Huvud / Dystoni

Kardiopulmonell insufficiens: orsaker, huvudsymptom, diagnos

Hjärtpatologier i den moderna världen är ganska vanliga. De kan skada även människor som aldrig har klagat över smärta i området i bröstet eller andra symptom som är karakteristiska för hjärtsjukdomar. För att vara säker på din hälsa är det därför nödvändigt att genomföra årliga undersökningar med specialister.

Bara rätt och snabb behandlingsteknik kan underlätta och rädda dig från patologi. I denna artikel skulle jag vilja prata om kardiopulmonell insufficiens, de vanligaste orsakerna till uppkomsten, karaktäristiska symptom och konsekvenser.

Vad är kardiopulmonell insufficiens?

Kardiopulmonell insufficiens är ett kliniskt syndrom som kännetecknas av en kombination av hjärtsvikt och den medföljande lunginsufficiensen. Utvecklingen av pulmonell insufficiens (ofta med hjärtfel och myokardit) på grund av blodcirkulationen i kärlen i lungorna (trafikstockningar, förhöjt blodtryck, den integration av anastomoser), vilket leder till en minskning av blodsyremättnad.

I medicinsk praxis är vanligare kronisk pulmonell hjärtsjukdomar - en kombination av pulmonell och gå med henne hjärtsvikt. Observeras med så kallade. lunghjärtat hos patienter med kroniska lungsjukdomar (se pneumoskleros).

Orsaker till hjärta (höger ventrikulär) fel - hypertoni, lungkretsloppet (systoliskt blodtryck i lungartären ovan 30 mm Hg, och diastoliskt -.. Ovanför 15 mm Hg..), Hypoxi, acidos, en minskning i vaskulaturen av lungor, bronkial infektion, poliglobuliya.

Den första kliniska manifestationen är andfåddhet när man tränar; i framtiden blir det konstant. Reducerad arteriell syremättnad (90% eller lägre) leder till uppkomsten av cyanos (cyanos). Tecken på höger ventrikelfel.

Frekventa förhöjda nivåer av röda blodkroppar och hemoglobin - expression av kompensations reaktioner hos organismen för att minska koncentrationen av syre i artärblod. För diagnos av hjärt misslyckande, använde röntgenundersökning, elektrokimografiyu, EKG, kateterisering av höger hjärt håligheter och lungartären och andra forskningsmetoder.

Försvagningen av hjärtmuskelns kontraktilitet leder till en minskning av blodvolymen pumpad av den. Störningar av blodcirkulationen är fyllda med:

 1. Hypoxi av organ och vävnader som inte får syre från blodet;
 2. Stagnation av blod i lungorna, vilket orsakar dess otillräckliga syremättnad.

Störning av blodcirkulationen i lungans kärl är en följd av hjärtsvikt, därför är syndromet en kombinerad patologi.

Sjukdomen kan vara kronisk och manifesterad som:

 • orsakslös yrsel
 • även med måttlig fysisk ansträngning
 • minskning av arbetskapacitet;
 • känslor av pulsation i den epigastriska regionen;
 • akrocyanos av fingrarna och regionen av den nasolabiala triangeln.

I vissa fall har sådana patienter en ökning av nivået av hemoglobin och antalet erytrocyter per blodenhet. Detta förklaras av att vissa kompensationsmekanismer ingår.

orsaker till

Vid bildning av den grund för hjärt-lung-insufficiens är persistent pulmonell hypertension, vid en viss punkt orsakar misslyckandet av kompensationsmekanismer, vilket orsakar hypertrofisk högra ventrikeln pumpning upphör att klara av det kommer i venöst blod.

Höger ventrikel dysfunktion kan orsakas av tre grupper orsaker:

 • bronkopulmonell,
 • vaskulär,
 • torakodiafragmalnymi.
 1. Den första gruppen av orsaker innefattar mer än 20 kända nosologier, som står för 80% av alla fall av lunghjärtat.

  De vanligaste bland dem är sjukdomar som stör luftfyllningen av alveolerna:

  • obstruktiv bronkit.
  • BEB.
  • bronkial astma.
  • kronisk lunginflammation.
  • fibrosering alveolitis.
  • pulmonell tuberkulos.
  • pneumokonios.
  • pulmonell fibros.
  • sarkoidos av Beck.
  • cystisk fibros.
  • polycystisk lungsjukdom.

  Utvecklingen av hjärt-lung insufficiens bronkopulmonala genes möjliga med kollagenos (systemisk lupus erythematosus. Systemisk sklerodermi. Dermatomyositis et al.). I vissa fall är orsaken till dekompensering av lunghjärtat omfattande resektion av lungan.

 2. Den andra gruppen av faktorer påverkar lesionen i den lungformiga kärlbädden.

  I de flesta fall föregås PE-bildandet av kardiopulmonell insufficiens. kompression av lungåren och lungartären genom tumörformationer, lungvaskulit. sickle-cell anemi.

 3. Den tredje gruppen orsaker inkluderar villkor som åtföljs av en begränsning av bröstets och membranets rörlighet.

  Bland dem - olika deformationer av ryggraden och krökningen i ryggraden (kyphosis, kyphoscoliosis), massiv pleurisy. flera frakturer av revbenen. ankyloserande spondylit. Syndrom Pickwick (med m-fetma-hypoventilation).

Störningar i membranets rörlighet är karakteristiska för kroniska neuromuskulära sjukdomar (myastheni, poliomyelit), botulism. pares och förlamning av membranet. Sjukdomar i den andra och tredje gruppen totalt orsakar ett lunghjärtat i 20% av fallen.

Sjukdom av akut typ inträffar plötsligt och patienten ska omedelbart söka hjälp av en specialist.

En plötslig ökning av trycket i lungstammen kan utlösas av följande faktorer:

 • kramp i lungartärerna
 • blockering av en av grenarna i venerna och kapillärerna med en trombos, vilket leder till ischemi hos denna sida;
 • att få en trombos i hjärtat och hjärtinfarkt;
 • akut fas av astma
 • skarp lunginflammation som täcker hela lungens vävnader;
 • trauma eller medicinsk fel, vilket leder till fyllning av pleuralhålan med luft och stoppar lungarbetet.

Felaktigt arbete i mitralventilen, som är en vanlig hjärtsjukdom, leder till kvarhållande av blod i atriumet och dess sekundära utstötning. Det finns en stagnation av blod i båda cirklarna. Myokardiet själv får inte tillräckligt med syre och muskeln börjar deformeras.

Ischemi leder till en brist i papillärmusklerna. Ett liknande tillstånd kan också uppstå på grund av mekaniskt trauma.

Bärarna i protesventilen kan hotas av blodförgiftning, vilket leder till samma resultat eller ett fel i själva ventilen på grund av dolda defekter.

