Huvud / Diagnostik

Konsekvenser och chanser att överleva efter en stor hjärtattack, hur man förbättrar prognosen

Från denna artikel kommer du att lära dig: vilka konsekvenser och chanser att överleva med en stor hjärtattack, vilka faktorer förbättrar eller förvärrar prognosen för denna sjukdom. Hur man förbättrar återhämtningen efter hjärtattack.

Myokardinfarkt (förkortat MI) är en av de farligaste för livs- och hälsoförhållanden, vilket kan orsaka många allvarliga konsekvenser, både omedelbart efter dess utveckling och efter ganska lång tid. Frekvensen och allvarlighetsgraden av dessa konsekvenser, risken för dödsfall beror på myokardinfarktets storlek, graden av störning i vänster ventrikels funktion, typen av behandling som utförts och andra faktorer som är relaterade till patientens hälsotillstånd. Den kumulativa effekten av dessa faktorer kan ändra dödligheten inom 30 dagar efter utvecklingen av en stor MI från 3% till 36%.

Klicka på bilden för att förstora

Beroende på storleken på hjärtmuskelfokusens fokus, som bestäms av de karakteristiska förändringarna på elektrokardiogrammet, särskiljs en storskalig (stor) och litenskalig MI. Huvudskillnaderna mellan dessa former är diametern hos den tromboserade kransartären och storleken på delen av myokardiet (hjärtmuskeln) som saknar blodtillförsel.

Med omfattande MI är incidensen av negativa komplikationer högre, och prognosen är sämre än vid småfokal komplikationer. Chanserna att överleva med ett smärtinfarkt är högre än med en stor hjärtinfarkt. Kortfristig (inom 30 dagar efter hjärtinfarkt) är mortalitet i smärtbränd MI 2%, med en stor 3-13% (beroende på vilken behandlingsmetod som används). Den långsiktiga prognosen är emellertid sämre med ett litet brännvårdsinfarkt.

Konsekvenserna själva, tillvägagångssätten till behandling och rehabilitering - är i stort sett desamma med ett litet fokalinfarkt och med omfattande.

Det finns också fall där en person efter en hjärtattack (av vilken typ som helst) lever ett långt liv (hur många människor som fortfarande lever - beror på många faktorer).

Återhämtningsprocessen efter det omfattande MIG tar några månader. Korrekt rehabilitering hjälper till att minska risken för upprepad MIG, bidrar till att förbättra livskvaliteten. För att uppnå dessa mål behöver patienten ändra sin livsstil och följ noggrant läkarens rekommendationer för medicinsk behandling.

Frågor om rehabilitering efter MI är kardiologer, sjukgymnastiker, rehabiliteringsspecialister.

Tidiga effekter av omfattande hjärtattack

Under hjärtinfarkt är det skada på hjärtmuskeln, som i tidig tid av sjukdomen kan orsaka följande komplikationer:

 1. Överträdelser av rytm och ledning, inklusive farlig ventrikulär takykardi och atrioventrikulär blockad.
 2. Kardiogen chock - en sänkning av blodtrycket på grund av brott mot den kontraktila funktionen av hjärtat som orsakas av skador på ett stort område av hjärtmuskeln.
 3. Akut vänster ventrikulär misslyckande, vilket uppenbaras av lungödem.
 4. Hjärtsprickning - hjärtmuskeln blir svag vid infarktsstället, på grund av vad dess brist kan uppstå. Denna komplikation leder ofta till patientens död.
 5. Dreslers syndrom är en komplikation som har en autoimmun karaktär, som manifesteras av perikardit, pleurisy och polyartrit.

Senare konsekvenser av MI

I en person som genomgick MI uppträder ett ärr på skadans plats, vars närvaro kan orsaka följande sena komplikationer:

 • kroniskt hjärtsvikt, som utvecklas på grund av kränkningar av hjärtets kontraktile funktion
 • rytmförstöring och ledning;
 • aneurysmer - utbuktning av hjärtväggen vid infarktplatsen;
 • bildandet av trombi i hjärtat, vilket kan orsaka tromboembolism i den stora eller små cirkeln av blodcirkulationen.

utsikterna

Prognosen för hjärtinfarkt beror på många faktorer, inklusive dess storlek, omfattningen av vänster ventrikulär dysfunktion, typen av behandling som utförts och andra faktorer.

Risken för dödsfall inom 30 dagar från en liten brännvidd är ca 2%.

Dödlighet i en stor MI inom 30 dagar efter sjukdomsuppkomsten beror också på behandlingsmetoden:

 • Vid utförande av medicinsk behandling - ca 13%.
 • Med tidig trombolys (denna terapi syftar till att lösa trombi) - 6-7%.
 • Vid utförande av angioplastik och stentning av kransartärerna inom de första 2 timmarna från sjukhusstillfället - 3-5%.

Hur går det omfattande hjärtinfarkt, konsekvenser, chanser att överleva, förebyggande åtgärder

En av de allvarligaste kardiologiska patologierna är hjärtinfarkt, en mycket farlig sjukdom, en följd av hjärt-kärlsjukdom. Detta är den vanligaste orsaken till för tidig död i världen.

Från den tidiga tillhandahållandet av sjukvård beror på patienternas överlevnad, möjligheten att undvika förekomsten av svåra komplikationer.

Kännetecken för hjärtsjukdomar och statistik

Infarct - tillståndet vid vilket inträffar oåterkallelig skada på organets celler på grund av att blodförlusten överträtts och det resulterande akuta syrehushållet. Sådana organ kan inte bara vara hjärtat, utan också hjärnan, njuren, ögonhinnan eller mjälten.

Vid tidig och kvalificerad sjukvård kan patienten dock överleva han kommer inte att kunna återvända till sitt gamla liv. Berörda celler i myokardiet efter en tidigare hjärtattack ersätts av en ärrvävnad som signifikant begränsar hjärtmusklernas förmåga att helt kontrahera.

Patienten har att revidera sin livsstil, kost, tillåten fysisk aktivitet, utesluta riskfaktorer för att inte få återfall av sjukdomen.

Enligt uppgifter som lämnats till federationsrådet av Rysslands högsta kardiolog, professor I. Chazova, Ryssland ligger på andra plats i förekomsten av kardiopatologi och dödligheten hos befolkningen från kardiovaskulära sjukdomar. Dessutom gav hon följande uppgifter:

 • Myokardinfarkt orsakade 39% av alla för tidiga dödsfall i Ryssland;
 • Döden slutar i 17% av fallen av hjärtinfarkt;
 • Återfall inträffar i 11% av fallen;
 • Varje dag mottar den ryska federationens akutmedicinska tjänst mer än 25 000 samtal relaterade till akuta kranskärlssyndrom;

Enligt federationskommitténs socialpolitikskommitté från symptomen på hjärtisk ischemi, vars konsekvens är hjärtinfarkt, lider mer än 7 miljoner ryssar. Utöver detta:

 • Sjukdomar i det kardiovaskulära systemet diagnostiseras hos 31 miljoner människor i Ryssland.
 • Var fjärde man i vårt land som är äldre än 44 år lider av ischemisk sjukdom och är därför risk att drabbas av hjärtinfarkt.
 • Antalet patienter med postinfarkt närmar sig 2,5 miljoner människor. Denna siffra är 2% av den totala ryska befolkningen.

Anledningen till denna obalans - närvaro i den kvinnliga kroppen av östrogen, ett hormon som utövar en skyddande åtgärd. Dessa skillnader jämnas på 1960- och 1970-talet, när statistiken visar en ökning av incidensen av hjärtinfarkt hos kvinnor till 50%.

Till och med det moderntaste kardiologiska centrumet kommer inte att kunna tillhandahålla fullvärdigt stöd till en sådan patient, om inte ge under de första 1-2 timmarna efter en attack påbörjats. Huvudbetoning bör göras vid snabb diagnos och eliminering av möjliga orsaker till denna patologi.

