Huvud / Diagnostik

Granskning av mitralregurgitation av 1: a graden och andra: orsaker och behandling

Från den här artikeln kommer du att lära dig vad som är mitralregurgitation, varför det inträffar och vilka funktioner i hjärtat det bryter mot. Du kommer också att bekanta dig med de kliniska manifestationerna och metoderna för behandling av denna sjukdom.

Med mitral regurgitation sker omvänd blodflöde genom hjärtklaven (mitral).

Möten i genomsnitt 5 personer av 10 tusen, denna ventrikulära hjärtsjukdomar rankar andra i frekvens, andra enbart till aortastenos.

Normalt är blodflödet alltid rör sig i en riktning: från förmaken genom öppningarna som avgränsas av tät bindväv, sträcker sig in i ventriklarna, och matas ut genom huvudartären. Den vänstra halvan av hjärtat, som ligger i mitralisklaffen, föreslås få syresatt blod från lungorna till aorta och framåt, så att genom mindre fartyg levererar blod till vävnaden, förse dem med syre och näringsämnen. När ventrikeln träffas stänger det hydrostatiska trycket ventilklaffarna. Rörelsens amplitud av flikarna begränsas av bindvävfilament - ackord - som ansluter ventilklaffen med papillära eller papillarmusklerna. Regurgitation uppstår om ventilerna på ventilen slutar stänga, vilket leder en del av blodet tillbaka till atriumet.

Klicka på bilden för att förstora

Mitral regurgitation kan vara länge utan symptom, innan den ökade stressen på hjärtat visar sig de första klagomålen om snabb trötthet, dyspné, hjärtklappning. Framsteg leder processen till kroniskt hjärtsvikt.

Endast operationen kan eliminera skruven. Kardiosurgen återställer antingen formen och funktionen hos ventilflikarna, eller ersätter den med en protes.

Förändringar i hemodynamik (blodflöde) i patologi

På grund av det faktum att en del av blodet, kommer in i vänster kammare tillbaka till atrium i blodkärlen tar mindre volym - minskad hjärtminutvolym. För att upprätthålla normalt blodtryck smala blodkärlen, vilket ökar motståndet mot blodflödet i perifera vävnader. Enligt lagarna av hydrodynamik av blod, såväl som eventuella fluid rör sig till där flödesmotståndet är mindre på grund av vad regurgitant volymökningar och hjärtminutvolym faller, trots det faktum att den verkliga volymen av blod i förmaket och kammaren ökas, överbelastning hjärtmuskeln.

Om elasticiteten i atrium är liten, stiger dess tryck relativt snabbt, vilket ökar i sin tur trycket i lungvenen, då blodkärlen och orsakar hjärtsvikt symptom.

Om den atriala vävnaden formbara - vilket ofta är fallet i den post-infarkt kardioskleros - vänster förmak börjar att sträcka för att kompensera för överskjutande tryck och volym, följt av sträckor och ventrikel. Kammare i hjärtat kan fördubbla volymen innan de första symptomen på sjukdomen uppträder.

Orsaker till patologi

Funktionen hos tvåbladig ventil är bruten:

 • med direkt avläsning av ventiler (primär mitral regurgitation);
 • med nederlag av ackord, papillära muskler eller överträngning av mitralringen (sekundär, relativ).

I tidens omfattning kan sjukdomen vara:

 1. Akut. Uppstår plötsligt, orsaken är inflammation i hjärtets inre skal (endokardit), akut myokardinfarkt, trubbigt trauma i hjärtat. Slitna ackord, papillära muskler eller själva ventilerna. Dödligheten når 90%.
 2. Kronisk. Utvecklas långsamt under inverkan av en långsam process:
 • medfödda utvecklingsanomalier eller genetiskt bestämda patologier av bindväv;
 • icke infektiöst inflammation endokardit (reumatisk feber, systemisk lupus erythematosus) eller infektiös (bakterie-, svamp- endokardit) natur;
 • strukturella förändringar: kränkning av papillär muskelfunktion, tårar eller raster ackord förlängning mitralisringen, kardiomyopati uppstår när vänsterkammarhypertrofi.
Klicka på bilden för att förstora

Symtom och diagnos

Mitral regurgitation av 1: a graden uppenbarar sig inte alls, och personen är nästan hälsosam. Så, denna patologi finns i 1,8% av friska barn 3-18 år, vilket inte stör deras längre liv.

De viktigaste symptomen på patologi:

 • snabb utmattning
 • hjärtklappning;
 • andnöd, först med motion, då i vila;
 • Om impulsen från pacemakern störs - sker atriell fibrillation;
 • manifestationer av kroniskt hjärtsvikt: ödem, tyngd i rätt hypokondrium och utvidgning av levern, ascites, hemoptys.

Lyssna på toner (ljud) av hjärtat läkaren upptäcker att en ton (som normalt sker vid stängning av klaffbladen mellan ventrikeln och atriet) är försvagad eller frånvarande, två ton (normalt uppträder på grund av den samtidiga stängningen av ventiler av aorta och lung stammen) delar sig i pulmonella och aorta komponenter (dvs dessa ventiler är slutna asynkrona), och så kallade systoliska hörbart brus däremellan. Det systoliska blåsljud, som uppstår på grund av det omvända flödet av blod, ger anledning att misstänka mitral regurgitation asymtomatiska. I svåra fall är 3 hjärtan fästa, vilket uppstår när ventrikelväggarna snabbt fyller en stor volym blod och orsakar vibrationer.

Den slutliga diagnosen är gjord med Doppler-ekkokardiografi. Bestäm den ungefärliga uppsvällningsvolymen, hjärtkammarens storlek och säkerheten för deras funktioner, tryck i lungartären. Ekokardiografi kan också ses framfall (glida) av mitralisklaffen, men graden påverkar inte volymen av regurgitation, så är inte viktigt för den fortsatta prognos.

Grader av mitral regurgitation

Ofta bestäms graden av mitralregurgitation av området för det omvända flödet som ses i ekokardiografi:

 1. Mitral regurgitation av 1 grad - returflödet är mindre än 4 cm 2, eller går in i vänstra atrium mer än 2 cm.
 2. Vid 2 grader - returflödesområdet är 4-8 cm 2, eller kommer till hälften av atriumets längd.
 3. Vid en grad - flödesarea som är större än 8 cm 2 eller mer promenader halv-längd, men når inte ventilen motsatt förmaksväggen.
 4. Vid 4 grader når flödet den bakre atriumväggen, öronen eller går in i lungvenen.

Behandling av mitralregering

Mitral regurgitation behandlas snabbt: antingen genom att göra en ventilplast eller ersätta den med en protes bestämmer hjärtkirurgin tekniken.

Patienten är förberedd för operation eller efter symptom uppträder eller om undersökningen upptäcker att störd vänsterkammarfunktion inträffade förmaksflimmer eller ökat tryck i lungartären.

Om patientens allmänna tillstånd inte tillåter operationen, startas läkemedelsbehandling:

 • Nitrater - för att förbättra blodflödet i hjärtmuskeln;
 • diuretikum - för att avlägsna svullnad;
 • ACE-hämmare - för att kompensera för hjärtsvikt och normalisera blodtrycket
 • hjärtglykosider - används vid förmaksflimmer till även hjärtritmen;
 • antikoagulantia - förebyggande av trombos vid förmaksflimmer.

Helst är målet med konservativ terapi att förbättra patientens tillstånd så att den kan användas på.

Om patologin har utvecklats kraftigt utförs en nödoperation.

Klicka på bilden för att förstora

Om mitral regurgitation upptäckt vid rutininspektion, är dess volym liten, och patienten oavsett vad som klagar inte - kardiolog sätter honom under uppsikt, ny behandling varje år. En person är varnad att om hans hälsotillstånd ändras, behöver du besöka en läkare utanför schemat.

