Huvud / Diagnostik

Symtom och behandling av hjärtmuskler i barnet, så långt det är farligt

Artikeln presenterar de grundläggande uppgifterna om hjärtmumbran i ett barn: orsakerna till utseendet, vad det är och de viktigaste typerna av ljud. Symtom i patologiska ljud, deras diagnos och hur de behandlar ett barn.

Heart murmur är en ljudvisning av blodets rörelse genom muskelcellerna, som kan höras mellan hjärtatoner.

Efter undersökningen utvärderar barnläkaren arbetet i barnets hjärta "vid örat", med hjälp av ett stetofonendoskop. Det finns två huvudsakliga hjärteljud:

 1. Den första eller systoliska är ljudet av klaffventilerna mellan atrierna och ventriklarna under sammandragningen av hjärtmuskeln (systol).
 2. Den andra eller diastoliska - stängningsventilerna i lungartären och aortan vid början av hjärtavslappning (diastol).

Ett barn betraktas traditionellt som en person från födsel till ungdom (cirka 12-13 år), men under överinseende av ett barns läkare är upp till 18 år. Den speciella hjärtmumbran i barndomperioden är närvaron av ett "fysiologiskt" ljud av muskeln. I den vuxna befolkningen är några goda förändringar i hjärtats arbete bevis på en patologisk process. Det finns inga andra skillnader i "ljud" mellan åldersgrupper.

I pediatrics finns det flera typer av "hjärtmumbran":

Under det första året av livet orsakas det av omläggningen av cirkulationssystemet för arbete utanför moderns kropp

Kan intensifiera eller först inträffa under perioder av aktiv tillväxt av barnet (förskola - tidig skola och ungdom) mot bakgrund av ojämn tillväxt av hjärtmuskeln och dess delar

Det finns inga förändringar i barnets tillstånd, dess utveckling

Det finns ingen patologi i ytterligare studier (EKG, sonografi, röntgen)

Behöver inte behandlas

Underkastas regelbunden övervakning

Kan vara medfödd eller förvärvad mot bakgrund av andra sjukdomar

Det finns ändringar i ytterligare studier

Inte alltid åtföljd av kliniska manifestationer

I vissa fall krävs behandling, inklusive drift

En frekvent undersökning av specialister är nödvändig

Kan äventyra livet, leda till funktionshinder

Med tanke på att det fysiologiska bruset inte kräver behandling, påverkar inte barnets kvalitet och livslängd, då kommer vi bara att tala om patologiskt hjärtsmärta (det kan vara mer eller mindre farligt - beroende på orsaken).

Precisionsbarnatiker, barnkardiologer och hjärtkirurger är inblandade i övervakning och vid behov behandlar barn med hjärtmuskler.

Orsaker till patologiska hjärtmuskler

Effekten av externa skadliga faktorer under den kritiska perioden av utveckling av det fosterkardiovaskulära systemet (från 4 till 11 obstetriska veckor av graviditet)

Purulenta septiska infektiösa processer är bakteriella sjukdomar där patogenen kan komma in i blodomloppet och orsaka inflammation i hjärtans inre foder och dess skada. Ett levande exempel är inflammation av tonsillerna (ont i halsen).

Eventuella typer av patologiskt buller uppträder mot bakgrund av en kränkning av den korrekta anatomiska strukturen hos elementen i hjärtmuskeln eller i samband med det stora kärl (aorta, lungartären). I ett antal fall diagnostiseras kombinerade störningar i strukturen och hjärtat och kärl (Fallot-defekterna).

karakteristiska symptom

Organiska hjärtmuskler i barnet följs inte alltid av kliniska manifestationer - det beror helt på allvaret av blodflödesstörningen. Med lite patologi inga symtom, men kombinerat defekter (defekter i väggar mellan hjärtats kamrar, onormal sammanflödet av centrala kärl och (eller) underutveckling vid Institutionen för hjärtmuskeln och arteriella stammar) fortsätter alltid mycket hårt och med en ljus kliniska bilden.

Karakteristiska symptom på måttliga och svåra förändringar i blodflödet i hjärtat, stora kärl:

Byte av ansikts- och nackfärg från blått till nästan svart (centralt cyanos) - valvulär stenos, Fallot vices

Selektiv cyanos i nedre extremiteterna - förkortning av aortan

Cyanos i överdelarna - fel flöde i hjärtat av huvudkärlen, underutveckling av aortan

Svår skinn av huden - Insufficiens av semilunar aortaklappen

Ljus rodnad kombinerad med rodnad i fingertopparna och öronlocket - ökat tryck i systemet av lungkärl

Permanent - scenen för dekompensation

Med angrepp i vila - det är karakteristiskt för de kombinerade hjärtfel

Pristupoobrazny, den fysiska belastningen

Total kropp (anasarca) - Steg för dekompensation

Sällsynt manifestation med buller - smärta i vänstra sidan av bröstkorgen, förekommer i 10% av barn med vaskulär struktur brott, som ger blod till hjärtmuskeln (kranskärlen).

Alla manifestationer är inte ett "visitkort" för missbildningarna av hjärtmuskeln och blodkärlen. Endast en kombination av flera symtom, tillsammans med en bild av hjärtstörning, kan indikera en överträdelse i organets struktur. Men för att installera en korrekt diagnos måste barn genomgå en uppföljning.

diagnostik

Alla förändringar i hjärtat som hörs av örat är en indikation för syftet med ytterligare forskning. Målet är att utesluta eller bekräfta organs organiska skada och graden av blodflödesstörning.

Undersökningsstandard för hjärtmuskel hos ett barn:

 • fixering av hjärt-elektrisk aktivitet (EKG);
 • Ultraljud av hjärtmuskeln och stora kärl;
 • Röntgenundersökning av hjärtat och lungorna;
 • magnetisk och beräknad tomografi (det är sällan föreskrivet, förutsatt att det är en tvivelaktig diagnos).

Metoder för behandling

Korrigering kräver måttliga och allvarliga blodflödesstörningar som åtföljer kliniska manifestationer av hjärtsvikt.

Terapi kan vara konservativ om tillståndet inte utgör ett hot mot livet och inte leder till en progression av hjärtdysfunktion.

Buller i hjärtat av ett barn

Om du hittar någon, även om inte mycket farlig och allvarlig sjukdom i barnet, börjar föräldrarna för tidigt att börja panik. Detta gäller särskilt när det gäller hjärtaktiviteten hos barnet. Den möjliga oroen är välgrundad, men ofta är inte allt så skrämmande som det verkar. Buller i hjärtat av barnet, detekteras av en kardiolog ofta är inte en väsentlig anledning till oro.

För att bekräfta eller avvisa risken för patologi är det tillräckligt att utföra vissa diagnostiska undersökningar och aktiviteter som är tillgängliga i nästan varje stad i den moderna världen.

Hur uppstår brus?

För att förstå mekanismen för ljudgenerering är det viktigt att ha åtminstone en minimal förståelse för hjärtets struktur och dess arbete. I människa består det av fyra kamrar. Under arbetet går blod mellan dem. Vid pumpning av blod passerar den genom mellanrumsventiler. Hjärtat fungerar cykliskt. Med sammandragning (systolfas) tömms kammaren, och vid tillfället av avslappning (diastolfas) fylls kammaren med blod. Atriell eller ventrikulär kontraktion, som nämnts ovan, åtföljs av att pumpa blod och flytta det runt ventilen, vilket medför en karakteristisk knock. I medicin har han begreppet "hjärtat". Mellan angränsande snitt finns pausar, under vilka du ibland kan höra ljud som inte ska dyka upp i normen.