Orsaker och riskfaktorer

Den främsta orsaken till utvecklingen av sådan kardiopatologi - stängning av en eller flera kransartärer. Detta beror på det faktum att väggarna i artären är skadade av aterosklerotiska plack, vilka skjuter ut i kärlets lumen och sänker dess diameter avsevärt. Graden av förminskning kan nå 2/3 eller mer av kärlets diameter.

Innehållet i en atherosklerotisk plack, som består av fett och proteinmassa, kan komma in i kärlets lumen. Reaktionen blir trombosbildning upp till 1 cm lång, vilket är orsaken till att blodflödet upphör och krampen i kransartären. Det finns ocklusiv obstruktion - fullständig nedläggning av blodflödet, och som följd nekros av myokardiet.

Riskfaktorer, bidrar till framväxten av denna sjukdom hos de som lider av ischemisk hjärtsjukdom, kranskärlspåverkande ateroskleros:

 • Allvarlig eller långvarig stress;
 • Hypertensiv sjukdom;
 • Svåra infektionssjukdomar
 • Överdriven fysisk aktivitet;
 • Skada, operation
 • Överhettning, hypotermi.

Prognos, möjliga komplikationer

Vilka är följderna av omfattande hjärtinfarkt, kommer det att leda till döden, hur höga är riskerna att överleva under återupplivningsperioden och efter, vad ska rehabilitering vara? Vi kommer att svara på alla frågor i ordning.

Enligt medicinsk statistik överstiger 19% över fem års överlevnadströskel, efter att sjukdomen har blivit återfall eller komplikationer, cirka 40% av de personer som har haft en attack dö inom det första året efter sjukdomsattackan. Svåra konsekvenser kan vara:

 • perikardit, vilket leder till spridning av bindväv ("carapaceous heart");
 • endokardit resulterande i trombi och tromboemboliskt syndrom;
 • hjärtsvikt;
 • arytmi;
 • lungödem;
 • kardiogen chock;
 • brist på myokardiet
 • ventrikelens aneurysm;
 • upphörande av hjärtaktivitet

I händelse av ärrbildning på myokardiet Överlevnadsprognosen kan anses gynnsam om patienten följer rekommendationer läkare och stödterapi.

Symtom och tidiga tecken

Beroende på perioden med myokardinfarkt, särskilja karakteristiska symptom, som med stor grad av sannolikhet kan diagnostisera denna patologi. Infarktperioder:

 • preinfarction
 • skarpaste
 • skarp
 • subakut
 • postinfarkt

För preinfarktperioden är följande symtom typiska:

 • Långa bröstsmärtor med hög intensitet, som inte stoppas av intag av nitroglycerin;
 • Andnöd;
 • svettning;
 • arytmi;
 • illamående;
 • Intolerans mot någon, den mest obetydliga fysiska ansträngningen;
 • EKG visar tecken på nedsatt blodflöde till myokardiet.

Den mest akuta perioden varar från en och en halv till två timmar. Under det upplever patienten:

 • Den intensiva smärtan hos den retrosternala lokaliseringen, som kan kännas både till vänster och höger om båren, täcker framkanten av bröstet, ger till scapula, underkäke, nacke, vänster arm;
 • Rädsla för död, ångest, apati, hallucinationer.

I vissa fall kan ha atypiska symtom på denna sjukdom:

 • Gastralgisk form - kännetecknad av smärta i den epigastriska regionen, illamående och kräkningar.
 • Den astmatiska formen - patienten upplever attacker av kvävning, en hosta, blir täckt av en kall svett.
 • Ödem - det är andfådd, edematös syndrom.
 • Cerebral form - åtföljd av symtom på cerebral ischemi på grund av åderförkalkning av artärerna, vilket ger blod till hjärnan.
 • Rubbed och asymptomatisk form.

Första första hjälpen, vad en läkare kan göra

Före ankomsten av akutsjukvården kan lätt lindra patientens tillstånd. För detta vidtas följande åtgärder:

 • Patienten ska placeras i halvsittande position med benen något böjda på knäna, slappna av kragen, knyta, ta bort täta kläder;
 • Sätt en tablett av nitroglycerin under tungan;
 • Ge den tuggade Aspirin tabletten;
 • Ge frisk luft till rummet.

diagnostik

För den primära diagnos av läkare samlar historia, analyserar den typ av smärta, utvärderar skick, genomföra palpation och auskultation av hjärtat. Dessa metoder kan identifieras:

 • Ökad hjärtfrekvens;
 • Systoliska ljud;
 • Störningar av hjärttoner av olika ursprung.

Karakteristiska symtom kan vara minskning av blodtrycket, ökning i kroppstemperatur till 38 ° C under veckan.

För att klargöra diagnosen gäller laboratorie blodprov, vem kan bestämma följande ändringar:

 • Ökad nivå av leukocyter;
 • Ökad nivå av erytrocytsedimenteringshastighet;
 • Biokemiska symptom på inflammatorisk process;
 • Utseendet av biokemiska markörer för nekros av myokardceller.

Mest en viktig metod för diagnos är ett elektrokardiogram (EKG). Analysera dess resultat är det möjligt att bestämma sådana egenskaper hos infarkt:

 • lokalisering
 • prevalens
 • djup
 • komplikationer

Taktik av behandling

Behandling av hjärtinfarkt pågår Endast under förutsättning för sjukhusets kardiologiska avdelning. Indikationer för sjukhusvistelse är EKG-resultat som indikerar en patologisk process, symtom på hjärtsvikt. Huvuduppgifterna för denna period:

 • Eliminering av smärta,
 • Minskning av nekros hos hjärtmembranet,
 • Återställande av blodflöde i kransartärerna,
 • Minskar risken för trombos,
 • Avlastning av hjärtat, kämpar med arytmi,
 • Behåll en optimal nivå av blodtryck.

För att eliminera smärta under den akuta och akuta perioden som används narkotiska analgetika (Morfin, promedol, fentanyl, omnipon).

De administreras intravenöst under de första minuterna tillhandahållande av sjukvård, bedöva effektivt. Om det är nödvändigt att sluta rädsla eller överdriven excitation, applicera sedan lugnande medel (Relan, Diazepam).

Upplösning av trombi och återuppbyggnad av blodflödet i hjärtkärl och lilla artärer i myokardiet - målet trombolytisk terapi. Tidig användning av trombolytika minskar storleken på fokusen på myokardiell nekros, vilket förbättrar sjukdomsprognosen avsevärt.

Trombolytisk aktivitet är besad av Streptokinas, Fiboinolysin, Alteplase. Förhindrar trombos heparin, det förhindrar tromboembolism.

Kontraindikationer för det är plötslig blödning. Det är nödvändigt att utesluta historien om stroke, GI-sjukdom med slemhinneskador, senaste kirurgiska ingrepp.

Terapi för behandling av hjärtinfarkt innefattar användning av antikoagulantia, Det huvudsakliga läkemedlet från denna grupp är Aspirin (acetylsalicylsyra). Användningen tillåter inte blodplättar att hålla ihop och fästas i blodkärlens väggar, och röda blodkroppar transporteras lätt i blodet.

En viktig del av läkemedelsterapi är användningen av ACE-hämmare för att sakta ner hjärtaktiviteten, minska trycket och dilatera blodkärlen. Indikation för deras användning är akut hjärtsvikt. Detta är Captopril, Ranipril, Enalapril.

Dessutom utses cardioprotectors för behandling av arytmi, begränsning av zonen av myokardiell skada. Dessa kan vara beta-adenoblockers (Atenolol, Propranolol), nitrater i form av intravenös infusion Nitroglycerin, vitaminer.

Rehabiliteringsperioden kräver konstant användning av läkemedel. medel för att förebygga trombos och arytmi, upprätthållande av en optimal nivå av artärtrycket. Förutom dem kan du använda recept av traditionell medicin i form av tinkturer och buljonger av aloe, hagtorn, calendula, motherwort.