På samma sätt observeras de för "asymptomatiska" patienter som väntar på antingen symtom eller ovan nämnda funktionsstörningar - indikationer på operation.

utsikterna

Kronisk mitral regurgitation utvecklas långsamt och förblir kompenserade under lång tid. Prognosen försämras kraftigt med utvecklingen av kroniskt hjärtsvikt. Utan operationen är sexåriga överlevnadsnivåer för män 37,4%, för kvinnor - 44,9%. I allmänhet är prognosen mer fördelaktig för mitralinsufficiens av reumatiskt ursprung i jämförelse med ischemisk.

Om mitralinsufficiens uppträdde kraftigt - prognosen är extremt ogynnsam.

Hur tar mitral regurgitation av 1 grad

 • Varför är mitralventilen så viktig?
 • En hälsosam kropp är ingen garanti för ingen patologi!
 • Och vad är förutsättningarna för sjukdomsuppkomsten?
 • Vad kommer att hjälpa till att upptäcka patologi?

Mitral regurgitation av 1 grad är en ganska vanlig hjärtpatologi. Sjukdomen kan ta en akut och kronisk form. Oftast kallas sjukdomen mitralventilinsufficiens.

Sjukdomen leder till en störning i hjärtcirkulationssystemet, när blodvolymen som hjärtat måste leda till kroppens vävnader och organ reduceras kraftigt. Mitralventilen, i utseende, liknar en ventil, de separerar atriumet från vänster ventrikel. Förekomsten av ett omvänd flöde genom hjärtventilen är orsaken till att hjärt-kärlsystemets fulla funktion försämras. De komplikationer som patologin bär med sig är livshotande. Bland dem:

 • hjärtsvikt;
 • endokardit;
 • olika typer av arytmier.

Varför är mitralventilen så viktig?

Hjärtat består av fyra kamrar, varav två är atria och två-ventrikler. Först går blod in i det högra atriumet genom höger kammare, sedan transporteras det till lungorna. De byter ut: blod tar emot syre och ger koldioxid i den. Sedan transporteras blodet till vänstra atriumet, varefter det ligger i vänstra kammaren, sedan i aortan. Från den senare transporteras vätskan till kroppens organ.

Om hjärtat är hälsosamt, har dess sammandrag och avkoppling egenskapen av rytm. I det inre organet finns tryckfall, vilket resulterar i att den blir fylld med blod, så trycker den ut. Den första processen sker med avslappning av hjärtat, det andra - när det är kontrakt. Med hjälp av det inre organets ventiler transporteras blodet i nödvändig riktning.

Om hjärtats sammandrag börjar följa med blodflödet i motsatt riktning, diagnostiseras patienten med utseendet av mitralregurgitation av 1: a graden. Redan vid detta stadium av sjukdomen får kroppen inte längre den mängd blod som berikas med syre som är nödvändigt för sin normala funktion. Den första graden av patologi anses vara den lättast tolererade av kroppen, eftersom i detta stadium av sjukdomen är blodflödet in i atriumet liten.

I denna del av det inre organet ackumuleras inte blod omedelbart. För att transportera all sin volym från atriumet till ventrikeln ökar belastningen på orgelet avsevärt. Processen återspeglas i tillståndet i vänster ventrikelvävnad, det börjar öka i storlek. Hypertrofi i ventrikeln och är en av tecknen på början av mitral regurgitation.

Denna patologi, människor vars arbete inte hör till hälsovårdssektorn, förväxlas ofta med tricuspidinsufficiens. På ett antal förutsättningar och symptomatiska manifestationer av sjukdomen, i själva verket i viss utsträckning liknande. Den andra typen av upprepning karakteriserar den omvända överföringen av blod från höger kammare till det högra atriumet. Orsaken till denna hjärtfel är att tricuspidventilen är otillräcklig, vars ventiler inte är helt stängda. Denna typ av sjukdom, som mitral regurgitation av 1 grad, kan vara medfödd eller förvärvad.

Men patienter som diagnostiserats med tricuspid patologi är mycket mindre benägna att hitta i medicinsk praxis än de som har första graden av mitral insufficiens. I regel är den första sjukdomen en del av hjärtkatologin "bukett" och observeras hos personer som redan har hjärtfel och avvikelser i hjärt-kärlsystemet. I en isolerad form uppträder sjukdomen inte praktiskt, men den kan utvecklas samtidigt med mitralinsufficiens, till exempel i hjärt-defekt i mitral-aorta-tricuspid.

En hälsosam kropp är ingen garanti för ingen patologi!

Mer än hälften av personer som lider av grad 1-mitralinsufficiens är fysiskt hälsosamma. I vissa fall är sjukdomen nästan som normalt, förutsatt att patienten inte har andra hjärtpatologier, hjärt-kärlsjukdomar och hans mitralinsufficiens utvecklas inte.

1 grad av mitral regurgitation uppträder med samma frekvens hos män och kvinnor, men mestadels unga människor i okulär ålder påverkas. Det finns ett strikt mönster: ju högre det omvända flödet av blod i atriumet, desto mer markerade symptomatologin i den första graden av patologi.

Orsaker till sjukdom kan vara mycket olika. I deras lista:

 • bröstkorg
 • ett maninducerat myokardinfarkt;
 • reumatism, på grund av vilken det fanns en hjärtsjukdom;
 • olika typer av medfödda och förvärvade hjärtfel
 • överfört infektiös form av endokardit
 • förlust av mitralventilen.

Och vad är förutsättningarna för sjukdomsuppkomsten?

Förutsättningarna för förekomst av mitralinsufficiens i första graden är frekventa känslomässiga och fysiska överbelastningar, betonar som negativt påverkar funktionen hos hjärtavdelningarna och musklerna. Om en person missbrukar alkohol, är beroende av tobaksrökning, är chansen stor att han kommer att utveckla mitralregurgitation. Expansion av mitralventilringen och icke-ischemisk dysfunktion hos papillära muskler kan också leda till mitralinsufficiens i 1: a graden.

Bland de sällsynta orsaker till kronisk form av läkarna sjukdoms kallar Blandningar atrium - en medfödd defekt endokardiell åtföljd av uppträdandet av dela den främre av bipacksedeln. Hos kvinnor kan äldre en av förutsättningarna för framväxten av mitral regurgitation bli en förkalkning av mitralisringen. Hos spädbarn mitral insufficiens en grad verkar på grund papillarmuskeln dysfunktion, endokardiell fibroelastosis, akut myokardit form, klyvning av mitralisklaffen (i närvaro eller frånvaro av en bas endokardiell defekt), myxomatös degeneration av ventilen.

I den kroniska formen av sjukdomen sker förändringar i det inre organets vävnader och dess funktion gradvis. Vid första graden av mitral insufficiens bevaras återflödet. Särskild sjukdomskänsla är att tillståndet för dekompensation hos en person som lider av en sjukdom inte uppstår.

Vad kommer att hjälpa till att upptäcka patologi?

Symtom som indikerar förekomsten av hjärtpatologi uppträder vanligtvis inte i första etappen av mitral insufficiens.

1 grad av mitral regurgitation uppstår ofta utan specifika märkbara symtom.

Vi måste omedelbart ansöka till kardiologen och genomgå maskinvarodiagnos av hjärt- och hjärt-kärlsjukdomstillståndet om de märker:

 • smärta i hjärtat av regionen, vars orsaker kan vara utskjutande av mitralventilbladet;
 • andfåddhet;
 • hjärtrytmstörningar;
 • ökad hjärtfrekvens
 • huvudvärk och de medföljande tillstånd som är typiska för migrän.

