Huvud / Åderbråck

Symtom och behandling av sinusnod svaghet syndrom (SSSU)

Från den här artikeln kommer du att lära dig: Vad är syndromets svaghet i sinusnodet (förkortat SSSU), och varför det är så farligt. Symtom, vilka metoder för att bekräfta diagnosen, vilka behandlingsmetoder som finns och hur effektiva de är.

När sjuka sinus syndrom huvud plexus celler som ansvarar för regelbunden själv sammandragning av hjärtat (det är sinusknutan) inte kan producera normala excitatoriska impulser och föra dem över hjärtmuskeln.

Som ett resultat drog hjärtat mycket mindre ofta än det borde (mindre än 40-50 gånger per minut), och arytmier kan uppstå på grund av utseendet av ytterligare pulser från mindre aktiva foci som kan generera excitation.

Normal sinusrytm Intervaller av för sällsynt puls är markerade med pilar

Denna förändring i hjärtaktiviteten ökar svårighetsgraden av patientens tillstånd, desto mindre blir hjärtat minskat: från en fullständig frånvaro av symptom och mild allmän allmänt svaghet till förlust av medvetande och hotet av plötslig hjärtstillestånd.

Specialiserad behandling av syndrom syndrom syndrom (förkortad SSSU förkortning) praktiseras av kardiolog-arytmologer och kardiokirurger. Succeserna med moderna behandlingsmetoder tyder på att sjukdomen antingen kan vara fullständigt härdbar om orsaken elimineras, eller det är möjligt att återställa och upprätthålla en normal hjärtrytm.

Roten till problemet är ett "lat" hjärta

Hjärtkontraktion är en spontan ofrivillig process som är möjlig på grund av den automatiska aktiviteten hos speciella myokardceller. Det största klustret av dem i form av en lesion ca 1,5 × 0,4 cm kallas en sinusnod. Den ligger i den övre delen av hjärtat, vid korsningen av överlägsen och underlägsen vena cava som strömmar in i det högra atriumet.

Några av cellerna i detta kluster genererar regelbundet elektriska urladdningar (pulser) med en frekvens på 60-90 / min, medan andra leder dem till myokardiet hos atriärerna. Styrkan hos pulserna från sinusnoden är så stor att de passerar genom hela myokardiet (hjärtmuskeln), vilket leder till en successiv sammandragning av varje avdelning. Därför kallas han rytmens främsta förare.

Syndrom av svaghet i sinusnoden (SSSU) är ett patologiskt tillstånd där huvudrytmen för hjärtritmen - sinusnoden - blir svag. Det kan inte generera excitationspulser med normal frekvens och kraft. De verkar antingen sällan (mindre än 40-50 / min), eller så svaga att de inte utförs på andra delar av myokardiet. Som ett resultat:

 • hjärtkollisioner blir sällsynta och oregelbundna (mindre än 40 / min);
 • Andra klustrar av celler aktiveras, vilka har automatiskitet, vilket ger upphov till olika rytmförstörningar (arytmier).
 • blodcirkulationen i hela kroppen störs, främst i hjärnan, myokardiet och andra vitala organ.

Med ett sinusnos syndrom kontraherar hjärtat trögt och lata, som om varje sammandragning är den sista.

Olika varianter av sjukdomen - olika nivåer av fara

I praktiken är det viktigt att dela SSSU i underarter beroende på graden av störningar och svårighetsgraden av manifestationer. Detta gör att alla specialister kan förstå problemet lika och välja rätt behandling för en viss patient.

Tabellen visar de viktigaste typerna av sjukdomen, beroende på de faror de hotar.

En speciell typ av svaghetssyndrom sinusnod - bradisystolisk variant av förmaksflimmer. Därför bör alla patienter med förmaksflimmer, vars totala hjärtfrekvens är mindre än 50-60 / min, undersökas för SSSU.

Orsaker och riskfaktorer

Alla anledningar till att sinusnoden förlorar sin aktivitet kan delas in i två stora grupper:

1. Primära orsaker

Primär - direkt skada endast till sinusnoden eller hjärtat som helhet (hjärtpatologi):

 • Ischemisk sjukdom (ett tidigare infarkt, diffus kardioskleros, stenokardi).
 • Hypertensiv och hypertrofisk kardiomyopati.
 • Myokardit.
 • Medfödda och förvärvade hjärtfel.
 • Skador och hjärtkirurgi.
 • Autoimmuna och degenerativa systemiska sjukdomar i bindväv (vaskulit, lupus, reumatoid artrit).
 • Idiopatisk (orsakslös) svaghet i sinusnoden.
En av de möjliga orsakerna till SSSU - hypertrofisk kardiomyopati - förtjockning av väggen i vänster kammare

2. Sekundära orsaker

Dessa är yttre påverkan och interna förändringar i kroppen som stör normal hjärtaktivitet:

 • Endokrina störningar (minskning av hormonell aktivitet i sköldkörteln (hypotyroidism) och binjurar (hypokorticism)).
 • Allmän utmattning och dystrofi.
 • Organens åldrande.
 • Tertiär form av syfilis.
 • Elektrolytproblem (förhöjda nivåer av kalium och kalcium).
 • Överdosering eller individuell reaktion på läkemedel som saktar rytmen (hjärtglykosider, beta-blockerare, amiodaron, verapamil, klonidin).
 • Kränkningar av den vegetativa reglering automatik av sinusknutan (reflexen vagala störning): ett tillstånd av djup sömn, svår hosta och kräkningar, svullnad i svalget av halsen och bröstet, irriterande vagusnerven, systematisk motion, allvarlig hjärt form av vegetativa-vaskulär dystoni i tonåren, ökat intrakraniellt tryck.
 • Intoxikation med externa toxiska föreningar eller interna toxiner (hepatiskt njursvikt, sepsis, cancerförgiftning).

Huvudkategorin personer med sinus syndrom (riskgrupp) syndrom är patienter med äldrepatologier (efter 60-65 år) - 70-80%. De återstående 20-30% är barn och ungdomar och personer över 30 år (ju högre ålder, desto vanligare är sjukdomen). Men beroende på orsaken kan patologi förekomma i alla åldrar, lika ofta hos både kvinnor och män.

Symtom kommer inte att lämna sjukdomen obemärkt

Den övergripande kliniska bilden för alla former av SSS presenteras av tre syndrom:

 1. Hjärtkardiala manifestationer;
 2. Cerebral sjukdomar;
 3. Asthenisk-vegetativ - generella symptom.

En beskrivning av de huvudsakliga manifestationerna av dessa syndromer ges i tabellen.

