Huvud / Emboli

Granskning av mitralregurgitation av 1: a graden och andra: orsaker och behandling

Från den här artikeln kommer du att lära dig vad som är mitralregurgitation, varför det inträffar och vilka funktioner i hjärtat det bryter mot. Du kommer också att bekanta dig med de kliniska manifestationerna och metoderna för behandling av denna sjukdom.

Med mitral regurgitation sker omvänd blodflöde genom hjärtklaven (mitral).

Möten i genomsnitt 5 personer av 10 tusen, denna ventrikulära hjärtsjukdomar rankar andra i frekvens, andra enbart till aortastenos.

Normalt är blodflödet alltid rör sig i en riktning: från förmaken genom öppningarna som avgränsas av tät bindväv, sträcker sig in i ventriklarna, och matas ut genom huvudartären. Den vänstra halvan av hjärtat, som ligger i mitralisklaffen, föreslås få syresatt blod från lungorna till aorta och framåt, så att genom mindre fartyg levererar blod till vävnaden, förse dem med syre och näringsämnen. När ventrikeln träffas stänger det hydrostatiska trycket ventilklaffarna. Rörelsens amplitud av flikarna begränsas av bindvävfilament - ackord - som ansluter ventilklaffen med papillära eller papillarmusklerna. Regurgitation uppstår om ventilerna på ventilen slutar stänga, vilket leder en del av blodet tillbaka till atriumet.

Klicka på bilden för att förstora

Mitral regurgitation kan vara länge utan symptom, innan den ökade stressen på hjärtat visar sig de första klagomålen om snabb trötthet, dyspné, hjärtklappning. Framsteg leder processen till kroniskt hjärtsvikt.

Endast operationen kan eliminera skruven. Kardiosurgen återställer antingen formen och funktionen hos ventilflikarna, eller ersätter den med en protes.

Förändringar i hemodynamik (blodflöde) i patologi

På grund av det faktum att en del av blodet, kommer in i vänster kammare tillbaka till atrium i blodkärlen tar mindre volym - minskad hjärtminutvolym. För att upprätthålla normalt blodtryck smala blodkärlen, vilket ökar motståndet mot blodflödet i perifera vävnader. Enligt lagarna av hydrodynamik av blod, såväl som eventuella fluid rör sig till där flödesmotståndet är mindre på grund av vad regurgitant volymökningar och hjärtminutvolym faller, trots det faktum att den verkliga volymen av blod i förmaket och kammaren ökas, överbelastning hjärtmuskeln.

Om elasticiteten i atrium är liten, stiger dess tryck relativt snabbt, vilket ökar i sin tur trycket i lungvenen, då blodkärlen och orsakar hjärtsvikt symptom.

Om den atriala vävnaden formbara - vilket ofta är fallet i den post-infarkt kardioskleros - vänster förmak börjar att sträcka för att kompensera för överskjutande tryck och volym, följt av sträckor och ventrikel. Kammare i hjärtat kan fördubbla volymen innan de första symptomen på sjukdomen uppträder.

Orsaker till patologi

Funktionen hos tvåbladig ventil är bruten:

 • med direkt avläsning av ventiler (primär mitral regurgitation);
 • med nederlag av ackord, papillära muskler eller överträngning av mitralringen (sekundär, relativ).

I tidens omfattning kan sjukdomen vara:

 1. Akut. Uppstår plötsligt, orsaken är inflammation i hjärtets inre skal (endokardit), akut myokardinfarkt, trubbigt trauma i hjärtat. Slitna ackord, papillära muskler eller själva ventilerna. Dödligheten når 90%.
 2. Kronisk. Utvecklas långsamt under inverkan av en långsam process:
 • medfödda utvecklingsanomalier eller genetiskt bestämda patologier av bindväv;
 • icke infektiöst inflammation endokardit (reumatisk feber, systemisk lupus erythematosus) eller infektiös (bakterie-, svamp- endokardit) natur;
 • strukturella förändringar: kränkning av papillär muskelfunktion, tårar eller raster ackord förlängning mitralisringen, kardiomyopati uppstår när vänsterkammarhypertrofi.
Klicka på bilden för att förstora

Symtom och diagnos

Mitral regurgitation av 1: a graden uppenbarar sig inte alls, och personen är nästan hälsosam. Så, denna patologi finns i 1,8% av friska barn 3-18 år, vilket inte stör deras längre liv.

De viktigaste symptomen på patologi:

 • snabb utmattning
 • hjärtklappning;
 • andnöd, först med motion, då i vila;
 • Om impulsen från pacemakern störs - sker atriell fibrillation;
 • manifestationer av kroniskt hjärtsvikt: ödem, tyngd i rätt hypokondrium och utvidgning av levern, ascites, hemoptys.

Lyssna på toner (ljud) av hjärtat läkaren upptäcker att en ton (som normalt sker vid stängning av klaffbladen mellan ventrikeln och atriet) är försvagad eller frånvarande, två ton (normalt uppträder på grund av den samtidiga stängningen av ventiler av aorta och lung stammen) delar sig i pulmonella och aorta komponenter (dvs dessa ventiler är slutna asynkrona), och så kallade systoliska hörbart brus däremellan. Det systoliska blåsljud, som uppstår på grund av det omvända flödet av blod, ger anledning att misstänka mitral regurgitation asymtomatiska. I svåra fall är 3 hjärtan fästa, vilket uppstår när ventrikelväggarna snabbt fyller en stor volym blod och orsakar vibrationer.

Den slutliga diagnosen är gjord med Doppler-ekkokardiografi. Bestäm den ungefärliga uppsvällningsvolymen, hjärtkammarens storlek och säkerheten för deras funktioner, tryck i lungartären. Ekokardiografi kan också ses framfall (glida) av mitralisklaffen, men graden påverkar inte volymen av regurgitation, så är inte viktigt för den fortsatta prognos.

Grader av mitral regurgitation

Ofta bestäms graden av mitralregurgitation av området för det omvända flödet som ses i ekokardiografi:

 1. Mitral regurgitation av 1 grad - returflödet är mindre än 4 cm 2, eller går in i vänstra atrium mer än 2 cm.
 2. Vid 2 grader - returflödesområdet är 4-8 cm 2, eller kommer till hälften av atriumets längd.
 3. Vid en grad - flödesarea som är större än 8 cm 2 eller mer promenader halv-längd, men når inte ventilen motsatt förmaksväggen.
 4. Vid 4 grader når flödet den bakre atriumväggen, öronen eller går in i lungvenen.

Behandling av mitralregering

Mitral regurgitation behandlas snabbt: antingen genom att göra en ventilplast eller ersätta den med en protes bestämmer hjärtkirurgin tekniken.

Patienten är förberedd för operation eller efter symptom uppträder eller om undersökningen upptäcker att störd vänsterkammarfunktion inträffade förmaksflimmer eller ökat tryck i lungartären.