En betydande del av underhållsbehandling för dem som genomgått hjärtinfarkt är överensstämmelse med kost och optimal och doserad motion.

Kräver lättmjölk, lätt smältbar mat, användbar för blodkärl och hjärtmuskulatur. Dessa kan vara spannmål, sura mjölkprodukter, torkade frukter, juice, lätta grönsaker och fruktsallader.

För att förebygga stagnerande fenomen rekommenderas det engagera sig i övningsterapi, doserade promenader under ledning av en specialist bör dessa lektioner startas så snart som möjligt.

Rehabilitering efter hjärtattack kan förekomma i hjärt-kärlsjukdomar, om det inte finns kontraindikationer för detta. Den särskilda kommittén bestämmer huruvida man ska ge handikapp efter ett hjärtinfarkt, oavsett om det är möjligt att återvända till arbetet efter rehabilitering.

Förebyggande åtgärder

För att inte utsättas för en sådan sjukdom som hjärtinfarkt, är det nödvändigt att förhindra förekomsten av kärlkärlen hos kärlkärlen. För detta vidtas förebyggande åtgärder:

 • Införande av fiber och vegetabilisk fiber i kosten, minskning av andelen fet, stekt, rökt mat.
 • Ledande en aktiv livsstil;
 • Bekämpa dåliga vanor, röka, dricka alkohol
 • Förhindrande av stress genom att mastera metoderna för avkoppling, automatisk träning;
 • Kontroll av nivån av kolesterol, blodsocker, snabb behandling av kroniska sjukdomar;
 • Konsultation av en specialist vid utseende av symtom på angina, EKG.

Denna kardiopatologi kräver omedelbar medicinsk behandling, sjukhusbehandling. För att rehabilitera efter en hjärtinfarkt var framgångsrik måste du ta medicinerna som rekommenderas av din läkare, fortsätta med en diet och träna fysisk terapi.

Chanser att överleva och konsekvenser efter en omfattande hjärtinfarkt

Omfattande hjärtattack i hjärtat ischemisk sjukdom och död i hjärtmuskulaturens vävnader, som täcker det mesta av myokardiet. Denna sjukdom anses vara en extremt svår patologisk process, under vilken cirka 40% av patienterna dör, eftersom de inte väntar på hjälp av specialister.

Ofta är denna sjukdom transmural när alla delar av hjärtmuskeln förstörs:

 • Omfattande hjärtinfarkt ligger i klassificeringen av myokardinfarkt med graden av förekomst av lesioner. Förutom det omfattande finns det småfokala och stora fokala infarkt.
 • Omfattande form orsakar förgiftning kroppsprodukter av vävnadsnekros och döda massor i mitten av lesionscentret kvarstår i långa veckor och månader.
 • Det vanligaste kommer att vara omfattande infarkt av den främre väggen Hjärtat, som framkallar döden av en betydande del av framväggen. Farligt nog. Enligt statistiken kännetecknas den av hög dödlighet från denna sjukdom.
 • Omfattande bakre vägginfarkt hjärtat kännetecknas av att det snart går framåt, rör sig mellan ventriklarna, är extremt svårt att studera.

Steg för att utveckla ett omfattande infarkt

För en sådan patologisk process är en viss typ av symptom karakteristisk.

När man undersöker stadierna av en omfattande hjärtattack utmärks fem steg i följd:

 1. Prodromal stadium, under den period som angina attacker blir mer intensiva. Varaktigheten av detta stadium är från 3-4 timmar till en månad.
 2. Det skarpaste scenen, vilket manifesterar ischemisk hjärtsjukdom med ytterligare framväxt av en plats för att dö av hjärtmuskeln. Varaktigheten av denna fas är från en halvtimme till två.
 3. Skarp scen, vid vilken hjärtmuskeln dör med ytterligare enzymatisk smältning av den drabbade myokardvävnaden. Varaktigheten av detta stadium är från 2 dagar till 2 veckor.
 4. Subakutiska scenen, under vilka processer av vävnadslidbildning påbörjas, kommer de områden som har genomgått förvirring att ersättas med granulationsvävnad. Det här steget tar upp till två månader.
 5. Post-infarktstadiet, under vilken ärret fortsätter att bildas, och hjärtmuskeln anpassar sig till de nya förhållanden under vilka det behöver fungera.

Symtom och diagnos

Symtomatologin hos en omfattande hjärtinfarkt är praktiskt taget oskiljbar från symptomen på ett litet brännvårdsinfarkt. Det är inte möjligt med fullständig säkerhet, endast på laboratorieområdet, att identifiera det område som har skadats.

För denna typ av infarkt som ofta karaktäriseras av svåra symptom på pågående patologi innefattar den emellertid:

 • Starka smärtsamma känslor, som uppstår oväntat. De kan koncentrera sig i bröstet, kan ha en ovanlig karaktär.
 • Smärtan är lång, inte eliminerad av nitroglycerin.
 • Smärtsamma känslor kan bestrålas i scapula, i nacken, i höger axel.
 • Intensiv svettning med utseende av klibbig kall svett.
 • Omfattande slöhet är karakteristisk för omfattande skador på myokardiet.
 • Patienten har rädsla för döden, en ökad känsla av ångest.

Denna symptomatologi förekommer i överväldigande majoriteten av patienterna och kännetecknas av en infarkt (anginal (typisk) form av infarkt.

När man överväger atypiska varianter av en stor hjärtinfarkt, kommer symtomatologin att skilja sig något:

 • Astmatiskt infarkt inträffar med uppkomst av kvävning och dyspné, takykardi och ortopedi. Smärta sensioner är något eller helt frånvarande.
 • Gastralgiskt omfattande infarkt uppstår i smärtsensationerna och koncentrerar sig i bukets övre delar. Dyspepsi förekommer samtidigt.
 • Under arytmisk läckage Denna form kommer att orsaka framåt takykardi, funktionsfel i hjärtfunktionen, "blekning".
 • Under cerebrovaskulär period hjärtattack, kan du observera sådana symtom: yrsel, medvetslöshet, illamående och kräkningsreflex.
 • Malosymptomatisk form flöde - med den här formen observeras faktiskt inte.

Vad är nödvändigt att genomföra en fullständig undersökning av hjärtattack och om det är i stånd att identifiera några bevis för att krävs hjärtkirurgi när en massiv hjärtattack?

Diagnostisera liknande patologiska processer, eventuellt baserat på tre huvudkriterier:

 1. Baserat på den typiska laboratoriebilden.
 2. Baserat på parametrarna för EKG, där det finns speciella förändringar i hjärtfunktionen.
 3. Baserat på resultaten från en särskild klinisk diagnos.

Ju tidigare rätt diagnos görs, ju tidigare det är möjligt att avslöja några indikationer för en operation, ju mer positiva blir de efterföljande förutsägelserna för vissa patienter, desto lättare och snart blir det att genomgå rehabilitering.

Första hjälpen

Behandling av en stor hjärtinfarkt bör utföras under överinseende av specialister i kliniska miljöer. Alla patienter med misstänkt hjärtinfarkt måste nödvändigtvis vara inlagda på intensivvården.

Första hjälpen för sjukdom:

 1. Eliminera smärtsyndromet. Före doktorns ankomst ska patienten ta nitroglycerin 0,5 mg sublinguellt vilket bidrar till att minska smärta. Användningen av medicinering kan upprepas.
  Om det inte finns någon lättnad, då anländer specialister måste brådskande introducera narkotiska analgetika till patienten. Om dessa manipuleringar inte utförs, då ökar sannolikheten för en ökning av förvirringsställena väsentligt, vilket orsakas av aktiveringen av det sympatiska nervsystemet under smärtsamma attacker.
  För detta ändamål, Morfinsulfat används intravenöst. När patienten har kräkningar eller svår illamående, ges upp till 20 mg metoklopramid.
 2. Syrgasbehandling. Syre är ordinerad för alla patienter med hjärtinfarkt med hjärtsvikt, kardiogen chock, andningssvikt.
 3. Antiaggregant terapi. Utsedd aspirin, oavsett sjukdomsperioden.
 4. Förstöring av blodproppen. Trombusen elimineras genom trombolytisk behandling eller förstörs mekaniskt. När 2 sådana metoder inte bidrar till optimering av blodflödet är det sannolikt att aortokoronär skakning sker. Aortocoranar shunting - vad är det?

skäl

I många situationer, påverkar hjärtinfarkt den vänstra sidan av hjärtat (vänster kammare större hjärtattack) eller septum som separerar den vänstra och högra sidan av hjärtat, eftersom dessa områden hos hjärtat är den största spänningen.

