblir öppna ductus arteriosus och patent foramen ovale, som i livmodern fungerar på ett fysiologiskt sätt.

På grund av karaktären av prenatal hemodynamik, blodcirkulationen i det växande fostret med medfödda hjärtfel, som regel, inte lider. Medfött hjärtfel inträffar hos barn omedelbart efter födseln, eller efter en viss tid, beroende på tidpunkten för stängning av kommunikationen mellan stora och små cirkulation, lunghypertoni svårighetsgrad, trycket i lungartären, riktning och shunt volym, individuell anpassning och kompenserande möjligheter barnets organism. Ofta en andningsinfektion eller någon annan sjukdom leder till utvecklingen av brutna hemodynamiska störningar i medfödda hjärtsjukdomar.

Med medfödda hjärtefekter av blektyp med arteriovenös urladdning på grund av hypervolemi utvecklas hypertoni i det lilla cirkulationssystemet. med defekter av den blå typen med en venoarteriell shunt inträffar hypoxemi hos patienter.

Omkring 50% av barnen med stor blodutsläpp till en liten blodförlust dö utan hjärtkirurgisk vård under det första året av livet från fenomenet hjärtsvikt. Barn som vände denna kritiska milstolpe, urladdning blod till en liten cirkel minskar hälsa stabiliserats, men så småningom utvecklas sklerotiska processer i kärlen i lungorna och orsaka pulmonell hypertension.

När cyanotisk medfödda hjärt venös shunt eller en blandning leder till en stor överbelastning och hypovolemi lungkretsloppet, vilket orsakar en minskning i syremättnaden hos blodet (hypoxemi) och uppträdandet av cyanos i huden och slemhinnor. För att förbättra organens ventilation och perfusion utvecklas det cirkulationsnätet för säkerheten, så trots patientens hemodynamiska störningar kan patientens tillstånd förblivit tillfredsställande under lång tid. Med utarmningen av kompensationsmekanismer, på grund av förlängd hyperfunktion i myokardiet, utvecklas allvarliga irreversibla dystrofiska förändringar i hjärtmuskeln. Med cyanotiska medfödda hjärtefekter visas kirurgiskt ingrepp redan i tidig barndom.

Symptom på medfödd hjärtsjukdom

Kliniska manifestationer och förloppet av medfödda hjärtefekter bestäms av typen av anomali, arten av hemodynamiska störningar och tidpunkten för utveckling av cirkulatorisk dekompensation.

Hos nyfödda med cyanotiska medfödda hjärtefekter noteras cyanos (cyanos) i huden och slemhinnorna. Cyanos ökar med minsta stress: sugande gråtande baby. Vit hjärtfel manifesteras av blanchering av huden, kalla extremiteter.

Barn med medfödda hjärtefekter är vanligtvis rastlösa, ger upp sina bröst, blir snabbt trötta under utfodringsprocessen. De har svettning, takykardi, arytmier, andfåddhet, svullnad och pulsering av halsens kärl. Med kronisk försämring av blodcirkulationen ligger barnen bakom viktökning, tillväxt och fysisk utveckling. Med medfödda hjärtefekter hörs vanligtvis hjärtsmärtor på en gång från födelseplatsen. Vidare finns tecken på hjärtsvikt (ödem, kardiomegali, kardiogen hypotrofi, hepatomegali, etc.).

Komplikationer av medfödd hjärtsjukdom kan vara en bakteriell endokardit, polycytemi, trombos av perifer vaskulär sjukdom och cerebrovaskulär tromboembolism, kronisk lunginflammation, synkope, odyshechno-cyanotisk episoder, anginasyndrom eller hjärtinfarkt.

Diagnos av medfödd hjärtsjukdom

Identifiering av medfödd hjärtsjukdom utförs genom en omfattande undersökning. Vid undersökning, barnet säger färgen på huden: närvaron eller frånvaron av cyanos, hans karaktär (perifert, generaliserad). Auskultation hjärta ofta detekterad förändring (dämpning, amplifiering eller klyvning) av hjärtljud, ljud, etc. Fysisk undersökning för misstänkt medfött hjärtfel kompletteras Diagnostics -. Elektrokardiografi (EKG), Phonocardiography (PCG), bröstradiografi, ekokardiografi ( ekokardiografi).

EKG avslöjar olika delar av hjärthypertrofi, patologisk avvikelse EOS, närvaron av arytmier och överledningsstörningar, som tillsammans med data från andra metoder för klinisk undersökning för att bedöma allvarligheten av medfödd hjärtsjukdom. Med dagliga Holter EKG-övervakning upptäcks dolda rytm och ledningsstörningar. PCG genom mer noggrant och grundligt bedömt art, varaktighet och lokalisering av hjärtljud och ljud. Dessa röntgen av bröstkorgen slutföra de tidigare metoderna genom att utvärdera tillståndet i lungkretsloppet, läge, form och storlek av hjärtat, förändringar i andra organ (lunga, lungsäcken, ryggrad). Vid genomförandet ekokardiografi visualiseras anatomiska defekter väggar och hjärtklaffar, är placeringen av de viktigaste fartyg beräknas myokardkontraktilitet.

Vid komplexa medfödda hjärtefekter samt vid samtidig lunghypertension, med avseende på exakt anatomisk och hemodynamisk diagnostik, är det nödvändigt att utföra en avkänning av hjärtkaviteterna och angiokardiografin.

Behandling av medfödd hjärtsjukdom

Det svåraste problemet i pediatrisk kardiologi är den kirurgiska behandlingen av medfödda hjärtefekter hos barn i det första levnadsåret. De flesta operationer i tidig barndom utförs för cyanotiska medfödda hjärtfel. I avsaknad av tecken på hjärtsvikt i den nyfödda, måttliga manifestationen av cyanos kan operationen skjutas upp. En kardiolog och en kardiosurge övervakar barn med medfödda hjärtfel.

Särskild behandling i varje fall beror på variationen och svårighetsgraden av medfödd hjärtsjukdom. Operationer för medfödda defekter i hjärtdelen (DMF, DMP) kan innefatta plast eller septal septum, röntgen-endovaskulär ocklusion av defekten. I närvaro av svår hypoxemi hos barn med medfödda hjärtefekter, genomförs palliativ ingrepp i första etappen, vilket innebär att olika typer av intersystemanastomoser införs. Denna taktik förbättrar blodsyresättning, minskar risken för komplikationer, möjliggör radikal korrigering i mer gynnsamma förhållanden. Med aorta-defekter utförs resektion eller ballongutvidgning av aorta-koagulering, plastortortonos, etc. Med OAB utförs dess ligering. Behandling av lungartärstenos består av att genomföra öppen eller endovaskulär valvuloplasti, och så vidare.

Anatomiskt komplexa medfödda hjärtfel, i vilka en radikal operation inte är möjlig, kräver hemodynamisk korrigering, dvs separation av det arteriella och venösa blodflödet utan att eliminera den anatomiska defekten. I sådana fall kan Fontaine, Senning, Mastard och andra utföras. Svåra missbildningar som inte svarar på kirurgisk behandling kräver hjärttransplantation.

Konservativ behandling av medfödda hjärtfel kan innefatta symptomatisk terapi odyshechno-cyanotisk episoder, akut vänsterkammarsvikt (cardiac astma, lungödem), kronisk hjärtinsufficiens, myokardischemi, arytmi.