Om patientens allmänna tillstånd inte tillåter operationen, startas läkemedelsbehandling:

 • Nitrater - för att förbättra blodflödet i hjärtmuskeln;
 • diuretikum - för att avlägsna svullnad;
 • ACE-hämmare - för att kompensera för hjärtsvikt och normalisera blodtrycket
 • hjärtglykosider - används vid förmaksflimmer till även hjärtritmen;
 • antikoagulantia - förebyggande av trombos vid förmaksflimmer.

Helst är målet med konservativ terapi att förbättra patientens tillstånd så att den kan användas på.

Om patologin har utvecklats kraftigt utförs en nödoperation.

Klicka på bilden för att förstora

Om mitral regurgitation upptäckt vid rutininspektion, är dess volym liten, och patienten oavsett vad som klagar inte - kardiolog sätter honom under uppsikt, ny behandling varje år. En person är varnad att om hans hälsotillstånd ändras, behöver du besöka en läkare utanför schemat.

På samma sätt observeras de för "asymptomatiska" patienter som väntar på antingen symtom eller ovan nämnda funktionsstörningar - indikationer på operation.

utsikterna

Kronisk mitral regurgitation utvecklas långsamt och förblir kompenserade under lång tid. Prognosen försämras kraftigt med utvecklingen av kroniskt hjärtsvikt. Utan operationen är sexåriga överlevnadsnivåer för män 37,4%, för kvinnor - 44,9%. I allmänhet är prognosen mer fördelaktig för mitralinsufficiens av reumatiskt ursprung i jämförelse med ischemisk.

Om mitralinsufficiens uppträdde kraftigt - prognosen är extremt ogynnsam.

Mitral regurgitation av 1 grad: orsaker och symtom på sjukdomen

Med en sammandragning av atriumet öppnar mitralventilen, vilket gör att blod kan komma in i ventrikeln. Efter injektionen av blod stänger hans halvor tätt.

Som ett resultat av böjningsventilflikar återgår en del av blodet tillbaka till atriumet.

En sådan patologi i mitralventilen kallas upprepning av mitralventilen.

Funktion av sjukdomen

Mitral regurgitation av 1 grad, vad är det? Människans hjärta består av två auriklar och två ventriklar. Mellan dem är en mitralventil med två ventiler.

Som ett resultat av utvecklingen av hjärtklappens patologi blir lumen mellan sina ventiler för stora eller små.

Detta leder till att en del av blodet återvänder tillbaka till atriumet. Med utvecklingen av detta tillstånd görs en diagnos av mitralregurgitation av 1: a graden.

I det här fallet får alla kroppens inre organ och vävnader mindre i den erforderliga mängden blod som är berikat med syre. Den första graden av sjukdom anses vara den enklaste. Detta beror på det faktum att blodinsufficiens är minimal.

Resultatet av sjukdomsprogressionen är ackumulering av blod till vänster ventrikel. Gradvis ackumulering av blod leder till sin signifikanta ökning i storlek.

Förutom ökningen i storlek ökar också den totala belastningen på hjärtat. Ett av de mest signifikanta tecknen på upprepning av mitralventilen i 1: a graden anses vara vänster ventrikulär hypertrofi.

skäl

Mitral regurgitation av 1: a graden har egenskapen att manifestera sig både i kroniska och akuta former. Bland de viktigaste faktorer som kan provocera sjukdomen kan vi namnge följande:

 • endokardit är infektiös;
 • reumatism;
 • utveckling av mitralventilens fysiologiska patologier
 • medfödd hjärtsjukdom;
 • akut form av hjärtinfarkt;
 • bröstskada;
 • angina pectoris;
 • Patienten har kroniskt hjärta eller lungsjukdom.

En eller flera av de provokationsfaktorer som anges ovan leder förr eller senare till att mitralventilväggarna sänks.

Diagnos av mitralregurgitation följer ofta med medföljande sjukdomar:

 • dysfunktion och anatomi av papillära muskler;
 • processen för förstörelse av hjärtens endodermis genom olika typer av infektioner;
 • en ökning av volymen av vänster hjärtkammare;
 • hjärtets ischemi;
 • utveckling av reumatoida processer.

Möjligheten att upptäcka mitralregurgitation hos unga barn eller nyfödda är inte uteslutet.

I detta fall kan sådana processer uppstå samtidigt:

 • myokardit;
 • bildandet av ett tillräckligt tjockt skikt av protein på hjärtmembranets inre vägg eller dess valvulära region;
 • tricuspid medfödda hjärtefekter
 • koagulering;
 • förmaksflimmer.

Jag skulle vilja notera att diagnosen mitral regurgitation av 1: a graden är en ganska komplicerad och mödosam process.

Vid utveckling av en akut form av sjukdomen kan patienter samtidigt detektera lungödem, såväl som ventrikulär misslyckande.

Diagnosen av mitralregurgitation av 1: a graden åtföljs av ett ganska stort antal medföljande sjukdomar.

Om diagnosen inte görs i tid, eller om behandlingen inte administreras ordentligt, försvårar dessa sjukdomar patientens tillstånd.

diagnostisera

Trots det faktum att upprepning av mitralventilen är svår att diagnostisera, kan en erfaren specialist upptäcka sjukdomen genom en enkel metod - auskultation.

I detta fall observeras följande ändringar:

 • 1 ton hörs tillräckligt hårt eller inte hörbar alls;
 • Staden av hjärtavslappning (11 ton) präglas av en ökning av perioden;
 • 111 tonen hörs väldigt starkt. Ju starkare tonen, desto lägre är sannolikheten för måttlig mitral regurgitation;
 • Steget att fylla hjärtekentriklerna (1V-tonen) kan bara höra väl och tydligt i stetoskopet endast om bindväven i hjärtkammaren har blivit brutna. I detta fall förekommer ännu inte en ökning av ventrikeln i volymen.

Om patienten ligger på vänster sida av det auskultalt distinkta höra bruset är något högre än hjärtat, kan du också tala och utveckla sjukdomen.
Förutom att lyssna på specialister används även sådana diagnostiska metoder:

 1. EKG. Vid avkodning av EKG-resultat är ökningen av hjärtens atrium och ventrikel klart synlig.
 2. Röntgen. Denna metod är en av de enklaste. Med hjälp kan endast mindre upprepning bestämmas.
 3. Ekokardiografi. Genom att använda denna teknik gör det möjligt att bestämma kränkningen av blodflödet hos en patient, fastställa exakta faktorer som utlöste hjärtsjukdom och också mäta nivån på trycket i lungornas artärer.
 4. Allmän analys av blod och urin.
 5. Ultraljudsundersökning. Det genomförs genom att sonden sätts in genom matsmältningssystemet. Användningen av ultraljud i hjärtat tillåter oss att ange att patienten utvecklar ödem i det inre hjärtmembranet. Dessutom kommer ultraljuden exakt att visa närvaron eller frånvaron av blodproppar i en person.