Hjärtmönster

Den främsta orsaken till patologiska hjärtmuskler är direkt relaterad till abnormiteter i hjärtelementets struktur. Många av dem är helt säkra, och vissa kan leda till funktionshinder och till och med döden. Det är därför som det är extremt viktigt att så snart som möjligt bestämma orsaken till bullret. Cirka 25-26: e dagen av graviditeten börjar hjärtat av fostret redan att pumpa blod.

Orsaker till hjärtmuskler hos barn

Buller i hjärtat av barn är oftast förknippat med vissa tillstånd i kroppen och utvecklingsavvikelser. Villkorligen kan orsakerna delas in i flera grupper:

 1. Avvikelser i utvecklingen av valvulärt hjärta:
  • stenos av mitralventilen och aortaventilen (dess anatomiska förträngning);
  • upprepning av de ovan beskrivna ventilerna (omvända blodkroppar);
  • insufficiens eller stenos av tricuspid (tricuspid) ventil;
  • stenos av lungartären.
 2. Förekomsten av onormala hål:
  • öppen arteriell kanal (närvaron av ett ytterligare kärl som förbinder lungartären och aortan);
  • Förekomsten av patologiska öppningar mellan kamrarna: DMP (atriell septaldefekt) och DMZHP (defekt av interventrikulär septum).
 3. Myokardiell patologi (hjärtmuskel):
  • medfödda förändringar - hypertrofisk kardiomyopati;
  • förvärvade defekter. Sällan hittat i barndomen. Dessa inkluderar hjärtinfarkt, hjärtsvikt.
 4. Övriga förvärvade och ärftliga sjukdomar:
  • endokardit - inflammation i hjärtmembranen som bildar ventilerna;
  • tetralogi Fallot - en komplex kombinerad hjärtsjukdom som kombinerar skadorna i hjärtmuskeln och ventilapparaten;
  • ytterligare ackord, placerad i vänster ventrikel;
  • koagulering av aortan - förminskning av dess lumen. Oftast segmenteras fartyget;
  • hjärtsmyxom - en tumör (godartad), belägen i en av atrierna. Ofta växer den på en stjälk fäst vid den interatriala septumen;
  • ett syndrom av hypoplasi i vänstra hjärtat (SGHOS) - otillräcklig utveckling av alla delar av vänstra öron och ett ventrikel;
  • anomali av Ebstein - är ca 1% av alla hjärtfel. Det är en förskjutning av ventilerna i tricuspidventilen i hålrummet i den högra ventrikeln.
 5. Funktionella skäl. Dessa inkluderar utseendet av ljud på grund av nedsatt blodflödeshastighet, förekomst av anemi och andra...

klassificering

Buller i hjärtat av ett barn kan betingas delat i arter beroende på formen, orsaken och ursprungsorten eller i förhållande till hjärtfrekvensens faser.

Beroende på ursprungsort:

 1. Intrakardiell. Dessa ljud hör samman med operationen av hjärtventilanordningen.
 2. Utanför hjärtat. De uppstår helt enkelt när hjärtat arbetar, oberoende av ventilernas tillstånd.
 3. Vascular. Visa när du lämnar blod genom ett skadat kärl.

Beroende på orsaken till utseendet:

 1. Regurgitant. Sådant ljud kan höras genom att kasta blod tillbaka i en ventilens riktning. Detta händer när de är bristfälliga eller med VSW.
 2. Stenotiska. Bestäms av patologisk förträngning (stenos) av elementen i hjärt-kärlsystemet. Till exempel aortastenos.

I förhållande till en viss fas i hjärtcykeln:

 1. Systoliskt. Visas vid tiden för sammandragning av hjärtkammaren och frisättning av blod från den.
 2. Diastoliskt. Förekommer när kammarens muskel är avslappnad och blodet kommer in i det.

Beroende på formuläret det är möjligt att utesluta minskande, minskande ökande, ökande minskande och ökande brus.

Det är kliniskt mer lämpligt att dela upp alla ljud i hjärtat av deras allvar och fara för kroppen. Således kan vi skilja:

 1. Organiskt ljud - är förknippat med anatomisk skada på hjärtets struktur. Ofta indikerar en missbildning och kan få farliga konsekvenser.
 2. Funktionsstörning - uppstår på grund av en liten avvikelse från normen för hjärnans strukturella element eller vid vissa patologiska förhållanden. I de flesta sådana ljud påverkar inte organismens vitala aktivitet.

I pediatrisk kardiologi är det viktigt för läkare att studera faran med dessa mycket ljud, dvs. bestämma om de är funktionella eller organiska. Detta kan göras om det finns en bestämd klinisk bild och resultaten av instrumentanalyser.

Symptom på sjukdomar i samband med hjärtmuskler

Funktionsljud i absolut majoritet har inga kliniska manifestationer och påverkar inte negativt arbetet hos andra organ i människokroppen.

Organiskt buller, beroende på befintlig patologi, kan åtföljas av följande symtom:

 • andfåddhet eller fastande;
 • brott mot normal hjärtrytm;
 • känsla av smärta i bröstet;
 • Förekomsten av ödem på grund av hjärtsvikt
 • reducerad övningstolerans
 • ökad trötthet
 • yrsel, huvudvärk och svimning
 • cyanos (blåsning) av läpparna och fingertopparna;
 • total cyanos av hela kroppen hos nyfödda.

Förekomsten av sådana symtom mer än en gång hos ett barn bör varna föräldrarna. I det här fallet behövs ett tidigt samråd med barnläkare eller kardiolog, eftersom eventuella förändringar i kroppen kan i slutändan leda till störningar i utvecklingen av olika kroppssystem i framtiden.

Åldersrelaterad hjärtmjukhet hos barn

Från födelsetid till en månad kan en neonatolog upptäcka mindre ljud. De observeras i alla på grund av omstruktureringen av hjärtsystemet. Ungefär 1,5% av nyfödda är födda med medfödda missbildningar. I det här fallet är bruset något annorlunda. Det är viktigt att identifiera typen av hjärtpatologi så tidigt som möjligt.

Vid en ålder av en månad till ett år borde det normalt inte finnas några ljud i hjärtat. Om under denna period, vid en av de planerade undersökningarna, bestämde distriktspediatrikern fortfarande sin närvaro - medfödd hjärtsjukdom är mycket sannolikt.

Ofta händer det så att ljudet för första gången lyssnas först efter barnets enårig ålder. I det här fallet, var inte nervös och orolig, för. Det är vid denna ålder som funktionella ljud i hjärtat verkar, inte en indikation på någon patologi.

Vid en ålder av två till tre år på barnets kardiologs konto om ljudet i hjärtat är redan omkring 30% av barnen. Anledningen till deras placering på dispensarobservation är ofta inte en indikation på missbildningar. Ofta försvinner patologin vid denna ålder, och felaktig registrering beror på förekomst av funktionsstörning vid tidpunkten för tidigare undersökningar. De kan vara orsakade av feber eller före träning av barnet.