Symptom på kardiopulmonalt misslyckande

Akut kardiopulmonell insufficiens kännetecknas av en plötslig inbrott och en kraftig försämring av patientens tillstånd på bara några minuter eller timmar. Det finns smärta i hjärtat av regionen, som åtföljs av svår andnöd, en känsla av kvävning och en rädsla för döden.

Karakteristisk för cyanos, arteriell hypotension. Dessa symtom ökar i stående eller sittande, vilket är förknippat med en minskning av blodflödet till höger om hjärtat. Död kan inträffa om några minuter från ventrikelflimmer och hjärtstillestånd.

I andra fall kan bilden av akut hjärtinfarkt inte utvecklas så våldsamt. Andnöd är associerad med bröstsmärta i samband med andning, hemoptys, takykardi.

Med progressiv höger ventrikelfel uppstår allvarlig smärta i högra övre kvadranten på grund av ökad lever och expansion av dess fibrösa membran. Som ett resultat av en ökning av det centrala venösa trycket sväller livmoderhalsarna.

Kronisk kardiopulmonell insufficiens utvecklas gradvis och är en återspegling av blodstagnation i blodsystemet i blodcirkulationens stora cirkel. Tolerans mot fysisk aktivitet minskar, dyspné är permanent. Uppmärksammar cyanosnasolabiala triangeln, nosspetsen, hakan, öronen, fingertopparna.

Det finns attacker av bröstsmärta (pulmonal "angina pectoris"), inte stoppbar genom att ta nitroglycerin, men minskar efter introduktionen av euphyllin. Patienter med kronisk kardiopulmonell insufficiens, trötthet, snabb trötthet, sömnighet. Vid fysisk ansträngning kan svimning uppträda.

Dekompensering av kroniska droger indikeras också av svårighetsgrad och ömhet i höger övre kvadrant, nocturi, perifer ödem. I senare steg, edematöst syndrom, hydrothorax. ascites. hjärtkakeksi.

Med tanke på mer i detalj symptom och behandling av lung hjärtsvikt, speciellt inte omedelbart ange att inom medicinen är brukligt att skilja akuta och kroniska former av sjukdomsutvecklingen. Utgående från detta beror direkt på behandlingsmetoden som valts för varje enskilt fall.

 1. Akut form av insufficiens.

Denna form uppstår alltid spontant och utvecklas ganska kraftigt. Symtom uttalas, patientens tillstånd försämras snabbt. Om det inte är dags att leverera en sådan person till sjukhusets intensivvårdsenhet, kommer det troligtvis att leda till ett dödligt utfall.

Ofta sker döden mot en bakgrund av tromboembolism, när smärtschock utvecklas snabbt, liksom omfattande svullnad i lungan.

Ett sådant problem kan oftast provoceras av:

 • Den inflammatoriska processen påverkar för mycket lungvolym;
 • trombos i lungstammen. Detta är oftast på grund av bildandet av en trombos;
 • prostetisk ventilens fel
 • pneumotorax;
 • snabb försämring av tillståndet i närvaro av en diagnos av "bronchial astma";
 • allvarliga bröstskador
 • avbrott i mitralventilens arbete.

Denna form av pulmonell hjärtsvikt brukar ha tillräckligt uttalade symptom, vilket gör det enkelt att diagnostisera en sådan patient:

 • snabb nedgång i blodtryck till kritiska värden. Mycket ofta kan en kollaps inträffa snabbt;
 • snabb andning, ofta svårt nog
 • en ökning av venerna på nacken;
 • andning är huvudsakligen komplicerad genom inandning;
 • blå hud. Speciellt uttalad blåning av extremiteterna och cyanosen;
 • kalla händer och fötter;
 • bröstsmärta av varierande intensitet;
 • klibbig svett på kroppen;
 • andfåddhet tills kvävning uppstår.

Om en person inte har snabb hjälp, då kan han snabbt dö av lungödem eller helt enkelt från kvävning. Första hjälpen i detta fall bör i första hand bestå i att säkerställa normal fri åtkomst av syre till lungorna.

Om det behövs ska patienten ges artificiell andning innan ambulansen kommer. Speciellt farligt är det villkoret att det nästan alltid utvecklas plötsligt.

Ibland, även utan någon uppenbar anledning (till exempel kan en person ha en blockering av lungstammen av en trombus, som en person inte ens misstänker vara närvarande). Men samtidigt försämras patientens tillstånd för snabbt och därför kan en person dö en gång innan en ambulans anländer.

En sådan form har ofta ett ganska lätt flödesmönster vid ett tidigt utvecklingsstadium. Mycket ofta kan utvecklas mycket långsamt (under åren en person inte ens kan misstänka att det finns en sådan sjukdom i sig, skriva ut de viktigaste symptomen på åldersrelaterade förändringar i kroppen eller andra komorbiditet).

Oftast är huvudsymptomatologin i detta fall manifestationen av grundorsaken. Enkelt uttryckt, brukar en person uppmärksamma symptomen på den patologi som ledde till utvecklingen av detta problem. I detta fall kan felet inte vara uppmärksamt.

Ofta har hon följande symtom:

 • Hudöverdrag, speciellt benen och nasolabiala triangeln, förvärvar en blåaktig kant
 • svår yrsel
 • hjärtklappning;
 • dyspné med motion;
 • trötthet, trötthet.

I detta fall beror intensiteten i symtomutvecklingen direkt på det stadium som sjukdomen ligger. Till exempel blir trötthet och andfåddhet mer uttalad i senare skeden av utvecklingen av kronisk lunginsufficiens.

Men i senare skeden kan ytterligare former av manifestation också bidra till dessa symtom.

Detta beror främst på det faktum att kroppens organ och vävnader redan börjar uppstå irreversibla processer på grund av den svåra formen av insufficiens. De viktigaste manifestationerna i detta skede är:

 • intensiv dyspné i viloläge, medan situationen i utsatt position bara förvärras
 • smärta i hjärtat
 • vid inandning en stark svullnad av vener på nacken;
 • takykardi, ständigt lågt blodtryck
 • ödem som inte svarar på behandlingen
 • tyngd i rätt hypokondrium, obehag i levern.
I detta skede kan svåra komplikationer i hjärnan utvecklas. Njurfunktionen störs också, vilket ofta leder till fullständigt upphörande av urinproduktionen.

Grader av sjukdom

Brott mot blodkärl, hjärta och andning klassificeras enligt svårighetsgraden av den patologiska processen. Klassificering av andningssvikt:

 1. I det första steget (preklinisk) observeras en transient form av lunghypertension. Detta tillstånd kännetecknas av belastningens symptomatologi i hjärtats högra hjärtkärl.
 2. I andra etappen finns tecken på hypertrofi. Hjärtans högra kammare ökar i storlek. Lunghypertension blir konstant. Bristen på blodcirkulation på detta stadium uppstår ännu inte.
 3. Vid det tredje stadiet av sjukdomsprogression finns en dekompensation av kardiopulmonell insufficiens. Det förekommer mot bakgrund av brist på en högra ventrikel.