De angivna avvikelserna är kända för många hjärtpatologier. Och de kommer också att peka på att utveckla 1-graders mitral insufficiens. Ofta upprepade feberiska förhållanden och en skarp förlust, som synes orsakssamband, är kroppsmassor också symtom på denna sjukdom, vilket uppenbarar sig om personen med patologin utvecklar endokardit. Men det främsta tecknet på mitral regurgitation är pansystoliskt murmur. Det är möjligt att bestämma det utan komplicerade metoder för hårdvara diagnostik - med hjälp av ett stetoskop med ett membran. Under diagnosen av den första graden av mitral regurgitation ligger patienten i ett ljungläge på vänster sida, och doktorn lyssnar på hjärtans topp. Intensiteten av buller som frigörs av det inre organet kan öka med mitralinsufficiens, när patienten som lider av sjukdomen utför vissa åtgärder, till exempel knäböjningar.

Patologi Diagnos utförs med användning av ultraljud, Doppler-ekokardiografi erhålls i studiedata och bestämmer behandlingsstrategi av mitral insufficiens. Om en person har en en grad av mitral regurgitation under EKG det bestäms att det vänstra förmaket är förstorad vänster ventrikulär hypertrofi (med tecken på ischemi eller utan dem) - samma data och är i stånd att bekräfta röntgenstrålarna. Det andra slaget av diagnosen kan detektera förändringen i skuggan av hjärtat endast i händelse av att en grad av mitral regurgitation inträffar på bakgrunden av andra interna patologier organ. När det gäller till sinusrytm, är det inte alltid observeras, eftersom dess frånvaro inte kan tas som bevis för att det inte finns någon patologi.

En person som har en mitral regurgitation av första graden ska genomgå en regelbunden hjärtundersökning så att läkarna får maximal information om hjärtets tillstånd och dynamiken i sjukdomsprogressionen och kan korrekt ordinera behandlingen.

Mitral regurgitation av 1 grad: orsaker och symtom på sjukdomen

Med en sammandragning av atriumet öppnar mitralventilen, vilket gör att blod kan komma in i ventrikeln. Efter injektionen av blod stänger hans halvor tätt.

Som ett resultat av böjningsventilflikar återgår en del av blodet tillbaka till atriumet.

En sådan patologi i mitralventilen kallas upprepning av mitralventilen.

Funktion av sjukdomen

Mitral regurgitation av 1 grad, vad är det? Människans hjärta består av två auriklar och två ventriklar. Mellan dem är en mitralventil med två ventiler.

Som ett resultat av utvecklingen av hjärtklappens patologi blir lumen mellan sina ventiler för stora eller små.

Detta leder till att en del av blodet återvänder tillbaka till atriumet. Med utvecklingen av detta tillstånd görs en diagnos av mitralregurgitation av 1: a graden.

I det här fallet får alla kroppens inre organ och vävnader mindre i den erforderliga mängden blod som är berikat med syre. Den första graden av sjukdom anses vara den enklaste. Detta beror på det faktum att blodinsufficiens är minimal.

Resultatet av sjukdomsprogressionen är ackumulering av blod till vänster ventrikel. Gradvis ackumulering av blod leder till sin signifikanta ökning i storlek.

Förutom ökningen i storlek ökar också den totala belastningen på hjärtat. Ett av de mest signifikanta tecknen på upprepning av mitralventilen i 1: a graden anses vara vänster ventrikulär hypertrofi.

skäl

Mitral regurgitation av 1: a graden har egenskapen att manifestera sig både i kroniska och akuta former. Bland de viktigaste faktorer som kan provocera sjukdomen kan vi namnge följande:

 • endokardit är infektiös;
 • reumatism;
 • utveckling av mitralventilens fysiologiska patologier
 • medfödd hjärtsjukdom;
 • akut form av hjärtinfarkt;
 • bröstskada;
 • angina pectoris;
 • Patienten har kroniskt hjärta eller lungsjukdom.

En eller flera av de provokationsfaktorer som anges ovan leder förr eller senare till att mitralventilväggarna sänks.

Diagnos av mitralregurgitation följer ofta med medföljande sjukdomar:

 • dysfunktion och anatomi av papillära muskler;
 • processen för förstörelse av hjärtens endodermis genom olika typer av infektioner;
 • en ökning av volymen av vänster hjärtkammare;
 • hjärtets ischemi;
 • utveckling av reumatoida processer.

Möjligheten att upptäcka mitralregurgitation hos unga barn eller nyfödda är inte uteslutet.

I detta fall kan sådana processer uppstå samtidigt:

 • myokardit;
 • bildandet av ett tillräckligt tjockt skikt av protein på hjärtmembranets inre vägg eller dess valvulära region;
 • tricuspid medfödda hjärtefekter
 • koagulering;
 • förmaksflimmer.

Jag skulle vilja notera att diagnosen mitral regurgitation av 1: a graden är en ganska komplicerad och mödosam process.

Vid utveckling av en akut form av sjukdomen kan patienter samtidigt detektera lungödem, såväl som ventrikulär misslyckande.

Diagnosen av mitralregurgitation av 1: a graden åtföljs av ett ganska stort antal medföljande sjukdomar.

Om diagnosen inte görs i tid, eller om behandlingen inte administreras ordentligt, försvårar dessa sjukdomar patientens tillstånd.

diagnostisera

Trots det faktum att upprepning av mitralventilen är svår att diagnostisera, kan en erfaren specialist upptäcka sjukdomen genom en enkel metod - auskultation.

I detta fall observeras följande ändringar:

 • 1 ton hörs tillräckligt hårt eller inte hörbar alls;
 • Staden av hjärtavslappning (11 ton) präglas av en ökning av perioden;
 • 111 tonen hörs väldigt starkt. Ju starkare tonen, desto lägre är sannolikheten för måttlig mitral regurgitation;
 • Steget att fylla hjärtekentriklerna (1V-tonen) kan bara höra väl och tydligt i stetoskopet endast om bindväven i hjärtkammaren har blivit brutna. I detta fall förekommer ännu inte en ökning av ventrikeln i volymen.

Om patienten ligger på vänster sida av det auskultalt distinkta höra bruset är något högre än hjärtat, kan du också tala och utveckla sjukdomen.
Förutom att lyssna på specialister används även sådana diagnostiska metoder:

 1. EKG. Vid avkodning av EKG-resultat är ökningen av hjärtens atrium och ventrikel klart synlig.
 2. Röntgen. Denna metod är en av de enklaste. Med hjälp kan endast mindre upprepning bestämmas.
 3. Ekokardiografi. Genom att använda denna teknik gör det möjligt att bestämma kränkningen av blodflödet hos en patient, fastställa exakta faktorer som utlöste hjärtsjukdom och också mäta nivån på trycket i lungornas artärer.
 4. Allmän analys av blod och urin.
 5. Ultraljudsundersökning. Det genomförs genom att sonden sätts in genom matsmältningssystemet. Användningen av ultraljud i hjärtat tillåter oss att ange att patienten utvecklar ödem i det inre hjärtmembranet. Dessutom kommer ultraljuden exakt att visa närvaron eller frånvaron av blodproppar i en person.

Det är bevisat att en sådan komplex undersökning, där specialister inte använder en, men flera undersökningsmetoder, kommer att visa den mest exakta bilden av hjärt- och mitralventilens patologier och också indikera de faktorer som orsakade sjukdomen.

behandling

Det räcker inte att veta vad som är upprepning av 1 grad. Det är nödvändigt att ha information om symptomen och de huvudsakliga metoderna för behandling av sjukdomen.

Hittills är enligt statistiken cirka 75% av världens invånare diagnostiserade med hjärtmuskler eller utvecklingen av olika hjärt- och mitralventilpatologier.

Om sjukdomen uppträder i en relativt mild form, får specialisterna inte intensiv behandling. Det rekommenderas att övervaka fysisk aktivitet, observera dagens och dietens regim. Sådana människor måste nödvändigtvis genomgå en läkarundersökning varje 1,5-2 år.