Vid förskoleåldern (ca 7 år), när du lyssnar på hjärtat finns godartade ljud. Ofta orsakas de av ökad ångest, ökad fysisk ansträngning, feber eller hypotyreoidism. När dessa faktorer elimineras återgår hjärtaktiviteten till ett fysiologiskt normalt tillstånd.

Vid pubertets början (12 eller flera år) kan funktionella ljud höras igen, vilket är förknippat med en felaktig matchning mellan fartygens längd och bredd. De försvinner slutligen helt med bildandet av hjärt-kärlsystemet.

diagnostik

 1. Elektrokardiografi (EKG).
 2. Bröstets radiografi.
 3. Ultraljudsundersökning (ultraljud) i hjärtat.
 4. Ekokardiografi. För tillfället är den mest informativa och säkraste diagnostiska metoden, vilket gör det möjligt att bestämma patologi med hög noggrannhet. I denna studie observerar doktorn inte bara en tredimensionell bild av hjärtat utan övervakar också trycket i kamrarna och blodflödet i dem.
 5. Magnetic Resonance Imaging (MRI) och computertomografi (CT).
 6. Angiokardiografi är studien av hjärtkärlens tillstånd.
 7. Blodprov. Beroende på typ och metod för att ta och undersöka blodet, är det möjligt att diagnostisera andra sjukdomar som negativt påverkar hjärtets funktion. På detta sätt identifieras infektioner, njursjukdomar och immunsystemet.

Förekomsten av funktionsstörning på EKG och röntgen kan inte bestämmas på något sätt, men med ultraljud är det ganska möjligt att förstå orsaken till och tillgängligheten för sådana.

En viktig punkt i diagnosen och behandlingen av barn med hjärtmumbran är observation av samma läkare. Detta är nödvändigt för att den medicinska specialisten ska kunna övervaka och registrera förändringen i tillståndet i dynamik, för att studera timbre och typ av brus.

behandling

Den vanligaste kirurgiska behandlingen är att ersätta hjärtventiler, korrigera medfödd patologi eller att ta bort tumörer. Efter att ha utfört sådan verksamhet rekommenderas barn för två eller flera år individuell rehabilitering. Det innefattar intag av vissa droger (till exempel för utspädning av blod), ett mildt sätt av vital aktivitet och en gradvis ökning av fysisk aktivitet. Om det är möjligt föreskrivs en spa-behandling.

Det finns fall där verksamheten inte utförs. Detta är möjligt till en hög kostnad, för liten ålder, eller omvänt, med tiden förlorad, närvaron av en samtidigt farlig sjukdom. I dessa fall föreskrivs medicinering, vars syfte är att lindra tillståndet och kompensera för hjärtens nedsatta funktion.

Läkemedel som föreskrivs för behandling av patologi kan vara mycket olika, allt från läkemedel som stöder hjärtats arbete och slutar med antibiotika. Val av behandling sker individuellt eftersom det finns många orsaker till bruset i hjärtat.

Prognos av hjärtmuskler hos ett barn

Konsekvenserna av funktionellt buller är nästan alltid gynnsamma. Sådana förändringar påverkar vanligtvis inte livskvaliteten. När kroppen växer upp, försvinner sådana ljud antingen på egen hand eller förblir. Ofta är det tillåtet att träna professionellt.

Med organiskt buller är situationen mycket allvarligare. Här är antingen patienten brådskande opererad eller en underhållsbehandling ordinerad. Ibland leder patologi, tillsammans med organiskt buller, farliga komplikationer fram till ett dödligt utfall.

Om bullret orsakas av medfödda hjärtfel, är sådana barn mer mottagliga för infektionssjukdomar, anemi. På grund av förändringar i blodcirkulationen lider barnets nervsystem ibland.

I avsaknad av kirurgisk behandling blir ofta en liten patient inaktiverad. I detta fall är det ökat trötthet eller en fördröjning i träning. Men komplikationer är också möjliga efter operationen. Ungefär 3% av patienterna, trots behandlingen, dör.

För att förhindra försämringen av sjukdomen med en tillförlitligt diagnostiserad diagnos är det ytterst viktigt att komma ihåg de förebyggande åtgärder som måste utföras kontinuerligt.

Förebyggande av komplikationer

Förebyggande av hjärtmuskler innebär förebyggande av hjärt-kärlsjukdomar, vilket måste börja före barnets födelse. Så, en gravid kvinna är viktig för att upprätthålla en hälsosam livsstil, äta bra, var inte nervös och missbruk inte alkohol och nikotin. Det är viktigt att regelbundet observera gynekologen och genomgå alla föreskrivna undersökningar, kontakta en genetiker.

Vid barnets födelse är förebyggande åtgärder följande:

 1. Tidig behandling av inflammatoriska sjukdomar.
 2. Äta grönsaker, frukter och vitaminer.
 3. Begränsning vid användning av fetter.
 4. Tillräcklig fysisk belastning.
 5. Håll koll på mängden järn i blodet.

Således är vidhäftning till en hälsosam livsstil och rätt näring tillräckligt för att förhindra många sjukdomar i samband med hjärtmuskler hos barn.

Doktor Komarovsky om ljuden i barnets hjärta

Moms och pappor är som regel mycket rädda när de hör av läkaren att deras barn har ljud i hjärtat. I panik börjar de söka efter mer detaljerad information om detta fenomen, men inte alltid en sådan "upptäckt" av läkaren talar om allvarliga patologier av hjärtaktivitet. Den berömda barnläkaren Eugene Komarovsky berättar om var dessa ljud kan komma ifrån och vad de pratar om.

Om problemet

Buller i hjärtat - det här är ingen diagnos, säger Eugene Komarovsky. Det är bara ett symptom. Naturligtvis bör föräldrar inte lämna honom utan uppmärksamhet, men de kan inte panik också.

Faktum är att bullret är annorlunda. Oftast, när läkare säger att en baby har ett ljud betyder det fysiologiskt brus. De är inte farliga och kräver ingen speciell behandling, stör inte att leva ett normalt aktivt liv och i allmänhet är en ursäkt för att uppleva - i slutet av puberteten går de oftast utan spår.

Men det finns andra ljud - organiska. De är förknippade med anatomiska abnormiteter i hjärtans utveckling och behöver kontinuerlig övervakning, och vid behov i behandling, inklusive operation.

Funktionsstörning (systolisk) läkaren kommer att höra med små förändringar i hjärtkaviteten eller dess ventiler. Oftast finns de hos barn som är benägna att frekventa virala sjukdomar, liksom till barn med en smal bröst som har arvats från släktingar.