Specialister identifierar 4 grader av lunginsufficiens, vilket också har effekt på höger kammare, som åtföljs av överbelastning. I detta fall blir blodet mättat med syre, vilket leder till otillräckliga cirkulationsprocesser. I själva verket på progression åtföljs lungan hos lungartärsventilen med en minskning av lungvolymen.

De hjärtförstoringar som har inträffat spåras inte av EKG, men kan bestämmas med hjälp av ekokardiografi. Insufficiens i blodcirkulationen utvecklas vid 2: a och 3: e etappen av progressionen av patologiska förändringar.

Insufficiens i lungventilen leder till en minskning av syre i blodet, vilket är fyllt med utvecklingen av en allvarlig grad av hypoxi. Lungans volym i detta fall minskar med 40%. I vila har patienten andfåddhet. Insufficiens i lungartärsventilen åtföljs av sådana brott som brist på förmåga att stänga ventilerna.

Denna process kännetecknas av ett omvänd flöde av blod. Detta beror på diastol i höger kammare. Insufficiens av lungartärsventilen vid 4 graders progression åtföljs av en minskning av syremättnad med 50%. För att utvidga hjärtatets högra hjärtkärl läggs dilatationen. Vid detta stadium av progression når otillräckligheten i cirkulationsprocessen steg 2B.

diagnostik

Diagnostisk sökning i utvecklingen av hjärt-lung insufficiens syftar till att identifiera den bakomliggande sjukdomen, samt att bedöma graden av dekompensation. För korrekt tolkning av fysiska och instrumentella data behöver patienten en undersökning av pulmonologen och kardiologen.

Vid en objektiv inspektion hos patienter med kardiopulmonell insufficiens noteras en tunnformad deformation av en thorax, en hepatomegali. pastositet av fötter och ben. Med palpation av förkärlregionen bestäms en hjärtstöt, medan slagverk - utvidgningen av gränserna för relativ slöhet i hjärtat.

Vanligtvis en minskning av blodtrycket, en frekvent arytmisk puls. Auskultatorisk bevis känne muting hjärtljud, accent II tonen i lungartären, delning eller delningstonen II, III och patologiska utseendet IV toner systoliskt blåsljud som indikerar tricuspid insufficiens.

De mest värdefulla laboratoriekriterierna för kardiopulmonell insufficiens är blodets gaskomposition. minska p02, öka pC02, respiratorisk acidos. Bröstkorgets strålning kan upptäcka inte bara lungskador utan också tecken på kardiomegali och lunghypertension. Angiopulmonografi och ventilation-perfusion lungscintigrafi indikeras för misstänkt PE.

Undersökning av HPV vid kardiopulmonalt misslyckande används för att bedöma arten och svårighetsgraden av ventilationsstörningar, detektering av bronkospasm. Elektrokardiografi i akut läkemedel gör det möjligt att på ett tillförlitligt sätt bestämma tecken på överbelastning i rätt hjärta och för kroniska droger för att identifiera direkta och indirekta markörer av höger ventrikelhypertrofi.

Ekkokardiografi är den viktigaste icke-invasiva metoden som gör det möjligt att utvärdera hjärtkardemodik, för att bestämma storleken på hjärthålen och väggen i högerkammaren för att fastställa graden av lunghypertension.

I vissa fall, om det är omöjligt att fastställa det faktumet av ökat tryck i lungartären, tillgripa en kateterisering av det högra hjärtat. Transbronchial eller transthoracic biopsi i lungorna utförs ibland för att verifiera uppkomsten av kardiopulmonalt misslyckande.

Dekompensering av läkemedel bör differentieras från hjärtfel. kardioskleros. dilaterad kardiomyopati och annan hjärtpatologi.

Att diagnostisera en sjukdoms specialist använder sig av flera tekniker:

 • Vid auscultation ljuder ett dämpat hjärta och takykardi registreras.
 • Röntgenmönstret har följande egenskaper: Patologiska förändringar i lungvävnaden och förlängning av hjärtgränserna till höger.
 • För en mer detaljerad studie av de förändrade områdena av lungorna och myokardiet kan en CT-skanning förskrivas.
 • Ekkokardiografi används för att bedöma valvulärapparatens funktionella tillstånd och hjärtklemmens kontraktile aktivitet.
 • Elektrokardiografi (EKG) utförs för att utvärdera funktionerna för ledning och excitabilitet av hjärtvävnad; såväl som detektering av hypertrofa områden i myokardiet, lokalisering av foki av ischemi och rytmförändringar.
 • Angiografi av lungorna gör att du kan visualisera graden av kärlsjukdom, närvaron av trombi, aterosklerotiska vaskulära lesioner.
 • För att mäta trycket i hjärtan och stora kärlens kaviteter utförs kateterisering med en manometer.
 • Spirometri gör att du kan bedöma svårighetsgraden av andningsfel.

En sådan omfattande undersökning kommer att möjliggöra att upptäcka symptom på kardiopulmonell insufficiens så snart som möjligt och behandlingen ordineras omedelbart för att undvika förekomst av livshotande komplikationer. Diagnos av sjukdomen är nödvändig så tidigt som möjligt eftersom detta kommer att undvika utveckling av irreversibla förändringar i hjärtmuskeln, lever, hjärna, njurar.

Första hjälpen för lungödem

Om den patologiska processen ökar i minuten är det nödvändigt att inte bara ringa en ambulans utan också att självständigt utföra viktiga aktiviteter:

 1. Flytta patienten till en sittplats.
 2. Se till att rummet är väl ventilerat.
 3. För att minska trycket krävs en tablett nitroglycerin.

För att lösa upp är det nödvändigt under tungan för att säkerställa en nästan omedelbar effekt. Innan du bestämmer dig om användningen av läkemedlet bör du se till att patienten för närvarande inte har lågt blodtryck.

Dessutom ska du inte använda mediciner ensam om patienten är medvetslös.

 • Om processen fortskrider i mild eller medelhög form kan ett diuretikum ges. Så fort ödem avlägsnas tack vare vad det finns bortskaffande av en överflödig vätska.
 • Vid överdriven tryckökning är det nödvändigt att se till att blodet avlägsnas från lungorna för att undvika ackumulering. För att göra det hemma kan du ta ett handfat, häll varmt vatten. Be patienten att sänka benen in i den.
 • Dampgasgas i alkohol, ge till patienten. Inandade rök kan hjälpa till att minska de negativa symtomen något.
 • För att inte skada en person är det lämpligt att, när man ringer till ambulanslaget, samråda med en specialist om vilka åtgärder som kan vidtas med de specifika förhållandena hos patienten.

  Behandling av patologi

  Behandling av akut hjärtsjukdom på grund av PE utförs under tillstånd av ICU. De viktigaste komponenterna i behandlingen är syrebehandling. lindring av smärta attack, trombolytisk terapi (urokinas. streptokinas. vävnadsplasminogenaktivator), antikoaguleringsmedel (heparin. warfarin) och antiblodplättsterapi (pentoxifyllin). I vissa fall indikeras en kirurgisk taktik - tromboembollektomi från lungartären.