Prognos och förebyggande av medfödd hjärtsjukdom

Medfödda hjärtfel upptar första platsen i strukturen av neonatal mortalitet. Utan tillhandahållande av kvalificerad hjärtkirurgisk vård dör 50-75% av barnen under det första levnadsåret. Under ersättningsperioden (2-3 år) minskas dödligheten till 5%. Tidigare upptäckt och korrigering av medfödd hjärtsjukdom möjliggör en signifikant förbättring av prognosen.

Förebyggande av medfödda hjärtfel kräver noggrann planering av graviditeten, utesluta effekterna av negativa faktorer på fostret av genetisk rådgivning och kontakter med högriskgrupper för kvinnor att föda barn med hjärtsjukdomar, ta itu med frågan om fosterdiagnostik fläck (ultraljud, moderkaksprov, fostervattensprov) och indikationer på abort. Hanteringen av graviditet hos kvinnor med medfödd hjärtsjukdom kräver större uppmärksamhet från förlossningsläkare-gynekolog och kardiolog.

Hjärtsjukdom - vad det är, typerna, orsakerna, tecken, symptom, behandling och prognos

Hjärtsjukdom - ett slags rad strukturella avvikelser och missbildningar ventiler, väggar, hål mellan hjärtats kammare och fartyg som bryter mot blodcirkulationen i de interna hjärtkärlen och predisponerar för bildandet av akuta och kroniska former av brist på arbete cirkulation.

Som ett resultat utvecklas ett tillstånd som i medicin kallas "hypoxi" eller "syrehung". Gradvis kommer hjärtsvikt att öka. Om du inte tillhandahåller kvalificerad medicinsk hjälp i tid kommer det att leda till funktionshinder eller till och med döden.

Vad är hjärtsjukdom?

Klinisk bild

Vilka läkare säger om högt blodtryck

Jag har behandlat högt blodtryck i många år. Enligt statistiken avslutas hypertoni i 89% av fallen av hjärtinfarkt eller stroke och död hos en person. Nu dör cirka två tredjedelar av patienterna inom de första 5 åren av sjukdomen.

Följande faktum - att slå ner trycket är möjligt och det är nödvändigt, men det botar inte själva sjukdomen. Det enda läkemedlet som officiellt rekommenderas av hälsovårdsministeriet för behandling av högt blodtryck och det används av kardiologer i deras arbete är Giperium. Läkemedlet fungerar på grund av sjukdomen, vilket gör det möjligt att helt avstå från högt blodtryck. Dessutom kan varje rysk medborgare få det i det federala programmet gratis.

Hjärtsjukdom - en grupp av sjukdomar relaterade med medfödda eller förvärvade störningar av funktion och anatomisk struktur av hjärtat och kransartärer (stora blodkärl som försörjer hjärt), på grund av vilka utvecklar olika brister hemodynamik (blodflödet genom kärlen).

Om den normala (normala) strukturen i hjärtat och dess stora kärl störs - antingen före födseln eller efter födseln som en komplikation av sjukdomen, då kan vi prata om vice. Det är att hjärtsjukdom är en avvikelse från normen som stör blodets framsteg eller förändrar fyllningen med syre och koldioxid.

Graden av hjärtfel är annorlunda. I lindriga fall kan det finnas några symtom, medan sjukdomsprogression hos patienter med svår hjärtsjukdom kan leda till hjärtsvikt och andra komplikationer. Behandlingen beror på svårighetsgraden av sjukdomen.

skäl

Förändringar i den strukturella sammansättningen av de ventiler, atriell, ventrikulär eller hjärtblodkärlen, vilket orsakar ett brott av blodflödet till en stor och en liten cirkel, liksom i hjärtat, definieras som en defekt. Det diagnostiseras både hos vuxna och nyfödda. Detta är en farlig patologisk process som leder till utveckling av andra myokardiella störningar, varifrån patienten kan dö. Därför ger tidig upptäckt av defekter ett positivt resultat av sjukdomen.

I 90% av fallen hos vuxna och barn förvärvade defekter är resultatet av den överförda akut reumatisk feber (reumatisk feber). Detta är en allvarlig kronisk sjukdom som utvecklas som svar på införandet i kroppen hemolytiska streptokocker grupp A (som ett resultat av en halsont, scharlakansfeber, kronisk tonsillit), och yttrar sig som påverkar hjärtat, leder, hud och nervsystem.

Etiologin av sjukdomen beror på vilken typ av patologi: medfödd eller som uppstår i processen med vital aktivitet.

Orsakerna till förvärvade brister:

Var försiktig

Hypertoni (tryck hopp) - i 89% av fallen dödar en patient i en dröm!

Vi skyndar oss att varna dig, majoriteten av droger från hypertoni och normalisering av trycket - detta är en fullständig bedrägeri av marknadsförare, som vindar hundratals procent på droger, vars effektivitet är noll.

Apoteksmafia tjänar mycket pengar för att lura sjuka människor.

Men vad ska man göra? Hur behandlas det om bedrägeri överallt? Doktor i medicinsk vetenskap Belyaev, Andrei S. utförde sin egen utredning och fann en väg ut ur denna situation. I denna artikel om kemi laglöshet, Andrei Sergeyevich också berättade hur man skyddar dig från döden på grund av ett sjukt hjärta och tryck spikar gratis ! Läs artikeln på den officiella hemsidan för Ryska federationen för folkhälsa och kardiologi under länken.

 • Infektiös eller reumatisk endokardit (75%);
 • reumatism;
 • Myokardit (inflammation i myokardiet);
 • Ateroskleros (5-7%);
 • Systemiska sjukdomar i bindväv (kollagenoser);
 • trauma;
 • Sepsis (allmän skada på kroppen, purulent infektion);
 • Smittsamma sjukdomar (syfilis) och maligna neoplasmer.

Orsaker till medfödd hjärtsjukdom:

 • externa - dåliga miljöförhållanden, moderns sjukdom under graviditeten (och andra virusinfektioner), användning av läkemedel som har toxiska effekter på fostret,
 • inre - är förknippade med en ärftlig predisposition längs faderns och moderns, hormonella förändringar.

klassificering

Klassificeringen delar hjärtsjukdomar i två stora grupper enligt förekomstmekanismen: förvärvad och medfödd.

 • Förvärvad - uppstår vid vilken ålder som helst. Anledningen är oftast reumatisk feber, syfilis, högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdomar, uttalad åderförkalkning, hjärt, skada i hjärtmuskeln.
 • Medfödd - bildas i fostret till följd av otillbörlig utveckling av organ och system vid scenen av att lägga ner grupper av celler.

Genom att lokalisera fel uppmärksammas följande typer av defekter:

 • Mitral - oftast diagnostiserad.
 • Aorta.
 • Tricuspid.
 • Isolerade och kombinerade - ändringarna är antingen singel eller flera.
 • Med cyanos (så kallad "blå") - huden ändrar sin normala färg till en cyanotisk nyans, eller utan cyanos. Distinguera cyanos generaliserad (vanlig) och akrocyanos (fingrar och tår, läppar och näsa, öron).

Våra läsares berättelser

Besegrade hypertensionen i huset. Det har varit en månad sedan jag glömde över press hopp. Åh, hur mycket jag har försökt allt - ingenting hjälpte. Hur många gånger gick jag till polikliniken, men jag blev ordinerad med oanvända mediciner igen och igen, och när jag återvände läkade bara händerna upp. Slutligen klarade jag trycket, och allt tack vare den här artikeln. Alla som har problem med press - läs nödvändigtvis!