Möjliga varianter av syndromets syndroms manifestationer:

 • Kroniskt förlopp med konstant retardation hastighet (50-59 / min) och periodisk försämring under träning (promenader, arbete) eller i en dröm: en man plötsligt känns den markerade svaghet, andnöd, yrsel, saktar även pulsen ned längre (40-50 / min) och hjärtfrekvens kan förekomma avbrott (förmaksflimmer, paroxysmal takykardi, ventrikulära prematura slag).
 • Mot bakgrund av en normal rytm (60-90 slag / min) finns det plötsliga attacker av medvetslöshet, svår bradykardi (puls inom 30-40 min), tryckminskning. Denna variant av sjukdomen kallas Morgagni-Adams-Stokes syndromet.
 • Plötsliga hjärtattacker i vila och belastningar utan tidigare rytmdämpning - retrosternal smärta, allvarlig andfåddhet, väsande andning i lungorna, bradykardi (puls 40-55), arytmi är möjlig.
 • Den latenta asymptomatiska kursen - symptomen är frånvarande, bradykardin definieras endast periodiskt, huvudsakligen under sömnen.
Symtom på sinusnod svaghet syndrom

SSSU med en uttalad saktning av rytmen (mindre än 35 / min) och arytmier hotar med hjärtstopp, akut infarkt, stroke och lungödem.

Diagnos: upptäcka och detaljera problemet

Den huvudsakliga manifestationen på basis av vilken syndromets svaghet diagnostiseras är uttalad bradykardi (saktning av hjärtslag mindre än 40-50 slag / min). 75% av personer med sådana rytmproblem diagnostiseras med SSSU. För en korrekt diagnos av sjukdomen:

 1. EKG (elektrokardiogram). Manifest (akuta former) är endast tillgängliga för diagnos om EKG registreras under en attack. Kroniska varianter utan konstant uttalad bradykardi kan inte bekräftas endast på grundval av denna metod.
 2. Daglig registrering av EKG (Holter monitoring). I denna studie är sensorerna fixade till ämnet under en hel dag, och vid behov längre (upp till 3 dagar). En person är i en medicinsk institution, som följer den vanliga rörelsen och vila. EGC spelas upp kontinuerligt hela dagen. Om under studien kommer det att finnas även korta episoder för att sakta ner rytmen, de kommer att lösas.

 • Last- och drogtester. Om det, enligt EKG- eller Holter-övervakningsdata, detekteras rytmens avtagande, vilket orsakar misstanke om SSS, rekommenderas att utföra särskilda elektrokardiografiska studier:
  • test med last (veloergometriya - kör en stationär cykel eller sit-ups);
  • En prövning med Atropine (administrering av ett läkemedel som ökar hjärtslaget).

  Syndrom av svaghet i sinusnoden betraktas bekräftad, om efter testen hjärtan inte svarar med en acceleration av sammandragningar över 90 / min.

  1. Transesofageal elektrostimulering av hjärntriktad myokardstimulering genom svaga elektriska strömmar genom matstrupen. I detta fall bör en takykardi på ca 110 slag / min inträffa. Om detta inte händer eller efter en normal rytm återställs, överstiger pausen mellan förkortningar på EKG 1,5 sekunder, diagnosen SSSU bekräftas.
  2. Ytterligare studier för att förtydliga den möjliga kardiologiska patologin: ECHO-kardiografi (USA), hjärttomografi, blodprov för kalcium- och kaliumnivåer.

  Korrekt behandling

  Behandling av syndromets svaghet hos sinusnoden representeras av två riktningar:

  1. Eliminering av orsaken - en sjukdom som komplicerade SSSU.
  2. Återställande av en normal rytm - stöd av sinusnoden eller dess artificiella substitution.

  Båda målen för behandling är uppnåeliga, vilket möjliggör fullständigt återhämtning eller återställning av normal hjärtaktivitet, vilket eliminerar eventuella hot. Lösningen av dessa problem behandlas av hjärtkardialarytmologer och hjärtkirurger.

  Om orsaken till SSSU är etablerad, genomgår patienten den nödvändiga uppsättningen terapeutiska åtgärder beroende på den primära sjukdomen (medicinering, kost, sparsam behandling, kirurgisk behandling).

  Möjligheter för läkemedelsåterställning av rytm

  Möjligheterna för läkemedelsbehandling för syndromets svaghet är små. De använda drogerna har en svag effekt och endast med milda former av patologi. Det kan vara:

  • Eufillin i injektionsform (injektioner);
  • Theofyllin (kortverkande tabletter);
  • Teotard (långverkande tabletter);
  • Atropin (injektioner, som endast införs för att ge första hjälpen).

  Vid SSS, tillsammans med förmaksflimmer, prematura slag eller andra arytmier antiarytmika (amiodaron, Bisoprolol) används med försiktighet, eftersom de är mer långsam hjärtrytm. Hos patienter med vilka sjukdomen kan förknippas med en överdos av dessa läkemedel, avskaffas de fullständigt.

  pacing

  Den huvudsakliga metoden för behandling av SSSU är artificiell elektrokardiostimulering. För att göra detta implanteras patienten (implanterad) under huden med en speciell enhet - en pacemaker. De gamla proverna producerar ständigt elektriska impulser som ersätter sinusnodbristen. Moderna enheter arbetar i ett autonomt läge, som reglerar hjärtfrekvensen. Om det är normalt håller pacemakern ett standby-läge. Så snart rytmen saktar ner under de önskade siffrorna börjar det generera stampulser, och ersätter rytmdrivrutinsfunktionen tills den återställer den funktionella aktiviteten.

  Grundläggande indikationer för pacemakern:

  • Förlust av medvetandet på grund av bradykardi (Morgagni-Adams-Stokes syndrom).
  • Frekventa eller allvarliga sjukdomar i cerebral och kranskärlcirkulation (svår yrsel, smärta i hjärtat, dyspné i vila).
  • Kombinationen av SSSU med markant ökning eller minskning av tryck och eventuella arytmier.
  • Minskade hjärtfrekvens är mindre än 40 / min.

  Prognos: hur livet kommer att utvecklas hos en patient

  Den huvudsakliga regelbundenhet som gäller för alla SSSU-patienter är att avslaget på behandling leder till en snabb utveckling av sjukdomen och allvarliga konsekvenser, särskilt om orsaken är relaterad till hjärtets patologi.

  Om behandlingen utförs i rätt mängd, förbättring eller återvinning utan pacemaker implantation är endast möjligt när den isoleras bradykardi inte åtföljs av arytmi och cirkulationsrubbningar (i 50-60% av patienterna). I alla andra fall kommer ingen att kunna undvika pacemaking.