Det är bevisat att en sådan komplex undersökning, där specialister inte använder en, men flera undersökningsmetoder, kommer att visa den mest exakta bilden av hjärt- och mitralventilens patologier och också indikera de faktorer som orsakade sjukdomen.

behandling

Det räcker inte att veta vad som är upprepning av 1 grad. Det är nödvändigt att ha information om symptomen och de huvudsakliga metoderna för behandling av sjukdomen.

Hittills är enligt statistiken cirka 75% av världens invånare diagnostiserade med hjärtmuskler eller utvecklingen av olika hjärt- och mitralventilpatologier.

Om sjukdomen uppträder i en relativt mild form, får specialisterna inte intensiv behandling. Det rekommenderas att övervaka fysisk aktivitet, observera dagens och dietens regim. Sådana människor måste nödvändigtvis genomgå en läkarundersökning varje 1,5-2 år.

Om sjukdomsförloppet passerar i mer komplex form, föreskrivs en behandlingsförlopp, som består av läkemedel i sådana grupper:

 1. Penicillin. Dessa läkemedel accelererar processen för att eliminera infektioner i patientens kropp, vilket är orsaken till utvecklingen av mitralventilpatologi.
 2. Antikoagulantia. Utnämningen av läkemedel i denna grupp är oumbärlig vid utveckling av patientens trombosprocess, såväl som i närvaro av en sådan samtidig sjukdom som ciliaryarytmi.

Den operativa behandlingsmetoden används endast i extrema fall.

Regurgitation av mitralventilen i 1: a graden är en ganska vanlig sjukdom. Framgången av hans behandling beror helt på tidig diagnos av sjukdomen, liksom på patientens livsstil. Var frisk!

Hur tar mitral regurgitation av 1 grad

 • Varför är mitralventilen så viktig?
 • En hälsosam kropp är ingen garanti för ingen patologi!
 • Och vad är förutsättningarna för sjukdomsuppkomsten?
 • Vad kommer att hjälpa till att upptäcka patologi?

Mitral regurgitation av 1 grad är en ganska vanlig hjärtpatologi. Sjukdomen kan ta en akut och kronisk form. Oftast kallas sjukdomen mitralventilinsufficiens.

Sjukdomen leder till en störning i hjärtcirkulationssystemet, när blodvolymen som hjärtat måste leda till kroppens vävnader och organ reduceras kraftigt. Mitralventilen, i utseende, liknar en ventil, de separerar atriumet från vänster ventrikel. Förekomsten av ett omvänd flöde genom hjärtventilen är orsaken till att hjärt-kärlsystemets fulla funktion försämras. De komplikationer som patologin bär med sig är livshotande. Bland dem:

 • hjärtsvikt;
 • endokardit;
 • olika typer av arytmier.

Varför är mitralventilen så viktig?

Hjärtat består av fyra kamrar, varav två är atria och två-ventrikler. Först går blod in i det högra atriumet genom höger kammare, sedan transporteras det till lungorna. De byter ut: blod tar emot syre och ger koldioxid i den. Sedan transporteras blodet till vänstra atriumet, varefter det ligger i vänstra kammaren, sedan i aortan. Från den senare transporteras vätskan till kroppens organ.

Om hjärtat är hälsosamt, har dess sammandrag och avkoppling egenskapen av rytm. I det inre organet finns tryckfall, vilket resulterar i att den blir fylld med blod, så trycker den ut. Den första processen sker med avslappning av hjärtat, det andra - när det är kontrakt. Med hjälp av det inre organets ventiler transporteras blodet i nödvändig riktning.

Om hjärtats sammandrag börjar följa med blodflödet i motsatt riktning, diagnostiseras patienten med utseendet av mitralregurgitation av 1: a graden. Redan vid detta stadium av sjukdomen får kroppen inte längre den mängd blod som berikas med syre som är nödvändigt för sin normala funktion. Den första graden av patologi anses vara den lättast tolererade av kroppen, eftersom i detta stadium av sjukdomen är blodflödet in i atriumet liten.

I denna del av det inre organet ackumuleras inte blod omedelbart. För att transportera all sin volym från atriumet till ventrikeln ökar belastningen på orgelet avsevärt. Processen återspeglas i tillståndet i vänster ventrikelvävnad, det börjar öka i storlek. Hypertrofi i ventrikeln och är en av tecknen på början av mitral regurgitation.

Denna patologi, människor vars arbete inte hör till hälsovårdssektorn, förväxlas ofta med tricuspidinsufficiens. På ett antal förutsättningar och symptomatiska manifestationer av sjukdomen, i själva verket i viss utsträckning liknande. Den andra typen av upprepning karakteriserar den omvända överföringen av blod från höger kammare till det högra atriumet. Orsaken till denna hjärtfel är att tricuspidventilen är otillräcklig, vars ventiler inte är helt stängda. Denna typ av sjukdom, som mitral regurgitation av 1 grad, kan vara medfödd eller förvärvad.

Men patienter som diagnostiserats med tricuspid patologi är mycket mindre benägna att hitta i medicinsk praxis än de som har första graden av mitral insufficiens. I regel är den första sjukdomen en del av hjärtkatologin "bukett" och observeras hos personer som redan har hjärtfel och avvikelser i hjärt-kärlsystemet. I en isolerad form uppträder sjukdomen inte praktiskt, men den kan utvecklas samtidigt med mitralinsufficiens, till exempel i hjärt-defekt i mitral-aorta-tricuspid.

En hälsosam kropp är ingen garanti för ingen patologi!

Mer än hälften av personer som lider av grad 1-mitralinsufficiens är fysiskt hälsosamma. I vissa fall är sjukdomen nästan som normalt, förutsatt att patienten inte har andra hjärtpatologier, hjärt-kärlsjukdomar och hans mitralinsufficiens utvecklas inte.

1 grad av mitral regurgitation uppträder med samma frekvens hos män och kvinnor, men mestadels unga människor i okulär ålder påverkas. Det finns ett strikt mönster: ju högre det omvända flödet av blod i atriumet, desto mer markerade symptomatologin i den första graden av patologi.

Orsaker till sjukdom kan vara mycket olika. I deras lista:

 • bröstkorg
 • ett maninducerat myokardinfarkt;
 • reumatism, på grund av vilken det fanns en hjärtsjukdom;
 • olika typer av medfödda och förvärvade hjärtfel
 • överfört infektiös form av endokardit
 • förlust av mitralventilen.

Och vad är förutsättningarna för sjukdomsuppkomsten?