Läs hela artikeln >>>

Medfödd hjärtsjukdom

Medfödda missbildningar är en felaktig utveckling av hjärtat, ett brott mot bildandet av huvudblodkärlen under intrauterin tid.

Om vi ​​talar om fosterskador, oftast bland dem finns problemen med inter septum, i detta fall, blod från vänster kammare in i höger och därmed ökar belastningen på den lilla cirkeln. När en röntgenrör utförs, har en sådan patologi formen av en boll, som är förknippad med en ökning i muskelväggen.

Om ett sådant hål är litet krävs inte operationen. Om hålet är stort, så sutras en sådan vice, varefter patienterna normalt lever till ålderdom, ger de vanligtvis inte funktionshinder i sådana fall.

Förvärvad hjärtsjukdom

Hjärtfel förvärvas, medan hjärt- och blodkärlskonflikter bryts, uppträder deras effekt av en överträdelse av hjärtets funktionella kapacitet och blodcirkulationen. Bland de förvärvade hjärtfel, mitralventilens vanligaste nederlag och aortas semilunarventil.

Förvärvade hjärtsjukdomar utsätts sällan för aktuell diagnos, vilket särskiljer dem från CHD. Mycket ofta drabbas många infektionssjukdomar "på deras fötter", och detta kan orsaka reumatism eller myokardit. Hjärtfel med förvärvad etiologi kan också orsakas av felaktigt föreskriven behandling.

Denna sjukdom är den vanligaste orsaken till funktionshinder och dödlighet vid ung ålder. För primära sjukdomar fördelas laster:

 • cirka 90% - reumatism
 • 5,7% - ateroskleros;
 • cirka 5% - syfilitiska skador.

Andra möjliga sjukdomar, vilket leder till en uppdelning i hjärtets struktur - förlängd sepsis, trauma, tumörer.

Symtom på hjärtsjukdomar

Den uppkommande defekten kan i de flesta fall inte orsaka störningar från kardiovaskulärsystemet under lång tid. Patienter kan ta lång tid att träna, utan att känna några klagomål. Allt detta beror på vilken hjärtavdelning som lidit till följd av medfödd eller förvärvad smärta.

Det främsta första kliniska tecknet på en utvecklad defekt är förekomsten av patologiska murmurer i hjärtat.

Patienten presenterar följande klagomål i början:

 • andfåddhet;
 • konstant svaghet;
 • Utvecklingsförseningen är karakteristisk för barn;
 • snabb utmattning
 • minskat motståndskraft mot fysisk stress;
 • hjärtklappning;
 • obehag bakom brystbenet.

När defekten fortskrider (dagar, veckor, månader, år) går andra symptom samman:

 • svullnad av fötterna, händerna, ansiktet;
 • hosta, ibland med blodåror;
 • hjärtrytmstörningar;
 • yrsel.

Tecken på medfödd hjärtsjukdom

Medfödd patologi kännetecknas av följande symptom, som kan uppstå, både hos äldre barn och vuxna:

 • Konstant dyspné.
 • Lyssna på hjärtmumbror.
 • En person förlorar ofta medvetandet.
 • Det finns atypiskt frekventa ARVI.
 • Aptit är frånvarande
 • Långsammare tillväxt och rekrytering (ett barns symptomkaraktär).
 • Utseendet på ett sådant tecken som blått på vissa områden (öron, näsa, mun).
 • Det tillstånd av konstant slöhet och utmattning.

Symtom på den förvärvade formen

 • snabb trötthet, svimning, huvudvärk;
 • andningssvårigheter, känsla av brist på luft, hosta, till och med lungödem;
 • hjärtklappning, störning av rytmen och förändring i stället för pulsation;
 • smärta i hjärtans område - skarp eller pressande;
 • blå hud på grund av blodstagnation
 • en ökning av carotid- och subklappartärerna, svullnad av vener på nacken;
 • utveckling av högt blodtryck
 • svullnad, leverns utvidgning och en känsla av tyngd i buken.

Uttryckets manifestationer beror direkt på graden av svårighetsgrad, liksom typen av sjukdom. Således kommer definitionen av symptom att bero på läget och antalet drabbade ventiler. Dessutom beror symtomkomplexet på patologins funktionella form (mer om detta i tabellen).

 • Hos patienter detekteras ofta den cyanotiska rosa färgen på kinderna (mitralblush).
 • I lungorna finns tecken på stagnation: våtvassning i de nedre delarna.
 • Karakteristisk tendens till attacker av hjärtastma och även lungödem
 • hjärtsmärta
 • svaghet och slöhet;
 • torr hosta;
 • hjärtmumbran

Ett av de tidigaste symptomen på denna defekt är:

 • känsla av förstärkta sammandragningar av hjärtat i bröstet,
 • liksom en perifer puls i huvudet, armarna, längs ryggraden, speciellt när du ligger ner.

Med allvarlig aortainsufficiens finns följande:

 • yrsel,
 • tendens att svimma,
 • Ökning av hjärtfrekvens i vila.

Kanske förekomsten av smärta i hjärtat, som liknar angina.

 • svår yrsel tills svimning (till exempel om du plötsligt stiger upp från ett benäget)
 • i det benägna läget på vänster sida finns det en känsla av smärta, en pang i hjärtat;
 • snabb pulsering i kärlen;
 • irriterande ljud i öronen, synfel
 • snabb utmattning
 • sömn följs ofta av mardrömmar.
 • svår svullnad
 • stagnation av vätska i levern;
 • en känsla av tyngd i buken på grund av överflöd av blodkärl i bukhålan;
 • ökad puls och lägre blodtryck.

Av de tecken som är vanliga för alla hjärtfel, kan blå hud, andfåddhet och svag svaghet noteras.

diagnostik

Om efter att ha läst listan över symptom, har du hittat en match med sin egen situation - det är bättre att spela säkert och gå till kliniken, där hjärtsjukdomar avslöjar en exakt diagnos.

Den initiala diagnosen kan bestämmas med hjälp av en puls (mätning, i vila). Med hjälp av palpation undersöks patienten, hjärtslaget lyssnas på för att upptäcka ljud och ändra ton. Lungorna kontrolleras också, leverns storlek bestäms.

Det finns flera effektiva metoder som kan upptäcka hjärtefekter och, på grundval av de erhållna uppgifterna, föreskriva lämplig behandling:

 • fysiska metoder
 • EKG utförs för att diagnostisera blockad, arytmi, aortinsufficiens;
 • Phonocardiography;
 • Hjärtradio
 • ekokardiografi;
 • MRI av hjärtat;
 • laboratorieteknik: reumatoid test, OAK och OAM, bestämning av blodsockernivån och kolesterol.

behandling

Med hjärtfel är konservativ behandling för att förhindra komplikationer. Även alla ansträngningar av terapeutisk terapi syftar till att förebygga återfall av en primär sjukdom, till exempel reumatism, infektiv endokardit. Korrigering av rytmförstöring och hjärtsvikt är under kontroll av en hjärtkirurg. Baserat på hjärtsjukdomens form föreskrivs behandling.

Konservativa metoder är inte effektiva i medfödda patologier. Målet med behandlingen är att hjälpa patienten och förebygga hjärtinfarkt. Endast läkaren bestämmer vilka drycker som ska tas med hjärtsjukdom.

Följande läkemedel visas vanligtvis:

 • hjärtglykosider;
 • diuretika;
 • att stödja immunitet och antioxidant effekt gäller vitaminerna D, C, E;
 • beredningar av kalium och magnesium;
 • hormonella anabola medel;
 • när akuta attacker uppträder vid inandning med syre;
 • i vissa fall antiarytmiska droger;
 • i vissa fall kan ordinera droger för att minska blodpropp.