Nu finns det några andra faktorer som möjliggör utvecklingen av en sådan sjukdom:

 • Defekter i bildandet av kransartärer.
 • Täppning av stora artärer är en del av neoplasmen.
 • Inflammationer som påverkar kransartärerna.
 • Bildandet av ett hematom i närheten av kransartärens mun på grund av exfoliering av den stigande aortan.
 • Kranskärlstrombos med tanke på syndromet av disseminerad intravaskulär koagulering.
 • Kärlsjukdomar i malignitet. I en sådan situation uppträder en omfattande hjärtattack som ett resultat av tumördöd, i samband med tilltäppning av kransartären.
 • Intrinsic cancerous growths som groddar och metastaserar in i kransartären.
 • Användningen av droger som orsakar spasmodiska artärer i venerna.
 • Skador av mekanisk natur, elskador.
 • Iatrogenering på grund av kirurgisk ingrepp på hjärtat och kransartären.

Från litet fokalinfarkt myokardiet är väldigt annorlunda genom att obstruktionen, som stör blodflödet, förekommer i större artärer. Ocklusion är vanligtvis föremål för huvudkroppen hos den vänstra kransartären.

Infarktens storlek bestäms av sådana faktorer:

 • Nivån av stenos av vener
 • Nivå av misslyckanden i säkerheten cirkulation;
 • Grad av överlappning av artärstammen;
 • Funktionell förmåga hos hjärtmuskeln.

Ju större nivån är, desto större skador på hjärtat.

Hänvisning till vår läsare!

Nyligen läste jag en artikel om Monastic te för behandling av hjärtsjukdom. Med detta te kan du ALDRIG bota arytmi, hjärtsvikt, ateroskleros, hjärt-kärlsjukdom, hjärtinfarkt och många andra hjärtsjukdomar och blodkärl hemma. Jag brukade inte lita på någon information, men jag bestämde mig för att kolla och beställa en väska.
Förändringar jag märkte på en vecka: den ständiga smärtan och stickningen i mitt hjärta plågade mig förut - trak sig tillbaka och efter 2 veckor försvann helt. Prova och du, och om du är intresserad, så är länken nedan en artikel. Läs mer »

Rehabilitering efter en massiv hjärtattack

När det gäller rehabilitering av patienter med omfattande infarkt består det av sådana förebyggande åtgärder:

 • Utövande av kurativ gymnastik. Fysiska övningar ska doseras, i första hand bör de utföras under överinseende av en specialist. Ett ordentligt konstruerat system möjliggör för patienter att återhämta sig snabbt efter långvarig immobilisering.
 • Balanserad diet. Tyngdpunkten är på vegetabilisk mat, kött bör väljas dietary. Sur mjölk bör vara i kosten dagligen. Det är nödvändigt att ta bort saltet från menyn.

Välbyggd rehabilitering ger möjlighet att öka livslängden för personer som drabbats av omfattande hjärtinfarkt.

Komplikationer och konsekvenser

Svårighetsgraden av hjärtskador i hjärtat orsakas av allvarliga komplikationer av en omfattande hjärtinfarkt, som inkluderar:

 1. Myokardbrott, observeras ofta hos patienter som först fick ett transmuralt infarkt. En död i denna situation uppträder alltid.

Förutom vad som har sagts kan komplikationer av en omfattande hjärtinfarkt innefatta:

 • mitralventilfel,
 • aneurysm i vänstra kammaren,
 • postinfarkt syndrom,
 • tromboembolism,
 • misslyckanden i hjärtatrytmen,
 • förmaksflimmer,
 • ventrikulära fel i rytmen,
 • sinus takykardi och bradykardi.

Livsprognos efter omfattande hjärtinfarkt

Enligt statistiken dör efter en omfattande hjärtsjukdom cirka 40% av patienterna i prehospitalet. Ingen läkare med säkerhet kommer inte att svara på frågan om vilka chanser att överleva efter en omfattande hjärtinfarkt.

Däremot beräknas sannolikheten för dödsfall på GRACE-skalan:

 • du måste betona att en stor fläck av skador på hjärtmuskeln är en negativ orsak till prognosen,
 • såväl som patientens avancerade ålder,
 • ökat blodtryck,
 • förekomst av symtom på hjärtsvikt, etc.

Kriterierna kan beräknas i punkter som läggs till, då beräknas sannolikheten för ett dödligt utfall av patienten.

Livslängden efter en stor hjärtattack påverkas av ett stort antal orsaker:

 1. I ett tidigt skede - det är närvaron av negativa konsekvenser, skenets storhet, patientens åldersindikatorer;
 2. I ett sena skede följer det rekommendationer från en specialist och leder en aktiv livsstil.

För att förlänga livet bör du använda mediciner, bryta inte behandlingsförloppet, bli av med missbruk, minska vikt.

Man måste komma ihåg att efter en liten brännhjärtinfarkt för regenerering tar det ungefär 2 månader, då efter en omfattande hjärtinfarkt, kan ofta 6 månader inte vara tillräckligt.

Rekommendationer efter hjärtinfarkt, kost, livsstil

Hjärta efter en massiv hjärtinfarkt bör skyddas, iaktta försiktighetsåtgärderna.

För att minska sannolikheten för återkommande infarkt, vilket vanligtvis resulterar i död eller förlamning, måste du följa vissa regler:

 • att bli av med att röka och dricka alkoholhaltiga drycker. Detta är den mest effektiva och tillförlitliga metoden för att minska de risker som är förknippade med det efterföljande återfallet av en omfattande hjärtinfarkt.
  Toxiner som är i rök vanliga cigaretter i en mycket ogynnsam och aggressiv nog effekt på artärerna. Vidare ökar sannolikheten för ytterligare en upprepad hjärtattack ungefär 2 gånger under rökningsprocessen.
 • Undvik stressiga situationer, vilket bidrar till förekomsten av preinfarkt.
 • hålla sig till en speciell diet. Att observera en saltfri diet med en tillräckligt liten koncentration av kolesterol kan signifikant minska stressen på hjärtat. Livet, om du följer denna diet, kommer att vara flera gånger bättre och förbättra livskvaliteten.
 • gör måttlig motion. Normal fysisk aktivitet och konstant träning rekommenderas för vuxna som har genomgått en massiv hjärtattack. Fysiska övningar i denna situation är extremt nödvändiga.
 • gå varje dag i friluft och använd mediciner som ordinerats av en läkare.
 • du måste övervaka trycket, Det är oerhört viktigt att ständigt övervaka blodtrycket, eftersom alltför stora indikationer beaktas, kanske de viktigaste riskfaktorerna för bildandet av en rad hjärtsjukdomar. Målet med någon terapi är att sänka blodtrycket till den accepterade normen.
 • för att få vikten tillbaka till vanligt. I en situation där en patient som drabbats av en massiv hjärtattack, det är överviktiga - det kommer att bli en betydande minskning i återhämtningen uppgift, eftersom graden av minskning av kroppsvikten kan minska risken för efterföljande reinfarkt.
  När det är svårt att gå ner i vikt själv bör du rådfråga en kvalificerad nutritionist för råd och professionell rådgivning.
 • uppnå optimalt sockerinnehåll i blodet i diabetes eller nedsatt glukostolerans
 • patienter med hjärtsjukdom, som vill förebygga förekomsten av ett återkommande infarkt, kan utnyttja denna möjlighet genom att genomgå en särskild kurs för rehabilitering i ett sanatorium.