Förutsättningarna för förekomst av mitralinsufficiens i första graden är frekventa känslomässiga och fysiska överbelastningar, betonar som negativt påverkar funktionen hos hjärtavdelningarna och musklerna. Om en person missbrukar alkohol, är beroende av tobaksrökning, är chansen stor att han kommer att utveckla mitralregurgitation. Expansion av mitralventilringen och icke-ischemisk dysfunktion hos papillära muskler kan också leda till mitralinsufficiens i 1: a graden.

Bland de sällsynta orsaker till kronisk form av läkarna sjukdoms kallar Blandningar atrium - en medfödd defekt endokardiell åtföljd av uppträdandet av dela den främre av bipacksedeln. Hos kvinnor kan äldre en av förutsättningarna för framväxten av mitral regurgitation bli en förkalkning av mitralisringen. Hos spädbarn mitral insufficiens en grad verkar på grund papillarmuskeln dysfunktion, endokardiell fibroelastosis, akut myokardit form, klyvning av mitralisklaffen (i närvaro eller frånvaro av en bas endokardiell defekt), myxomatös degeneration av ventilen.

I den kroniska formen av sjukdomen sker förändringar i det inre organets vävnader och dess funktion gradvis. Vid första graden av mitral insufficiens bevaras återflödet. Särskild sjukdomskänsla är att tillståndet för dekompensation hos en person som lider av en sjukdom inte uppstår.

Vad kommer att hjälpa till att upptäcka patologi?

Symtom som indikerar förekomsten av hjärtpatologi uppträder vanligtvis inte i första etappen av mitral insufficiens.

1 grad av mitral regurgitation uppstår ofta utan specifika märkbara symtom.

Vi måste omedelbart ansöka till kardiologen och genomgå maskinvarodiagnos av hjärt- och hjärt-kärlsjukdomstillståndet om de märker:

 • smärta i hjärtat av regionen, vars orsaker kan vara utskjutande av mitralventilbladet;
 • andfåddhet;
 • hjärtrytmstörningar;
 • ökad hjärtfrekvens
 • huvudvärk och de medföljande tillstånd som är typiska för migrän.

De angivna avvikelserna är kända för många hjärtpatologier. Och de kommer också att peka på att utveckla 1-graders mitral insufficiens. Ofta upprepade feberiska förhållanden och en skarp förlust, som synes orsakssamband, är kroppsmassor också symtom på denna sjukdom, vilket uppenbarar sig om personen med patologin utvecklar endokardit. Men det främsta tecknet på mitral regurgitation är pansystoliskt murmur. Det är möjligt att bestämma det utan komplicerade metoder för hårdvara diagnostik - med hjälp av ett stetoskop med ett membran. Under diagnosen av den första graden av mitral regurgitation ligger patienten i ett ljungläge på vänster sida, och doktorn lyssnar på hjärtans topp. Intensiteten av buller som frigörs av det inre organet kan öka med mitralinsufficiens, när patienten som lider av sjukdomen utför vissa åtgärder, till exempel knäböjningar.

Patologi Diagnos utförs med användning av ultraljud, Doppler-ekokardiografi erhålls i studiedata och bestämmer behandlingsstrategi av mitral insufficiens. Om en person har en en grad av mitral regurgitation under EKG det bestäms att det vänstra förmaket är förstorad vänster ventrikulär hypertrofi (med tecken på ischemi eller utan dem) - samma data och är i stånd att bekräfta röntgenstrålarna. Det andra slaget av diagnosen kan detektera förändringen i skuggan av hjärtat endast i händelse av att en grad av mitral regurgitation inträffar på bakgrunden av andra interna patologier organ. När det gäller till sinusrytm, är det inte alltid observeras, eftersom dess frånvaro inte kan tas som bevis för att det inte finns någon patologi.

En person som har en mitral regurgitation av första graden ska genomgå en regelbunden hjärtundersökning så att läkarna får maximal information om hjärtets tillstånd och dynamiken i sjukdomsprogressionen och kan korrekt ordinera behandlingen.

Diagnos, omfattning och behandling av mitralregurgitation

Mitral regurgitation är en av varianterna av hjärtsjukdom, där det omvända flödet av blod från vänster atrium till ventrikeln uppträder. Brott mot hjärthemodynamik uttrycks initialt något, men kräver medicinsk övervakning. Om tillståndet förvärras och allvarliga kliniska symptom uppträder är kirurgisk behandling nödvändig.

Orsaker och utvecklingsmekanism

Människans hjärta är en fyrkammarstruktur, vars hålrum separeras av ventiler. Detta förhindrar blandning av venöst och oxygenerat arteriellt blod, vilket säkerställer oavbruten hjärtsdrift.

Ventilerna i mitralventilen (MC) är 2 veck av bindväv som ligger mellan vänster ventrikel och atrium. Brott mot deras funktion kan orsakas av:

 • Infektiv endokardit.
 • Reumatism.
 • Mitral ventil prolapse.
 • Medfödda hjärtsjukdomar.
 • Akut hjärtinfarkt i anamnesen.
 • Skador och sår på bröstet.
 • Sjukdomar som leder till en ökning av hjärtans vänstra delar - angina, arteriell hypertoni (så kallad relativ mitralregurgitation).
 • Systemiska sjukdomar (amyloidos, reumatoid artrit, Marfan syndrom, etc.).

Åtgärden av orsaksfaktorn leder till skador (slingrande, skleroserande) av mitralventilflikarna. Blodet som kommer in i vänster ventrikel från lungorna och avges under systolen i aortan faller delvis in i vänstra atriumet, eftersom ventilen förblir halvöppnad. Detta leder till ökad stress på vänster ventrikel och vänster atrium, lunghypertension utvecklas, volymen syreberäknad blod som kommer in i aorta minskar.

Kliniska symptom och diagnos

I akut mitral regurgitation som utvecklats (t ex som uppstår på grund av bristning av papillarmuskeln under hjärtinfarkt) Söker minuter, och kräver omedelbar medicinsk behandling.

Kronisk mitralregurgitation under lång tid manifesterar sig inte, även om sjukdomen över tiden bara utvecklas.