På EKG är sådant ljud nästan inte märkbart, det kan bara ses på ultraljudet i hjärtat. Mer farligt brus diastoliskt (organiskt) finns på alla typer av studier.

skäl

Orsaker som orsakar en utomordentlig akustisk effekt när man lyssnar på hjärtslag kan vara många, inte alla är farliga:

 • Uppstötningar. EOrdet betecknar processen med ofullständig tillslutning av ventilen. Genom återstående lumen börjar blodet gå tillbaka. Detta är hennes rörelse och orsakar ett ljud som doktorn hör i phonendoskopet. Komarovsky råder att inte överväga upprepning som en sjukdom, eftersom det inte kräver någon behandling. Detta är ett medfödd inslag i hjärtets struktur, det sker så ofta, och lika ofta stängs klyftan med åldern själv.
 • Förtäring av blodkärl. Stenos kan orsakas av fysiologiska förändringar som uppstår i en intensivt växande organism, men kan orsakas av medfödda missbildningar.
 • Smalning av ventiler. Ibland kräver ett sådant tillstånd omedelbar operation för att undvika utveckling av hjärtsvikt, och ibland i fysiologisk förträngning - endast observation är tillräcklig.
 • Hål i hjärtat partitioner. Den patologiska urladdningen av blod genom dem orsakar brus. Orsakerna till patologi är oftast medfödda. I vissa fall stängs hålet av sig själv.

Åtgärder av föräldrar

Läkare som observerar barnet bör tänka på hur man ska agera och vilken behandling taktik att välja. Föräldrarnas uppgift, enligt Yevgeny Komarovsky, är inte att störa dem, utan att främja dem på alla möjliga sätt. Algoritmen är ganska enkel:

 1. Primär brusdetektering. Vanligtvis händer detta vid mottagning av barnläkare vid tidpunkten för att lyssna på ett fonendoskop. För att göra diagnosen på grundval av enbart hörsel blir den vanliga läkaren inte, han kommer bara att förklara vilka ändringar han har hört och kommer att ge en riktning vid inspektion. Komarovsky råder inte att panik och i vilket fall som helst inte vägra diagnostik. Föräldrar ska få remisser till EKG, ultraljud i hjärtat, ekkokardiografi och ibland till MR. Efter att ha besökt dessa kontor och specialister med resultat av mätningar och grafer måste du gå till en pediatrisk kardiolog.
 2. Bekräftelse av organiskt buller. Om en kardiolog gör en slutsats om hjärtets patologiska organiska skada på grundval av de studier som han har gjort kan han ordinera medicinering eller kirurgisk ingrepp. Du bör följa alla rekommendationer igen, utan panik - den nuvarande nivån på hjärtkirurgi är på en sådan hög nivå att även embryon i livmodern fungerar framgångsrikt. Prognoser är ofta mycket fördelaktiga.
 3. Bekräftelse av funktionsstörning. Om kardiologen säger att bruset inte är farligt, kan du andas ut med lättnad, gå hem och leva som tidigare och lämna barnet ensam. Det är emellertid önskvärt att kardiologen observeras en stund och besöker honom minst en gång var sjätte månad för att övervaka dynamiken - bullret kan försvinna, eller det kan inte försvinna.
 4. Refutation av ljud. Och det händer ofta. Studier visar att barnet är normalt, kardiologen finner inte något ljud på upprepat lyssnande. Föräldrar i denna situation behöver inte krångla barnläkaren som hörde bullret för första gången. Undersökningen är inte överflödig.

Se detaljer i överföringen av Dr Komarovsky.

Buller i hjärtat av ett barn

"Ditt barn har ett ljud i sitt hjärta." Dessa ord är oroliga för föräldrarna. I vissa fall kan det vara motiverat, men i ett betydande antal barn är allt mycket bättre än väntat. Låt oss försöka förstå denna fråga.

Alexander Sharykin
Professor vid institutionen för socialpediatrik vid institutet för avancerad utbildning av läkare i det nationella medicinska och kirurgiska centret, uppkallat efter MV Lomonosov. NI Pirogova Roszdrava ", konsulent för barns rådgivande och diagnostiska centrum för FGU" NMHTS. NI Pirogova Roszdrava », Dr. m

Orsakerna till buller i hjärtat

Människans hjärta är ett ihåligt muskelorgan, uppdelat i fyra kamrar: två atrium (höger och vänster) och två ventrikler (höger och vänster). Mellan atrierna och ventriklerna finns atrioventrikulära ventiler: musslor (mitral) i vänster ventrikel och tricuspid - till höger. Mellan vänster ventrikel och aorta som kommer fram från den, liksom mellan höger kammare och lungartären lämnar den, finns det också ventiler med tre ventiler. På grund av ventilernas speciella form kallas de semilunar. I hjärtans arbete utmärks två huvudfaser - diastol, när hjärtat är fyllt med blod och systole, när blod utvisas i huvudkärlen. Med hjärtats sammandrag finns det vissa ljud, på det medicinska språket som kallas - toner - det första och det andra (dessa ljud hörs av det "oarmade" örat - "tuk-tuk"). De är huvudsakligen associerade med stängning av atrioventrikulära och semilunarventiler. När hjärtets villkor förändras kan toner ändra sin karaktär eller intensitet, och ibland förenas de oväsen - Låter, hörs ibland mellan toner i pauser. Brus som alstras om det virvlar (turbulens) såsom blodflöde eller drastiskt ändra dess hastighet, exempelvis när volymen av blodflödet som diskrepans öppning genom vilken den måste "skip" per tidsenhet. Sådana förändringar i blodcirkulationen observeras med olika anatomiska abnormiteter; de viktigaste av dem - medfödd hjärtsjukdom (AMS). Oftast oväsen åtfölja stenos (förträngning) av ventilerna i hjärtat eller huvudkärlen. En annan orsak till dem är inte tillräckligt tillförlitlig drift av ventiler, klaffar som inte stänger helt, och genom dem, det finns ett omvänt flöde av blod under en hjärtoperation (regurgitation). En annan orsak till bullret är närvaron av defekter (hål) i hjärt septa (mellan förmaken eller kamrarna) eller närvaro av kommunikation mellan lungartären och aorta (öppetstående ductus arteriosus), genom vilken en del av blodet (dvs dess normala ström störs hos hjärt kaviteter ). Några av dessa öppningar fungerar i prenatalperioden (till exempel den öppna arteriella kanalen) och efter födseln stängs de självständigt. Ofta är orsakerna till buller den så kallade lilla hjärtatomvikelser. Hjärtkammarens inre yta är inte helt slät, du kan se muskulösa broar (trabeculae) och gropar på den; ventriklarna är speciella papillära muskler och senor trådar - ackord (från grekiska -. sträng), som förbinder med vingar atrioventrikulär ventiler. När ventriklar sammandrages i deras lumen kan vissa utskjutningar uppstå, hålrummets konfiguration ändras. Under dessa förhållanden är även en enda ackord eller trabecula belägen på blodflödesbanan felaktig (tvärsöver), skapar ett ljud i hjärtat.