  Mer än 90% av patienterna som har implanterats med stimulans markerar normalisering av tillståndet och lever i vanligt läge. Livslängden kan inte förutsägas: från flera veckor till dussintals år, vilket beror på det allmänna tillståndet och de befintliga sjukdomarna. Den totala årliga dödligheten i syndromet i sinusnoden är 5% och förklaras huvudsakligen av plötslig hjärtstillestånd.

  Syndrom av svaghet i sinusnoden

  Syndromet hos sinusnodsvagheten enligt moderna synpunkter på arytmi hänför sig till kombinerade former. Detta innebär att det grundläggande kliniska elektrokardiografiska syndromet kombineras med en annan typ av lednings- eller automatismstörning.

  I synnerhet kännetecknas dess manifestation av bestående bradykardi (möjligen på grund av en sinouraurikulär blockad) i kombination med ektopiska former av arytmier:

  • arytmi,
  • atrial fladder,
  • förmaksflimmer,
  • supraventrikulär paroxysmal takykardi.

  Mindre ofta observerade glidskärningar och rytmer eller endast en långsam atriär (atrioventrikulär) rytm. Det farligaste tecknet upprepas asystolattacker på grund av att alla rytmiska källor stoppas. Sådana fenomen kallas sinouaurisk synkope. Ofta provoceras de av attacker av paroxysmer av fibrillering eller takykardi.

  Förekomsten av sådana skador är typiskt bland äldre, oavsett kön. Men det finns också hos barn med hjärtpatologi. I beräkningen för 10 000 personer finns svagheten i sinusnoden hos 3-5 personer.

  I ICD-10 ingår syndromet i gruppen "Övriga störningar i hjärtrytmen" med koden I49.5.

  Patofysiologi av förändringar i sinusnoden

  Sinusnoden ligger på gränsen till den ihåliga venen och höger atrium, som utför pacemakerns roll. Det förbinder fibrerna i nervsystemet, genom vilket överföringen av "order" om behovet av acceleration under fysisk ansträngning, stress. Därför är noden en viktig struktur för anpassning och koordinering av hjärtaktivitet med kroppens krav.

  Genom att upprätthålla hjärtfrekvensen i ett lugnt tillstånd inom intervallet 60-80 per minut ger sinusnoden fullskalig reduktion av alla hjärtkamrar med fullständig övervinning av kärlmotstånd, normalt blodflöde. Denna funktion tillhandahålls genom ackumulering av rytmogena (pacemaker) celler som kan generera en nervimpuls och vidarebefordra den vidare genom ledningssystemet.

  Egenskapen för automatiskitet och god ledningsförmåga hos den elektriska pulsen garanterar tillräcklig blodfyllning av hjärnans och hjärtsartärer, förhindrar eventuell vävnadsischemi.

  Varför blir noden svag?

  Beroende på ursprunget delas syndromets svaghet i sinusnoden upp i primär och sekundär.

  Orsakerna till det primära syndromet inkluderar alla patologier som orsakar skador direkt på webbplatsens hemsida. Detta är möjligt med:

  • hjärtsjukdom - ischemi av varierande svårighetsgrad, hypertrofi, hypertoni och kardiomyopati, hjärtdefekter av medfödda och förvärvade genes, mitralklaffprolaps, traumatisk skada, inflammatoriska sjukdomar (myokardit, endokardit, perikardit), kirurgi;
  • degenerativa systempatologier med ersättning av muskelvävnad med ärrvävnad (sklerodermi, lupus erythematosus, idiopatisk inflammation, amyloidos);
  • allmän muskeldystrofi
  • hypotyreoidism och andra endokrina patologier;
  • maligna neoplasmer i hjärtat och omgivande vävnader;
  • specifik inflammation i den tertiära syfilisen.

  Sekundärt syndrom orsakas av yttre (i förhållande till hjärtat) faktorer, frånvaron av organisk patologi. Dessa inkluderar:

  • hyperkalemi;
  • hyperkalcemi;
  • läkemedelsverkan (Dopegita, Cordarone, hjärtglykosider, P-adrenoblocker, Clopheline);
  • hyperaktivitet vagal - vid sjukdomar i urogenitalorganen, svalget, matsmältningssystemet (amid svälja, kräkningar, svårigheten att defekation), ökat intrakraniellt tryck, underkyld, sepsis.

  Kombinationen av bradykardi med en annan arytmi bör dock alltid föreslå en eventuell förlust av funktion av sinusnoden i samband med myokarddystrofi.

  Klinisk och elektrofysiologisk klassificering

  Det finns varianter av manifestation och syndromets gång.

  Latent - har inga kliniska symptom, tecken på EKG är oklara, patienten kan arbeta, ingen behandling krävs.

  Kompenseras - manifesterar sig i två former:

  • bradisystolisk - kännetecknad av patientens tendens till yrsel, svaghet, buller i huvudet, professionella begränsningar är möjliga för att bestämma förmågan att arbeta, men implantation av en pacemaker behövs inte.
  • braditahisistolicheskaya - bakgrund på bradykardi inträffar paroxysmalt förmaksflimmer, sinustakykardi, förmaksfladder, behandlingen är tilldelad antiarytmika, är implantering av en pacemaker betraktas som utförings hjälp med ingen effekt på droger.

  Dekompenserad - bör också övervägas beroende på formuläret;

  • vid bradysystole - resistent bradykardi leder till symptom av cerebrala cirkulationsstörningar (yrsel, synkope, transitoriska ischemiska betingelser), tillsammans med en ökning av hjärtsvikt (ödem, andnöd), är patienten inaktiverad, när en asystole attacker visar implanteringen av pacemakern;
  • med braditahisystolicheskoy form - frekventa attacker av paroxysmal takyarytmi, ökad dyspné ökar, svullnad på benen, i behandlingen behövs en artificiell pacemaker.

  Eventuellt alternativ - syndrom av svaghet i sinusnoden + närvaron av en stabil förmaksflimmer. Det är vanligt att skilja mellan två former:

  • bradisystolisk - med en skärningsfrekvens till 60 per minut, manifesterad av cerebral cirkulationsinsufficiens och tecken på hjärtkompensation;
  • tahisystolisk - konstant förmaksfibrillering med en hjärtfrekvens på mer än 90 per minut.

  Kliniska manifestationer

  Bland symtom på svaghet i sinusnoden är det vanligt att skilja 3 grupper:

  • vanliga manifestationer - inkluderar blek hud, kyliga händer och fötter, muskelsvaghet, intermittent claudication när man går;
  • cerebral svimning, yrsel, tinnitus, övergående känslighetsstörningar, känslomässig labilitet (då tårar, då skratt), minnesförlust, senil demens
  • hjärt - en känsla av ojämnheter i rytmen, stoppa, en sällsynt puls, även med fysisk ansträngning, smärta bakom brystbenet, andningsändringar (dyspné i vila).