  Med kardiopulmonell insufficiens, som utvecklats mot bakgrund av bronkopulmonell patologi, bestäms principerna för terapi av den underliggande sjukdomen. Så, när det gäller COPD och bronchial astma, används bronkodilatorer, mucolytiska expectoranter, för pulmonell tuberkulos - specifika antibiotika mot tuberkulos med interstitiella lungsjukdomar - glukokortikoider, cytostatika, interferon etc.

  Vid alla stadier av terapi av kardiopulmonell insufficiens utförs syreinhalationer. För att minska lungvaskulär motstånd och tryck i lungartären används vasodilatorer (teofyllin, kalciumantagonister, nitrater, ACE-hämmare).

  Patienter med edematöst syndrom förskrivs diuretika under kontroll av vattenelektrolytjämvikt och KHS. Frågan om lämpligheten av utnämningen av hjärtglykosider vid hjärt-lunginsufficiens är fortfarande kontroversiell. Som en palliativ åtgärd används upprepad blödning, vilket tillfälligt förbättrar patientens tillstånd.

  Patienter med eldfast mot konservativ behandling av lunghypertension kan genomgå kirurgi:

  • ballon förmaksseptostomi.
  • sympatektomi.
  • minskning av lungvävnad.
  • transplantation av lungorna eller ett komplex av "hjärtlungor".

  Den mest effektiva terapin

  Om kardiopulmonalt fel diagnostiseras ska behandlingen påbörjas så snart som möjligt. Ju tidigare huvudterapin startas, desto större chanser att det inte finns några irreversibla processer som redan har inträffat i patientens kropp efter det att den gynnsamma fullbordad.

  Dessutom, om det är en akut form av sjukdomen, kommer den aktuella behandlingen att bero på huruvida patienten kommer att leva.

  I detta fall, kommer skillnaden mellan de båda formerna vara primärt i det faktum att i den akuta fasen är först nödvändigt att återställa normal tillförsel av syre, medan den kroniska formen är nödvändig för att börja en omfattande behandling av den sjukdom, som provocerade misslyckande.

  I akut form måste grundorsaken också behandlas, men sådan behandling föreskrivs senare när det inte finns någon rädsla för patientens liv. I akut form av misslyckande består behandlingen av följande huvudåtgärder:

  • introduktion av trombolys. Särskilt effektiva är de om bristen uppstod på grund av igensättning av lungstammen av en trombus;
  • papaverin. Hjälper att slappna av blodkärlens väggar och därigenom förbättra blodflödet;
  • antikoagulantia. Förhindra bildandet av trombi och stagnation av blod på grund av utspädning;
  • atropin. Avkopplar bronchernas muskulatur och underlättar därmed andningsfunktionen.

  Vid kronisk misslyckad behandling bör behandlingen alltid vara omfattande och bestå av följande huvudpunkter:

  • behandling av huvudproblemet
  • tar antiinflammatoriska läkemedel;
  • läkemedel för utspädning av blod;
  • Avkopplande muskler och främja expansion av bronkierna;
  • olika hormonella preparat.
  Sammanfattningsvis bör det återigen noteras att för att förbättra livskvaliteten för patienter och säkerställa en mer gynnsam prognos är mycket viktigt att diagnostisera denna patologi, och så snart som möjligt för att påbörja behandling är inte bara de viktigaste symptomen utan även de bakomliggande orsakerna.

  Utan att eliminera provokationsfaktorer är det inte möjligt att uppnå ett kvalitativt och varaktigt resultat. Ju snabbare behandlingen är igång - ju fler chanser att bli av med sjukdomen och ju längre tid livet för patienter med denna patologi kan vara.

  För medicinsk terapi användning:

  1. Inotropa läkemedel som hjälper hjärtats kontrakt och ökar kraften i sammandragning.

  Detta är adrenalin och dopamin. Dopamin stöder hjärtets arbete och administreras intravenöst. Vid hjärtstopp kan du behöva en intrakardiell injektion av adrenalin.

 • Diuretika som behövs för att minska belastningen på hjärtat.

  Det bästa alternativet är att välja en lämplig kombination som består av Veroshpiron, Furosemide och Hydrochlorothiazide. Diuretics tar bort överflödigt vätska och stabiliserar trycket.

  Billig och samtidigt effektiv - Hydroklortiazid, Etacrynsyra och Furosemid. Tack vare denna behandling upprätthålls elektrolytbalansen av kalium och en överskottsvätska avlägsnas från kroppen.

 • Hjärtglykosider strängt i föreskriven dos - Strofantin, Digitalis.

  Sådana läkemedel har kardiotonisk och antiarytmisk verkan. Användningen av dem förbättrar patientens livslängd med hjärt- och lungsjukdomar avsevärt.

 • Betablockerare (ta mycket försiktigt, eftersom de förvärrar lungens patologi genom att minska bronkiets lumen). Effekten av sådana läkemedel är att de blockerar beta-adrenoreceptorer i hjärtat, vilket leder till att effekterna av epinefrin på dessa receptorer neutraliseras.

  Detta leder till att hjärtat börjar kontrahera mindre ofta och blodtrycket går ner. Sådan medication är effektiv för lunghjärtfel.

 • Det sista skedet av behandlingen är rehabilitering och underhållsbehandling.

  För detta ändamål, en diet med en begränsning av feta livsmedel och införandet av ett litet antal proteiner i kosten. Detta är något saltat, mager mat, för matsmältningen som du inte behöver mycket energi från den drabbade kroppen.

  I detta fall bör vätskan vara begränsad, eftersom en annan attack av kardiopulmonell insufficiens kan utvecklas.

 • Nyligen har långsiktiga syreinhalationer använts för pulmonell hjärtbehandling (7-10 timmar varje dag i flera månader). Långvarig syrebehandling resulterar i regression av strukturella förändringar i lungartärer, tryckfall i lungartären och minskning av höger ventrikelbelastning.

  Traditionell medicin

  Behandlingen av denna sjukdom syftar främst till att förbättra syreförsörjningen till blodet, eliminera den underliggande lungsjukan och avlägsna obehagliga symptom. Vi har valt de bästa sätten för dig, som kan förberedas och tas hemma.

  Patienten förbättrar signifikant lungventilation om han behandlas med pumpajuice. Ta det i rå form på hälften av glaset på morgonen och kvällen. I drycken lägger du till en sked full av naturlig honung eller ett par droppar citronsaft. Behandlingsförloppet är en månad.

  Roden och rhizomet av madder har länge använts av patienter som har lunginsufficiens med komplikationer på cirkulationssystemet. Mala växten i pulver, blanda med samma mängd honung och jordnötter. Ta denna blandning på en eftermiddagssked varje morgon efter att ha vaknat.