Om sjukdomsförloppet passerar i mer komplex form, föreskrivs en behandlingsförlopp, som består av läkemedel i sådana grupper:

 1. Penicillin. Dessa läkemedel accelererar processen för att eliminera infektioner i patientens kropp, vilket är orsaken till utvecklingen av mitralventilpatologi.
 2. Antikoagulantia. Utnämningen av läkemedel i denna grupp är oumbärlig vid utveckling av patientens trombosprocess, såväl som i närvaro av en sådan samtidig sjukdom som ciliaryarytmi.

Den operativa behandlingsmetoden används endast i extrema fall.

Regurgitation av mitralventilen i 1: a graden är en ganska vanlig sjukdom. Framgången av hans behandling beror helt på tidig diagnos av sjukdomen, liksom på patientens livsstil. Var frisk!

Mitral regurgitation av 1 grad

Mitral regurgitation uppstår när det finns en avböjning av ventilerna i mitralventilen. Han är ansvarig för blodmättnaden i ventrikeln vid en tidpunkt då atriumet börjar bli kontrakt.

Hur det fungerar

Under sammandragning av atriumet börjar mitralventilens lumen att öppna, parallellt går blodvätskan in i ventrikeln. Efter mottagandet av blod stänger ventilerna på mitralventilen, så att det inte finns någon blandning av blod i olika delar av hjärtapparaten. Med mitral regurgitation störs cirkulationen på grund av det faktum att en viss del av blodvätskan från ventrikeln tränger tillbaka in i atriumet.

Medicin behandlar detta tillstånd och hur ventilens prolapse. Under utvecklingen av denna patologi kan ventilen inte längre tillhandahålla en fullständig funktion av blod-vätskeseparation. För att på något sätt kompensera för separation av vätska minskar hjärtat och blodkärlen volymen pumpat blod. Därför sker en kraftig blodtryckssänkning, vilket resulterar i att en mindre mängd syre kommer in i kroppen.

Om dysfunktionen är obetydlig definieras den som den första graden av ett patologiskt tillstånd. Vid allvarliga kränkningar i hjärtapparatens funktion tilldelas den andra graden av upprepning.

Varför finns det en patologi

En sådan kränkning, som mitral regurgitation, kan uppstå som akut eller förvärras, är kronisk. Följande utlösare eller störningar i kroppen kan utlösa en sådan sjukdom:

 • dysfunktion i aktiviteten eller skada på papillärmuskel (eller muskelgrupp);
 • endokardit - den infektiösa processen påverkar hjärtans inre vägg;
 • skada själva mitralventilen
 • plötslig expansion av vänster ventrikel;
 • ischemisk sjukdom;
 • Rheumatoid inflammation, som negativt påverkar hjärtapparatens funktion.

Ibland diagnostiseras en patologisk process hos ett nyfött barn. I detta fall noteras medföljande patologiska tillstånd:

 • inflammation i hjärtmuskeln - myokardit;
 • ackumulering av ett stort antal proteinkonstruktioner i hjärtmembranet;
 • hjärtfel hos en medfödd natur.

Sjukdomen kan provocera allvarliga konsekvenser vid oändlig behandling. Bland dem, förmaksflimmer, ackumulering av ett stort antal blodproppar. Behandling av patologi hos nyfödda utförs vanligen direkt på sjukhuset efter detektion.

Man bör komma ihåg att om mitral regurgitation av första graden utvecklas är det mycket svårt att bestämma. Men när sjukdomen uppträder i akut form kan lungödem, ventrikulär misslyckande bli kliniska tecken. Parallellt känner patienten en brist på luft. Sådana manifestationer är mer typiska för komplicerade stadier av sjukdomen, när regurgitation passerar in i mitten och svåra scenen.

Hur diagnostiseras patologin?

Tecken på sjukdomsutvecklingen bestäms ofta av läkaren medan man lyssnar med ett stetoskop. Om regurgitation utvecklas, visualiseras följande kliniska bild:

 • vid det stadium av sammandragning av ventriklerna är den första tonen svår att bestämma eller inte hörbar alls;
 • i hjärtfasans avslappningsstadium varar den andra tonen något längre än i det normala tillståndet;
 • scenen av sjukdomsutvecklingen bestäms av hur högt den tredje tonen av fyllning av ventriklarna hörs;
 • när du lyssnar på den fjärde tonen (när ventriklarna är fyllda och avkoppling slutar) hörs det bra fram till det ögonblick när ventrikeln har tid att öka.

Sjukdomens viktigaste symptom är det intensiva bruset i området strax ovanför hjärtat, samtidigt som man lyssnar på patienten bör ligga på vänster sida. Intensivt uttryckte detta symptom vid en tidpunkt då patologi just börjat utvecklas. För att bekräfta den påstådda diagnosen analyserar läkaren parametrarna för elektrokardiogrammet, bröströntgen, ekkokardiogrammet. På grund av ekkokardiogrammet bedöms graden av försämring av blodflödet, för att avslöja varför patologin utvecklas, för att utvärdera komprimeringen i lungorna.

Tack vare elektrokardiogrammet är det möjligt att bestämma expansion eller sammandragning av atrium och ventrikel. Med hjälp av radiografi är det också modernt att visualisera kränkningar. Ibland föreskrivs ett laboratoriet blodprov. Om det finns misstankar om inflammatoriska processer i hjärtens inre skal eller med misstänkt trombi, utförs ultraljudsdisposition genom matstrupen.

Hur utförs terapi?

Hittills, med den första graden av upprepning, utförs inte terapeutiska åtgärder, eftersom detta inte anses vara ett patologiskt tillstånd. Omedelbara åtgärder är inte nödvändiga, om en sådan överträdelse upptäcks krävs regelbunden medicinsk övervakning. Men om sjukdomen utvecklas snabbt, måste du ta dessa mediciner:

 • läkemedel, vars huvudsakliga aktiva beståndsdel är penicillin. Tack vare dem finns det en aktiv kamp mot infektionen som orsakade endokardit. En sådan åtgärd är sällan. Detta beror på det faktum att patogena mikroorganismer upphör att vara känsliga mot antibakteriella ämnen. Därför föreskrivs andra läkemedel för behandling;
 • För att eliminera tromboembolism och förhindra dess utveckling, används antikoagulantia.

Om det patologiska tillståndet allvarligt hotar hjärtfunktionens normala funktion, kan kirurgi vara nödvändigt. Uppgiften för den senare är en fullständig eller delvis ersättning av ventilen. Terapi utförs i ett komplex, vilket eliminerar inte bara själva brottet utan också orsaken till att den provocerade.

Regurgitation av hjärtklaffar: symtom, grader, diagnos, behandling

Termen "regurgitation" finns ofta i praktiken av läkare av olika specialiteter - kardiologer, terapeuter, funktionella diagnostiker. Många patienter har hört det mer än en gång, men de vet inte vad det betyder och vad det hotar. Är det värt att frukta närvaro av upprepning och hur man behandlar det, vilka konsekvenser kan man förvänta sig och hur man identifierar det? Dessa och många andra frågor vi kommer att försöka ta reda på.

Regurgitation är inget annat än a omvänd flöde av blod från en kammare i hjärtat till en annan. Med andra ord, under sammandragningen av hjärtmuskeln, återgår en viss blodvolym av olika skäl till hjärtkaviteten från vilken den kom. Regurgitation är inte en självständig sjukdom och anses därför inte vara en diagnos, men den karakteriserar andra patologiska tillstånd och förändringar (till exempel hjärtefekter).

Eftersom blodet strömmar kontinuerligt från en del av hjärtat till det andra, som kommer från lungens kärl och lämnar i en stor cirkel av blodcirkulation, är termen "regurgitation" tillämplig på alla fyra ventilerna på vilka en omvänd ström är möjlig. Beroende på blodvolymen som återvänder tillbaka är det vanligt att isolera graden av upprepning som bestämmer de kliniska manifestationerna av detta fenomen.