Det finns fyra grader av sjukdomen:

 1. Insufficiens av MK 1 grad. Det finns inga klagomål. Auscultation avslöjar en mjuk mjuk systolisk murmur vid hjärtans topp, bättre hörd när patienten ligger på vänster sida. På R-diagram och EKG-ändringar är inte specifika. På EchoCG manifesteras mitral regurgitation av 1 grad av en liten skillnad mellan ventilerna, det minsta omvända blodflödet.
 2. Insufficiens MK 2 grader. Visa de första klagomålen: svaghet, trötthet, dyspné med fysisk ansträngning (på grund av stress på lungcirkulationen). Systoliskt ljud i toppen bevaras, det är en försvagning av I-tonen. På R-graphy och EKG finns det fortfarande inga manifestationer av sjukdomen. En ultraljud av hjärtat med en doler fixar blodets omvänd rörelse till ett avstånd av 1,5 cm och under.
 3. Insufficiens MK 3 grader. Klagomål ökar: dyspné med obetydlig arbetsbelastning, hosta med svårt att avlägsna visköst sputum, känsla av hjärtklappning, "tumlande" av hjärtat i bröstet. Vid undersökningen noteras ansiktets ljushet med cyanotiska läppar och näsens spets. De första tecken på hypertrofi i vänster ventrikel visas på EKG och R-diagram: vänstra ögat, förstoringen av hjärtskuggan. Ekkokardiografi indikerar en omvänd gjutning av blod som upptar hälften av atriumet.
 4. Insufficiens MK 4 grader. Terminalen av sjukdomen: livfulla tecken på hjärtsvikt, lunghypertension, grov hosta med blodårer. Patientens typiska utseende: blekt ansikte med ljus blåaktig rodnad orsakad av syrebrist i perifera vävnader. Det finns en "hjärthump" - en pulserande utskjutning av hjärtat i bröstets vänstra sida. EKG och röntgen visade en ökning av volymen av den vänstra hjärt: EOS skarp avvikelse till vänster, utjämning hjärta midja och förskjutning av gränsen (konturerna av kroppen sker i form av sko). Ultraljudet detekterar fyllningen av atriumet med blod under hjärtutmatningen helt.

behandling

Valet av behandlingsmetod beror på sjukdomsstadiet och orsakssambandet som orsakade det. Om möjligt utförs medicinsk korrigering av tillståndet: bicillinprofylax för reumatism, antihypertensiva läkemedel, antiarytmika, nitrater, betablockerare. Mitral regurgitation av 1: a graden kräver ingen speciella behandlingsmetoder, det är bara nödvändigt att iakttas regelbundet hos kardiologen.

Vid dekompensering indikeras kirurgisk behandling. I de fall då restaurering av mitralventilen är omöjlig, tillgripa dess transplantation. Proteser kan vara biologiska (huvudsakligen gjorda från djurens aorta) och mekaniska. Mitral regurgitation av 2-3 grader och små förändringar i papillära muskler gör det möjligt att utföra en plastdrift som återställer integriteten hos ventilen på den egna ventilen.

Prognosen för sjukdomen är förknippad med många faktorer: graden av manifestation av ventilens misslyckande, den tidigare orsaken - men i allmänhet gynnsam. Noggrann uppmärksamhet på sin hälsa, efterlevnad av en kardiologs rekommendationer garanterar en snabb återhämtning av hemodynamik och en återgång till en aktiv livsstil.

Regurgitation av mitralventilen i 1 grad

Allt som är kopplat till hjärtat orsakar särskild uppmärksamhet. Efter att ha hört av doktorn om mitralinsufficiens börjar vi ofta oroa sig för mycket och ta onödiga handlingar som inte ger någon fördel, och ibland vice versa.

Upprepning av mitralventilen

Ibland efter ett besök till doktorn, förblir personen i oordning och förvirring, särskilt när han hör ett konstigt diagnos, till exempel "misslyckande mitralisklaffen 1 grad" eller "mitralklaffprolaps".I effekten av rädsla eller naturliga blygsamhet, eller på grund av brist på tid, och inte veta vad denna uppsättning medicinska termer innebär, blir upprörd, ledsen, vilket ibland leder till en verklig försämring av hälsan. Är det allt så hemskt? Låt oss räkna ut det.

1 Vad är hjärtventiler?

Låt oss förstå hur hjärtat är ordnat. Detta organ är uppdelat i 4 kamrar: två ventriklar och två atria. Mellan atrium och ventrikel finns membran i bindvävsventiler. I den vänstra halvan av hjärtklaffen det representeras av två vingar, varför det kallas bicuspid eller mitralisklaffen, och den högra halvan av hjärtat - tre dörrar, är - eller tricuspid trikuspidalisklaff.

Ventilerna är fästa vid ventriklarnas papillära muskler med tunna filament eller ackord. Kammare i hjärtat kontraheras växelvis. Med atriella sammandragningar öppnar ventilerna mot ventriklerna, blodet flyter från atrien in i ventriklerna, varefter atrierna slappnar av och svängningen av ventrikulära sammandragningar uppträder.

Vid den här tiden slammar de elastiska ventilerna, förhindrar retrograd passage av blod i atrierna, och blod från ventriklerna kommer in i de stora kärlen och sprider sig genom hela kroppen. Följaktligen är ventilernas roll att ge blodflödet i en riktning: från atrierna till ventriklerna och för att förhindra blodflödet i motsatt riktning.

2 Insufficiens eller prolaps? Och hur skiljer man en från en annan?

På grund av olika orsaker kan både medfödda och förvärvade ventilklaffar förlora sin elasticitet, variera i storlek och tjocklek, vilket inte bara kan påverka deras funktion. En prolaps är ett tillstånd där ventilflikarna sitter eller sänks under blodtrycket.

Mitralen, som ligger mellan vänstra kammaren och vänstra atriumet, upplever den mest uttryckta belastningen i jämförelse med andra, och av denna anledning kommer mitralventilens prolapse oftare. Ofta, men inte alltid, prolapse åtföljs av uppstötning.

Regurgitation är det omvända flödet av blod från ventriklerna till atriumet. Normalt passar ventilflikarna tätt mot varandra, och när ett gap bildar sig mellan ventilerna uppträder uppblåsning. Regurgitation, prolapse är manifestationer av ventilinsufficiens. Och det är på deras svårighetsgrad beror graden av valvulär insufficiens.

3 Vad är regimitationsregimerna i bicuspidventilen?

Grad av upprepning av mitralventilen

Det finns flera grader:

 1. Regurgitation av mitralventilen 1 msk. - det omvända flödet av blod från ventriklerna till atriumet sker vid nivån av ventilflikar. Detta tillstånd är inte patologiskt. Och betraktas som en variant av normen. Behandling med detta tillstånd är inte nödvändigt.
 2. 2 msk. - omvänd blodflöde till mitten av öronen. I kombination med kliniska manifestationer - detta är ett patologiskt tillstånd, mitralinsufficiens karakteriseras som måttlig. Detta tillstånd kräver medicinsk behandling.
 3. 3 msk. - det omvända flödet av blod når motsatt sida av atriumet. Mitral insufficiens karakteriseras som uttalad. Detta är en allvarlig patologi i hjärtat. Behandling är nödvändig, ofta kirurgisk.

4 Vilka är orsakerna till upprepning och dysfunktion av ventilerna?

Alla anledningar kan delas in i två stora grupper:

 • medfödd (eller primär)
 • förvärvad (eller sekundär).

För medfödda orsaker avvikelser i bindväv (t.ex. Marfans syndrom), störningar i fliken utero hjärta, liten hjärta anomalier av utveckling, medfödda hjärtfel.