Omfattande hjärtinfarkt konsekvenser av chanser att överleva

Omfattande hjärtattack: konsekvenser och chanser att överleva

Massiv hjärtattack och dess konsekvenser Hjärtinfarkt är en form av hjärtischemi och kännetecknas av ischemisk nekros av hjärtmuskeln på grund av blodrubbningar (partiell eller fullständig avsaknad därav).

Manifestationer av en omfattande hjärtattack

Den kliniska bilden av en stor hjärtinfarkt har följande symtom: bakom båren är det smärtsamma symtom på en intensiv natur som åtföljs av pressande och kompressiva känslor; smärta ger bort till vänster arm och scapula; det finns en känsla av brist på luft, andfåddhet börjar; märkt hjärtklappning på bakgrund av cyanotisk hud; patienten börjar panik på grund av rädsla för ett dödligt utfall.

I det här fallet är det väldigt viktigt att ringa en ambulans i tid för att undvika de starkaste konsekvenserna av en omfattande hjärtinfarkt och risken för överlevnad ökat hos en person efter en akut attack.

Innan han kom personal måste vidta vissa åtgärder vid första hjälpen: att förbättra och underlätta andningsfunktionen bör öppna ett fönster för frisk luft in i rummet, fri man från åtsittande kläder; patienten måste ge sängstöd, under tungan ge en tablett nitroglycerin; med svår smärta kan du ge aspirin.

En viktig aspekt när det gäller att öka chanserna att överleva med konsekvenserna av en omfattande hjärtinfarkt är en snabb diagnos, som består av ett symptomatiskt mönster som föregår en attack. Resultat av EKG (elektrokardiogram kan visa specifika brott i hjärtarbete); laboratorietester, såsom troponin.

Diagnos av hjärt-kärlsjukdomar, EKG

För korrekt och effektiv behandling är det mycket viktigt att göra en snabb diagnos och de positiva förutsägelserna av konsekvenserna av en stor hjärtinfarkt beror på behandlingen.

Vilken behandling är nödvändig för ett stort myokardinfarkt?

För att öka chanserna att överleva med konsekvenserna av en stor hjärtinfarkt är det mycket viktigt att vidta åtgärder som syftar till att återställa blodförsörjningsfunktionerna hos den sida som påverkades.

Drogbehandling omfattar utnämning av följande droger: Aspirin, Ticlopidin - används för att förhindra bildning av blodproppar; Heparin, Lovenox - antikoagulantia, som kan påverka funktionen av blodpropp Trombolytika är kraftiga medel som används för att späda blodproppar.

Vad är komplikationerna för en stor hjärtinfarkt?

Efter myokardinfarkt utvecklas många biverkningar som uppträder hos kardiovaskulärsystemet och lungorna. Beroende på konsekvenserna av en stor hjärtattack bestäms chanserna för överlevnad från de komplicerade komplikationerna:

 • Det finns kränkningar av hjärtklemmens kontraktile funktion.
 • Kardiogen chock kan utvecklas (akut vänster magsvikt).
 • Visas på vävnaderna i hjärtkärlens vänstra kammare, liksom nekros (aneurysm);
 • I svåra fall är en paus i hjärtmuskeln möjlig;
 • Arytmi tillstånd
 • Inflammation av seröst hjärtmembran;
 • Störningar i mitralventilens arbete
 • Autoimmuna komplikationer;
 • Eventuellt lungödem;
 • Uppkomsten av tromboembolism (ett tillstånd där blodproppar blockerar artärerna i lungorna).

Rehabilitering och återhämtning efter en stor hjärtinfarkt

Under rehabilitering är det användbart att utföra enkla gymnastikövningar

För att minska konsekvenserna av en stor hjärtinfarkt och öka chanserna att överleva krävs rehabilitering. För att återhämta sig från ett hjärtinfarkt kommer det att ta lång tid, under vilken patienten regelbundet kommer att besöka kardiologen och ta mediciner för att normalisera hjärtat.

Det är väldigt viktigt att följa rätt näring, som är baserad på användningen av lågmjölkt kokt kött, fisk, färska grönsaker och frukter, olika juice. Men salthalt, rökt kött och stekt mat bör helt uteslutas från kosten, inte bara under rehabilitering utan även under hela livet. Det rekommenderas att helt överge användningen av alkoholhaltiga drycker, från att röka och ta droger. Mer tid ska spenderas utomhus, utföra enkla gymnastiska övningar (det här hjälper en person som har fått hjärtattack för att återställa rörligheten i lederna).

Patienter efter en stor hjärtinfarkt kommer att ordineras en spa-behandling under överinseende av en kardiolog.

Konsekvenserna av en omfattande hjärtinfarkt och chanserna för ett normalt liv är mycket låga, eftersom utvecklingen av ischemiska störningar börjar, vilket senare kan ge komplikationer av annan art.

Läkaren ska prata med patienten om en andra attack, eftersom återkommande hjärtinfarkt hotar med dödlig utgång eller förlamning. Därför är det mycket viktigt att följa medicinska rekommendationer under och efter rehabilitering.

Konsekvenserna av en omfattande hjärtattack och chanserna att överleva

Omfattande hjärtinfarkt är den farligaste typen av hjärtinfarkt. Det utgör ett allvarligt hot mot människors hälsa och liv.

Många människor misstänker inte att patologiska processer utvecklas i sina kroppar. Sjukdomar i hjärt-kärlsystemet under lång tid kan döljas. Det kritiska tillståndet uppstår oväntat och utan uppenbar anledning. Om det omedelbara medicinska biståndet inte ges till offret, kan han dö.

Vad är ett omfattande myokardinfarkt

Myokardinfarkt är hjärtproblemets patologiska tillstånd, i vilken del av dess vävnader dör. En omfattande hjärtinfarkt åtföljs av storskaliga hjärtskador.

Nekros (nekros) förekommer ofta i vänster ventrikel, i dess främre vägg. Denna del av kroppen har en stor funktionell belastning. Det är härifrån att blodet pressas under stort tryck in i aortan. I vissa patienter sträcker sig den patologiska processen till högerkammaren, och hos 30% av patienterna påverkas atrierna.

Med omfattande infarkt påverkas alla lager av hjärtmuskeln (epikardium, myokard och endokardium). Området med död vävnad kan nå 8 cm i bredd.
Nekros av myokardceller är en följd av en kritisk brist på näringsämnen och syre. Delvis eller fullständig frånvaro av mat uppstår som ett resultat av en allvarlig kränkning av kranskärlblodflödet.

Oftast försämras blodtillförseln till hjärtets vävnader gradvis. Utseende av fettproteinmassor uppträder på koronarkärlarnas väggar. Deras utseende främjas av ett högt innehåll av kolesterol med låg densitet i blodet. Med tiden växer bindevävnaden in i avlagringarna och bildar aterosklerotiska plack.

När plackans storlek ökar blir kärlets lumen smalare. I detta tillstånd, får det kardiovaskulära systemet, någon yttre åtgärder (motion, stress, rökning, blodtryck eller en skarp diskontinuitet) orsaka ett gap parti plack och skador på kärlväggarna. Skadad kärlvävnad återställs med bildandet av en trombus. Senare trombi växer i storlek och fyller kärlets lumen. Ibland kan de nå 1 cm i längd, helt täcker den drabbade artären och stoppar blodtillförseln.
Bildandet av en trombos åtföljs av frisättningen av speciella ämnen som framkallar en spasm av blodkärl. Spasmer kan förekomma i ett litet område av artären eller täcka det helt. Under en spasm kan en fullständig blockering av blodflödet uppträda, vilket leder till den överhängande nekrosen i hjärtvävnaden. 15 minuter efter cirkulationsstoppet börjar cellerna i hjärtmuskeln att dö. Och efter 6-8 timmar utvecklas en omfattande hjärtinfarkt.