  Minska vårtor, cyanos i huden, andfåddhet och andra obehagliga symptom hjälper malurt. En matsked torra örter suga över natten i 300 ml vatten och lämna till morgon. Efter uppvaknandet sätt blandningen i brand och vänta tills den kokar. Omedelbart efter kokning, ta bort drycken från plattan, svalna och spänna.

  Drick 100 ml tre gånger om dagen i 30 minuter innan du äter. Sådan behandling kommer att ge resultat om några veckor, men du bör fortsätta kursen i 2-3 månader. Du kan upprepa terapeutiska kurser efter behov.

 • Lobelia uppblåst.

  Goda medel bygger på lobelia uppblåst. Denna växt hjälper till att bota de främsta luftvägssjukdomar som ledde till hjärt-lunginsufficiens, samt upprätthålla patientens normala tillstånd. Det finns flera sätt att applicera lobelia.

  1. Det första sättet är att krossa torrt gräs i pulver och ta 1 gram varje gång innan du äter, och äta lite honung.
  2. Det andra sättet - för 1-2 gram torkade växter brygger i ett glas kokande vatten och dricker istället för te. Behandlingen fortsätter i minst 3 månader.
  3. Det tredje sättet är att förbereda sirap. Handfull lobelia uppblåst häll 500 ml varmt rött vin, tillsätt 5 msk honung och fortsätt i 2 veckor. Stänk den beredda sirapen och ta matsked tre gånger om dagen en timme efter att ha ätit.
 • Liespeeca öre.

  För att återställa lungcirkulationen och minska obehagliga symtom, använd örtens Lespedets egenskaper. Det tar bort överskott av vätska, förbättrar andningen, stöder cirkulationssystemets aktivitet.

  Förberedelse av buljong: Häll 2 msk torra örter i 3 koppar kokande vatten, täck, minska värmen till minimum och koka i ca 5 minuter. Torka buljongen på glaset 2-3 gånger om dagen. Beredning av tinkturer: värme 500 ml rödvin nästan till en koka (men inte koka), kasta 5 msk ört Lespedeza, lock och låt stå i 3 dagar i en varm plats.

  Därefter infusera stam, lägg till 3 matskedar honung och en nypa kanel. Drick tre gånger om dagen för 25 ml av läkemedlet innan du äter. Du kan också mala växten i pulver och ta ¼ tsk 4 gånger om dagen, med en liten mängd vatten.

 • Gräs av en orthosiphon stamen. Om patienten har svår svullnad, kommer behandling med stamens ståndare att hjälpa. Det har en diuretisk effekt, på grund av vilken den avlägsnar vätska från kroppen och tar bort belastningen från kardiovaskulära och lungsystemen. Förberedelse av alkoholtinktur: 4 matskedar torrstrimlat gräs, häll i en flaska vodka, stäng korken och insistera på 20 dagar.

  Den filtrerade drogen är berusad på en tesked varje gång innan man äter. Förberedelse av vinelixir: värm 500 ml rött starkt vin, lägg en handfull torr ortosifon i den, täcka kåpan med lock och linda den med en filt. Insistera 3 dagar, sedan påfrestning, tillsätt 5 msk aloe juice, 5 matskedar naturlig honung och en matsked av riven ingefära.

  Ta 25 ml varje gång efter att ha ätit. Orthisiphon gräs kan också bryggas istället för te och druckit flera gånger om dagen, men vatteninfusioner är inte lika effektiva som droger för alkohol eller vin.

  Att övervinna sjukdomen kommer att hjälpa en särskild blandning av alkoholiska tinkturer:

  • Tincture of herb celandine - 7 ml;
  • Tinktur av lobelia gräs - 7 ml;
  • Tinktur från lakrits rötter - 5 ml.
  Du kan köpa dessa tinkturer från herbalisten, eller laga med egna händer (förhållandet mellan växt och alkohol är 1:10, blandningen ska infunderas i 10 dagar, sedan stam). Drick 20 droppar, späd i 1 matsked kokt varmt vatten, 15 minuter efter varje måltid.
 • Vallört.

  Comfrey påverkar mycket lungorna, vilket ökar volymen och elasticiteten. Han stöder också hjärtmuskulärens arbete på rätt nivå. Comfrey pulver: Torka växtens rot och gnid i pulver. Ta 3-4 gånger om dagen, en senapssked, som löser upp produkten i varmt te eller mjölk.

  Elixir på basis av komfrey: För varje tesked växtpulver, tillsätt 1 matsked honung och en halv tesked glycerin, blanda allt snyggt. Ät 1 matsked elixir 3-4 gånger om dagen. Glycerin Comfrey extrakt: en halv kopp färsk eller torkad rot, häll 300 g glycerin; håll blandningen på ett mörkt ställe i sju dagar, sedan spänna.

  Använd inuti 1 matsked glycerin extrakt, blanda det med 100 ml citronsaft eller någon annan juice. Comfrey sirap: 4 matskedar torr skivad rot häll 2 koppar vatten, koka och koka i 10 minuter; spänn genom cheesecloth och tillsätt det saknade vattnet (så att du har 2 glas av botemedlet igen).

  Tillsätt 100 ml honung och en halv kopp socker, rör om allt tills alla ingredienser är upplösta. Lägg också till saften av en citron och 30 g glycerin. Den resulterande sirapen dricker 4-6 gånger om dagen för 1 matsked. Skaka innehållet i flaskan före användning. Håll vattnet på ett kallt ställe.

  En bra effekt är behandlingen med växtbaserade läkemedel. Här är ett av de mest populära recepten:

  • Blad eller blommor av mamma och mormor - 100 g;
  • Blad av plantain - 100 g;
  • Linfrön - 100 g;
  • Lungwortens löv är 100 g;
  • Mintblad - 100 g;
  • Gräs av marjoram - 100 g;
  • Blommor eller gräs kornblomma - 100 g;
  • Lakritsrot - 100 g;
  • Blommor av svart mallow - 100 g;
  • Cyanosgräs - 100 g.

  Blanda alla ingredienser. Ta en matsked av samlingen i en gryta med kokande vatten (300 ml) och koka i 5 minuter. Ta kall medicin för ½ kopp flera gånger om dagen. På en vecka kommer du att må bättre.

  För att återställa ditt lungsystem, förbered ett avkok från denna samling:

  • Gräs av vanligt vildkan - 100 g;
  • Gräs häststångsfält - 100 g;
  • Rhizome rhizom - 100 g;
  • Ett blad av ängen geranium - 100 g;
  • Gräs av nutiden är 50 g;
  • Blommor svarta ringblommor - 50 g.
  Blanda alla växtbaserade ingredienser. Koka 2 koppar vatten, koka 2 matskedar av samlingen, täck och koka i 5 minuter, sätt sedan behållaren i 30 minuter på en varm plats. Stam och drick var 6: e timme för 100 ml medicinering.