Folkmekanismer

 1. Råtsaft. I kombination med honung med 2: 1 kan du behålla hjärtaktiviteten.
 2. En blandning av mamma och mormor kan beredas genom att fylla 20 g löv med 1 liter kokande vatten. Att insistera agenten är det nödvändigt några dagar på en torr mörk plats. Sedan filtreras infusionen och tas efter en måltid 2 gånger om dagen. En enstaka dos är från 10 till 20 ml. Hela behandlingstiden ska ligga i ca en månad.

drift

Kirurgisk behandling av medfödda eller förvärvade hjärtfel utförs på samma sätt. Skillnaden är endast i åldern av patienter: De flesta barn med allvarliga patologier arbetar under det första året av livet för att förhindra utveckling av dödliga komplikationer.

Patienter med förvärvade defekter drivs vanligtvis efter 40 år, i etapper när tillståndet hotar (stenos av ventiler eller genomströmningar med mer än 50%).

Det finns många alternativ för kirurgisk ingrepp med medfödda och förvärvade brister. De inkluderar:

 • plast av defekter med plåster;
 • proteser av artificiella ventiler;
 • excision av den stenotiska öppningen;
 • i allvarliga fall - hjärt-lungtransplantation.

Vilken typ av operation kommer att utföras, löses av hjärtkirurg i en individuell ordning. Observera patienten efter operation i 2-3 år.

Efter att ha utfört någon operation för hjärtfel är patienterna i rehabiliteringscentrum, tills de slutför hela behandlingen med terapeutisk restorativ terapi med trombosprofylax, förbättrad myokardär nutrition och behandling av ateroskleros.

utsikterna

Trots att kompensationssteget (utan kliniska tecken) vissa hjärtfel beräknade i årtionden, kan den totala livslängden minskas, eftersom hjärtat är skyldig att "slitas ut" för att utveckla hjärtsvikt med nedsatt försörjning och näring av alla organ och vävnader blod, vilket leder till en dödlig resultatet.

När kirurgisk korrigering av felet liv prognosen för ett positivt mottagande på villkor av läkemedel som ordinerats av läkare och förebyggande av komplikationer.

Hur många lever med hjärtsjukdom?

Många som hör en sådan hemsk diagnos ställer omedelbart frågan - "Hur många lever med sådana laster? ". Det finns inget entydigt svar på denna fråga, eftersom alla människor är olika och olika är också kliniska situationer. De lever så länge som deras hjärta kan fungera efter konservativ eller operativ behandling.

Om hjärtfel uppstår, innefattar förebyggande och rehabilitering ett övningssystem som ökar nivån på kroppens funktionella tillstånd. Systemet för hälsofrämjande fysisk utbildning syftar till att öka nivån på patientens fysiska tillstånd till säkra värden. Det ordineras för förebyggande av hjärt-kärlsjukdomar.

Rita slutsatser

Hjärtinfarkt och stroke är orsaken till nästan 70% av alla dödsfall i världen. Sju av tio personer dör på grund av blockering av hjärtat eller hjärnans artärer.

Särskilt skrämmande är det faktum att många människor inte ens misstänker att de har högt blodtryck. Och de saknar möjligheten att rätta till någonting, bara dömma sig till fördärv.

 • huvudvärk
 • Hjärtklappningar
 • Svarta prickar framför ögonen (flugor)
 • Apati, irritabilitet, sömnighet
 • Otydlig syn
 • svettning
 • Kronisk trötthet
 • Svullnad i ansiktet
 • Numbness och frossa i fingrarna
 • Tryck hoppar
Även ett av dessa symptom borde få dig att tänka. Och om det finns två, tveka inte - du har högt blodtryck.

Hur man behandlar högt blodtryck, när det finns ett stort antal droger som kostar mycket pengar?

De flesta droger kommer inte göra något bra, och några kan till och med skada! För närvarande är det enda läkemedlet som officiellt rekommenderas av hälsovårdsministeriet för behandling av högt blodtryck Giperium.

till Kardiologinstitutet tillsammans med hälsovårdsministeriet utför programmet " utan högt blodtryck"Inom ramen för vilket läkemedlet Giperium är tillgängligt gratis, alla invånare i staden och regionen!

Medfödd hjärtsjukdom

Medfödd hjärtsjukdom är en hjärtfel, med ett medfödt ursprung. I princip en sådan patologi påverkar hjärt septum, påverkar artären som levererar blod till lungorna venösa eller en av de stora arteriella vaskulära systemet - aorta, och inträffar nezarastanie Botallova kanal (CAP). Med medfödd hjärtsjukdom är blodförflyttningen i blodcirkulationen (BPC) och liten (ICC) cirkulerad.

Hjärtfel är en term som förenar vissa hjärtsjukdomar, vars huvudsakliga preferens är en förändring i hjärtklaffapparatens anatomiska struktur eller dess största kärl, liksom tillväxten av skiljeväggarna mellan hjärtatrierna eller hjärtkammarna.

Orsaker till medfödd hjärtsjukdom

De främsta orsakerna till medfödd hjärtsjukdom är störningar från kromosomerna - det är nästan 5%; mutation av genen (2-3%); olika faktorer, såsom alkoholism och narkotikamissbruk av föräldrar; Infektionssjukdomar under den första tredjedel av graviditeten (rubella, hepatit), medicinering (1-2%) och ärftlig predisposition (90%).

Med olika snedvridningar av kromosomer uppträder deras mutationer i en kvantitativ och strukturell form. Om aberrationer av kromosomer med stor eller medelstorlek uppstår leder detta i grunden till ett dödligt utfall. Men när förvrängningar uppstår med livskompatibilitet är det då att det finns olika typer av medfödda sjukdomar. När en tredje kromosom uppträder i kromosomsatsen uppstår defekter mellan ventilerna hos ventilerna hos den atriella och ventrikulära septa eller en kombination av dem.

Medfödd hjärtsjukdom med förändringar i sexkromosomer är mycket mindre vanliga än med trisomautosomer.

Mutationer av en gen leder inte bara till medfödd hjärtsjukdom, men också till utveckling av anomalier hos andra organ. Utvecklingsfel hos CVS (kardiovaskulärt system) är associerade med syndromet av autosomalt dominant typ och autosomalt recessivt. Dessa syndrom karakteriseras av ett mönster av skada på systemet i en lätt eller tung grad av svårighetsgrad.

Bildandet av medfödd hjärtsjukdom kan bidra till olika miljöfaktorer som skadar kardiovaskulärsystemet. Bland dem kan man identifiera röntgenstrålning, som en kvinna kunde få under första halvåret av graviditeten; strålning av joniserade partiklar; vissa typer av läkemedel infektionssjukdomar och virusinfektioner; alkohol, droger etc. Därför fick hjärtsjukdomar som bildades under inflytande av dessa faktorer namnet embryopati.

Under påverkan av alkohol ofta bildat VSD (Ventrikelseptumdefekt), PDA (öppetstående ductus arteriosus) abnormalitet hos interatriala skiljeväggen. Till exempel leder antikonvulsiva läkemedel till utveckling av stenos av lungartären och aorta, koagulering av aorta, OAP.

Etylalkohol är i första hand bland giftiga ämnen, vilket bidrar till förekomst av medfödda hjärtfel. Ett barn född under påverkan av alkohol kommer att ha ett embryofytisk alkohol syndrom. Mödrar som lider av alkoholism ger livet till nästan 40% av barn med medfödd hjärtsjukdom. Alkohol är särskilt farlig under den första tredjedel av graviditeten - detta är en av de mest kritiska perioderna av fosterutveckling.