Nekrotiserad hjärtvävnad ersätts med en bindväv. Vid lesionsplatsen bildas en efterinfarktärr.

Faktorer som framkallar hjärtinfarkt

Det finns olika orsaker till utvecklingen av det patologiska tillståndet:

 1. Diabetes mellitus. Bildandet och ökningen av aterosklerotiska plack inträffar mer intensivt hos personer som lider av diabetes mellitus. Denna sjukdom kännetecknas av bräckligheten hos blodkärl och metaboliska störningar. Vid kärlets sårbara väggar uppträder ofta atherosklerotiska plack och trombi.
 2. Hypertensiv sjukdom. Högt blodtryck orsakar förtjockning av blodkärlens väggar. De blir täta och förlorar elasticitet. Under belastningen kan de förändrade kärlen inte ge hjärtans ökade behov av syre.
 3. Ärftlighet. Tendensen att utveckla högt blodtryck, ateroskleros och trombos kan vara ärftlig.
 4. Paul. Hos män uppträder hjärtinfarkt 4 gånger oftare än hos kvinnor.
 5. Ålder. Hos ungdomar utvecklas åderförkalkning och omfattande myokardinfarkt mindre ofta.
 6. Tobaksrökning. Efter inandning av tobaksröket finns en kraftig minskning av blodkärlen.
 7. Brist på rörelse. Hos människor med stillasittande livslängd förlorar blodkärlens väggar sin elasticitet.
 8. Fetma. Överdriven vikt skapar en extra börda på kardiovaskulärsystemet
 9. Alkoholmissbruk. Alkohol orsakar leverfunktion, som är ansvarig för nedbrytning av fetter. Som ett resultat ackumuleras fett i blodet och deponeras på kärlens väggar.
 10. Njurar. Med njurinsufficiens stör metabolism av fosfor och kalcium. Som ett resultat av detta deponeras kalciumväggar på kärlväggarna och trombos utvecklas. Många av njurarna som lider av sjukdomen upplevde en massiv hjärtinfarkt.
 11. Stress. En stark psykomotionisk chock eller ofta förekommande stressiga situationer kan orsaka en kritisk minskning av kärlens lumen.
 12. Hyperlipidemi. En onormalt förhöjd nivå av lipider och lipoproteiner i blodet är en provocerande faktor för utvecklingen av omfattande hjärtinfarkt.
 13. Överdriven fysisk aktivitet. Hög myokardisk syreförbrukning, otillräcklig elasticitet hos blodkärl och deras spasmer kan leda till utveckling av hjärtinfarkt under intensiva sportaktiviteter.
 14. Skada eller operation. Patologisk inskränkning av lumen i kranskärlskärlen kan uppstå som ett resultat av trauma eller kirurgisk ingrepp.

Symtom på omfattande hjärtinfarkt

Människor som råkade lära sig vad är det omfattande hjärtinfarktet upplevde svåra tryck och brännande smärtor i bröstet. Smärtsamma känslor kan också förekomma i vänster arm, i nacke och axelblad på vänster sida. Några noterar ovanlig smärta i bröstet eller höger arm.

Under en hjärtinfarkt är det en kraftig minskning av blodtrycket och störning i hjärtslagets rytm. Pulsen blir ojämn eller snabb. Patienten "kastar" i en kall svett. Han andas intermittent, känner sig svag och yr. Hudöverdrag av offret blir blekt eller cyanotiskt. Han kan uppleva illamående, kräkningar eller skarp smärta i magen. Patienten kan förlora medvetandet.

Under den akuta perioden efter infarkt (4-8 dagar) bildas en nekros-plats. Under denna period blir smärtan mindre uttalad, blodtrycket stiger. Patienten lider av tecken på hjärtsvikt - andfåddhet och oregelbunden hjärtslagsrytm.

Från den andra veckan efter attacken börjar processen med ärrbildning. I slutet av månaden normaliseras blodtrycket och hjärtfrekvensen, smärtan försvinner.

I efterinfarktperioden komprimeras det bildade ärret, hjärtmuskeln anpassar sig till nya förhållanden och utvecklar kompensationsmekanismer. Detta hjälper de överlevande att överleva en stor hjärtinfarkt.

Patienten kan ibland uppleva andnöd och hjärtrytmstörningar. Postinfarktperioden varar upp till sex månader.

I efterinfarktperioden kan komplikationer av sjukdomen förekomma.

Konsekvenser av omfattande hjärtinfarkt

När det fanns en stor hjärtinfarkt, konsekvenserna, chanserna att överleva - allt beror på patienten och hans släktingar. Ju tidigare sjukvården ges till offret, desto mindre sannolikt kommer utvecklingen av komplikationer.

Hjärtinfarkt kan orsaka hjärtsvikt och dödsfall. Ofta orsakar det chock och lungödem.

Nekros hos ventrikulära vävnader kan prova brottet i dess väggar. Under en attack i vissa fall försämras mitralventilens funktion (regurgitation). Förändringen av ledning av hjärtpulser leder till olika typer av arytmier. Komplikationen av ett omfattande hjärtinfarkt kan vara förlamning av extremiteterna.

Överträdelser av organens arbete uppstår som ett resultat av läkemedelsterapi, som ges till offeret under återupplivning. På grund av användningen av narkotiska analgetika kan det finnas ett brott mot andningsfunktionen. Efter administrering av streptokinas utvecklas arteriell hypotoni ofta. Patienten kan uppleva autoimmuna komplikationer.

Rehabilitering efter en massiv hjärtattack

Efter en omfattande hjärtinfarkt är det nödvändigt att radikalt förändra ditt liv och utesluta eller minimera provokationsfaktorer. Om hjärtinfarkt uppträder igen är sannolikheten för överlevnad försumbar.

Övergivande av dåliga vanor

Patienten bör avstå från att röka och alkohol. Det är nödvändigt att helt ändra din dagliga kost och utesluta potentiellt farliga produkter från den. Dessa inkluderar fett kött, korv, korv, pickles, rökt kött, kryddor, starkt te och kaffe.

Människor som lider av överdriven vikt rekommenderas att minska kaloriinnehållet i måltiderna. De behöver ge upp sötsaker och mjölprodukter, föredrar grönsaker och frukter. Deras liv beror på normalisering av vikt.

Det är nödvändigt att undvika överdriven fysisk ansträngning och stressiga situationer. Om de är relaterade till arbete är det värt att tänka på att ändra typen av verksamhet och välja ett mer fredligt yrke.

Det är viktigt att regelbundet besöka friluftslivet och ventilera rummet. Patienten kommer att få en kurs av fysisk terapi för återhämtning efter en långbäddsläge. Det är nödvändigt att följa de rekommenderade läkarnas rekommendationer.

Läkemedelsterapi under efter infarkt period syftar till normalisering av blodtryck, hjärtfrekvens återhämtning, vilket eliminerar kardiovaskulär sjukdom och behandling av relaterade sjukdomar.

Det är önskvärt att rehabilitering efter en hjärtattack utförs i en sanatorium-utvägsmiljö under överinseende av läkare.

Vad är prognosen efter en större hjärtinfarkt?

Hur många lever efter en massiv hjärtinfarkt och om det kommer att bli en upprepad attack, kan ingen läkare säga. Hälsotillståndet beror på hans önskan att ändra sina vanor för alltid. Efter en enorm hjärtattack kan hjärtat inte längre utföra sina funktioner, som tidigare. Som ett resultat av attacken inträffade irreversibla förändringar i hjärtmuskeln. Därför är det inte möjligt att leda samma sätt att leva som före attacken. De patienter som försummar rekommendationerna från den behandlande läkaren och inte överger dåliga vanor, överlever sällan ett andra myokardinfarkt.

Att överge dåliga vanor, byta kost, rehabilitering i bekväma förhållanden och god omsorg minimerar risken för återkommande. Regelbunden observation av den behandlande läkaren gör det möjligt att i tid upptäcka farliga symptom för att förhindra utvecklingen av patologiska processer. Med en noggrann inställning till sin hälsa är det ganska möjligt att leva i en mycket gammal ålder utan att förlora livskvaliteten.