En detaljerad beskrivning av regurgitation, isolering av dess grader och upptäckt hos ett stort antal personer blev möjlig med tillämpning av ultraljudsundersökning av hjärtat (ekkokardiografi), Även om konceptet själv är känt under lång tid. Lyssna på hjärtat ger subjektiv information, och därför är det omöjligt att bedöma graden av blodets återkomst, medan förekomst av uppstötning inte ger upphov till tvivel utom i svåra fall. Användningen av ultraljud med doppler gör det möjligt att i realtid se hjärtats sammandragningar, som ventilerna på ventilerna rör sig och där blodstrålen rusar.

Kortfattat om anatomi...

För att bättre förstå arten av uppstötningen är det nödvändigt att återkalla några stunder i hjärtets struktur, som de flesta av oss säkert glömde, en gång studerat i skolan i biologilektioner.

Hjärtat är ett ihåligt muskelorgan som har fyra kamrar (två auriklar och två ventriklar). Mellan kamrarna i hjärtat och kärlbädden finns ventiler som utför funktionen som "gateway", vilket tillåter blod att strömma i endast en riktning. Denna mekanism ger tillräckligt blodflöde från en cirkel till en annan på grund av en rytmisk sammandragning av hjärtmuskeln som skjuter blodet inuti hjärtat och in i kärlen.

Mitralventilen är belägen mellan vänsteratrium och ventrikel och består av två ventiler. Eftersom den vänstra hälften av hjärtat är tungast belastad, arbetar den med hög belastning och under högt tryck är det ofta här att olika störningar och patologiska förändringar uppträder, och mitralventilen är ofta involverad i denna process.

Den tricuspid eller tricuspidventilen ligger på vägen från höger atrium till höger kammare. Det är redan klart från sitt namn att det är anatomiskt tre vikningsluckor. Oftast är hans nederlag sekundär i den vänstra hjärtatets nuvarande patologi.

Ventilerna i lungartären och aortan bär tre vingar i sig och ligger vid korsningen av dessa kärl med hjärtkaviteterna. Aortaklappen är belägen i blodflödesbanan från vänster ventrikel till aorta, lungartären från höger kammare till lungstammen.

I det normala tillståndet hos valvulärapparaten och myokardiet, vid momentet av sammandragning av ett eller annat hålrum, klappar ventilen tätt och förhindrar blodflödets flöde. Med en rad olika nederlag i hjärtat kan denna mekanism brytas.

Ibland i litteraturen och i doktors slutsatser kan man finna en hänvisning till den så kallade fysiologiska upprepningen, varigenom man menar en liten förändring av blodflödet i ventilflikarna. Faktum är att det finns en "virvel" av blod vid ventilöppningen, och ventilerna och myokardiet är ganska friska samtidigt. Denna förändring har ingen effekt på blodcirkulationen som helhet och orsakar inte kliniska manifestationer.

Fysiologisk kan betraktas som en regurgitation av 0-1 grad på tricuspidventilen, vid ventilerna på mitralventilen, som ofta diagnostiseras hos magera, långa människor, och enligt vissa data har 70% av friska människor det. Denna egenskap hos blodflödet i hjärtat påverkar inte välbefinnandet på något sätt och kan upptäckas av en slump vid undersökning av andra sjukdomar.

Som regel uppträder det patologiska omvända flödet av blod genom ventilerna när deras ventiler inte stänger tätt vid tiden för sammandragning av myokardiet. Orsakerna kan inte bara skada själva ventilerna, utan även papillära muskler, tendon-ackord som är involverade i ventilationsrörelsens mekanism, dilatation av ventilringen, myokardiums patologi.

Mitral regurgitation

Mitral regurgitation observeras tydligt med ventilfel eller prolaps. Vid tiden för sammandragning av vänster ventrikelmuskel återgår en viss volym blod till vänstra atriumet genom en otillräckligt sluten mitralventil (MK). Samtidigt fylls det vänstra atriumet med blod som flyter från lungorna genom lungorna. Detta överflöde av atria med överflödigt blod leder till översträckning och ökat tryck (överbelastningsvolym). Överskott av blod med sammandragning av atriären tränger in i vänstra kammaren, vilket tvingas med mer kraft för att driva mer blod i aortan, vilket leder till att det tjocknar och sedan dilaterar (dilaterat).

Ett tag kan överträdelser av intrakardiell hemodynamik förbli obemärkt för patienten, eftersom hjärtat kan kompensera för blodflödet på grund av expansion och hypertrofi i dess hålrum.

Med mitral regurgitation av 1 grad, är dess kliniska tecken frånvarande i många år, och med en betydande återflöde av blod till atriumet expanderar den, lungåren överfylls med överskott av blod och tecken på lunghypertension uppträder.

Bland orsakerna till mitralinsufficiens, vilket är frekvensen för den andra förvärvade hjärtsjukan efter förändringar i aortaklappen, kan vi skilja:

 • reumatism;
 • framfall;
 • Ateroskleros, avsättningen av kalciumsalter på MC: s blad;
 • Vissa bindvävssjukdomar, autoimmuna processer, metaboliska störningar (Marfan syndrom, reumatoid artrit, amyloidos);
 • Koronar hjärtsjukdom (särskilt infarkt med lesion av papillära muskler och senor ackord).

Med mitral regurgitation av 1 grad kan det enda tecknet vara närvaro av ljud i hjärtans topp, upptäckt auskultatorisk, medan patienten inte klagar, och det finns inga manifestationer av cirkulationssjukdomar. Ekkokardiografi (US) gör det möjligt att upptäcka en liten skillnad mellan ventilerna med minimala blodflödesstörningar.

Regurgitation av mitralventilen i 2: e graden medföljer en mer uttalad grad av insufficiens, och strömmen av blod som återvänder tillbaka till atriumet når dess mitten. Om blodets returvärde överstiger en fjärdedel av den totala mängden i vänster ventrikelhålan, finns det tecken på stagnation längs en liten cirkel och karakteristiska symptom.

När det gäller graden av upprepning, sägs det, när det gäller signifikanta defekter i mitralventilen, blodet som strömmar tillbaka når den vänstra atriumets bakre vägg.

När myokardiet är oförmögen att klara av en överdriven mängd innehåll i kaviteter, pulmonell hypertension, som leder i sin tur till en överbelastning av den högra hjärtat, vilket resulterar i brist på blodflödet och blir en stor cirkel.

Vid Grade 4 regurgitation symptom karakteristiska uttryckta störningar av blodflödet inom hjärtat och öka trycket i lungkretsloppet är dyspné, arytmier, eventuellt förekomsten av hjärtastma och även lungödem. I avancerade fall av hjärtsvikt till tecken på förlust av pulmonell blodflöde fogade ödem, cyanos i huden, svaghet, trötthet, känslighet för arytmier (förmaksflimmer), hjärta smärta. I många avseenden bestäms manifestationerna av mitralregering av en uttalad grad av den sjukdom som ledde till nederlaget för ventilen eller myokardiet.

Separat bör det sägas om prolaps av mitralventilen (PMC) ganska ofta följt av upprepning i varierande grad. Prolaps de senaste åren började dyka upp i diagnoser, även om tidigare ett sådant koncept var sällsynt. I många avseenden är denna situation kopplad till utseendet av visualiseringsmetoder - ultraljudsundersökning av hjärtat, vilket gör det möjligt att spåra rörelsen hos MC-broschyren med hjärtkollisioner. Med användningen av Doppler blev det möjligt att fastställa en korrekt återgång av blod till vänstra atriumet.

PMC är typiskt för personer som är långa, magra, som oftast finns hos ungdomar vid olyckshändelse när de granskas innan de utarbetas i armén eller genomgår andra medicinska undersökningar. Oftast är detta fenomen inte åtföljt av några överträdelser och påverkar inte sättet att leva och välbefinnande, så du bör inte vara rädd omedelbart.