Tystnad av hjärtstörning

. Således kan buller åtfölja små strukturella abnormiteter vid hjärtutvecklingen som inte har någon signifikant effekt på dess funktion eller återspeglar signifikanta störningar i blodflödet associerat med medfödd hjärtsjukdom. I enlighet med detta, före oväsen uppdelad i "funktionell" och "organisk". Men med introduktionen av ultraljudsundersökningen av hjärtat (ekkokardiografi) till en bred praxis blev det klart att för ankomsten av brus behövs en anatomisk orsak nödvändigtvis, det vill säga de är alla "organiska". Därför anses det nu lämpligare att separera oväsen på "oskyldiga" och "patologiska". oskyldig oväsen åtföljs inte av cirkulationsstörningar som påverkar hjärtats eller andra organers tillstånd. Elektrokardiogrammet (EKG) och röntgenstrålen är normala. oskyldig oväsen ofta lyssnat hos nyfödda och spädbarn och återspeglar processerna för cirkulation av omstrukturering som sker i det kardiovaskulära systemet till följd av anpassning till extrauterin liv, men de kan visa upp hos vuxna. Man tror att i genomsnitt allt detekterbart ljud är 40-50% exakt oskyldiga oväsen. patologisk oväsen är förknippade med den medfödda hjärtpatologin, som till viss del bryter mot blodcirkulationen. I genomsnitt varierar frekvensen av medfödda missbildningar från 0,6 till 1,4% bland nyfödda. Till exempel i Moskva, med en genomsnittlig fertilitet på 66 000 barn per år, kommer 400 till 900 av dem att ha några slags hjärtproblem. En del av kardiovaskulär patologi diagnostiseras tidigt under de första månaderna av livet, eftersom det finns uppenbara symptom (dyspné, cyanos - cyanos av huden, lag barn i utveckling etc.). Men ofta avvikelser i hjärtans bildning och arbete åtföljs endast av närvaro av buller, och varken föräldrar eller läkare är medvetna om det allvarliga problemet. Dessutom kan några av de nyfödda inte ha buller alls, men det verkar bara efter en månad när det kommer att bli en viss omstrukturering av cirkulationen. Tillväxten av buller över tid anses vara ett ogynnsamt fenomen.

Diagnos av ljud i hjärtat

Lyssna (auscultation) av hjärtat bör vara obligatorisk och regelbunden forskning av alla nyfödda, eftersom det möjliggör tidig upptäckt av medfödd hjärtsjukdom (om någon), bestämmer behandlingstaktik och prognos. Vi noterar emellertid omedelbart att frånvaron av ljud inte betyder att det inte finns någon hjärtfel. Det antas att en kvalificerad pediatrisk kardiolog kan avgöra huruvida hjärtets patologi är signifikant och om det kommer att kräva kirurgiskt ingrepp. Men i de flesta fall hör inte en nyfödd ett buller eller tolkas felaktigt. En korrekt utvärdering av resultaten av auskultation är i stor utsträckning relaterad till doktorens erfarenhet, tid och frekvens av studien, tillståndet barn och liknande. Neonatolog på sjukhuset, distriktet barnläkare eller en doktor i en annan specialitet, undersöker barn, bör omedelbart upptäcka eventuella abnormiteter i hjärtat, inklusive buller, och skicka patienten till en kvalificerad institution för en fullständig och kvalitativ undersökning.

Den viktigaste metoden att studera hjärtat är ultraljud - ekokardiografi (Echo-KG), vilket är säkert, smärtfritt och mycket informativt. Moderna instrument tillåter en-, två- och tredimensionell bildbehandling av hjärtat, bestämmer hastigheten på blodflödet och trycket i sina olika avdelningar, bestämmer blodflödes riktning och turbulens. Det bör dock komma ihåg att huvudrollen i diagnostik spelas av en specialist som utför forskning och tolkar de erhållna uppgifterna. Tyvärr, även i Moskva finns det inte många institutioner där de utför kvalificerad ekokardiografi hos barn. I grund och botten är dessa hjärtkirurgiska sjukhus inriktade på komplex, svår patologi och specialiserade barns kardiologiska institutioner som hanterar mindre allvarliga men frekventare sjukdomar.

Förutom ekkokardiografi, för diagnosanvändning computertomografi [1] eller magnetisk resonansbildning [2], ibland i kombination med införandet av intravenöst kontrastmedium. Dessa studier är särskilt värdefulla om det är nödvändigt att samtidigt se tillståndet hos olika kroppssystem - kardiovaskulär och respiratorisk. Dessa tekniker, såväl som ekkokardiografi, kan utföras på poliklinisk basis utan att tillgripa sjukhusvistelse barn. De är dock ganska dyra och kräver immobilitet hos patienten under studietiden, vilket är svårt att uppnå från barnet (men om någon av dessa tekniker behövs för att fastställa diagnosen, då barn det kommer att utföras under anestesi). Om läkaren behöver klargöra trycket och syreinnehållet i hjärtkaviteterna, applicera hjärtkateterisering [3]. I regel introduceras också ett kontrastmedel för att visualisera hjärtan i hjärtat och blodkärlen (angiokardiografi [4]). Dessa studier är mer komplexa och kräver sjukhusvistelse på ett sjukhus.

Principer för observation och behandling

Ett barn med något ljud i hjärtat borde åtminstone en gång genomgå en kvalificerad studie för att fastställa en noggrann diagnos och bestämma taktiken för observation och behandling. För att få en hänvisning till en studie kan du kontakta distriktets barnläkare. Patienter med oskyldiga ljud kräver regelbunden testning (ledande ekokardiografi och kardiologi samråd) ungefär en gång per år, eftersom du kan uppleva åldersrelaterade förändringar i hjärtklaffarna eller andra strukturer och buller siffra kan ändras. Av samma anledning är det bättre att observera samma läkare som kan registrera karaktären, ljudet av ljud och deras dynamik med tiden. Som erfarenhet visar, med oskyldiga ljud under lång tid finns inga allvarliga problem, barn kan delta i sport, dansa, andra aktiviteter som är förknippade med hög fysisk stress. Patienter med buller och förekomst av medfödd hjärtsjukdom kan delas in i tre grupper.

K den första de som behöver tidigt kirurgiskt ingripande för att förhindra allvarliga komplikationer och ibland döden. Dessa barn ska hänvisas till ett hjärtsjukhus. Efter en lyckad operation visas en observation hos en pediatrisk kardiolog som föreskriver eller korrigerar medicinsk behandling, rekommenderar lämplig fysisk aktivitet etc.

Andra gruppen är barn med en patologi som inte kan korrigeras eller har andra allvarliga sjukdomar som gör operationen meningslös (till exempel med allvarlig allvarlig hjärnskada). Andelen sådana patienter är cirka 15% bland patienter med medfödd hjärtsjukdom. I sådana fall är endast stödjande läkemedelsterapi möjlig.

Den tredje, Den största gruppen består av barn med små cirkulationssjukdomar; risken för operation i dem överstiger risken för allvarliga komplikationer i sjukdoms naturliga förlopp. Dessa patienter bör vara på dispensär övervakning hos barnets kardiolog Frekvensen av undersökningen bestäms av hjärtfelens art, i vissa fall behandlad med diuretika eller andra droger. När sjukdomen fortskrider uppstår frågan om operation.

Tips för föräldrar

 1. Du borde be läkare att lyssna på ditt hjärta barn på sjukhuset och på en månad för att utesluta den medfödda hjärtpatologin.
 2. Var inte orolig om din barn brus upptäcks. Det finns stor sannolikhet att det kan vara "oskyldigt", inte åtföljt av blodcirkulationstörningar och inte begränsa fysisk aktivitet mot smulor.
 3. För att ta reda på orsaken till buller, försök att skicka en kvalificerad ekokardiografisk studie.
 4. I närvaro av medfödd hjärtsjukdom är observation nödvändig hos en pediatrisk kardiolog med en frekvens som motsvarar svårighetsgraden av sjukdomen. Om korrigering av hjärtfel krävs, bebis kommer att skickas till det cardiosurgical sjukhuset för operationen.