Omfattande hjärtattack: konsekvenser, chanser att överleva, rehabilitering hos män och kvinnor

10 januari 2017

Sjukdomar i hjärt-kärlsystemet är på första plats bland orsakerna till dödligheten. Bland dem är en av de allvarligaste patologierna hjärtinfarkt, vilket ofta leder till för tidig död. Det är mycket viktigt att tillhandahålla första hjälpen, det beror ofta på om det finns en omfattande hjärtattack, konsekvenser, chanser att överleva, rehabilitering.

Vad är hjärtinfarkt

Med detta tillstånd försämras blodtillförseln till hjärtmuskeln, vilket leder till utveckling av irreversibla konsekvenser. Akut syrehushåll kan inte passera utan signifikanta förändringar i kroppens struktur och arbete.

Under en blödning förekommer nekrotiska områden i hjärtat, som senare inte kan fullgöra sina funktioner. Har ganska allvarliga omfattande hjärtattackkonsekvenser, är chanserna att överleva helt beroende av det första hjälpen till offret. Efter hjärtinfarkt i hjärtmuskeln ersätts de drabbade cellerna med en bindväv, vilket allvarligt begränsar hjärtans förmåga att komma i kontakt.

Om du tror statistiken är vårt land den näst vanligaste hjärtsjukan. Du kan också ta hänsyn till följande fakta:

 • Nästan 40% av för tidiga dödsfall uppstår på grund av hjärtinfarkt.
 • Om hjärtinfarkten är omfattande överlever endast 17% av patienterna.
 • Hos 11% av patienterna finns det återkommande sjukdomar.

Det bör också noteras att män i åldern 45-50 år är mycket mer benägna att drabbas av denna patologi. Vid denna ålder verkar östrogen som ett skydd i kvinnokroppen, men vid 70 års ålder har dess produktion upphört helt och risken för att utveckla en hjärtinfarkt i kvinnans hälft ökar också.

Inget kardiologiskt centrum kan öka risken att överleva om diagnosen "omfattande hjärtattack" är gjord, om de första timmarna inte ger kvalificerad hjälp till offret.

Orsaker till hjärtinfarkt

Huvudskälet till utvecklingen av hjärtinfarkt är skador på artärernas väggar genom aterosklerotiska plack som stör blodcirkulationen. Detta kan hända i följande patologier:

 1. Ateroskleros av kranskärlskärlen. Om plåten når en stor storlek, kan den helt täcka kärlets lumen.
 2. Ökat blodtryck, vilket leder till en ökning av vaskulär ton och förtjockning av sina väggar. Och om du fortfarande antar förekomsten av plack i kärlen, kan ett annat hopp i trycket framkalla en omfattande hjärtinfarkt. Konsekvenserna, chanserna att överleva, rehabilitering beror på omsorgens hastighet.
 3. Fettemboli kan också prova trombos av blodkärl.
 4. Kirurgisk obturation av kärl, om angioplastik utfördes.

Riskfaktorer

Inte bara de listade sjukdomarna och tillstånden kan orsaka hjärtinfarkt, men det finns flera ogynnsamma faktorer som ökar risken flera gånger:

 • Diabetes mellitus kan bli en indirekt synder av hjärtinfarkt. Med ett förhöjt glukosinnehåll i blodet störs metaboliska processer, vilket kan leda till utseende av sklerotiska plack i kärlen.
 • I en ung ålder kan en hjärtattack utvecklas på grund av en ärftlig predisposition.
 • Njursjukdomar.
 • Störningar i kosten.
 • Överdriven kroppsvikt.
 • Låg fysisk aktivitet.
 • Rökning, inte bara aktiv, men också passiv. Under rökning finns det en spasm av blodkärl, vilket leder till deponering av blodplättar på plåtarna, så småningom kan det leda till en fullständig överlappning av kärlens lumen.
 • Regelbunden användning av alkoholhaltiga drycker leder till giftiga skador på hjärtmuskeln och blodkärlen, vilket ökar blodtrycket, vilket innebär att det redan finns inom infarkt.
 • Frekvent stress och kronisk trötthet.
 • Överdriven fysisk ansträngning kan inte passera utan ett spår på hjärtat.
 • Reumatism, som fångar hjärtans väggar.
 • Smittsamma sjukdomar, särskilt de som provoceras av stafylokocker och streptokocker.
 • Ökat kolesterol.
 • Hög koncentration av triglycerider i blodet.
 • Sexuell anknytning: Det är uppenbart att hos män utvecklas infarkt mycket oftare.
 • Dåliga miljöförhållanden.

Om man överväger att det oftare är möjligt att observera en kombination av flera riskfaktorer, är det inte förvånande att ett så stort antal medborgare utvecklar en omfattande hjärtinfarkt. Konsekvenserna, chanserna att överleva, rehabilitering kommer att betraktas lite senare.

Infarktperioder

Symtom på denna patologi beror på utvecklingsstadiet, men de utmärks av flera:

 • PIS.
 • Den skarpaste perioden.
 • Sharp.
 • Subakut.
 • Postinfarkt.

Det är väldigt viktigt att skilja mellan dessa perioder för att kunna tillhandahålla den nödvändiga hjälpen i rätt tid till en person.

Tecken på förinfarkt

Ett omfattande infarkt av konsekvenserna kan inte vara så hemskt om man upptäcker sin inställning vid preinfarktstadiet. Denna period präglas av följande symtom:

 • Det finns smärtor bakom bröstbenet, som kan ha olika intensitet och stoppas av mottagningen av "Nitroglycerin".
 • Andnöd.
 • Ökad svettning.
 • Brott mot hjärtfrekvensen.
 • Illamående.
 • Med någon fysisk ansträngning intensifierar smärtan bara.
 • Om under denna period att göra ett elektrokardiogram, så kommer det att visa brott i blodtillförseln i hjärtmuskeln.

Om du uppmärksammar sådana symtom i tid kan du förhindra en omfattande hjärtinfarkt (konsekvenser). Chanserna att överleva (rehabilitering kommer inte vara lång) kommer att vara hög.

Symptom på den mest akuta perioden

Om förinfarkt kan vara länge, ibland upp till en månad, utvecklas den akuta perioden ganska snabbt. Det kännetecknas av manifestationen av följande symtom:

 • Brännande smärta i bröstet, ger till vänster hälften av kroppen.
 • Minskat blodtryck.
 • Arytmi.
 • Andning blir intermittent.
 • Hud blek, kall svett visas.
 • En person kan förlora medvetandet.
 • Om hjärtans baksida påverkas kan man känna illamående, smärta i magen.
 • Det finns en rädsla för döden.

Det mest akuta scenen kan uppenbaras av atypiska symptom:

 • Anfall av kvävning.
 • Det finns en hosta.
 • Edema syndrom.
 • Det finns tecken på cerebral ischemi.

I vissa fall kan symtomen bli allvarligt raderade. Detta tillstånd kan ta upp till två timmar. Om detta stadium inte undviks skulle ett ganska allvarligt omfattande infarkt resultera. Chanserna att överleva (rehabilitering kommer att krävas av alla sådana patienter) kommer helt och hållet att vara beroende av kvalificerad sjukvård.

Akut period av patologi

I flera dagar efter attacken är det en akut period. Efter en omfattande hjärtinfarkt uppstår följande symtom:

 • Smärtan minskar gradvis dess intensitet.
 • En nekros-plats bildar sig i hjärtat.
 • Ökar blodtrycket och kroppstemperaturen.
 • Hjärtrytmen är förlorad.
 • Visas andfåddhet.

En vecka efter attacken börjar subakut perioden, som kännetecknas av frånvaro av smärta, normalisering av hjärtfrekvensen och blodtrycket. Nekrosets plats på hjärtmuskeln ersätts gradvis med ärrvävnad.