Det är inte alltid upptäcks mitralklaffprolaps med uppstötningar, graden i de flesta fall begränsas av den första eller till och med noll, men dock denna funktion kan åtföljas av hjärt fungerande arytmi och försämrad ledning av nervimpulser längs hjärtmuskeln.

Vid upptäckt av PMC av små grader kan man begränsa sig till observation av en kardiolog, och behandling behövs inte alls.

Aortisk regurgitation

Det omvända flödet av blod till aortaklaven uppträder när det är bristfälligt eller påverkar den initiala aortan när, i närvaro av en inflammatorisk process, dess lumen och diameteren av ventilringen expanderar. De vanligaste orsakerna till sådana förändringar är:

 • Reumatiska känslor;
 • Infektiös endokardit med inflammation i ventilerna, perforering;
 • Medfödda missbildningar;
 • Inflammatoriska processer av stigande aorta (syfilis, aortit i reumatoid artrit, Bechterew sjukdom, etc.).

Sådana vanliga och välkända sjukdomar som arteriell hypertension och ateroskleros kan också leda till förändringar i ventilflikar, aorta och vänster hjärtkammare.

Aortisk regurgitation åtföljs av en återföring av blod till vänster ventrikeln, som överflödar med överdriven volym, medan mängden blod som kommer in i aortan och vidare in i den stora cirkulationen av blodcirkulationen kan minska. Hjärtat, försöker kompensera för bristen på blodflöde och trycka överflödigt blod i aortan, ökning i volymen. Under en lång tid, speciellt med upprepning av 1 st, tillåter en sådan adaptiv mekanism att upprätthålla normal hemodynamik, och symtomen på störningar uppträder inte i många år.

Medan vänster ventrikelmassa ökar, gör hans behov av syre och näringsämnen som kranskärlssåren inte kan ge. Dessutom blir mängden arteriellt blod som skjuts in i aortan mindre, och därför kommer det inte att räcka i hjärtat av kärlen. Allt detta skapar förutsättningar för hypoxi och ischemi, vilket leder till kardioskleros (spridning av bindväv).

Med progressionen av aortisk upprepning når belastningen på vänstra hälften av hjärtat i maximal grad, kan myokardiumets vägg inte hypertrofineras till oändligheten och dess sträckning uppträder. Eventuellt utvecklas händelserna på liknande sätt som vid mitralventilation (lunghypertension, stagnation i små och stora cirklar, hjärtsvikt).

Patienter kan klaga över hjärtklappningar, dyspné, svaghet, pallor. Ett karakteristiskt kännetecken för denna defekt är utseendet av anginaattacker i samband med otillräcklig kranskärlcirkulation.

Tricuspid regurgitation

Ticusventilens (TK) nederlag i isolerad form är sällsynt. Typiskt, underlåtenheten att dess uppstötning är en konsekvens av uttalade förändringar hos de vänstra hjärtat (relativ insufficiens TC) när det höga trycket i lungkretsloppet förhindrar tillräcklig hjärtminutvolym i lungartären transporterar blod att syre lungorna.

Tricuspid regurgitation leder till ett brott mot fullständig tömning av hjärtans högra sida, tillräcklig venös retur genom de ihåliga venerna och följaktligen uppstår stagnation i den venösa delen av blodcirkulationscirkeln.

För trikuspidalklaffen uppstötningar ganska typiskt inträffandet av atriell fibrillering, blåhet i huden, ödem syndrom, jugular venös dilatation, ökad lever och andra tecken på kronisk cirkulationssvikt.

Regurgitation av lungartärsventilen

Nederlag av ventilerna i lungventilen kan vara medfödd i naturen, manifesterar sig i barndomen, eller förvärvad som ett resultat av ateroskleros, de syfilitisk lesioner flikar förändringar i septisk endokardit. Ofta uppträder nederlag i lungartärsventilen med brister och upprepning med den redan existerande pulmonell hypertoni, lungsjukdomar, lesioner av andra hjärtklaffar (mitralstenos).

Minimal regurgitation av lungartärsventilen leder inte till signifikanta hemodynamiska störningar, medan en signifikant återföring av blod till höger kammare, och sedan till atriumet, orsaka hypertrofi och efterföljande dilatation (expansion) av kaviteterna på hjärtans högra sida. Sådana förändringar manifesteras av svår hjärtsvikt i en stor cirkel och venös stasis.

Lung Regurgitation manifest sorterar arytmier, dyspné, cyanos, svår ödem, vätskeansamling i bukhålan, förändringen i levercirros och upp till andra tecken. Med ventiler med medfödd patologi uppstår symtom på cirkulationssjukdomar redan i tidig barndom och är ofta irreversibla och svåra.

Funktioner av regurgitation hos barn

I barndomen är den korrekta utvecklingen och funktionen av hjärtat och cirkulationssystemet mycket viktigt, men överträdelser är tyvärr inte ovanliga. Oftast defekter ventil misslyckande och blod återvänder hos barn som orsakas av medfödda avvikelser (Fallots tetrad, lungartär hypoplasi ventil defekter skiljeväggar mellan förmak och kammare et al.).

Allvarlig uppstötning med en oregelbunden hjärtstruktur uppträder nästan strax efter barnets födelse med symtom på andningssjukdomar, cyanos, retentrikulär misslyckande. Ofta slutar betydande överträdelser dödliga, så varje framtida mamma behöver inte bara ta hand om sin hälsa före den föreslagna graviditeten utan också att besöka en specialist i ultraljud i tid under fostrets graviditet.

Möjligheter för modern diagnostik

Medicin står inte stilla, och diagnosen av sjukdomar blir mer och mer tillförlitlig och kvalitativ. Användningen av ultraljud har gjort betydande framsteg vid upptäckten av ett antal sjukdomar. Tillsättning av ultraljud hjärtundersökning (ekokardiogram) Doppler gör det möjligt att utvärdera vilken typ av blodflödet genom kärlen och hålrum i hjärtat, rörelse ventil flygblad vid tidpunkten för hjärtsammandragningar, för att fastställa graden av regurgitation, etc. Kanske Echo -.. är den mest tillförlitliga och informativa hjärtsjukdom diagnosmetod läge realtid och samtidigt vara överkomligt och billigt.

mitral regurgitation på ekkokardiografi

Förutom ultraljud kan indirekta tecken på uppstötning hittas på EKG, med noggrann auskultation av hjärtat och utvärdering av symtom.

Det är oerhört viktigt att identifiera kränkningar av klaff uppstötningar, inte bara hos vuxna utan även i livmodern. Utövandet av ultraljud undersökning av gravida kvinnor i olika skeden kan detektera närvaron av defekter, utan tvekan redan i den första utvärderingen och diagnos av uppstötningar, vilket är en indirekt indikation av möjliga kromosomavvikelser eller defekter emerging ventiler. Dynamisk övervakning av riskgrupper kvinnor gör tid att fastställa förekomsten av allvarlig sjukdom hos fostret och att besluta om att hålla graviditeten.

behandling

Taktiken för att behandla upprepning bestäms av orsaken, den framkallas, graden av svårighetsgrad, förekomsten av hjärtsvikt och samtidig patologi.

Det är möjligt som en kirurgisk korrigering av kränkningarna av ventilens struktur (olika typer av plast, proteser) och medicinsk konservativ terapi, syftar till att normalisera blodflödet i organen, kämpar med arytmi och cirkulationsfel. De flesta patienter med svår uppstötningar och förlora båda cirkulations cirklar behöver ständig övervakning av en hjärtspecialist utnämningen av diuretika, betablockerare, antihypertensiva och antiarytmika, som kommer att välja en specialist.