Mycket farligt för barnets framtid är det faktum att den gravida kvinnan led rubella. Denna sjukdom orsakar ett antal patologier. Och hjärtets medfödda patologi är inget undantag. Incidensen av medfödd hjärtsjukdom efter rubella varierar från 1 till 2,4%. Bland hjärtsjukdomar finns de vanligaste i praktiken: OAA, AVK, tetralogi av Fallot, DMZHP, lungartärstens stenos.

Data från experiment visar att nästan alla medfödda hjärtefekter är i grunden av genetiskt ursprung, vilket är förenligt med multifaktoriellt arv. Naturligtvis finns deterozygositet av genetisk natur och vissa former av UPU är associerade med mutationer av en gen.

Förutom de etiologiska faktorerna är orsakerna till medfödd hjärtsjukdom också en riskgrupp, där kvinnor faller i åldern. ha kränkningar av det endokrina systemet; med toxicoser under de tre första månaderna av graviditeten som har dödfödda barn i historien, liksom redan befintliga barn med medfödd hjärtsjukdom.

Medfödda hjärtsjukdomssymptom

Den kliniska bilden av medfödd hjärtsjukdom kännetecknas av kännetecknen av defektens struktur, återhämtningsprocessen och komplikationer som uppstår genom olika etiologier. Först alla symptom på medfödd hjärtsjukdom inkluderar andfåddhet som förekommer på en bakgrund av små fysisk ansträngning, hjärtklappning, periodisk svaghet, blekhet eller cyanos i ansikte, hjärta smärta, svullnad och svimning.

Medfödda hjärtfel kan förekomma med jämna mellanrum, och därför utmärks tre huvudfaser.

I den primära fasen, adaptiv, försöker patientens kropp att anpassa sig till störningar i cirkulationssystemet, som orsakas av en utvecklingsfel. Som ett resultat är symptomen på manifestationen av sjukdomen vanligen inte särskilt uttalade. Men under en allvarlig kränkning av hemodynamik utvecklas hjärtkompensation snabbt. Om patienter med medfödd hjärtsjukdom inte dör under sjukdomsfasens första fas, kommer det inom 2-3 år att bli förbättringar i hälsotillståndet och deras utveckling.

I den andra fasen noteras relativ kompensation och förbättring av det allmänna tillståndet. Och för den andra kommer oundvikligen den tredje, när alla adaptiva förmågor hos organismen i slutet, utvecklar en dystrophic och degenerativ natur av förändringarna i hjärtmuskeln och olika organ. I grunden leder terminalfasen till patientens död.

Bland de mest uttalade symtomen på medfödd hjärtsjukdom är hjärtstörning, cyanos och hjärtsvikt.

Buller i hjärtat av en systolisk karaktär och varierande intensitet noteras i nästan alla typer av laster. Men ibland kan de vara helt frånvarande eller manifestera som impermanens. Ljuden av den bästa hörbarheten är som regel lokaliserade i övre vänstra övre delen av sternum eller nära lungartären. Även en liten ökning i hjärtans form gör det möjligt att lyssna på hjärtstörningar.

Under stenos av lungartären och TMS (transponering av huvudkärlen) framträder cyanos kraftigt. Och med andra typer av missbildningar kan det vara helt frånvarande eller litet. Cyanos har ibland en permanent karaktär eller visas under gråt, gråt, det vill säga med periodicitet. Detta symtom kan åtföljas av en förändring i fingrarna och naglarna. Ibland uttrycks ett sådant symptom av pall hos en patient med medfödd hjärtsjukdom.

Med vissa typer av laster kan hjärtmässighet förändras. Och dess ökning kommer att bero på lokalisering av förändringar i hjärtat. För att göra en noggrann diagnos, ta reda på en röntgen med hjälp av både anti-ografi och kymografi för att fastställa hjärtat och hjärtpulsen.

Med hjärtsvikt kan spasmer i perifera kärl utvecklas, vilket kännetecknas av blanchering, kylning av extremiteterna och nosspetsen. Spasm manifesteras som en anpassning av patientens kropp till hjärtsvikt.

Medfödd hjärtsjukdom hos nyfödda

Spädbarn har ett ganska stort hjärta, vilket har betydande säkerhetskopieringsmöjligheter. Medfödd hjärtsjukdom bildas vanligen vid 2-8 veckors graviditet. Orsaken till hans utseende i barnet är olika sjukdomar hos moderen, smittsam och viral; den framtida moderens arbete med skadlig produktion och, naturligtvis, den ärftliga faktorn.

Cirka 1% av nyfödda har hjärt-och kärlsjukdomar. Nu är det inte svårt att på ett tidigt stadium noggrant diagnostisera medfödd hjärtsjukdom. Således hjälper det att rädda många barns liv, med hjälp av medicinsk och kirurgisk behandling.

Medfödd hjärtsjukdom diagnostiseras oftast hos manliga barn. Och för olika defekter kännetecknas av en viss sexuell predisposition. Exempelvis råder OAD och VSD hos kvinnor och aortastensos, medfödd aneurysm, koagulering av aorta, tetralogi av Fallot och TMA - hos män.

En av de vanligaste förändringarna i barnets hjärta är att septum inte öppnas - detta hål är av onormal natur. I grund och botten är det VSW, som ligger mellan hjärtans övre kamrar. Under hela perioden av barnets första år kan vissa mindre defekter i skiljeväggarna spontant stänga och inte påverka barnets fortsatta utveckling negativt. Tja, för stora patologier indikeras kirurgiskt ingrepp.

Det fosterkardiovaskulära systemet före födseln är en cirkulation som omger lungorna, det vill säga att blodet inte flyter där, men cirkulerar genom artärkanalen. När ett barn är födt stängs denna kanal vanligtvis inom några veckor. Men om det inte händer så blir barnet upplagt av OAU. Detta skapar en viss belastning på hjärtat.

Orsaken till svåra former av cyanos hos barn är införlivandet av två stora artärer, när lungartären är ansluten till vänster ventrikel och aorta till höger kammare. Detta anses vara en patologi. Utan kirurgiskt ingripande dör nyfödda genast under de första dagarna av livet. Dessutom har barn med allvarliga medfödda hjärtfel sällan hjärtattacker.

Karaktäristiska tecken på medfödd hjärtsjukdom hos barn är dåligt viktiga, snabb trötthet och hudfärg.

Medfödd hjärtsjukdom behandling

Medfödda hjärtfel kan ibland ha en annan klinisk bild. Därför beror metoderna för behandling och vård till stor del på svårighetsgraden och komplexiteten hos sjukdomens kliniska manifestationer. I grund och botten, när patienten är fullt kompenserad för fläcken, är livsättet helt normalt, som hos friska människor. Sådana patienter behöver som regel inte samråd med läkare. De kan ges rekommendationer, vars syfte är att hålla defekten i ett kompensationsläge.

Först och främst bör en patient som lider av medfödd hjärtsjukdom begränsas till hårt fysiskt arbete. Det arbete som påverkar patientens välbefinnande är tillrådligt att byta till en annan typ av aktivitet.

En person som har en medfödd hjärtsjukdom i en anamnese bör vägra att delta i komplexa sport och delta i tävlingar. För att minska belastningen på hjärtat ska patienten sova i ca åtta timmar.