[1] Datortomografi (CT) - röntgenundersökning, vilket tillåter att erhålla skiktad (2-10 mm tjockt) av kroppen bilden för att bestämma den exakta lokaliseringen och utbredningen av den patologiska processen. Produceras med hjälp av en enhet - en datortomografi, som har ett röntgenrör som rör sig runt ett stationärt objekt.

[2] Magnetisk resonanstomografi (MRT) - en av de mest informativa diagnostiska metoder (som inte är associerade med röntgenstrålning), gör det möjligt att erhålla en bild skiktning organ (upp till en millimeter) i olika plan för att konstruera en tredimensionell rekonstruktion av den undersökta regionen.

[3] Hjärtkateterisering - införandet av speciella katetrar i hjärthålen genom de perifera venerna och artärerna. Används för diagnos av komplexa hjärtfel, förtydligande av indikationer och kontraindikationer för kirurgisk behandling.

[4] Angiokardiografi - Röntgenundersökning av hjärthålen och stora kärl efter införandet av ett kontrastmedel i blodomloppet med hjälp av en kateter. Används för diagnos av hjärtfel och anomalier vid utveckling av större kärl.

Vad betyder hjärtrytmor hos en nyfödd och ett barn över 1 år: orsakerna och behandlingsregimen

Barns hjärtsorgar betyder inte alltid ett allvarligt problem med en persons huvudkropp. För att fastställa om det är värt att oroa sig för mamma och pappa, kan bara en specialist. Efter att ha lyssnat på ljuden i barnets hjärta kommer barnläkaren att underrätta föräldrarna och föreslå att man utför en ytterligare studie av problemet. Utökad information om orsaker och konsekvenser av buller i hjärtat, vi samlade i vår recension.

Bestäm orsaken till buller i hjärtat av ett barn endast i en specialist

Vad kan betyda hjärtmumbran?

Medicinsk statistik visar att extratoner i hjärtat av en nyfödd finns i varje tredje undersökt baby. Vad är de När blod passerar i myokardiet och möter vasokonstriktion eller annan anomali bildas ljudvibrationer. Läkaren hör dem från det nyfödda mellan hjärtslaget. Buller är uppdelat i tre kategorier: patologiska, förvärvade och funktionella, vilket annars kallas "oskyldigt ljud".

Patologiska eller medfödda ljud diagnostiseras från det ögonblick som barnet är födt. Utseendet på problemet är förknippat med myokard underutveckling under graviditeten. Ljuden själva är inte lika farlig som deras inverkan på hjärtets arbete. Förvärvade ljud hos barn kan hittas på senare tid - till exempel om 2 år kan de vara förknippade med en tidigare infektion eller en attack av reumatisk feber.

Barnläkare säger att "oskyldiga noise" som genereras under intensiv tillväxt av barnet och det är nödvändigt för olika perioder: från en månad till ett år, 4-7 år, 11-12 och upp till 15 år. De är indelade i faser av hjärtcykeln i systoliska och diastoliska faser.

 • Systolisk buller bildas genom att man kontraherar ventrikeln och trycker blodet ut ur den i den onormalt förminskade öppningen. Lyssnar på toppen av orgelet, indelat i organiska och funktionella. Organiska systoliska toner låter skarpt, går av en våg bortom hjärtat, ges till scapula. Funktionella systoliska ljud hörs mjukare, jämn, jämn. Provoked systolisk murmur av en septal eller ventilanomali hos interventrikulär och interatrialseptum.
 • Diastoliskt murmur buggged när blod går in i ventrikeln. Barnläkaren indikerar typ av ljud i diagnosen, som styrs av deras uppdelning i faser. Upptäckbar med myxom, relativ stenos och stenos av tricuspidventilen. Kan betyda medfödd missbildning, mindre ofta, lunghypertension. Den klassificeras i början, sen och mitten.
Diastoliska murmurs kan indikera hjärtsjukdomar - en allvarlig medfödd sjukdom

Varför finns det ljud i hjärtat?

Studier av problemet med patologiska toner hos barn har kardiologer upptäckt flera typer av anomalier och förklarar varför felet inträffar. Långa studier har gjort det möjligt att sammanställa en fullständig förteckning över förändringar, där hjärtavviksavvikelser, hjärtmuskeln och hålen ingår. Anomalier i sin tur representeras av olika lokaliseringar:

 • anomali av hjärtklaffarna: lungartären stenos, trikuspidalklaffen, aorta och mitralis, kallade tricuspid eller aortaventil, och mitral regurgitation (omvänd blodflödet);
 • en onormal öppning uppstår på grund av defekter i interstitialseptumet och i den öppna arteriella kanalen;
 • en anomali i hjärtmuskeln bildas med en medfödd missbildning och av förvärvade skäl (högt blodtryck, hjärtinfarkt, hjärtsvikt).

Men bara på avvikelser slutar inte en lista över alla orsaker till sjukdomen. Följande sjukdomar blir vanliga synder:

 • Medfödd missbildning i samband med en minskning av segmentet aorta lumen (koarctation);
 • en ärftlig extra ackord;
 • hypoplasi av avdelningar (ofta kvar);
 • endokardit;
 • hjärtmyxom (godartad tumör i hjärtens mjuka vävnader, diagnostiseras sällan);
 • tetrad av Fallot.

Lyssna på ljud och hemodynamik när blodflödeshastigheten störs. Alla dessa faktorer är emellertid förknippade med blodflödesstörningar, vilket ger buller effekter. Kardiologer klassificerar dessa ljudfenomen enligt lokalisering, natur och ursprung. De påverkar avvikelserna i form av hjärtmumbran och åldersegenskaperna hos barnets kropp.

Hur påverkar ålder utseendet på hjärtmuskler?

Det är viktigt för föräldrarna att veta att varje barndom har en chans att möta ett obehagligt fenomen. Förbi flera utvecklingsstadier förändras barnets hjärt-kärlsystem, strävar efter att nå utvecklingsgraden av den vuxna organismen. Processen är naturlig, men kolliderar ibland med det faktum att ökningen av blodkärlens längd och hjärtens volym inte sammanfaller med barnets totala tillväxt. Samma bild framträder och i väntan på utvecklingen av det kardiovaskulära systemet för kroppstillväxt. Vad händer vid en viss ålder i hjärtat av ett barn?

Nyfödd period

Vid undersökning av nyfödda måste neonatologen lyssna på bruset utan att misslyckas. Deras milda manifestation är karakteristisk för alla barn och är förknippad med omstruktureringen av barnets cirkulationssystem. Det fetala direkta blodflödet mellan aortan och lungartären är avslutad. En specialists huvuduppgift är att korrekt identifiera problemet och att upptäcka defekten i tid. Enligt statistiska uppskattningar förekommer ca 1,5% av barnen med medfödd missbildning.

1-12 månader

Om undersökningen av barnet på sjukhuset inte orsakade oro hos neonatologen kan bullret efter en månad höras av barnläkaren. Ett sådant problem efter en månad, när fosterskadorna måste lämna, resulterade i en allvarlig diagnos om 5-6 månader. Cyanotisk hud, andfåddhet, fördröjd utveckling, märkt i en årig baby eller inom det första året, indikerar hjärtsjukdom. Buller utan de ovan beskrivna symptomen klassificeras som funktionella, som försvinner med barnets tillväxt.