Från sekundära orsaker till uppstötningar och valvulär insufficiens, är det värt att notera reumatisk sjukdom, infektiös endokardit, dysfunktion av papillära muskler i ventriklarna i bakgrunden av koronar hjärtsjukdom, systemiska sjukdomar (systemisk lupus erythematosus, skleroderma), sjukdomen, som leder till expansion av hjärt kaviteter (hypertoni, dilaterad kardiomyopati) och andra.

5 Regurgitation av 1 grad - en norm eller en patologi?

Känsla med fysisk aktivitet

Dysfunktion av en dubbelvalsventil i 1: a graden kan inte betraktas som en patologi. Det kan anses vara normen, eftersom det inte orsakar några kliniska manifestationer i isolation, upprepas ofta uppstötningen av 1: a graden av misstag och är funktionell. Med upprepning av 1 grad är återkomsten av blod från ventrikeln till atrium mindre än 25%.

Patienterna bär den fysiska belastningen bra, klagomål från kardiovaskulärsystemet presenteras inte, denna uppblåsthet är inte hemodynamiskt signifikant, det finns inga förändringar på EKG. När man utför Echocardiography med en Doppler, kan man observera en omvänd överföring av blod. Metoden för ekkokardiografi med doppler är den viktigaste för att detektera upprepning av 1: a graden.

Behandling för ett fel på 1 grad av bicuspidventilen är inte angiven. Det rekommenderas att observera kardiologen och genomföra ekkokardiografi.

6 När ska mitral insufficiens behandlas?

Diagnos av mitralinsufficiens

Men om det omvända blodflödet är 50% och når mitten av atriumet, finns det en andra grad av mitralregurgitation. Belastningen på vänstra atriumet ökar i detta fall, vilket medför att det ökar i storlek, pumpar en större volym blod än vad som är nödvändigt, sedan är vänster ventrikel hypertrofierad.

 1. Detta är ett patologiskt tillstånd där patienten klagar över andfåddhet med måttlig fysisk ansträngning, hjärtklappning, periodiska smärtor i bröstet, hosta, generell svaghet och trötthet.
 2. Med slagverk flyttas hjärtans gränser ner och till vänster.
 3. Under auscultation hörs systoliska murmurs och en minskning av ton I vid toppen.
 4. På elektrokardiogrammet - hypertrofi i vänstra hjärtat.

Diagnostisk hjälp ges av ekkokardiografi med Doppler, med hjälp av denna metod kan man visualisera rörelse av ventiler, hålets storlek mellan ventilerna och graden av omvänd flöde av blod.

När två grad uppstötningar med kliniska manifestationer är nödvändigt att utföra medicinsk behandling, som utses av den behandlande läkaren eller kardiologen individuellt med hänsyn till historien om att samla in och ta hänsyn till sjukdomstillstånd.

Behandling utförs av huvudgrupperna av läkemedel: ACE-hämmare, beta-blockerare, diuretika, antikoagulantia etc. Kirurgisk behandling i klass 2 är som regel inte visad.

Regurgitation av hjärtklaffar: symtom, grader, diagnos, behandling

Termen "regurgitation" finns ofta i praktiken av läkare av olika specialiteter - kardiologer, terapeuter, funktionella diagnostiker. Många patienter har hört det mer än en gång, men de vet inte vad det betyder och vad det hotar. Är det värt att frukta närvaro av upprepning och hur man behandlar det, vilka konsekvenser kan man förvänta sig och hur man identifierar det? Dessa och många andra frågor vi kommer att försöka ta reda på.

Regurgitation är inget annat än a omvänd flöde av blod från en kammare i hjärtat till en annan. Med andra ord, under sammandragningen av hjärtmuskeln, återgår en viss blodvolym av olika skäl till hjärtkaviteten från vilken den kom. Regurgitation är inte en självständig sjukdom och anses därför inte vara en diagnos, men den karakteriserar andra patologiska tillstånd och förändringar (till exempel hjärtefekter).

Eftersom blodet strömmar kontinuerligt från en del av hjärtat till det andra, som kommer från lungens kärl och lämnar i en stor cirkel av blodcirkulation, är termen "regurgitation" tillämplig på alla fyra ventilerna på vilka en omvänd ström är möjlig. Beroende på blodvolymen som återvänder tillbaka är det vanligt att isolera graden av upprepning som bestämmer de kliniska manifestationerna av detta fenomen.

En detaljerad beskrivning av regurgitation, isolering av dess grader och upptäckt hos ett stort antal personer blev möjlig med tillämpning av ultraljudsundersökning av hjärtat (ekkokardiografi), Även om konceptet själv är känt under lång tid. Lyssna på hjärtat ger subjektiv information, och därför är det omöjligt att bedöma graden av blodets återkomst, medan förekomst av uppstötning inte ger upphov till tvivel utom i svåra fall. Användningen av ultraljud med doppler gör det möjligt att i realtid se hjärtats sammandragningar, som ventilerna på ventilerna rör sig och där blodstrålen rusar.

Kortfattat om anatomi...

För att bättre förstå arten av uppstötningen är det nödvändigt att återkalla några stunder i hjärtets struktur, som de flesta av oss säkert glömde, en gång studerat i skolan i biologilektioner.

Hjärtat är ett ihåligt muskelorgan som har fyra kamrar (två auriklar och två ventriklar). Mellan kamrarna i hjärtat och kärlbädden finns ventiler som utför funktionen som "gateway", vilket tillåter blod att strömma i endast en riktning. Denna mekanism ger tillräckligt blodflöde från en cirkel till en annan på grund av en rytmisk sammandragning av hjärtmuskeln som skjuter blodet inuti hjärtat och in i kärlen.

Mitralventilen är belägen mellan vänsteratrium och ventrikel och består av två ventiler. Eftersom den vänstra hälften av hjärtat är tungast belastad, arbetar den med hög belastning och under högt tryck är det ofta här att olika störningar och patologiska förändringar uppträder, och mitralventilen är ofta involverad i denna process.

Den tricuspid eller tricuspidventilen ligger på vägen från höger atrium till höger kammare. Det är redan klart från sitt namn att det är anatomiskt tre vikningsluckor. Oftast är hans nederlag sekundär i den vänstra hjärtatets nuvarande patologi.

Ventilerna i lungartären och aortan bär tre vingar i sig och ligger vid korsningen av dessa kärl med hjärtkaviteterna. Aortaklappen är belägen i blodflödesbanan från vänster ventrikel till aorta, lungartären från höger kammare till lungstammen.

I det normala tillståndet hos valvulärapparaten och myokardiet, vid momentet av sammandragning av ett eller annat hålrum, klappar ventilen tätt och förhindrar blodflödets flöde. Med en rad olika nederlag i hjärtat kan denna mekanism brytas.