Med mitral prolapse i en liten grad är prilkupannoy upprepning av en annan lokalisering tillräcklig dynamisk observation av läkaren och aktuell undersökning vid försämring av tillståndet.

Prognos klaff uppstötningar beror på många faktorer:.. dess omfattning, orsaker, är patientens ålder, förekomst av sjukdomar i andra organ, etc. När vårdande attityd mot deras hälsa och regelbundna läkarbesök mindre uppstötningar inte hotad komplikationer, och med uttalad ändrar sin korrigering, inklusive antal kirurgiska, möjliggör förlängning av patientens liv.

Vad är mitral regurgitation av 1: a graden?

Mitral regurgitation är avböjningen av ventilerna i mitralventilen belägen mellan atriumet och ventrikeln. Han är ansvarig för blodtillförseln i ventrikeln vid atriell sammandragningsprocessen. När mitralventilen är öppen, tillhandahålls vätsketillgång. När den passerar stängs dess ventiler för att förhindra att blod blandas i olika delar av hjärtat.

Ventilen bidrar till att blockera uppstötningen av blod, börjar förhindra dess omvänd ström. För detta ändamål är det nödvändigt att stänga klyftan mellan ventrikeln och atriumet för att stänga ventilklaffarna. Mitral insufficiens framträder med inte helt stängda ventiler, då kommer det att finnas ett gap i hålet och ett omvänd blodflöde blir möjligt.

I de flesta situationer orsakar en sådan sjukdom inte symptom hos patienter under en ganska lång tid, men leder alltid till akut hjärtsvikt.

Klassificering (former, typer, grader)

Sjukdomsförloppet kan vara akut och kronisk; på etiologi - ischemisk och icke-ischemisk.

De viktigaste faktorerna för uppkomsten av akut sjukdom är:

 • ruptur av senskord eller papillärmuskel;
 • avlägsnande av mitralventilbladet;
 • akut form av infektiv endokardit
 • myokardinfarkt;
 • trubbiga skador i hjärtat.

Till de olika orsakerna till den kroniska formen av en sjukdom bär:

 • inflammation;
 • degenerativa processer;
 • infektion;
 • strukturella processer;
 • genetiska anomalier.

Det finns en organisk och funktionell mitral insufficiens. Den första kan utvecklas i processen med strukturella förändringar i själva ventilen eller i de tendentösa trådarna som håller den. Den andra anses vara resultatet av ett förstorat hålrum i vänster ventrikel under sin hemodynamiska överbelastning, vilket orsakas av hjärtklemmens sjukdomar.

Med tanke på svårighetsgraden är 4 grader av sjukdomen utmärkande: med obetydlig mitral regurgitation, måttlig, svår och svår.

I den kliniska kursen utmärks tre grader:

 1. 1 (kompenserad) - obetydlig mindre mitral regurgitation den når 20-25% av den systoliska blodvolymen. Insufficiens kan kompenseras av hyperfunktionen i hjärtat vänstra delar. Blodflödet är liten (ca 25%) och kan endast observeras vid ventilen.
  Patientens tillstånd är normalt, Symtom och klagomål kan vara frånvarande. Elektrokardiogrammet visar inga förändringar, under diagnosen upptäcks ljud med systol och hjärtgränserna som är något bredda till vänster.
 2. 2 (subkompenserad) - upprepning når 25-50% av den systoliska blodvolymen. Blod stagnerar i lungorna och biventrikulär överbelastning bygger sakta upp. Under det andra steget kan returflödet nå mitten av atriumet, blodfallet överstiger 25-50%. Atriumet kan inte utvisa blod utan att öka blodtrycket. Hypertoni i lungorna kan utvecklas.
  För tillfället kan det finnas andnöd, takykardi med belastningar och vila, hosta. Elektrokardiogrammet visar inte förändringar i atriumet, vid diagnosstiden, systoliska ljud och en ökning av hjärtgränserna detekteras.
 3. 3 (dekompenserad) - allvarlig brist Blod återgår till vänster atrium till systole och når 50-90% av den totala volymen. Totalt hjärtsvikt kan utvecklas. Under 3: e graden kan blodet nå atriumets bakre vägg och når upp till 90% av volymen.
  En utvidgning av vänstra atriumet kan observeras, som inte klarar av att trycka ut hela blodvolymen. Det är svullnad, leverns storlek ökar, trycket i venerna ökar. Ett elektrokardiogram indikerar närvaron av förändringar i vänster ventrikel och mitraltand.

Egenskaper av 1 grad

 • Regurgitation i ventilerna på mitralventilen kan observeras på grund av det faktum att de inte helt stänger vid systols tidpunkt och det finns en regurgitationsvåg från vänster ventrikel till vänstra atriumet.
 • När returflödet är obetydligt, mitral insufficiens kan kompenseras av ökad hjärtfunktion med tillkomsten av adaptiv dilatation och ökad funktion hos vänster ventrikel och vänster atriell isotonisk typ. En sådan mekanism kan klara en långvarig ökning av trycket i en liten cirkel av blodcirkulation.
 • Denna sjukdom anses vara normal. Det förekommer både i unga och gamla åldrar.
 • Diagnosen är inte möjlig att leverera, med användning av mätbrus i elektrokardiogrammet, för användning för diagnostiska ändamål prolambirovanie mitralisklaffen definieras av auskultation av hjärtljud, därigenom, physicians försöka bestämma sistoliklicheskie klick.
 • Det mest populära sättet Detektering av detta stadium betraktas som en EKG-studie, eftersom det avslöjar nivån av läckageupprepning och prolaps av ventilerna.
 • När kommer att slutföras alla nödvändiga studier och korrekt diagnostiserad, måste patienten genomgå en undersökning med en specialist för att helt och hållet utesluta sannolikheten för utseendet av en åkomma och negativa konsekvenser av mitralventilen. När diagnosen är etablerad ska patienten undersökas 3-5 gånger per år.

symptom

Mitral regurgitation kan uttalas vid tidpunkten för ventilens misslyckande eller när mitralventil prolaps detekteras. Under sammandragningar i vänster ventrikelmuskel kan något blod återvända till vänstra atriumet genom den inte helt stängda mitralventilen. Samtidigt fyller vänstra atriumet blodet som flyter från lungorna.

Överskott blod vid tidpunkten för förmakssammandragning in i vänster kammare, med besked tvingas pumpa en större volym av blod i aorta, på grund av vad han kan bli tjockare, och sedan expandera.

Under en viss tid kan mitralventilens dysfunktion vara obemärkt för patienten, eftersom hjärtat så långt som möjligt kompenserar blodflödet genom att expandera och byta egna hålrum.

I detta skede av sjukdomen, kan laboratorie symptom vara frånvarande i flera år, och även om betydande avkastning av blodvolymen i förmaken, kan det bli bredare, kan lung vener fyllas med ett överskott av blod och visade symptom på pulmonell hypertension.

Orsakerna till denna sjukdom, som är frekvensen för 2 förvärvad hjärtformig formbildning efter förändringar i aortaklaven, innefattar:

 1. reumatism;
 2. framfall;
 3. Ateroskleros, deponering av kalciumsalter;
 4. Vissa sjukdomar i bindväv, autoimmuna processer, metaboliska misslyckanden;
 5. Ischemi.