Korrekt näring bör vara för livet att följa med patienter med medfödd hjärtsjukdom. Mat bör tas 3 gånger om dagen för att säkerställa att riklig mat inte leder till stress på hjärt-kärlsystemet. All mat bör inte innehålla salt, och när hjärtsvikt uppstår, bör saltet inte överskrida fem gram. Man bör komma ihåg att endast kokta livsmedel bör ätas, eftersom de är bättre lämpade för matsmältningen och avsevärt minskar belastningen på alla matsmältningsorgan. Kategoriskt bör man inte röka och ta alkoholhaltiga drycker för att inte provocera ett kardiovaskulärt system.

En av de metoder för behandling av medfödd hjärtsjukdom är läkemedlet när det är nödvändigt att öka den kontraktila funktionen av hjärtat, reglera vatten-salt metabolism, och ta bort från kroppen en överdriven mängd vätska, såväl som för att hålla kampen med förändrade hjärtrytm och förbättra de metaboliska processer i myokardiet.

Behandling av medfödd hjärtsjukdom förändras ibland på grund av felets särdrag och svårighetsgrad. Patientens ålder och övergripande hälsa beaktas också. Till exempel behöver barn med små former av hjärtfel ibland inte behandling. Och i vissa fall måste man omedelbart genomföra kirurgisk ingrepp även i barnsädan.

Praktiskt taget cirka 25% av barn med medfödd hjärtsjukdom behöver akut tidig operation. För att bestämma felets placering och dess svårighetsgrad, under de första dagarna av livet, sätts barn i kateter i hjärtat.

Den huvudsakliga operativa metoden för behandling av medfödd hjärtsjukdom är metoden för djuphypertension, där stark kyla används. Denna typ av operation sker genom att barn har ett hjärta i storlek med en valnöt. Genom att tillämpa denna metod för hjärtoperationer har kirurgen möjlighet att utföra en komplex operation för att återställa hjärtat, som ett resultat av sin fullständiga avkoppling.

För närvarande används andra radikala metoder för behandling av medfödda hjärtsjukdomar allmänt. Bland dem är den kommisurotomi förekommande fall dissektion fuserad protetiska ventiler och, när de tas bort modifierad mitral eller tricuspid atrioventrikulär ventil och sedan ventilprotesen sys. Efter sådana kirurgiska ingrepp, särskilt mitral commissurotomi, är prognosen för kirurgisk behandling positiv.

I grund och botten återkommer patienter efter operationer till sin normala livsstil, de kan arbeta. Barn begränsar sig inte i fysiska förmågor. Ändå måste alla som har genomgått hjärtkirurgi fortsätta att observeras av den behandlande läkaren. En vice som har reumatisk etiologi kräver upprepad förebyggande.

Hjärtfel hos barn och vuxna: kärnan, tecken, behandling, konsekvenser

Det okända är alltid, åtminstone alarmerande eller rädd, och rädsla förlamar personen. Felaktiga och förhastade beslut fattas på den negativa vågen, och deras konsekvenser förvärrar tillståndets tillstånd. Då igen, frukta och - igen felaktiga beslut. I medicin kallas denna "looped" situation cirkulus mortum, en ond cirkel. Hur kommer man ut av det? Låt en grund, men sann kunskap om grunden för problemet, hjälpa till att lösa det tillräckligt och i tid.

Vad är hjärtsjukdom?

Varje kropp i vår kropp är skapad för att fungera rationellt i det system som det är avsett för. Hjärta refererar till cirkulationssystem, hjälper till att flytta blod och mättnad med syre (O2) och koldioxid (CO2). Fyllning och kontrakt, det "trycker" blodet längre in i stora och sedan små fartyg. Om den normala (normala) strukturen i hjärtat och dess stora kärl störs - antingen före födseln eller efter födseln som en komplikation av sjukdomen, då kan vi prata om vice. Det är hjärtfelet är en avvikelse från normen som stör blodsframsteg eller förändrar fyllningen med syre och koldioxid. Naturligtvis uppstår problem för hela organismen, mer eller mindre uttalad och av varierande grad av fara.

Lite om cirkulationens fysiologi

Människans hjärta, som alla däggdjur, delas av en tät delning i två delar. Den vänstra pumpen blodarteriell blod, den är ljusröd och rik på syre. Högerblod, det är mörkare och mättat med koldioxid. Normalt septum (det kallas interventrikulär) har inga hål, och blodet i hjärthålen (atria och ventriklarna) blandas inte.

venös Blod från hela kroppen går in i högra atrium och ventrikel, sedan in i lungorna, där det ger CO2 och tar emot O2. Där blir det till a arteriell, passerar vänstra atrium och ventrikel, enligt systemet med blodkärl når organen, ger dem syre och tar koldioxid, och blir till en venös. Nästa - igen i höger sida av hjärtat och så vidare.

Cirkulationssystemet är stängd, därför kallas det "cirkulationssystem". Det finns två sådana cirklar, i båda är hjärtat inblandat. Cirkeln "högra ventrikel - lungor - vänstra atrium" kallas liten, eller lungorna: i lungorna blir det venösa blodet arteriellt och överförs vidare. Cirkeln "vänster ventrikel - organ - rätt atrium" kallas stor, passerar på sin väg, omvandlas blodet från artären igen till ett venöst blod.

funktionellt vänster atrium och ventrikeln upplev en hög belastning, eftersom en stor cirkel är "längre" än en liten. Därför, till vänster, är hjärtens normala muskelvägg alltid något tjockare än till höger. Stora kärl som kommer in i hjärtat kallas vener. Utgående - artärer. Normalt kommunicerar de inte alls, isolerar flödet av venöst och arteriellt blod.

ventiler hjärtan ligger mellan atria och ventriklarna, och vid gränsen för ingång och utgång av stora fartyg. Oftast finns det problem med mitral ventil (tvåskalig, mellan vänstra atrium och ventrikel), på andra plats - aorta (vid utgången av aortan från vänster kammare), då tricuspid (tricuspid, mellan högra atrium och ventrikel), och i "utomstående" lungventilen, på väg ut ur höger kammare. Ventiler är huvudsakligen inblandade i manifestationer av förvärvade hjärtfel.

Video: Principer för blodcirkulation och hjärtarbete

Vad är hjärtfel?

Tänk på klassificeringen, enligt uttalandet anpassat för patienter.

 1. Medfödd och förvärvad - förändringar i normal struktur och ställning hjärta och hans stora fartyg uppträdde antingen före eller efter födseln.
 2. Isolerade och kombinerade - ändringarna är antingen singel eller flera.
 3. Med cyanos (så kallad "blå") - huden ändrar sin normala färg till en cyanotisk nyans, eller utan cyanos. skilja cyanos generaliserad (vanligt) och akrocyanos (fingrar och tår, läppar och näsa, öron).

I. Medfödda hjärtsjukdomar (CHD)

Brott på barnets anatomiska struktur bildas i utero (under graviditeten), men bara efter födseln. För att få en mer komplett bild av problemet, se bilderna av hjärtfel.

För att göra det lättare, klassificerades de, med utgångspunkt i blodflödet genom lungorna, det vill säga liten cirkel.

 • Med ökande pulmonalt blodflöde - med cyanos och utan det
 • CHD med normal lungcirkulation;
 • CHD med minskat blodflöde genom lungorna - med cyanos och utan det.