Ibland i litteraturen och i doktors slutsatser kan man finna en hänvisning till den så kallade fysiologiska upprepningen, varigenom man menar en liten förändring av blodflödet i ventilflikarna. Faktum är att det finns en "virvel" av blod vid ventilöppningen, och ventilerna och myokardiet är ganska friska samtidigt. Denna förändring har ingen effekt på blodcirkulationen som helhet och orsakar inte kliniska manifestationer.

Fysiologisk kan betraktas som en regurgitation av 0-1 grad på tricuspidventilen, vid ventilerna på mitralventilen, som ofta diagnostiseras hos magera, långa människor, och enligt vissa data har 70% av friska människor det. Denna egenskap hos blodflödet i hjärtat påverkar inte välbefinnandet på något sätt och kan upptäckas av en slump vid undersökning av andra sjukdomar.

Som regel uppträder det patologiska omvända flödet av blod genom ventilerna när deras ventiler inte stänger tätt vid tiden för sammandragning av myokardiet. Orsakerna kan inte bara skada själva ventilerna, utan även papillära muskler, tendon-ackord som är involverade i ventilationsrörelsens mekanism, dilatation av ventilringen, myokardiums patologi.

Mitral regurgitation

Mitral regurgitation observeras tydligt med ventilfel eller prolaps. Vid tiden för sammandragning av vänster ventrikelmuskel återgår en viss volym blod till vänstra atriumet genom en otillräckligt sluten mitralventil (MK). Samtidigt fylls det vänstra atriumet med blod som flyter från lungorna genom lungorna. Detta överflöde av atria med överflödigt blod leder till översträckning och ökat tryck (överbelastningsvolym). Överskott av blod med sammandragning av atriären tränger in i vänstra kammaren, vilket tvingas med mer kraft för att driva mer blod i aortan, vilket leder till att det tjocknar och sedan dilaterar (dilaterat).

Ett tag kan överträdelser av intrakardiell hemodynamik förbli obemärkt för patienten, eftersom hjärtat kan kompensera för blodflödet på grund av expansion och hypertrofi i dess hålrum.

Med mitral regurgitation av 1 grad, är dess kliniska tecken frånvarande i många år, och med en betydande återflöde av blod till atriumet expanderar den, lungåren överfylls med överskott av blod och tecken på lunghypertension uppträder.

Bland orsakerna till mitralinsufficiens, vilket är frekvensen för den andra förvärvade hjärtsjukan efter förändringar i aortaklappen, kan vi skilja:

 • reumatism;
 • framfall;
 • Ateroskleros, avsättningen av kalciumsalter på MC: s blad;
 • Vissa bindvävssjukdomar, autoimmuna processer, metaboliska störningar (Marfan syndrom, reumatoid artrit, amyloidos);
 • Koronar hjärtsjukdom (särskilt infarkt med lesion av papillära muskler och senor ackord).

Med mitral regurgitation av 1 grad kan det enda tecknet vara närvaro av ljud i hjärtans topp, upptäckt auskultatorisk, medan patienten inte klagar, och det finns inga manifestationer av cirkulationssjukdomar. Ekkokardiografi (US) gör det möjligt att upptäcka en liten skillnad mellan ventilerna med minimala blodflödesstörningar.

Regurgitation av mitralventilen i 2: e graden medföljer en mer uttalad grad av insufficiens, och strömmen av blod som återvänder tillbaka till atriumet når dess mitten. Om blodets returvärde överstiger en fjärdedel av den totala mängden i vänster ventrikelhålan, finns det tecken på stagnation längs en liten cirkel och karakteristiska symptom.

När det gäller graden av upprepning, sägs det, när det gäller signifikanta defekter i mitralventilen, blodet som strömmar tillbaka når den vänstra atriumets bakre vägg.

När myokardiet är oförmögen att klara av en överdriven mängd innehåll i kaviteter, pulmonell hypertension, som leder i sin tur till en överbelastning av den högra hjärtat, vilket resulterar i brist på blodflödet och blir en stor cirkel.

Vid Grade 4 regurgitation symptom karakteristiska uttryckta störningar av blodflödet inom hjärtat och öka trycket i lungkretsloppet är dyspné, arytmier, eventuellt förekomsten av hjärtastma och även lungödem. I avancerade fall av hjärtsvikt till tecken på förlust av pulmonell blodflöde fogade ödem, cyanos i huden, svaghet, trötthet, känslighet för arytmier (förmaksflimmer), hjärta smärta. I många avseenden bestäms manifestationerna av mitralregering av en uttalad grad av den sjukdom som ledde till nederlaget för ventilen eller myokardiet.

Separat bör det sägas om prolaps av mitralventilen (PMC) ganska ofta följt av upprepning i varierande grad. Prolaps de senaste åren började dyka upp i diagnoser, även om tidigare ett sådant koncept var sällsynt. I många avseenden är denna situation kopplad till utseendet av visualiseringsmetoder - ultraljudsundersökning av hjärtat, vilket gör det möjligt att spåra rörelsen hos MC-broschyren med hjärtkollisioner. Med användningen av Doppler blev det möjligt att fastställa en korrekt återgång av blod till vänstra atriumet.

PMC är typiskt för personer som är långa, magra, som oftast finns hos ungdomar vid olyckshändelse när de granskas innan de utarbetas i armén eller genomgår andra medicinska undersökningar. Oftast är detta fenomen inte åtföljt av några överträdelser och påverkar inte sättet att leva och välbefinnande, så du bör inte vara rädd omedelbart.

Det är inte alltid upptäcks mitralklaffprolaps med uppstötningar, graden i de flesta fall begränsas av den första eller till och med noll, men dock denna funktion kan åtföljas av hjärt fungerande arytmi och försämrad ledning av nervimpulser längs hjärtmuskeln.

Vid upptäckt av PMC av små grader kan man begränsa sig till observation av en kardiolog, och behandling behövs inte alls.

Aortisk regurgitation

Det omvända flödet av blod till aortaklaven uppträder när det är bristfälligt eller påverkar den initiala aortan när, i närvaro av en inflammatorisk process, dess lumen och diameteren av ventilringen expanderar. De vanligaste orsakerna till sådana förändringar är:

 • Reumatiska känslor;
 • Infektiös endokardit med inflammation i ventilerna, perforering;
 • Medfödda missbildningar;
 • Inflammatoriska processer av stigande aorta (syfilis, aortit i reumatoid artrit, Bechterew sjukdom, etc.).

Sådana vanliga och välkända sjukdomar som arteriell hypertension och ateroskleros kan också leda till förändringar i ventilflikar, aorta och vänster hjärtkammare.

Aortisk regurgitation åtföljs av en återföring av blod till vänster ventrikeln, som överflödar med överdriven volym, medan mängden blod som kommer in i aortan och vidare in i den stora cirkulationen av blodcirkulationen kan minska. Hjärtat, försöker kompensera för bristen på blodflöde och trycka överflödigt blod i aortan, ökning i volymen. Under en lång tid, speciellt med upprepning av 1 st, tillåter en sådan adaptiv mekanism att upprätthålla normal hemodynamik, och symtomen på störningar uppträder inte i många år.