  Kardiovaskulära och andningsorganen stöder väl följande läkemedel:

  • Blommor eller lövskog - 200 g;
  • Morotfrön - 100 g;
  • Fröer av kvälls primros - 100 g;
  • Grass gusyatnika - 100 g;
  • Mintblad - 100 g;
  • Körsbärstänger - 100 g;
  • Blad av nässla - 100 g;
  • Lily of the Valley leaves - 100 g;
  • Roten av barberry är 100 g.

  I en termos häll 1 liter kokande vatten och tillsätt 3 msk örtblandning. Lämna för att införa natten, dränera nästa morgon och ta infusion (det kan sötas) istället för vanliga vätskor. Behandlingsförloppet är 4-6 veckor.

 • Konsekvenser och förebyggande av sjukdomen

  Konsekvenserna av hjärtsvikt kan vara mycket olika. Det är viktigt att inse att hjärtsvikt ständigt fortskrider, det stoppar inte vid en enda punkt. Därför är det så viktigt att märka sjukdomen i de tidiga utvecklingsstadierna, eftersom det blir allt svårare att bli av med det.

  Otvetydiga prognoser om utveckling kan inte vara. Den viktigaste "vägen för utveckling" är att hjärtmuskeln i slutändan försämras helt och förlorar förmågan att samarbeta alls. Hjärtans vävnader ersätts av sådant material, vilket i princip är "omöjligt". Patienten börjar uppleva svår andnöd, svullnad utvecklas, det blir svårt att röra sig. Ökar vikten av en person.

  Om du inte söker hjälp kan hjärtsvikt leda till döden.

  Hos vuxna är hjärtsvikt som en process svår, men hos barn är det fortfarande svårare, eftersom kroppen bara bildar, och vissa är redan födda med denna sjukdom. Spädbarn påverkas oftast av vänster ventrikel, eftersom det är svagare. Därför uppstår problem med en liten cirkulation av blodcirkulationen.

  Förebyggande av hjärtsvikt består huvudsakligen av regelbunden övervakning av en kardiolog, speciellt om du har några problem med hjärtat eller tvingas av ålder. Tro mig, det är bättre att ta hand om dig själv. En annan viktig punkt är kontrollen av kroppsvikt, eftersom det är allmänt känt att en stor vikt av belastningen på hjärtat bara ökar.

  Att provocera sjukdomsburken och överdrivna mängder salt i kroppen, så minska dess användning. Kaffe och te bör också vara fulla i mått, precis som alkoholhaltiga drycker. Om du röker, sluta sedan. Rökning kommer i alla händelser att ha en katastrofal effekt på din hälsa.

  Vid arrestering av det akuta stadiet av kardiopulmonell insufficiens föreligger risk för komplikationsutveckling vid upphörande av den kroniska formen av sjukdomen.

  1. Infektion. Om en patient har lungödem, kan det finnas bildandet av deras inflammation, bronkit. Med en minskning av immunsystemets funktioner är behandlingen av dessa sjukdomar komplicerad.
  2. Kronisk hypoxi av organ. Syrehushåll manifesteras i vitala organ, i synnerhet hjärnan och hjärtat. Det är nödvändigt att börja ta mediciner i tid för att förhindra irreversibla brott.
  3. Ischemisk vävnadsskada med otillräckligt snabbt avlägsnande av hypoxysymtom.
  4. Ateroskleros i lungorna. Bildning av en plats, vars funktion störs på grund av effekterna av vätska.
  För att bota kardiopulmonal insufficiens är det nödvändigt att diagnostisera sjukdomen i tid.

  Konstant observation av patienten, regelbundna kurser terapi kan bidra till att undvika farliga komplikationer, minska sannolikheten för bildning av irreversibla skador, vilket positivt påverkar prognosen ökar medellivslängden. Lyssna på enkla råd, kontrollera ditt eget tillstånd och vara hälsosam!
  "alt =" ">

  Symtom och behandling av kardiopulmonalt misslyckande

  Kardiopulmonell insufficiens är en patologi som framkallar störningar i respiratoriska och kardiovaskulära system. Det verkar på grund av utvecklingen av högt blodtryck i en liten cirkel av blodcirkulation. Detta fenomen provocerar frisättning av blod i lungartären, vilket orsakar hypertrofi hos myokardiet.

  Kardiopulmonell insufficiens: vad är det?

  Vid destruktion av hjärtmuskeln minskar dess kontraktilitet, vilket påverkar den totala mängden pumpat blod.

  Fel i hjärtats arbete leder till följande patologier:

  1. Hypoxi hos olika organ på grund av den reducerade mängden syre som erhållits från blodet.
  2. Stagnerande fenomen i lungorna, vilket hindrar patienten från att använda sin fulla volym vid andning.
  3. Patologier associerade med stagnation av vätska i lungorna, som kombineras med hjärtsvikt. Syndromet innehåller flera farliga störningar.

  Följande symptom uppstår:

  1. Yrsel, som börjar utan uppenbar anledning, även i vila.
  2. Dyspné med liten fysisk ansträngning.
  3. Minskad effektivitet, oförmåga att utföra välbekanta handlingar, som före patologins utseende inte verkade vara svårt.
  4. Blek hud i nasolabiala triangeln och fingrarna på överbenen.

  skäl

  Akut kardiopulmonell insufficiens anses vara en farlig sjukdom, vilket kräver att läkare omedelbart ingriper för behandling. Skäl som leder till detta tillstånd:

  1. Astma under en exacerbation.
  2. Konstanta spasmer, trombos i lungartären.
  3. Inflammation i lungorna.
  4. Stagnerande fenomen i bröstet på grund av ackumulering av en betydande mängd vätska, luft.
  5. Trauma i bröstbenet.

  Faktorer som påverkar sjukdomsintaget från hjärt-kärlsystemet:

  1. Vaskulit i lungorna.
  2. Bildande av tumör natur i mediastinum regionen.
  3. Utvecklingen av aneurysmer, som med en ökning av den patologiska processen pressas av hjärtdelarna på höger sida.

  Orsaker till bronkial sjukdom:

  1. Lunginflammation, behandling.
  2. Kroniska infektiösa processer i lungorna: bronkit, tuberkulos.
  3. Emphysema i lungorna.
  4. Bronkit med astmatisk komponent.

  symptom

  Ibland uppträder kardiopulmonell insufficiens utan predisponeringsfaktorer, medan en tydlig klinisk bild är märkbar. Om sjukdomen är akut ska första hjälpen ges omedelbart. Vanligtvis flyttas patienten till intensivvården. Sjukdomen manifesteras av följande symtom:

  1. Trombos av lungartären.
  2. Inflammation i lungorna.
  3. Förstöring av astma.
  4. Dysfunktion av mitralventilen i hjärtat.
  5. Fel vid drift av en tidigare transplanterad konstgjord ventil.
  6. Vid utveckling av många negativa faktorer är tecken på svårt cirkulationsfel möjliga.