  Provokatorer av svimning kan vara:

  • skarpa rörelser på huvudet;
  • hosta och nysningar
  • snäv krage.

  Vanligtvis återvänder medvetandet självständigt. Det finns långvariga svagheter när läkarvård krävs.

  Beroende på orsaken kan syndromet inträffa:

  • akut - med hjärtinfarkt, trauma
  • kroniskt - med växling av försämringsperioder och förbättring av tillståndet - med kronisk myokardit, hjärtfel, endokrina sjukdomar.

  Vidare särskiljer i kronisk grad:

  • stabil;
  • framskrider i en långsam takt.

  diagnostik

  Diagnos av syndromet är komplicerat på grund av förekomsten av flera arytmier. Även erfarna specialister i funktionell diagnostik kräver tid och upprepad EKG-borttagning för att förtydliga formuläret.

  De mest tillförlitliga tecknen för kardiomonitorövervakning av en bäddpatient eller Holter-övervakning i 1-3 dagar med efterföljande analys av data. Beroende på möjligheten att registrera EKG-tecken, särskiljer alternativ:

  • latent - inga tecken kan inte identifieras;
  • intermittenta - karakteristiska förändringar detekteras endast under sömnen, på natten, med tillväxten av vagal nervaktivitet;
  • manifesterar - uppenbara tecken kan ses under dagen.

  För diagnosen används prover med provokation av Atropine, transesophageal metod för stimulering.

  Atropinprovet består av 1 ml Atropinlösning injicerad subkutant och frekvensen av stimulerad nod överstiger inte 90 per minut.

  Transesofagealmetoden avser elektrofysiologiska studier. Det upprättas genom att svälja elektroden, stimuleras hjärtritmen till en frekvens av 110-120 per minut. Utvärderingen genomförs efter att stimuleringen av återhämtningen av ens egen rytm upphört. Om pausen är längre än 1,5 sekunder antas svagheten hos sinusnoden.

  För att ta reda på syndromets natur utförs ytterligare studier:

  • Hjärtets ultraljud;
  • doppler;
  • magnetisk resonansbilder.

  Föreslå orsaken kan vara allmänna test, hormonell bakgrundsforskning.

  Vad är tecknen på en EKG-diagnos?

  Specialister uppmärksammar olika kombinationer. Det finns många av dem, alla möjligheter beskrivs i monografier på avkodnings EKG. Tänk på de vanligaste tecknen och exemplen.

  1. Vid en patient på 64 år med hypertensi registreras bradykardi 52 i en minut. På en kort del av posten visas först en ventrikulär extrasystole, en paus på 1,12 sekunder. Under "tystnad" av sinusnoden, "glida" 3 flyktande sammandragningar, de första två från högerkammaren, den tredje från den atrioventrikulära noden. Samtidigt följer tänderna hos P (atriella) i sin egen takt.
  2. En patient på 70 år med dekompenserad hjärtsjukdom på sjukhus i händelse av en attack av medvetslöshet. På kardiomonitoren uppträdde: en sällsynt sinusrytm (upp till 50 per minut) följt av en paroxysmal förmaksfibrillering. Det följs av en rak linje som varar 8 sekunder, vilket indikerar en komplett hjärtstopp (asystol). Kanske är det i detta fall en svaghet, inte bara i sinus utan också i den atrioventrikulära noden.
  3. En 68-årig patient observeras hos en kardiolog om kranskärlssjukdom, drabbats av ett akut transmissionsinfarkt för 2 år sedan. Sedan dess har hon instabil bradykardi. Rytmen är inte från sinus men från den atrioventrikulära noden. Ofta mot bakgrund av sällsynta sammandragningar känns hjärtklappningar. Anfall av ventrikulär takykardi registrerades på holter-studien. Efter attacken finns det tydliga tecken på ischemi i området kring magen.

  behandling

  Behandlingen av svaghets syndrom sinusnoden låter dig förhindra plötslig död från asystol. De viktigaste drogerna är:

  • teopek,
  • Teotard,
  • koronarolitiki,
  • droger som inkluderar atropin med en etablerad koppling till vagus nervens ledande roll.

  Vid inflammatoriska sjukdomar administreras stora doser kortikosteroider i en kort kurs.

  Absoluta indikationer för implantation av en pacemaker är:

  • övergång till kliniken för Morgagni-Adams-Stokes syndrom;
  • bradykardi mindre än 40 ut. på en minut;
  • frekvent yrsel, fast kortsiktigt hjärtstillestånd, förekomst av koronarinsufficiens, högt blodtryck;
  • kombinationer av bradykardi med andra arytmier
  • Oförmågan att välja mediciner för att behandla arytmikombinationer.

  utsikterna

  Förekomsten av en svag sinusnod i patienten ökar risken för plötslig död med 5% utöver de övriga faktorerna. Den mest ogynnsamma kombinationen av sjukdomsförloppet är en kombination av bradykardi och förmaksakyarytmier. Den mest tolererbara kliniken observeras hos patienter med isolerad bradykardi.

  Från 30 till 50% av patienterna dör av tromboembolism orsakad av lågt blodflöde och paroxysmer av arytmi.

  Patienterna bör vara medvetna om deras diagnos. Det rekommenderas att lagra det sista EKG hemma vid nödsamtal. Patienten kan inte vara fysiskt överbelastad. Släktingar ska ta hand om den försiktiga inställningen och frånvaron av stressiga situationer.

  Syndrom av svaghet och dysfunktion i sinusnoden: orsaker, symptom, behandling, attack

  Den spontana generationen av elektricitet i hjärtat verkar orealistiskt och omöjligt, men det är sant - hjärtat kan själv generera elektriska impulser, och sinusnoden spelar en ledande roll i detta.

  Basis hjärtmuskeln - överföring av elektrisk energi till kinetisk energi, dvs. elektrisk excitation minsta myokardiala celler leder till deras minskning synkroniserad kapabel att en viss kraft och frekvens tryckblodkärlen i kroppen. Sådan energi kommer från sinusknutan celler, vilka inte är avsedda att krympa, men för att arbeta genom jonkanaler i cellgenomsläpp och från kaliumjoner, natrium och kalcium för att generera en elektrisk puls.

  Sinus nod - vad är det?