1-2 år

En allmän planerad undersökning som syftar till att avslöja hjärtsjukdomar utförs för barn i åldern 1 år. De överskridande tonerna som detekteras vid denna tidpunkt kan orsakas av ökad ångest hos barnet eller genom snabb tillväxt. Kanske har doktorn inte lagt någon vikt vid överträdelsen tidigare. Som regel är 95% av bullret som upprättats vid denna ålder en säker funktionell typ, eftersom skruven är diagnostiserad med stor noggrannhet mycket tidigare.

2-3 år

Perioden där varje tredje barn observeras hos en kardiolog på grund av hjärtmumbran. Plötsligt uppstår ytterligare toner förklaras av de faktorer som följer med undersökningen. Barnet sprang mycket innan man gick till undersökningen eller hade lite temperaturhopp, eller han var orolig och mycket orolig innan han besökte läkaren.

Om barnet körde eller spelade aktivt före undersökningen kan det påverka resultatet

5-7 år

Ljud för förskolebarn 5-7 år gamla kardiologer kallas godartade, vilket inte orsakar särskilda ångesttoner, vilket indikerar deras yttre natur. Väsentlig övning, ångest, feber, hypertyreoidism kan orsaka sådana manifestationer i hjärtat. Om föräldrar eliminerar de negativa faktorer som har bildats från sitt barns liv, kommer patologiska toner att försvinna.

10-12 år gammal

Ungdom 10-12 år och pubertets början är markerade med små funktionella toner, även om de inte tidigare manifesterades. Det finns en tillväxt av blodkärl i bredd och längd, men det går ojämnt.

Hur diagnostiseras patologiska toner?

Diagnos kräver en fördjupad studie så att läkaren kan utesluta eller ange de negativa faktorerna. Korrekt etablerade synder av sjukdomen gör det möjligt för specialisten att göra en komplett och kompetent plan för behandling av en liten patient. Den första riktningen för kardiologens undersökning ges av en barnläkare. Diagnostiska tekniker inkluderar:

 1. Lyssna.
 2. EKG (elektrokardiogram).
 3. Bröst röntgen.
 4. Echocardiogram, som ger en tredimensionell bild av hjärtat, som gör att du med stor noggrannhet kan bestämma orsaken till bruset. Dessutom kan läkaren bestämma trycket i kamrarna och graden av blodflöde.
 5. Orgelns ultraljud.
 6. Introduktion av ett särskilt ämne för röntgenstrålar (angiokardiografi). En serie bilder tas.
 7. Kateterisering, syftar till att studera hjärtstrukturerna och blodtillförseln till kroppen.
 8. Ett blodprov för att bestämma de sjukdomar som påverkar hjärtets funktion.
För diagnos av patologi kan blodprovtagning vara nödvändigt

Röntgen och EKG tillåter oss inte att avslöja funktionella toner, så specialister tillgriper ultraljud i hjärtat. Det är viktigt för föräldrar att se att en liten patient observeras av en läkare. Med sådan hantering av patienten kommer läkaren att kunna se den fullständiga bilden av sjukdomen, registrera de förändringar som äger rum; i rätt tid, om nödvändigt, ändra behandlingens taktik.

Metoder för behandling av buller

Efter att ha fastställt orsaken till sjukdomen fortsätter doktorn att utveckla en kurativ plan. Vid diagnos av medfödda anomalier i hjärtmusklerna och ventilerna på barnet är de på sjukhus. Ibland kan patienten visa operation.

Om patologin inte är så allvarlig och inte hotar barnets liv är behandlingen medicinerad. Barn som har patologiska toner associerade med funktionerna i huvudorganets struktur, operationen är kontraindicerad. För dem är användningen av läkemedel som förstärker och stöder hjärtmuskeln användbar.

Den patologi som bildas efter en sjukdom kräver en minskning av fysisk aktivitet. Överdrivenhet kan öka bördan på hjärtat, vilket leder till komplikationer. Förebyggande av sjukdomar som är förknippade med vissa aktiviteter inom idrott eller fysisk utbildning kommer att bidra till att undvika hjärtsjukdomar.

Låt oss vända oss till en barnläkare, populär och älskad av många mammor. Komarovsky, som lyfter upp hjärtat patologi, frågar föräldrarna att inte oroa sig i förväg, utan att besöka en läkare och lyssna på hans rekommendationer.

Kom ihåg att hjärtmuskeln i barnet inte betyder att han är allvarligt sjuk, ofta är de förknippade med den snabba tillväxten av hans kropp. Om barnläkaren, efter att ha lyssnat på bullret, tvivlar på sin oavsiktliga karaktär, bör du gå till kardiologen och genomföra en detaljerad undersökning av barnet.

Orsaker till hjärtmuskler i barnet, metoder för diagnos och behandling. Än bullret i ett barns hjärta är farligt

Hjärtat är människans huvudorgan. Det kallas också en motor som fungerar utan vila. Det slutar - alla processer slutar. Nyligen påstår specialister att det finns många medfödda patologier associerade med hjärt-kärlsystemet. Så vad är orsakerna till hjärtmuskler hos ett barn?

Vad är hjärtmörk?

Soniska fluktuationer som uppträder inom myokardområdet, under passage av blodflödet genom onormala strukturer och smalade öppningar. De kommer i flera former:

 • patologisk, buller, uppstod vid födseln;
 • förvärvats;
 • oskyldiga ljud (funktionella).

Patologiska förekommer vid födelsekrummer. Du kan tala om vad ett blåsljud i det nyfödda barnet har bildat grund av felaktig bildning av hjärtmuskeln under dess utveckling i livmodern.

Förvärvade, utomordentliga ljud i barnets hjärta visas senare. Det finns flera anledningar till deras bildning, de kommer att diskuteras nedan.

Funktionsstörning är inte farligt för ett barns liv. Det inträffar under den period då barnets intensiva utveckling pågår: från fyra till sex år och från tolv till femton. Med tiden försvinner främmande ljud på egen hand.

Beroende på fasen av hjärtcykeln, buller, delas in i: systoliskt (blod som kommer ut ur det koniska hålet i ventrikeln), (in blod i hjärtat) diastoliskt.

Orsaker till utseende

Låt oss ta reda på orsakerna till barnets hjärtmörk. Oftast är de av en anatomisk riktning.

 • Felaktigt arrangemang av ackord i vänstra ventrikeln. De har flera fler namn: falska ackord, pseudokord. Från deras plats och mängd beror intensiteten på onormala ljud i hjärtat. Dessa ackord är ofarliga och påverkar inte blodflödet.
 • Hos nyfödda är ljud i hjärtat vanligare än hos äldre barn. Detta fenomen orsakar en förändring i form av vänster ventrikel. Med tiden passerar denna patologi, ljudet kan orsaka avböjning av mitral eller aortaklappen.
 • Ljud i hjärtat av ett barn på tre år beror på ett ovalt fönster. Vanligtvis borde det inte vara i två månader.

Orsakerna till utseendet av ljud i hjärtmuskeln hos nyfödda barn kan fortfarande tillskrivas:

Experter utesluter inte att ett symptom kan uppstå på grund av känslomässigt tillstånd och motorisk aktivitet. Och lite mer om det...