  Följande symptom uppstår:

  1. Andning accelereras, det är omöjligt att ta ett djupt andetag.
  2. Skarp minskning av trycket. Om det inte finns någon snabb hjälp finns det risk för kollaps.
  3. Andnöd.
  4. Minska temperaturen på extremiteterna.
  5. Blåaktig nyans av huden.
  6. Riklig svettning.
  7. Smärta i bröstet.

  Tecken på kronisk kardiopulmonell insufficiens framträder som ett resultat av högt blodtryck i en liten cirkel av blodcirkulation. Denna process ökar gradvis, utvecklingen sker över en lång tidsperiod. Patienter lever utan att visa negativa symptom i flera månader, år.

  Periodiskt uppmärksammar patienter följande symtom:

  1. Dyspné, vilket är värre när man gör sport.
  2. Med fysisk aktivitet inträffar trötthet inom några timmar efter skiftets början, som vistas vid en viktig händelse.
  3. Hyppigt utseende av cyanotisk hudton i området med fingertopparna, nasolabiala triangeln.
  4. Snabb hjärtfrekvens.
  5. Om lunghjärtfel åtföljs av dekompensation ökar de negativa manifestationerna gradvis och leder till farliga processer i organen. Du kan se följande tecken på sjukdomen:
  6. Dyspné lämnar inte en person även i viloläge. Det är möjligt att intensifiera attacken om patienten flyttar till ett horisontellt läge.
  7. Smärtsyndromet ökar som en följd av ischias progression.
  8. Svullnad i näsarnas ådror.
  9. Minskning i tryck, utveckling av takykardi.
  10. Blåaktig nyans av huden.
  11. Leverförstoring, obehagliga känslor i rätt hypokondrium.
  12. Ödem dämpar inte med användning av standardmedicin, folkmedicin.

  Vid försämring av tillståndet är depression av hjärnans och njurarnas funktion möjlig. En person blir slö, apatisk och manifestationer av ökad sömnighet är uppenbara. Villkoren är farlig genom att minska diuresen, andra sjukdomar i organen, som är svåra att återställa med användning av mediciner. Med hypoxi ökar mängden hemoglobin och erytrocyter i blodet.

  behandling

  Om kardiopulmonär insufficiens uppträdde i akut form flyttas patienten till intensivvården. Använd tekniken för att upprätthålla artificiell andning genom att införa en syreblandning genom en mask eller använda en nasalkateter. Tack vare denna händelse upprätthålls vitala aktiviteter hos viktiga organ.

  Behandling av kardiopulmonell insufficiens innefattar intravenös administrering av följande ämnen:

  1. Trombolys krävs för att minska symptomen på lungemboli. Efter genomförandet observeras tromblösning, normalisering av blodflödet.
  2. Atropine utför funktionen av muskelavslappnande medel, slappnar av bronchernas muskler. Som ett resultat är det möjligt att andas själv.
  3. Papaverin är nödvändigt för överdriven stark vaskulär ton. Effekten av detta ämne är att expandera kärlväggarna, normalisera trycket.
  4. Antikoagulanter tillåter inte bildandet av trombos, skyddar hjärtat mot riskerna i samband med blodsjukdomar.
  5. Euphyllin återställer normal funktion av myokardiet, minskar svårighetsgraden av andningsorganen.

  Första hjälpen för lungödem

  Om den patologiska processen ökar i minuten är det nödvändigt att inte bara ringa en ambulans utan också att självständigt utföra viktiga aktiviteter:

  1. Flytta patienten till en sittplats.
  2. Se till att rummet är väl ventilerat.
  3. För att minska trycket krävs en tablett nitroglycerin. För att lösa upp är det nödvändigt under tungan för att säkerställa en nästan omedelbar effekt. Innan du bestämmer dig om användningen av läkemedlet bör du se till att patienten för närvarande inte har lågt blodtryck. Dessutom ska du inte använda mediciner ensam om patienten är medvetslös.
  4. Om processen fortskrider i mild eller medelhög form kan ett diuretikum ges. Så fort ödem avlägsnas tack vare vad det finns bortskaffande av en överflödig vätska.
  5. Vid överdriven tryckökning är det nödvändigt att se till att blodet avlägsnas från lungorna för att undvika ackumulering. För att göra det hemma kan du ta ett handfat, häll varmt vatten. Be patienten att sänka benen in i den.
  6. Dampgasgas i alkohol, ge till patienten. Inandade rök kan hjälpa till att minska de negativa symtomen något.

  För att inte skada en person är det lämpligt att, när man ringer till ambulanslaget, samråda med en specialist om vilka åtgärder som kan vidtas med de specifika förhållandena hos patienten.

  effekter

  Vid arrestering av det akuta stadiet av kardiopulmonell insufficiens föreligger risk för komplikationsutveckling vid upphörande av den kroniska formen av sjukdomen.

  1. Infektion. Om en patient har lungödem, kan det finnas bildandet av deras inflammation, bronkit. Med en minskning av immunsystemets funktioner är behandlingen av dessa sjukdomar komplicerad.
  2. Kronisk hypoxi av organ. Syrehushåll manifesteras i vitala organ, i synnerhet hjärnan och hjärtat. Det är nödvändigt att börja ta mediciner i tid för att förhindra irreversibla brott.
  3. Ischemisk vävnadsskada med otillräckligt snabbt avlägsnande av hypoxysymtom.
  4. Ateroskleros i lungorna. Bildning av en plats, vars funktion störs på grund av effekterna av vätska.

  För att bota kardiopulmonal insufficiens är det nödvändigt att diagnostisera sjukdomen i tid. Konstant observation av patienten, regelbundna kurser terapi kan bidra till att undvika farliga komplikationer, minska sannolikheten för bildning av irreversibla skador, vilket positivt påverkar prognosen ökar medellivslängden.

  Kardiopulmonell insufficiens: symptom och behandling

  Kardiopulmonal insufficiens är huvudsymptomen:

  • yrsel
  • Hjärtklappningar
  • Andnöd
  • Brist på luft
  • Leverförstoring
  • svettning
  • Smärta bakom bröstbenet
  • Ökad trötthet
  • astma
  • Lågt blodtryck
  • Cyanos av huden
  • Snabb andning
  • Allmän puffiness
  • Expansion av venerna på nacken
  • Ytlig andning
  • Kalla extremiteter
  • Pulsering i den epigastriska regionen

  Kardiopulmonell insufficiens är en patologi i respiratoriska och kardiovaskulära systemet, som fortskrider på grund av ökat tryck i liten cirkulation. Som en konsekvens börjar hjärtats högra hjärtkärl att fungera mer intensivt. Om sjukdomen fortskrider över en lång tid och behandlingen inte utförs, kommer det högra hjärtats muskler att bygga upp sin massa (på grund av ökat arbete).