  Sinusnoden kallas också pacemakern och representerar en bildning av ca 15 x 3 mm i storlek, belägen i den högra atriella väggen. Impulser som uppträder på denna sida överförs till närliggande kontraktile myokardceller och sprids till nästa del av hjärtans ledningssystem - till den atrioventrikulära noden. Sinusnoden hjälper till att minska atrium i en viss rytm - med en frekvens på 60-90 stycken per minut. Sammandragningen av ventriklarna i samma rytm uppnås genom att utföra pulser längs den atrioventrikulära noden och bunten av His.

  Reglering av sinusnodens aktivitet är nära besläktad med det autonoma nervsystemet, representeras av sympatiska och parasympatiska nervfibrer, som reglerar alla inre organ. De senare fibrerna representeras av en vagusnerv, vilket sänker hjärtslagets frekvens och styrka. Sympatiska fibrer, tvärtom, påskyndar rytmen och ökar styrkan av myokardkontraktioner. Det är därför sakta (bradykardi) och acceleration (takykardi), hjärtrytmen eventuellt i friska människor med vaskulär dystoni, eller autonom dysfunktion - störning av den normala samordningen av det autonoma nervsystemet.

  Om vi ​​talar om hjärtmusklerna är det möjligt att utveckla ett patologiskt tillstånd, kallad dysfunktion, eller svaghetssyndrom hos sinusnoden. Dessa begrepp är inte alls likvärdiga, men i allmänhet vi talar om ett och samma - för bradykardi med varierande svårighetsgrad, som kan orsaka katastrofala nedgång i blodflödet i kärlen i de inre organen, och framför allt hjärnan.

  Orsaker till sinusnod svaghet

  Tidigare begreppet dysfunktion och sinus enigt, men det är nu accepterat att dysfunktion är ett tillstånd som potentiellt reversibel och orsakas av funktionella sjukdomar, medan nod svaghet syndrom orsakas av en organisk lesion av myokardiet i pacemakern.

  Orsaker till dysfunktion i sinusnoden (TSS) (vanligare hos barn och ungdomar):

  • Åldersinvolvering av sinusnoden - En minskning av aktiviteten hos pacemakerceller på grund av åldersegenskaper,
  • Ålder eller medfödd dysfunktion hos det autonoma nervsystemet, manifesteras inte bara av en överträdelse av reglering av sinusaktivitet utan även av en förändring i kärlens ton, vilket resulterar i en minskning eller ökning av blodtrycket.

  Orsaker till syndrom syndrom syndrom (SSSU) hos barn:

  1. Amyloidos med skada på hjärtmuskeln - deponering i det patologiska proteinets myokardium - amyloid,
  2. Autoimmun skada på hjärtmuskeln på grund av systemiska processer - systemisk lupus erythematosus, reumatism, systemisk sklerodermi,
  3. Post-virus myokardit - inflammatoriska förändringar i tjockleken på hjärtmuskeln, spännande rätt atrium,
  4. Den toxiska effekten av vissa ämnen - antiarytmika, fosforoganicheskie föreningen (FOS), kalciumkanalblockerare (verapamil, diltiazem, etc.) - som regel, kliniska tecken försvinner efter avslutande av ämnen och avgiftningsterapi.

  Orsaker till en svag sinusnod i vuxen ålder (som regel hos personer äldre än 50 år) - förutom de möjliga ovanstående förhållandena, utvecklas sjukdomen oftast:

  • Koronar hjärtsjukdom, som ett resultat av vilket blodflödet i sinusnodregionen störs,
  • Uppskjuten myokardinfarkt med efterföljande utveckling av cicatricial förändringar som påverkar sinusnodens område.

  Symptom på sjukdomen

  Kliniska tecken på svaghet i sinusnoden beror på typ och grad av störningar i hans arbete. Så, enligt typen av kliniska-elektrokardiografiska förändringar finns det följande:

  1. En uthållig uttalad bradykardi,
  2. Syndrome "tahi-brady" - växlande attacker av sällsynta och snabba hjärtslag,
  3. Bradisistolicheskuyu förmaksflimmer - ett tillstånd som kännetecknas av att pacemakern funktionen ta över små delar av den elektriskt aktiv vävnad i förmaket, men eftersom denna muskelfibrer atriell reducerat asynkront och slumpmässigt, så mer och mindre än det borde vara OK.
  4. Sinuauricular (sinoatrialnuyu) blockad - ett tillstånd där det finns en enhet för att leda pulser antingen i nod eller vid dess utlopp.

  Kliniskt börjar bradykardi manifestera sig när hjärtfrekvensen är mindre än 45-50 slag per minut. Symtom inkluderar ökad trötthet, yrsel, svår svaghet, flugor före ögonen, före svimningstillstånd, speciellt med fysisk ansträngning. Vid en rytm på mindre än 40 utvecklas attacker av MES (MAS, Morganyi-Adems-Stokes) - förlorad medvetenhet på grund av en kraftig nedgång i blodflödet till hjärnan. Risken för sådana attacker är att vid denna tidpunkt är frånvaron av hjärtaktivitet i mer än 3-4 sekunder, vilket är full av utveckling av fullständig asystol (hjärtstopp) och klinisk död.

  Sinoaurisk blockad av 1: a graden uppenbarar sig inte kliniskt, men II och III-graden präglas av svimningar och svimningar.

  Tachy-Brady Syndrome manifesteras av skarpa förnimmelser av avbrott i hjärtats arbete, en känsla av snabb hjärtslag (takykardi), och sedan en kraftig saktning av puls, orsakar yrsel eller svimning. Liknande brott uppenbaras och förmaksflimmer - Skarpa avbrott i hjärtat följt av förlust av medvetande eller utan det.

  diagnostik

  Följande diagnostiska metoder ingår i undersökningsplanen för misstänkt sinus node syndrom (SSS):

  • Standard EKG - kan vara informativ när det gäller uttalade ledningsstörningar i sinoatriella korsningen, eftersom det exempelvis inte är möjligt att fixa elektrokardiografiska tecken, exempelvis med blockad av första graden.

  Tape EKG-taky-syndrom bradi - stoppa efter sinustakykardi episod, följt sinusbradykardi

  • Daglig övervakning av EKG och blodtryck mer informativ, men också kan inte alltid registrera arytmier, särskilt när det gäller korta paroxysmer av takykardi följt av betydande avbrott i sammandragning av hjärtat.
  • EKG-inspelning efter doserad fysisk aktivitet, till exempel efter ett löpbandstest (gå på en löpband) eller veloergometri (rullpedaler på en stabil cykel). Ökningen av takykardi, som normalt bör observeras efter belastningen, bedöms och i närvaro av SSS är frånvarande eller något uttryckt.
  • Endokardiell EFI (endEfi) - En invasiv undersökningsmetod, vars essens består i införandet av en mikroelektrod genom kärlen i hjärtkaviteten och i efterföljande stimulering av hjärtkollisionerna. Efter artificiellt inducerade takykardi utvärderas närvaron och graden ledningsfördröjningar sinusknutan vilka visas på elektrokardiogrammet pausar längre än 3 sekunder i fallet med sick sinus-syndrom.
  • Transesofageal elektrofysiologisk studie (CHEPI) - Metoden är ungefär densamma, endast elektroden introduceras genom matstrupen i stället för dess anatomiska närhet till det högra atriumet.