Defekt av interventrikulär septum (DMVD)

VSD uppträder oftast, vanligtvis i kombination med andra anomalier. Genom hålet, det arteriella blodet från vänster ventrikel (det finns högre tryck) går till höger, ökar belastningen på liten cirkel, och sedan - och på vänster sida av hjärtat. Den muskulösa väggen är förstorad och det "sfäriska" hjärtat syns på röntgenbilden.

behandling: om öppningen av septum är liten och inte speciellt påverkar blodcirkulationen, är kirurgi inte nödvändig. Vid allvarliga sjukdomar är kirurgi nödvändigt - hålet sutureras, interventrikulär septum blir normal.

prognos: patienter lever länge, i en mycket avancerad ålder.

Frånvaro av en interventrikulär septum, eller dess stora defekt

Ett annat namn - Eisenmenger komplex. Blod blandas i ventriklerna, därför är syrgasnivån låg cyanos stark. överbelastad liten cirkel blodcirkulationen, är hjärtat sfäriskt förstorat. Wieden hjärtpulver, pulsering till höger, för att minska andnöd patienter squat (den så kallade tvingad position).

prognos: utan adekvata åtgärder lever patienter sällan till 20 till 30 år.

Öppna ovala öppningen

Övervälj inte septum mellan atrierna. Blodet går från vänster till höger, längs tryckgradienten, höger atriums vägg och ventrikeln förtorkas, trycket ökar. Nu återställs redan till höger - till vänster, och hjärtat ökar (hypertrofi) i vänstra delarna.

Ett litet hål ger inte speciella manifestationer, människor lever bra med det. Om felet uttrycks är det synligt akrocyanos, plågad av andfåddhet.

Associerad defekt: oinfekterad oval bländare och förminskning mitral eller aorta ventiler. Hjärtat ökar i storlek, "hjärtpulver"- sternum utskjuter framåt, pallor, andfåddhet.

behandling: operativt, om fel är allvarligt uttryckt och funktionellt farligt.

prognos: vid en isolerad defekt - positiv, vid kombinerad försiktighet (beroende på ett stadium av störning av blodflödet).

Icke-infektion i den arteriella (botallova) kanalen

Efter barnets födelse, kommunikationen mellan aorta och lungartären. Återigen, samma princip: blodet lämnar högtryckszonen i den nedre zonen, det vill säga från aorta till botanalkanal i lungartären. Venöst blod blandas med arteriell, liten cirkel upplever en överbelastning. Först finns det en ökning i höger och sedan vänster ventrikel. Pulseringen av artärer på nacken är synlig, utvecklas cyanos och stark andfåddhet (brist på luft).

Prognos och behandling: En sådan defekt, om diametern hos en icke övervuxen kanal är liten, kan inte vara länge och förorenar inte livet. Om felet är allvarligt är operationen oundviklig, och prognosen är i de flesta fall negativ.

Förvrängning (koarctation) av aortan

Observeras längs bröstkorgs- och bukdelarna aorta, oftare i isthmusens område. Blodet kan normalt inte strömma ner, ytterligare kärl utvecklas mellan kroppens övre och nedre del.

symptom: värme och brännande känsla i ansiktet, tyngd i huvudet, domningar i benen. Pulsen är ansträngd på händerens artärer och på benen - försvagad. Det arteriella trycket som mäts på händerna är mycket högre än på benen (vi mäter bara ljuger!).

Behandling och prognos: En operation behövs för att ersätta den trånga aortaplatsen med en transplantation. Efter behandlingen lever människor länge och upplever inte några besvär.

Fallotens tetrad

Fallot tetralogi är den tyngsta och mest frekventa defekten hos nyfödda. Anatomiskt kombinerad, med en överträdelse av utgången från lungartärens högra kammare och dess inskränkning, en stor öppning i interventrikulär septum, dekstrapozitsiey (ligger till höger, inte till vänster, som i normen) av aortan.

symptom: cyanos även efter små belastningar, utveckla anfall med svår andnöd och förlust av medvetande. Violerade arbetet i mage och tarmar, det finns störningar i nervsystemet, tillväxten och utvecklingen av barnet saktade.

behandling: i inte allvarliga fall - operationen elimineras stenos (förträngning) av lungartären.

prognos: ogynnsamma. Med en stark cyanos och djupa utvecklingsstörningar kan barn tyvärr inte leva länge.

Konstruktion (stenos) i lungartären mun

Vanligtvis är problemet i fel utveckling ventilring, mindre ofta kan orsaken till lindning av lungartären vara svullnad eller förstoring (aneurysm) av aortan. Barn försvinner under utveckling (infantilism), händer cyanotiska och kalla, ibland synliga hjärtpulver. Fingrets karaktär är karakteristisk: de blir som trummor - med förstorade och förtjockade tips De viktigaste komplikationerna - hjärtinfarkt (död) av lung- och purulenta processer, trombi, ungefär i 1/3 av fallen - tuberkulos.

Hur man behandlar: enda operation.

prognos: beroende på närvaron och svårighetsgraden av komplikationer.

sammanfattning: medfödda hjärtfel, i de flesta fall är det möjligt att bota, både hos barn och hos vuxna. Operationer i hjärtat ska inte frukta, nu tekniken förbättras och hjärtkirurger kontinuerligt utbildas. Resultatet beror till stor del på patientens allmänna tillstånd och vid operationens gång.

Video: Medfödd hjärtsjukdom hos barn

II. Förvärvade hjärtsjukdomar

Under perioden från födsel till problembildning har hjärtat en normal struktur, blodflödet är inte stört, personen är helt frisk. Den främsta orsaken till förvärvade hjärtfel är reumatism eller andra sjukdomar, med lokalisering patologisk (i samband med sjukdomen) processer i hjärtat och de stora kärl som lämnar den. Ändrade ventiler kan begränsa öppningarna för inmatning och utträde av blod - detta kallas stenos, eller utvidga dem jämfört med normen, vilket bildar en funktionell misslyckande ventiler.

Beroende på omfattningen av defekten och störningen av blodflödet, kompenseras (på grund av förtjockning av hjärtans väggar och förstärkning av sammandragningar, blodet passerar i normala volymer) och dekompenserad (hjärtat ökar för mycket, muskelfibrerna får inte rätt näring, kraften i sammandragningar faller) av de förvärvade defekterna.

Mitralventilinsufficiens

Arbetet med en sund (övre) och skadad (nedre) ventiler

Ofullständig tillslutning av ventilerna är resultatet av deras inflammation och konsekvenser i form av skleros (ersättning av "arbets" elastiska tyger med styva bindefibrer). Blod vid en reduktion vänster ventrikel kastas i motsatt riktning, in vänster atrium. Som ett resultat behövs en stor kraft av sammandragningar för att "återvända" blodet till sidan aorta, och hypertrofi (förtjockar) hela vänstra sidan av hjärtat. Gradvis utvecklas misslyckande i en liten krets, och då - kränkning av utflöden venös blod från den stora cirkeln av blodcirkulationen, den så kallade stillastående insufficiensen.

symptom: mitral rodnad (rosa - blå färg på läpparna och kinderna). Bröstskakan, det känns även för hand - det kallas kattrengöring, och akrocyanos (cyanotisk nyans av borstar och fingrar i fötter, näsor, öron och läppar). Sådana pittoreska symptom är endast möjliga med dekompenserad vice och med kompenseras de existerar inte.