  Denna period kallas kompenserade kliniker - komplikationer uppträder som regel inte. Vid fortsatt progression av lungfeltsjukdom bryts kroppens kompensationsmekanismer ned och en dekompenserad period sätter in (förändringar i hjärtmuskeln är irreversibla).

  etiologi

  Provoke kardiopulmonell insufficiens kan vara bronkogena, vaskulära och thoraxa membranfaktorer.

  Vaskulära etiologiska faktorer:

  • pulmonell vaskulit
  • ateroskleros;
  • en mediastinala tumör av godartad eller malign natur
  • aneurysm.

  symtomatologi

  Symptom på sjukdomen beror på formen i vilken det förekommer - i akut eller kronisk. Det bör noteras att den akuta formen är ett svårare tillstånd, vilket kräver omedelbar befrielse.

  Akut form

  I händelse av en akut form av sjukdomen utvecklas och manifesteras symptomen mycket snabbt. Det finns en brist på denna typ i följande fall:

  • astmatisk status
  • trombos eller spasmer i lungartären;
  • trauma av bröstbenet av varierande svårighetsgrad;
  • pneumotorax;
  • hydrothorax;
  • nederlaget för de flesta lungorna med en inflammatorisk process.

  Symptom på akut form:

  • akut smärta i bröstbenet;
  • andning blir frekvent och ytlig;
  • ben och händer blir kalla
  • en minskning av blodtrycket. Till och med kollaps är möjligt;
  • ett karakteristiskt symptom är andfåddhet (andningssvårigheter);
  • vener på halsen
  • ökad svettning;
  • cyanos;
  • patienten har inte tillräckligt med luft. Kanske även kvävning.

  Kronisk form

  Symtom på kronisk form beror direkt på utvecklingen av den patologiska processen. Om det finns ett kompenserat stadium, då har patienten symtom på en sjukdom som provocerade progressionen av insufficiens. Kronisk insufficiens utvecklas under en lång tid.

  • ökad hjärtfrekvens
  • med fiz. belastning visas andfåddhet;
  • i epigastrium kan en person känna en krusning;
  • yrsel;
  • ökad trötthet
  • akrozianoz.

  Vid progression av det dekompenserade steget framträder symtomen gradvis, men de leder till destruktiva förändringar i vävnader och vitala organ. Symptom på graden av dekompensering av sjukdoms kroniska form:

  • ödem. Det är anmärkningsvärt att de är mycket resistenta mot behandlingen.
  • akrozianoz;
  • inom hjärtprojektets område noteras ischemisk smärta;
  • Blodtrycket minskar;
  • takykardi;
  • vener på halsen
  • Dyspné manifesterar sig även i ett tillstånd av fullständig vila. Det tenderar att öka med en förändring i position (speciellt förstärkt i liggande läge);
  • hepatomegali.

  diagnostik

  Om du har ett eller flera av ovanstående symptom, ska du snarast möjligt kontakta läkemedelsinstitutet för en fullständig diagnos. Standardplanen för diagnostiska aktiviteter är följande:

  • insamling av detaljerad historia och sjukdom;
  • auscultation av hjärtat;
  • mätning av blodtryck
  • angiografi av lungans kärl;
  • spirometri;
  • ekokardiografi;
  • Röntgenstrålar;
  • EKG;
  • CT;
  • HERR

  Läkningsåtgärder

  Vid progression av den akuta formen utförs behandlingen endast under återupplivningsförhållanden. Var säker på att tillgripa syrebehandling. I svåra kliniska situationer tillgodoses mekanisk ventilation. Sådana droger införs i venen:

  • aminofyllin;
  • atropin;
  • papaverin;
  • antikoagulantia;
  • preparat av trombolys.

  I kronologisk form av patologi är behandlingen huvudsakligen inriktad på att eliminera den underliggande patologin. Behandlingsplanen innehåller hormonella droger, antiinflammatoriska läkemedel och bronkodilatatorer. Om det finns en patologi hos kardiovaskulärsystemet, används följande farmaceutiska läkemedel för behandling:

  • hjärtglykosider;
  • beredningar av magnesium och kalium. De ordineras för att förbättra metabolism i celler av skadade vävnader;
  • kaliumsparande diuretika. De ingår i behandlingsplanen, eftersom de tar bort överskott av vätska från patientens kropp;
  • selektiva beta-blockerare;
  • cardioprotectors.

  Om du tror att du har Kardiopulmonell insufficiens och symptomen som är karakteristiska för denna sjukdom kan läkare hjälpa dig: en terapeut, en kardiolog, en pulmonolog.

  Vi föreslår också att vi använder vår online diagnos service, som, baserat på symptomen, väljer de sannolika sjukdomarna.

  Sjukdomen, som är inneboende i bildandet av pulmonell insufficiens, som presenteras i form av en massa exit transudat från pulmonära kapillärerna in i håligheten och så småningom bidra till infiltration av alveolerna kallas lungödem. I enkla ord är ödem i lungorna en situation där vätskan som har siktat genom blodkärlen stagnerar i lungorna. Sjukdomen karakteriseras som ett självständigt symptom och kan bildas på grundval av andra allvarliga sjukdomar i kroppen.

  Hjärt kronisk sjukdom, som uppstår på grund av bildandet av bindväv i tjockleken på hjärtmuskeln, kallas kardioskleros. Denna sjukdom är inte primärt oberoende och manifesterar sig ofta mot bakgrunden till andra kroppsskador. Kardioskleros avser allvarliga sjukdomar, som stör hjärtan och uppstår mot bakgrund av olika orsaker och patogener.

  Hypercapnia (blå hyperkarbi) - en ökning av innehållet i koldioxid i blodet, vilket orsakas av brott mot andningsprocesser. Den partiella spänningen överstiger 45 millimeter kvicksilver. Sjukdomen kan utvecklas både hos vuxna och barn.

  Myokardit är ett vanligt namn för inflammatoriska processer i hjärtmuskeln eller myokardiet. Sjukdomen kan förekomma mot bakgrund av olika infektioner och autoimmuna lesioner, exponering för toxiner eller allergener. Det finns primär inflammation i myokardiet, som utvecklas som en självständig sjukdom, och sekundär, när hjärtpatologin är en av de huvudsakliga manifestationerna av en systemisk sjukdom. Med snabb diagnos och omfattande behandling av myokardit och dess orsaker är prognosen för återhämtning den mest framgångsrika.

  Fibros av lungorna är en sjukdom som involverar närvaro av vävnad i lungorna i ärrvävnad, vilket stör andningsfunktionen. Fibrosis sänker vävnadens elasticitet, vilket gör syrgaspassningen genom alveolerna (bubblor där luften kommer i kontakt med blodet) svårare. Denna sjukdom innefattar ersättning av normal lungvävnad med bindväv. Omvänd process för regenerering av bindväv igen i lungan är inte möjlig, så patienten kan inte helt återhämta sig, men det är fortfarande möjligt att förbättra patientens livskvalitet.

  Med hjälp av fysiska övningar och självkontroll kan de flesta utan medicin.