  Behandling av sinusnod svaghet syndrom

  Om patienten diagnostiseras med dysfunktion i sinusnoden, på grund av vegetativ-vaskulär dystoni, bör ett samråd med en neurolog och en kardiolog erhållas. Vanligtvis i sådana fall rekommenderas att följa en hälsosam livsstil och ta vitaminer, lugnande medel och återställande läkemedel. valeriana tinktur vanligtvis tilldelas, Hjärt, ginseng, Eleutherococcus, Echinacea purpurea och t. d. Dessutom visas glycin och magne B6.

  I fallet med organisk sjukdom som orsakade utvecklingen av sjuka sinus syndrom, särskilt med livshotande långa pauser i hjärtrytmen, rekommenderad läkemedelsbehandling av huvudpatologin (hjärtsjukdom, myokardiell ischemi, etc.).

  På grund av det faktum att i de flesta fall utvecklas till SSS kliniskt signifikanta blockeringar och långa perioder av asystole tillsammans MES krampanfall, de flesta av dessa patienter, som den enda effektiva behandlingen visas implanterad pacemaker - konstgjord pacemaker.

  Operationen kan nu utföras kostnadsfritt i MHI-systemet om patienten är godkänd för kvotansökan.

  Anfall av MES (Morgani Adams Stokes) - katastrofhjälp

  När medvetslöshet (direkt under attack) och plötslig skarp yrsel (vid ekvivalent MES attack) patienten måste räkna pulsen, eller om det är knappast detekterbar vid karotidartären för att beräkna hjärtfrekvensen via sondering eller lyssnar på den vänstra bröstet under bröstvårtan. Om pulsen är mindre än 45-50 per minut ska du omedelbart ringa en ambulans.

  Vid ankomst brigade SMP eller i fall av en patient nödvändiga mediciner måste ange subkutant 2 ml 0,1% lösning av atropinsulfat (ofta sådana patienter har inkluderat all nödvändig kunskap som de attackerar kan inträffa när som helst). Detta läkemedel nivåer avtagande av hjärtfrekvensverkan hos vagusnerven, så att sinusnoden börjar fungera vid en normal frekvens.

  Om injektionen var ineffektiv, och patienten fortsätter att vara medvetslös i mer än 3-4 minuter, omedelbart börja bröstkompressioner, som en lång paus i sinusknutan kan gå i full asystoli.

  I de flesta fall återställs rytmen utan någon intervention på grund av impulser antingen från sinusnodet själv eller från ytterligare exciteringskällor i den högra atriella väggen. Om en patient utvecklar minst en MES-attack bör patienten dock undersökas på ett sjukhus och frågan om att installera en pacemaker bör övervägas.

  livsstil

  Om patienten har svaghet i sinusnoden måste han ta hand om att en hälsosam livsstil följs. Det är nödvändigt att äta rätt, observera regimen av arbete och vila och utesluta sport och extrema fysiska aktiviteter. Mindre belastningar, som till fots, är inte kontraindicerade om patienten är i tillfredsställande skick.

  Att stanna i armén för unga män och unga män är kontraindicerat, eftersom sjukdomen bär en potentiell fara för livet.

  utsikterna

  Med dysfunktion i sinusnoden är prognosen gynnsammare än med syndromet i svagheten, orsakad av en organisk lesion av hjärtat. I det senare fallet är det möjligt att snabbt utveckla frekvensen av MES-attacker, vilket kan leda till ett ogynnsamt resultat. Efter att pacemakern är installerad är prognosen gynnsam, den potentiella livslängden ökar.

  Syndrom av svaghet i sinusnoden

  sjuk sinusknuta (SSS) ger begreppet vissa typer av hjärtarytmi som orsakas av en patologisk förändring i arbetet med sinusknutan. Denna sjukdom kännetecknas av den obligatoriska förekomsten av bradykardi. Ofta mot bakgrund av patologer uppstår ektopiska foci av arytmi.

  Tillsammans med det sanna syndromet av svaghet i sinusnoden, där organisk skada på cellerna äger rum, kan två ytterligare former av sjukdomen identifieras. Dessa inkluderar en överträdelse av autonom funktion och drogfunktion av noden. De två sista varianterna av patologi elimineras genom att återställa funktionen hos den motsvarande avdelningen i nervsystemet eller genom att avskaffa läkemedlet vilket orsakar en minskning av hjärtfrekvensen (hjärtfrekvensen).

  Sjukdomen åtföljs av svaghet, yrsel eller svimning. Diagnos görs på grundval av elektrokardiografi (EKG) eller Holter-övervakning. Flödet av SSSU är mycket varierat. Vid den visade diagnosen visas den konstanta pacemakerns installation av den artificiella föraren av en rytm (ИВР).

  Sinusnodens patologi förekommer oftast hos äldre. Medelåldern är 60-70 år. En studie av forskare från USA visar att sjukdomen uppträder hos 0,06% av befolkningen över 50 år. Efter kön finns det ingen förutsättning för sjukdom. SSSU kan manifestera i barndomen.

  Orsaker till sjukdomen

  Till syndromets svaghet leder vanligen antingen till organisk patologi, vilket är en skyldig till strukturella förändringar i celler eller externa etiologiska faktorer. Det senare leder till en överträdelse endast av kardan till hjärtrytmen. Ibland är orsakerna till SSS båda faktorerna samtidigt.

  Organisk patologi som orsakar SSSU:

  1. Degenerativa störningar. Den vanligaste orsaken till sinus nod sjukdom är dess fibros. I detta fall minskar automatiken av rytmens källa och graden av ledningsförmåga hos nervsignalen längs den. Det finns tecken på en genetisk predisposition mot sådana förändringar. Orsakerna till fibros kan vara:
   • sarkoidos;
   • amyloidos;
   • hjärntumörer.
  2. Ischemisk hjärtsjukdom (CHD). Denna sjukdom leder mindre ofta till SSSU, men dess roll är ganska stor. Här talar vi om både akut ischemi (hjärtinfarkt) och kronisk form. Huvudskälet till utvecklingen av sinusnodpatologi i detta fall är dess otillräckliga blodtillförsel:
   • ateroskleros av den högra kransartären, som matar noden;
   • trombos av blodkärl som ger blod till rytmkällan (observerad med lateralt eller inferior myokardinfarkt).