Varför finns det yttre ljud

Föräldrar, efter att ha hört diagnosen (ljud i hjärtat), börjar leta efter orsaken till hans utseende. Många av dem har beskrivits ovan, och några kommer att diskuteras nu.

 • Det var en förträngning av de stora fartygen som går från hjärtat.
 • Hjärtans ventiler är också inskränkt.
 • Ventilflikarna stänger tätt. Som en konsekvens kommer blodet tillbaka.
 • Förekomsten av hål i hjärtans septa.
 • Det finns ett mellanrum mellan aorta och lungartären.
 • Hjärtkammarens yta har ett grovt utseende, det finns håligheter och utbuktningar.

Buller i hjärtat av ett 2-årigt barn som har visat sig förekomma i samband med mognad av hjärt-kärlsystemet. Denna process är förknippad med en ökning av blodtrycket. Den här siffran är gradvis närmar sig den hos en vuxen. I samband med detta ökar intensiteten av blodflödet i hjärthålen. Alla kanaler i denna ålder ska infekteras. Mest sannolikt uppstår ljudsignaler från medfödda patologier i ventilen.

Diagnos av sjukdomen

Om du plötsligt såg att ditt barn:

 • blir snabbt trött
 • han har andfåddhet;
 • ibland klagar över huvudvärk och yrsel
 • huden har en cyanotisk färg;
 • ser yngre ut än sina kamrater.

Omedelbart gå till barnläkaren. Han kommer att genomföra undersökningen och göra en diagnos. Följande metoder används för dessa ändamål.

 • Visuella. Huden är cyanotisk, fingertopparna och naglarna deformeras.
 • Läkaren lyssnar på bröstet. Vissa sjukdomar i hjärtat kan upprättas på detta sätt.
 • Elektrokardiografi är en grafisk representation av hjärtritmen. På detta sätt bestäms ett brott mot rytmer och avvikelser i huvudorganet i det hematopoietiska systemet.
 • Phonocardiography. Diagrammet visar de ljud som följer med hjärtmuskulärens arbete.
 • Ekkokardiografi - ultraljud, som du inte bara kan se bilden av hjärtat, men hör också hans arbete, inklusive ljud.

Efterprövningsåtgärder

Orsakerna till hjärtmuskel hos ett barn har en effekt på diagnosen. Endast en fullständig undersökning kommer att visa hela bilden av sjukdomen. Förutom alla ovanstående diagnosmetoder finns det en annan - magnetisk resonansbildning. Denna metod är inte billig och används ganska sällan. Ibland kombineras det med införandet av ett intravenöst färgämne. Tack vare den här metoden kan du se arbetet i flera system i kroppen.

Efter att undersökningen och diagnosen har gjorts måste vi noggrant lyssna på doktorn. Det beror på vilken dom han kommer att göra, beror på hur ofta man besöker en specialist, rekommendationer om fysisk aktivitet, behandling av ett barn.

Föräldrar till ett sjukt barn bör få styrka och tålamod. Observera alla aktiviteter som kardiologen ska utse.

Om ljud finns i hjärtat av ett barn, rekommenderar Komarovsky dig att gå till doktorn så snart som möjligt och alltid lyssna på hans råd. Ibland är dessa ljud helt ofarliga och kommer så småningom att passera. Låt barnet springa, leka, bada, förbjud inte att han ska röra sig.

Farliga yttre ljud från hjärtat

Den första undersökningen av barnets hjärta utförs omedelbart efter födseln. Patologi under denna period kan inte alltid hittas. Barnläkaren lyssnar varje månad på smulorna, och om han plötsligt har misstankar om hjärtproblem ska föräldrarna inte panik direkt. Under samrådet kommer läkaren att berätta vad som är farligt för barnets hjärtmumbran. Som redan nämnts ovan finns farliga och icke-farliga ljud i hjärtat. Låt oss prata om det första, de är bevis på att kroppen är sjuk.

 • Utbytesprocesser är brutna, anemi. Hjärnan kompenserar för brist på syre, vilket ökar överföringen av blod. Och detta leder till buller i hjärtat.
 • Ett överskott av sköldkörtelhormon, vilket leder till förändringar i blodviskositet och andra ljud i huvud organ av cirkulationssystemet.
 • Hjärtfel, inklusive stenos, hjärtinfarkt, mitralinsufficiens och andra. Identifiera vilken av dem som orsakar brus, du kan först efter en fullständig undersökning utförs.
 • Förhöjda kamrar i hjärtat Orsaken till sjukdomen är inflammation i musklerna, högt blodtryck, störning av sköldkörteln.
 • Endokardit är en inflammation i hjärtets inre membran.

Det här är orsakerna till buller i barnets hjärta, som bär en fara.

Full undersökning rekommenderas

Såsom flera gånger har sagts utspelar många utomordentliga ljud i barnets hjärta ingen fara. Vanligtvis under samrådet skickar barnets kardiolog till undersökningen, som de säger, för att säkra. Det finns emellertid tillfällen då en utökad undersökning ska genomföras.

Till exempel, om en specialist har upptäckt någon variation i att lyssna, eller föräldrarna har märkt att deras barn har:

 • Huden blev blå, fingertoppar, läppar, området runt ögonen.
 • Det var andfåddhet, snabb andning, inte tillräckligt med luft.
 • Frekvent burping.
 • Det finns klagomål på bröstsmärta på vänster sida.
 • Frekvent yrsel, svimning.
 • Ingen styrka under lång tid att spela, krummen nästan hela tiden sitter, inte ha kul med kamrater.
 • Dålig dröm.

Och om, plus alla symptom, barnet har ljud i hjärtat, vad gör man, bara specialist kan berätta. Han kommer att ordinera behandlingen baserat på testresultaten.

Bli av med sjukdom

Om det finns ett ljud i barnets hjärta ordinerar läkaren behandlingen. Det finns tre huvudriktningar.

 • En dispensär observation hos kardiologen. Det utförs, beroende på svårighetsgraden av störningar i cirkulationen. Under observationen kan specialisten förskriva barnets diuretika eller stödja. I händelse av att sjukdomen utvecklas snabbt, föreskrivs en operation.
 • Stödjande terapi. Det är en långsiktig medicinering, om operationen är oönskad.
 • Kirurgisk ingrepp. Det föreskrivs om medfödda missbildningar och ljud upptäcks och deras snabba eliminering är nödvändig för att undvika allvarliga komplikationer. Efter operationen föreskrivs läkemedel, återställande förfaranden och lämpliga fysiska aktiviteter.

Det är bäst om barnet observeras av en kardiolog under hela behandlingsperioden. Specialisten, som känner till särdragen i sjukdomsförloppet, kommer att se i vilken riktning förändringarna inträffar.

slutsats

Nu vet du redan vad bruset i barnets hjärta betyder, vad de är och hur du agerar, om plötsligt diagnosen bekräftas. Det viktigaste - gör inte panik, främmande ljud i hjärtat - det här är inte en dom.

Till barnet var hälsosamt, var uppmärksam på hans dagliga rutin och näring. Försök att gå oftare med honom i naturen. Älska barnet, ägna mer uppmärksamhet åt honom, och då kommer allt att vara bra.