Behandling och prognos: i försummade fall, för förebyggande cirkulationsinsufficiens, ersättning av ventilen på protesen krävs. Patienterna lever länge, många vet inte ens om sjukdomen, om det är kompensationsstadier. Det är viktigt att behandla alla inflammatoriska sjukdomar i tid.

figur: protetisk mitralventil

Mitralstenos (förminskning av ventilen mellan vänstra atrium och ventrikel)

Stenos av mitralventilen är vanligare (2-3 gånger) hos kvinnor jämfört med män. Orsak - reumatiska förändringar endokardiell, hjärtans inre skal. En sådan vice händer sällan isolerade, vanligen kombineras det med aortaklappens problem och tricuspid.

Blod kommer inte i normal mängd från atrierna i vänster ventrikel, trycket i systemet ökar vänster atrium och lungor (på dem är arteriellt blod från lungorna in i hjärtat), det finns en attack lungödem. Lite mer detaljerad: I lungorna finns det en substitution av CO2 för syre i blodet, det händer genom det minsta, med en vägg av endast en cell tjock, kapillärer av alveoler (Bubblor). Om blodtrycket stiger i lungkapillärsystemet, pressas den flytande delen in i alveolär kavitet och fyller dem upp. När du andas in, luften "skumar" denna vätska och förvärrar problemet med gasutbyte.

Målning av lungödem: bubblande andetag, rosa skum från munnen, en vanlig cyanos. I sådana fall omedelbart kallar "snabbt", och före ankomsten av läkare Seat personen om det är ett diuretikum i ampuller och du vet hur man gör injektioner - Skriv läkemedel intramuskulärt. Målet är att minska vätskevolymen och därigenom minska trycket i liten cirkel och ödem.

konsekvenser: efter ett förfallodag, om problemet inte är löst, mitral lunga med skleros vävnad och en minskning av användbarheten av gasutbyte lungans volym.

symptom: andfåddhet, mitral rodnad och akrocyanos, attacker hjärtastma (andning är svårt, och med bronkial astma det är svårt för en person att andas ut) och lungödem. Om mitral stenos dök upp i barndomen ser du en minskning thorax till vänster (Botkins symptom), en backwardness i utveckling och tillväxt.

Behandling och prognos: Det är viktigt att i god tid bestämma hur kritisk inskränkning är mitralöppning. Om förträngningen är liten, lever en person ett normalt liv, men med ett område på mindre än 1,5 kvadratcentimeter krävs kirurgi. Efter det måste du regelbundet gå igenom antireumatiska behandlingskurser.

Insufficiens hos aorta ventiler

Aorta hjärtefekter - för det andra i frekvens, är vanligare hos män, i 1/2 fall kombinerat med mitralfel. Orsaken till förekomsten kan antingen vara reumatisk, och aterosklerotisk förändringar aorta.

Under systole (sammandragning och kompression) vänster ventrikel, blod passerar in aorta, det här är normalt. Om aortaklaff helt inte stängd, eller aortaöppning utvidgas, återvänder blodet tillbaka till vänster ventrikel under hans "avkoppling" diastole. Det är överväxt och expansion av dess hålighet (dilation), först enbart kompensations (tillfällig "utjämning" av olägenheter för att bevara funktionen) och sträckte sig sedan vänster atrium och mitralöppning. Som ett resultat får vi stagnation i liten cirkel, hypertrofi muskulösa väggar i hjärtat.

symptom: om defekten dekompenserad, vid mätning blodtryck lägre nummer (diastoliskt tryck) kan falla nästan till noll. Patienter klagar på yrsel, om kroppens position förändras snabbt (det är lätt - upp), attacker av kvävning på natten. Hud blek, synlig pulsering av artärer på nacken (karotid dans) och skakar på huvudet. elever ögon och kapillärer under naglarna (synlig när du trycker på nagelplatta) pulserar också.

behandling: förebyggande - när kompenseras vice, radikal - artificiell sysad aortaklaff.

prognos: isolerad defekt cirka 30% hittas av en slump, med en rutinundersökning. Om defekten ventil är liten och det finns inget uttryckt hjärtsvikt, människor vet inte ens om vice och lever ett helt liv.

Konsekvensen av aorta defekt är hjärtsvikt, stagnation av blod i ventrikeln

Stenos av aorta mynning, isolerad vice

Svårt att lämna blodet från vänster ventrikel i aorta: detta kräver mer ansträngning och hjärtens muskulösa väggar tjocknar. Ju mindre aortaöppning, desto mer uttalad hypertrofi vänster ventrikel.

symptom: i samband med en minskning av inkomsten arteriellt blod till hjärnan och andra organ. Pallor, yrsel och svimning, hjärtpulver (om defekten utvecklats som ett barn), angreppssmärta i hjärtat (angina).

behandling: Vi reducerar fysiska övningar, vi utför reparativ behandling - om inte uttryckt cirkulationsinsufficiens. I allvarliga fall, endast kirurgi, byte av ventilen eller dissektion av sina ventiler (kommisurotomi).

Kombinerad aorta missbildning

Två i ett: misslyckande ventiler + förträngning aortaöppning. sådan aorta missbildning hjärtat är mycket vanligare än isolerat. Tecknen är desamma som för aorta stenos, Endast mindre synlig. I allvarliga fall börjar stagnation liten cirkel, åtföljd av hjärtastma och lungödem.

behandling: symptomatisk och förebyggande - i milda fall, i allvarliga fall - operation, ersättning aorta ventil eller dissektionen av dess "smälta" flikar. Prognosen för livet är gynnsam, med adekvat och snabb behandling.

Video: orsaker, diagnos och behandling av aortastenos

Insufficiens av tricuspid (tricuspid) ventil

På grund av lös stängning ventil,blod från höger kammare kastas tillbaka in i right atrium. Hans förmåga kompensera för en defekt Det är inte högt, så det börjar snabbt trängsel av venöst blod i en stor cirkel.

symptom: cyanos, vener nacken är full och pulserande, arteriellt tryck något minskat. I svåra fall, svullnad och ascites (ackumulering av vätska i bukhålan). Behandlingen är konservativ, främst för eliminering venös stasis. Prognosen är beroende av tillståndets allvar.

Stenos av rätt atrioventrikulär (mellan högra atrium och ventrikel)

Svårt utflöde av blod från right atrium i höger kammare. Venös trängsel sprider sig snabbt till lever, det ökar, utvecklar sedan hjärtfibros i levern - Aktiv vävnad ersätts bind (Scar). visas ascites, vanligt svullnad.

symptom: smärta och en känsla av tyngd i hypokondri höger cyanos med en gul nyans, alltid - pulsering livmoderhinnor. Blodtryck reducerad; lever ökas, pulserar.

behandling: syftar till att minska ödem, men det är bättre att inte dra med kirurgi.

prognos: Det normala hälsotillståndet är möjligt med måttligt fysiskt. aktivitet. Om det fanns förmaksflimmer och cyanos - snabbt till hjärtkirurg.

sammanfattning: köpt - mestadels reumatisk hjärtsjukdomar. Deras behandling är inriktad både på den underliggande sjukdomen och på att minska konsekvenserna av defekten. Vid allvarlig nedbrytning av cirkulationen är endast operationerna effektiva.

Viktigt! Behandling av hjärtfel kan vara mer sannolikt att lyckas om människor är i rätt tid för att se en läkare. Och missnöjen, som orsaken till esculapusens utseende, är absolut inte obligatorisk: du kan helt enkelt begära råd och om nödvändigt genomgå grundskrifter. En smart läkare tillåter inte att hans patienter blir sjuka. En viktig anteckning: Doktorns ålder spelar ingen roll. Egentligen viktigt är hans yrkesnivå, förmåga att analysera och syntetisera, intuition.