  Det är av denna anledning att infarkter med sådan lokalisering ofta åtföljs av bradykardi (upp till 10% av fallen).

 • Kardiomyopati.
 • Arteriell hypertoni (hypertoni) ökar kroniskt kroniskt.
 • Hjärtskador på grund av hans transplantation.
 • Hypothyroidism - brist på sköldkörtelhormoner i kroppen.
 • Externa faktorer som leder till en överträdelse av sinusnodfunktionen:

  1. Brott mot det autonoma nervsystemet:
   • ökad vagal nervaktivitet (orsakar en minskning av hjärtfrekvensen);
   • fysiologisk ökning av tonen (observerad med urinering, kräkningar, sväljning, avföring och hosta);
   • med sjukdomar i matsmältningssystemet och kroppens urinvägar;
   • en ökning av vagusnervans ton under sepsis (blodinfektion), förhöjda nivåer av kalium i blodet eller superkylning.
  2. Effekten av droger som kan minska sinusnodens funktion:
   • beta-blockerare (anaprilin, metoprolol);
   • vissa kalciumkanalblockerare (Diltiazem och Verapamil);
   • hjärtglykosider (Strofantin, Digoxin);
   • olika antiarytmiska läkemedel (Amiodarone, Sotalol, etc.)

  Pathogenes av syndromets svaghet i sinusnoden

  För det fullständiga konceptet med mekanismen för SSSU-utveckling är det nödvändigt att känna till och förstå de anatomiska och fysiologiska egenskaperna hos cellerna i sinusnoden.

  Sinusknutan av hjärtat resulterar i schema Detta system aggregatet, vilket är den huvudsakliga källan av hjärtfrekvensen, är belägen i det högra förmaket och består av celler, generering av nervimpulser regelbundet. Vidare sprider sig sistnämnda genom myokardiums ledningssystem, vilket orsakar dess sammandragning.

  Med tanke på det faktum att sinusnoden är en konstant rytmeskälla, är den tvungen att arbeta under olika förhållanden. Till exempel, med fysisk ansträngning behöver mänskliga organ och system mer syre. För detta börjar hjärtat att komma ihop oftare. Frekvensen bestäms av sinusnoden. Byte av hjärtfrekvens uppnås genom att växla arbetet i nodens centrum. Således kan vissa strukturella element generera pulser med en minsta frekvens, och vissa är inställda på den maximala hjärtfrekvensen.

  Med ischemi hos artärerna som matar sinusnoden, eller med andra skador, är det brist på näring och vissa celler på platsen ersätts av en bindväv. Omfattande döds - och strukturförändringar i elementen av rytmkällan isoleras i en separat sjukdom - idiopatisk dystrofi.

  Berörda centra som ansvarar för minsta frekvensen börjar fungera felaktigt - är upphetsade mindre ofta och orsakar bradykardi (minskning av frekvensen av hjärtkollisioner).

  Kliniska manifestationer av SSSU

  Hos vissa patienter finns det en brist på blodtillförsel till olika organ, vilket leder till motsvarande symptomatologi. Inte alltid en minskning av hjärtfrekvensen leder till brist på näring av vävnader, tk. när detta tillstånd uppstår ingår kompensationsmekanismer som främjar tillräcklig blodcirkulation.

  Progressionen av sjukdomen är åtföljd av symtom i samband med bradykardi. De vanligaste manifestationerna av SSS är:

  • yrsel;
  • svimning;
  • smärta i hjärtat
  • andfåddhet.

  De ovan beskrivna manifestationerna är av övergående natur, d.v.s. uppstår spontant och på samma sätt upphör. De vanligaste symptomen är:

  1. Cerebral. Dessa inkluderar irritabilitet, känsla av trötthet, minnesförlust och humörsvängningar. När sjukdomen fortskrider finns det förlust av medvetande, tinnitus, konvulsioner. Dessutom åtföljs ofta SSSU av en minskning av blodtrycket (BP), en kall svettning. Över tiden finns det tecken på cirkulär encefalopati: yrsel, skarpa "dips" i minnet, speech impairment.
  2. Hjärtat (hjärtat). De allra första klagomålspatienterna ger känslan av en oregelbunden långsam hjärtfrekvens. Med tanke på brist på cirkulation i hjärtat, det finns smärtsamma känslor bakom sternum, utvecklas dyspné. Eventuellt förekomst av hjärtsvikt, ventrikulär takykardi och fibrillering. De två sista manifestationerna ökar ofta risken för plötslig hjärtsdöd.
  3. Andra symptom. Ytterligare manifestationer sss inte relaterade sjukdomar i hjärnan cirkulationen och hjärta isolerad tecken på njursvikt (oliguri - litet läckage av urin), gastrointestinala symptom och muskelsvaghet (claudicatio intermittens).

  diagnostik

  På grund av det faktum att 75 av 100 personer som lider av sinus syndrome, uttalad bradykardi, kan detta symptom behandlas som en grundläggande förutsättning för patologi. Grunden för diagnosen är avlägsnande av elektrokardiogrammet (EKG) vid attacken. Även i närvaro av en markant minskning av hjärtfrekvensen är det helt klart omöjligt att prata om SSSU. Varje bradykardi kan vara en manifestation av en överträdelse av dess autonoma funktion.

  De metoder som används för att bestämma syndromets svaghet i sinusnoden:

  1. EKG.
  2. Övervakning av Holter.
  3. Drog- och provtester med fysisk ansträngning.
  4. Elektrofysiologisk intrakardiell forskning.
  5. Definition av kliniska manifestationer.
  Syndrom av svaghet i sinusnod fortsätter med bradykardi, display på EKG

  Att välja behandlingsmetod Det är viktigt att bestämma den kliniska formen av patologi.

  1. Bradiaritmicheskaya. De viktigaste manifestationerna är förknippade med ett brott mot hemodynamik. Morgagni-Edessa-Stokes-attacker kan inträffa (på grund av brist på hjärncirkulation). EKG bestämmer fel rytm med minskad hjärtfrekvens. Denna funktion är dock inte alltid en följd av SSSU. Liknande elektrokardiografiska förändringar uppträder när de kombineras med förmaksflimmer med ett atrioventrikulärt block.
  2. Tahi-bradiaritmicheskaya. Innan takykardin börjar och efter det tas pauserna på EKG (ökar R-R-intervallet). En sådan variant av SSSU karakteriseras av en långvarig kurs och blir ofta till en permanent förmaksflimmerfibrillering.
  3. Bradykardisk. Med denna form av SSS bestäms en bradykardi med en rytmkälla i sinusnoden först på natten. Tillsammans med detta spelas ersättningsrytmer in. De första stadierna av denna variant av sjukdomen erkänns endast med hjälp av Holter-övervakningen.
  4. Posttahikardicheskaya. Det här alternativet skiljer sig från de tidigare längre pauser som uppträder efter en attack av förmaksflimmer eller takykardi.