När post-infarktperioden kommer, och det kan ta upp till sex månader, anpassar hjärtat gradvis till nya arbetsförhållanden, kompensationsmekanismer utvecklas. Patienten kan ofta uppleva angina attacker, dyspné observeras och hjärtrytmen störs periodiskt.

Första hjälpen för infarkt

Omfattande myokardiella konsekvenser kan ha varierande grad av komplexitet, allt beror på det första hjälpen som tillhandahålls. Oavsett vilken typ av patologi det är nödvändigt för offret att tillhandahålla förläkarvård så snart som möjligt före ankomsten av ett lag doktorer:

 1. Patienten måste planteras eller läggas och benen böjs vid knäna.
 2. Se till att tillströmningen av friskluft, för detta, ta bort kragen, ta bort slipsen eller öppna fönstret.
 3. Under tungan ge tabletten "Nitroglycerin".
 4. I avsaknad av allergi mot "Aspirin" kan du tugga läkemedlet i en mängd upp till 300 mg.
 5. Om patienten har förlorat medvetandet, är det nödvändigt att vända honom på hans sida och kasta huvudet tillbaka.
 6. Urgent måste utföra en indirekt hjärtmassage, om det var ett stopp.
 7. Försök att lugna patienten, panik i denna situation är inte en assistent.

Efter att ha lämnat hjälp är det nödvändigt att leverera offeret till sjukhuset eller vänta på att ambulansen kommer fram.

Åtgärdsteamets åtgärder

Omedelbart efter ankomsten börjar ambulansläkarna att stoppa attacken, för detta:

 • Läkemedel används.
 • Om patienten andas, använd sedan en syremaske.
 • För att lindra agitation, ges patienten lugnande medel.
 • För att bekräfta diagnosen görs ett kardiogram direkt i ambulansen.
 • Patienten tas till sjukhuset, beroende på hans tillstånd, det kan vara en återupplivningsenhet eller en intensivvårdsenhet.

Behandling av omfattande hjärtinfarkt

Infarktbehandling ska endast utföras i kardiologiska avdelningen. Läkarnas huvuduppgift:

 1. Lindra smärta
 2. Minska området av nekrotisk lesion.
 3. Återställ normalt blodflöde till hjärtmuskeln.
 4. Minska risken för blodproppar.
 5. Återställ en störd hjärtrytm.
 6. Håll blodtrycket på en normal nivå.

För att genomföra dessa uppgifter föreskrivs följande läkemedel:

 1. Smärta i den akuta perioden kan avlägsnas med hjälp av narkotiska smärtstillande medel, de inkluderar morfin, promedol. Dessa läkemedel administreras intravenöst för snabbast lindring av smärta.
 2. För att avlägsna nervös excitabilitet indikeras lugnande medel ("Diazepam", "Relan").
 3. Trombolytisk terapi utförs, vilket innebär att ta Alteplase och Fiboinolysin. Dessa medel löser trombi, storleken på myokardiell nekros minskar.
 4. Mottagning av antikoagulantia, bland annat är "aspirin".
 5. Tilldela ACE-hämmare, vilken långsam hjärtaktivitet, normalisera blodtrycket, dilaterande blodkärl. Denna grupp innefattar "Captopril", "Ranipril".
 6. För behandling av arytmi är användningen av kardioprotektorer (t.ex. "Atenolol", "Propranolol") indikerad.

Om medicinen inte leder till lättnad till patienten, måste du tillgripa operationen.

Återhämtning efter hjärtinfarkt

Många är intresserade av frågan: hur många lever efter en stor hjärtinfarkt? Svaret beror inte bara på den behandling som utförs, men också på korrekt rehabilitering. I denna period efter hjärtinfarkt är det väldigt viktigt att återhämta sig inte bara fysiskt utan även mentalt. Patienten ordineras motionsterapi, men det är nödvändigt att ta itu med det, hela tiden övervaka pulsen. Inte bara speciella övningar hjälper till att återställa hjärt-kärlsystemet, men påverkar positivt:

Om en omfattande hjärtinfarkt har skjutits upp innebär rehabilitering också en översyn av kosten. Det är nödvändigt att inkludera produkter som normaliserar hjärtat:

Uteslut från menyprodukterna som framkallar bildandet av sklerotiska plack i kärlen:

 • Fetträtter.
 • Rökt kött
 • Korv.
 • Smör och gräddfil.
 • Fet stallost.

Om patienten genomgick en omfattande hjärtinfarkt, kommer hur många som lever efter en sådan patologi att bero på att alla de tillhörande läkarnas rekommendationer följs. Patienten måste ompröva sin livsstil:

 1. Dåliga vanor, som att röka och dricka alkohol, ska gå iväg.
 2. Begränsa träning.
 3. Undvik stressiga situationer.
 4. Att ta promenader i frisk luft i alla väder.
 5. Ta mediciner som föreskrivs av din läkare för att förhindra bildning av plack i kärlen. Mest troligt, under hela livet är det nödvändigt att använda läkemedel som inte orsakar återfall.

Det är mycket bra om det finns möjlighet att genomgå en rehabiliteringsplan i ett specialiserat sanatorium.

Konsekvenser av hjärtinfarkt

Om det fanns en omfattande hjärtinfarkt, är det i regel allvarliga konsekvenser för patienterna:

 • Arytmi.
 • Formning av trombi i hjärt-kärlsystemet.
 • Det finns abnormiteter i många interna organers arbete.
 • De vägrar lemmar.
 • Du kan observera talstörningar.
 • En av de allvarliga konsekvenserna är hjärtaneurysm och tromboembolism.
 • Lungödem.
 • Hjärtsvikt
 • Kardiogen chock.
 • Störning av andningsfunktionen.
 • Hjärtsvikt

Även om det på något sätt förhindras att utveckla allvarliga komplikationer kan överensstämma med alla rekommendationer från läkaren, samt förändra deras livsstil och attityd till deras hälsa.

Förebyggande av hjärtinfarkt

Det är möjligt att förhindra utveckling av hjärtinfarkt om du tar väl hand om din hälsa och förhindrar bildandet av sklerotiska plack i kärlen. För detta bör följande rekommendationer följas:

 • Inkludera i din diet mer färsk frukt och grönsaker som innehåller fiber.
 • Minska konsumtionen av feta, rökt och stekt mat.
 • Att leda en hälsosam livsstil.
 • För att förhindra stress, behärska metoderna för avkoppling.
 • Kontrollera blodsockret och kolesterolet.
 • Att behandla kroniska patologier.
 • Sök läkare om det finns en attack av angina pectoris.

Myokardinfarkt är en allvarlig hjärtsjukdom som kan leda till döden, men varje patient, med iakttagande av medicinska rekommendationer, kan förhindra denna hemska patologi.

Hur man ser yngre ut: De bästa hårklippningarna för de över 30, 40, 50, 60 Tjejer vid 20 års ålder oroar sig inte för frisyrens form och längd. Det verkar som om ungdomar skapades för experiment på utseende och djärva ringlets. Men redan.

20 bilder av katter gjorda vid rätt tid Katter är fantastiska varelser, och kanske vet alla. Och de är otroligt fotogena och vet alltid hur de ska vara i rätt tid i reglerna.

Gör det aldrig i kyrkan! Om du inte är säker på om du beter sig korrekt i kyrkan eller inte, så gör du förmodligen det hela fel sättet. Här är en lista över hemsk.

10 charmiga stjärnbarn, som idag ser ganska annorlunda ut, flyger, och när små kändisar blir vuxna som inte längre känns igen. Härliga pojkar och flickor blir till s.

Vilken form av näsan kan berätta om din personlighet? Många experter tror att titta på näsan, du kan säga mycket om personens personlighet. Därför vid första mötet var uppmärksam på att näsan är okänd.

13 tecken på att du har den bästa mannen Män är riktigt bra människor. Vad synd att goda makar inte växer på träd. Om din själsförälder gör dessa 13 saker kan du med.