Medan vänster ventrikelmassa ökar, gör hans behov av syre och näringsämnen som kranskärlssåren inte kan ge. Dessutom blir mängden arteriellt blod som skjuts in i aortan mindre, och därför kommer det inte att räcka i hjärtat av kärlen. Allt detta skapar förutsättningar för hypoxi och ischemi, vilket leder till kardioskleros (spridning av bindväv).

Med progressionen av aortisk upprepning når belastningen på vänstra hälften av hjärtat i maximal grad, kan myokardiumets vägg inte hypertrofineras till oändligheten och dess sträckning uppträder. Eventuellt utvecklas händelserna på liknande sätt som vid mitralventilation (lunghypertension, stagnation i små och stora cirklar, hjärtsvikt).

Patienter kan klaga över hjärtklappningar, dyspné, svaghet, pallor. Ett karakteristiskt kännetecken för denna defekt är utseendet av anginaattacker i samband med otillräcklig kranskärlcirkulation.

Tricuspid regurgitation

Ticusventilens (TK) nederlag i isolerad form är sällsynt. Typiskt, underlåtenheten att dess uppstötning är en konsekvens av uttalade förändringar hos de vänstra hjärtat (relativ insufficiens TC) när det höga trycket i lungkretsloppet förhindrar tillräcklig hjärtminutvolym i lungartären transporterar blod att syre lungorna.

Tricuspid regurgitation leder till ett brott mot fullständig tömning av hjärtans högra sida, tillräcklig venös retur genom de ihåliga venerna och följaktligen uppstår stagnation i den venösa delen av blodcirkulationscirkeln.

För trikuspidalklaffen uppstötningar ganska typiskt inträffandet av atriell fibrillering, blåhet i huden, ödem syndrom, jugular venös dilatation, ökad lever och andra tecken på kronisk cirkulationssvikt.

Regurgitation av lungartärsventilen

Nederlag av ventilerna i lungventilen kan vara medfödd i naturen, manifesterar sig i barndomen, eller förvärvad som ett resultat av ateroskleros, de syfilitisk lesioner flikar förändringar i septisk endokardit. Ofta uppträder nederlag i lungartärsventilen med brister och upprepning med den redan existerande pulmonell hypertoni, lungsjukdomar, lesioner av andra hjärtklaffar (mitralstenos).

Minimal regurgitation av lungartärsventilen leder inte till signifikanta hemodynamiska störningar, medan en signifikant återföring av blod till höger kammare, och sedan till atriumet, orsaka hypertrofi och efterföljande dilatation (expansion) av kaviteterna på hjärtans högra sida. Sådana förändringar manifesteras av svår hjärtsvikt i en stor cirkel och venös stasis.

Lung Regurgitation manifest sorterar arytmier, dyspné, cyanos, svår ödem, vätskeansamling i bukhålan, förändringen i levercirros och upp till andra tecken. Med ventiler med medfödd patologi uppstår symtom på cirkulationssjukdomar redan i tidig barndom och är ofta irreversibla och svåra.

Funktioner av regurgitation hos barn

I barndomen är den korrekta utvecklingen och funktionen av hjärtat och cirkulationssystemet mycket viktigt, men överträdelser är tyvärr inte ovanliga. Oftast defekter ventil misslyckande och blod återvänder hos barn som orsakas av medfödda avvikelser (Fallots tetrad, lungartär hypoplasi ventil defekter skiljeväggar mellan förmak och kammare et al.).

Allvarlig uppstötning med en oregelbunden hjärtstruktur uppträder nästan strax efter barnets födelse med symtom på andningssjukdomar, cyanos, retentrikulär misslyckande. Ofta slutar betydande överträdelser dödliga, så varje framtida mamma behöver inte bara ta hand om sin hälsa före den föreslagna graviditeten utan också att besöka en specialist i ultraljud i tid under fostrets graviditet.

Möjligheter för modern diagnostik

Medicin står inte stilla, och diagnosen av sjukdomar blir mer och mer tillförlitlig och kvalitativ. Användningen av ultraljud har gjort betydande framsteg vid upptäckten av ett antal sjukdomar. Tillsättning av ultraljud hjärtundersökning (ekokardiogram) Doppler gör det möjligt att utvärdera vilken typ av blodflödet genom kärlen och hålrum i hjärtat, rörelse ventil flygblad vid tidpunkten för hjärtsammandragningar, för att fastställa graden av regurgitation, etc. Kanske Echo -.. är den mest tillförlitliga och informativa hjärtsjukdom diagnosmetod läge realtid och samtidigt vara överkomligt och billigt.

mitral regurgitation på ekkokardiografi

Förutom ultraljud kan indirekta tecken på uppstötning hittas på EKG, med noggrann auskultation av hjärtat och utvärdering av symtom.

Det är oerhört viktigt att identifiera kränkningar av klaff uppstötningar, inte bara hos vuxna utan även i livmodern. Utövandet av ultraljud undersökning av gravida kvinnor i olika skeden kan detektera närvaron av defekter, utan tvekan redan i den första utvärderingen och diagnos av uppstötningar, vilket är en indirekt indikation av möjliga kromosomavvikelser eller defekter emerging ventiler. Dynamisk övervakning av riskgrupper kvinnor gör tid att fastställa förekomsten av allvarlig sjukdom hos fostret och att besluta om att hålla graviditeten.

behandling

Taktiken för att behandla upprepning bestäms av orsaken, den framkallas, graden av svårighetsgrad, förekomsten av hjärtsvikt och samtidig patologi.

Det är möjligt som en kirurgisk korrigering av kränkningarna av ventilens struktur (olika typer av plast, proteser) och medicinsk konservativ terapi, syftar till att normalisera blodflödet i organen, kämpar med arytmi och cirkulationsfel. De flesta patienter med svår uppstötningar och förlora båda cirkulations cirklar behöver ständig övervakning av en hjärtspecialist utnämningen av diuretika, betablockerare, antihypertensiva och antiarytmika, som kommer att välja en specialist.

Med mitral prolapse i en liten grad är prilkupannoy upprepning av en annan lokalisering tillräcklig dynamisk observation av läkaren och aktuell undersökning vid försämring av tillståndet.

Prognos klaff uppstötningar beror på många faktorer:.. dess omfattning, orsaker, är patientens ålder, förekomst av sjukdomar i andra organ, etc. När vårdande attityd mot deras hälsa och regelbundna läkarbesök mindre uppstötningar inte hotad komplikationer, och med uttalad ändrar sin korrigering, inklusive antal kirurgiska, möjliggör förlängning av patientens liv.