  Ibland är det första symptomet hos SSS överträdelsen av det syndoatriella beteendet som ett resultat av vilket överföringen av nervimpulsen till atrierna är blockerad. På EKG är ökningen i P-P-intervallet märkbart märkbart i två, tre eller flera gånger.

  Progression av sjukdomen i form av ett av ovanstående alternativ. Sedan utvecklas SSSU till en utvecklad form, när några symptom på patologi börjar ha en vågig karaktär. Skiljer sig separat tre varianter av sjukdomsförloppet:

  1. Latent.
  2. Intermittent.
  3. Manifest.

  Den latenta varianten bestäms inte ens med upprepad Holter-övervakning. Det diagnostiseras genom intrakardiell elektrofysiologisk undersökning. För detta utförs läkemedelsdetervering (artificiell störning av ledningen av nervsignaler till sinusnoden från det autonoma nervsystemet). En sådan kurs observeras i de flesta fall när det syndoatriska beteendet bryts.

  Den intermittenta varianten kännetecknas av en minskning av hjärtfrekvensen på natten. Detta beror på en minskning av sympatiskt inflytande och en ökning av den parasympatiska funktionen hos det autonoma nervsystemet.

  Manifesting kurs utvecklas med sjukdomsprogressionen. I det här fallet kan manifestationerna av SSSU bestämmas med hjälp av Holter-övervakningen också. de förekommer oftare än en gång om dagen.

  behandling

  SSSU-terapi börjar med eliminering av alla slags faktorer som teoretiskt kan leda till ledningsstörning. För det första avbryts dessa läkemedel.

  Om patienten är alternerande takykardi med bradykardi, men en minskning av hjärtfrekvensen inte är kritisk, utse kontrollen av Holter-övervakningen Allapinin i minsta dosering flera gånger om dagen. Dizopyramid används som ett alternativt preparat. Med tidens gång sänker sjukdomsprogressionen fortfarande hjärtfrekvensen till det minsta tillåtna. I detta fall avbryts läkemedlet och pacemakern implanteras.

  När man bestämmer sig för att installera en elektrokardiostimulator (IWR-artificiell pacemaker), är det nödvändigt att utesluta hypotyroidism och hyperkalemi hos patienten. Med dessa förhållanden är en funktionell förekomst av bradykardi möjlig.

  Vid akut utveckling av SSSU är det lämpligt att behandla orsaken som orsakade patologin:

  1. Vid misstanke om inflammatoriska förändringar i sinusnoden startas terapi med Prednisolon.
  2. Den markanta minskningen av hjärtfrekvensen med brott mot hemodynamik (blodcirkulationen av hela organismen) stoppas genom införande av Atropin-lösning.
  3. I avsaknad av hjärtkollisioner (asystol) utförs genupplivning omedelbart.
  4. För att förhindra de farliga manifestationerna av syndromets svaghet i sinusnoden, etableras ibland en endokardiell stimulans.

  De grundläggande principerna för behandling av svaghetssyndrom hos sinusnoden:

  1. Vid minimala manifestationer - observation.
  2. Med en måttligt uttryckad klinik visas konservativ terapi med läkemedel som syftar till att förhindra manifestationer.
  3. I allvarliga fall - kirurgisk behandling (implantation av IVR).
  Pacemakern sätts in under huden under kragebenet och är ansluten till hjärtat Indikationer för installation av en permanent pacemaker:

  • bradykardi mindre än 40 slag per minut;
  • passar av Morgan-Edessa-Stokes i anamnese. Även i närvaro av ett enda fall av medvetslöshet;
  • pauser mellan hjärtkollisioner i mer än 3 sekunder;
  • förekomsten av yrsel, svimning, hjärtsvikt eller högt arteriellt systoliskt tryck på grund av SSSU;
  • fall av sjukdomen med rytmförstörningar, där det är omöjligt att förskriva antiarytmiska läkemedel.

  I den moderna världen lider den överväldigande majoriteten av personer med etablerade artificiella pacemakare exakt SSSU. Denna behandlingsmetod ökar inte livslängden, men förbättrar signifikant dess kvalitet.

  Valet av pacingsmetoden bör inte bara ge en tillräcklig systolisk funktion hos ventriklarna. För att förhindra bildandet av trombi och besläktade komplikationer är det nödvändigt att organisera en normal rytmisk sammandragning av atrierna.

  Prognos för SSSU

  Med tanke på att sjukdomen praktiskt taget alltid går framåt med tiden förvärras symtomen hos patienterna. Enligt statistiken ökar SSSU nivån på den totala dödligheten med 4-5%.

  Samtidig patologi i hjärtat av organisk natur har en negativ inverkan på det allmänna tillståndet hos kardiovaskulära systemet hos människa. Eftersom ofta förekommande (ca 40 - 50%) orsakerna till dödsfall är kardiozabolevany tromboembolism, SSS prognos beror på graden av risken för blodproppar i hålrummen i hjärtat.

  Med sinus bradykardi utan störning av hjärtrytmen är risken för komplikationer minimal. Varianten av SSSU med sinus pauser ökar risken för blodproppar något. Den värsta prognosen för alternerande bradykardier med takyarytmier. I detta fall är den högsta sannolikheten för tromboembolism.

  Trots den föreskrivna behandlingen, kan SSSU plötslig plötslig koronär död uppstå när som helst. Risknivån beror på svårighetsgraden av sjukdomar i hjärt-kärlsystemet. I avsaknad av behandling kan patienter med svaghetssyndrom i sinusnoden leva absolut vilken tid som helst. Allt beror på sjukdomsformen och dess kurs.

  förebyggande

  För att förhindra SSSU, liksom alla hjärtsjukdomar, är rätt sätt att leva och avvisa dåliga vanor. Särskilt förebyggande arbete består i en tidig diagnos av abnormiteter i hjärtets arbete och korrekt administration av läkemedel.

  Således kan man säga att levnadsstandarden och dess varaktighet i syndromet av sinusnodsvaghet beror på olika faktorer. Med rätt val av behandling kan risken för koronar död reduceras till ett minimum.