Under denna sjukdom klagar patienten inte, och det finns inga manifestationer av blodcirkulationsfel. Det enda tecknet, ofta bruset nära hjärtat, som detekteras genom att lyssna. EKG gör det möjligt att avslöja en obetydlig divergens av ventilerna med minst störningar i blodflödet.

diagnostik

 1. Undersökning och prata med patienten ge möjlighet att identifiera symptom och identifiera patologi. Det är nödvändigt att lära sig om en persons tidigare sjukdomar, hans predisposition. Analyser bidrar till upptäckt av inflammation, kolesterol, socker, protein i blodet och andra egenskaper. När antikroppar detekteras är det möjligt att se inflammation eller infektion i myokardiet.
 2. Initial diagnos kan placeras i klinisk miljö och bekräftas av ett EKG. Doppler EKG används för att detektera flödet av regurgitation och att bedöma dess svårighetsgrad. 2-dimensionell EKG används för att identifiera orsakerna till denna sjukdom och detektera pulmonell arteriell hypertension.
 3. Om det finns misstanke om endokardit eller ventiltrombi med hjälp av transesofageal ekkokardiografi kan vara mycket mer detaljerad för att visualisera mitralventilen och vänstra atriumet. Det föreskrivs i situationer där ventilens plast behövs och inte dess ersättning, eftersom diagnosen gör det möjligt att etablera sig i avsaknad av allvarlig form av fibros och förkalkning.
 4. Först görs ett elektrokardiogram och röntgen i bröstet. Tack EKG avslöjade hypertrofi hos vänster atrium och expansion av vänster ventrikel med hjärt-kärlsjukdom eller med dess frånvaro.
 5. Bröströntgen visar potentiell svullnad i lungorna. Förändringar i hjärtans skugga detekteras inte när det inte finns några kroniska patologiska processer. Röntgen på bröstet i kroniska former visar hypertrofi i vänster atrium och vänster ventrikel. Sannolikhet för vasokonstriktion och svullnad i lungorna.
 6. Före operationen hjärtkateterisering, för detektion av ischemisk hjärtsjukdom. En uttalad atriell systolisk våg detekteras under detektering av lungartär ocklusionstryck under den ventrikulära systolperioden. Hjärtsystoler - vad är det?
 7. Ibland används andra metoder, att diagnostisera, men uppgifterna anses vara de viktigaste, och ofta är de tillräckligt noga.

Hänvisning till vår läsare!

Nyligen läste jag en artikel om Monastic te för behandling av hjärtsjukdom. Med detta te kan du ALDRIG bota arytmi, hjärtsvikt, ateroskleros, hjärt-kärlsjukdom, hjärtinfarkt och många andra hjärtsjukdomar och blodkärl hemma. Jag brukade inte lita på någon information, men jag bestämde mig för att kolla och beställa en väska.
Förändringar jag märkte på en vecka: den ständiga smärtan och stickningen i mitt hjärta plågade mig förut - trak sig tillbaka och efter 2 veckor försvann helt. Prova och du, och om du är intresserad, så är länken nedan en artikel. Läs mer »

skäl

Denna sjukdom är en följd av läckage av själva ventilen eller hjärtets struktur. Det är akut och kronisk och provoceras av olika svårigheter och sjukdomar.

På grund av skadorna hos olika hjärtstrukturer försvagar ventilen sin funktion. Lider som ventilerna och musklerna som ger sitt arbete, eller senorna som styr MC-bladen.

Mitral regurgitation underlättas av sådana processer:

 • abnormaliteter i arbete eller nederlag av papillära muskler;
 • endokardit;
 • nederlag MK;
 • plötslig vänster ventrikulär hypertrofi;
 • ischemi;
 • inflammatoriska processer av reumatisk natur.

behandling

När det finns en akut form av sjukdomen är det nödvändigt att administrera diuretika och vasodilatatorer. Någon speciell terapi för milda former och inledande skeden av sjukdomen behövs inte.

I det subkompenserade steget utse:

 1. angiotensin-omvandlande enzymhämmare,
 2. beta-blockerare,
 3. vasodilatorer,
 4. hjärtglykosider,
 5. diuretika.

När förmaksflimmer utvecklas används indirekta antikoagulantia.

Regurgiteringsbehandlingsregimen väljs utifrån orsaken som orsakade det, svårighetsgrad, förekomsten av hjärtsvikt och samtidiga patologiska processer.

Förmodligen den kirurgisk korrigering av fel i strukturen av ventilen, medikamentet konservativ behandling, som syftar till att minska hastigheten i blodflödet i organ, anti arytmi och cirkulationssvikt.

Möjliga komplikationer, konsekvenser, vad är risken?

Biverkningar av sjukdomen:

 • arytmi - uppstår på grund av störningar i normal rörelse av elektriska impulser i hjärtat;
 • atrioventrikulär blockad - utvecklingen av den elektriska impulsen från atrierna till ventriklerna förvärras;
 • sekundär infektiv endokardit
 • hjärtsvikt (sänkning av hjärtfrekvensen med sämre blodtillförsel);
 • lungernas högt blodtryck (trycket i lungans kärl ökar på grund av blodstagnation).

Patienter som har genomgått operation har risk för sådana konsekvenser:

 • tromboembolism av artärer av inre organ. En trombus visas på operationsplatsen. De osäkra - ischemisk stroke (del av hjärnan dör på grund av uppsägning av sin blodtillförsel) och mesenteriska trombos (en del av tarmen dör på grund av uppsägning av hans blodtillförsel);
 • infektiv endokardit (inflammerat inre hjärtmembran);
 • atrioventrikulärt block (den elektriska impulsen från atrierna till ventriklerna saktar och stannar helt);
 • paravalvulära fistlar (de delar av suturerna som håller den artificiella hjärtventilen utbrott, om det finns blodflöde bakom det);
 • protes trombos (blodproppar bildas nära ventilprotesen, som stör det rätta flödet av blod);
 • förstörelse av en biologisk protes med liknande kirurgisk ingrepp;
 • förkalkning av en biologisk protes (kalciumsalter avsätts i en artificiell hjärtventil, vilken är tillverkad av djurvävnad).

Prognoser för en sådan sjukdom varierar från graden och formen av huvudsjukdom som bildade en sådan hjärtfel, från uttrycket av ett fel i ventilen och från det allmänna tillståndet hos myokardiet.

När det finns ett måttligt stadium av sjukdomen kommer ett normalt mänskligt tillstånd och arbetsförmåga att bestå i flera år.

Uttryckt form av sjukdomen leder en minskning av myokardstyrkan snart fram till utseendet av hjärtsvikt (stagnation av blod som ett resultat av minskad hjärtproduktion). Mer än 5 år bor 9 av 10 personer, mer än 10 år - 4 av 5 patienter.

Rekommendationer för sjukdomen, vad kan inte göras?

 1. Inledande förebyggande åtgärder under perioden av 1 grad av sjukdomen.
 2. Förebyggande av sjukdomar som åtföljs av skador på ventilenheten, d.v.s. reumatisk sjukdom (systemisk inflammatorisk sjukdom med hjärtskada), infektiös endokardit (hjärtsjukdom inre skal), och så vidare.

När det finns en sjukdom som åtföljs av skada på hjärtens ventilapparat, kan förekomst av en hjärtfel förebyggas genom tidig effektiv behandling:

 • Härdning av kroppen.
 • Terapi av foci av långvarig infektion:
 • under kronisk tonsillit - en operation för att avlägsna tonsiller
 • i kariesperioden (bildad av mikropartiklarnas funktion, som förstör tänder) - kaviteter fylls etc.
 • Sekundära förebyggande åtgärder syftar till att förebygga utvecklingen av skador på ventilapparaten och störningar i hjärtat.
 • Konservativ behandling av patienter med denna sjukdom.
  Använd läkemedel:

 • medel med en diuretikfunktion - bidra till avlägsnande av överskott av vätska;
 • hämmare - används för att förhindra insufficiens
 • nitrater - främja vasodilation, förbättra blodflödet, minska trycket i lungans kärlsystem;
 • kalium - öka myokardion
 • glykosider (främja hjärtfrekvensen, tunna dem, används vid förmaksflimmer och hjärtsvikt).
 • Förhindra återfall av reumatism eventuellt med:
  • antibiotikabehandling;
  • snabbkylning;
  • eliminering av foci av uthållig infektion;
  • konstant tillsyn av specialister.